2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet

a hajózási képesítésekről

A hajózásról szóló 1973. évi 6. tvr. 31. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. § (1)[3]

(2) A képesítés megszerzéséhez:

a)[4] köteles komp, révcsónak, valamint belvízi sport- és kedvtelési célú kishajó esetében a külön rendeletben meghatározott megyei közlekedési felügyelet

b) az a) pontban nem említett hajók esetében a Közlekedési Főfelügyelet

által megbízott vizsgabizottság előtt kell vizsgát tenni.

(3)[5]

(4)[6] A vizsga díjköteles. A díjat a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg a Közlekedési Főfelügyelet; illetve belvízi sportcélú vizsga és révész vizsga esetén a területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet; okmánymásodlat és okmánycsere esetén a másodlatot kiadó vagy a cserét végző hajózási hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A díjak mértékét az 5. számú melléklet határozza meg. A mellékletben megállapított díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

(5)[7] I. fokú hajózási tevékenységet végző szervek

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet 10024003-01731976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet 10027006-01732001

Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet 10033001-01732032

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet 10045002-01732104

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 10032000-01731952

Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet 10039007-01732087

Központi Közlekedési Felügyelet 10032000-00283779

II. fokú hajózási hatósági tevékenységet végző szerv

Közlekedési Főfelügyelet 10032000-01738825

(6)[8] A befizetett vizsgadíj az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(7)[9]

(8)[10]

4. §[11]

5. §[12]

6. §[13]

7. §[14]

8. §[15]

9. §[16]

10. § (1) Ez a rendelet 1995. március 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hajózási képesítésekről szóló 17/1979. (VIII. 23.) KPM rendelet, és a módosításáról intézkedő 22/1987. (XII. 30.) KM és 10/1992. (II. 28.) KHVM rendeletek,

b) az államigazgatási eljárással összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről és módosításáról szóló 16/1981. (XII. 28.) KPM rendelet 3. §-ának e) pontja,

c) a hajózással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 10. §-a, és

d) a víziközlekedés rendjéről szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat 9.04 cikke.

(2)[17]

11. §[18]

12. §[19]

1. számú melléklet a 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelethez[20]

2. számú melléklet a 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelethez[21]

3. számú melléklet a 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelethez[22]

4. számú melléklet a 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelethez[23]

5. számú melléklet a 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelethez[24]

Ft/db
1.A belvízi hajón fedélzeti munkakör betöltésére jogosító vizsgák díjai
a) hajóskapitány2 500
b) fedélzeti tiszt10 200
c) hajóvezető10 200
d) kishajóvezető6 400
e) úszó munkagépvezető3 800
f) géphajókormányos3 200
g) gépnélküli hajóvezető4 500
h) révész3 200
i) kormányos1 900
j) radarhajós6 400
k) veszélyes áru szállítási megbízott4 500
2.Tengeri hajón fedélzeti munkakör betöltésére jogosító vizsgák díjai
a) I. osztályú tengerészkapitány12 700
b) II. osztályú tengerészkapitány9 500
c) tengerész fedélzeti tiszt10 200
d) fedélzetmester4 700
e) kormányosmatróz3 200
f) matróz2 100
g) navigációs őrszolgálat tagja3 200
h) túlélési járműkezelő3 200
i) olajszállító vagy vegyi anyagot vagy cseppfolyósított gázokat szállító tartályhajó vagy szilárd halmazállapotú vagy veszélyes vagy mérgező rakományokat nem ömlesztve szállító hajó
- parancsnoka, tisztje3 200
- személyzete2 500
j) rádiós tiszt, rádiótelefon-kezelő, rádiótávíró-kezelő3 200
k) ARPA kezelő5 100
l) fedélzeti tiszti felújító vizsga5 100
m) géptiszti ismeretfelújító vizsga5 100
n) hosszújáratú elsőtiszt13 500
o) elsőtiszt12 000
3.Belvízi és tengeri hajón gépüzemi munkakör betöltésére jogosító vizsga
a) I. és II. osztályú géptiszt8 300
b) gépüzemvezető 3000 kW feletti hajóra12 700
c) gépüzemvezető 3000 kW alatti hajóra7 600
d) géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt7 600
e) villamos géptiszt5 100
f) gépmester5 700
g) géptéri őrszolgálat tagja (tengeri hajón)2 500
h) gőzgépkezelő, motorkezelő, villamosgép-kezelő3 200
i) hajókazán-kezelő2 100
j) másodgéptiszt 3000 kW feletti hajóra13 500
k) másodgéptiszt 3000 kW alatti hajóra10 200
4.Tengeri hajón fedélzeti vagy gépüzemi munkakör betöltésére jogosító vizsgák díjai
a) alapfokú tűzvédelmi ismeretek1 500
b) II. fokú tűzvédelmi ismeretek1 900
c) személyi túlélés-technikai ismeretek1 900
5.Sport- és kedvtelési célú hajó vezetésére jogosító vizsgák díjai
a) belvízi vitorlás-, illetve kisgéphajó-vezető4 000
b) tengeri III. osztályú kishajóvezető6 400
c) tengeri II. osztályú kishajóvezető3 300
6.Egyéb eljárások díjai
a) az 1-5. pontban nem említett képesítő vizsgák díjai1 000
b) kiterjesztő, javító- és kedvezményezett vizsga díja tárgyanként1 000
c) vizsgaokmány másolat kiállítása, okmánycsere1 000
d) honosítás, vizsga nélkül kiadható okmány díja1 300
e) sportcélú (tengeri) okmány, másolat, okmánycsere1 300
f) szolgálati idő hatósági igazolása hajós/tengerész szolgálati könyvben, hajónként270
7.Ha az 1-5. pontban említett hajózási hatósági eljárások elvégzését a kérelmező a hajózási hatóság által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja, akkor a hajózási hatóság emiatt felmerülő költségeit megtéríteni köteles.
8.Az 1-5. pontban említett vizsgadíjak a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is magukban foglalják.
9.A gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó költségeit nem tartalmazza.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[4] A 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet 3. § 2. bekezdésének a) pontja a 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 18. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[5] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[6] A 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet 3. § 4. bekezdése a 35/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 1. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[7] Megállapította a 26/2000. (XII.12.) KöViM rendelet 1. § -a. Hatályos 2000.12.20.

[8] Megállapította a 26/2000. (XII.12.) KöViM rendelet 1. § -a. Hatályos 2000.12.20.

[9] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[24] Megállapította a 26/2000. (XII. 12.) KöViM rendelet 2. § -a. Hatályos 2000.12.20.

Tartalomjegyzék