28/2000. (IX. 21.) OM rendelet

a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról[1]

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 15. §-ának (1) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következeket rendelem el:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

(1)[5]

(2)[6]

(3)[7]

(4)[8]

(5)[9]

(6)[10]

(7)[11]

4. §

(1)[12]

(2)[13]

5. §

(1)[14]

(2)[15]

(3)[16]

6. §[17]

(1)[18]

(2)[19]

(3)[20]

7. §[21]

8. §

(1)[22]

(2)[23]

(3)[24]

(4)[25]

(5)[26]

9. §[27]

10. §[28]

(1)[29]

(2)[30]

(3)[31]

(4)[32]

(5)[33]

(6)[34] A középiskola helyi tantervének, a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon biztosítania kell, hogy a tanuló - választása szerint - a kötelező vizsgatantárgyakból emelt szinten fel tudjon készülni az érettségi vizsgára, további lehetősége legyen felkészülni az érettségi vizsgára és a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges vizsgára minden olyan tantárgyból, amelyet a kerettanterv kötelező tantárgyként előír a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon. A középiskolák e feladatokat egymás közötti megállapodás alapján közösen is megoldhatják. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés ideje a tizenegy-tizenkettedik évfolyamon százharmincnyolc óránál nem lehet kevesebb.

(7)[35]

(8)[36]

(9)[37]

11. §

(1)[38]

(2)[39]

(3)[40]

(4)[41]

(5)[42]

(6)[43]

(7)[44]

(8)[45]

(9)[46]

(10)[47]

(11)[48]

(12)[49]

(13)[50]

12. §[51]

(1)[52]

(2)[53]

(3)[54]

(4)[55]

13. §[56]

14. §[57]

15. §[58]

(1)[59]

(2)[60]

(3)[61]

(4)[62]

(5)[63]

16. §[64]

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[65]

(3)[66]

(4)[67]

18. §[68]

Pokorni Zoltán s. k.,

oktatási miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet 1. és 2. mellékletét a 10/2003. (IV. 28.) OM rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése módosította. Hatályos 2003.09.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28. A §-t megelőző alfejezetcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[4] A §-t megelőző alfejezetcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[6] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[7] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[8] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[9] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[10] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[11] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[12] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[13] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[14] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[15] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[16] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[17] A §-t megelőző alfejezetcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[19] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[20] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[21] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[22] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[23] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (II. 8.) OKM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[26] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[27] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[28] A §-t megelőző alfejezetcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[30] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[31] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[32] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[33] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[34] Módosította a 4/2001. (I. 26.) OM rendelet 23. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.02.10.

[35] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[36] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[37] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[38] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[39] Beiktatta a 23/2001. (VII. 20.) OM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.07.28.

[40] Beiktatta a 23/2001. (VII. 20.) OM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.07.28.

[41] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[42] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[43] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[44] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[45] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[46] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[47] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[48] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[49] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[50] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[51] A §-t megelőző alfejezetcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[52] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[53] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[54] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[55] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[56] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[57] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[58] A §-t megelőző alfejezetcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[59] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[60] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[61] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[62] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[63] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[64] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.28.

[65] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[66] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[67] Hatályon kívül helyezte a 60/2002. (XII. 19.) OM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2002.12.27.

[68] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.