Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

2003. évi IV. törvény

az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. §[64]

64. §[65]

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. §[73]

73. §[74]

74. §[75]

75. §[76]

76. §[77]

77. §[78]

78. §[79]

79. §[80]

80. §[81]

Záró rendelkezések

81. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[82]

(3)[83]

82. § (1)[84]

(2) A 32. §-sal megállapított, az Szt. 117/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egyszeri hozzájárulás összegének felső határára vonatkozó rendelkezést az e törvény hatálybalépését követően benyújtott intézményi elhelyezés iránti kérelmek esetében kell alkalmazni.

(3)[85]

(4)[86] Az Szt. 68. §-ának (4) bekezdésében meghatározott, idősek otthonán belüli intenzív gondozási részlegre, gondozási csoportra vonatkozó szabályt 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5)[87]

(6)[88] Az Szt. 90. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, megyei jogú városok ellátási kötelezettségére vonatkozó szabályt 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

(7)[89]

(8)[90]

(9) Az Szt. 113/D-113/G. §-ában meghatározott, felülvizsgálatra, illetve rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályokat 2003. július 1-jétől kell alkalmazni.

(10)[91]

(11)[92]

(12)[93]

(13) A Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, valamint 58. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott, gyermekek speciális ellátására vonatkozó szabályokat 2003. július 1-jétől kell alkalmazni.

(14) A Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint 58. §-ának (4) bekezdésében meghatározott, gyermekek különleges ellátására vonatkozó szabályokat 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

(15)[94]

(16) Az 58. §-ban megállapított, a Cst. 27. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott szabály alapján, a 2003. március 15-éig benyújtott kérelmek esetében a jogosult nyugellátása mellett a gyermekgondozási segélyre - amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel - 2002. december 1-jétől válik jogosulttá.

(17)[95]

83. § (1)[96]

(2) E törvény

a) 66. §-ával megállapított, a Tny. 11/A. §-ában,

b) 67. §-ával megállapított, a Tny. 17. §-ának (2) bekezdésében,

c) 68. §-ával megállapított, a Tny. 22. §-a (2) bekezdésének második mondatában,

d) 84. §-a (2) bekezdésének ca) pontjával módosított, a Tny. 8. §-ában, valamint 101. §-a (1) bekezdésének d) pontjában és (2)-(3) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket azokban a nyugdíjügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a nyugdíjjogosultság (igénymegnyílás) kezdete 2002. december 31-ét követő időpontra esik.

(3) A Tny. - e törvény 71. §-ával megállapított - 50. §-ának (2)-(3) bekezdését a 2003. október 31-e utáni időponttól kezdődően megállapításra kerülő özvegyi nyugdíjakra kell alkalmazni.

(4)[97]

(5) Annak az özvegynek, akinek a saját jogú nyugellátást az özvegyi nyugellátással - a Kormány rendeletében meghatározott összeghatárig - együtt folyósították, 2003. november 1-jétől a Tny. 50. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott, és a (4) bekezdés szerint megemelt özvegyi nyugdíjat kell folyósítani, ha ez az özvegy számára kedvezőbb.

(6)[98]

84. § (1)[99]

(2)[100]

(3) Ahol jogszabály kiegészítő családi pótlékot említ, azon rendszeres gyermekvédelmi támogatást kell érteni.

85. §[101]

86. §[102]

87. §[103]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. február 4-i ülésnapján fogadta el.

[2] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXVI. törvény 29. § ja) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXVI. törvény 29. § ja) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXVI. törvény 29. § ja) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXVI. törvény 29. § jb) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXVI. törvény 29. § jc) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[65] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdése 22. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdése 22. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdése 22. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdése 22. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXVI. törvény 107. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[86] Megállapította a 2003. évi CXVI. törvény 104. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.12.30.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLIV. törvény 31. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[88] Megállapította a 2003. évi CXVI. törvény 104. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.12.30.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXXXVI. törvény 72. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXXXVI. törvény 72. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXI. törvény 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.04.28.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése i) pont ib) alpontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 575. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék