27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet

a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (11) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] E rendelet előírásait a Magyarországon forgalomba hozatalra szánt, a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre, azok összetételére és jelölésére kell alkalmazni.

(2)[2] A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek olyan különlegesen összeállított élelmiszerek, amelyek az előállító útmutatása szerint alkalmazva helyettesítik a teljes napi étrendet.

(3)[3] Ha e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer előállítása, csomagolása, jelölése, forgalomba hozatala és reklámozása során a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

2. §[4]

A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer összetételének meg kell felelnie az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek.

3. §[5]

A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszert úgy kell forgalomba hozni, hogy valamennyi összetevőjét egy csomagolási egység tartalmazza.

4. §

(1)[6] A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer kizárólag ilyen megnevezéssel hozható kereskedelmi forgalomba.

(2)[7] A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer jelölésének az élelmiszerek jelölésére vonatkozó általános előírásokon kívül tartalmaznia kell a következőket is:

a) a használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszer meghatározott mennyiségére vonatkozó energiatartalmat kJ-ban és kcal-ban, valamint a fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom mennyiségét számszerűleg kifejezve;

b) a használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszer meghatározott mennyiségében lévő, az 1. számú melléklet 5. pontjában felsorolt ásványi anyagok és vitaminok átlagos mennyiségét számszerűleg kifejezve;

c) szükség esetén útmutatót a megfelelő elkészítéshez, valamint figyelmeztetést az elkészítési útmutatóban leírtak betartásának fontosságára;

d) ha a gyártó utasításainak megfelelően alkalmazott termék napi 20 g-nál több poliol (cukoralkohol) fogyasztását eredményezi, akkor figyelmeztetést az élelmiszer esetleges hashajtó hatására;

e) figyelemfelhívást a megfelelő napi folyadékmennyiség fogyasztásának fontosságára;

f) annak feltüntetését, hogy az élelmiszer napi adagja megfelelő mennyiséget tartalmaz az alapvető tápanyagokból;

g) annak feltüntetését, hogy a termék orvosi tanács és felügyelet nélkül legfeljebb három hétig alkalmazható.

(3)[8] A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer jelölése, reklámozása és megjelenítése semmilyen módon nem utalhat a használata révén elérhető testtömegcsökkenés mértékére.

5. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[9]

(3)[10] Ez a rendelet a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló, 1996. február 26-i 96/8/EK bizottsági irányelvnek, valamint az azt módosító 2007/29/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4)[11] Ez a rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelethez

A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek összetételének alapvető követelményei[12]

Az előírások a fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, illetve a gyártó utasítása szerint fogyasztásra elkészített termékre vonatkoznak.

1. Energia

1.1. Az 1. § (2) bekezdése szerinti termék által biztosított teljes napi energiatartalom legalább 3360 kJ (800 kcal), legfeljebb 5040 kJ (1200 kcal) legyen.[13]

1.2.[14]

2. Fehérje

2.1. Az 1. § (2) bekezdése szerinti termékek fehérjetartalma legfeljebb 125 g lehet.[15]

2.2. A fehérjére vonatkozó előző szabályok olyan fehérjére vonatkoznak, amelynek kémiai indexe megegyezik a 2. számú mellékletben megadott referenciafehérje (FAO/WHO 1985) kémiai indexével. Ha a kémiai index alacsonyabb a referenciafehérje 100%-ánál, akkor a minimális fehérjetartalmat ennek megfelelően kell emelni. A fehérje kémiai indexe minden esetben legalább a referenciafehérje kémiai indexének 80%-a legyen.

2.3. "Kémiai index": a vizsgált fehérjében lévő esszenciális aminosavak mennyisége és a referenciafehérjében lévő megfelelő aminosavak mennyisége közötti legalacsonyabb arány.

2.4. L-aminosavak hozzáadása minden esetben kizárólag a fehérje tápértékének javítása céljából és csak az ehhez szükséges mértékben megengedett.

3. Zsírok

3.1. A zsírból származó energia a termék teljes energiatartalmának legfeljebb 30%-a lehet.

3.2. Az 1. § (2) bekezdése szerinti termék esetében a gliceridekben levő linolsav mennyisége legalább 4,5 g legyen.[16]

3.3.[17]

4. Élelmi rost

Az 1. § (2) bekezdése szerinti termék élelmi rost tartalma a teljes napi adagban legalább 10 g, de legfeljebb 30 g legyen.[18]

5. Vitaminok és ásványi anyagok

5.1. Az 1. § (2) bekezdése szerinti termék teljes napi adagjának legalább 100%-ban biztosítania kell a táblázatban megadott vitamin- és ásványianyag-mennyiségeket.[19]

5.2.[20]

Táblázat
A-vitamin(µg RE = retinolekvivalens)700
D-vitamin(µg)5
E-vitamin(mg-TE = tokoferolekvivalens)10
C-vitamin(mg)45
Tiamin(mg)1,1
Riboflavin(mg)1,6
Niacin(mg-NE = niacinekvivalens)18
B6-vitamin(mg)1,5
Folát(µg)200
B12-vitamin(µg)1,4
Biotin(µg)15
Pantoténsav(mg)3
Kalcium(mg)700
Foszfor(mg)550
Kálium(mg)3100
Vas(mg)16
Cink(mg)9,5
Réz(mg)1,1
Jód(µg)130
Szelén(µg)55
Nátrium(mg)575
Magnézium(mg)150
Mangán(mg)1

2. számú melléklet a 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelethez

Kívánatos esszenciális aminosav-összetétel fehérjékben*[21]

Esszenciális aminosavakg/100 g fehérje
Cisztin + metionin1,7
Hisztidin1,6
Izoleucin1,3
Leucin1,9
Lizin1,6
Fenil-alanin + tirozin
Treonin0,9
Triptofán0,5
Valin1,3

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 27. §-a. Hatályos 2017.01.05.

[2] Megállapította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 27. §-a. Hatályos 2017.01.05.

[3] Módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § a) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[4] Módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § a) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[5] Módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[6] Megállapította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.05.

[7] Megállapította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.05.

[8] Módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § a) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Megállapította a 43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.09.27.

[11] Beiktatta a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 29. §-a. Hatályos 2017.01.05.

[12] A melléklet címét módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § c) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[13] Módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § d) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[14] Hatályon kívül helyezte a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 32. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.05.

[15] Megállapította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 30. §-a (lásd 16. melléklet). Hatályos 2017.01.05.

[16] Módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § d) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[17] Hatályon kívül helyezte a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.05.

[18] Módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § d) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[19] Módosította a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § d) pontja. Hatályos 2017.01.05.

[20] Hatályon kívül helyezte a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 32. § c) pontja. Hatálytalan 2017.01.05.

[21] * Egészségügyi Világszervezet. Az energia- és fehérjetartalommal . szemben támasztott követelmények. A FAO/WHO/UNU együttes ülésén készült jelentés. Genf: Egészségügyi Világszervezet, 1985. (WHO Technikai Jelentések Sorozata, 724).

Tartalomjegyzék