Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról[1]

A Kormány az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) az anyakönyvi eljárással kapcsolatos feladatai körében - a hazai anyakönyvezés kivételével - dönt[2]

a) az anyakönyvi bejegyzés teljesítéséről, ha annak alapja külföldi okirat vagy nem magyar állampolgár anyától származó gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat,

b) a házasságkötéshez, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges külföldi okirat elfogadhatóságáról.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az anyakönyvi bejegyzés teljesítéséről való döntésre a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet az irányadó.

2. § (1) A hivatal az ügyfélnek az anyakönyvvezetőnél vagy a hivatalnál előterjesztett kérelmére a külpolitikáért felelős miniszter útján külföldről beszerzi az anyakönyvi okiratot.

(2) A hivatal az anyakönyvvezetőhöz külföldről érkezett kérelemre és nemzetközi jogsegély iránti megkeresésre külföldre továbbítja az illetékmentes anyakönyvi okiratot. Az illetékköteles anyakönyvi okiratot a hivatal a külpolitikáért felelős miniszter útján továbbítja külföldre.

(3) A (2) bekezdés alapján beszerzett, hibás vagy téves adatot tartalmazó, illetve a sérült anyakönyvi okiratot a hivatal kicserélés céljából visszaküldi a kiállító hatóságnak.

(4)[3] A hivatal az (1) és (2) bekezdés alapján beszerzett anyakönyvi okiratot nyolc napon belül továbbítja.

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

[2] A felvezető szöveget hatályba lépése előtt módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 72. §-a.

[3] Hatálybalépését megelőzően módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § -a.

[4] A 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[5] A 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése alapján a § nem lép hatályba.

[6] A 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése alapján a § nem lép hatályba.