37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdésének b), c), h) és k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, illetve a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pontjának ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

20. §[20]

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

21. §[21]

22. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[22]

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor szociális intézménynél, szolgáltatónál az R. 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt a jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni akkor is, ha az R. 3. számú mellékletének e rendelettel megállapított rendelkezéseiben meghatározott szakirányú szakképzettséggel nem rendelkezik.

(4) Az e rendelet jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai szabályait és létszámfeltételeit - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével -

a) az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (3) bekezdése szerinti szabály alapján történő működési engedély módosításának időpontjától,

b) ha e rendelet hatálybalépésekor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást házi segítségnyújtást is tartalmazó működési engedéllyel nyújtják, 2009. január 1-jétől

kell alkalmazni.

(5) Az R. 28. §-ának (6) bekezdése szerinti - e rendelettel megállapított - kétirányú kommunikációra vonatkozó feltételt az e rendelet hatálybalépésekor jogerős működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóknak, intézményeknek 2010. december 31-éig kell teljesíteniük.

(6) Az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel rendelkező intézménynek, szolgáltatónak az R. 2. számú mellékletét érintő létszámnorma-változásokat 2009. december 31-éig kell teljesíteni.

(7) Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéseinek és vizsgakövetelményeinek e rendelettel megállapított szabályait az e rendelet hatálybalépését követően indult képzésekre kell alkalmazni.

(8)[23]

(9)[24]

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez[25]

2. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez[26]

3. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez[27]

4. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez[28]

5. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez[29]

6. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez[30]

7. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez[31]

8. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez[32]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék