269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. LXXXIX. törvény 22. §-ának c) pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. §-ának (13) bekezdésében, 50. §-ának (12) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi. LIII. törvény 36. §-ának és 110. §-a (7) bekezdésének c), e), f), i), l) és m) pontjaiban, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. §-ának (6) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 18. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-ának (4) bekezdésében és 45. §-a (7) bekezdésének a), b), c), d), e), g), j), k) pontjaiban, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 59. §-ának (4) bekezdésében, 63. §-ának (3) bekezdésében és 85. §-ának c) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) és m) pontjaiban, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének c), d) és f) pontjaiban, valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 4. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1)[3]

(2) Ahol a Vgt. rendelet vízügyi igazgatóságot említ azon a KÖVIZIG-et kell érteni.

4. §[4]

5. §[5]

6. §

(1)[6]

(2)[7]

(3)[8]

(4) Ahol a Korm. rend. vízügyi igazgatóságot említ azon a KÖVIG-et, ahol vízügyi igazgatót azon a KÖVIG igazgatót, ahol pedig OVF-et azon az OKTVF-et kell érteni.

7. §

(1)[9]

(2) Ahol az R. VIZIG-et említ azon a VIFE-t kell érteni.

8. §[10]

9. §[11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

18. §[20]

19. §[21]

20. §[22]

21. §[23]

22. §[24]

23. §[25]

24. §

(1)[26]

(2)[27]

(3)[28]

(4) Ahol a NTSzMP rendelet vízügyi igazgatóságot említ azon a KÖVIZIG-et kell érteni.

25. §[29]

26. §[30]

27. §[31]

28. §[32]

29. §[33]

30. §[34]

Záró rendelkezések

31. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2)[35]

(3)[36]

(4) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott kormányrendelet, e rendelet 1-30. §-aiban foglaltakon túl

a) Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőséget említ, ott az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőséget,

b) vízügyi hatóságot említ, ott a vízügyi felügyeletet kell érteni.

32. §

(1) Az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség - az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről szóló 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 3. §-ában meghatározott feladat- és hatáskör tekintetében - az azonos székhellyel működött, átszervezés folytán a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek, illetve Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a jogutódja.

(2) Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság a Korm. rend. 6-8. §-aiban meghatározott feladat- és hatáskör tekintetében - átszervezés folytán - az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a Környezetgazdálkodási Intézetnek a jogutódja.

(3) A vízügyi felügyelet a Korm. rend. 13. §-ában meghatározott feladat- és hatáskör tekintetében - átszervezés folytán - az azonos székhellyel működött vízügyi igazgatóságoknak a jogutódja.

(4) A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság a Korm. rend. 15. §-ában meghatározott feladat- és hatáskör tekintetében - átszervezés folytán - az azonos székhellyel működött vízügyi igazgatóságnak a jogutódja, dolgozói munkaviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt kell alkalmazni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[31] Hatályon kívül helyezte a 246/2005. (XI. 10.) Korm. rendelet 62. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2005.11.25.

[32] Hatályon kívül helyezte a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[36] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 770. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék