2/2006. (I. 13.) IM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Hirdetmények az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1. §

(1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő hirdetmények mintáit európai közösségi rendelet tartalmazza. E rendelet hatálybalépésekor a hirdetmények mintáit a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, a közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról szóló 2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet) szabályozza.

(2) A közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet szerinti mintákat a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban működő szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK (2004. március 31.) európai parlamenti és a tanácsi irányelvet, valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK (2004. március 31.) európai parlamenti és a tanácsi irányelvet átültető Kbt., valamint a közbeszerzésekre, a közbeszerzési eljárásokra, illetve a tervpályázati eljárásokra vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kell kitölteni.

(3) E rendelet szerinti mintákat a Kbt., valamint a közbeszerzésekre, a közbeszerzési eljárásokra, illetve a tervpályázati eljárásokra vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kell kitölteni.

2. §

(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 43. § (1) bekezdése szerinti előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet I. melléklete tartalmazza. Az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén a hirdetményt szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet I. melléklete szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványi Hivatala részére megküldendő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 49. § szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 101. §(1) bekezdése szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet II. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 98. § (1) és (3) bekezdése [a 151. § (8) bekezdése] szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet III. melléklete tartalmazza. A Kbt. 153. §-ának (2) bekezdése szerinti, a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet III. melléklete tartalmazza.

(4) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában - építési koncesszió esetén - a 138. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást megindító, felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet X. melléklete tartalmazza.

(5) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában - a koncessziós jogosult eljárása esetén [144. § (1) bekezdése] - a 144. § (3) bekezdése szerinti, az eljárást megindító, felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet XI. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 182. § (1) bekezdése szerinti időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is irányuló időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. 210. §-a (1) bekezdésének v) pontja tekintetében a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete szerinti mintát kell érteni. Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén a hirdetményt szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványi Hivatala részére megküldendő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 189. § szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 202. § szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet V. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 214. § (2) bekezdése szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló előminősítési hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VII. melléklete tartalmazza.

(4) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 200. § (1) és (3) bekezdése, a 231. § (1) és (3) bekezdése, valamint a

237. §

(1) és (3) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VI. melléklete tartalmazza. A Kbt. 238. §-a szerinti eljárásban [a 151. § (8) bekezdése alapján a 98. § (3) bekezdésére és a 184. § (1) bekezdésére tekintettel] az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VI. melléklete tartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában [238. § (2) bekezdése] a 153. § szerinti eljárásban [a 153. § (2) bekezdésére és a 184. § (1) bekezdésére tekintettel] a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VI. melléklete tartalmazza.

4. §

A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 41. § (4) bekezdése szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 180. § (5) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített ajánlati felhívás mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IX. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 157. § (1) bekezdése szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 239. § (2) bekezdése szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet XII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 159. § szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 239. § (2) bekezdése szerinti, a tervpályázati eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet XIII. melléklete tartalmazza.

Hirdetmények a Közbeszerzési Értesítőben

6. §

A Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő hirdetmények mintáit e rendelet mellékletei tartalmazzák.

7. §

(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 147. § (1) bekezdése szerinti, az egyszerűsített eljárást megindító, ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. mellék-lettartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 238. § szerinti eljárásban, a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 268. § szerinti eljárásban, valamint a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a 289. § szerinti eljárásban az egyszerűsített eljárást megindító, ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 98. § (1) és (2) bekezdése [a 151. § (8) bekezdése], 138. § (3) bekezdése és a 144. § (4) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 2. melléklet tartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 200. § (1) és (2) bekezdése, a 231. § (1) és (2) bekezdése és a 237. § (1) és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a 2. melléklet tartalmazza. A Kbt. 238. §-a szerinti eljárásban [a 151. § (8) bekezdése alapján a 98. § (2) bekezdésére tekintettel] az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a 2. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 248. § (1) bekezdése szerinti előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 3. melléklet tartalmazza. Az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén a hirdetményt szintén a 3. melléklet szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldendő, a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő hirdetmény mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a 277. § (1) bekezdése szerinti időszakos összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 9. melléklet tartalmazza. A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is irányuló időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját [278. § (9) bekezdése] szintén a 9. melléklet tartalmazza. A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (285. §) a 210. §-a (1) bekezdésének v) pontja tekintetében a 9. melléklet szerinti mintát kell érteni. Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén a hirdetményt szintén a 9. melléklet szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldendő, a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő hirdetmény mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját [249. § (9) bekezdése] az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját [278. § (9) bekezdése] a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló előminősítési hirdetmény mintáját [278. § (9) bekezdése] a 11. melléklet tartalmazza.

(6) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 255. § (4) bekezdése szerinti és VII. fejezete alkalmazásában a 284. § (3) bekezdése, 285. § (3) bekezdése és 286. § (4) bekezdése szerinti, a részvételi szakasz eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját [136/C. § (5) bekezdése, 249. § (9) bekezdése, 278. § (9) bekezdése, 268. § (3) bekezdése, 289. § (3) bekezdése is] a 8. melléklet tartalmazza. A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 269. § (2) bekezdése és VII. fejezete alkalmazásában a 290. § (2) bekezdése szerinti, a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában a tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény mintáját [270. § (2) bekezdése, 291. § (2) bekezdése] a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában a tervpályázati eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját [270. § (2) bekezdése, 291. § (2) bekezdése] a 13. melléklet tartalmazza.

(10) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 246. § (4) bekezdése szerinti és VII. fejezete alkalmazásában a 275. § (5) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített ajánlattételi felhívás mintáját a 6. melléklet tartalmazza.

9. §

A Kbt. negyedik része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját [Kbt. 300. § (6) bekezdése, 249. § (9) bekezdése] a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

A 7. § (1) bekezdése, a 8. § (3), (4), (9) és (10) bekezdése, valamint a 9. § szerinti hirdetmények esetében a hirdetmény (illetőleg a dokumentáció) módosítását vagy a hirdetmény visszavonását tartalmazó hirdetmény mintáját a 15. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti, a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti, a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 17. melléklet tartalmazza.

Bírálati összegezések

12. §

(1) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 93. § (2) bekezdése, 151. § (7) bekezdése] a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 116. § (2) bekezdése] a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyszerű eljárásban az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 300. § (4) bekezdése] a 20. melléklet tartalmazza.

Éves statisztikai összegezések

13. §

Az éves statisztikai összegezés mintáját [Kbt. 16. § (1) bekezdése, 160. § (2) bekezdése, 302. § (3) bekezdése] a 21. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

14. §

(1) E rendelet mellékleteiben foglalt minták kitöltésének módját - a Kbt.-vel összhangban - a 22. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nem kötelező, az 1-5. §-ban meghatározott adott mintát kell a Kbt.-ben foglaltaknak is megfelelően kitöltenie.

(3) Ha az ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Értesítőben történő közzététele nem kötelező az ajánlatkérő részéről, a 6-9. §-ban, a 12. § (3) bekezdésében és a 13. §-ban meghatározott adott mintát kell a Kbt.-ben foglaltaknak is megfelelően kitöltenie. Ha azonban az ilyen hirdetmény közzététele kötelező az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az 1-5. §-ban meghatározott adott minta szerinti hirdetmény közzétételét kérheti az ajánlatkérő az Értesítőben.

Hatálybalépés

15. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. január 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(2) 2007. január 1-jén lép hatálya e rendelet 4. §-a, 8. §-ának (10) bekezdése és a 6. melléklet.

(3) A 2006. január 15-e előtt feladott, illetve megküldött és hiánypótlásra történő felhívással érintett hirdetmények vonatkozásában e rendelet szerint kell eljárni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban működő szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról (41-44. és 46. cikk);

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról (35. és 36., 58., 64., 69., 70. cikk);

c) a Bizottság 2005/51/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról.

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügy-miniszter

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI
FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, címés kapcsolattartásipont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
cHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben):
cAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
cHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
cHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen cnemc
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) A szerzodés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa
Szolgáltatási kategória 
A teljesítés helye:
----------------------------------------------------------
NUTS-kód 
II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.4)Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen c nem c
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre cegy vagy több részre cvalamennyi részre c
II.1.6) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen c nemc
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt beleértve)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.2.2) Ha ismert, ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés / / (év/hó/nap)
befejezés // (év/hó/nap)
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igenc nem c
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? igen c nemc
III. 3) különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen c nem c
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen c nem c
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalásos cTárgyalás nélküli c
IV.1.2.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény melyik fejezet szerint jár el?
IV. fejezet cV. fejezet c
VI. fejezet cVII. fejezet c
IV.1.3.) Megjelöli-e az ajánlatkérő azokat, akiket ajánlattételre fel kíván hívni?
NEM cIGEN c (ha igen, a részletes információkat a Kiegészítő információk körében kell megadni)
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás c
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint c
az alábbiakban megadott részszempontok alapján
Részszempont
1. ---------------------------
2. ---------------------------
3. ---------------------------
4. ---------------------------
5. ---------------------------
Súlyszám
---------
---------
---------
---------
---------
Részszempont
6. ---------------------------
7. ---------------------------
8. ---------------------------
9. ---------------------------
10. ---------------------------
Súlyszám
---------
---------
---------
---------
---------
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen c nem c
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
-----------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen c nem c
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató c Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény c
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) c
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: // (év/hó/nap ) Időpont: -----
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen c nemc
Igen válasz esetén,Ár (számokkal): ------- Pénznem: ---
A fizetés feltételei és módja: ---------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: ---------
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Egyéb: -----------------------------------------------------------------------------------
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/ /-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban:(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: -------
Helyszín: ---------------------------------------------------------------------------------
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegu-e? (adott esetben) igen c nem c
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: ------------------------------
VI.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen c nem c
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) További információk (adott esetben)
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása ------------------------------------
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VI.3.2) Az eredményhirdetés időpontja -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VI.3.3) A szerződéskötés tervezett időpontja ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VI.3.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VI.3.5.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen c nemc
VI.3.5.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk ---------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VI.3.6.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VI.3.6.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.6.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VI.3.7) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb(ak)-e? igen c nemc
VI.3.8) Meg kell jelölni az ajánlatban
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen c nemc
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen c nemc
VI.3.9) Egyéb információk: -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következo címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat be kell nyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma MEGHATÁROZÁS
---------------------------------------------------------------
1) A rész meghatározása
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgyak...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
3) Mennyiség vagy érték
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés // (év/hó/nap)
Befejezés // (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

2. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű cKözjogi szervezet c
Regionális/helyi szintű cEgyéb c
I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen cnem c
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
----------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) Építési beruházás cb) Árubeszerzés cc) Szolgáltatás c
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
c
c
c
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
c
c
c
c
c
Szolgáltatási kategória száma 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszióc
A teljesítés helye
-----------------------------
-----------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
----------------------------
----------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
-----------------------------
-----------------------------
NUTS-kód 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése c Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése c
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések c
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
ÁFA nélkülÁFÁ-valÁFA (%)
Érték ----------------- Pénznem -----cc,
III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
c
c
c
c
c
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
c
c
c
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
c
c
c
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
c
c
IV. 1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhíváscIdőszakos előzetes összesített tájékoztatócElőminősítési hirdetményc
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás c
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat c
a következő részszempontok alapján
Részszempont
1. ---------------------------
2. ---------------------------
3. ---------------------------
4. ---------------------------
5. ---------------------------
Súlyszám
--------
--------
--------
--------
--------
Részszempont
6. ---------------------------
7. ---------------------------
8. ---------------------------
9. ---------------------------
10. ---------------------------
Súlyszám
--------
--------
--------
--------
--------
IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen c nem c
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen c nem c
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató c VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény c
A hirdetmény száma a HL-ben: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás c VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) c
A hirdetmény száma a HL-ben:
Egyéb korábbi közzététel c
A hirdetmény száma a HL-ben:
V. szakasz: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Megnevezése ------------------------------------------
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: // (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma: 
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkülÁFÁ-valÁFA (%)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték ------------ Pénznem -----
cccc , c
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték ------------ Pénznem -----
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ------------------ / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat --------------------- Pénznem --------
c


c
c


c
cc, c


cc, c
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
V.5) Valószínusítheto-e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen c nem c
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: ------------------ Pénznem: ----------Arány (rész): , (%)Nem ismert c
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
V.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen c nem c
V.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen c nem c
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen c nem c
programmal kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja --------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: ----------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)---------------------------------------------------------------------
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma -----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja ---------------------------------------------------------------------
VI.3) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)

3. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I. Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):


Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő: töltse ki az A. melléklet I) pontját
I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen c nem c
II. A SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA (ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS)
II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.2) A szerződés típusa és az építési beruházás helye
Az építési beruházás teljesítésének fő helye: ------------------------------- NUTS-kód: 
II.3) Az építési beruházás tárgya és mennyisége
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerinttöbb példány használható) igen c nem c
II.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
II.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja és a szerződés időtartama
A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)
A közbeszerzési eljárás kezdete // (év/hó/nap)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)
az építési beruházás kezdete // (év/hó/nap)
az építési beruházás befejezése // (év/hó/nap)
II.6) További információk (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.B SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA (ÁRUBESZERZÉS VAGY SZOLGÁLTATÁS)
II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Árubeszerzés c Szolgáltatás c Szolgáltatási kategória száma 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés fő helye: -----------------------------------------------------NUTS-kód 
II.3) Az áruk vagy szolgáltatások tárgya és mennyisége vagy értéke (szolgáltatások esetén az egyes szolgáltatási kategóriában)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B mellékletből szükség szerint több példány használható) . igen c nem c
II.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
II.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja (ha ismert) // (év/hó/nap)
II.6) további információk (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány is felhasználható) -----------------------------
- ügyelni kell a II.2 pontban árubeszerzés és a szolgáltatás különválasztására -
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (ha ismert; csak az építési beruházásra irányuló szerződések esetében kell megadni):
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? igen c nem c
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ?
igen c nem c


Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) További információk (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) Az általános szabályozásra vonatkozó információk
A következő hatóságoktól szerezhető információ
az adózással kapcsolatos jogszabályokról: --------------------------------------------------------
az akadálymentesítéssel kapcsolatos jogszabályokról: -------------------------------------------------
a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokról: -------------------------------------------------
a munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályokról: ---------------------------------
Ha további részleteket szeretne megadni azokról a szervezetekről (hatóságokról), amelyektől megfelelő tájékoztatás kapható az adózásról, az akadálymentesítésről, a környezetvédelemről, munkavédelemről és munkafeltételekről, töltse ki az A. melléklet II–IV) pontját (adott esetben)
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja: // (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be:
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
II) A megfelelő kormányzati szervezet (hatóság) címe, kapcsolattartási pontjai és honlapja, ahonnan adózással kapcsolatos információ szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
III) A megfelelő kormányzati szervezet (hatóság) címe, kapcsolattartási pontjai és honlapja, ahonnan akadálymentesítéssel kapcsolatos információ szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
IV) A megfelelő kormányzati szervezet (hatóság) címe, kapcsolattartási pontjai és honlapja, ahonnan környezetvédelemmel kapcsolatos információ szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
V) A megfelelő kormányzati szervezet (hatóság) címe, kapcsolattartási pontjai és honlapja, ahonnan munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos információ szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZ száma 
MEGHATÁROZÁS-----------------------------
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
3) Mennyiség vagy érték
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
4) A közbeszerzési eljárás kezdetére és/vagy a szerződés időtartamára vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)
a közbeszerzési eljárás kezdete // (év/hó/nap)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)
a teljesítés kezdőnapja // (év/hó/nap)
a befejezés dátuma // (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------------

4. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
HIRDETMÉNY A FELHASZNÁLÓI OLDALON
Ez a hirdetmény a következők valamelyikének közzétételére vonatkozik:
Előzetes összesített tájékoztató (a Kbt. VI. fejezete szerint)c
Időszakos előzetes tájékoztató – nem eljárás meghirdetése (a Kbt. VII. fejezete szerint– “Egyes ágazatokban”) c
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal internetcíme (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen c nem c
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
------------------------------------------------------------------------------------------
II.2) A szerződés típusa Építési beruházás c Árubeszerzés c Szolgáltatás c
II.3) A szerződés vagy közbeszerzés(ek) meghatározása
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
II.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
--------------------------------- (Ebből a szakaszból szükség szerint több példány használható) --------------------------
VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk
VI.1) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hónap/nap)

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, címés kapcsolattartásipont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen c nemc
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
------------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás cb) Árubeszerzés cc) Szolgáltatás c
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
c
c
c
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
c
c
c
c
c
Szolgáltatási kategória 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncessziócSzolgáltatási koncesszió c
A teljesítés helye
------------------------------
------------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
---------------------------
---------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
---------------------------
---------------------------
NUTS-kód 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása c Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása c
Keretmegállapodás megkötése c
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel c
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel c
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartamév(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):
----------------------------------------------------------------------------------------------
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
----------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.6)Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen c nem c
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre cegy vagy több részre cvalamennyi részre c
II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen c nemc
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen c nem c
Igen válasz esetén a vételi jogleírása: ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés / / (év/hó/nap)
befejezés // (év/hó/nap)
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igenc nem c
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? igen c nemc
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen c nem c
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen c nem c
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyíltc
Meghívásosc
Gyorsított meghívásoscA gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
--------------------------------------------------------
Tárgyalásos cMegtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen c nem c
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:
--------------------------------------------------------
Gyorsított tárgyalásos cA gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
--------------------------------------------------------
Versenypárbeszéd c
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)
Létszám 
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen c nem c
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás c
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint c
c az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont
1. --------------------------
2. --------------------------
3. --------------------------
4. --------------------------
5. --------------------------
Súlyszám
---------
---------
---------
---------
---------
Részszempont
6. --------------------------
7. --------------------------
8. --------------------------
9. --------------------------
10. --------------------------
Súlyszám
--------
--------
--------
--------
--------
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen c nem c
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen c nem c
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató c Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény c
A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás c VAGY Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR) c
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel c
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: // (év/hó/nap ) Időpont: --------
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen c nem c
Igen válasz esetén,Ár (számokkal): --------------- Pénznem: -----------
A fizetés feltételei és módja: -----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: ---------
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: // (év/hó/nap )
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Egyéb: ----------------------------------------------------------------------------------
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
/ /-ig (év /hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban:(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: ------
Helyszín: ---------------------------------------------------------------------------------
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen c nem c
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen c nem c
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) További információk (adott esetben)
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása ------------------------------------
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre--------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.3.2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.3.3) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja ---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.3.4) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: ------
Helyszín: --------------------------------------------------------------------------
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.3.5) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja-----
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.3.6) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) --------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.3.7.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen c nem c
VI.3.7.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk --------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.3.8.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
VI.3.8.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.3.9) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb(ak)-e? igen c nem c
VI.3.10) Meg kell jelölni az ajánlatban
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen c nem c
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen c nem c
VI.3.11) Egyéb információk----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma meghatározás ----------------------------
1) A rész meghatározása
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgyak...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
3) Mennyiség vagy érték
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés // (év/hó/nap)
Befejezés // (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

6. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített Ajánlati felhívás
E hirdetmény tekintetében a Kbt. következő fejezete az irányadó:
VI. fejezet c
VII. fejezet c
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍMés kapcsolattartásipont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Az az internetcím, ahonnan a szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és/vagy egyéb dokumentumok letölthetők (URL):
I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen c nem c
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
-----------------------------------------------------------------------------------------
II.2) A szerződés típusa Építési beruházás c Árubeszerzés c Szolgáltatás c
II.3) A szerződés meghatározása/tárgya
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
II.4) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
II.5) A szerződés szerinti mennyiség vagy érték
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Eljárás fajtája
Nyílt c
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
-----------------------------------------------------------------------------------------
IV.2.2) Olyan korábbi hirdetmény (ajánlati felhívás), amely több információt nyújt a dinamikus beszerzési rendszerről
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.2.3) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes ajánlatok benyújtásának határideje
Dátum: // (év/hónap/nap) Időpont: ------
IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Egyéb: -------------------------------------------------------------------------------------
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTő INFORMÁCIÓK
VI.1) További információk (adott esetben)
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hónap/nap)

7. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
a Részvételi szakasz eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű cKözjogi szervezet c
Regionális/helyi szintű cEgyéb c
I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen c nem c
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
--------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) Építési beruházás cb) Árubeszerzés cc) Szolgáltatás c
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
c
c
c
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
c
c
c
c
c
Szolgáltatási kategória száma 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncessziócSzolgáltatási koncesszió c
A teljesítés helye
-----------------------------
-----------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
---------------------------
---------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
-----------------------------
-----------------------------
NUTS-kód 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése c Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések c
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
c
c
c
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
c
c
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
MeghívásoscHirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásosc
IV. 1.1.3) A hirdetmény fajtája
Részvételi felhíváscIdőszakos előzetes tájékoztatócElőminősítési hirdetményc
IV.2) Adminisztratív információk
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
----------------------------------------------------------------------------------------------
V. szakasz: A RÉSZVÉTELI SZAKASZ EREDMÉNYE
V.1) A RÉSZVÉTELI SZAKASZ EREDMÉNYE
V.2) A benyújtott részvételi jelentkezések száma: 
V.3) Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük indoka (adott esetben rangsorolva) ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
V.4) Az alkalmatlannak minősített jelentkezők, illetve egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük, illetve az érvénytelenség indoka
----------------------------------------------
----------------------------------------------
V.5) Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
V.6) Az V.5) pont szerinti jelentkezők esetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezése (adott esetben)
V.7) A meghatározott létszám, illetve keretszám, a rangsorolás módjának feltüntetése (adott esetben)
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen c nem c
programmal kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) További információk (adott esetben)
1) Az eredményhirdetés dátuma
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
2) A részvételi felhívás meghirdetése a Közbeszerzési Értesítőben
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja (adott esetben)
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
4) Ha a részvételi szakasz eredménytelen, ennek indoka
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
5) Egyéb információk
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)

8. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű cKözjogi szervezet c
Regionális/helyi szintű cEgyéb c
I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen c nem c
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
-------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) Építési beruházás cb) Árubeszerzés cc) Szolgáltatás c
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
c
c
c
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
c
c
c
c
c
Szolgáltatási kategória száma 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncessziócSzolgáltatási koncesszió c
A teljesítés helye
--------------------------
--------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
--------------------------
--------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
--------------------------
--------------------------
NUTS-kód 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése c Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése c
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések c
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
ÁFA nélkülÁFÁ-valÁFA (%)
Érték ------------ Pénznem ------cc,
III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
-------------------------------------------------------------------------------------------
III.2.3) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
-------------------------------------------------------------------------------------------
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
c
c
c
c
c
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
c
c
c
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
c
c
c
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
c
c
IV. 1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhíváscIdőszakos előzetes összesített tájékoztatócElőminősítési hirdetményc
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás c
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat c a következő részszempontok alapján
Részszempont
1. --------------------------
2. --------------------------
3. --------------------------
4. --------------------------
5. --------------------------
Súlyszám
--------
--------
--------
--------
--------
Részszempont
6. ---------------------------
7. ---------------------------
8. ---------------------------
9. ---------------------------
10. ---------------------------
Súlyszám
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen c nem c
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
-------------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen c nem c
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató c VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény c
A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás c VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) c
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel c
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
V. szakasz: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Megnevezése --------------------
V.1) A szerződéskötés dátuma: // (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma: 
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkülÁFÁ-valÁFA (%)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték ---------- Pénznem ---
cc,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték ---------- Pénznem ---
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ---------------- / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ------------------- Pénznem ----
c
c
c
c
,
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
V.5) Valószínusíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen c nem c
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: --------- Pénznem: ------Arány (rész): , (%)Nem ismert c
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
V.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen c nem c
V.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen c nem c
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen c nem c
programmal kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma ----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)

9. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
IDŐSZAKOS Előzetes tájékoztató – EGYES ÁGAZATOKBAN
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul? igenc nem c
A hirdetmény célja az ajánlattételi határidő/részvételi határidő lerövidítése igenc nem c
Igen válasz esetén kérjük az I. mellékletet is kitölteni
(Olyan időszakos előzetes tájékoztatóra vonatkozó információk,
amely eljárás meghirdetésére irányul,
vagy amelynek célja az ajánlattételi határidő lerövidítése)
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
Név, címés kapcsolattartásipont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját
Amennyiben a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy az ajánlattételi határidő lerövidítését célozza
Dokumentáció és további iratok (a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját
Az ajánlatokat, a részvételi jelentkezéseket és szándéknyilatkozatokat a következő címre kell benyújtani:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
------------------------------------------------------------------------------------------
II.2)A szerződés típusa (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)Építési beruházás cb)Árubeszerzés cc)Szolgáltatás c
Szolgáltatási kategória 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
II.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása
(szolgáltatások esetében minden egyes szolgáltatási kategóriánál tüntesse fel a tervezett közbeszerzést)
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
II.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
II.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja és a szerződés időtartama
A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)
a közbeszerzési eljárás kezdete // (év/hó/nap)
Az időtartam hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)
A teljesítés kezdőnapja // (év/hó/nap)
A befejezés dátuma // (év/hó/nap)
II.6) Becsült érték és a finanszírozás fő feltételei(adott esetben)
II.6.1) Kezdeti becsült érték (csak számokkal)
Ha ismert, (ÁFA nélkül) --------és-------- között Pénznem:--------
II.6.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (ha ismert)
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
II.7) További információk (adott esetben)
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
(Árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés esetén e szakaszból szükség szerint több példány használható)
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS ÉS ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben )
------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- (Árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés esetén e szakaszból szükség szerint több példány használható) -------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen c nem c
programmal kapcsolatos?
Igen válasz esetén, kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) További információ (adott esetben )
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) Árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés(ek) becsült értéke (adott esetben )
Kérjük, hogy a II.6) szakaszban (Becsült érték) felsorolt termékterületenként tüntesse fel az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződések, illetve keretmegállapodások becsült értékét
Érték -------- Pénznem------
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat -------------- / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ------------------ Pénznem------
ÁFA nélkül

c
c
ÁFA-valc
c
ÁFA (%)
,
,
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)
I. MELLÉKLET
IDŐSZAKOS előzetes tájékoztató, amely eljárás meghirdetésére irányul, vagy amelynek célja az ajánlattételi/részvételi határidő lerövidítése
Ha a hirdetmény célja az ajánlattételi/részvételi határidő lerövidítése, meg kell adni az e mellékletben szereplő információkat, amennyiben rendelkezésre állnak
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) Építési beruházás cb) Árubeszerzés cc) Szolgáltatás c
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
c
c
c
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
c
c
c
c
c
Szolgáltatási kategória száma 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
-----------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
-----------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
-----------------
NUTS-kód 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása c
Keretmegállapodás megkötése c
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása c
II.1.4) A keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):
------------------------------------------------------------------------------------------
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbőlszükség szerint több példány használható) igen c nem c


Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön meg):
egy részre cegy vagy több részre cvalamennyi részre c
II. 2) Szerződés szerinti Mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiségvagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben ) igen c nem c
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetén kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

10. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
ajánlati/Részvételi felhívás – Egyes Ágazatokban
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. szakasz: ajánlatkérő
I) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
(a) Építési beruházás c(b) Árubeszerzés c(c) Szolgáltatás c
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
c
c
c
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
c
c
c
c
c
Szolgáltatási kategória cc
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriát lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
--------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
--------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
--------------------------
NUTS-kód 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása c Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása c
Keretmegállapodás megkötése c
II.1.4) A keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 
A keretmegállapodás időtartama (adott esetben)
Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):
---------------------------------------------------------------------------------------------
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...---
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
--
--
--
--
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbőlszükség szerint több példány használható) igen c nem c

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg):
csak egy részre cegy vagy több részre cvalamennyi részre c
II.1.9) Elfogadhatóak-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen c nemc
II.2) A szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen c nem c
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónapokban: és/vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy Kezdés: // (év/hó/nap)
Befejezés // (év/hó/nap)
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igenc nem c
Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? igen c nemc
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve? igen c nem c
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét? igenc nem c
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt cTárgyalásos c
Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen c nem c
Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét
Meghívásos c
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Létszám 
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás során (tárgyalásos eljárás)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen c nem c
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok [jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t]
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás c
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint c
c az alábbiakban megadott részszempontok alapján (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont
1. ------------------------
2. ------------------------
3. ------------------------
4. ------------------------
5. ------------------------
Súlyszám
----------
----------
----------
----------
----------
Részszempont
6. -------------------------
7. -------------------------
8. -------------------------
9. -------------------------
10. -------------------------
Súlyszám
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen c nem c
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen c nem c
Igen válasz esetén:
Időszakos előzetes tájékoztató c Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény c
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) c
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránti kérelem benyújtásának határideje
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: -----
Kell-e fizetni a dokumentációkért? igen c nemc
Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): ------- Pénznem: ---
A fizetés módja és feltételei: -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: ------
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Dátum: // (év/hó/nap )
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Egyéb: ---------------------------------------
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
//-ig (év/hó/nap)
vagy: Időtartam hónap(ok)ban: és/vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: -----------
Helyszín: ---------------------------------------------------------------------------------
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen c nem c
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: ----------------------------
VI.2) A szerződés(ek) EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos(ak)?
igen c nem c
Igen válasz esetén kérjük feltüntetnia projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) További információk (adott esetben)
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása ----------------------------------------
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre-------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja-------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.3) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja ---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.4) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: -----------
Helyszín: -------------------------------------------------------------------------------
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.5) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja---------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.6) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) ----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.7.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen c nemc
VI.3.7.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk -------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.8.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:-----
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.8.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.3.9) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen c nemc
VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen c nemc
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen c nemc
VI.3.11) Egyéb információk: ---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be:
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
II) Azok a címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és az egyéb iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
III) Azok a címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
B. melléklet
A részekre vonatkozó INFORMációk
A rész száma meghatározás
-----------------------------------------
1) A rész meghatározása
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
3) Mennyiség vagy érték
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
4) A szerződés időtartamára vagy megkezdésére/befejezésére vonatkozó eltérő időpontok feltüntetése (adott esetben)
Időtartam hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: // (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ( Ebből a mellékletből szükség szerint több példány felhasználható)-------------------------

11. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
előMINŐSÍTÉSI RENDSZER – EGYES ÁGAZATOKBAN
A hirdetmény közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányul? igenc nem c
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. szakasz: ajánlatkérő
I) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
Az előminősítési rendszerre vonatkozó további információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, töltse ki az A. melléklet I) pontját
Az előminősítési dokumentáció a következő címen szerezhető be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, töltse ki az A. melléklet II) pontját
Az előminősítési kérelmeket a következő címre kell benyújtani:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, töltse ki az A. melléklet III) pontját
II. SZAKASZ: AZ ELŐminősítési rendszer TÁRGYA
II.1) Az ajánlatkérő által az előminősítési rendszerhez rendelt elnevezés
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás cÁrubeszerzés cSzolgáltatás c Szolgáltatási kategória : 
II.3) Az előminősítési rendszeren keresztül beszerezni kívánt építési beruházások, szolgáltatások vagy áruk meghatározása
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
--------------------------- (Ebből a szakaszból szükség szerint több példány használható) -------------------
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az előminősítési szempontok
(Amennyiben ez az információ nagy terjedelmű, és az érdekeltek számára rendelkezésre álló dokumentációkon alapul, elegendő a fontosabb szempontok és igazolási módok összefoglalása, valamint az említett dokumentációra való hivatkozás)
Az előminősítési szempontok:
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
III.1.2) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? igen c nem c
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) bírálati szempontok
IV.1.1) Bírálati szempontok (ha ismert)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás c
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint c
c az alább megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont
1. ----------------------------
2. ----------------------------
3. ----------------------------
4. ----------------------------
5. ----------------------------
Súlyszám
----------
----------
----------
----------
----------
Részszempont
6. ----------------------------
7. ----------------------------
8. ----------------------------
9. ----------------------------
10. ----------------------------
Súlyszám
----------
----------
----------
----------
----------
IV.1.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen c nem c
Igen válasz esetén további információk az elektronikus árlejtésről (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV.2.2) Az előminősítési rendszer időtartama
Érvényességi ideje://-tól/től (év/hó/nap)//-ig (év/hó/nap)
Határozatlan időtartam c
Egyéb c
IV.2.3) Az előminősítési rendszer megújítása igenc nemc
Igen válasz esetén a megújításra vonatkozó követelmények:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1) Az előminősítési rendszerbe tartozó szerződések bármelyike eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen c nem c
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és egyéb hivatkozási adatot:
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) További információk (adott esetben)
1) Az előminősítési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja és pénzügyi feltételei
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be:
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
II) Az előminősítési dokumentáció a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
III) az előminősítési kérelmeket a következő címre kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):

12. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tervpályázati kiírás
A tervpályázati kiírás a Kbt. következő fejezetének hatálya alá tartozik:
VI. fejezet c
VII. fejezet c
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
Azonosító kód ---------------------------------------
I. SZAKASZ: Kiíró
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
További információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A. melléklet I) pontját
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A. melléklet II) pontját
A pályázatokat (pályaműveket)/ részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A. melléklet III) pontját
II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés
----------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) Meghatározás (a terv meghatározása)
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és MŰSZAKi információk
III.1) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai (adott esetben)
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
III.2) A részvétel egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? (adott esetben)
igen c nem c
Igen válasz esetén nevezze meg az adott foglalkozást (képzettséget):
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
Nyílt c
Meghívásos c
A résztvevők tervezett létszáma VAGY keretszáma minimum / maximum 
IV.2) A már kiválasztott résztvevők neve (meghívásos eljárás esetén)
1. --------------------------------------
2. --------------------------------------
3. --------------------------------------
4. --------------------------------------
5. --------------------------------------
6. --------------------------------------
7. --------------------------------------
8. --------------------------------------
9. --------------------------------------
10. --------------------------------------
IV.3) A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
IV.4) Adminisztratív információk
IV.4.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
------------------------------------------------------------------------------------------
IV.4.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: ---------
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen c nem c
Igen válasz esetén:Ár (csak számokkal): -------------------------- Pénznem: ---------
A fizetés feltételei és módja: ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
IV.4.3) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: --------
IV.4.4) A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (adott esetben)
Tervezett dátum: // (év/hó/nap)
IV.4.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Egyéb: -------------------------------------------------------------------------------------
IV.5) Díjak és a bíráló bizottság (zsűri)
IV.5.1) Díj/díjak odaítélésére sor kerül-e? igen c nem c
Igen válasz esetén azodaítélendő díjak száma és értéke (adott esetben)
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
IV.5.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok (adott esetben)
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
IV.5.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések: A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kell-e megkötni? igen c nem c
IV.5.4) A bíráló bizottság döntése kötelező-e a kiíró számára? igen c nem c
IV.5.5) A bíráló bizottság tagjainak neve (adott esetben)
1. --------------------------------------
2. --------------------------------------
3. --------------------------------------
4. --------------------------------------
5. --------------------------------------
6. ----------------------------------------
7. ----------------------------------------
8. ----------------------------------------
9. ----------------------------------------
10. ----------------------------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) a tervpályázati eljárás eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen c nem c
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét vagy bármely egyéb hivatkozási adatot:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen c nem c
VI.2.1.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk (adott esetben):
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
VI.2.2) Egyéb információk
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
VI.3) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hónap/nap)
A. melléklet
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova a pályázatokat (pályaműveket)/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):

13. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A Tervpályázati ELJÁRÁS eredményérŐL
A tervpályázati eljárás a Kbt. következő fejezetének hatálya alá tartozik:
VI. fejezet c
VII. fejezet c
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
Azonosító kód---------------------------------------
I. SZAKASZ: KIÍRÓ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű cKözjogi szervezet c
Regionális/helyi szintű cEgyéb c
II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés
-------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) Meghatározás (a terv meghatározása)
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (ha szükséges)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
-------------------------------------------------------------------------------------------
IV.1.2) Az adott szerződésre vonatkozóan történt-e korábban közzététel? igen c nem c
Igen válasz esetén:
a hirdetmény száma a KÉ-ben:
V. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Szám: Elnevezés ---------------------------------
V.1) Jutalom és díjak (adott esetben)
V.1.1) Résztvevők száma: 
V.1.2) Külföldi résztvevők száma: 
V.1.3) A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:
V.2) A díj(ak) mértéke (adott esetben)
Az odaítélt díjak mértéke ÁFA nélkül (csak számokkal): ------------------- Pénznem ---------
---------------------------------- (A szakaszból szükség szerint több példány használható) ----------------------------
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A tervpályázati eljárás eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen c nemc
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
VI.2) EGYÉB információk (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
-----------------------------------------------------------------------------------
VI.2.2) Egyéb információk
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
VI.3) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hónap/nap)

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés
SzolgáltatásA Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
Azonosító kód---------------------------------------
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, címés kapcsolattartásipont(ok)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen c nemc
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
--------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás cb) Árubeszerzés cc) Szolgáltatás c
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
c
c
cc
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
c
c
c
c
c
Szolgáltatási kategória 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
---------------------------
---------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
-------------------------
-------------------------
NUTS-kód 
A teljesítés helye
---------------------------
---------------------------
NUTS-kód 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása c Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása c
Keretmegállapodás megkötése c
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel c
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel c
A keretmegállapodás időtartama: Időtartamév(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):
--------------------------------------------------------------------------------------------
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
--------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.6)Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen c nem c
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre cegy vagy több részre cvalamennyi részre c
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen c nem c
Igen válasz esetén a vételi jogleírása: -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás-megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés / / (év/hó/nap)
befejezés // (év/hó/nap)
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igenc nem c
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott igen c nem c
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen c nem c
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalás nélkülic
Tárgyalásosc
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás c
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint c
c Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont
1. -------------------------
2. -------------------------
3. -------------------------
4. -------------------------
5. -------------------------
Súlyszám
--------
--------
--------
--------
--------
Részszempont
6. -------------------------
7. -------------------------
8. -------------------------
9. -------------------------
10. -------------------------
Súlyszám
--------
--------
--------
--------
--------
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen c nem c
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
--------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen c nem c
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató c Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény c
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) c
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: // (év/hó/nap ) Időpont: -----
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen c nemc
Igen válasz esetén,Ár (számokkal): -------------------- Pénznem: -------------
A fizetés feltételei és módja: ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: -----
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Egyéb: ----------------------------------------------------------------------------------
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/ /-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban:(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: // (év/hó/nap) Időpont: ------
Helyszín : -------------------------------------------------------------------------------
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen c nem c
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: ------------------------
VI.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen c nem c
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) További információk (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
-----------------------------------------------------------------------------
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre
-----------------------------------------------------------------------------
2) A szerződéskötés tervezett időpontja
-----------------------------------------------------------------------------
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma meghatározás
--------------------------------
1) A rész meghatározása
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgyak...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
3) Mennyiség vagy érték
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés // (év/hó/nap)
Befejezés // (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

15. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Ez a hirdetmény a következők valamelyikének közzétételére vonatkozik:
A Kbt. VI. fejezetének hatálya alá tartozó hirdetmény c
A Kbt. VII. fejezetének hatálya alá tartozó hirdetmény c
A Kbt. negyedik részének hatálya alá tartozó hirdetmény c
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
c Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
c Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben megadott módon)
------------------------------------------------
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon)
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy...-- -
További tárgy(ak)...-
...-
...-
...-
- -
- -
- -
- -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
----------------------------------------------------------------------------------------
IV.1.2) A hirdetmény közzététele (az adott szerződésre/tervpályázati eljárásra vonatkozó korábbi közzététel, a hirdetmény fajtája)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

A hirdetmény fajtája:
VI.1.3) A közzétett hirdetmény feladásának dátuma: // (év/hó/nap)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) TÁJÉKOZTATÁS A VISSZAVONÁSRÓL (adott esetben; jelölje meg az összes szükséges információt)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
VI.2.1) Dátumok kijavítása (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetménybenA következő helyettA következő értendő
-----------------------


-----------------------
Dátum://
Időpont::
Dátum://
Időpont::
Dátum://
Időpont::
Dátum://
Időpont::
VI.2.2) Új ajánlattételi vagy részvételi határidő esetén a határidő hosszabbításának indoka
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
VI.3) EGYÉB TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
----------------------------------------------------------------------------------------
A következő helyett:
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
A következő értendő:
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- (A VI.3) szakaszból szükség szerint több példány használható) ---------------------------
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma
VI.4.1) A feladás dátuma:: // (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím (URL):

16. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
b) A szerződéskötés időpontja:
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:
d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési
Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja:
4. a) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt:
b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
c) A módosítás indoka:
d) A szerződés módosításának időpontja:
5.* Egyéb információk:
6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
7. A hirdetmény feladásának dátuma:
--------
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

17. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma--------------------
KÉ nyilvántartási szám---------------------------------
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
b) A szerződéskötés időpontja:
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:
d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja:
5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
6.* a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7. a) A szerződést módosították-e:
b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja:
8.* Egyéb információk:
9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
--------
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

18. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
3. A választott eljárás fajtája:
4. a) Eredményes volt-e az eljárás:
b)*Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
d)* Az ellenszolgáltatás összege:
5. A benyújtott ajánlatok száma:
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
b)**Az a)pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:
Az ajánlattevő neve:Az ajánlattevő neve:Az ajánlattevő neve:
Az elbírálásA részszempontok
részszempontjaisúlyszámaiÉrtékelési pontszámÉrtékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési pontszámÉrtékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési pontszámÉrtékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe:
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:
11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
12.* Egyéb információk:
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:
15. Az eredményhirdetés időpontja:
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki.

19. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
3. A választott eljárás:
4. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz:
b)* Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka:
c)* Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás:
5. A benyújtott részvételi jelentkezések száma:
6. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük indoka:
7. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka:
8. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az érvénytelenség indoka:
9.* Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe:
10.* Egyéb információk:
11.*Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:
12. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:
13. Az eredményhirdetés időpontja:
14. Az összegezés elkészítésének időpontja:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos:
4. a) Eredményes volt-e az eljárás:
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
d)* Az ellenszolgáltatás összege:
5. A benyújtott ajánlatok száma:
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
b)**Az a)pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:
Az ajánlattevő neve:Az ajánlattevő neve:Az ajánlattevő neve:
Az elbírálásA részszempontok
részszempontjaisúlyszámaiÉrtékelési pontszámÉrtékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési pontszámÉrtékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési pontszámÉrtékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
9.* Egyéb információk:
10.* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:
11.* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:
12. Az összegezés elkészítésének időpontja:
13. A szerződéskötés tervezetett időpontja:
14. Az összegezés megküldésének dátuma:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez[1]

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

2. A szervezet típusa:

a) állam és egyes szervezetek - Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)-h) pontok;

b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];

c) közjogi szervezet - Kbt. 22. § (1) bekezdésf), i)-k) pontok;

d) egyéb szervezet.

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete):

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része):

6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusaSzámaÉrtéke
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
Összes
A beszerzés CPV kódjaNyertes székhelyeKözbeszerzési eljárásÖsszes
(főtárgy szerint)(ország)SzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés

Építési beruházás

Eljárás típusaSzámaÉrtéke
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
Összes
A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)Nyertes székhelye (ország)Közbeszerzési eljárásÖsszes
SzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés

Építési koncesszió

Eljárás típusaSzámaÉrtéke
nyílt
meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
Összes
A beszerzés CPV kódjaNyertes székhelyeKözbeszerzési eljárásÖsszes
(főtárgy szerint)(ország)SzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés

Szolgáltatás-megrendelés

Eljárás típusaSzámaÉrtéke
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
tervpályázat
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás)
Összes
A beszerzés CPV kódja
(főtárgy szerint)
Nyertes székhelye
(ország)
Közbeszerzési eljárásÖsszes
SzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés

Szolgáltatási koncesszió

Eljárás típusaSzámaÉrtéke
nyílt
meghívásos
gyorsított meghívásos
Eljárás típusaSzámaÉrtéke
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
Összes
A beszerzés CPV kódjaNyertes székhelyeKözbeszerzési eljárásÖsszes
(főtárgy szerint)(ország)SzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve):

Árubeszerzés

Nyertes székhelye (ország)124. § (2) a)124. § (2) b)125. § (1)125. § (2) a)
SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
Nyertes székhelye125. § (2) b)125. § (2) c)125. § (4) a)125. § (4) b)125. § (4) c)
(ország)SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
Nyertes székhelye (ország)125. § (4) d)257. § (2) a)*257. § (2) b)*257. § (2) c)*Összes
SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Építési beruházás/Építési koncesszió

Nyertes székhelye
(ország)
124. § (2) a)124. § (2) b)124. § (2) c)125. § (1)
SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
Nyertes székhelye
(ország)
125. § (2) a)125. § (2) b)125. § (2) c)125. § (3) a)
SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
Nyertes székhelye (ország)125. § (3) b)139. § (2)*257. § (2) b)**257. § (2) c)**Összes
SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
* Csak építési koncesszió esetében.
** A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió

Nyertes székhelye (ország)124. § (2) a)124. § (2) b)124. § (2) d)125. §(1)
SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
Nyertes székhelye125. § (2) a)125. § (2) b)125. § (2) c)125. § (3) a)125. § (3) b)
(ország)SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
Nyertes székhelye (ország)125. § (5)257. § (2) b)*257. § (2) c)*267. § (2)**Összes
SzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki. ** Csak szolgáltatási koncesszió esetében.

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke:

9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:

12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53. §-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Ajánlatkérő neve, címe:

2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre:

a) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz tekintetében;

b) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia tekintetében;

c) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia tekintetében;

d) a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gáz tekintetében;

e) a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más szilárd tüzelőanyag tekintetében;

f) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés tekintetében;

g) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi vasúti közlekedést; h) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér tekintetében;

i) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repülőtér tekintetében; j) a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység.

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. V. fejezete):

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VII. fejezete):

5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és VII. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusaSzámaÉrtéke
nyílt
meghívásos
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Eljárás típusaSzámaÉrtéke
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
keretmegállapodásos
Összes
A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)Nyertes székhelye
(ország)
Közbeszerzési eljárásÖsszes
SzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés

Építési beruházás

Eljárás típusaSzámaÉrtéke
nyílt
meghívásos
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
keretmegállapodásos
Összes
A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)Nyertes székhelye
(ország)
Közbeszerzési eljárásÖsszes
SzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés

Szolgáltatás

Eljárás típusaSzámaÉrtéke
nyílt
meghívásos
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
keretmegállapodásos
tervpályázat
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás)
Összes
A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)Nyertes székhelye
(ország)
Közbeszerzési eljárásÖsszes
SzámaÉrtékeSzámaÉrtéke
Összes közbeszerzés

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:

7. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:

8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:

9. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53. §-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):

22. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

A minták kitöltési útmutatója

Általános megjegyzések

1. E rendelet melléklete szerinti minták - az egységesítés érdekében - a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, a közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról szóló 2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet) szerinti mintákat követik, a szükséges eltérésekkel.

2. A mintákban a szakaszok számozása nem feltétlenül folyamatos, figyelemmel az 1. pontban hivatkozott bizottsági rendelet szerinti mintákban foglaltakra.

3. A Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozás kérdése tekintetében lásd a Kbt. 19. §-a szerinti, a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM-TNM-IM együttes tájékoztatóban foglaltakat.

A Közbeszerzési Megállapodás (GPA) kapcsán lásd még az Európai Unió Tanácsának 94/800/EK határozatát (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások Uruguayi Fordulóján (1986-1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről, valamint ennek 4. számú mellékletét a Közbeszerzési Megállapodásról.

[A Megállapodás magyar nyelvű, hiteles szövege - a WTO-egyezmény többi részével együtt - az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. évi különkiadásában, a 11. fejezet 21. kötetében jelent meg. A megállapodás szövege elérhetők a következő címen is: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/lex/LexUriServ/site/hu/dd/11/21/21994A1223(21) HU.pdf]

4. A "Címzett" rovat a táblázatos részekben az adott szervezeten belüli releváns egységet vagy személyt jelölhet. Ennek elsősorban a felhívások, kiírások esetén van jelentősége (pl. ahova címezni kell az ajánlatokat vagy a tá-jékoztatáskérést) .

5. "Az ajánlatkérő/kiíró típusa" című pontokban a "központi szintű" szervezet alatt az állam és a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének a)-c), g)-h) pontjaiban meghatározott szervezeteket kell érteni.

"Az ajánlatkérő/kiíró típusa" című pontokban a "közjogi szervezet" alatt a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerinti szervezeteket, valamint a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésében felsorolt egyéb, az i) pontban foglaltaknak megfelelő szervezeteket [a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének f), j)-k) pontja szerinti szervezeteket] kell érteni.

"Az ajánlatkérő/kiíró típusa" című pontokban a "regionális/helyi szintű" szervezet alatt a helyi önkormányzatot és költségvetési szerveit (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanácsot, a térségi fejlesztési tanácsot és a regionális fejlesztési tanácsot [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont] kell érteni.

6. "Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés" az ajánlatkérő által adott meghatározás, amely segíti és egyszerűsíti az adott közbeszerzés, illetőleg szerződés beazonosítását, és egyben kifejezi annak lényegét, jellegét.

7. "Az ajánlatkérő/kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám" című pontokban a saját ügyiratszám megjelölésére van lehetőség.

8. "A szerződés száma" az eljárás eredményéről szóló tájékoztatókban azt jelzi, ahogyan az ajánlatkérő maga nyilvántartja a szerződést (ez lehet ügyiratszám szerinti megjelölés is) .

9. A "szolgáltatási kategória" című pontokban - az adott esettől függően - a Kbt. 3. számú melléklete, illetőleg 4. számú melléklete szerinti megfelelő kategória számot kell megadni.

10.A "Nómenklatúra" (nómenklatúrák) kapcsán lásd a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről (CPV) szóló közösségi rendeletet és módosítását (jelenleg érvényes: a 2151/2003/EK bizottsági rendelettel módosított 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) .

11.A NUTS-kódok (statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) Magyarország tekintetében is elérhetők a következő címen:

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.cfm

12.A nyelvek megadása [pl. "az(ok) a nyelv(ek), ame-lye(ke) n az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók"] kapcsán az "Egyéb ország" alatt az Európai Unión kívüli országokat kell érteni. A magyar nyelv feltüntetése "HU"-ként szerepel.

13.Az "adott esetben" fordulatok azt jelzik, hogy csak a releváns, alkalmazható vagy alkalmazásra kerülő esetekben kell kitölteni az adott pontokat.

14.Az előzetes összesített tájékoztatókban és az időszakos előzetes tájékoztatókban (nem eljárás meghirdetése) a részekre vonatkozó információk nem feltétlenül a részajánlattételre [Kbt. 50. § (3) bekezdése] utalnak.

15. Ha a Közbeszerzési Értesítőben történő meghirdetést, közzétételt kell feltüntetni, a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.

16.E rendelet szerinti minták esetében a hirdetmény feladásának dátumát az ajánlatkérő (kérelmező) tölti ki.

17.A hirdetménynek a minták fejlécén szereplő e-mail címre (hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) történő eljuttatása önmagában még nem jelenti a hirdetmény elektronikus úton történő feladását. A hirdetmények elektronikus úton történő feladásának követelményeit a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

18. "A felhasználói oldal" az ajánlatkérő honlapjának azt a részét jelenti, amely a közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos információkat elkülönítetten szerepelteti.

1. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. IV., V., VI. vagy VII. fejezete szerinti egyszerűsített eljárás szabályait

(145-152. §, 238. §, 268. §, 289. §) .

2. Az I.1) pontban szereplő "További információk a következő címen szerezhetők be" rovat kapcsán lásd a Kbt. 151. §-ának (2) bekezdését is.

3. Az I.2) pontban szereplő "A dokumentáció a következő címen szerezhető be" rovat kitöltése nem kötelező, de lehetséges [Kbt. 151. § (1) bekezdése].

4. A II. 1.1) pontban szereplő "Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés" kapcsán lásd az általános megjegyzések 6. pontját.

5. A II.1.3) pont kapcsán - a Kbt. IV. és VI. fejezete alkalmazásában - lásd a Kbt. 50. §-ának (1) bekezdését, valamint 58. §-át, illetőleg 51. §-ának (3) bekezdését. [A közbeszerzési műszaki leírás és az 51. § (3) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít.]

A II.1.3) pont kapcsán - a Kbt. V. és VII. fejezete alkalmazásában - lásd a Kbt. 50. §-ának (1) bekezdését, valamint 190. §-át, illetőleg 51. §-ának (3) bekezdését [198. §-ának (1) bekezdését]. [A közbeszerzési műszaki leírás és a 198. § (1) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít.]

6. A II.1.5) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, elő kell írnia - az "Egyéb információk" körében -, hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire) lehet részajánlatot tenni [Kbt. 50. § (3) bekezdése].

7. A II.1.6) pont kapcsán lásd a Kbt. 51. §-át, illetőleg 198. §-át.

8. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (1)-(2) bekezdését is. A közbeszerzés mennyiségét az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban minden esetben köteles meghatározni. A Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése alapján ugyanakkor a közbeszerzés mennyisége meghatározható úgyis, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés százalékos mértékét.

9. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt. 35. §-a (1) bekezdésének utolsó mondatát és 37. §-ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 375. §-a irányadó.

10.A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdését.

11.A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának(1) bekezdését.

12.A III.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 52. §-át.

13.A III.1.4) kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (6)-(8) bekezdéseit.

14.A III.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdését, 151. §-ának (3)-(4) bekezdését. E pontban az alvállalkozókra, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell a Kbt.-vel összhangban.

15. A III.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 151. §-ának (3) bekezdését is. (Az ajánlatkérőnek legalább egy alkalmassági feltételt elő kell írnia.)

16. A III.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 151. §-ának (4) bekezdését is. (Az ajánlatkérőnek legalább egy alkalmassági feltételt elő kell írnia.)

17. A III.2.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 151. §-ának (4) bekezdését is.

18.A III.2.4) pont kapcsán lásd a Kbt. - 2007. január 1-jén hatályba lépő - 17/A. §-át és a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotandó kormányrendeletet.

19.A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.

20.A III.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 65. §-ának (2) bekezdését

21. A IV.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 146. §-át, 149. §-ának (1) bekezdését.

22.A IV.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 21. §-ának (3) bekezdését, 161. §-ának (2) bekezdését, 240. §-ának (3) bekezdését, illetőleg 271. §-ának (2) bekezdését.

23. A IV.1.3) pontban az "IGEN" válasz megjelölése esetén a "Kiegészítő információk" körében kell megjelölni azokat, akiket az ajánlatkérő az eljárásban egyben ajánlattételre felhív, valamint ott kell arra a lehetőségre hivatkozni, hogy a megjelölteken kívül az eljárásban mindazok tehetnek ajánlatot a hirdetmény alapján, akik alkalmasak a szerződésteljesítésére [Kbt. 149. § (2) bekezdése].

24.A IV.2.1) pontot - a Kbt. 57. §-ával összhangban -a következők szerint kell kitölteni az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: a IV.2.1) pontban kell meghatározni a részszempontokat és azok súlyszámát; a pontszám alsó és felső határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) a VI. szakasz, "Kiegészítő információk" VI.3) "További információk" körében kell megadni azzal, hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít [Kbt. 57. § (5) bekezdése].

Ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszem-pontokat is meghatároz [Kbt. 57. § (4) bekezdésének e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy a VI. szakasz, "Kiegészítő információk" VI.3) "További információk" körében.

25. A IV. 2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 2006. július 1-jén.

26.A IV.3.1) pont kapcsán lásd az Általános megjegyzések 7. pontját.

27. A IV.3.2) pont kitöltése akkor lehetséges, ha az ajánlatkérő a tárgybeli közbeszerzésre vonatkozóan előzetes összesített tájékoztatót vagy időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt tett közzé. Ennek közzététele azonban nem kötelező (lásd a Kbt. 42. §-át, 181. §-át, 247. §-át, 276. §-át) .

28.A IV.3.3) pont kitöltése nem kötelező, de lehetséges [Kbt. 151. § (1) bekezdése].

29.A IV.3.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 74. §-ának (6) bekezdését [151. §-ának (9) bekezdését].

30.A IV.3.6) pont kapcsán - tárgyalás nélküli eljárás esetén - lásd a Kbt. 151. §-ának (6) bekezdését. A Kbt. 78. §-ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni) . E pontban tehát a Kbt.-ben előírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi időtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérő, hosszab-bat azonban igen. A tervezett szerződéskötési időpontot - a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően [99. § (2) bekezdése] - az "Egyéb információk" körében kell megadni.

31. A IV.3.8) pontban a "Dátum", "Időpont" kapcsán lásd a Kbt. 79. §-át és 80. §-ának (1) bekezdését. Az ajánlatok felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik az ajánlattételi határidő lejártának időpontjával. "Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek" kapcsán a Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésével összhangban kell eljárni.

32.A VI.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is.

33.A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (2) bekezdését.

34. A VI.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 83. §-ának (1)-(2) bekezdését.

35.AVI.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (3) bekezdését.

36. A VI.3.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 128. §-ának (4) bekezdését is.

37. A VI.3) pontban kell megadni továbbá azokat az egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak részlegesen szereplő) információkat, amelyek megadása a Kbt. alapján kötelező az ajánlati felhívásban, valamint azokat az információkat, melyek megadása - a Kbt. szerint az ajánlatkérő döntésétől függően - kötelező vagy lehetséges az ajánlati felhívásban. Ezekkel összefüggésben lásd -a Kbt. adott fejezetének alkalmazásától is függően - a Kbt. következő rendelkezéseit: 13. § (4) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 51. § (3) bekezdése [198. § (1) bekezdése], 53. § (4) bekezdése, 53. § (5) bekezdése, 54. § (2) bekezdése, 55. §, 56. § (5) bekezdése, 57. § (5) bekezdése, 58. § (1) bekezdése [190. §], 59. § (1)-(2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. § (1) bekezdése, 79. § (2)-(3) bekezdése, 91. § (2) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 149. § (2) bekezdése, 151. § (9) bekezdése; 192. §; 310. § (2)-(3) bekezdése. A hirdetményminta ugyanakkor nevesít is néhány, az egyéb információk körében megadandó információt.

2. melléklet

1. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele kapcsán lásd a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet, illetőleg gyorsított eljárást, valamint egyszerűsített eljárást [ez utóbbi tekintetében lásd a Kbt. 151. §-ának (8) bekezdését]. Építési koncesszió, valamint a Kbt. 144. § (1) bekezdése szerinti koncessziós jogosult eljárása esetében - a Kbt. IV. fejezete szerinti eljárás végén - szintén a 2. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni a Közbeszerzési Értesítőben történő kötelező közzétételre [Kbt. 138. § (3) bekezdése, 144. § (4) bekezdése]. A keretmegállapodásos eljárás mindkét része [Kbt. 136/A. § (1), (8) bekezdés, Kbt. 136/C. § (5) bekezdés] végén hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben az eljárás eredményéről azzal, hogy a Kbt. 136/C. §-ának (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárás második része(i) eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződésekről együttesen is közzéteheti.

A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele kapcsán továbbá lásd a Kbt. V. fejezete szerinti nyílt eljárást, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel vagy előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, valamint egyszerűsített eljárást. A keretmegállapodásos eljárás mindkét része (Kbt. 232. §) végén hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben az eljárás eredményéről azzal azonban, hogy a Kbt. 237. §-ának (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződésekről együttesen is közzéteheti.

2. Az I.2) pontban szereplő "Az ajánlatkérő típusa" kapcsán lásd az általános megjegyzések 5. pontját.

3. A II.1.1) pontban szereplő "Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés" kapcsán lásd az általános megjegyzések 6. pontját.

4. A II.1.3) pontot csak keretmegállapodásos eljárás, illetve dinamikus beszerzési rendszer esetében kell kitölteni. Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás első részéről készített tájékoztatóban a "keretmegállapodás megkötése" rovatot kell megjelölni, az eljárás második részéről készített tájékoztatóban pedig értelemszerűen a "keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése" rovatot kell megjelölni.

5. A II.2.2) pont kapcsán az építési koncesszió esetén teljesítendő pénzbeli és nem pénzbeli ellenszolgáltatást kell leírni, lásd a Kbt. 26. §-át.

6. A IV.1.1.3) pont kapcsán - a Kbt. IV. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 125. §-ának (1)-(5) bekezdését, 136. §-át (gyorsított eljárás), 139. §-a (2) bekezdésének második mondatát (építési koncesszió esetében), 144. §-a (6) bekezdésének második mondatát [a Kbt. 144. § (1) bekezdése szerinti koncessziós jogosult eljárása esetében], illetőleg 147. §-ának (2) és (5) bekezdését (egyszerűsített eljárás esetében) .

A IV.1.1.3) pont kapcsán - a Kbt. V. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 225. §-ának (1)-(5) bekezdését, illetőleg 147. §-ának (2) és (5) bekezdését és 238. §-ának (3) bekezdését (egyszerűsített eljárás esetében) .

7. A IV.1.1.4) pontban a hirdetmény fajtájának megjelölése a közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre utal.

8. A IV.2.1) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszempontokat is meghatározott [Kbt. 57. § (4) bekezdésének e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy a "További információk" körében.

9. A IV.3.1) pontban szereplő "Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám" kapcsán lásd az általános megjegyzések 7. pontját.

10.Az V. szakasz (és az az alatti pontok) többszöri kitöltése akkor lehetséges, ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, és a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötnie [Kbt. 50. § (3) bekezdése, 99. § (1) bekezdése].

Az V. szakasz (és az az alatti pontok) többszöri értelemszerű kitöltése keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás első része tekintetében szintén lehetséges (keretmegállapodást kötő ajánlattevők) . (A keretmegállapodás száma ugyanaz egy keretmegállapodás esetén.)

11.Az V.1) pontot nem kell kitölteni, ha szerződéskötésre nemkerül sor [Kbt. 92. §, 99. § (3) bekezdése, 115. §, 121. §(7), (9) bekezdése].

12.Az V.3) pontban a részajánlatokat bele kell számítani az ajánlatok számába. Ugyanakkor egy ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlattétele egy ajánlatnak számít.

13.Az V.5) pontot a nyertes ajánlattevő(k) ajánlatában foglaltak alapján kell kitölteni [lásd a Kbt. 71. §-át, illetőleg 105. §-át, valamint 304. §-ának (2) bekezdését is]. Építési koncesszió esetén lásd a Kbt. 140. §-át.

14.A VI.2.1) pont kapcsán - a Kbt. IV. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 94. §-át, 127. §-ának (4) bekezdését [kivéve a Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése és 147. §-ának (4) bekezdése szerinti esetben].

A VI.2.1) pont kapcsán - a Kbt. V. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 94. §-át, 127. §-ának (4) bekezdését [kivéve a Kbt. 228. §-ának (1) bekezdése, 230. §-a és 147. §-ának (4) bekezdése szerinti esetben].

15. A VI.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 92. §-át, 99. §-ának (3) bekezdését, 115. §-át, 121. §-ának (7), (9) bekezdését.

16.A VI.2.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 96. §-ának (2) bekezdését.

17.A VI.2.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdését.

18.A VI.2.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (3) bekezdését is.

19. A VI.2.6) pont kapcsán lásd a Kbt. 147. §-ának (1) bekezdését [és 238. §-ának (2)-(3) bekezdését]

20. A VI.2.7) pont kapcsán lásd a Kbt. 146. §-át, 149. §-ának (1) bekezdését.

21.A VI.2.8) pont kapcsán - a Kbt. IV. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 132. §-át, 135. §-ának (2) bekezdését, illetőleg 148. §-át.

A VI.2.8) pont kapcsán - a Kbt. V. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 227. §-ának (3) bekezdését, 228. §-ának (2) bekezdését, 229. §-ának (2) bekezdését, 230. §-át, 234. §-ának (1) bekezdését, illetőleg 148. §-át, 238. §-ának (2) bekezdését.

22.A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 310. §-ának (3) bekezdését is.

3. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 247-248. §-át.

2. A II.A. szakasz II.1) pontjában és a II.B. szakasz II.1) pontjában szereplő "Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés" kapcsán lásd az általános megjegyzések 6. pontját.

3. A II.A. szakasz II.4) pontjában és a II.B. szakasz II.4) pontja kapcsán - e rendelet hatálybalépése idején - a Közös Közbeszerzési Szójegyzéket (CPV), valamint az egyéb nómenklatúrák és a CPV közötti megfelelést a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről szóló 2151/2003/EK bizottsági rendelettel módosított 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza.

4. A II.A. szakasz II.5) pontjában és a II.B. szakasz II.5) pontjában szereplő "közbeszerzési eljárás kezdete" kifejezés alatt a közbeszerzés tervezett megkezdését kell érteni. [A közbeszerzés megkezdése kapcsán lásd a Kbt. 245. §-ának (4) bekezdését.]

5. A III.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 2007. január 1-jén hatályba lépő 17/A. §-át és a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján alkotandó kormányrendeletet.

6. A VI.3) pontban szereplő "Általános szabályozásra vonatkozó információk" tekintetében lásd a Kbt. 55. §-át, valamint a Kbt. 404. §-ának (3) bekezdése, illetve (5)-(7) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeleteket.

7. A "További információk" körében van lehetőség a tervezett közbeszerzési eljárás fajtájának megadására. A tervezett közbeszerzési eljárás fajtájának megadása kapcsán lásd a Kbt. 246. §-át. Lásd még a Kbt. 310. §-ának (3) bekezdését.

4.melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 248. §-ának(1) be-kezdését, valamint 277. §-ának (1) bekezdését.

2. A II.1) pontban szereplő "Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés" kapcsán lásd az általános megjegyzések 6. pontját.

3. A II.4) pont kapcsán lásd a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről szóló 2151/2003/EK bizottsági rendelettel módosított 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, amely - az e rendelet hatálybalépése idején -tartalmazza a Közös Közbeszerzési Szójegyzéket (CPV), valamint az egyéb nómenklatúrák és a CPV közötti megfelelést.

5.melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt, meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetőleg gyorsított eljárás szabályait, valamint a versenypárbeszéd szabályait, továbbá a keretmegállapodásos eljárás első részére vonatkozó szabályokat (Kbt. 259. §-a, illetőleg 136/A. §-a) . Építési koncesszió esetén - a Kbt. VI. fejezete szerinti eljárásban - szintén az 5. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni. Szolgáltatási koncesszió esetén lásd a Kbt. 242. §-ának (4) bekezdését, 266-267. §-át [267. §-ának (4) és (5) bekezdését is]. Lásd a Kbt. 246. §-ának (7) bekezdését is.

2. A hirdetmény nyílt eljárás esetén ajánlati felhívást, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén pedig részvételi felhívást jelent.

3. Az I.1) pontban szereplő "további információk a következő címen szerezhetők be" rovat kapcsán lásd a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdését, illetőleg 103. §-ának (1) bekezdését [Lásd a Kbt. 136. §-ának (5) bekezdését is].

4. Az I.1) pontban szereplő "a dokumentáció és további iratok a következő címen szerezhetők be" rovat kitöltése nyílt eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges [Kbt. 54. §-ának (2) bekezdése, 101. § (3) bekezdésének b) pontja, 120. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint 123/B. § (1) bekezdésének a) pontja].

5. Az I.1) pontban szereplő "az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani" rovat kapcsán nyílt eljárás esetén ajánlatot, versenypárbeszéd, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni.

6. A II.1.1) pontban szereplő "Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés" kapcsán lásd az általános megjegyzések 6. pontját.

7. A II.1.2. a), 1.2. b), 1.2. c) pontok kapcsán lásd a Kbt. 242. §-át.

8. A II.1.3) pontban az "Keretmegállapodás megkötése" rovat megjelölése a Kbt. 259. §-a és 136/A. §-ának (1) bekezdése szerinti eljárásra és keretmegállapodás [Kbt. 4. §-ának 12. pontja, illetőleg 136/A. § (5) és (6) bekezdése] megkötésére utal.

A II.1.3) pontban az "Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása" rovat megjelölése a Kbt. 246. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárásra utal. (Kbt. 4. §-ának 2/C. pontja) A rovatot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2007. január 1-jétől lehet alkalmazni.

9. A II.1.4) pont kapcsán lásd a Kbt. - 259. §-ára is tekintettel - 136/A. §-ának (2) és (3), valamint (6) bekezdését, illetőleg 39/A. §-ának (1) bekezdését.

10.A II.1.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (1) bekezdését, valamint 58. §-át, illetőleg 51. §-ának (3) bekezdését. [A közbeszerzési műszaki leírás, valamint az 58. § (5) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók.]

11. A II.1.6) pont kapcsán, e rendelet hatálybalépése idején a Közös Közbeszerzési Szójegyzéket (CPV), valamint az egyéb nómenklatúrák és a CPV közötti megfelelést a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről szóló 2151/2003/EK bizottsági rendelettel módosított 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza.

12.A II.1.7) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, elő kell írnia - a "További információk" körében -, hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire) lehet részajánlatot tenni [Kbt. 50. § (3) bekezdése].

13.A II.1.8) pont kapcsán lásd a Kbt. 51. §-át.

14.A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (1) és (2) bekezdését is.

15. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt. 24. §-át, 37. §-ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 375. §-a irányadó.

16.A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdését.

17.A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (1) bekezdését [és adott esetben 26. §-át, 242. §-ának (4) bekezdését].

18.A III.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 52. §-át.

19. A III.1.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (6)-(8) bekezdését.

20. A III.2.1-3) pont kapcsán lásd a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdését, 60-69. §-át és 71. §-át, illetőleg 105. §-át. E pontban az alvállalkozókra, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell a Kbt.-vel összhangban.

A III.2.2-3) pontokban "az alkalmasság minimumkövetelményei" rovatokban kell meghatározni - az alkalmasság megítélésével kapcsolatban - a Kbt. 69. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat. (Az ajánlatkérőnek legalább egy-egy alkalmassági feltételt elő kell írnia a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, illetve a műszaki, szakmai alkalmasság körében.)

21.A III.2.4) pont kapcsán lásd a Kbt. - 2007. január 1-jén hatályba lépő - 17/A. §-át és a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotandó kormányrendeletet.

22.A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.

23.A III.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 65. §-ának (2) bekezdését.

24. A IV.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 246. §-át, 257. §-a (3) bekezdésének harmadik mondatát, 258. §-át, 259. §-t, 267. §-ának(1) bekezdését. Keretmegállapodásos eljárás (Kbt. 259. §) esetén az ilyen eljárás első része szerinti eljárást kell megadni [Kbt. 136/A. §-ának (1) bekezdése], egyben a II.1.3) pontban megfelelően a "Keretmegállapodás megkötése" rovatot be kell jelölni.

Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén a "Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?" rovatnál a "További információk" körében kell megjelölni azokat, akiket az eljárásban való részvételre az ajánlatkérő meg kíván hívni, valamint ott kell arra a lehetőségre hivatkozni, hogy a megjelölteken kívül az eljárásban való részvételre mindazok jelentkezhetnek a részvételi felhívás alapján, akik alkalmasak a szerződés teljesítésére [Kbt. 130. §(4) bekezdése].

Egyebekben a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás kapcsán lásd a Kbt. 257. §-ának (1) bekezdését, (3) bekezdésének harmadik mondatát, 124. §-ának

(2) bekezdését, 125. §-ának (6) bekezdését, valamint 136/A. §-ának (1) bekezdését. A gyorsított eljárás kapcsán pedig lásd a Kbt. 258. §-át, 267. §-ának (1) bekezdését, 136. §-át.

Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a "További információk" rovatban kell megjelölni azokat, akiket az ajánlatkérő az eljárásban való részvételre meg kíván hívni, valamint ott kell arra a lehetőségre hivatkozni, hogy a megjelölteken kívül az eljárásban való részvételre mindazok jelentkezhetnek a részvételi felhívás alapján, akik alkalmasak a szerződés teljesítésére. [Kbt. 123/B. §-ának (3) bekezdése]

25.A IV.1.2) pont Kbt.-vel összhangban történő kitöltése csak meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, illetőleg keretmegállapodás alkalmazása esetén lehetséges.

Meghívásos, illetőleg keretmegállapodásos eljárás esetén keretszámot lehet (123. §, 130. §), illetőleg kell [136/A. § (3) bekezdése] meghatározni, tárgyalásos eljárás esetén pedig létszámot vagy keretszámot.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok (rangsorolás) kapcsán lásd a Kbt. 123. § (4) bekezdését, valamint 130. § (6) bekezdését.

26. A IV.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 128. §-ának (4) bekezdését, valamint 123/E. §-ának (2) bekezdését.

27.A IV.2.1) pontot - a Kbt. 57. §-ával összhangban - a következők szerint kell kitölteni az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: meg kell határozni a részszempontokat és azok súlyszámát. A pontszám alsó és felső határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) a "További információk" körében kell megadni azzal, hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható [Kbt. 57. § (5) bekezdése, 120. § (3) bekezdése].

Lásd még a Kbt. 141. §-ának a) pontját [265. §-ának (1) bekezdését].

Ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszem-pontokat is meghatároz [Kbt. 57. § (4) bekezdésének e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az "További információk" körében.

28.A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 90. §-ának (5) bekezdését, 130. §-ának (8) bekezdését, 134. §-ának (7) bekezdését, 136/D. §-ának (6) bekezdését, valamint 4. §-ának 3/A. pontját. A IV.2.2) pontot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2006. július 1-jétől lehet alkalmazni.

29.A IV.3.1) pontban szereplő "Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám" kapcsán lásd az általános megjegyzések 7. pontját.

30.A IV.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 247-248. §-át.

31. A IV.3.3) pontban a dokumentáció [Kbt. 54. §, 246. § (7) bekezdése] beszerzésére vonatkozó feltételeket kell megadni. E pont kitöltése nyílt eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges [Kbt. 101. § (3) bekezdésének b) pontja, 120. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint 123/B. § (1) bekezdésének a) pontja]. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén - ha az ajánlatkérő részvételi dokumentációt (Kbt. 102. §) is készít - a részvételi dokumentációval kapcsolatos információkat az "További információk" körében kell megadni.

32.A IV.3.4) pontban nyílt eljárás esetén ajánlattételi határidőt kell érteni, meghívásos, tárgyalásos eljárás, illetőleg versenypárbeszéd esetén pedig részvételi határidőt [Kbt. 101. § (4) bekezdésének a) pontja].

Egyebekben lásd a Kbt. 74. §-át, illetőleg 107. §-át, valamint gyorsított eljárás esetén a Kbt. 136. §-ának (2) bekezdését. Építési koncesszió esetén lásd a Kbt. 141. §-ának b) pontját, 265. §-ának (2) bekezdését.

33.A IV.3.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének e) pontját és 119. §-át.

34.A IV.3.7) pont kapcsán a Kbt. 78. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni) . E pontban tehát a Kbt.-ben előírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi időtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérő, hosszabbat azonban igen. A tervezett szerződéskötési időpontot - a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően [99. § (2) bekezdése] - a "További információk" körében kell megadni. [Meghívásos eljárás esetén az ajánlati kötöttség időtartamáról az ajánlattételi felhívásban kell rendelkezni; Kbt. 120. § (1) bekezdésének k) pontja.] E pont kitöltése nem érinti a Kbt. 254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezésének lehetőségét, illetőleg tárgyalást (újabb ajánlattételt) .

35.A IV.3.8) pont kapcsán "Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek" rovatban nyílt eljárás esetén a Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésével összhangban kell rendelkezni. (A meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén - a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének c) pontjával és 110. §-ának (2) bekezdésével összhangban - a További információk, VI.3.4) pontjában kell rendelkezni a részvételi jelentkezések felbontásának feltételeiről.)

Az ajánlatok felbontásának dátuma, helye és időpontja tekintetében nyílt eljárás esetén lásd a Kbt. 79. §-át és 80. §-ának (1) bekezdését. Az ajánlatok felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik az ajánlattételi határidő lejártának időpontjával.

36.A VI.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is.

37.A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (2) bekezdését.

38.A VI.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 83. §-ának (1) és (2) bekezdését, illetőleg 112. §-ának (1) és (2) bekezdését.

39.AVI.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (3) bekezdését.

40. A VI.3.4) pont kapcsán a részvételi jelentkezések felbontásának feltételeiről - meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén-a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének b) pontjával, 109. §-ával és 110. §-ának (1) bekezdésével összhangban kell rendelkezni. A részvételi jelentkezések felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik a részvételi határidő lejártának időpontjával. Lásd a 30. pontban írtakat is.

41.A VI.3.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének d) pontját.

42.A VI. 3) pontban kell megadni azokat az egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak részlegesen szereplő) információkat, melyek megadása a Kbt. alapján kötelező az ajánlati vagy a részvételi felhívásban, valamint azokat az információkat, melyek megadása - a Kbt. szerint az ajánlatkérő döntésétől függően - kötelező vagy lehetséges az ajánlati vagy a részvételi felhívásban.

Ezekkel összefüggésben lásd a Kbt. következő rendelkezéseit: 13. § (4) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 51. § (3) bekezdése, 53. § (4) bekezdése, 54. § (2) bekezdése, 56. § (5) bekezdése, 57. § (5) bekezdése, 58. § (1) bekezdése, 59. § (1) és (2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 79. § (2) és (3) bekezdése, 91. § (2) bekezdése, 99. § (1) bekezdése; 101. § (3) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, 103. § (4) bekezdése, 104. § (1) bekezdése, 105. § (1) bekezdése, 109. § (2) és (3) bekezdése, 123/B. § (3) bekezdése, 130. § (4) bekezdése; 140. § (1) bekezdése; 253. § (1) bekezdése, 310. § (3) bekezdése. [Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén lásd a Kbt. 101. §-ának (2) bekezdését is.]

6. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 4. §-ának 2/C. pontját, 246. §-ának (4) bekezdését, 275. §-ának (5) bekezdését, valamint a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének l) pontjában adott felhatalmazás alapján a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendeletet.

2. A hirdetmény első oldalán a "VI. fejezet" melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VI. fejezete [246. § (4) bekezdése] kerül alkalmazásra, a Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérő (kiíró) hirdetményéről van szó; míg a "VII. fejezet" melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VII. fejezete [275. § (5) bekezdése] kerül alkalmazásra, a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérő (kiíró) hirdetményéről van szó.

3. A II.5) pontban a becsült érték kapcsán lásd a Kbt. 39/A. §-ának (2) bekezdését is.

7. melléklet

1. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele kapcsán lásd a Kbt. VI. fejezete szerinti meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást, illetőleg gyorsított eljárást (részvételi szakaszát) . Építési koncesszió, valamint szolgáltatási koncesszió esetében - a Kbt. VI. fejezete szerinti meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás részvételi szakaszának végén - szintén a 7. számú melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni a Közbeszerzési Értesítőben történő kötelező közzétételre [Kbt. 265. § (4) bekezdése, 255. § (4) bekezdése; 266. §].

A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele kapcsán továbbá lásd a Kbt. VII. fejezete szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel vagy előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárást (részvételi szakaszát), továbbá a VII. fejezet szerinti keretmegállapodásos eljárás első részeként [Kbt. 288. § (2) bekezdése] a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást (részvételi szakaszát) .

2. Az I.2) pontban szereplő "Az ajánlatkérő típusa" kapcsán lásd az általános megjegyzések 5. pontját.

3. A II.1.1) pontban szereplő "Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés" kapcsán lásd az általános megjegyzések 6. pontját.

4. A II.1.3) pont kapcsán lásd a VI. fejezet alkalmazásában a Kbt. 259. §-át, valamint a VII. fejezet alkalmazásában a Kbt. 288. §-ának (2) bekezdését. (Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás első részeként alkalmazott kétszakaszos eljárás részvételi szakaszáról készített tájékoztatóban kell az "IGEN" választ megjelölni.)

A "Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések" rovat megjelölése a Kbt. 246. §-ának (4) bekezdése, valamint 275. §-ának (5) bekezdése szerinti eljárásra utal. [Kbt. 4. §-ának 2/C. pontja] A rovatot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2007. január 1-jétől lehet alkalmazni.

5. A IV.1.1.3) pontban a hirdetmény fajtájának megjelölése a közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre utal.

6. Az V.1) pont kapcsán - a Kbt. adott fejezetének alkalmazásától és az eljárás fajtájától is függően - lásd a Kbt. 114. §-át, 119. §-át, 123. §-át, 130. §-át, illetőleg 204. §-át, 210. §-ának (2) bekezdését, 221. §-ának (2) bekezdését.

7. Az V.6) pontot - az V.5) pont szerinti jelentkezők esetében - a részvételi jelentkezésben foglaltak alapján kell kitölteni (lásd a Kbt. 105. §-át is) . Építési koncesszió esetén lásd a Kbt. 265. §-ának (3) bekezdését is.

8. Az V.7) pont kapcsán - a Kbt. adott fejezetének alkalmazásától és az eljárás fajtájától is függően - lásd a Kbt. 123. §-át, 130. §-át, illetőleg 204. §-át, 210. §-ának (2) bekezdését, 221. §-ának (2) bekezdését.

Ha a korábban meghatározott és feltüntetett rangsorolás módja szerint az ajánlatkérőnek rangsorolnia kellett a jelentkezőket, ebben az esetben kell az V.3) pontban a jelentkezőket rangsorolva felsorolnia.

9. A VI.2) 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 117. §-át, illetőleg 210. §-a (1) bekezdésének p) pontját, 221. §-a (1) bekezdésénekp) pontját.

10.A VI.2) 2) pont kapcsán lásd a részvételi felhívásnak, illetőleg a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén az időszakos előzetes tájékoztatónak vagy az előminősítési hirdetménynek is a közzétételét a Közbeszerzési Értesítőben.

11. A VI.2) 3) pont kapcsán lásd a Kbt. 119. §-át, 101. §-a (4) bekezdésének e) pontját, illetőleg 210. §-a (1) bekezdésének q) pontját, 221. §-a (1) bekezdésének q) pontját. E pontot akkor nem kell kitölteni, ha a részvételi szakasz eredménytelen (Kbt. 115. §) .

12.A VI.2) 4) pont kapcsán lásd a Kbt. 115. §-át.

13. A VI.2) 5) pont kapcsán lásd a Kbt. 310. §-ának (2)-(3) bekezdését is.

8. melléklet

1. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele kapcsán lásd a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetménynélküli tárgyalásos eljárást, illetőleg gyorsított eljárást, valamint egyszerűsített eljárást és keretmegállapodásos eljárást. A keretmegállapodásos eljárás mindkét része [Kbt. 136/A. § (1) bekezdése, 136/C. § (5) bekezdése] végén hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben az eljárás eredményéről. Építési koncesszió, valamint szolgáltatási koncesszió esetében - a Kbt. VI. fejezete szerinti eljárás végén szintén - a 8. számú melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni a Közbeszerzési Értesítőben történő kötelező közzétételre. A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a jogi szolgáltatásoknak a Kbt. 153. §-ának (1) bekezdésében megadott körében eljárva (közbeszerzési eljárás nélkül) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót szintén a 8. számú melléklet szerinti hirdetményi minta alapján kell elkészíteni (Kbt. 269. §) .

A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele kapcsán továbbá lásd a Kbt. VII. fejezete szerinti nyílt eljárást, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel vagy előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, valamint egyszerűsített eljárást és keretmegállapodásos eljárást. A keretmegállapodásos eljárás mindkét része (Kbt. 288. §) végén hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben az eljárás eredményéről. A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a jogi szolgáltatásoknak a Kbt. 153. §-ának (1) bekezdésében megadott körében eljárva (közbeszerzési eljárás nélkül) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót szintén a 8. számú melléklet szerinti hirdetményi minta alapján kell elkészíteni (Kbt. 290. §) .

2. Az I.2) pontban szereplő "Az ajánlatkérő típusa" kapcsán lásd az általános megjegyzések 5. pontját.

3. A II.1.1) pontban szereplő "Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés" kapcsán lásd az általános megjegyzések 6. pontját.

4. A II.1.3) pontot csak keretmegállapodásos eljárás, illetve dinamikus beszerzési rendszer esetében kell kitölteni. A II.1.3) pontban a "Keretmegállapodás" rovat kapcsán -a Kbt. VI. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 246. §-ának (3) bekezdését, 259. §-át, 265. §-ának (4) bekezdését, 267. §-ának (1) bekezdését. Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás első részéről készített tájékoztatóban a "keretmegállapodás megkötése" rovatot kell megjelölni, az eljárás második részéről készített tájékoztatóban pedig értelemszerűen a "keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése" rovatot kell megjelölni.

A II.1.3) pontban a "Keretmegállapodás" rovat kapcsán -a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 275. §-ának (4) bekezdését, 288. §-át [238. §-ának (5) bekezdését]. Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás első részéről készített tájékoztatóban a "keretmegállapodás megkötése" rovatot kell megjelölni, az eljárás második részéről készített tájékoztatóban pedig értelemszerűen a "keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése" rovatot kell megjelölni.

A II.1.3) pontban az "Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések" rovat megjelölése a Kbt. 246. §-ának (4) bekezdése, illetőleg 275. §-ának (5) bekezdése szerinti eljárásra utal. (Kbt. 4. §-ának 2/C. pontja) A rovatot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2007. január 1-jétől lehet alkalmazni.

5. A II.2) pont (és alatti pontok) többszöri kitöltése akkor lehetséges, ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, és a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötnie [Kbt. 50. § (3) bekezdése, 99. § (1) bekezdése].

Az II.2) pont (és alatti pontok) többszöri értelemszerű kitöltése keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén (lásd a 2. pontban írtakat) az eljárás első része tekintetében szintén lehetséges (keretmegállapodást kötő ajánlattevők) . (A keretmegállapodás száma ugyanaz egy keretmegállapodás esetén.)

6. A II.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 26. §-át.

7. A II.2.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 242. §-ának (4) bekezdését.

8. A IV.1.4) pont kapcsán - a Kbt. VI. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 125. §-ának (1)-(5) bekezdését, 257. §-ának (2) bekezdését, 139. §-a (2) bekezdésének második mondatát (építési koncesszió esetében, 265. §), illetőleg 147. §-ának (2) és (5) bekezdését (egyszerűsített eljárás esetében, 268. §) .

A IV.1.4) pont kapcsán - a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 225. §-át, 287. §-át, illetőleg 147. §-ának (2) és (5) bekezdését és 238. §-ának (3) bekezdését (egyszerűsített eljárás esetében, 289. §) .

9. A IV.1.5) pontban a hirdetmény fajtájának megjelölése a közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre utal.

10.A IV.2) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszempontokat is meghatározott [Kbt. 57. § (4) bekezdésének e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az "További információk" körében.

11.A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 90. §-ának (5) bekezdését, 130. §-ának (8) bekezdését, 134. §-ának (7) bekezdését, 136/D. §-ának (6) bekezdését, valamint 4. §-ának 3/A. pontját. A IV.2.2) pontot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

12.Az V.4) pont többszöri kitöltése akkor lehetséges, ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, és a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötnie [Kbt. 50. § (3) bekezdése, 99. § (1) bekezdése].

Az V.4) pont többszöri értelemszerű kitöltése keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén (lásd a 2. pontban írtakat) az eljárás első része tekintetében szintén lehetséges (keretmegállapodást kötő ajánlattevők) . (A keretmegállapodás száma ugyanaz egy keretmegállapodás esetén.)

13.Az V.5) pontot a nyertes ajánlattevő(k) ajánlatában foglaltak alapján kell kitölteni [lásd a Kbt. 71. §-át, illetőleg 105. §-át, valamint 304. §-ának (2) bekezdését is]. Építési koncesszió esetén lásd a Kbt. 265. §-ának (3) bekezdését is.

A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében az "Arány (rész) " rovatot kell bejelölni. A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat ebben a pontban nem kell szerepeltetni. Harmadik személy igénybevételével kapcsolatban az "Arány (rész) " rovatot nem kell kitölteni.

14. A VI.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 92. §-át, 99. §-ának (3) bekezdését, 115. §-át, 121. §-ának (7), (9) bekezdését, 254. §-ának (6) bekezdését, 283. §-ának (6) bekezdését.

15.A VI.2.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 96. §-ának (2) bekezdését.

16.A VI.2.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdését.

17.A VI.2.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (3) bekezdését is.

18. A VI.2.7) pont kapcsán lásd a Kbt. 146. §-át, 149. §-ának (1) bekezdését.

19.A VI.2.8) pont kapcsán - a Kbt. VI. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 132. §-át, 135. §-ának (2) bekezdését, 257. §-ának (3) bekezdését, illetőleg 148. §-át.

A VI.2.8) pont kapcsán - a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 227. §-ának (3) bekezdését, 228. §-ának (2) bekezdését, 229. §-ának (2) bekezdését, 230. §-át, 234. §-ának (1) bekezdését, illetőleg 148. §-át, 238. §-ának (2) bekezdését.

20.A VI.2) pontban kell még megadni a Kbt. 254. §-a vagy 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetén a tárgyalás eredményét. Ennek kapcsán lásd - a Kbt. VI. fejezetének alkalmazása esetén - a Kbt. 254. §-ának (7) bekezdését, 256. §-ának (3) bekezdését, 265. §-ának (4) bekezdését, 266. §-át. Lásd még továbbá - a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén - a Kbt. 283. §-ának (7) bekezdését.

21.A VI.2) pontban kell utalni a Kbt. 153. §-a (1) bekezdésének alkalmazására. Ennek kapcsán lásd a Kbt. 269. §-át, illetőleg 290. §-át. Ha az ajánlatkérő e §-ok és a Kbt. 153. §-ának (1) bekezdése alapján nem folytatott le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást meg kell jelölnie azt, hogy a Kbt. 153. §-ának (1) bekezdését alkalmazta.

22. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 310. §-ának (2)-(3) bekezdését is.

9. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 276. §, 277. §, 285. §-át (ennek alapján 207-208. §-át), illetőleg 288. §-ának (2) bekezdését. Az "Egyes ágazatokban" kifejezés utal arra, hogy a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérő hirdetményéről van szó.

2. Az I. szakasz dokumentáció és további iratok (a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerzési címére vonatkozó részének kitöltése nem kötelező, de lehetséges [Kbt. 210. § (1) bekezdésének s) pontja, 275. § (5) bek.] azzal, hogy a Kbt.-nek a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó rendelkezései 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

3. Az I szakasz utolsó részében a szándéknyilatkozat fogalma kapcsán lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének c) pontját.

4. A II.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének a) pontját.

5. A II.5) pont esetében az eljárás kezdetének tervezett napja kapcsán lásd a Kbt. 209. §-ának (3) bekezdését. A teljesítés kezdőnapjával összefüggésben pedig lásd a Kbt. 99. §-ának (2) bekezdését és 212. §-ának n) pontját is.

6. A II.6) pont kapcsán a becsült értéket - a Kbt.-vel összhangban - áfa nélkül kell érteni [Kbt. 274. §, 179. § (1) bekezdése]. Lásd még a Kbt. 285. §-ának (2) bekezdését is.

7. Az I. Mellékletben - a Kbt.-vel összhangban - a következő pontokat minden esetben ki kell tölteni:

- Az I. melléklet IV.1.1) pontja [lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének b) pontját];

- Az I. melléklet IV.3.2) pontja [lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének c) pontját];

- Az I. melléklet IV.3.4) pontja a szándéknyilatkozat nyelve vonatkozásában [lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének c) pontját];

- Az I. melléklet VI.2.6) pontja [lásd a Kbt. 208. §-a

(2) bekezdésének d) pontját].

8. Az I. melléklet II.1.2) a) pont kapcsán lásd a Kbt. 25. §-ának (1) bekezdését [167. §-át].

9. Az I. melléklet II.1.2) b) pont kapcsán lásd a Kbt. 24. §-át [167. §-át].

10. Az I. melléklet II.1.3) pontja kapcsán lásd a Kbt. 288. §-ának (2) bekezdését (Kbt. 4. § 12. pontja) . (Lásd még a 14. pontot is.) A "Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása" rovat megjelölése a Kbt. 275. §-ának (5) bekezdése szerinti eljárásra utal. (Kbt. 4. §-ának 2/C. pontja) A rovatot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2007. január 1-jétől lehet alkalmazni.

11.Az I. melléklet II.1.5) pontja kapcsán, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, elő kell írnia - a "Kiegészítő információk" körében -, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire (részeire) lehet részajánlatot tenni [Kbt. 50. § (3) bek.].

12. Az I. melléklet II.2.2) pontja (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt. 24. §-át, 37. §-ának (2) bekezdését [167. §-át], valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 375. §-a irányadó.

13. Az I. melléklet III.2) pontja kapcsán lásd a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdését, 193-194. §-át. E pontban az alvállalkozókra, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell.

14.Az I. melléklet IV.1.1) pontja kapcsán lásd a Kbt. 285. §-át, 288. §-ának (2) bekezdését. Keretmegállapodásos eljárás (Kbt. 288. §) esetén az ilyen eljárás első része szerinti eljárást kell megadni [Kbt. 288. § (2) bekezdése], egyben az I. melléklet II.1.3) pontját megfelelően (Keretmegállapodás megkötése: "X") kell kitölteni.

15. Az I. melléklet IV.3.1) pontjában a dokumentáció [Kbt. 54. §, 210. § (1) bekezdésének s) pontja] beszerzésére vonatkozó feltételeket lehet megadni. Ha az ajánlatkérő részvételi dokumentációt (Kbt. 102. §) is készít, a részvételi dokumentációval kapcsolatos információkat a "Kiegészítő információk" körében lehet megadni.

16.Az I. melléklet IV.3.2) pontja kapcsán lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének c) pontját (határidő) .

17.Az I. melléklet IV.3.4) pontja kapcsán lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének c) pontját (nyelv/nyelvek) .

18. Az I. melléklet VI.1) pontja kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is.

19.Az I. melléklet VI.2.12) pontja kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (3) bekezdését (lásd még: 11. pont), 102. §-át (lásd még: 15. pont), 220. §-ának (5) bekezdését [285. §-ának (2) bekezdését], 234. §-ának (3) bekezdését [285. §-ának (2) bekezdését], 310. §-ának (2) bekezdését is.

10. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. VII. fejezete szerinti nyílt eljárás, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárás szabályait, továbbá az VII. fejezet szerinti keretmegállapodásos eljárás első részére vonatkozó szabályokat [Kbt. 288. § (2) bekezdése]. Lásd a Kbt. 271. §-ának (3) bekezdését is. Az "Egyes ágazatokban" kifejezés utal arra, hogy a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérő hirdetményéről van szó.

2. A hirdetmény nyílt eljárás esetén ajánlati felhívást jelent, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi felhívást jelent.

3. Az I. szakasz további információkra vonatkozó része kapcsán lásd a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdését, illetőleg 103. §-ának (1) bekezdését.

4. Az I. szakasz dokumentáció beszerzésére vonatkozó részének kitöltése nyílt eljárás esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges [Kbt. 101. § (3) bekezdésének b) pontja, 120. § (1) bekezdésének c) pontja].

5. Az I. szakasz utolsó részében nyílt eljárás esetén kell ajánlatot érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni.

6. A II.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 167. §-át.

7. A II.1.3) pontban a dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása kapcsán lásd a Kbt. 275. §-ának (5) bekezdését, a keretmegállapodás megkötése vonatkozásában pedig a Kbt. 288. §-ának (2) bekezdését [Kbt. 4. § 12. pontja].

8. A II.1.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (1) bekezdését, 190. §-át, valamint 58. §-át, illetőleg 51. §-ának (3) bekezdését [198. §-ának (1) bekezdését]. [A közbeszerzési műszaki leírás és a 198. § (1) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók.]

9. A II.1.7) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, elő kell írnia - a "További információk" körében -, hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire) lehet részajánlatot tenni [Kbt. 50. § (3) bekezdése].

10.A II.1.9) pont kapcsán lásd a Kbt. 51. §-át, illetőleg 198. §-ának (1) bekezdését.

11. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (1)-(2) bekezdését is.

12. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt. 24. §-át, 37. §-ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 375. §-a is irányadó.

13.A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit.

14.A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (1) bekezdését.

15.A III.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 52. §-át.

16.A III.1.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (6) bekezdését.

17.A III.2) pont kapcsán - a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén - lásd a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdését, 193-194. §-át. [Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt. 69. §-ának (5) bekezdése kapcsán lásd a 101. § (2) bekezdését és a 102. § (6) bekezdését.] E pontban az alvállalkozókra, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell a Kbt.-vel összhangban.

18.A III.2.2-3) pontokban "az alkalmasság minimumkövetelményei" rovatokban kell meghatározni - az alkalmasság megítélésével kapcsolatban - a Kbt. 69. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat. (Az ajánlatkérőnek legalább egy-egy alkalmassági feltételt elő kell írnia mind a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, mind a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében.)

19. A III.2.4) ponttal kapcsolatban lásd a Kbt. 17/A. §-át. A rovatot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

20.A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.

21.A III.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 65. §-ának (2) bekezdését.

22. A IV.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 275. §-át (281. §-át, 284. §-át, 288. §-át) . Keretmegállapodásos eljárás (Kbt. 288. §) esetén az ilyen eljárás első része szerinti eljárást kell megadni [Kbt. 288. § (2) bekezdése], egyben a II.1.3) pontban a "Keretmegállapodás megkötése" rovatot kell megfelelően bejelölni.

23.A IV.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 276-277. §-át.

24.A IV.1.2) pont Kbt.-vel összhangban történő kitöltése csak meghívásos vagy tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén lehetséges (204. §) . A pont kitöltése esetén a rangsorolás módját a "Kiegészítő információk" körében kell megadni [Kbt. 204. § (5) bekezdése].

25.A IV.2.1) pontot - a Kbt. 57. §-ával összhangban - a következők szerint kell kitölteni az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: meg kell határozni a részszempontokat és azok súlyszámát; a pontszám alsó és felső határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) a "Kiegészítő információk" körében azzal, hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható [Kbt. 57. § (5) bekezdése, 120. § (3) bekezdése].

Ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszem-pontokat is meghatároz [Kbt. 57. § (4) bekezdésének e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy a "További információk" körében.

26. A IV.3.3) pontban a dokumentáció [Kbt. 54. §, 271. § (6) bekezdése] beszerzésére vonatkozó feltételeket kell megadni. E pont kitöltése nyílt eljárás esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges [Kbt. 101. § (3) bekezdésének b) pontja, 120. § (1) bekezdésének c) pontja]. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén - ha az ajánlatkérő részvételi dokumentációt (Kbt. 102. §) is készít - a részvételi dokumentációval kapcsolatos információkat a "További információk" körében kell megadni.

27. A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 271. §-ának (6) bekezdését, 90. §-ának (5) bekezdését, 130. §-ának (8) bekezdését, 134. §-ának (7) bekezdését, valamint 4. §-ának 3/A. pontját. A IV.2.2) pontot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

28.A IV.3.4) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlattételi határidőt érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi határidőt [Kbt. 101. § (4) bekezdésének a) pontja] kell érteni. A pont kapcsán lásd még a Kbt. 195. §-át, 282. §-ának (1) bekezdését és 203. §-át, 284. §-ának (1) bekezdését.

29.A IV.3.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének e) pontját és 119. §-át.

30.A IV.3.7) pont kapcsán a Kbt. 78. §-ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni) . E pontban tehát a Kbt.-ben előírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi időtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérő, hosszabbat azonban igen. A tervezett szerződéskötési időpontot - a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően [99. § (2) bekezdése] - a "További információk" körében kell megadni. [Meghívásos eljárás esetén az ajánlati kötöttség időtartamáról az ajánlattételi felhívásban kell rendelkezni; Kbt. 120. § (1) bekezdésének k) pontja.] E pont kitöltése nem érinti a Kbt. 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezésének lehetőségét, illetőleg a tárgyalást (újabb ajánlattételt) .

31. A IV.3.8) pont kapcsán nyílt eljárás esetén lásd a Kbt. 79. §-át és 80. §-ának (1) bekezdését. Az ajánlatok felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik az ajánlattételi határidő lejártának időpontjával. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének b) pontjával, 109. §-ával és 110. §-ának (1) bekezdésével összhangban kell rendelkezni. A részvételi jelentkezések felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik a részvételi határidő lejártának időpontjával. Lásd a 27. pontban írtakat is.

Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek vonatkozásában nyílt eljárás esetén a Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésével összhangban kell rendelkezni. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének c) pontjával és 110. §-ának (2) bekezdésével összhangban kell rendelkezni.

32.A VI. 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is.

33.A VI.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (2) bekezdését.

34. A VI.3) 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 83. §-ának (1)-(2) bekezdését, illetőleg 112. §-ának (1)-(2) bekezdését.

35.A VI.2) 2-3) pontok kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (3) bekezdését.

36.A VI.3) 4) pont kapcsán lásd a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének d) pontját.

37. A VI.3) 5) pont kapcsán lásd a Kbt. 57. §-át, valamint a 24. pontban leírtakat.

38. A VI. 3) 6) pont kapcsán lásd a Kbt. 54. §-ának (2) bekezdését, valamint a 25. pontban leírtakat. Itt adható meg a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételeivel kapcsolatos minden további információ, melynek megadására a IV.3.3) pontban, illetve az A. melléklet II) pontjában nincs lehetőség.

39. A VI.3) 7) pont kapcsán lásd a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdését.

40. A VI.3) 8) pont kapcsán lásd a Kbt. 71. §-ának (1) bekezdését.

41. A VI.3) pontban kell továbbá megadni azokat az egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak részlegesen szereplő) információkat, melyek megadása a Kbt. alapján kötelező az ajánlati vagy a részvételi felhívásban, valamint azokat az információkat, melyek megadása - a Kbt. szerint az ajánlatkérő döntésétől függően - kötelező vagy lehetséges az ajánlati vagy a részvételi felhívásban.

Ezekkel összefüggésben lásd - a Kbt. VII. fejezetének alkalmazásában az eljárás fajtájától is függően - a Kbt. következő rendelkezéseit: 13. § (4) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 51. § (3) bekezdése [190. §, 198. § (1) bekezdése], 53. § (4) bekezdése, 54. § (2) bekezdése, 56. § (5) bekezdése, 57. § (5) bekezdése, 59. § (1)-(2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 79. § (2)-(3) bekezdése, 91. § (2) bekezdése, 99. § (1) bekezdése; 101. § (3) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, 103. § (4) bekezdése, 104. § (1) bekezdése, 105. § (1) bekezdése, 109. § (2)-(3) bekezdése; 190. §, 192. §, 199. § (3) bekezdése, 204. § (5) bekezdése, 220. §-ának (5) bekezdése, 233. § (2) bekezdése, 234. § (3) bekezdése, 310. §-ának (2) bekezdése. [Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén lásd a Kbt. 101. §-ának (2) bekezdését is.]

11. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 286. §-át (ennek alapján 213-218. §-át), illetőleg 288. §-ának (2) bekezdését. Az "Egyes ágazatokban" kifejezés utal arra, hogy a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérő hirdetményéről van szó.

2. Az I. szakasznak az előminősítési dokumentációra vonatkozó részével kapcsolatban lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének d) pontját és 217. §-át.

3. Az I. szakasznak az előminősítési kérelmek benyújtási címére vonatkozó részével kapcsolatban lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének f) pontját.

4. A II.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének b) pontját, illetőleg 286. §-ának (2) bekezdését.

5. A III.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének e) pontját, 216. §-át, 13. §-ának (4) bekezdését.

6. A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének c) pontját, (3) bekezdését. Az "Egyéb" válasz megjelölése esetén a "További információk" körében kell megfelelő tájékoztatást adni az előminősítési rendszer időtartamáról.

7. A IV.2.3) ponttal összefüggésben lásd a Kbt. 214. §-ának (3) bekezdését és 215. §-ának (4) bekezdését, 218. §-át is. Lásd még a Kbt. 286. §-ának (2) bekezdését is.

8. A VI.2) 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének d) pontját.

9. A VI.2) pontban - adott esetben - meg kell adni a következő információkat:

- ha a hirdetmény megismétlése a korábbi előminősítési hirdetménynek, hivatkozást a korábbi hirdetményre és közzétételének napját [lásd a Kbt. 214. §-ának (3) bekezdését];

- ha a hirdetmény módosítja a korábbi előminősítési hirdetményt, hivatkozást a korábbi hirdetményre és közzétételének napját (lásd a Kbt. 218. §-át) .

A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 234. §-ának (3) bekezdését [286. §-ának (2) bekezdését], 310. §-ának (2) bekezdését is.

12. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. VI. vagy VII. fejezete szerinti tervpályázati eljárást (270. §, 291. §, 154-160. §), valamint a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének b) pontjában adott felhatalmazás alapján a tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendeletet.

2. A hirdetmény első oldalán a "VI. fejezet" melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VI. fejezete (240. §, 270. §) kerül alkalmazásra, a Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérő (kiíró) hirdetményéről van szó; míg a "VII. fejezet" melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VII. fejezete (271. §, 291. §) kerül alkalmazásra, a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérő (kiíró) hirdetményéről van szó.

3. Az I.1) pontban nyílt eljárás esetén kell pályázatot (pályaművet) érteni, meghívásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni.

4. A II.1.1) pontban kell megadni a tervpályázati eljárás (pályázat) elnevezését (címét, jellegét) .

5. A III.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 156. §-ának (4) bekezdését, 61. §-ának (3) bekezdését, illetőleg 156. §-ának (3) bekezdését is.

6. A III.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.

7. A IV.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 155. §-át is.

8. A IV.1) pontban a résztvevők tervezett létszáma vagy keretszáma kapcsán lásd a Kbt. 155. §-a (3) bekezdésének a) pontját, 156. §-át, 157. §-ának (2) bekezdését is. Létszám vagy keretszám megadása esetén a rangsorolás módját a "További információk" körében kell megadni [Kbt. 157. §(3) bekezdése].

9. A IV.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 155. §-a (3) bekezdésének b) pontját, 156. §-ának (2) bekezdését, 157. §-ának (2) bekezdését is. A pont kitöltése esetén a "További információk" körében kell arra a lehetőségre hivatkozni, hogy a megjelölteken kívül valamennyi érdekelt jelentkezhet az eljárásban való részvételre [Kbt. 157. § (2) bekezdése].

10.A IV.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 157. §-ának (4) bekezdését is.

11.A IV.5.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 244. §-a (2) bekezdésének b) pontját, illetőleg 273. §-a (2) bekezdésének b) pontját is.

12.A IV.5.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 244. §-a (2) bekezdésének b) pontját, illetőleg 273. §-a (2) bekezdésének b) pontját is.

13.A IV.5.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 244. §-a (2) bekezdésének a) pontját, 125. §-ának (5) bekezdését [257. §-ának (1) bekezdését], illetőleg 273. §-a (2) bekezdésének a) pontját, 225. §-ának (5) bekezdését [287. §-ának (2) bekezdését] is.

14. A IV.5.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 158. §-át [10. §-ának (7), (8) bekezdését] is.

15. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 157. §-ának (2)-(3) bekezdését is.

13.melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. VI. vagy VII. fejezete szerinti tervpályázati eljárást (270. §, 291. §, 154-160. §), valamint a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének b) pontjában adott felhatalmazás alapján a tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendeletet.

2. A hirdetmény első oldalán a "VI. fejezet" melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VI. fejezete (240. §, 270. §) kerül alkalmazásra, a Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérő (kiíró) hirdetményéről van szó; míg a "VII. fejezet" melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VII. fejezete (271. §, 291. §) kerül alkalmazásra, a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérő (kiíró) hirdetményéről van szó.

3. Az V.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 244. §-a (2) bekezdésének b) pontját, illetőleg 273. §-a (2) bekezdésének b) pontját is.

14.melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. negyedik része (Kbt. 292-300. §) szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást, különösen a Kbt. 299. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját. [Lásd a Kbt. 292. §-át, 299. §-ának (3) bekezdését és 300. §-ának (6) bekezdését is.]

2. Az I.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdését is.

3. Az I.1.3) pont kitöltése nem kötelező, de lehetséges. (Egyszerű közbeszerzési eljárásban dokumentáció készítése nem kötelező, de lehetséges.)

4. A II.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 295. §-át (és 296. §-át), valamint 299. §-a (3) bekezdésének c) pontját.

5. A II.1.3) A "Keretmegállapodás megkötése", valamint a "Dinamikus beszerzései rendszer (DBR) létrehozása" rovatok megjelölése esetén a "További információk" körében meg kell jelölni a Kbt.-nek azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ajánlatkérő az eljárás lefolytatása során alkalmazni fog. A "Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása" rovatot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2007. január 1-jétől lehet alkalmazni.

6. A II.1.4) pontot akkor lehet kitölteni, ha az ajánlatkérő a II.1.3) pontban bejelölte a "Keretmegállapodás megkötése" rovatot, és a "További információk" rovatban megjelölte a Kbt. 136/A. §-ának (3) bekezdését.

7. A II.1.7) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, egyértelművé kell tennie a "További információk" rovatban, hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire) lehet részajánlatot tenni. [Lásd még a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdését, 99. §-ának (1) bekezdését.]

8. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt. 24. §-át, 37. §-ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 375. §-a irányadó.

9. A III.1.1) pont kapcsán - adott esetben - lásd a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdését.

10.A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 299. §-a (3) bekezdésénekf) pontját.

11.A III.1.3) pont kapcsán - adott esetben - lásd a Kbt. 52. §-át.

12. A III.1.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (6)-(8) bekezdését.

13.A III.2.2-3) pontban kell meghatározni az alkalmasság megítélésével kapcsolatban a Kbt. 69. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat is [Kbt. 299. §-a (2) bekezdésének h) pontja].

14. A III.2.4) ponttal kapcsolatban lásd a Kbt. 17/A. §-át. A rovatot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2007. január 1-jétől lehet alkalmazni.

15.A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.

16.A IV.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 299. §-a (3) bekezdésének n) pontját, 300. §-ának (3), (6) bekezdését (128. §-át) .

17. A IV.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdését és 57. §-ának (1)-(2) bekezdését, (3) bekezdésének a)-b) pontját és (4) és (5) bekezdését.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén tehát ebben a pontban kell meghatározni a részszempontokat és azok súlyszámát; a "További információk" körében lehet megadni a bírálattal kapcsolatos esetleges egyéb információkat.

Ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszem-pontokat is meghatároz [Kbt. 57. § (4) bekezdésének e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy a "További információk" körében.

18.A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 90. §-ának (5) bekezdését, 130. §-ának (8) bekezdését, 134. §-ának (7) bekezdését, 136/D. §-ának (6) bekezdését, valamint 4. §-ának 3/A. pontját. A IV.2.2) pontot - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban - 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

19.A IV.3.3) pont kitöltése nem kötelező, de lehetséges. (Egyszerű közbeszerzési eljárásban dokumentáció készítése nem kötelező, de lehetséges.) Amennyiben ez a pont kitöltésre kerül a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját a "További információk" rovatban kell megadni.

20. A IV.3.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdését és 74. §-ának (6) bekezdését, 75. §-ának (2) bekezdését.

21. A IV.3.7) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (3) bekezdését, (6) bekezdését és 99. §-ának (1) bekezdését. E pontot csak a tárgyalás nélküli eljárás esetén kell kitölteni, figyelemmel a szerződéskötés tervezett időpontjára.

22. A IV.3.8) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdését és 79. §-át. Az ajánlatok felbontásának (kezdő) időpontja - az ajánlatkérő döntésétől függően -megegyezhet az ajánlattételi határidő lejártának időpontjával, de ehhez képest későbbi időpont is lehet.

A IV.3.8) pont kapcsán a Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésével összhangban kell eljárni [Kbt. 300. § (6) bekezdése].

23.A VI.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is (Kbt. 298. §) .

24. A VI.3) 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdését és 83. §-át.

25. A VI.3) 3) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (3) bekezdését, (6) bekezdését és 128. §-át [különösen a 128. § (4) bekezdésében foglaltakat].

26.A VI.3) pontban kell megadni azokat az információkat, melyek megadása - a Kbt. szerint az ajánlatkérő döntésétől függően - kötelező vagy lehetséges az ajánlattételi felhívásban. Ezekkel összefüggésben lásd a Kbt. következő rendelkezéseit: 13. § (4) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 56. § (5) bekezdése, 70. § (1) bekezdése, 79. § (2)-(3) bekezdése, 89. § (1) bekezdése, 91. § (2) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 310. §-ának (3) bekezdése. A VI.3) pontban további információk is megadhatók.

27.A VI.3) pontban kell a Kbt. 300. §-ának (7) bekezdésével összhangban megadni azokat a rendelkezéseket, amelyeket az ajánlatkérő az eljárásban a kötelezően alkalmazandó rendelkezések mellett alkalmazni kíván.

15. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 75. §-át, 76. §-át, 107. §-ának (3) és (4) bekezdését, 108. §-ának (1) és (2) bekezdését, valamint 151. §-ának (5) bekezdését.

A Kbt. 76. §-ának (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről ugyanakkor e határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. Hasonló rendelkezést tartalmaz a Kbt. 108. §-ának (1) bekezdése a két szakaszból álló eljárások első, részvételi szakaszát megindító részvételi felhívás tekintetében: Az ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig módosíthatja a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új részvételi határidőt kell megállapítani.

2. A IV.1.2) pontban "A hirdetmény közzététele (az adott szerződésre/tervpályázati eljárásra vonatkozó korábbi közzététel, a hirdetmény fajtája) " rovatban tájékoztatást kell adni arról is, hogy az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban korábban sor került-e előzetes összesített tájékoztató, illetve időszakos előzetes tájékoztató közzétételére.

3. A hirdetményt a célja szerint kell értelemszerűen kitölteni, így - a többi szakasz kitöltése mellett - a VI. szakaszon belül visszavonás esetén csak a VI.1) pontot, a dátumok módosítása esetén csak a VI.2) pontot, egyéb módosítás vagy további információk közlése esetén csak a VI.3) pontot kell kitölteni.

4. A VI. 1) pontban egy vagy több információ is megjelölhető. A "közbeszerzési eljárást megszüntették" információval kapcsolatban lásd pl. a Kbt. 76. §-ának (2) bekezdését és 108. §-ának (2) bekezdését.

16. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 307. §-ának(1) be-kezdését és 303. §-át, továbbá 304-306. §-át is.

2. A 2. pontot a közbeszerzési eljárás alapján megkötött eredeti szerződésben foglaltak szerint kell kitölteni.

3. A 3. c), e) pontban a hirdetményre való hivatkozás során az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy a Közbeszerzési Értesítőben történő, ajánlatkérő általi hirdetményi közzétételt kell érteni. Ha mindkét helyen kötelező volt az ajánlatkérő általi hirdetményi közzététel [a Kbt. IV-V. fejezete alkalmazásában meghatározott esetekben az eljárás végén, pl. Kbt. 98. § (2)-(3) bekezdése], mindkét közzétételt meg kell adni. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel esetén a hirdetmény azonosító kódját, a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel esetén pedig a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.

4. A 4. b) pont kapcsán lásd a Kbt. 306. §-ának (4) bekezdését is.

17. melléklet

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 307. §-ának (1) és (2) bekezdését és 304-306. §-át is.

2. A 2. pontot a közbeszerzési eljárás alapján megkötött eredeti szerződésben foglaltak szerint kell kitölteni.

3. A 3. pontot a teljesített (részteljesített) szerződés alapján kell megadni [teljes mennyiség, teljes ellenszolgáltatás; lásd ennek kapcsán a Kbt. 50. §-ának (2) bekezdését is].

4. A 4. c), e) pontban a hirdetményre való hivatkozás során az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy a Közbeszerzési Értesítőben történő, ajánlatkérő általi hirdetményi közzétételt kell érteni. Ha mindkét helyen kötelező volt az ajánlatkérő általi hirdetményi közzététel [a Kbt. IV-V. fejezete alkalmazásában meghatározott esetekben az eljárás végén, pl. Kbt. 98. § (2) és (3) bekezdése], mindkét közzétételt meg kell adni. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel esetén a hirdetmény azonosító kódját, a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel esetén pedig a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.

5. Az 5. b) pontban, illetőleg a 6. b) pontban a szerződésszegés leírása során meg kell adni az eredeti szerződéses feltételt is (illetőleg a módosított feltételt is, ha a szerződés módosításáról hirdetményt tettek közzé) . E pontok kapcsán lásd a Kbt. 306. §-ának (4) bekezdését is.

6. A 7. b) pontban - ha annak esete fennáll - a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.

18. melléklet

1. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés kapcsán lásd a Kbt. 93. §-ának (2) bekezdését, 151. §-ának (7) bekezdését. Építési koncesszió esetén - adott esetben - lásd a Kbt. 142. §-át is. Részajánlattétel, keretmegállapodásos eljárás első része, építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió (ellenszolgáltatás) esetén az összegezést értelemszerűen kell kitölteni.

2. Az 5. pontban a részajánlatokat bele kell számítani az ajánlatok számába. Ugyanakkor egy ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlattétele egy ajánlatnak számít.

3. A 6. pont kapcsán - az adott eljárástól is függően -lásd a Kbt. 81. §-ának (4) bekezdését, 90. §-át, továbbá 151. §-ának (9) bekezdését, 199. §-át, 233. §-ának (3) bekezdését, 260. §-ának (3) bekezdését is.

4. A 8. b) pont kapcsán lásd a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdését.

5. A 9-10. pontot a nyertes ajánlattevő(k) ajánlatában foglaltak alapján kell kitölteni [lásd a Kbt. 71. §-át, 105. §-át, illetőleg 140. §-át, 265. §-ának (3) bekezdését, 304. §-ának (2) bekezdését].

6. A 11. pontot egyszerűsített (tárgyalásos) eljárás alkalmazása esetén nem kell kitölteni. E pontot továbbá nem kell kitölteni, ha hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást az ajánlatkérő szabadon alkalmazhat és eszerintjárt el, vagy ha az ajánlatkérő a Kbt. V. vagy VII. fejezete szerint hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárást alkalmazott.

7. A 12. pont kapcsán lásd a Kbt. 254. §-ának (7) bekezdését, 283. §-ának (7) bekezdését (az adott esetben szükséges tájékoztatás a tárgyalás kezdeményezéséről és annak eredményéről) .

8. A 13-14. pontban a hirdetményre való hivatkozás során az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy a Közbeszerzési Értesítőben történő, ajánlatkérő általi hirdetményi közzétételt kell érteni. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel esetén a hirdetmény azonosító kódját, a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel esetén pedig a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.

19.melléklet

1. A részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés kapcsán lásd a Kbt. 116. §-ának (2) bekezdését.

2. A 11-12. pontban a hirdetményre való hivatkozás során az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy a Közbeszerzési Értesítőben történő, ajánlatkérő általi hirdetményi közzétételt kell érteni. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel esetén a hirdetmény azonosító kódját, a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel esetén pedig a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.

20.melléklet

1. Az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (4) bekezdését, továbbá 299-300. §-át.

2. Az 5. pontban - ha ennek esete fennáll - a részajánlatokat bele kell számítani az ajánlatok számába. Ugyanakkor egy ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlattétele egy ajánlatnak számít.

3. A 8. b) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdését, 91. §-ának (2) bekezdését.

4. A 10-11. pont kapcsán lásd a Kbt. 299. §-ának (1) bekezdését. A 10. pontban a hirdetményre való hivatkozás során a Közbeszerzési Értesítőben történő hirdetményi közzétételt kell érteni, és a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.

5. A 13. pont kapcsán lásd a Kbt. 299. §-a (2) bekezdésének p) pontját, 300. §-ának (4) bekezdését.

6. A 14. pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (4) bekezdését.

21.melléklet

1. Az I.7. pont kapcsán feltüntetett, a Kbt. 257. §-a (2) bekezdésének b) pontja a keretmegállapodás második részére utal, amely 2006. január 15-től a Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérői körben nem értelmezhető. A Kbt. VI. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.[2]

2. Az I. 8. pont kapcsán a Kbt. 29. §-a(1) bekezdésének a)-b) pontja szerinti kivételeket, illetőleg beszerzéseket kell érteni.

3. Az I. 9. pont kapcsán feltüntetett, a központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat az összegezés egyéb pontjaiban nem kell szerepeltetni (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban -az intézmény saját hatáskörében folytatja le) .

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. § -a. Hatályos 2007.02.08.

[2] Megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 2. § -a. Hatályos 2007.02.08.

Tartalomjegyzék