Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:[1]

2021. évi CXXX. törvény (különösen: 11. §)

2021. évi XCIX. törvény (különösen: 113. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:[2]

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (különösen: 6-7. §)

2020. évi LVIII. törvény (különösen: 94. §)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:[3]

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím esetében

a 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17-18. § esetében

a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.[4] Látogatás: telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló személy részéről egy másik telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet felkeresése a minősített szerződés végrehajtásához kapcsolódó és a minősített adat megismerésével járó tárgyalás, egyeztetés céljából.

2.[5]

3.[6] Nemzetbiztonsági szolgálat: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § m) pontja vagy 6. § p) pontja alapján a gazdálkodó szervezet cégellenőrzését végző nemzetbiztonsági szolgálat.

4. Projekt minősítési jegyzék: a minősített szerződés végrehajtása során keletkező adatok minősítését segítő útmutató, a védendő tárgykörök és ezek lehetséges minősítésének meghatározásával.

2. A telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás általános szabályai[7]

2. § (1)[8] A telephely biztonsági tanúsítvány tartalmazza, hogy a gazdálkodó szervezet legfeljebb milyen minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába vonható be, továbbá hogy milyen szintű minősített adat kezeléséhez rendelkezik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott Engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) és az elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt Rendszerengedéllyel (a továbbiakban: Rendszerengedély).

(2)[9] Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány tartalmazza, hogy a gazdálkodó szervezet legfeljebb milyen minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába vonható be.

(3)[10] A telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány

a) "Szigorúan titkos!", "Titkos!", "Bizalmas!",

b)[11] "NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL",

c)[12] "SECRET UE/EU SECRET", "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL"

minősítési szintekre adható ki.

3. §[13] (1)[14] A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a "Szigorúan titkos!", a "Titkos!", a "Bizalmas!", a "SECRET UE/EU SECRET", a "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", a "NATO SECRET", illetve a "NATO CONFIDENTIAL" minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezi az NBF-nél.

(2)[15] A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a "Szigorúan titkos!", a "Titkos!", a "Bizalmas!", a "SECRET UE/EU SECRET", a "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", a "NATO SECRET", illetve a "NATO CONFIDENTIAL" minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a 4. § (5) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezi az NBF-nél.

(3)[16]

(4)[17]

(5)[18]

(6)[19]

3/A. §[20]

4. § (1)[21] Az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a (3), valamint (4) vagy (5) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(2)[22]

(3)[23] A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § f) pontjában meghatározott cégellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat a gazdálkodó szervezet által kitöltött Cég-adatlapban foglalt adatok valóságtartalmát ellenőrzi annak megítélése érdekében, hogy a gazdálkodó szervezet minősített szerződés végrehajtásába történő jövőbeni bevonása sértheti-e Magyarország nemzetbiztonsági, továbbá a NATO, vagy az EU biztonsági érdekeit. A nemzetbiztonsági szolgálat szakvéleményben foglal állást az ellenőrzött gazdálkodó szervezet esetében a nemzetbiztonsági szempontú biztonsági kockázati tényező fennállásáról vagy annak hiányáról.

(4)[24] A 3. § (1) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személyek, a cégvezető, a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a titkos ügykezelő, a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor, továbbá a minősített szerződésben való tervezett részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.

(5)[25] A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személyek, a cégvezető, a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a minősített szerződésben való tervezett részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.

(6)[26] A (4) vagy (5) bekezdésben meghatározott személyek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. mellékletében szereplő biztonsági kérdőívet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint töltik ki az NBF honlapján közzétett Tájékoztatóban foglaltak szerint azzal, hogy biztonsági megbízott alatt az NBF kijelölt munkatársát kell érteni. A nemzetbiztonsági ellenőrzést az NBF elnöke kezdeményezi.

(7)[27] Az NBF - az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott adatlap gazdálkodó szervezet általi kitöltése nélkül - a nemzetbiztonsági ellenőrzésről készült kockázatmentes és érvényes biztonsági szakvélemény alapján kiállítja a 4. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyek részére a személyi biztonsági tanúsítványt.

(8)[28] A gazdálkodó szervezet a biztonsági vezető kinevezéséhez szükséges dokumentumot a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF-nek.

(9)[29] Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület, továbbá az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása, valamint az Engedély és a Rendszerengedély kiadása az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodó szervezet az Engedély és a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF részére.

(10)[30] A gazdálkodó szervezet részére kiadott Engedély és Rendszerengedély szintje alacsonyabb is lehet, mint a telephely biztonsági tanúsítványának a szintje. Minősített adatot ebben az esetben saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén kizárólag az Engedély és a Rendszerengedély szintjéig kezelhet.

5. §[31] Az NBF eljárásában két ízben van helye hiánypótlásnak.

6. § (1)[32] A 4. §-ban meghatározott eljárás lefolytatását követően az NBF a (2) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt, a (4) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén kiadja az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt. A biztonsági feltételek hiányában az NBF - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a telephely biztonsági tanúsítvány, illetve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadását megtagadja.

(2)[33] A telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet

a) cégellenőrzése kockázati tényezőt nem tárt fel,

b) nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány esetén érvényes és legalább "Bizalmas!" minősítési szintű adat kezelésére vonatkozó Engedéllyel és legalább "Korlátozott terjesztésű!" minősítési szintű adat elektronikus kezelésére vonatkozó Rendszerengedéllyel rendelkezik,

c) NATO minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány esetén érvényes és legalább "NATO CONFIDENTIAL" minősítési szintű adat kezelésére vonatkozó Engedéllyel és legalább "NATO RESTRICTED" minősítési szintű adat elektronikus kezelésére vonatkozó Rendszerengedéllyel rendelkezik,

d) EU minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány esetén érvényes és legalább "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" minősítési szintű adat kezelésére vonatkozó Engedéllyel és legalább "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" minősítési szintű adat elektronikus kezelésére vonatkozó Rendszerengedéllyel rendelkezik,

e) 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyi köre érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, és

f) saját alkalmazásában álló - az NBF egyetértésével kinevezett - biztonsági vezetőt foglalkoztat.

(3)[34]

(4)[35] Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet

a) cégellenőrzése kockázati tényezőt nem tárt fel,

b) a 4. § (5) bekezdésben meghatározott személyi köre érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,

c) saját alkalmazásában álló - az NBF elnöke egyetértésével kinevezett - biztonsági vezetőt foglalkoztat.

(5)[36] Ha a gazdálkodó szervezet rendelkezik egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal, akkor a gazdálkodó szervezet kérelmére az NBF a 4. § (4) bekezdésében, valamint a 4. § (8) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését követően kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt.

(6)[37] Ha a telephely biztonsági tanúsítvány megszerzésére irányuló eljárás során a gazdálkodó szervezet teljesíti a (4) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételeket és a (2) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek teljesülésének hiányában telephely biztonsági tanúsítvány nem adható ki, az NBF a gazdálkodó szervezet részére - ha az eljárás során ezzel összefüggésben nyilatkozik - egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.

(7)[38] Ha a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a továbbiakban nem kívánja fenntartani a minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit, a gazdálkodó szervezet kérelmére az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt, valamint a részére kiadott Engedélyt és Rendszerengedélyt visszavonja, és a 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a gazdálkodó szervezet kérelmére egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.

(8)[39] Az NBF mellőzheti a cégellenőrzés kezdeményezését, ha

a) a gazdálkodó szervezet a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindításakor rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül elvégzett kockázatmentes cégellenőrzéssel, vagy

b) a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet - a telephely biztonsági tanúsítvány visszavonásával egyidejűleg - egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadását kéri az NBF-től.

6/A. §[40] (1) Telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a részére kiadott Engedély szintjének emeléséhez az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott - érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező - nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél.

(2) Az Engedély szintjének emelése esetén az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a 4. § (3) bekezdésében, illetve szükség szerint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) Az Engedély szintjének emeléséhez szükséges I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítása az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodó szervezet az Engedély kiadásához szükséges dokumentumokat a cégellenőrzés, valamint a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése esetén, annak eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF részére.

(4) Telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a részére kiadott Engedély szintjének csökkentéséhez az Engedély kiadásához szükséges dokumentumok megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél, amelynek során a 4. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.

6/B. §[41] A telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a részére kiadott Rendszerengedély szintjének módosításához a Rendszerengedély kiadásához szükséges - a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott - dokumentumok megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél.

6/C. §[42] (1) Az Engedély szintjének emelése és a Rendszerengedély szintjének egyszerre történő módosítása esetén az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott - érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező - nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a 4. § (3) bekezdésében, illetve szükség szerint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) Az Engedély szintjének emeléséhez szükséges I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítása az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint, a Rendszerengedély szintjének módosításához szükséges elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodó szervezet az Engedély és a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF részére.

(4) Az Engedély szintjének csökkentése és a Rendszerengedély szintjének egyszerre történő módosítása esetén a gazdálkodó szervezet az Engedély és a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumok egyszerre történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél, amelynek során a 4. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.

6/D. §[43] A telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a részére kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása mellett a részére kiadott Engedélyben szereplő minősítési szinttel azonos vagy annál alacsonyabb minősítési szintű adatok kezelését lehetővé tevő új biztonsági terület kialakításához az Engedély kiadásához szükséges dokumentumok megküldésével új Engedély kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél.

6/E. §[44] (1) A telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a részére kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása nélkül új biztonsági terület vagy a részére kiadott Engedélyben szereplő biztonsági terület fenntartása mellett magasabb minősítési szintű adat kezelését lehetővé tevő biztonsági terület kialakításához az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott - érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező - nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a 4. § (3) bekezdésében, illetve szükség szerint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítása az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodó szervezet az Engedély kiadásához szükséges dokumentumokat a cégellenőrzés, valamint a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése esetén, annak eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF részére.

6/F. §[45] A 6/A-6/E. § szerinti eljárásokban az Engedély, illetve a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumok beérkezését követően az NBF az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben, illetve a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja az Engedélyt, illetve a Rendszerengedélyt és a 6. § (2) bekezdésében foglalt biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt. A biztonsági feltételek hiányában az NBF az Engedély, illetve a Rendszerengedély és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadását megtagadja.

7. § (1) A telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt[46]

a) a gazdálkodó szervezetnél a minősített adatot kezelő személyek a minősített adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat és belső szabályzatokat maradéktalanul érvényesítik,

b) a gazdálkodó szervezet az NBF elnökének egyetértésével kinevezett biztonsági vezetőt foglalkoztat,

c)[47] a biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a 4. § (4) bekezdésében szereplő személyek az NBF által kiadott érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek,

d) a biztonsági vezető belső rendelkezéssel biztosítja, hogy a minősített adatokhoz csak az arra jogosult férhessen hozzá,

e)[48] a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy minősített szerződés végrehajtásába csak olyan alvállalkozót von be, amely a minősített szerződés minősítési szintjének megfelelő és érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,

f)[49] a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy az NBF és a nemzetbiztonsági szolgálat a jogszabályban meghatározott feladatát végrehajthassa,

g)[50] a biztonsági vezető intézkedik a gazdálkodó szervezet nemzetbiztonsági szolgálat által végrehajtott utolsó cégellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztató keltezésére vonatkozó - az NBF által kiállított, a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítésben szereplő - dátumtól számított minden ötödik évben a tájékoztatóban szereplő hónap utolsó napjáig az ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzését,

h)[51] azon gazdálkodó szervezet esetén, amelynek alapítása és a Cég-adatlap benyújtása között nem telt el legalább két év, a biztonsági vezető intézkedik a nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiállítását követő második évben a kiállítás hónapjának utolsó napjáig - ezt követően a g) pontban meghatározottak szerint - az ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzését.

i)[52] a biztonsági vezető köteles gondoskodni a 4. § (4) bekezdésében szereplő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséről.

(2)[53] Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt

a) a gazdálkodó szervezet az NBF elnökének egyetértésével kinevezett biztonsági vezetőt foglalkoztat,

b)[54] a biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a 4. § (5) bekezdésében szereplő személyek az NBF által kiadott érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek,

c) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy minősített szerződés végrehajtásába csak olyan alvállalkozót von be, amely a minősített szerződés minősítési szintjének megfelelő és érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,

d) a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy az NBF és a nemzetbiztonsági szolgálat a jogszabályban meghatározott feladatát végrehajthassa,

e)[55] a biztonsági vezető intézkedik a gazdálkodó szervezet nemzetbiztonsági szolgálat által végrehajtott utolsó cégellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztató keltezésére vonatkozó - az NBF által kiállított, a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítésben szereplő - dátumtól számított minden ötödik évben a tájékoztatóban szereplő hónap utolsó napjáig az ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzését,

f)[56] azon gazdálkodó szervezet esetén, amelynek alapítása és a Cég-adatlap benyújtása között nem telt el legalább két év, a biztonsági vezető intézkedik a nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiállítását követő második évben a kiállítás hónapjának utolsó napjáig - ezt követően az e) pontban meghatározottak szerint - az ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzését.

g)[57] a biztonsági vezető köteles gondoskodni a 4. § (5) bekezdésében szereplő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséről.

(3)[58] A telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás vagy az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány vagy az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt

a)[59] a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 30 napon belül az NBF-nek, ha a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal végleges elmarasztaló határozatot hoz,

b)[60] az NBF - ha az a) pont szerinti adatszolgáltatás vagy egyéb módon a tudomására jutó információ indokolttá teszi - a gazdálkodó szervezet értesítése nélkül intézkedik a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálat felé.

(4)[61] Ha a gazdálkodó szervezet vagy a biztonsági vezető az (1), illetve (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a gazdálkodó szervezet vagy a biztonsági vezető az NBF felhívására az adatszolgáltatást nem teljesíti, az NBF kezdeményezheti a biztonsági vezető kinevezésének visszavonását.

(5)[62] Ha a biztonsági vezető a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a gazdálkodó szervezet az NBF azzal kapcsolatos felhívására az adatszolgáltatást nem teljesíti, az NBF kezdeményezheti a biztonsági vezető kinevezésének visszavonását vagy a telephely biztonsági tanúsítvány vagy az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány visszavonását.

8. § (1)[63] Az NBF nyilvántartást vezet a telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetről. A nyilvántartás

a) a gazdálkodó szervezet nevét, rövidített nevét, címét,

b) az iparbiztonsági ellenőrzés elrendelésének és megszüntetésének dátumát, a megszüntetés okát,

c) a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának dátumát, szintjét, valamint

d) a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében az Engedély és Rendszerengedély szintjét

tartalmazza.

(2)[64] Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az NBF a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány visszavonását követő 5 évig kezeli, ezt követően a nyilvántartásából törli.

(3)[65] Az NBF a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiállításának vagy visszavonásának tényét közli az Alkotmányvédelmi Hivatallal, továbbá a cégellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálattal, ha a cégellenőrzést nem az Alkotmányvédelmi Hivatal végezte, valamint NATO minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány, valamint egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány esetén a honvédelemért felelős miniszterrel is.

(4)[66]

9. §[67] A telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány visszavonásig érvényes.

10. §[68] (1)[69] Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során kiadott Engedélyt és Rendszerengedélyt visszavonja, ha

a)[70] a 6. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feltételek valamelyike már nem áll fenn,

b) a gazdálkodó szervezet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyi köre nem rendelkezik érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal, vagy a biztonsági vezető nem gondoskodott a nemzetbiztonsági ellenőrzésük kezdeményezéséről,

c) a gazdálkodó szervezet a 7. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeket nem teljesíti.

d)[71] a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelmet terjeszt elő.

(2)[72] Az NBF az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha

a)[73] a 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel már nem áll fenn,

b)[74] a gazdálkodó szervezet a 4. § (5) bekezdésében meghatározott személyi köre nem rendelkezik érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal, vagy a biztonsági vezető nem gondoskodott a nemzetbiztonsági ellenőrzésük kezdeményezéséről,

c) a gazdálkodó szervezet a 7. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeket nem teljesíti.

d)[75] a gazdálkodó szervezet részére telephely biztonsági tanúsítványt ad ki,

e)[76] a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelmet terjeszt elő.

2/A.[77]

10/A. §[78]

10/B. §[79]

10/C. §[80]

10/D. §[81]

3. Minősített szerződés végrehajtásának biztonsági előírásai

11. § (1)[82] "Bizalmas!" vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásában

a) érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve

b) érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő személy vehet részt.

(2)[83] "Korlátozott terjesztésű!" minősítési szintű minősített szerződés esetén a biztonsági vezető ellenőrzi, hogy a gazdálkodó szervezetnél megteremtették-e a "Korlátozott terjesztésű!" minősítési szintű adat védelméhez a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt feltételeket.

(3)[84] Érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet egyidejűleg több minősített szerződés végrehajtásában is részt vehet, ha a telephely biztonsági tanúsítványának vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványának szintje azoknak megfelel.

(4)[85] A minősített adatot átadó szerv vezetője a beszerzési eljárás bármely szakaszában - beleértve a szerződéskötést megelőző tárgyalásokat is - kizárólag érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet részére adhat át "Bizalmas!" vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adatot. A gazdálkodó szervezet részére átadott minősített adat csak a minősített szerződésben meghatározott célra használható fel és a minősített adatot átadó szerv vezetője előzetes engedélye nélkül más személy vagy szervezet részére nem továbbítható.

(5) A minősített adatot átadó szerv vezetője minden esetben meghatározza azt az időpontot, ameddig a (4) bekezdés szerint átadott adatokat részére visszajuttatják.

(6)[86] A telephely biztonsági tanúsítvány, az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány, valamint egyéni vállalkozó esetén a személyi biztonsági tanúsítvány meglétéről a minősített adatot átadó szerv vezetője a minősített adat átadása előtt igazolás kiállítását kéri az NBF-től.

12. § (1)[87] Ha a minősített adatot átadó szerv vezetője nem Magyarország területén bejegyzett gazdálkodó szervezetet kíván "Bizalmas!" vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába bevonni, az NBF útján beszerzi az adott ország nemzeti biztonsági hatóságának igazolását az érintett gazdálkodó szervezet telephely biztonsági tanúsítványának vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványának meglétére vonatkozóan.

(2)[88] Ha külföldi minősített adatot kezelő szerv kíván Magyarország területén bejegyzett gazdálkodó szervezetet minősített szerződés végrehajtásába bevonni, a külföldi fél nemzeti biztonsági hatóságának írásbeli kérésére az NBF elnöke igazolást ad ki a telephely biztonsági tanúsítvány, illetve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány meglétéről vagy intézkedik a gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséről.

(3) Minősített szerződés végrehajtásába - fő- vagy alvállalkozóként - történő bevonásáról a gazdálkodó szervezet a NBF-et minden esetben írásban tájékoztatja. A tájékoztatás tartalmazza a minősített szerződés azonosító adatait, tárgyát és minősítési szintjét.

13. § (1) A minősített szerződések részletes biztonsági előírásait a szerződés részét képező külön dokumentum, a projekt biztonsági utasítás tartalmazza. A projekt biztonsági utasításnak függeléke a projekt minősítési jegyzék.

(2) A projekt biztonsági utasítás az alábbiakról rendelkezik:

a) a minősített szerződés végrehajtásában részt vevő szervek feladat- és hatásköréről, a biztonsági szervek és személyek, így a biztonsági vezetők pontos feladat- és hatásköréről,

b) a minősített adatok helyszíni tárolásának speciális szabályairól,

c)[89] elektronikus minősített adat felhasználása esetén a minősített adatot kezelő elektronikus rendszerek helyszíni üzemeltetésére vonatkozó speciális szabályokról,

d)[90] a minősített adatok belföldi és külföldi továbbításának szabályairól, a megbeszéléseken, előadásokon történő felhasználás egyedi rendelkezéseiről, továbbá a minősített adatok alvállalkozónak történő átadásának feltételeiről,

e)[91] a minősített szerződés teljesítését követő eljárásrendről, így különösen a minősített adatok átadónak történő visszaszolgáltatásáról.

(3)[92] A projektbiztonsági utasítást a minősített adatot átadó szerv vezetője biztonsági vezetőjének bevonásával készíti el. "NATO SECRET" vagy "SECRET UE/EU SECRET" és "NATO CONFIDENTIAL" vagy "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" minősítési szintű projekt esetében a projekt biztonsági utasítást és annak esetleges módosításait minden esetben az NBF vagy, ha ezt nemzetközi szerződés szükségessé teszi, a másik részes fél nemzeti biztonsági hatósága is jóváhagyja. A projektbiztonsági utasítás a szerződésben részt vevő minden szereplőre alkalmazandó.

14. § (1)[93] Telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló személyek minősített szerződés végrehajtásához kapcsolódó látogatására engedély alapján kerülhet sor.

(2)[94] "Bizalmas!" minősítési szintű minősített szerződés végrehajtása esetén az érintett gazdálkodó szervezetek biztonsági vezetői látogatási kérelem alapján engedélyezik a látogatást.

(3)[95] "Szigorúan Titkos!", "Titkos!", "NATO SECRET" vagy "SECRET UE/EU SECRET", valamint "NATO CONFIDENTIAL" vagy "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" minősítési szintű minősített szerződés végrehajtása esetén az engedélyeket az NBF adja ki az NBF honlapjáról letölthető látogatási kérelem formanyomtatvány alapján. A kérelmet a látogatás tervezett időpontját legalább nyolc nappal megelőzően a biztonsági vezető megküldi az NBF részére. Nemzetközi látogatás esetén a kérelmet a biztonsági vezető a látogatás tervezett időpontját megelőzően legalább harminc nappal megküldi az NBF részére.

(4)[96] Már engedélyezett nemzetközi látogatási kérelem módosítására a látogatás tervezett időpontját megelőző tizenötödik napig van lehetőség.

(5) A fogadó fél biztonsági vezetője biztosítja, hogy a látogatás során a minősített adatokhoz való hozzáférés kapcsán a személyi, fizikai, dokumentum és elektronikus biztonság érvényesüljön.

(6) A fogadó fél biztonsági vezetője a látogatási kérelmet a projekt befejezését követő 5 évig őrzi, ezt követően jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

16. §[97] A 2013. január 1-jét megelőzően kiadott telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet - a 7. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakra figyelemmel - 2018. december 31. napjáig megküldi az NBF részére a Cég-adatlapot a nemzetbiztonsági szolgálat által lefolytatandó ismételt cégellenőrzés érdekében.

16/A. §[98] (1)[99]

(2)[100] Az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépését megelőzően e rendelet 2/A. alcímében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány - amely a gazdálkodó szervezetet kizárólag a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés vagy alvállalkozói szerződés megkötésére jogosítja fel - kiadása iránt indított, a Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárás keretében az NBF egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.

(3)[101] A 2020. július 31-ét megelőző napon hatályos 2/A. alcím szerint kiadott telephely biztonsági tanúsítvány - amely a gazdálkodó szervezetet kizárólag a 2015. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés vagy alvállalkozói szerződés megkötésére jogosítja fel - e rendelet erejénél fogva visszavonásra kerül. Az ilyen telephely biztonsági tanúsítvány jogosultjára a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 174. § (4) bekezdése az irányadó.

17. §[102] Ez a rendelet

1. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozat,

2. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i 2015/444/EU bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket határoz meg.

18. §[103]

19. §[104]

20. §[105]

21. §[106]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez[107]

Az NBF elnöke a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához a Cég-adatlapot az alábbi adattartalommal rendszeresíti:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. a gazdálkodó szervezet megnevezése

1.2. pénzforgalmi jelzőszáma

1.3. KSH törzsszáma

1.4. cégjegyzés száma CG

1.5. a számlakezelő pénzintézet adatai

1.6. a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéje

1.7. az alapítás időpontja

1.8. az alapító tagok

1.9. a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagjának, alapítójának, részvényesének természetes személyazonosító adatai, továbbá - a felsorolt személy külföldi állampolgársága esetén - állampolgársága, lakcíme[108]

1.10. a gazdálkodó szervezet érdekeltsége más gazdálkodó szervezetben[109]

1.11. a legjellemzőbb TEÁOR kódjai és azok megnevezése

1.12. a gazdálkodó szervezet székhelyének adatai

1.13. a gazdálkodó szervezet telephelyei

1.14. a gazdálkodó szervezet fióktelepei

1.15. a gazdálkodó szervezet üzleti kapcsolatai

1.16. a gazdálkodó szervezet vezetőségének külföldi személyekkel, szervezetekkel való kapcsolatai

2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI

2.1. a gazdálkodó szervezet vezetőjének természetes személyazonosító adatai, továbbá - ha a gazdálkodó szervezetet vezetője külföldi állampolgár - állampolgársága, lakcíme[110]

2.2. az ügyvezetést ellátó személyek természetes személyazonosító adatai, továbbá, ha az ügyvezetést ellátó személy külföldi állampolgár, állampolgársága, lakcíme[111]

2.3. a felügyelőbizottság tagjainak megnevezése

2.4. a könyvvizsgáló megnevezése

2.5. a biztonsági vezető természetes személyazonosító adatai, hivatali telefonszáma, hivatali e-mail-címe[112]

2.6. a titkos ügykezelő természetes személyazonosító adatai

2.7.[113]

2.8. a rendszerbiztonsági felügyelő természetes személyazonosító adatai

2.9. a rendszeradminisztrátor természetes személyazonosító adatai

3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET HELYZETE GAZDASÁGBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL

3.1. a gazdálkodó szervezetek működésére irányuló, külföldiek által történő ellenőrzési és befolyásolási kísérletek

3.2. fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő egyéb közlendő

4. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉS

a gazdálkodó szervezet minősített szerződésben történő részvétele

5. NYILATKOZATOK

2. melléklet a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez[114]

Az NBF elnöke az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához a Cég-adatlapot az alábbi adattartalommal rendszeresíti:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. a gazdálkodó szervezet megnevezése

1.2. pénzforgalmi jelzőszáma

1.3. KSH törzsszáma

1.4. cégjegyzés száma CG

1.5. a számlakezelő pénzintézet adatai

1.6. a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéje

1.7. az alapítás időpontja

1.8. az alapító tagok

1.9. a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagjának, alapítójának, részvényesének természetes személyazonosító adatai, továbbá - a felsorolt személy külföldi állampolgársága esetén - állampolgársága, lakcíme[115]

1.10. a gazdálkodó szervezet érdekeltsége más gazdálkodó szervezetben[116]

1.11. a legjellemzőbb TEÁOR kódjai és azok megnevezése

1.12. a gazdálkodó szervezet székhelyének adatai

1.13. a gazdálkodó szervezet telephelyei

1.14. a gazdálkodó szervezet fióktelepei

1.15. a gazdálkodó szervezet üzleti kapcsolatai

1.16. a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőinek külföldi személyekkel, szervezetekkel való kapcsolatai

2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI[117]

2.1. a gazdálkodó szervezet vezetőjének természetes személyazonosító adatai, továbbá - amennyiben a gazdálkodó szervezetet vezetője külföldi állampolgár - állampolgársága, lakcíme

2.2. az ügyvezetést ellátó személyek természetes személyazonosító adatai, továbbá - az ügyvezetést ellátó külföldi állampolgár esetén - állampolgársága, lakcíme

2.3. a felügyelőbizottság tagjainak megnevezése

2.4. a könyvvizsgáló megnevezése

2.5. a biztonsági vezető természetes személyazonosító adatai, hivatali telefonszáma, hivatali e-mail-címe

3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET HELYZETE GAZDASÁGBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL

3.1. a gazdálkodó szervezet működésére irányuló, külföldiek által történő ellenőrzési és befolyásolási kísérletek

3.2. fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő egyéb közlendő

4. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉS

a gazdálkodó szervezet minősített szerződésben történő részvétele

5. NYILATKOZATOK

Lábjegyzetek:

[1] 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

[2] 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

[3] 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről

[4] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 177/2024. (VII. 7.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatálytalan 2024.07.08.

[6] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[7] Az alcímet módosította a 104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.06.12.

[8] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[9] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[10] Beiktatta a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[11] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[12] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[13] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[14] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[15] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[16] Hatályon kívül helyezte a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2021.12.21.

[17] Hatályon kívül helyezte a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2021.12.21.

[18] Hatályon kívül helyezte a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2021.12.21.

[19] Hatályon kívül helyezte a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2021.12.21.

[20] Hatályon kívül helyezte a 104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2018.06.12.

[21] Módosította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2018.06.12.

[23] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 465. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[24] Módosította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2021.12.21.

[25] Módosította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2021.12.21.

[26] Megállapította a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[27] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[28] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[29] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[30] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[31] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[32] Módosította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2021.12.21.

[33] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[34] Hatályon kívül helyezte a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatálytalan 2021.12.21.

[35] Beiktatta a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[36] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[37] Beiktatta a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[38] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[39] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[40] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[41] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[42] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[43] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[44] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[45] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[46] A nyitó szövegrészt módosította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[47] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[48] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[49] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[50] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[51] Beiktatta a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[52] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[53] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[54] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[55] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[56] Beiktatta a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[57] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[58] Megállapította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[59] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[60] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[61] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[62] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[63] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[64] Módosította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[65] Módosította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése f)-g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2021.07.09.

[67] Módosította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[68] Megállapította a 104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.06.12.

[69] Megállapította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[70] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[71] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[72] Megállapította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[73] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[74] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[75] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[76] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[77] Hatályon kívül helyezte a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[78] Hatályon kívül helyezte a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[79] Hatályon kívül helyezte a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[80] Hatályon kívül helyezte a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[81] Hatályon kívül helyezte a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[82] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[83] Megállapította a 177/2024. (VII. 7.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2024.07.08.

[84] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[85] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[86] Beiktatta a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[87] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[88] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[89] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[90] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[91] Beiktatta a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[92] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.12.21.

[93] Módosította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése j) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[94] Módosította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[95] Megállapította a 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2021.12.21.

[96] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (143) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[97] Beiktatta a 104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.06.12.

[98] Beiktatta a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[99] Hatályon kívül helyezte a 316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2021.07.09.

[100] Módosította a 316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.07.09.

[101] Beiktatta a 316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.07.09.

[102] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[105] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[106] Hatályon kívül helyezte a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[107] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[108] Módosította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[109] Módosította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[110] Módosította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. § c) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[111] Módosította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[112] Módosította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. § e) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[113] Hatályon kívül helyezte a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § c) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[114] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[115] Módosította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[116] Módosította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[117] Megállapította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2020.07.31.

Tartalomjegyzék