340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról

A Kormány a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének a)-d),f)-g), i), p)-s) és u)-v) pontjában, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §-ának a) és c) pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. §-ának (12) bekezdésében, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, 110. § (7) bekezdés c), f), i), l) pontjaiban, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. §-ának (6) bekezdésében, 24. §-ának (4) bekezdésében, 45. § (7) bekezdésének a), b), e), k) pontjaiban, a légi közlekedésről szóló 1995. évi CXVII. törvény 39. §-ának (1) bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. §-ának (4) bekezdésében, 44. §-ának (4) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 59. §-ának (4) bekezdésében, 63. §-ának (3) bekezdésében és 85. §-ának a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 58. §-a (8) bekezdésének a) pontjában, a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének g) és h) pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 14. §-a (6) bekezdésének a) pontjában, 59. §-a (1) bekezdésének f), h) pontjában, a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 4. § a), b), c), d), e),f), i),j), k) pontjaiban, 113. § a) pontjában és a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi CXIV. törvény 63. §-ának (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1)[4]

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8]

(6) Ahol a Kormányrendelet vízügyi felügyeletet mint eljáró szervet említ, azon a felügyelőséget kell érteni.

5. §[9]

6. §

(1)[10]

(2)[11]

(3)[12]

(4)[13]

(5)[14]

(6) Ahol a Korm. rendelet vízügyi felügyeletet említ azon a felügyelőséget kell érteni.

7. §[15]

8. §[16]

9. §[17]

10. §[18]

11. §

(1)[19]

(2)[20]

(3)[21]

(4) Ahol a Vékt. rendelet igazgatóságot említ azon a felügyelőséget kell érteni.

12. §

(1)[22]

(2)[23]

(3)[24]

(4) Ahol a Rendelet Környezetvédelmi Felügyelőséget és Vízügyi felügyeletet említ azon a Felügyelőséget kell érteni.

13. §[25]

14. §[26]

15. §[27]

16. §[28]

17. §[29]

18. §[30]

19. §[31]

20. §[32]

21. §[33]

22. §[34]

23. §[35]

24. §[36]

25. §[37]

26. §[38]

27. §[39]

28. §[40]

29. §[41]

Záró rendelkezések

30. §

(1) Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[42]

(3) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott kormányrendelet, e rendelet 1-29. §-aiban foglaltakon túl

a) környezetvédelmi hatóságot, illetőleg környezetvédelmi felügyelőséget, vízügyi hatóságot, illetve vízügyi felügyeletet, valamint természetvédelmi, tájvédelmi hatóságot említ, azon a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget,

b) Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőséget említ, azon az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget

kell érteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez[43]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése a) pontja ae) alpontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2007.07.13.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.09.29.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[31] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Hatályon kívül helyezte a 246/2005. (XI. 10.) Korm. rendelet 62. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.11.25.

[36] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[37] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[38] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[39] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[40] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[41] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[42] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[43] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 601. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék