267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása[1]

2. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása[2]

3. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása[3]

4. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása[4]

5. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 25. § (2) bekezdése és a 41. § (33) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

47. § (1) Az e rendelet alapján az R. e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseihez képest más miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - az e rendelet hatálybalépése előtt feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által vezetett minisztérium jogutódjának az e rendelettel módosított R. szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által vezetett minisztériumot kell tekinteni.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az R. e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseihez képest más miniszterhez e rendelet alapján átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az e rendelet hatálybalépése előtt feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által vezetett minisztérium jogutódjának az e rendelettel módosított R. szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által vezetett minisztériumot kell tekintetni.

48. §[5]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e törvény 48. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 48. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 48. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 48. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.03.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére