3/1997. (I. 8.) KTM rendelet

a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint 46. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] Védetté nyilvánítom Körös-Maros Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) néven Békés vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye és Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területéhez tartozó, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 42 635,94 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Nemzeti Parkból fokozottan védetté nyilvánítom, a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 6411,12 hektár kiterjedésű területet.

(3) Az (1) bekezdés szerint a Nemzeti Park részét képező védett területeken a tájvédelmi körzet, illetve természetvédelmi terület elnevezést megszüntetem, ezek jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja a Körösök és a Maros vízrendszerén kialakult jellegzetes tájszerkezet, a kiterjedt szikes puszták, lösztársulások, természetes és természetközeli erdők, árterek, szikes tavak, időszakosan vízborított területek, holtágak, mocsarak természetes növénytársulásainak és állatvilágának megőrzése, a nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek és a vándorló állatvilág védelmének biztosítása, a védett területek természetes, az élőhely típusának megfelelő vízellátottsági szint helyreállítása.

(2) A Nemzeti Park területén a mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodást a természetvédelemmel összehangoltan kell folytatni úgy, hogy a megújítható természeti erőforrások tartamos hasznosításának elve érvényesüljön.

(3) Az ár- és belvízvédelmi, folyószabályozási, vízellátási és térségi vízkészlet-gazdálkodási funkciók ellátását - a természetvédelemmel összhangban - biztosítani kell a Nemzeti Park területén.

3. § (1) A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését a Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság jogutódjaként az e rendelettel létrehozott Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2)[2]

(3)[3]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelethez

Békés vármegye[4]

Battonya:

0225

Békésszentandrás:

0654-0682, 0660/3

Bélmegyer:

041, 042, 044-053, 056, 057/1-4, 058, 059/1-2, 060-062, 067-078, 079/1, 095/1-0100

Biharugra:

0119-0125, 0141-0191, 0198-0215, 0217-0218, 0220-0313, 0319-0327, 0333/1, 0333/28, 0336, 0344, 0345, 0372-0374

Bucsa:

03/3, 04/1-2, 0238/10-11, 0244/1-2, 0245, 0253/4, 0254

Csárdaszállás:

0287-0293, 0295/1-2

Csorvás:

0194/7

Dévaványa:

0948-0950, 0961-0972, 0989-0995, 01011-01019, 01020-01023, 01023-01026, 01028-01037, 01039, 01040-01041, 01042-01043, 01090-01091, 01092, 01094-01105, 01107-01133, 01135-01170, 01171, 01174-01175, 01176-01177, 01179-01189, 01190/1-3, 01191-01201, 01202, 01203/5, 01204, 01205, 01206, 01207/1-2, 01209, 01210, 01214, 01215, 01216-01221, 01223, 01233/3, 01250, 01251, 01252, 01285/1, 01304/1, 01307/1-01316, 01317-01335, 01336/1, 01337/2, 01378, 01387/1-01389/3, 01390/1-01399, 01404, 01406, 01407, 01410/1-01414, 01462-01466, 01468, 01470-01473, 01475, 01477, 01479, 01481/1-2, 01483/2, 01626/1-2, 01668/1

Ecsegfalva:

02/1-063/2, 077, 0430-0435, 0437, 0449, 0462, 0464-0467, 0469-0474, 0492/2, 0494, 0495, 0497-0529, 0533/2-0534/4, 0535-0537, 0538, 0540, 0541, 0543/2, 0544-0550, 0555-0569, 0587, 0598-0780/2

Füzesgyarmat:

015-020, 024-043, 056, 063, 068

Geszt:

02-012, 0125-0164, 0168-0175, 0176-0196, 0220-0396, 0428-0435, 0440, 240/1

Gyomaendrőd:

01260-01262/3, 01479, 01486-01487, 01491/1-2, 01501, 01507-01522/6, 01568/1-01577/6, 01579, 01599-01607, 01628/1, 02629/19, 02632-02643, 02644/2, 02-030, 0480-0509, 0813-0829, 02317-02348

Gyula:

0385-0386, 0387/1-8, 0388, 0391-0394, 0397, 0400, 0424/1 c, g-r, 0424/5-10, 0425-0428, 0430-0435, 0436/1-2, 0437, 0438, 0440-0448, 0450, 0453/1-2, 0455-0463, 0465/1 a, h-k, 0465/4 p, 0465/5-6, 0468

Kardoskút:

0177, 0178-0187

Kétegyháza:

0204, 0206/1-2, 0208/1-0214, 0216-0218/2, 0222/1-2, 0223/1-4, 0224/2

Körösnagyharsány:

0113, 0114, 0146, 0149/1, 0150, 0151, 0152/2, 0156/3, 0161

Mezőgyán:

0315/5-8, 0500-0517, 0529, 0530, 0538-0545

Orosháza:

0267

Szabadkígyós:

384, 387, 025-040, 041/1-2, 045, 047-054, 055/7-8, 089, 090, 092-0106, 0107/1-2, 0108-0112, 0113/1-2, 0114-0118, 0119/1-2, 0122-0128, 0130-0135, 0136/1-3, 0137

Szarvas:

03-010, 058-063, 0122, 0123

Szeghalom:

0445-0452

Tótkomlós:

0567-0569, 0570/1, 0570/3-6, 0570/13-14, 0573-0576, 0580, 0583/1-4, 0583/8-10, 0584, 0587/4, 0584/7-15, 0588-0590, 0592

Újkígyós:

065/1-2, 066/1-2, 067-071, 072/1-2

Vésztő:

0129/3-9, 0130/4, 0130/6, 0130/7, 0131-0135, 0136/2-4, 0136/6-8, 0137, 0138/3-5, 0138/9-11, 0138/13-20, 0139, 0140/1, 0140/3-5, 0141, 0142/3-7, 0144-0148, 0149/11, 0150/1, 0151, 0152/2, 0152/10-11, 0153, 0154, 0155/12, 0156-0159, 0162-0169, 0170/1-6, 0178/1-2, 0179/1-2, 0180, 0182, 0183/3-4, 0184, 0185/1-2, 0200/1-7, 0201, 0202/4-9, 0204/3-12, 0205, 0206/2-3, 0206/5-11, 0207, 0208/2-7, 0209, 0210/2-8, 0211/2-9, 0213, 0214, 0215/1-3, 0216, 0225/5-8

Zsadány:

078-0100, 0153/2, 0154-0155, 0156/8, 0156/20, 0157, 0158/3, 0159-0163, 0184/1-2

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye[5]

Kisújszállás:

0548, 0549, 0550, 0551

Kunszentmárton:

0292, 0293, 0294/1-2, 0295-0297, 0324/2-10, 0325-0327, 0351-0365, 0367-0372, 0379, 0382, 0426-0428, 0429/2-7, 0430, 0575, 0576/1-2, 0577, 0578, 0579/1-2, 0580-0583, 0584/1-2, 0585-0593, 0594/3, 0594/5-6, 0595, 0628, 0629/1-2, 0630-0632, 0636-0638, 0639/1-2, 0659/0664, 0668, 0669, 0670/1-2, 0671, 0594/2

Mesterszállás:

0227-0233

Mezőtúr:

0781, 0783, 0902, 0904, 0905/1-2, 0906/2-4, 0908, 0913, 0914, 0917, 0919, 0921, 0922, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0767/2, 0767/3, 0768, 0771, 0774, 0775, 0769, 0778, 0915, 01187, 01206/1, 01208, 01247, 01248, 01249/1, 01249/3, 01252, 01255, 01205, 0776, 0903, 01206/2, 01181, 01183-01186, 01207, 0766, 0767/1, 0767/5, 0770, 0772, 0773, 0777, 0779, 0780, 0784, 0902, 0906/1, 0906/5, 0907, 0909-0912, 0916, 0918, 0920, 0923, 01182, 01185/2, 01249/2, 01249/4, 01250, 01251, 01253, 01254, 01256

Öcsöd:

0427, 0462-0467, 0470-0486, 0517-0520, 0532/1-0545, 0555, 0566, 0649-0662, 0671-0679, 0681-0687, 0422-0426

Szelevény:

0130-0136, 0137/1-2, 0138-0150

Tiszaföldvár:

040-042, 043/1-2, 044/1-2, 045-057

Túrkeve:

099-0152, 0160/3, 0161, 0187-0211, 0219, 0222, 0242-0244, 0259-0262, 0296/2-0328, 0407, 0409/1-3, 0423-0425

Csongrád-Csanád vármegye[6]

Ambrózfalva:

049, 050, 054

Csanádpalota:

021/1-023

Fábiánsebestyén:

023-032

Királyhegyes:

0112, 0113, 0124/1-24, 0125/1-20, 0129-0131, 0138/1-14, 0149, 0150/2, 0152-0154

Makó:

0469, 0470, 0471/1, 0472, 0473/1, 0474-0480, 0481/3, 0481/5, 0481/73-74, 0484/1-12, 0485, 0486/1-17, 0487, 027-030/2

Maroslele:

068/5, 069-081, 082/4, 093-0110, 0127-0136, 0137/2-3, 0169-0180

Nagyér:

049/1, 070, 071, 072/1-2, 073-076

Szentes:

0755-0779, 0817-0841, 0867-0879/7, 0880-0902, 0935-01025/5

2. számú melléklet a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelethez

Békés vármegye[7]

Battonya:

0225

Bélmegyer:

074, 077

Biharugra:

0162, 0221, 0222-0224, 0226, 0227/1-2, 0228-0235, 0319-0323, 0324/1-2, 0325-0327, 0333/1, 0333/28, 0336/1-2, 0344, 0345, 0372-0374

Dévaványa:

01039, 01040, 01090/1, 01092, 01094-01105, 01107-01119, 01120/2, 01121-01124, 01125/2, 01126-01133, 01135-01144, 01146-01159, 01186-01189, 01191, 01192, 01194-01200

Ecsegfalva:

0606-0610, 0612, 0614, 0615, 0616/1-2, 0617-0645, 0648, 0649/1

Geszt:

0243-0246, 0247/1-2, 0248, 0249/1-2, 0250-0257, 0258/1-3, 0259, 0262-0277, 0286-0291, 0301-0303

Kardoskút:

0178/36, 0179/1, 0182, 0186/1

Körösnagyharsány:

0113, 0114, 0146, 0149/1, 0150, 0151, 0152/2, 0156/3, 0161

Orosháza:

0369/5

Szabadkígyós:

0105, 0106, 0107/1

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye[8]

Túrkeve:

0119, 0120/3-4, 0121, 0122, 0123/1, 0124-0126, 0128, 0129, 0131, 0209/1, 0209/3, 0260/7

Csongrád-Csanád vármegye[9]

Csanádpalota:

021/14, 021/2, 023

Királyhegyes:

0112, 0125/7, 0125/9, 0125/10, 0125/12, 0125/15-20, 0131, 0138/1, 0138/4-5, 0138/7, 0138/10-11, 0138/13-14, 0149, 0150/2, 0153, 0154

Makó:

0469, 0471/1, 0475, 0476

3. számú melléklet a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelethez

A Körös-Maros Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a védetté nyilvánító rendelkezés megjelölésével

1. Kardoskúti Fehértő Természetvédelmi Terület

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1235/1965. OTvH határozata a Kardoskút-pusztaközponti Fehértő védetté nyilvánításáról.)

2. Tatársánci ősgyep Természetvédelmi Terület

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal 400/1971. OTvH határozata az Orosháza-tatársánci ősgyep védetté nyilvánításáról.)

3. Erdélyi hérics Természetvédelmi Terület

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal 403/1971. OTvH határozata a Volgamenti hérics védetté nyilvánításáról.)

4. Dévaványai Tájvédelmi Körzet

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1975. OTvH határozata a Dévaványai Tájvédelmi Körzet létesítéséről.)

5. Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1977. OTvH határozata a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet létesítéséről.)

6. Mágorpusztai Régészeti Feltáróhely Természetvédelmi Terület

(Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1978. OKTH határozata a Mágorpusztai régészeti feltáróhely védetté nyilvánításáról.)

7. Körösvölgyi Természetvédelmi Terület

[Békés megye Tanácsa VB 1/1979. (IX. 4.) határozata a Körösvölgyi Természetvédelmi Terület létesítéséről.]

[Szolnok megye Tanácsa VB 144/7/1980. (VII. 11.) határozata a Körösvölgy területe védetté nyilvánításáról.]

8. [Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezése a Mágorpusztai Régészeti Feltáróhely Természetvédelmi Terület bővítéséről.]

9. [Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1987. (XII. 14.) OKTH rendelkezése a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet területének bővítéséről és a fokozottan védett terület kijelöléséről.]

10. Pitvarosi puszták Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 3/1989. (II. 22.) KVM rendelete egyes természetvédelmi területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről.]

11. Kistompai löszpusztarét Természetvédelmi Terület

(Békés megye Tanácsának 2/1989. számú rendelete egyes természeti területek védetté nyilvánításáról.)

12. Makó-Landori erdők Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 6/1990. (III. 31.) KVM rendelete természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről.]

13. Bélmegyeri erdőspuszta Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 6/1990. (III. 31.) KVM rendelete természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről.]

14. Biharugrai Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 6/1990. (III. 31.) KVM rendelete természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről.]

15. [A környezetvédelmi miniszter 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelete a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládi-rét természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről.)

16. Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 51/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 14. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 14. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Módosította az 51/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította az 51/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította az 51/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította az 51/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Módosította az 51/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította az 51/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék