2000. évi XXXIII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. § (1)[24] E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. §-ának rendelkezését e törvény hatálybalépését követően meghozott, csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkáltatói döntés tekintetében lehet alkalmazni.

(3) Ha az e törvény által megállapított Mt. 87/A. § (1) bekezdés b)-c) és g) pontja, illetve a Ktv. 19/A. § (1) bekezdés b)-c) és g) pontja, vagy a Kjt. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) és g) pontja szerinti munkavállaló (köztisztviselő, közalkalmazott) jogviszonyának megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot e törvény hatálybalépése előtt közölték, a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a jognyilatkozat közlésekor hatályos jogot kell alkalmazni.

(4)[25]

(5) E törvény 14. §-ával megállapított Kjt. 78. §-a (4) bekezdését akkor lehet alkalmazni, ha a jogviszony megszűnésére vezető körülmény e törvény hatálybalépését követően következett be, vagy a jogviszony megszüntetését kiváltó jognyilatkozatot e törvény hatálybalépését követően tették.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. május 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) a) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés n) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 441. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.