14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet

a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b), d) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a népjóléti miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §[1]

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Az alkalmazottak köre, az alkalmazás feltételei és az intézményvezetői megbízás

2. § (1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6)[7] A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszámát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. §[8]

3/A. §[9]

A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működési rendje

4. §[10]

5. §[11]

6. §[12]

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS FELTÉTELEI

7. §[13]

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSA[14]

A korai fejlesztés és gondozás[15]

8. §[16]

A fejlesztő felkészítés[17]

9. §[18][19]

A fejlesztő iskolai oktatás[20]

9/A. §[21]

A sajátos nevelési igény vizsgálata, megállapítása[22]

10. §[23][24]

11. §[25]

12. §[26]

13. §[27]

14. §[28]

15. §[29]

16. §[30]

17. §[31]

18. §[32]

18/A. §[33][34]

19. §[35]

20. §[36]

21. §[37][38]

A beilleszkedési, a tanulási nehézség, a magatartási rendellenesség vizsgálata, a nevelési tanácsadás[39]

22. §[40]

23. §[41]

A logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás[42]

23/A. §[43]

Vegyes rendelkezések

24. §[44]

25. §[45][46]

26. §[47]

26/A. §[48][49]

26/B. §[50][51]

27. §[52]

Dr. Mádl Ferenc s. k.,

művelődési és közoktatási miniszter

1. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez[53]

A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszáma

VEZETŐK

1. Igazgató

2. Igazgatóhelyettes

tagintézményegységvezető-helyettes 1

3. Gazdasági vezető

minden önálló intézményben 1

minden önálló intézményben 1

tagintézményegység-vezető (minden tagintézményben) 1

minden önálló intézményben 1

gazdaságilag nem önálló intézményben 0,5

PEDAGÓGUSOK ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ MÁS ALKALMAZOTTAK

Szakértői és rehalbilitációs bizottság

I. Pedagógusok

1. Gyógypedagógus (konduktor, terapeuta): 3 A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál a három főből egy fő logopédusi szakképesítéssel[54]

2. Pszichológus 2

3. Pedagógus 1

4. Ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában meghaladja a harmincat, minden megkezdett harminc tanuló után további 1

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak

Szakorvos 1

Gyógypedagógiai szolgáltató központ

I. Pedagógusok

1. Gyógypedagógus, pszichológus, 1

2. Logopédus, konduktor, terapeuta öt-tíz fogyatékos gyermekre, a fogyatékosság mértékétől függően 1

3. Az 1-2. pontban meghatározott létszámon felül, ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók száma a tizet meghaladja, minden megkezdett további tíz gyermek, tanuló után, további 1-1

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak[55]

Szakorvos 1

Gyógytornász 1

III. Egyéb munkakörök

Gyógytornász

(ügyintéző-szakértő, ügyintéző munkakörben) 1

Nevelési tanácsadó

I. Pedagógusok

1. Pszichológus 1

2. Gyógypedagógus 2

3. Pedagógus 1

4. Az 1-2. pontban meghatározott létszámon felül, ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában a huszat meghaladja, minden megkezdett harminc gyermek, tanuló után további 1-1

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak[56]

1. Gyermekszakorvos vagy gyermekpszichiáter 1

2. Szociális munkás 1

3. Családsegítő 1

III. Egyéb munkakörök

Családgondozó

(ügyintéző-szakértő, ügyintéző munkakörben) 1

Logopédiai intézet[57]

I. Pedagógusok

1. Logopédus tizenöt-harminc beszédfogyatékos gyermekre, tanulóra a fogyatékosság mértékétől függően 1

2. Ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában a harmincat meghaladja, minden megkezdett tizenöt gyermek, tanuló után további 1

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak

Szakorvos 1

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó

I. Pedagógusok

1. Pedagógus 1

2. Pszichológus 1

3. Gyógypedagógus 1

4. Az 1-3. pontban meghatározott létszámon felül, ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában a harmincat meghaladja, minden megkezdett tizenöt gyermek, tanuló után további 1-1

Konduktív pedagógiai intézet

I. Pedagógusok

1. Konduktor öt-tíz fogyatékos gyermekre, tanulóra 1

2. Ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában a tízet meghaladja, minden megkezdett tíz gyermek, tanuló után további 1

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak

1. Szakorvos 1

2. Gyermekápoló 1

3. Gyermekfelügyelő 1

Fejlesztő iskolai oktatás[58]

Fejlesztő iskolai csoportonként:1,5
I. Pedagógusok
Gyógypedagógus vagy konduktor
II. Nevelő-oktató munkát segítő alkamazottak
1. Szakorvos - heti két órában
2. Gyógypedagógiai asszisztens0,5
3. Gyermekápoló0,5
4. Gondozó0,5

MÁS ALKALMAZOTTAK

1. Ügyviteli alkalmazott 1

2. Kisegítő önálló intézményben és nem önálló intézményben 1

A LÉTSZÁMNORMÁTÓL VALÓ ELTÉRÉS

Az intézményben a megoldandó feladatoktól függően, más munkakörben is lehet alkalmazottat foglalkoztatni.

2. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez[59]

3. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez[60]

4. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez[61]

5. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez[62]

6. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez[63]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[7] Számozását módosította a 4/2001. (I. 26.) OM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.02.10.

[8] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[14] Megállapította a 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.06.29.

[15] A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8. §-a és alcíme a 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet 5. § -ának megfelelően módosított szöveg

[16] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[17] A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-a és alcíme a 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet 6. § -ának megfelelően módosított szöveg

[18] Megállapította a 22/2006. (V. 22.) OM rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.06.15.

[19] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[20] Beiktatta a 22/2006. (V. 22.) OM rendelet 5. § -a. Hatályos 2006.06.15.

[21] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[22] Módosította a 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet 7. § -a. Hatályos 2004.06.29.

[23] Megállapította a 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet 7. § -a. Hatályos 2004.06.29.

[24] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[33] Beiktatta a 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2008.08.21.

[34] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[37] Megállapította a 4/2001. (I. 26.) OM rendelet 13. § -a. Hatályos 2001.02.10.

[38] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[39] Módosította a 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.06.29.

[40] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[42] A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 23/A. §-át és alcímét a 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet 18. § -a iktatta be

[43] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[45] Módosította a 43/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 8. § -a. Hatályos 2008.01.13.

[46] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[48] Megállapította a 7/2007. (II. 13.) OKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.02.18.

[49] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[50] Beiktatta a 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 6. § - a. Hatályos 2008.08.21.

[51] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[53] A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. számú melléklete a 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet 21. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[54] Megállapította a 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.09.01.

[55] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.09.01.

[56] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.09.01.

[57] Módosította a 4/2001. (I. 26.) OM rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2001.02.10.

[58] Megállapította a 22/2006. (V. 22.) OM rendelet 7. § -a. Hatályos 2006.06.15.

[59] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

Tartalomjegyzék