Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1993. évi CV. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének a végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi - a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvénymódosításáról rendelkező, az 1992. évi LXVII. törvénnyel módosított 1992. évi X. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A Társadalombiztosítási Alap költségvetésének a végrehajtása

1. § (1) Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap (a továbbiakban: T. Alap) 1992. évi költségvetésének végrehajtását

514 669 321 ezer (ötszáztizennégymilliárd-hatszázhat-vankilencmillió-háromszázhuszonegyezer) forint bevétellel,

546 020 644 ezer (ötszáznegyvenhatmilliárd-húszmillió-hatszáznegyvennégyezer) forint kiadással és

31 351 324 ezer (harmincegymilliárd-háromszázötven-egymillió-háromszázhuszonnégyezer)* forint kiadási többlettel jóváhagyja.[2]

(2) A T. Alap (1) bekezdésben megjelölt kiadási többletének rendezése a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 5. § (1) bekezdésben és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 9. § (1) bekezdésben megjelölt kiadási többletének a 6. §-ban és a 10. §-ban meghatározott rendezése útján történik.

(3) A T. Alap összevont költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A T. Alap járulékbevétele 483 759 millió forint, az összes bevétel 94,0%-a. Ebből a munkáltatói járulék 390 915 millió forint - mely a munkanélküli ellátások utáni járulékként 17 983 millió forintot tartalmaz -, az egyéni járulék 90 244 millió forint, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényben (a továbbiakban: TT.) meghatározott személyek egészségbiztosítására a központi költségvetés által fizetett járulék 2600 millió forint.

(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek együttes összege 19 267 millió forint, az összes bevétel 3,7%-a. E bevételeket részletesen a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A T. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből a társadalombiztosítással szemben 1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéseként számításba vehető -a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: VT.) 4. §-ának (4) bekezdése szerint meghatározott - összeg 4888 millió forint.

(4) A T. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 9000 millió forint, az. összes bevétel 1,8%-a. E bevételeket részletesen a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) AT. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtott központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 1660 millió forint, az összes bevétel 0,3%-a.

(6) Az előnyugdíjra fordított 1991. évi kiadásokkal összefüggő - a VT. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott - megtérítésből származó bevétel 3 millió forint, a politikai rehabilitációval kapcsolatos 1991. évi nyugdíjkiadásokkal összefüggő - a VT. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott - megtérítésből származó bevétel 275 millió forint. E bevételek az összes bevétel 0,1%-át teszik ki.

(7) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakra a T. Alapból teljesített kiadások 1991. december 31-ig meg nem térített összegének megtérítésére az 1992. évben befolyt bevétel 706 millió forint. Ez a bevétel az összes bevétel 0,1%-át teszi ki.

3. § (1) Az előnyugdíjakra fordított 1991. évi kiadások 1991-ben meg nem térített összegének kiegyenlítésére 1992- ben befolyt 3 millió forint a VT. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján a T. Alap 1991. évi kiadási többlete vonatkozó részét fedezi.

(2) A politikai rehabilitációval kapcsolatos 1991. évi nyugdíjkiadások 1991-ben meg nem térített részének kiegyenlítésére 1992-ben befolyt 275 millió forint a VT. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a T. Alap 1991. évi kiadási többlete vonatkozó részét fedezi.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt összegek -50-50% arányú megosztásban - részét képezik a VT. 7. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt likviditási tartalékösszegeknek. Ennek megfelelően a szóban forgó összegek a Ny. Alap, illetve az E. Alap bevételét és kiadását a fenti arány szerint képezik.

4. § A T. Alap kiadásait a Ny. Alap 8. §-ban részletezett kiadásai és az E. Alap 12. §-ban részletezett kiadásai együttesen képezik.

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének a végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés a Ny. Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtását

278 893 514 ezer (kettőszázhetvennyolcmilliárd-nyolc-százkilencvenhárommillió-ötszáztizennégyezer) forint bevétellel,

288 510 068 ezer (kettőszáznyolcvannyolcmilliárd-öt-száztízmillió-hatvannyolcezer) forint kiadással és

9 616 554 ezer (kilencmilliárd-hatszáztizenhatmillió-ötszázötvennégyezer) forint kiadási többlettel

jóváhagyja.

(2) A Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) Felhatalmazást kap a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelője, hogy az 5. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többletet legalább egy éven túli lejáratú, a kamatfizetésre és a tőketörlesztésre vonatkozó állami garanciájú értékpapír azonnali kibocsátásával fedezze.

A kibocsátásától számított 30 napon belül, a kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeket és a kibocsátással kapcsolatos költségeket a Kormány nevében a pénzügyminiszter átvállalja. A kötelezettségvállalás az értékpapírokon és a kibocsátási dokumentumokon feltüntetésre kerül.

(2) Az (1) bekezdésben írt rendelkezéssel végrehajtásra került a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 18. § (1) bekezdésében előírt kötelezettség.

(3) A Nyugdíjbiztosítási Alapnak az 5. § (1) bekezdés szerinti kiadási többlet összegével lecsökkenő likviditási tartalékát az (1) bekezdés szerinti rendezés során befolyó, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átutalt összegekből vissza kell pótolni.

(4) A kiadási többlet (1) bekezdés szerinti rendezésével a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: KKT) 27. §-a (1) bekezdésében megállapított kötelezettségét, valamint a KKT. 27. §-ának (5) bekezdésében a Ny. Alap vonatkozásában az 1992. évvel összefüggésben megállapított kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(5) A kiadási többlet (1) bekezdés szerinti rendezése alapján befolyó összegből 1052 millió forint - a KT. 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a KT. 6. §-ának (3) bekezdésében a Ny. Alap által biztosított vagyonból származó bevételeként előirányzott - de be nem folyt - összeget pótolja.

7. § (1) A Ny. Alap járulékbevétele 271 808 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 217 661 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék-bevétel 54 146 millió forint.

(2) A Ny. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 10 201 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és rendbírság 9902 millió forint.

(3) A Ny. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből 2444 millió forint a 2. § (3) bekezdésében meghatározott összegnek a VT. 7. §-a (4) bekezdése alapján a Ny. Alapot illető része.

(4) A T. Alap kamat- és egyéb hozambevételéből a Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele a VT. 8. §-ának (2) bekezdése alapján 6497 millió forint. Ebből a tartósan befektetett pénzügyi eszközök hozama 3767 millió forint, a rövid lejáratú befektetésekből befolyt hozambevétel 729 millió forint, az 1990., I-III. havi családi pótlék finanszírozással kapcsolatos-az 1991. év után járó - kamat 2000 millió forint.

(5) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakra 1992. évet megelőzően fordított kiadások 2. § (7) bekezdés szerinti megtérítéséből a Ny. Alapot illető rész az ott megjelölt összeg 50%-a, 353 millió forint.

(6) A T. Alapnak a 2. § (6) bekezdés szerinti bevételéből a Ny. Alap bevétele 139 millió forint.

(7) A Ny. Alap bevételét a Ny. Alap és az E. Alap közötti - a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény (a továbbiakban: AT.) 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott - járulékátcsoportosítás 10 103 millió forinttal csökkenti. Ez az összeg az E. Alapból átvett 22 233 millió forint és az E. Alapnak átadott 32 337 millió forint különbözete.

8. § (1) A Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 252 235 millió forint.

(2) Az átmenetileg a T. Alapból finanszírozott ellátások 1992. évi kiadásának Ny. Alapot terhelő összege 21 848 millió forint.

(3) A Ny. Alapból a működési költségvetéshez való hozzájárulás 4086 millió forint, amely a Ny. Alap - kamatos egyéb hozambevételt nem tartalmazó - bevételi főösszegének 1,5%-a.

(4) Az egyéb kiadások Ny. Alapot terhelő összege 908 millió forint. Ebből 624 millió forint a postaköltség, 272 millió forint a biztosítási képviselők megválasztásával kapcsolatosan felmerült kiadás.

(5) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevételei elérése érdekében eszközölt - a VT. 8. §-ának (2) bekezdése alapján meghatározott - kiadás 15 millió forint.

(6) A Ny. Alap nettó kamat- és egyéb hozambevételei-nek tartalékba helyezéséből eredő kiadás 6482 millió forint. A Ny. Alap befektetések hozama tartalékába helyezett összeg 3764 millió forint, a likviditási tartalékba helyezett összeg 2718 millió forint.

(7) A Ny. Alapnak a társadalombiztosítással szemben 1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéséből eredő bevételei likviditási tartalékba helyezéséből adódó kiadása 2797 millió forint. Ebből 2444 millió forintot a 7. § (3) bekezdése szerinti bevételeknek a VT. 4. §-a (4) bekezdése szerinti tartalékba helyezése, 353 millió forintot a 7. § (5) bekezdése szerinti bevételek likviditási tartalékba helyezése tesz ki.

(8) A 3. § (1)-(2) bekezdésében részletezett kiadásokból a Ny. Alap kiadása 139 millió forint.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének a végrehajtása

9. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtását

235 775 807 ezer (kettőszázharmincötmilliárd-hétszáz-hetvenötmillió-nyolcszázhétezer) forint bevétellel,

257 510 576 ezer (kettőszázötvenhétmilliárd-ötszáztíz-millió-ötszázhetvcnhatczer) forint kiadással és

21 734 769 ezer (huszonegymilliárd-hétszázharminc-négymillió-hétszázhatvankilencezer) forint kiadási többlettel

jóváhagyja.

(2) Az. E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

10. § (1) Felhatalmazást kap az Egészségbiztosítási Alap kezelője, hogy a 9. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többletet legalább egy éven túli lejáratú, a kamatfizetésre és a tőketörlesztésre vonatkozó állami garanciájú értékpapír azonnali kibocsátásával fedezze.

A kibocsátásától számított 30 napon belül, a kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeket és a kibocsátással kapcsolatos költségeket a Kormány nevében a pénzügyminiszter átvállalja. A kötelezettségvállalás az értékpapírokon és a kibocsátási dokumentumokon feltüntetésre kerül.

(2) Az E. Alapnak a 9. § (1) bekezdés szerinti kiadási többlet összegével lecsökkenő likviditási tartalékát az (1) bekezdés szerinti rendezés során befolyó, az E. Alapnak átutalt összegekből vissza kell pótolni.

(3) A kiadási többlet (1) bekezdés szerinti rendezésével a központi költségvetésnek a KKT. 27. §-a (5) bekezdésében az E. Alap vonatkozásában az 1992. évvel összefüggésben megállapított kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(4) A kiadási többlet (1) bekezdés szerinti rendezése alapján befolyó összegből 828 millió forint - a KT. 21. §ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a KT. 9. §-ának (3) bekezdésében az E. Alap állam által biztosított vagyonból származó bevételeként előirányzott - de be nem folyt - összeget pótolja.

11. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 211 951 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 173 253 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék bevétele 36 098 millió forint, a TT.-ben meghatározott személyek egészségbiztosítására a központi költségvetés által fizetett járulék 2600 millió forint.

(2) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 9066 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és rendbírság 7787 millió forint.

(3) Az E. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből 2444 millió forint a 2. § (3) bekezdésében meghatározott összegnek a VT. 7. § (4) bekezdése alapján az E. Alapot illető része.

(4) A T. Alap kamat- és egyéb hozambevételéből az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele a VT. 8. §-ának (2) bekezdése alapján 2503 millió forint. A tartósan befektetett pénzügyi eszközök hozama 419 millió forint, a rövid lejáratú befektetésekből származó hozambevétel 85 millió forint, az 1990.I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggő - 1991. év után járó - kamat 2000 millió forint.

(5) Az E. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtott központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 1660 millió forint.

(6) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakra az 1992. évet megelőzően fordított kiadások 2. § (7) bekezdés szerinti megtérítéséből az E. Alapot illető rész az ott megjelölt összeg 50%-a, 353 millió forint.

(7) A T. Alapnak a 2. § (6) bekezdés szerinti bevételéből az E. Alapot illető bevétel 139 millió forint.

(8) Az E. Alap bevételét a Ny. Alap és az E. Alap közötti - az AT. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott -járulék átcsoportosítás 10103 millió forinttal növeli. Ez az összeg a Ny. Alaptól átvett 32 337 millió forint és a Ny. Alapnak átadott 22 233 millió forint különbözete.

12. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadás 112123 millió forint. E kiadásokat a törvény 6. számú melléklete részletezi.

(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására felhasznált összeg 42 962 millió forint.

(3) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 36 455 millió forint.

(4) A terhességi-gyermekágyi segélyre kifizetett összeg 6419 millió forint.

(5) A táppénzkiadás 28 912 millió forint.

(6) Az egyéb betegségi ellátásokra fordított kiadás 2227 millió forint.

(7) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés kiadása 199 millió forint.

(8) Az átmenetileg a T. Alapból finanszírozott ellátások 1992. évi kiadásának E. Alapot terhelő összege 18 340 millió forint.

(9) Az E. Alapból a működési költségvetéshez történő hozzájárulás 3474 millió forint, amely az E. Alap - kamat-és egyéb hozambevételt, valamint a központi bérintézkedéssel kapcsolatos központi költségvetési forrásátadás összegét nem tartalmazó - bevételi főösszegének 1,5%-a.

(10) Az egyéb kiadások E. Alapot terhelő összege 762 millió forint. Ebből 523 millió forint a postaköltség, 228 millió forint a biztosítást képviselők megválasztásával kapcsolatosan felmerült kiadás.

(11) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevételei elérése érdekében eszközölt - a VT. 8. §-ának (2) bekezdése alapján meghatározott - kiadás 2 millió forint.

(12) Az E. Alap nettó kamat- és egyéb hozambevételei-nek tartalékba helyezéséből adódó kiadás 2418 millió forint. Az E. Alap befektetések hozama tartalékába helyezett összeg 418 millió forint, a likviditási tartalékba helyezett összeg 2000 millió forint.

(13) A VT. 8. §-ának (3) bekezdése alapján az E. Alapból ifjúsági és szabadidő-sporttevékenység támogatására kifizetett összeg 250 millió forint, az. alkoholizmus elleni prevencióra fordított kiadás 30 millió forint.

(14) Az. E. Alapnak a társadalombiztosítással szemben 1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéséből eredő bevételei likviditási tartalékba helyezéséből adódó kiadása 2797 millió forint. Ebből 2444 millió forintot a 11. § (3) bekezdése szerinti bevételeknek a VT. 4. §-a (4) bekezdése szerinti tartalékba helyezése, 353 millió forintot a 11. § (6) bekezdése szerinti bevételek likviditási tartalékba helyezése tesz ki.

(15) A 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti kiadásból az E. Alap kiadása 139 millió forint.

Átmenetileg a Társadalombiztosítási Alapból finanszírozott ellátások

13. § (1) Az átmenetileg a T. Alapból finanszírozott ellátások 1992. évi kiadása 40 189 millió forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fedezetéhez a Ny. Alap hozzájárulása 21 848 millió forint, az E. Alap hozzájárulása 18 340 millió forint.

(3) Az átmenetileg a T. Alapból finanszírozott ellátásoknak főbb jogcímek szerinti részletezését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

A társadalombiztosítás tartalékalapjainak alakulása

14. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1991. évi III. törvény 1991. évi LXXIV. törvény által módosított 9. §-ában foglalt rendelkezés alapján az ott megjelölt keretösszeg 1991. évben fel nem használt részének terhére az. ifjúsági és szabadidő-sporttevékenység támogatására 1992-ben történt kifizetés 184 millió forint.

(2) A VT. 5. §-a (2) bekezdésének rendelkezése alapján az egészség megőrzését szolgáló célokra fordítható, ott megjelölt keretösszegből 1992-ben történt kifizetés 58 millió forint. A keretösszeg maradványa, 11 millió forint, a megjelölt célokra 1993-ban felhasználható.

(3) A Ny. Alap és az E. Alap (a továbbiakban együtt: Alapok) tartarékalapjainak 1992. évi alakulását a törvény 8. számú melléklete tartalmazza. A VT. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján az Alapok között meg nem osztott keret terhére történt - az (1)-(2) bekezdésben részletezett - kifizetéseket a melléklet nem tartalmazza.

15. § (1) A likviditási tartaléknak a VT. 4. §-a (4) bekezdésében előírt visszapótlása során 1992. évben tartalékba helyezett összeg 4888 millió forint, amely 50-50% arányban oszlik meg az Alapok likviditási tartalékai között.

(2) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összegének kiegyenlítésére 1992-ben befolyt 706 millió forintot 50-50% arányban kell az Alapok likviditási tartalékának visszapótlására fordítani.

(3) A VT. 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az Alapok likviditási tartalékába 1992. december 31-ig visszapótolandó összegnél az (1)-(2) bekezdés szerinti mennyiségek együttes összege 1644 millió forinttal kevesebb.

(4) A VT. 4. §-a (5) bekezdésében megállapított - az Alapok likviditási tartaléka előírt ütemű visszapótlását biztosító - kötelezettség teljesítése a 6. § (1) bekezdésében, illetve a 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik.

(5) A (4) bekezdés szerint megtérített összeget - a VT. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelembe véve - 50-50% arányban kell az Alapok likviditási tartalékába helyezni.

Működési költségvetés

16. § (1) A működési költségvetés 1992. évi bevétele 9233 millió forint, a kiadás 8267 millió forint, a megtakarítás 966 millió forint.

(2) A bevételekből 7560 millió forint (81,9%) a Ny. Alapból származó 4086 millió forint és az E. Alapból származó 3474 millió forint hozzájárulás együttes összege, 165 millió forint (1,8%) az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységből származó működési ár- és díjbevétel; 500 millió forint (5,4%) a nem a T. Alapból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerülő ráfordítások 1992. évben megtérített összege.

(3) A bevételekből 701 millió forint (7,6%) a működési költségvetésben 1991-ben keletkezett azonos összegű megtakarításnak az 1992. évi működési bevételek kiegészítésére - a VT. 9. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - történt felhasználásából származik; 100 millió forint (1,1%) a családi pótlék folyósításával összefüggésben felmerült, de 1991-ben meg nem térített azonos összegű kiadásnak a központi költségvetés által 1992-ben - a VT. 9. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - történt megtérítéséből származik.

(4) A bevételből 74 millió forint (0,8%) a T. Alap kezelője - mint központi államigazgatási szerv - területi szerveire kiterjedő 1992. évi központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származik; 133 millió forint (1,4%) egyéb bevétel, amelyből 81 millió forint a Foglalkoztatási Alapból, valamint a Népjóléti Minisztériumtól kapott megtérítés.

(5) A kiadásokból a szintrehozás utáni alapelőirányzat 5342 millió forint (64,6%), ebből 2346 millió forint bérkiadás, 1140 millió forint a bérjárulék kiadása, 1856 millió forint a dologi kiadás. A fejlesztési kiadás 2045 millió forint (24,7%), ebből a beruházási kiadás 525 millió forint. Az. egyszeri kiadásként számításba vett épületberuházási kiadás összege 880 millió forint (10,6%).

(6) A működési költségvetésben 1992-ben keletkezett 966 millió forint megtakarítás az 1993. évi működési bevételek kiegészítésére felhasználható.

(7) A működési költségvetés végrehajtásának a mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

17. § (1) A KT. 21. §-ának (2) bekezdése alapján 1992-től a központi költségvetésből finanszírozott ellátásokra fordított kiadásokat ellátásonként a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Társadalombiztosítási Alapnak részét nem képező, de a társadalombiztosítási szervek által folyósított és a központi költségvetés, más intézmény vagy gazdálkodó szervezet által finanszírozott ellátásokra fordított 1992. évi kiadásokat, valamint ezen ellátások kiadásainak fedezetére 1992-ben befolyt összegeket a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az. AT. 11. §-a (1) bekezdésének rendelkezései a T. Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásánál nem alkalmazhatók.

18. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

* Ez a tétel 1991-re vonatkozóan még tartalmazza az 1992-től megszűnt, rövid tejáratú hitelek után fizetett kamatot, valamint folyószámlahitel rendelkezésre tartási jutalékot. A szóban forgó sorban jelenik meg 1992-től az ez évtől a T. Alap részét képező postaköltség.

2. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

(millió forinban)

3. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek

(millió forintban)

4. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1992. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

5. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1992. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

6. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A gyógyító-megelőző intézmények és szolgáltatások 1992. évi előirányzatainak végrehajtása

(millió forintban)

7. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Átmenetileg a Társadalombiztosítási Alapból finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

Megnevezés1992. évi1992. évi előirányzat teljesítés
1. Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz6 0004 983
2. Mezőgazdasági járadékok6 0004 337
3. Megváltozott munkaképességűek járadékai és egyéb6 2807 501
4. Anyasági segély1 1401 111
5. Gyermekgondozási díj14 64014 745
6. Gyermekgondozási segély6 6207 066
7. Temetési segély520445
Összesen:41 20040 189

8. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A társadalombiztosítás tartalékalapjainak alakulása 1992-ben

(millió forintban)

9. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Működési költségvetés végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

10. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Az 1992-től a központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

11. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak megtérítése

(millió forintban)

* Nem tartalmazza az 1991. évi kiadások megtérítésére 1992-ben befolyt, a likviditási tartalék visszapótlására fordított 706 millió forintot, valamint a soron következő évek kiadásainak fedezetére 1992-ben előre befizetett 264 millió forintot.

** Nem tartalmazza az 1992-ben befolyt, az 1991. évi hiány rendezésével kapcsolatos megtérítéseket.

*** Kizárólag az életjáradék kifizetések több évre szóló fedezetét szolgáló, a központi költségvetés által átutalt összeg.

+ 1993 májusáig az 1992. évi ellátások megtérítésére a Szolidaritási Alap átutalt további 183 millió forintot, így tartozása lecsökkent 24 millió forintra.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. december 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] * A törvényben megjelenő - kerekített - számadatok összege (különbsége) eltérhet a törvényben szereplő összegező (különbözeti) értékektől, melyek a pontos (kerekítés nélküli) adatokból vannak számolva.

Tartalomjegyzék