Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

A Kormány az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-a (4) bekezdésének a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §

(1)[2] A 2. számú mellékletben meghatározott szakkérdésekben szakértőként kizárólag az ott felsorolt, az igazságügyért felelős miniszter által alapított igazságügyi szakértői intézmény (a továbbiakban: intézmény), az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézete (a továbbiakban: egyetemi intézet) vagy más állami szerv járhat el.

(2) A 2. számú melléklet 1. pont b)-c) alpontja szerinti szakkérdésben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen bejegyzett szakértője adhat szakvéleményt.

(3) A 2. számú melléklet 1. pont a) alpontja szerinti szakkérdésben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény két olyan szakértője járhat el, akik közül az egyik igazságügyi orvostan szakterületen, a másik igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen szerepel a névjegyzékben.

(4)[3]

3. §

(1) Az egyetemi intézet a mellékletekben meghatározott szakkérdésekben jár el.

(2) Ha e rendelet illetékességi területet állapít meg, az intézmény és az egyetemi intézet a mellékletben meghatározott illetékességi területen jár el. Az intézmény és az egyetemi intézet kivételesen illetékességi területén kívül is eljárhat, ha az eljárásra illetékes intézmény és az egyetemi intézet adott ügyben kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van.

(3) Ha e rendelet illetékességi területet nem határoz meg, az intézmény és az egyetemi intézet illetékessége az ország egész területére kiterjed.

4. §

(1) A 3. számú mellékletben meghatározott szakterületek szerinti szakkérdésekben elsősorban az ott megjelölt intézmény, intézet vagy más állami szerv ad szakvéleményt.

(2)[4] Ha az (1) bekezdés alapján eljárásra jogosult intézmény, intézet vagy más állami szerv kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van, más szerv, illetve szakértő is kirendelhető.

5. §

A 4. számú mellékletben meghatározott szakkérdésekben az ott megjelölt intézmény, intézet vagy szervezet szakvéleményt adhat.

6. §

(1) A rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. számú melléklet 1. pontja 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3)[5]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez[6]

2. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

Szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szervek

[7]
A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv
1.Halottakkal kapcsolatos vizsgálatok:
a) igazságügyi boncolásMagyarország egész területén, országos illetékességgel:
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK)
b) hatósági boncolásBudapest, valamint Pest és Nógrád vármegye területén:
Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet
c) ismeretlen személyazonosságú halottak boncolásaBaranya, Somogy és Tolna vármegye területén:
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete
Csongrád-Csanád vármegye területén:
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén:
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete
2.Biológiai vizsgálatok:
a) DNS vizsgálategyetemi intézetek
NSZKK
b) véralkohol, vérfolt, testváladék, haj-szőr, diatóma, szén-monoxid, szövettani vizsgálat csontvázlelet alapján történő személyazonosításNSZKK
egyetemi intézetek
c) ételmérgezéssel és ételfertőzéssel kapcsolatos bakteriológiai szakkérdésNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
d) vírustani vizsgálatNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
3.Toxikológiai vizsgálatok:
a) igazságügyi boncolásból származó minták megerősítő vizsgálataNSZKK
b) biológiai minták toxikológiai vizsgálata, ha nem esik az a) pontban foglaltak aláegyetemi intézetek
NSZKK
c) anyagmaradványok, minták toxikológiai vizsgálataNSZKK
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ
d) gombamérgezés esetén ételmaradék és gombamaradvány vizsgálataNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
e)
f) gyermekjáték, csomagoló- és tárolóanyag, kozmetikai készítmény toxikológiai vizsgálataIgazságügyi Minisztérium
g) mérgező hatású anyaggal történt emberi mérgezési eset toxikológiai szakkérdéseiNSZKK
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
4.Tűzvizsgálat (tűzveszélyes folyadékok, ásványolaj-származékok,
bűnjelről származó tűzveszélyes és ásványolaj-származék
maradványok, égésmaradványok laboratóriumi vizsgálata)
NSZKK,
egyetemi intézetek,
Katasztrófavédelmi Kutatóintézet
5.
6.Lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény esetén az ismeretlen lőfegyverek, töltényhüvelyek és lövedékek azonosítási vizsgálataNSZKK
7.Sugárzó anyaggal és sugárártalommal (ionizáló és nem ionizáló) kapcsolatos szakkérdésNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
8.
9.Bankjegyre, pénzérmére, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó, valamint a pénzforgalommal kapcsolatos szakkérdésMagyar Nemzeti Bank
10.A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. részében felsorolt biztonsági okmányok vizsgálataNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
11.Ujjnyom-tenyérnyom vizsgálata (daktiloszkópia)NSZKK
12.Kábítószer szubsztancia alapú vizsgálataNSZKK

3. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez[8]

Szakvélemény adására elsősorban feljogosított szervek

AB
A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv
1.Okmányszakértői vizsgálatok:
a) külföldi hatóság által kibocsátott, határátlépést lehetővé tevő okmányok vizsgálataNemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
b) nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendőrségi szempontból kiemelt fontosságú
szervek által biztonsági okmányként kiadott igazolványok, engedélyek
vizsgálata
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
c) a biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996.
(VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének
II. részében felsorolt okmányok vizsgálata
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
2.Robbantószerekkel kapcsolatos vizsgálatok:
a) robbantóanyagok, és azok robbantási maradékának kémiai-analitikai vizsgálataNemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
b) robbanószerek vizsgálataKészenléti Rendőrség
Különleges Szolgálatok
Parancsnoksága
Tűzszerész Szolgálat
3.Polgári és állami légiközlekedéssel kapcsolatos szakkérdésa) légiközlekedési
hatóság
b) katonai légügyi
hatóság
4.Nemesfémmel kapcsolatos vizsgálatok:
a) nemesfémek, illetve nemesfém tárgyak vegyészeti, laboratóriumi, optikai (fémjel
azonosítási) vizsgálatával, hitelesítésével összefüggő szakkérdés
Budapest Főváros
Kormányhivatala
b) nemesfémjelzések, hamis fémjelek, valamint a jogszabálynak nem megfelelő
nemesfém tárgyak kriminalisztikai és egyéb természettudományos
módszerekkel történő vizsgálata esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.Leplezett információgyűjtésre alkalmas technikai eszközök és módszerek vizsgálataNemzetbiztonsági
Szakszolgálat
6.Büntetőeljárás során írásszakértői vizsgálatNSZKK
7.A védett és fokozottan védett területek (Natura 2000) állapotára, továbbá a
tájvédelemre vonatkozó szakkérdés
Nemzeti Park
Igazgatóság
8.Növényvédő szer, rovar és rágcsálók irtására alkalmas anyag maradékának
meghatározása élelmiszerben és egyéb anyagban élelmezés-egészségügyi
szempontból
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
9.Állategészségügyi vizsgálatok:
a) állat- és takarmánymérgezésnél állati hullarész, takarmány-, és méregmaradvány
vizsgálata
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
b) állatok oltási balesetei, állatgyógyászati oltó- és kórjelző anyagok vizsgálataNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
[9]
c) állat és takarmányféleség bakteriológiai vizsgálataNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
10.Munkabiztonsági vizsgálatok:
a) súlyos munkabalesetek vizsgálatafoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
b) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete alapján a II. és III. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálatafoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
11.Gyógyszerek vizsgálataNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
12.Közlekedéspszichológiai kérdések, vizsgálatokKAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
13.A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozással és adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült szakkérdésMagyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
14.Szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésMagyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.
15.Szabadalom megsemmisítésével és korlátozásával összefüggő szakkérdésSzellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
16.Büntetőeljárás során orvosszakértői vizsgálatNSZKK,
egyetemi intézetek

4. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez[10]

Szakvélemény adására feljogosított szervek

A szakterület és az ahhoz kapcsolódó szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseA szakvélemény adására
feljogosított szervezet
1.Büntetőügyekben szükséges kriminalisztikai és egyéb szakkérdések esetén
felmerülő vizsgálatok:
a) az alkotmányos rendet sértő nyomdai és sajtótermékek vizsgálataNemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
b) értékpapír, értékcikk, egyéb okmány vagy nyomtatvány eredetiségével,
illetve hamisításával kapcsolatos vizsgálat
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
c) nyelvészeti vizsgálatNemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
d) hangtechnikai vizsgálat, beszéd- és hangazonosításNemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
NSZKK
e) írásszakértői vizsgálatNemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
f) fotó- és videotechnikai vizsgálatNemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
g) kémiai anyagok analitikai vizsgálataNemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
NSZKK
h) informatikai szakkérdések vizsgálataNemzetbiztonsági
Szakszolgálat
SzakértőiIntézete
NSZKK
i) forenzikus fizikai vizsgálatNSZKK
j) forenzikus vegyészeti vizsgálat, ideértve (a toxikológiai és az áruminőségi
vizsgálatok kivételével) az öngyulladással és egyéb tűzesettel kapcsolatos
vegyelemzést
NSZKK
k) fegyver- és lőszerszakértői vizsgálatNSZKK
l) nyomszakértői vizsgálatNSZKK
m) tárgy fénykép alapján történő azonosításaNSZKK
n) mikromaradványok vizsgálataNSZKK
o) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete kizárólagos
hatáskörébe nem tartozó iratok okmányszakértői vizsgálata
NSZKK
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői
Intézete
p) személy fénykép alapján történő azonosításaNSZKK
[11]
q) vegyészeti vizsgálat, termékhamisítási ügyekben fizikai-kémiai vizsgálatok,
ideértve az eredetiség vizsgálatát is
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Szakértői Intézete
r) gépjármű balesetek vizsgálata és a közlekedési bűncselekmények szakértéseNSZKK
s) pszichológiai vizsgálatNSZKK
t) forenzikus geológiai vizsgálatNSZKK
u) forenzikus botanikai vizsgálatNSZKK
2.Tűzvédelemmel kapcsolatos szakkérdésBelügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és
Katasztrófavédelmi
Igazgatóságok
3.A levegőkörnyezettel, illetve annak múltbeli és jövőbeni állapotával összefüggő
szakkérdés
HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4.A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi
LXXIV. törvény IV. fejezetében meghatározott kérdések vonatkozásában (ipari
baleset-megelőzés)
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.Kulturális szakterületek:
1. Kulturális javakkal összefüggő szakkérdések
a) régészeti leletek, történeti emlékek és fotótörténeti emlékek vizsgálata,
numizmatika
Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ
b) természettudományi emlékek vizsgálataMagyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ
c) műszaki és technikatörténeti tárgyak vizsgálataMagyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
d) képző- és iparművészeti emlékek vizsgálataMagyar Nemzeti Galéria
Szépművészeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ
e) néprajzi emlékek vizsgálataNéprajzi Múzeum
f) irodalom- és színháztörténeti emlékek vizsgálataMagyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ
Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
g) zene- és hangszertörténeti emlékek vizsgálataBölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi
Intézete Zenetörténeti
Múzeuma
Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ
h) könyvtári dokumentumok vizsgálataMagyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ
i) levéltári dokumentumok vizsgálataMagyar Nemzeti Levéltár
2. Az 1. pontban megjelölt kulturális javak állagvédelme, restaurálása, preparálásaMagyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria
Szépművészeti Múzeum
Képzőművészeti Egyetem
Restaurátorképző Intézet
Magyar Nemzeti Levéltár
[12]
3. Mozgóképekkel összefüggő szakkérdések
a) mozgóképgyártásSzínház és Filmművészeti
Egyetem
b) mozgókép-terjesztés, állagvédelemNemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6.Foglalkozási megbetegedés vizsgálata, foglalkozási eredet véleményezéseNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Magyar Honvédség Dr. Radó
György Honvéd
Egészségügyi Központ
7.Jövedéki termékek adójogi minősítése, termékek áruosztályozásaNemzeti Adó- és Vámhivatal
Szakértői Intézete
8.Zenei és irodalmi művek műfaji elhatárolási és átdolgozási kérdéseiARTISJUS Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület
9.A felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotával összefüggő,
illetve vízügyi igazgatási szakkérdés
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
10.Pszichiátriai és igazságügyi elmeszakértői vizsgálatokNSZKK,
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
11.Adó- és könyvszakértői (adószakértői, járulékszakértői,
könyvszakértői, pénz- és tőkepiaci szakértői) vizsgálatok
NSZKK
12.Építésügyi szakértői vizsgálatokNSZKK

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 576. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 404. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Hatályon kívül helyezte a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 139. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 575. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 139. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 576. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Módosította a 350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet), 4. §-a. Hatályos 2023.08.27.

[8] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 105. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2023.08.27.

[10] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 105. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 106/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 2. § a)-e) pontja, 3. §-a. Hatályos 2024.07.01.

[12] Módosította a 165/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.07.01.

Tartalomjegyzék