18/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban történő határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról

Az 1. § (1) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában,

az 1. § (2) bekezdése tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdésének f) pontjában,

az 1. § (3) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §-a (3) bekezdésének a) pontjában,

az 1. § (5) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában,

az 1. § (6) bekezdése tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában,

az 1. § (7) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib), ic) és id) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint

az 1. § (4) bekezdése tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 21. § (3) bekezdésében a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "hatvan napon" szöveg lép.

(2) Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(3) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében és 7. § (2) és (6) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a "huszonkét munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg,

d) 14. § (2) bekezdésében a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "hatvan napon" szöveg

lép.

(4) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében az "Országos Gyógyszerészeti Intézettel" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti Intézettel (a továbbiakban: OGYI)" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "OGYI" szöveg,

c) 8. § (4) bekezdés b) pontjában a "az OTH " szövegrész helyébe a "az OGYI" szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésében az "OTH-nak" szövegrészek helyébe az "OGYI-nak" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrészek helyébe a "nyolc napon" szöveg,

e) 8. § (6) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, az "OTH-nak" szövegrészek helyébe az "OGYI-nak" szöveg,

f) 10. § (3) bekezdésében az "OTH-nak" szövegrész helyébe az "OGYI-nak" szöveg

lép.

(5) Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet 5. §-ában a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(6) Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

b) 3. § (6) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg

lép.

(7) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

a) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a "15 munkanapos" szövegrész helyébe a "tizennyolc napos" szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében a "második munkanap" szövegrész helyébe a "harmadik nap" szöveg, a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg,

c) 7. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

d) 7. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg,

e) 13. § (3) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

f) 18. § (2) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrészek helyébe a "nyolc napon" szöveg,

g) 18. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

h) 19. § (2) bekezdés c) pontjában az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

i) 19. § (4) bekezdésében a "2 munkanapon" szövegrész helyébe a "három napon" szöveg

lép.

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter