35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 6., 11. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelmények 2. Egyéb adatok pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) a korábban kiadott azonos megnevezésű, állam által elismert szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. melléklet 2. pontjában rögzített szakmai előképzettségként nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, jogszabály alapján korábban kiadott képesítéseket is.

3. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. §[1]

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelethez

I. A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt informatikai és távközlési ágazathoz tartozó szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

ABCD
1Sor-
szá
m
Szakképesítés azonosító
száma
Szakképesítés/
részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
21.5552305Beszédátviteli rendszerüzemeltető
technikus
Elektrotechnika-elektronika
32.5448101CAD-CAM informatikusInformatika
43.5552301Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus
Elektrotechnika-elektronika
54.5552302Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus
Elektrotechnika-elektronika
65.5448102Gazdasági informatikusInformatika
76.5552303Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus
Elektrotechnika-elektronika
87.5148104Hálózati operációsrendszer-üzemeltetőInformatika
98.5148105Hálózati rendszerüzemeltetőInformatika
109.5148106Hálózati támogatási munkatársInformatika
1110.5448103Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető
Elektrotechnika-elektronika
1211.5548102Információrendszer-szervezőInformatika
1312.5448106Informatikai rendszerüzemeltetőInformatika
1413.5248102Irodai informatikusInformatika
1514.5448201IT mentorInformatika
1615.5521304Mobilalkalmazás-fejlesztőInformatika
1716.5521305Multimédia-alkalmazásfejlesztőInformatika
1817.5448105Műszaki informatikusInformatika
1918.3148101Számítógépes műszaki rajzolóInformatika
2019.3452302Számítógép-szerelő, -karbantartóInformatika
2120.5421305SzoftverfejlesztőInformatika
2221.5121309SzoftverkódolóInformatika
2322.3152301Távközlési és informatikai hálózatszerelőElektrotechnika-elektronika
2423.5452305Távközlési technikusElektrotechnika-elektronika
2524.5252301Távközlési üzemeltetőElektrotechnika-elektronika
2625.5548101TérinformatikusInformatika
2726.5521302WebfejlesztőInformatika

II. A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó közlekedési szakképesítések jegyzéke, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

ABCD
1Sor-
szám
Szakképesítés azonosító
száma
Szakképesítés/
részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
2.1.5552503Alternatív gépjárműhajtási technikusKözlekedés
3.2.3584101AutóbuszvezetőKözlekedés
4.3.5452501Autóelektronikai műszerészKözlekedés
5.4.5452502AutószerelőKözlekedés
6.5.5552501AutótechnikusKözlekedés
7.6.5452503AvionikusKözlekedés
8.7.3258202Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a
szakmairány megjelölésével)
Gépészet
9.8.5552502GázautószerelőKözlekedés
10.9.3452502Gépjármű mechatronikusKözlekedés
11.10.3484101Gépjárműépítési, -szerelési logisztikusKözlekedés
12.11.3452501Gépjárműépítő, szerelőKözlekedés
13.12.3252501Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó
Közlekedés
14.13.3484103Hajós szakmunkásKözlekedés
15.14.5484101Hajózási technikusKözlekedés
16.15.5284101Hajózási üzemeltetési vezetőKözlekedés
17.16.5458202Hídépítő és -fenntartó technikusKözlekedés
18.17.3452503JárműfényezőKözlekedés
[2]
19.18.3452504Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonóKözlekedés
20.19.3452505Járműkarosszéria készítő, szerelőKözlekedés
21.20.5484110JegyvizsgálóKözlekedés
22.21.3452506KarosszérialakatosKözlekedés
23.22.3454305Kishajóépítő, -karbantartóKözlekedés
24.23.5452509KocsivizsgálóKözlekedés
25.24.5452303Közlekedésautomatikai műszerészKözlekedés
26.25.5484102Közúti közlekedésüzemvitel-ellátóKözlekedés
27.26.5484103Légi közlekedésüzemvitel-ellátóKözlekedés
28.27.3452507Motorkerékpár-szerelőKözlekedés
29.28.5452510Repülőgép-szerelőKözlekedés
30.29.3584102Tehergépkocsi-vezetőKözlekedés
31.30.3458211ÚtépítőKözlekedés
32.31.5458205Útépítő és -fenntartó technikusKözlekedés
33.32.3258208ÚtfenntartóKözlekedés
34.33.5284102VáltókezelőKözlekedés
35.34.5458206Vasútépítő és -fenntartó technikusKözlekedés
36.35.5484105Vasútforgalmi szolgálattevőKözlekedés
37.36.5484106Vasúti árufuvarozási ügyintézőKözlekedés
38.37.5452511Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelőKözlekedés
39.38.5452512Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer
szerelője
Közlekedés
40.39.5452513Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője
Közlekedés
41.40.5284103Vasúti személypénztárosKözlekedés
42.41.5552504Vasútijármű-technikus és diagnosztikusKözlekedés
43.42.3552501Vízi sportmotor-szerelőKözlekedés
44.43.3154304Fahajó javítóKözlekedés
45.44.5184101Képesített hajósKözlekedés
46.45.3152501KerékpárszerelőKözlekedés
47.46.3154307Kikötői karbantartóKözlekedés
48.47.3154308Műanyaghajó készítőKözlekedés

III. A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó postai szakképesítések jegyzéke, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra[3]

ABCD
1.SorszámSzakképesítés azonosító számaSzakképesítés/részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
2.1.5484109Postai üzleti ügyintézőKereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

2. melléklet a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelethez

I.

Az 1. sorszámú Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető
munkakörök
3.1.2.3145Műsorszóró és audiovizuális
technikus
Hírközlési hálózat üzemeltető
technikus
3.1.3.Kábeltelevíziós-hálózat
üzemeltető
3.1.4.Beszédátviteli rendszertechnikus
3.1.5.3146Telekommunikációs technikusTávközlési technikus
3.1.6.7342Informatikai és
telekommunikációs
berendezések műszerésze,
javítója
Távközlési, átviteltechnikai
szervizműszerész
3.1.7.Távközlésihálózat építő
3.1.8.Telefonközpont szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus a különböző beszédhálózati rendszerek területén képes összeszerelni, üzembe helyezni, üzemeltetni a berendezéseket, a mindennapi karbantartási feladatokat elvégezni, az üzemviteli tevékenységet ellátni.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére;

- üzemviteli paraméterek beállítására;

- beszédátviteli rendszerek minősítésére;

- rendszerek menedzselésére;

- a rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésekapcsolódásának módja
3.3.3.54 523 05Távközlési technikusszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10841-16Beszédátviteli rendszerek üzemeltetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10841-16Beszédátviteli rendszerek
üzemeltetése
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Beszédhálózatok telepítése

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy alközpont, mobilkommunikációs-eszköz vagy VoIP rendszer konfigurálása, paramétereinek beállítása, beszédterminálok telepítése, szolgáltatások beállítása. A mérés eredményeiről jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Hálózat (Internet, Intranet)
6.4.Telefon alközpont
6.5.Beszédterminálok
6.6.VoIP rendszer
6.7.Mobil kommunikációs eszközök
6.8.WLAN
6.9.Mobil szerver, vagy központ

7. EGYEBEK

A 2. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3136Műszaki rajzoló, szerkesztőKivitelező rajzoló
3.1.3.Műszaki rajzoló
3.1.4.Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5.Számítógépes tervrajzoló
3.1.6.Szerkesztőrajzoló
3.1.7.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket
kezelő technikus
Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.8.3142Informatikai és kommunikációs
rendszerek felhasználóit támogató
technikus
Adatbázis asszisztens
3.1.9.PC-támogató
3.1.10.Rendszeradminisztrátor
3.1.11.Számítógép programozó
asszisztens
3.1.12.Számítógép ügyeletes
3.1.13.Számítógépes kisegítő technikus
3.1.14.Számítógépes műszaki technikus
3.1.15.Számítógépes rendszerkarbantartó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A CAD-CAM informatikus terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szervezet munkatársa, aki tevékenyen vesz részt korszerű terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban, munkájához önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket, üzemelteti a rendelkezésre álló hardvereket és szoftvereket.

Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről reprezentatív műszaki dokumentáció készítése.

Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges szerszámok kiválasztása, a szerszámpályák generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül ellenőrzi, ha szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti.

A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a felszerszámozást és a szerszámbemérést.

Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálási koordinátarendszerét, szimulálja, és végrehajtja a megmunkálási folyamatot.

Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez. Munkája során ismeri és alkalmazza a szakterületre vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;

- az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;

- 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;

- 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;

- 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;

- összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel;

- az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni;

- két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel;

- megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni;

- technológiai dokumentációt készíteni;

- a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni;

- a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni;

- két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni;

- két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni;

- geometriai mérési feladatokat elvégezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[4]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 481 01Számítógépes műszaki rajzolórészszakképesítés
3.3.4.55 481 01Térinformatikusszakképesítés-ráépülés
3.3.5.54 481 02Gazdasági informatikusazonos ágazat
3.3.6.54 481 05Műszaki informatikusazonos ágazat
3.3.7.54 481 06Informatikai rendszerüzemeltetőazonos ágazat
3.3.8.54 482 01IT mentorazonos ágazat
3.3.9.34 523 02Számítógép-szerelő, karbantartóazonos ágazat
3.3.10.54 213 05Szoftverfejlesztőazonos ágazat
3.3.11.52 481 02Irodai informatikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.5.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés
4.6.11999-16Informatikai szakmai angol nyelv
4.7.10818-16CNC gépkezelés, programozás
4.8.12000-16CAM alapok
4.9.10820-16CAD alapok
4.10.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

"Megfelelt" minősítésű záródolgozat leadásának határideje a iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási napot megelőző 15. nap, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napja.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:[5]

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai alapokgyakorlati
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.5.11625-16Programozás és adatbázis-kezelésírásbeli (számítógépes környezetben)
5.2.6.11999-16Informatikai szakmai angol nyelvszóbeli
5.2.7.10818 -16CNC gépkezelés, programozásgyakorlati
5.2.8.12000-16CAM alapokgyakorlati
5.2.9.10820-16CAD alapokgyakorlati
5.2.10.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
írásbeli
5.2.11.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplett CAD és CAM dokumentáció elkészítése. A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.

Az első részben szereplő alkatrészek közül egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész megmunkálásának tervezése CAM szoftver segítségével. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a kiválasztott munkadarabok műhelyrajzait, a megmunkálásokat tartalmazó CAM állományokat, a szimuláció végeredményét, a CNC programokat, felfogási tervet, szerszámtervet, műveleti lapokat.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata

A vizsgafeladat ismertetése:

Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.

A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: CNC program készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

Műhelyrajz alapján előgyártmány meghatározása, CNC program megírása adott vezérlőre, programbevitel, tesztelés (szimulációs környezetben is elvégezhető).

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

D) A vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés

Gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása CNC szerszámgépbe.

Dokumentáció alapján felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész legyártása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A számítógépes tervezéshez és gyártáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témaköröket tartalmazza a következők szerint:

A 10 db tétel három részből áll:

- az "A" rész a 10815-16 - Információtechnológiai alapok, 10820-16 - CAD alapok szakmai követelményeit tartalmazza;

- a "B" rész 11997-16- Hálózati ismeretek I., 11625-16 - Programozás és adatbázis-kezelés, 11999-16 - Informatikai szakmai angol nyelv szakmai követelményeit tartalmazza;

- a "C" rész 10818 -16 - CNC gépkezelés, programozás, 12000-16 - CAM alapok, 11498-12 - Foglalkoztatás I., 11499-12 - Foglalkoztatás II., szakmai követelményeit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a feladatkiadással megbízott szaktanár végzi.

A "megfelelt" minősítés feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a feladat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

- a gyakorlati vizsgatevékenység A) és B) vizsgafeladatainak és a szóbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.A 6.17. - 6.19. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő
12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3.3 db kis- és közepes hálózat kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.4.3 db kis- és otthoni hálózat forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6.6 db ügyféloperációs-rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7.Ethernet és soros kábelek [(Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9.1 db hálózati kábelteszter
6.10.Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő,
csipesz)
6.11.6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.12.Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1
db laptop
6.13.Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.14.1 db nyomtató
6.15.Két-, illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CNC szerszámgép
6.16.Kézi mérőeszközök (tolómérce, mikrométer, mérőóra, magasságmérő, mérési
segédeszközök)
6.17.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.18.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I.
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére
6.19.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver Felhasználói
programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet
Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató Kliens számítógépen futó adatbáziskezelő
szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.20.Szoftverek IV.
2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver
Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver
Két-, illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CAM szoftver
CNC szimulációs szoftver két-, illetve háromtengelyes megmunkáláshoz

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9) rendelet módosítását
tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító
száma
megnevezéseazonosító
száma
megnevezése
10815-12Információtechnológiai
alapok
10815-16Információtechnológiai
alapok
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
11997-16Hálózati ismeretek I.
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
10818-12CNC gépkezelés,
programozás
10818-16CNC gépkezelés,
programozás
10819-12CAM alapok12000-16CAM alapok
10820-12CAD alapok10820-16CAD alapok
Foglalkoztatás I.Foglalkoztatás I.
11498-12(érettségire épülő
képzések esetén)
11498-12(érettségire épülő
képzések esetén)
11499-12Foglalkoztatás II.11499-12Foglalkoztatás II.

A 3. sorszámú Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök
3.1.2.3145Műsorszóró és audiovizuális
technikus
Hírközlési hálózat üzemeltető
technikus
3.1.3.Kábeltelevíziós-hálózat
üzemeltető
3.1.4.Átviteltechnikái technikus
3.1.5.Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli
rendszertechnikus
3.1.6.3146Telekommunikációs technikusTávközlési technikus
3.1.7.7342Informatikai és
telekommunikációs
berendezések műszerésze,
javítója
Távközlési, átviteltechnikai
szervízműszerész
3.1.8.Távközlésihálózat-építő
3.1.9.Telefonközpont-szerelő
3.1.10.Telefonvonal-szerelő
3.1.11.Telefonvonal-telepítő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus az access (hozzáférési) hálózatok specialistája. Munkája során kiépíti az előfizetők felé a különböző rendszereket, elvégzi konfigurálásukat. A telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és üzemviteli feladatokat. Kiépíti a magánhálózatokat, biztosítja az illesztését más rendszerekhez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére;

- üzemviteli paraméterek beállítására;

- access rendszerek minősítésére;

- hálózatok kiépítésére, paramétereinek beállítására;

- rendszerek menedzselésére;

- rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 523 05Távközlési technikusszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10842-16Hozzáférési és magánhálózati rendszerek üzemeltetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10842-16Hozzáférési ésgyakorlati, szóbeli
magánhálózati rendszerek
üzemeltetése

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Access rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy - a hozzáférési hálózatban alkalmazott - berendezés installálása, szolgáltatások beállítása, üzemi paramétereinek mérése. A berendezés csatlakoztatása a hálózathoz és az átvitel ellenőrzése. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Hálózat (Internet, Intranet)
6.4.Hozzáférési hálózati rendszer
6.5.Local terminal
6.6.Előfizetői modem
6.7.Router
6.8.Switch
6.9.Perifériák

7. EGYEBEK

A 4. sorszámú Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

1. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök
3.1.2.3145Műsorszóró és audiovizuális
technikus
Hírközlési hálózat üzemeltető
technikus
3.1.3.Kábeltelevíziós-hálózat
üzemeltető
3.1.4.Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli
rendszertechnikus
3.1.5.Átviteltechnikai technikus
3.1.6.3146Telekommunikációs technikusTávközlési technikus
3.1.7.7342Informatikai és
telekommunikációs
berendezések műszerésze,
javítója
Távközlési, átviteltechnikai
szervizműszerész
3.1.8.Távközlésihálózat-építő
3.1.7.Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus a műsorszórás rendszereinek specialistája. Munkája során kiépíti az előfizetők felé a különböző rendszereket, elvégzi konfigurálásukat. A telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és üzemviteli feladatokat. Kiépíti a műsorszóró hálózatokat, biztosítja az illesztését más rendszerekhez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére;

- az üzemviteli paraméterek beállítására;

- műsorszóró rendszerek minősítésére;

- hálózatok kiépítésére, paramétereinek beállítására;

- rendszerek menedzselésére;

- rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 523 05Távközlési technikusszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10843-16Műsorközlő rendszerek üzemeltetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10843-16Műsorközlő rendszerek
üzemeltetése
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műsorközlő rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy műsorközlő hálózatban alkalmazott berendezés installálása, szolgáltatások beállítása, üzemi paramétereinek mérése. A berendezés csatlakoztatása a hálózathoz és az átvitel ellenőrzése. A beltéri egység, modem telepítése. A kábeltelevízió szolgáltatásainak, eszközeinek bemérése. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Hálózat (Internet, Intranet)
6.4.Kábeltévé rendszer
6.5.KTV fejállomás
6.6.Set-Top-Box
6.7.Előfizetői modem
6.8.Router
6.9.CMTS berendezés
6.10.Jelanalizátor

7. EGYEBEK

-

Az 5. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gazdasági informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3142Informatikai és
kommunikációs
rendszerek felhasználóit támogató
technikus
Adatbázis asszisztens
3.1.3.Számítógépprogramozó-
asszisztens
3.1.4.3615Statisztikai ügyintézőÁltalános gazdasági és statisztikai
ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információtechnológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben. Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani;

- vállalkozni, munkavállalót foglalkoztatni;

- munkát vállalni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán;

- vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani;

- megfelelni a hazai munkáltatói piacon;

- munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni;

- különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni;

- megtervezni és telepíteni egy otthoni, kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez;

- adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására;

- programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, webes feladatok megoldására;

- munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani;

- a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésében, új vállalati információs rendszereket tervezésében, tesztelésében, üzemeltetésében részt venni, továbbá egy meglévő rendszert adaptálását elvégzi;

- feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni;

- statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani;

- adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében;

- rendszerszervezési projektben dolgozni;

- minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázistervezési és -lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani;

- a szakma gyakorlásához szükséges anyanyelvi és angol nyelvi kommunikációra;

- angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 481 02Információrendszer-
szervező
szakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 481 01CAD-CAM informatikusazonos ágazat
3.3.5.54 481 05Műszaki informatikusazonos ágazat
3.3.6.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
azonos ágazat
3.3.7.54 482 01IT mentorazonos ágazat
3.3.8.34 523 02Számítógép-szerelő,
karbantartó
azonos ágazat
3.3.9.54 213 05Szoftverfejlesztőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.5.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés
4.6.11999-16Informatikai szakmai angol nyelv
4.712002-16Gazdasági alapok és projektmenedzsment
4.8.10822-16Informatika alkalmazása
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, amelynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia

- iskolarendszerű képzés esetén a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 nappal,

- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai
alapok
szóbeli
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli
5.2.5.11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
írásbeli (számítógépes
környezetben)
5.2.6.11999-16Informatikai szakmai
angol nyelv
írásbeli
5.2.7.12002-16Gazdasági alapok és
projektmenedzsment
szóbeli
5.2.8.10822-16Informatika alkalmazásagyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.1011499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A komplex gyakorlati vizsga három részből áll az alábbiak szerint:

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

A jelölt záródolgozatként egy vállalat, vállalkozás rendszerének, alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részegységekből kell állnia:

Bevezetés, a választott téma rövid ismertetése (A választott témakör lehet gazdasági, illetve informatikai).

Szakirodalmi háttér (amennyiben szükséges).

A téma kifejtése. A választott témának megfelelően az adott probléma elemző bemutatása. Javaslatok megfogalmazása és módszerek ajánlása a rendszer, alrendszer fejlesztésére, a probléma megoldására. Összefoglalás.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (szakdolgozat bemutatása, írásbeli és szóbeli prezentáció)

A vizsgafeladat aránya: 25 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladat egy - a képző intézmény által összeállított - szakspecifikus angol szakmai leírás, cikk, műszaki, szervezési dokumentáció fordítása (szövegértési gyakorlat).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment szoftverrel

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy előre definiált és számítógépen rögzített projektterv és feladatspecifikáció alapján további tevékenységeket végez. Feladatai a következők lehetnek: tevékenységek struktúrájának végleges kialakítása a feladatleírás alapján, erőforrások hozzárendelése, költségek, határidők megadása, nyomon követés, tények rögzítése, terv-tény összehasonlítás. Jelentések lekérdezése (cashflow, projektköltség, erőforrások felhasználása, feladatütemezések).

Az esettanulmány valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai eszközöket, amelyeknek az alkalmazását a 10822-16 (Informatika alkalmazása) modulban elsajátított.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 25 %

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b,c) időtartama: 180 perc

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b,c) értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lenni.

A záródolgozatot a vizsgabizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tárgya, hogy a dolgozat megfelel-e a központilag kiadott tartalmi és formai követelményeknek. A vizsgabizottság a záródolgozatot - a bíráló javaslatát figyelembe véve - értékeli.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

- a megoldott feladat nehézsége és időszerűsége,

- a témában való tájékozottság, szakirodalmi ismeretek,

- a dolgozat szakmai minősége,

- a záródolgozat áttekinthetősége, szaknyelvi, anyanyelvi igényessége,

- a záródolgozat formai követelményeknek való megfelelése, a képek, táblázatok és mellékletek minősége.

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység "B" vizsgafeladata során a jelölt a feladat kidolgozásakor nem használhat segédeszközt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.16. - 6.19. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.5.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.6.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7.6 db ügyféloperációs-rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1 pontban meghatározott eszköz erre
alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.8.Ethernet és soros kábelek (Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény)
6.9.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.10.1 db hálózati kábelteszter
6.11.Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő,
csipesz)
6.12.6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.13.Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db
laptop
6.14.Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.15.1 db nyomtató
6.16.Irodatechnikai eszközök
6.16.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.17.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I.
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére
6.18.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java,
Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-
kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.19.Szoftverek IV. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vállalatirányítási rendszer
CASE Eszköz
Projekt szoftver

7. EGYEBEK

A Gazdasági informatikus szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosító számamegnevezéseazonosító számamegnevezése
10815-12Információtechnoló
-giai alapok
10815-16Információtechnológi
ai alapok
10817-12Hálózatok,
programozás és
adatbázis-kezelés
11997-16Hálózati ismeretek I.
10817-12Hálózatok,
programozás és
adatbázis-kezelés
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
10821-12Gazdasági alapok
és
rendszerszervezés
12002-16Gazdasági alapok és
projektmenedzsment
10822-12Informatika
alkalmazása
10822-16Informatika
alkalmazása

A 6. sorszámú Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető
munkakörök
3.1.2.3145Műsorszóró és audiovizuális
technikus
Hírközlési hálózat üzemeltető
technikus
3.1.3.Kábeltelevíziós-hálózat
üzemeltető
3.1.4.Átviteltechnikai technikus
3.1.5.3146Telekommunikációs technikusTávközlési technikus
3.1.6.7342Informatikai és
telekommunikációs
berendezések műszerésze,
javítója
Távközlési, átviteltechnikai
szervízműszerész
3.1.7.Távközlésihálózat-építő
3.1.8.Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus a különböző gerinchálózati rendszerek üzemeltetését végzi. A gerinchálózatok üzemeltetőinek telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és az üzemviteli feladatokat

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a berendezések üzembe helyezésére;

- az üzemviteli paraméterek beállítására;

- a gerinchálózati rendszerek minősítésére a rendszerek menedzselésére;

- a rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 523 05Távközlési technikusszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10844-16Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10844-16Gerinchálózati rendszerek
üzemeltetése
gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy gerinchálózaton alkalmazott menedzselő rendszeren a berendezések üzemi paramétereinek mérése, az összeköttetések létrehozása, a működési paraméterek beállítása. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Hálózat (Internet, Intranet)
6.4.Gerinchálózatban alkalmazott menedzselő berendezés
6.5.Gerinchálózati berendezés
6.6.Local terminal

7. EGYEBEK

A 7. sorszámú Hálózati operációsrendszer-üzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 04

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Hálózati operációsrendszer-üzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.3.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Hálózatadminisztrátor (technikus)
Szoftvertelepítő
3.1.4.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Informatikai hálózattelepítő és -
üzemeltető
3.1.5.3144Webrendszer- (hálózati) technikusHálózati informatikus
(Webmester)

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Hálózati operációsrendszer-üzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A Hálózati operációsrendszer-üzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

- alapvető internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

- virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni;

- felhőszolgáltatásokat telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.4.12013-16Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli
5.2.4.12013-16Hálózati operációs
rendszerek és
felhőszolgáltatások
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 11997-16 "Hálózati ismeretek I." modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások

A vizsgafeladat ismertetése: a gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 12013-16 "Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások" modul témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 "Hálózati ismeretek I." modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.11. - 6.13. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.5.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.6.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7.6 db ügyféloperációs-rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.8.Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.9.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.10.1 db hálózati kábelteszter
6.11.1 db nyomtató
6.12.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.13.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I.
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére
6.14.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Szerver oldali operációs rendszerek
Virtualizációs platform
Felhőszolgáltatás platformok

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert
szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9) rendelet módosítását
tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2) Korm. rendelet
azonosító
száma
megnevezéseazonosító
száma
megnevezése
10817-12Hálózatok,
programozás és
adatbázis-kezelés
11997-16Hálózati ismeretek I.
10827-12Hálózati operációs
rendszerek és
szolgáltatások
12013-16Hálózati operációs
rendszerek és
felhőszolgáltatások

A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 05

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.1.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Hálózatadminisztrátor (technikus)
Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.3.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Informatikai hálózattelepítő és -
üzemeltető
Számítógépes hálózati technikus

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Hálózati rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A Hálózati rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;

- kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni;

- informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni;

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

- VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.4.12003-16Hálózati ismeretek II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli
5.2.4.12003-16Hálózati ismeretek II.gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Hálózatok konfigurálása I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a "11997-16 Hálózati ismeretek I." modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása II.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 12003-16 "Hálózati ismeretek II." modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 "Hálózati ismeretek I." modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.A 6.10. - 6.11. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő
12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.4.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-
kapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6.6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7.Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9.1 db hálózati kábelteszter
6.10.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.11.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I.
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm.
rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosító számamegnevezéseazonosító számamegnevezése
10817-12Hálózatok,
programozás és
adatbázis-kezelés
11997-16Hálózati ismeretek I.
10828-12Vállalati hálózatok
üzemeltetése és
felügyelete
12003-16Hálózati ismeretek II.

A 9. sorszámú Hálózati támogatási munkatárs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 06

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Hálózati támogatási munkatárs

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.3.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Informatikai hálózattelepítő- és
üzemeltető

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Hálózati támogatási munkatárs a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A Hálózati támogatási munkatárs készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
szakképesítés
3.3.4.52 481 02Irodai informatikusszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11997-16Hálózati ismeretek I.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 11997-16 "Hálózati ismeretek I." modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései 11997-16 "Hálózati ismeretek I." modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.A 6.10. és a- 6.11. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott
hardverkonfigurációinak megfelelő
12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.4.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6.6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7.Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9.1 db hálózati kábelteszter
6.10.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.11.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I.
Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök
szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosító számamegnevezéseazonosító számamegnevezése
10817-12Hálózatok,
programozás és
adatbázis-kezelés
11997-16Hálózati ismeretek I.

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Hálózatoperátor
3.1.3.Számítógép-telepítő
3.1.4.Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.5.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Informatikai hálózattelepítő és
üzemeltető
3.1.6.Számítógépes hálózati technikus
3.1.7.3145Műsorszóró és audiovizuális
technikus
Hírközlési hálózat üzemeltető
technikus
3.1.8.Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.9.7342Informatikai ésTávközlési hálózat építő
3.1.10.telekommunikációs
berendezések műszerésze,
javítója
Telefonvonal-szerelő
3.1.11.Telefonvonal-telepítő
3.1.12.Informatikai hálózatirendszer-
telepítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető feladata a fizikai hálózatok kiépítése. Ebbe a körbe tartozik az összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani. A kiépített hálózathoz csatlakoztatja a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az igényeknek megfelelően installál.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai hálózatokat építeni;

- LAN hálózatokat konfigurálni;

- hagyományos távközlési hálózatokat szerelni;

- optikai hálózatokat építeni és szerelni;

- kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni;

- hálózatokat minősíteni;

- hibahelyet detektálni;

- kábelhibákat javítani;

- távközlési végberendezéseket, modemeket installálni;

- informatikai eszközöket installálni;

- biztonsági rendszereket beállítani;

- útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 523 01Távközlési és
informatikai
hálózatszerelő
részszakképesítés
3.3.454 523 05Távközlési technikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11626-16Távközléselektronikai alaptevékenység
4.5.12005-16Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.6.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.7.12089-16Infokommunikációs hálózatépítés
4.8.10825-16Hálózatszerelés és mérés
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai
alapok
gyakorlati
5.2.4.11626-16Távközléselektronikai
alaptevékenység
írásbeli, gyakorlati
5.2.5.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli
5.2.6.12089-16Infokommunikációs
hálózatépítés
szóbeli, gyakorlati
5.2.7.10825-16Hálózatszerelés és mérésgyakorlati
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatszerelés és mérés

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó végrehajt egy rézalapú vagy optikai kábelkötést, vagy csatlakozó szerelést, majd méréssel meghatározza az átviteli rendszer működési és átviteli paramétereit az általa ismert mérőműszerek segítségével. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít. A konkrét feladatokat a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Infokommunikációs hálózat kiépítése és installálása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó infokommunikációs eszközöket köt be a hálózatba és a feladat típusának megfelelően beállítja az eszközöket. Ez a vizsgarész tartalmazza az összeköttetések kiépítését, a berendezések, eszközök illesztését, címzését, esetleges méréseket. A vezeték nélküli hálózatok témakörén kívül a feladat valós eszközökön vagy szimulációs eszközzel is megoldható. A konkrét feladatokat a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek és távközlés-elektronikai alaptevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a központilag kiadott feladatsoron "Hálózatok I. "témakörből álló tesztsort old meg. A "Távközlés-elektronikai alaptevékenység" témakörből elektrotechnikai, távközlés elektronikai alapszámítási feladatokat old meg. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10824-16 "Infokommunikációs hálózatépítés" modul összes témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szoftver
6.4.Hálózat (Internet, Intranet)
6.5.Elektronikai alapáramkörök
6.6.Multiméter
6.7.Oszcilloszkóp
6.8.Jelgenerátor
6.9.Tápegység
6.10.Kábelszerelő szerszámok
6.11.Hálózatanalizátor
6.12.Szálhegesztő
6.13.Jelszintmérő
6.14.OTDR
6.15.VoIP eszközök
6.16.Router
6.17Switch
6.18Access point

7. EGYEBEK

A "Távközlési és informatikai hálózatszerelő" részszakképesítés megszerzéséhez az 5.3.1. pontban előírt gyakorlati vizsgát kell sikeresen teljesíteni.

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Információrendszer-szervező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 481 02 Gazdasági informatikus; 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.2141Rendszerelemző (informatikai)Folyamatszervező informatikus
Információrendszer-elemző és -
tervező
Informatikai elemző
Rendszeranalitikus (informatikai)
Rendszerszervező (informatikai)
3.1.3.2151Adatbázis-tervező
és- üzemeltető
Adatbázis-fejlesztő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Információrendszer-szervező a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) adatbázis kezelés, rendszerfejlesztés ismeretei birtokában részt vesz a munkahely informatikai rendszerének fejlesztésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Feladata a vállalatnál számítógéppel támogatott információs rendszer megtervezése (új fejlesztésként vagy programcsomag adaptálásával), illetve működő rendszer korszerűsítése, javítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- projekteteket menedzselni, e munkához informatikai célszoftvert alkalmazni;

- egy projektcsapat tagjaként vagy irányítójaként informatikai fejlesztési projektmunkában dolgozni;

- alkalmazni a tanult rendszerfejlesztési módszertant a fejlesztés teljes életciklusában, vagy az egyes feladatok megoldásához;

- használni a tanult CASE eszközt az elemzésben és tervezésben;

- a folyamatok áttekintésére, komplex elemzésére, összefüggések feltárására;

- a felmerülő informatikát és gazdasági rendszert érintő problémákra megoldási javaslatot tervezni, értékelni;

- komplex rendszertervet készíteni korszerű módszerek és eszközök segítségével;

- adatmodellezésre;

- rendszerkörnyezet meghatározására, információs rendszerek telepítésére és üzemeltetésére;

- felhasználói igényt specifikálni, ennek alapján információs rendszert kiválasztani, adaptálni;

- alkalmazni a tesztelési módszereket;

- az üzemeltetési környezet kialakításában közreműködni, vagy önállóan meghatározni azt;

- elkészíteni a különböző dokumentációkat;

- javaslatot megfogalmazni a szoftver ergonómiai elvárásokra, igényekre vonatkozóan.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.4.54 481 02Gazdasági informatikusszakképesítés
3.3.5.54 213 05Szoftverfejlesztőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.12006-16Informatikai rendszerek fejlesztése
4.4.12007-16Esettanulmány rendszerfejlesztésre

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia:

- iskolarendszerű képzés esetén a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 nappal,

- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.12006-16Informatikai rendszerek
fejlesztése
gyakorlati
5.2.4.12007-16Esettanulmány
rendszerfejlesztésre
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A komplex gyakorlati vizsga két részből áll az alábbiak szerint:

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

A jelölt záródolgozatként egy vállalat, vállalkozás rendszerének, alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részegységekből kell állnia:

Bevezetés, a választott téma rövid ismertetése (A választott témakör: egy információrendszer, -alrendszer elemzési, tervezési, tesztelési dokumentációja a tanult módszertant alkalmazva, vagy egy vásárolt rendszer komplex bemutatása elemzési munka, igényspecifikáció, adaptáció és rendszerkörnyezet bemutatása).

Szakirodalmi háttér (amennyiben szükséges).

A téma kifejtése. A választott témának megfelelően az adott probléma elemző bemutatása.

Javaslatok megfogalmazása és módszerek ajánlása a rendszer, alrendszer fejlesztésére, a probléma megoldására.

Összefoglalás.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (szakdolgozat bemutatása, írásbeli és szóbeli prezentáció)

A vizsgafeladat aránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis tervezése, létrehozása és lekérdezése

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladat konkrét vállalati probléma megoldása informatikai eszközökkel (meglévő adatbázisból eseti lekérdezés, adatbázis tervezés, létrehozás konkrét kimeneti cél megvalósítása érdekében). A gyakorlati vizsgán a jelölt egy vállalati információs rendszer, alrendszer adatbázis tervét modellezi. Az elkészített terve alapján az adatbázist létrehozza.

A jelöltnek, az adatbázis tervtől független, előre elkészített, meglévő adatbázisból valós SQL lekérdezéseket kell végeznie, konkrét output biztosítása céljából.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 40 %

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b) időtartama: 150 perc

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b) értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatot a vizsgabizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tárgya, hogy a dolgozat megfelel-e a központilag kiadott tartalmi és formai követelményeknek. A vizsgabizottság a záródolgozatot - a bíráló javaslatát figyelembe véve - értékeli.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

- a megoldott feladat nehézsége és időszerűsége;

- a témában való tájékozottság, szakirodalmi ismeretek;

- a dolgozat szakmai minősége;

- a záródolgozat áttekinthetősége, szaknyelvi, anyanyelvi igényessége;

- a záródolgozat formai követelményeknek való megfelelése, a képek, táblázatok és mellékletek minősége.

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység "B" vizsgafeladata során a jelölt a feladat kidolgozásakor nem használhat segédeszközt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.4. - 6.5. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.Irodatechnikai eszközök
6.5.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
6.6.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vállalatirányítási rendszer
CASE Eszköz
Projekt szoftver

7. EGYEBEK

A 12. sorszámú Informatikai rendszerüzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06

1.2. Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Hálózatadminisztrátor (technikus)
Számítógép-telepítő
Számítógéphálózat-üzemeltető
Szoftvertelepítő
3.1.3.3142Informatikai és kommunikációs
rendszerek felhasználóit támogató
technikus
Helpdesk operátor
Rendszeradminisztrátor
Számítógépes
rendszerkarbantartó
3.1.4.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Informatikai hálózattelepítő és -
üzemeltető
Számítástechnikai
rendszerüzemeltető
Számítógépes hálózati technikus
3144Webrendszer- (hálózati) technikusHálózati informatikus
(Webmester)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére;

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

- alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;

- kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni;

- informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni;

- munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani;

- kisebb projekteteket menedzselni;

- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni;

- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani;

- webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

- VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

- virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni;

- felhőszolgáltatásokat tervezni, megrendelni, konfigurálni és üzemeltetni;

- biztosítani a helyi hálózatról a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás lehetőségét.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
Hálózati
3.3.3.51 481 04operációsrendszer-
üzemeltető
részszakképesítés
3.3.4.51 481 05Hálózati
rendszerüzemeltető
részszakképesítés
3.3.5.51 481 06Hálózati támogatási
munkatárs
részszakképesítés
3.3.6.52 481 02Irodai informatikusszakképesítés
3.3.7.54 481 01CAD-CAM informatikusazonos ágazat
3.3.8.54 481 02Gazdasági informatikusazonos ágazat
3.3.9.54 481 03Infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető
azonos ágazat
3.3.10.54 482 01IT mentorazonos ágazat
3.3.11.54 481 05Műszaki informatikusazonos ágazat
3.3.12.54 213 05Szoftverfejlesztőazonos ágazat
3.3.13.34 523 02Számítógép-szerelő,
karbantartó
azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
azonosító számamegnevezése
4.1.10815-16Információtechnológiai alapok
4.2.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.3.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés
4.4.11999-16Informatikai szakmai angol nyelv
4.5.12003-16Hálózati ismeretek II.
4.6.12013-16Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások
4.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiaiszóbeli
alapok
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli
5.2.5.11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
írásbeli (számítógépes
környezetben)
5.2.6.11999-16Informatikai szakmai
angol nyelv
szóbeli
5.2.7.12003-16Hálózati ismeretek II.gyakorlati
5.2.8.12013-16Hálózati operációs
rendszerek és
felhőszolgáltatások
gyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.1011499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 11997-16 "Hálózati ismeretek I." modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása II.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 12003-16 "Hálózati ismeretek II." modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 12013-16 "Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások" modul témaköreiben, az általa megismert hardver, szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

D) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex hálózati szolgáltatási környezet kiépítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az A), B), C) vizsgafeladatok megoldásainak felhasználásával, kiépít egy komplex hálózati szolgáltatási környezetet, teszteli a működését, és a teszteredményeket dokumentálja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

A gyakorlati vizsgatevékenység összes időtartama: 420 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 "Hálózati ismeretek I." modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg számítógépes környezetben a 11625-16 számú "Programozás és adatbázis-kezelés" modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10815-16 "Információtechnológiai alapok" modul összes témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az az 11999-16 "Informatikai szakmai angol nyelv" modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának és az írásbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 481 06 Hálózati támogatási munkatárs részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.

A gyakorlati vizsgatevékenység A) és B) vizsgafeladatának, továbbá az írásbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 481 05 Hálózati rendszerüzemeltető részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.

A gyakorlati vizsgatevékenység A) és C) vizsgafeladatának, továbbá az írásbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 481 04 Hálózati operációsrendszer-üzemeltető részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A, B, C és D pontja során a jelölt a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.A 6.15. - 6.18. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.4.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6.6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7.Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9.1 db hálózati kábelteszter
6.10.Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő,
csipesz)
6.11.6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.12.Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1
db laptop
6.13.Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.14.1 db nyomtató
6.15.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.16.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 10817-16 Hálózati ismeretek I.
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére
6.17.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#,
Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-
kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz (pl. dbForge, SQLyog, MySQL Workbench, phpMyAdmin)
6.18.Szoftverek IV. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Szerver oldali operációs rendszerek
Virtualizációs platform
Felhőszolgáltatás platformok

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosító
száma
megnevezéseazonosító
száma
megnevezése
10815-12Információtechnológiai
alapok
10815-16Információtechnológiai
alapok
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
10817-16Hálózati ismeretek I.
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
10828-12Vállalati hálózatok
üzemeltetése és
felügyelete
10828-16Hálózati ismeretek II.
10827-12Hálózati operációs
rendszerek és
szolgáltatások
12013-16Hálózati operációs
rendszerek és
felhőszolgáltatások
11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
11499-12Foglalkoztatás II.11499-12Foglalkoztatás II.

A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 481 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Irodai informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Számítógép-telepítő
Szoftvertelepítő
3.1.3.3142Informatikai és kommunikációs
rendszerek felhasználóit támogató
technikus
Helpdesk operátor
Számítógépes
rendszerkarbantartó
3.1.4.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Számítástechnikai
rendszerüzemeltető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Irodai informatikus a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kiépítésében, összeszerelésében és működtetésében. Feladata a koncepcionális szinten létrehozott hálózat fizikai kiépítése, az egyszerűbb konfigurációs feladatok elvégzése. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő munkaállomások, hozzájuk kapcsolódó perifériák, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása.

Az "Irodai informatikus" készségei megfelelnek az ágazati belépő iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére;

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;

- alapszintű felhőszolgáltatások megrendelésére és használatára;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni;

- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani;

- irodai szoftverekkel végzett feladatok szakmai támogatását ellátni;

- irodai szoftverekkel rendszeresen végrehajtandó feladatokat automatizálni, hatékonyságot növelni;

- nyílt forráskódú rendszerek használatában segítséget nyújtani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51 481 06Hálózati támogatási
munkatárs
részszakképesítés
3.3.4.54 481 01CAD-CAM informatikusazonos ágazat
3.3.5.54 481 02Gazdasági informatikusazonos ágazat
3.3.6.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
azonos ágazat
3.3.7.54 482 01IT mentorazonos ágazat
3.3.8.34 523 02Számítógép-szerelő,
karbantartó
azonos ágazat
3.3.9.54 213 05Szoftverfejlesztőazonos ágazat
3.3.10.54 481 05Műszaki informatikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.5.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés
4.6.12010-16Nyílt forráskódú rendszerek kezelése
4.7.12008-16Irodai szoftverek haladó szintű használata
4.8.12009-16Informatikai szakmai orientáció

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai
alapok
szóbeli
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli
5.2.5.11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
írásbeli (számítógépes
környezetben)
5.2.6.12010-16Nyílt forráskódú
rendszerek kezelése
gyakorlati
5.2.7.12008-16Irodai szoftverek haladó
szintű használata
gyakorlati
5.2.8.12009-16Informatikai szakmai
orientáció
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Központi interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek I.

A vizsgafeladat ismertetése:

Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben a 11997-16 "Hálózati ismeretek I." modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz eszközök felhasználásával. A feladat megoldásához kapcsolódó tesztet tölt ki. Értékelésre a tesztre adott válaszai kerülnek.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 27%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés[6]

A vizsgafeladat ismertetése:

Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt egy feladatot old meg a 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés modul témakörben, a központilag meghatározott fejlesztői környezetben.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 27%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Linux alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt Linux rendszerüzemeltetési feladatokat old meg a 12010-16 "Nyílt forráskódú rendszerek kezelése" modul témaköreiben, Linux virtuális rendszert felhasználva. A feladat megoldásához kapcsolódó tesztet tölt ki. Értékelésre a tesztre adott válaszai kerülnek.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 13 %

D) A vizsgafeladat megnevezése: Szöveg és táblázatkezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt egy szövegszerkesztési és táblázatkezelési feladatot old meg a 12008-16 "Irodai szoftverek haladó szintű használata" modul témaköreiben, az általa megismert irodai szoftver felhasználásával. A feladat állhat egy komplex szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismereteket is számon kérő feladatból, vagy külön egy szövegszerkesztési és egy táblázatkezelési részfeladatból.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 13 %

5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A tétel mindig két részből áll. A felkészülési idő alatt mindkettőre fel kell készülni, a válaszadási idő alatt mindkettő részt ki kell fejteni.

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10815-16 "Információtechnológiai alapok" modul összes témakörét tartalmazzák. A felkészülési idő alatt gyakorlati tevékenység elvégzését is tartalmazhatja.

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés[7]

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés modul elméleti témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1.A 6.15. - 6.17. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.4.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
6.6.rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7.Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9.1 db hálózati kábelteszter
6.10.Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő,
csipesz)
6.11.6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.12.Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1
db laptop
6.13.Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.14.1 db nyomtató
6.15.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.16.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 10817-16 Hálózati ismeretek I.
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére
6.17.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#,
Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-
kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz)

7. EGYEBEK[8]

7.1. Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága

az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.)
Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm.
rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 237/2016.
(VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító
száma
megnevezéseazonosító számamegnevezése
10815-12Információtechnológiai alapok10815-16Információtechnológiai alapok
10817-12Hálózatok, programozás és adatbázis-
kezelés
11997-16Hálózati ismeretek I.
10817-12Hálózatok, programozás és adatbázis-
kezelés
11625-16Programozás és adatbázis-kezelés

7.2. Mentesül az 5.3.1. Központi interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység A) vizsgafeladatában, valamint B) vizsgafeladatában foglaltak, továbbá a szóbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatában, valamint B) vizsgafeladatában foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki az Informatika ismeretek vagy az Informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.

A 14. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: IT mentor

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3142Informatikai és kommunikációs
rendszerek felhasználóit
támogató technikus
Helpdesk operátor
3.1.3.PC-támogató
3.1.4.Rendszeradminisztrátor
3.1.5.Számítógépes kisegítő technikus
3.1.6.Számítógépes
rendszerkarbantartó
3.1.7.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Hálózatoperátor
3.1.8.Hardware üzemeltető
3.1.9.Nagysebességű számítógépes
nyomtató kezelője
3.1.10.Online terminálkezelő
3.1.11.Számítástechnikai operátor
3.1.12.Számítógép kezelő, operátor
3.1.13.Számítógép-telepítő
3.1.14.Számítógépes periféria-
berendezés kezelője
3.1.15.2495Informatikatanár
(iskolarendszeren kívül)
nincs

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az IT Mentor képes az e-Magyarország pontok működtetésére, a szűkebb közösség IT oktatására, melynek célja a digitálisan írástudatlanok felzárkóztatása. Képzi az állampolgárokat az e-Közszolgáltatások használatára, segíti őket közügyeik digitális úton történő intézésében.

Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat. Elősegíti a célcsoport helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében. Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését. Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit. Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit. Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások használatában. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang- és beszédátviteli rendszerek, valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni,

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni,

- adatbázisokat kezelni,

- távközlési berendezések kezelésére,

- hibadetektálásra és javításra,

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására,

- a távközlési marketing feladatok ellátására,

- az e-Közszolgáltatások használatának oktatására,

- tanfolyamok szervezésére,

- oktatási feladatok ellátására,

- nyomtatványkitöltő programokat használatára,

- az Ügyfélkapu és MoHu használatára,

- a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére,

- a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására,

- a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi élethelyzetek megoldásában.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 01CAD-CAM informatikusazonos ágazat
3.3.4.54 481 02Gazdasági informatikusazonos ágazat
3.3.5.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
azonos ágazat
3.3.6.54 481 05Műszaki informatikusazonos ágazat
3.3.7.34 523 02Számítógép-szerelő,
karbantartó
azonos ágazat
3.3.8.54 213 05Szoftverfejlesztőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.5.11625-16Programozás és adatbázis kezelés
4.6.11999-16Informatikai szakmai angol nyelv
4.7.10829-16Közösségi IT mentor feladatai
4.8.10830-16Közösségi informatikai szolgáltató feladatai
4.9.10831-16e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok
ellátása
4.10.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai
alapok
gyakorlati
5.2.4.10817-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli
5.2.5.11625-16Programozás és adatbázis
kezelés
gyakorlati
5.2.6.11999-16Informatikai szakmai
angol nyelv
írásbeli, szóbeli
5.2.7.10829-16Közösségi IT mentor
feladatai
írásbeli, szóbeli
5.2.8.10830-16Közösségi informatikai
szolgáltató feladatai
írásbeli, szóbeli
5.2.9.10831-16e-Közszolgáltatások
alkalmazása, az e-
ügysegédi feladatok
ellátása
gyakorlati, szóbeli
5.2.10.11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.11.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: e-Közszolgáltatások alkalmazása, mentorálás

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt az e-Közszolgáltatások témakörébe tartozó feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közösségi informatikai szolgáltató, mentor

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott "Közösségi IT mentor" és "Közösségi informatikai szolgáltató" modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: e-Közszolgáltatások alkalmazása, mentorálás

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgatevékenység során megoldott feladatot mutatja be a vizsgabizottságnak oly módon, mintha a mentoráltnak magyarázná el a megoldás menetét.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szoftver (irodai szoftvercsomag)
6.4.Hálózat (Internet, Intranet)
6.5.Telefon (vezetékes)
6.6.Telefon (mobil)
6.7.Router
6.8.WLAN

7. EGYEBEK -

A 15. sorszámú Mobilalkalmazás-fejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mobilalkalmazás fejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel
betölthető munkakörök
3.1.2.2144AlkalmazásprogramozóAlkalmazásfejlesztő
informatikus
3.1.3.Alkalmazási rendszergondozó
3.1.4.Alkalmazás-programozó
3.1.5.Infokommunikációs
alkalmazásfejlesztő
3.1.6.Informatikai alkalmazásfejlesztő
3.1.7.Programfejlesztő
3.1.8.Számítógépes programozó
3.1.9.2151Adatbázis-tervező és -üzemeltetőAdatbázis fejlesztő
3.1.10.3141Informatikai és kommunikációs
rendszerek felhasználóit
Számítógép-telepítő
3.1.11.Számítógép-kezelő, operátor
3.1.12.támogató technikusSzoftvertelepítő
3.1.13.2149Egyéb szoftver- és
alkalmazásfejlesztő, -elemző
Rendszertesztelő
3.1.14.Szoftvertesztelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Mobilalkalmazás-fejlesztő a mobil eszközökön (okostelefon, táblagép, ultra-mobil számítógép stb.) szoftveralkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez javasolt architektúrát, a szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges mobil eszköz oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. Megtervezi a mobil alkalmazás felhasználói felületét, a funkcionalitáshoz tartozó interakciókat - figyelembe véve a mobil eszközök sajátosságait. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a mobil eszközök sajátosságait figyelembe vevő felhasználói felületet és interakciókat tervezni;

- felhasználói felület prototípust készíteni;

- szabványos hálózati protokollokon keresztül szerver oldali szolgáltatásokat a mobil alkalmazásba integrálni;

- a mobil eszközökön található speciális eszközöket (GPS, iránytű, szenzorok, kamera stb.) programozni, azokat az alkalmazásba integrálni;

- mobil eszköz emulátorokat használni;

- mobil alkalmazásokat a fejlesztés során nyomon követni;

- mobil alkalmazások diagnosztizálását (pl. teljesítmény, akkumulátor-fogyasztás stb.) elvégezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 213 05Szoftverfejlesztőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10837-16Mobil alkalmazások fejlesztése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

"Megfelelt" minősítésű záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10837-16Mobil alkalmazások
fejlesztése
gyakorlati, írásbeli (online
teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex mobil alkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett programozási feladatot old meg mobil platformra, számítógépen, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység B) pontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy komplex alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít mobileszközre. A komplex program készítésekor be kell tartani az objektum orientált tervezési és programozási alapelveket, a tiszta kódra vonatkozó előírásokat.

A komplex program fontosabb moduljaihoz egységtesztet kell készíteni és a tesztelést dokumentálni.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet. A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző- vagy vizsgaszervező által megbízott szaktanár végzi. A "megfelelt" minősítés feltételei:

A legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített.

A záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását. A záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése.

Választott téma indokolása.

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, navigáció, ergonómia, főbb funkcionális tesztesetek stb.).

Felhasználói dokumentáció.

Összegzés.

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.5. - 6.6. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.41 db nyomtató
6.5.Mobil eszközök és szimulátorok (tablet, okostelefon)
6.6.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.7.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens számítógépen futó adatbázis-kezelő szerver
SQL grafikus eszköz Automatikus tesztelést támogató eszközök
Verziókezelő rendszerek
CASE eszközök
Mobil operációs rendszerek
Webszerver alkalmazások
Képszerkesztő szoftver

7. EGYEBEK

A 16. sorszámú Multimédia-alkalmazásfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök
3.1.1.2136Grafikus és multimédia-tervezőSzámítógépes grafikus
3.1.2.Webdesigner
3.1.3.Weboldal-grafikus
3.1.4.2143Hálózat- és multimédia-
fejlesztő
Animáció, számítógépes játék,
multimédia-programozó
3.1.5.Multimédia-
alkalmazásfejlesztő
3.1.6Tartalommenedzser,
elektronikus megjelenés
3.1.7.Multimédiafejlesztő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Multimédia-alkalmazásfejlesztőnek átfogó képe van a multimédiafejlesztés aktuális technikai megoldásairól és szabványairól, ismeri az ehhez kapcsolódó legfontosabb szoftvereket, így képes önálló döntést hozni arról, hogy az adott problémához milyen technikai megoldást használjon. Munkája során kialakítja a szükséges technikai környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazásokat. Elkészíti és szerkeszti a kép-, hang- és videóállományokat. Forgatókönyv alapján önállóan tervez és megvalósít programozott 2D és 3D animációkat, szimulációkat, és az adott médiumra (offline, webes, mobil) optimalizáltan publikálja azokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, szoftvereket használni;

- a multimédia elem leírását tartalmazó forgatókönyvet értelmezni;

- multimédia elemet (kép, hang, videó) készíteni és szerkeszteni;

- multimédia elemet (kép, hang, videó) adott médiumra optimalizálni (offline, webes, mobil);

- multimédia alkalmazást funkcionálisan és technikailag megtervezni és kivitelezni;

- programozott animációt készíteni;

- 3D látványképet és animációt készíteni;

- programozott, interaktív 3D elemeket készíteni;

- mobil eszközökre multimédia alkalmazást készíteni;

- szabványnak megfelelő e-learning tananyagot készíteni és keretrendszer alá publikálni;

- 2D és 3D multimédia elemeket tartalmazó weblapokat tervezni és készíteni;

- programozási feladatot ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 213 05Szoftverfejlesztőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10836-16Multimédia alkalmazásfejlesztés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

"Megfelelt" minősítésű záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10836-16Multimédia
alkalmazásfejlesztés
gyakorlati, írásbeli (online teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex multimédia alkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett multimédiafejlesztési feladatot old meg számítógépen, az általa megismert szoftverek felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység B) pontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy interaktív, programozott, publikált multimédia alkalmazást és teljes fejlesztői és felhasználói tervdokumentációt készít.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.

A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző- vagy vizsgaszervező által megbízott szaktanár végzi. A "megfelelt" minősítés feltételei:

A legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített.

A záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése.

Választott téma indokolása.

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, navigáció, ergonómia, tesztelés, stb.).

Felhasználói dokumentáció.

Összegzés.

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.4. - 6.5. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.1 db nyomtató
6.5.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.6.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Képfeldolgozó szoftver Hang- és videófeldolgozó szoftver Multimédia,
animációfejlesztő szoftver 3D grafikus szoftver
Integrált fejlesztőeszköz Webszerkesztő eszköz Streaming média szerver

7. EGYEBEK

A 17. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.1.3142Informatikai és kommunikációs
rendszerek felhasználóit támogató
technikus
Rendszeradminisztrátor
3.1.2.Számítógépes kisegítő technikus
3.1.3Számítógépes műszaki technikus
3.1.4.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Hálózati támogatást nyújtó
technikus
3.1.5.Informatikai hálózattelepítő és -
üzemeltető
3.1.6.Rendszerfelügyelő informatikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt.

Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot olvas. Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében, üzemeltetésében.

A számítógép vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, módszereket és eszközöket.

Feladata közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése.

Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában való közreműködés, amely magába foglalja a megelőző és javító karbantartási tevékenységeket, betartva a törvényi és belső munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni;

- rendszertervezési technikát alkalmazni;

- meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját;

- adatbázisokat kezelni;

- egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani;

- internetet használni;

- WEB-oldalt készíteni;

- számítógépes jelfeldolgozást végezni;

- üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit;

- számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni;

- helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni;

- berendezéseket szerelni, javítani;

- számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani;

- számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni;

- mikrokontrollerek felhasználásával önálló feladatok megoldására;

- értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 481 01Térinformatikusszakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 481 01CAD-CAM informatikusazonos ágazat
3.3.5.54 481 02Gazdasági informatikusazonos ágazat
3.3.6.54 481 03Infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető
azonos ágazat
3.3.7.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
azonos ágazat
3.3.8.54 482 01IT mentorazonos ágazat
3.3.9.34 523 02Számítógép-szerelő,
karbantartó
azonos ágazat
3.3.10.54 213 05Szoftverfejlesztőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.5.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés
4.6.11999-16Informatikai szakmai angol nyelv
4.7.10832-16Műszaki informatika
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia

- iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal,

- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai
alapok
szóbeli
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli (online
teszt)
5.2.5.11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
írásbeli (számítógépes
környezetben)
5.2.6.11999-16Informatikai szakmai
angol nyelv
írásbeli
5.2.7.10832-16Műszaki informatikagyakorlati
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, prezentálja, megvédi.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki informatikai rendszerek számonkérése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg műszaki informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetési témaköreiben, melyeket a megismert szoftverek és az általa megismert hardver eszközök felhasználásával valósít meg.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése: A feladat egy - a képző intézmény által összeállított - szakspecifikus angol szakmai leírás, cikk, műszaki, szervezési dokumentáció fordítása (szövegértési gyakorlat).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörökből tevődik össze.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

A záródolgozatokat, a komplex gyakorlati vizsgatevékenységet megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

A záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

A záródolgozat tartalmi elemei:

Bevezetés.

Választott téma indoklása.

Téma kifejtése, műszaki informatikai környezet bemutatása, műszaki informatikai eset feldolgozása.

Szervezet, rendszer bemutatása, rendszerterv rajzolás, kidolgozása.

Saját vélemény, továbbfejlesztési lehetőségek.

Összefoglalás.

Irodalomjegyzék (nyomtatott, webes).

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

A terjedelmi követelménye.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység B pontja során a jelölt a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A gyakorlati vizsgatevékenység C pontja során a jelölt a feladat kidolgozása közben nem használhat segédeszközt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.19. - 6.22. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.5.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.6.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
6.7.rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.8.Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.9.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.10.1 db hálózati kábelteszter
6.11.Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő,
csipesz)
6.12.6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.13.Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1
db laptop
6.14.Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.15.1 db nyomtató
6.16.Elektronikus mérőműszerek és diagnosztikai eszközök
(Multiméter, Oszcilloszkóp, Jelgenerátor, Tápegység)
6.17.Elektronikai áramkör szerelő labor (kéziszerszámok, kézi műszerek)
6.18.Szabályzók, érzékelők, beavatkozó szervek vizsgálatára alkalmas mérő labor
6.19.PLC-k, mikrovezérlők
6.20.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.21.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I.
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére
6.22.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver Felhasználói
programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-
kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.23.Szoftverek IV. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Áramkör szimulációs program
CAD program
Dokumentáció és ábra készítésére alkalmas CASE eszköz
Virtuális műszerek alkalmazására alkalmas szimulációs program

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosító
száma
megnevezéseazonosító
száma
megnevezése
10815-12Információtechnológiai
alapok
10815-16Információtechnológiai
alapok
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
11997-16Hálózati ismeretek I.
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
10832-12Műszaki informatika10832-16Műszaki informatika
11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
11498--12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
11499-12Foglalkoztatás II.11499-12Foglalkoztatás II.

A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 481 01

1.2. Résszakképesítés megnevezése: Számítógépes műszaki rajzoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 2. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA részszakképesítéssel
betölthető munkakörök
3.1.2.3136Műszaki rajzoló, szerkesztőKivitelezőrajzoló
3.1.3.Műszaki rajzoló
3.1.4.Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5.Számítógépes tervrajzoló
3.1.6.Szerkesztőrajzoló

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit.

Műszaki ismereteket alkalmaz. CAD feladatokat végez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;

- az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;

- 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;

- 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;

- 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;

- összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 01CAD-CAM informatikusszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.10820-16CAD alapok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Megfelelt minősítésű záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai
alapok
gyakorlati
5.2.4.10820 -16CAD alapokgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplett CAD dokumentáció elkészítése

A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata

A vizsgafeladat ismertetése: Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.

A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései (10 db) a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet. Az elfogadhatóság feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a feladat értékelésének eredménye eléri az 51 %-os szintet.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.13.-6.15. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
6.5.rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.6.Ethernet kábelek [Kábelkészletek (konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch
panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali,
patch)]
6.7.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.8.1 db hálózati kábelteszter
6.9.Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő,
csipesz)
6.10.6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.11.Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1
db laptop
6.12.Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.13.1 db nyomtató
6.14.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.15.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program Hálózati szimulációs szoftver
6.16.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver
Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosító számamegnevezéseazonosító számamegnevezése
10815-12Információtechnoló
giai alapok
10815-16Információtechnoló
giai alapok
10819-12CAM alapok10820-16CAD alapok

A 19. sorszámú Számítógép-szerelő, -karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, -karbantartó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 7. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7342Informatikai és
telekommunikációs berendezések
műszerésze, javítója
Hardware karbantartó
3.1.3.IT eszközkarbantartó
3.1.4.Számítástechnikai műszerész
3.1.5.Számítógépszerelő
3.1.6.Személyi számítógép szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére, karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására,

- számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, hibakeresésére, tesztelésére és javítására,

- számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására,

- számítógépes kábelek szerelésére és javítására,

- otthoni és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.4.54 481 01CAD-CAM informatikusazonos ágazat
3.3.5.54 481 02Gazdasági informatikusazonos ágazat
3.3.6.54 481 03Infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető
azonos ágazat
3.3.7.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
azonos ágazat
3.3.8.54 482 01IT mentorazonos ágazat
3.3.9.54 213 05Szoftverfejlesztőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK[9]

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.10833-16Hálózati alapok
4.5.10834-16Számítógépes hibaelhárítás
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:[10]

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai alapokgyakorlati
5.2.4.10833-16Hálózati alapokgyakorlati és szóbeli
5.2.5.10834-16Számítógépes hibaelhárításgyakorlati és szóbeli
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógép összeszerelése, Hibakeresés

A vizsgafeladat ismertetése:

A jelölt felépít egy PC-t, feltelepíti a rendszerszoftvert, csatlakoztatja a készüléket a helyi hálózathoz. Egy hálózati perifériát (pl. nyomtatót, szkennert, háttértárolót stb.) szoftveresen illeszt a PC-hez és teszt eredményekről jelentést ad. A driver szoftvert a WEB-ről vagy előre meghatározott helyről kell letöltenie. A jelölt felderíti és elhárítja a hibát egy PC-ben. Egy egyértelműen azonosítható állandósult hibát kell feladatként adni számára. Csatlakoztatási hiba, fődarab hiba vagy a processzor elégtelen hűtése lehet ilyen problémaforrás. Biztosítani kell a cseredarabokat (PC alkatrészek) a készülék felépítésének megfelelő fajtaságban. A hibát is a jelöltnek kell felismernie, azaz nem kaphat semmilyen tájékoztatást arról. A feladat befejezéseként a készülék minden elmét le kell tesztelnie és dokumentálni az elvégzett lépéseket.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témaköröket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.21. - 6.22. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
6.5.rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz
erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.6.Ethernet kábelek [Kábelkészletek (konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch
panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali,
patch)]
6.7.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.8.1 db hálózati kábelteszter
6.9.Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő,
csipesz)
6.10.12 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.11.12 db munkavédelmi szemüveg
6.12.PC diagnosztikai kártya
6.13.Számítógép szereléshez 12 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1
db laptop
6.14.Tartalék alkatrészek, perifériák
6.15.Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.16.3 db multiméter
6.17.2 db hálózati multiméter
6.18.1 db multifunkciós nyomtató
6.19.Operációs rendszer telepítő média
6.20.Pendrive
6.21.Írható optikai lemez
6.22.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.23.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 10833-16 Hálózati alapok
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére

7. EGYEBEK

A 20. sorszámú Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.1.2144AlkalmazásprogramozóAlkalmazásfejlesztő
informatikus
3.1.2.Alkalmazási rendszergondozó
3.1.3.Alkalmazás-programozó
3.1.4.Infokommunikációs
alkalmazásfejlesztő
3.1.5.Informatikai alkalmazásfejlesztő
3.1.6.Programfejlesztő
3.1.7.Számítógépes programozó
3.1.8.2151Adatbázis-tervező és -üzemeltetőAdatbázis fejlesztő
3.1.9.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Számítógép telepítő
3.1.10.Számítógép-kezelő, operátor
3.1.11.Szoftvertelepítő
3.1.12.2149Egyéb szoftver- ésRendszertesztelő
3.1.13.alkalmazásfejlesztő, -elemzőSzoftvertesztelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. A Szoftverfejlesztő készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- szoftvereket telepíteni, használni;

- irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- erőforrást és időszükségletet meghatározni;

- alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni;

- feltérképezi az infokommunikációs környezetet;

- programintegrációs feladatot végezni;

- programozási feladatot ellátni (egyénileg és csoportban);

- adatbázisokat tervezni és kezelni;

- informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51 213 09Szoftverkódolórészszakképesítés
3.3.4.55 213 04Mobilalkalmazás fejlesztőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 213 05Multimédia-
alkalmazásfejlesztő
szakképesítés-ráépülés
3.3.6.55 213 02Webfejlesztőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.54 481 01CAD-CAM informatikusazonos ágazat
3.3.8.54 481 02Gazdasági informatikusazonos ágazat
3.3.9.54 481 03Infokommunikációs
hálózatépítő és
üzemeltető
azonos ágazat
3.3.10.54 481 06Informatikai
rendszerüzemeltető
azonos ágazat
3.3.11.52 481 02Irodai informatikusazonos ágazat
3.3.12.54 482 01IT mentorazonos ágazat
3.3.13.54 481 05Műszaki informatikusazonos ágazat
3.3.14.34 523 02Számítógép-szerelő,
karbantartó
azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
azonosítójamegnevezése
4.1.10815-16Információtechnológiai alapok
4.2.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.3.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés
4.4.11999-16Informatikai szakmai angol nyelv
4.5.12011-16Szoftverfejlesztés
4.6.12012-16Webfejlesztés I.
4.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

"Megfelelt" minősítésű záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai
alapok
szóbeli
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.5.11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6.11999-16Informatikai szakmai
angol nyelv
szóbeli
5.2.7.12011-16Szoftverfejlesztésgyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.8.12012-16Webfejlesztés I.gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett, grafikus felületű alkalmazást készít a 12011-16 "Szoftverfejlesztés" modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Webalkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett web programozási feladatot old meg számítógépen a 12012-16 "Webfejlesztés I." modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert webfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja és megvédi az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg számítógépes környezetben a 11625-16 számú "Programozás és adatbázis-kezelés" modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szoftverfejlesztés és Webfejlesztés I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 12011-16 "Szoftverfejlesztés" és a 12012-16 "Webfejlesztés I." modulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az 11999-16 "Informatikai szakmai angol nyelv" modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Részszakképesítés megszerzése:[11]

A gyakorlati vizsgatevékenység B) és C) vizsgafeladatának és a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 213 09 Szoftverkódoló rész-szakképesítést szerezhet a vizsgázó.

5.4.2. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység pont C) alpontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy komplex alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít.

A komplex program készítésekor be kell tartani az objektum orientált tervezési és programozási alapelveket, a tiszta kódra vonatkozó előírásokat.

A komplex program fontosabb moduljaihoz egységtesztet kell készíteni és a tesztelést dokumentálni.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább négy hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.

A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző- vagy vizsgaszervező által megbízott szaktanár végzi. A "megfelelt" minősítés feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51 %-os szintet.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése

Választott téma indoklása

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, navigáció, ergonómia, főbb funkcionális tesztesetek, stb.)

Felhasználói dokumentáció

Összegzés

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.16. - 6.19. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes,
menedzselhető kapcsoló
6.5.3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.6.2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7.6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel
rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1 pontban meghatározott eszköz erre
alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.8.Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók -
CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.9.UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.10.1 db hálózati kábelteszter
6.11.Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő,
csipesz)
6.12.6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.13.Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1
db laptop
6.14.Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.15.1 db nyomtató
6.16.Mobil eszközök és szimulátorok (tablet, okostelefon)
6.17.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.18.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I.
modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a
konfigurációs feladatok elvégzésére
6.19.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#,
Java, Phyton)
Második programozási nyelv (C++, C#, Java, Python)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-
kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.20.Szoftverek IV. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Automatikus tesztelést támogató eszközök
CASE eszközök
Képszerkesztő szoftver
Multimédiás játékfejlesztői modulok, Szerver és desktop, mobil operációs
rendszerek

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosítószámamegnevezéseazonosítószámamegnevezése
10815-12Információtechnológiai
alapok
10815-16Információtechnológiai
alapok
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
11997-16Hálózati ismeretek I.
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
10835-12Alkalmazás fejlesztés12011-16Szoftverfejlesztés
10835-12Alkalmazás fejlesztés12012-16Webfejlesztés I.
11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
11499-12Foglalkoztatás II.11499-12Foglalkoztatás II.
a gazdasági és közlekedési miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM
rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosítószámamegnevezéseazonosítószámamegnevezése
1144-06
és
1170-06
Rendszer-
alkalmazástervezés,
-fejlesztés
és -programozás
és
Adatbázis alapjai
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
a gazdasági és közlekedési miniszter
hatáskörébe tartozó informatikai, távközlési
és postai szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
78/2007. (VIII. 31.) GKM rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosítószámamegnevezéseazonosítószámamegnevezése
1144-06
és
1170-06
Rendszer-
alkalmazástervezés,
-fejlesztés
és -programozás
és
Adatbázis alapjai
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés

A 21. sorszámú Szoftverkódoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 09

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Szoftverkódoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 420-630

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA részszakképesítéssel
betölthető munkakörök
3.1.2.2144AlkalmazásprogramozóAlkalmazásprogramozó
3.1.3.Informatikai alkalmazásfejlesztő
3.1.4.Programfejlesztő
3.1.5.Számítógépes programozó
3.1.6.2149Egyéb szoftver- és
alkalmazásfejlesztő, -elemző
Rendszertesztelő
3.1.7.Szoftvertesztelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Szoftverkódoló a szoftver alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Elvégzi a tesztüzemeltetést, fejlesztési és felhasználói dokumentációt készít. A Szoftverkódoló készségei megfelelnek az ágazati belépő szintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépeket kezelni, üzemeltetni;

- fejlesztői szoftvereket kiválasztani, telepíteni és használni;

- egyszerűbb alkalmazásokat fejleszteni;

- webalkalmazást tervezni és fejleszteni;

- webalkalmazást tesztelni és dokumentálni;

- programozási feladatot ellátni;

- kisebb adatbázisokat tervezni és kezelni;

- informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.6.54 213 05Szoftverfejlesztőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítójamegnevezése
4.3.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés
4.4.12012-16Webfejlesztés I.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

"Megfelelt" minősítésű záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
gyakorlati, írásbeli (online
teszt)
5.2.4.12012-16Webfejlesztés I.gyakorlati, írásbeli (online
teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Webalkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett web programozási feladatot old meg számítógépen a 12012-16 "Webfejlesztés I." modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert webfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg számítógépes környezetben a 11625-16 számú "Programozás és adatbázis-kezelés" modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység pont B) alpontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy komplex alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít.

A komplex program készítésekor be kell tartani az objektum orientált tervezési és programozási alapelveket, a tiszta kódra vonatkozó előírásokat.

A komplex program fontosabb moduljaihoz egységtesztet kell készíteni és a tesztelést dokumentálni.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább négy hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell, ettől eltérni később nem lehet.

A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző vagy vizsgaszervező intézmény által megbízott szaktanár végzi. A "megfelelt" minősítés feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51 %-os szintet.

- a záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

- lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

- a záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése.

Választott téma indoklása.

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, navigáció, ergonómia, főbb funkcionális tesztesetek, stb.).

Felhasználói dokumentáció.

Összegzés.

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.4. - 6.6. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4.Mobil eszközök és szimulátorok (tablet, okostelefon)
6.5.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.6.Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#,
Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-
kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.7.Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Automatikus tesztelést támogató eszközök
Verziókezelő rendszerek
CASE eszközök Képszerkesztő szoftver

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák
beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosítószá
ma
megnevezéseazonosítószám
a
megnevezése
10817-12Hálózatok, programozás
és adatbázis-kezelés
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
a gazdasági és közlekedési miniszteraz állam által elismert szakképesítések
hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM
rendelet
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosítószá
ma
megnevezéseazonosítószám
a
megnevezése
1144-06
és
1170-06
Rendszer-,
alkalmazástervezés,
-fejlesztés
és -programozás
és
Adatbázis alapjai
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
a gazdasági és közlekedési miniszter
hatáskörébe tartozó informatikai,
távközlési és postai szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 78/2007. (VIII. 31.)
GKM rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.)
Korm. rendelet
azonosítószám
a
megnevezése
1144-06
és
1170-06
Rendszer-,
alkalmazástervezés,
-fejlesztés
és -programozás
és
Adatbázis alapjai
11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés

A 22. sorszámú Távközlési és informatikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 523 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Távközlési és informatikai hálózatszerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA részszakképesítéssel
betölthető munkakörök
3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Hálózatoperátor
3.1.3.Számítógép telepítő
3.1.4.Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.5.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Informatikai hálózattelepítő és
üzemeltető
3.1.6.Számítógépes hálózati technikus
3.1.77342Informatikai és
telekommunikációs berendezések
műszerésze, javítója
Informatikai hálózatirendszer-
telepítő
3.1.8.Telefonvonal-szerelő
3.1.9.Távközlésihálózat építő
3.1.10.Telefonvonal-telepítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlés-informatikai hálózatszerelő feladata a távközlési hálózatok szerelése. Ebbe a körbe tartozik a kábelek kötése, a csatlakozók és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai hálózatokat építeni;

- hagyományos távközlési hálózatokat szerelni;

- optikai hálózatokat szerelni;

- kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni;

- hálózatokat minősíteni;

- hibahelyet detektálni;

- kábelhibákat javítani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 03Infokommunikációs
hálózatépítő és
üzemeltető
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11626-16Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5.12005-16Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.6.10825-16Hálózatszerelés és mérés
4.7.11997-16Hálózati ismeretek I.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiaigyakorlati
alapok
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.írásbeli, gyakorlati
5.2.5.10825-16Hálózatszerelés és mérésgyakorlati
5.2.6.11626-16Távközlés-elektronikai
alaptevékenység
írásbeli, gyakorlati
5.2.7.12005-16Munkaszervezés és
projektmenedzsment
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Infokommunikációs hálózat kiépítése és installálása. A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy infokommunikációs eszközt köt be a hálózatba és a feladatnak megfelelően installálja. Ez a vizsgarész tartalmazza az összeköttetések kiépítését, a berendezések, eszközök illesztését, és címzését. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Az 5.3.2. pontban meghatározott központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Elektronikai alapáramkörök
6.3.Multiméter
6.4.Oszcilloszkóp
6.5.Jelgenerátor
6.6.Tápegység
6.7.Kábelszerelő szerszámok
6.8.Hálózatanalizátor
6.9.Szálhegesztő
6.10.Optikai jelszintmérő
6.11.OTDR
6.12.Vizsgálótelefon

7. EGYEBEK

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Számítógép-telepítő
3.1.3.Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.4.3143Számítógéphálózat- és
rendszertechnikus
Informatikai hálózattelepítő és
üzemeltető
3.1.5.Számítógépes hálózati technikus
3.1.6.3145Műsorszóró és audiovizuális
technikus
Hírközlési hálózat üzemeltető
technikus
3.1.7.Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.8.3146Telekommunikációs technikusTávközlési technikus
3.1.9.7342Informatikai és telekommunikációs
berendezések műszerésze, javítója
Távközlési, átviteltechnikai
szervízműszerész
3.1.10.Távközlési hálózat építő
3.1.11.Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni a beszéd-, a hang-, a kép- és az adatátviteli rendszerek területei között. Kezeli a vezetékes és a vezetéknélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni;

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni;

- adatbázisokat kezelni;

- menedzselő rendszereket kezelni;

- távközlési berendezések kezelésére;

- optikai összeköttetések megvalósítására;

- rádiós rendszerek telepítésére;

- berendezések paramétereinek mérésére;

- hibadetektálásra és javításra;

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni;

- ügyfélszolgálati teendőket ellátni;

- a távközlési marketing feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.4.55 523 05Beszédátviteli rendszerüzemeltető
technikus
szakképesítés-
ráépülés
3.3.5.55 523 01Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati
rendszerüzemeltető technikus
szakképesítés-
ráépülés
3.3.6.55 523 02Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus
szakképesítés-
ráépülés
3.3.7.55 523 03Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus
szakképesítés-
ráépülés
3.3.8.52 481 05Távközlési üzemeltetőazonos ágazat
3.3.9.54 481 03Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető
azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11626-16Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5.12016-16Infokommunikációs alaptevékenységek
4.6.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.7.12014-16Távközlési szaktevékenység
4.8.12005-16Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai alapokgyakorlati
5.2.4.11626-16Távközlés-elektronikai
alaptevékenység
írásbeli, gyakorlati
5.2.5.12016-16Infokommunikációs
alaptevékenységek
írásbeli, gyakorlati
5.2.6.11997-16Hálózati ismeretek I.gyakorlati, írásbeli
5.2.7.12014-16Távközlési szaktevékenységgyakorlati, szóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11625-16Programozás és adatbázis-kezelésírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egy távközlési berendezésen, eszközön méri annak paramétereit, minősíti a működését, konfigurálja azt az előre megadott paraméterek szerint. Kiválasztja a megfelelő mérőeszközöket, melyekkel a minősítést és a beállítást elvégzi. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó az informatikai, az elektronikai és a kommunikációs terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 12014-16 "Távközlési szaktevékenység" modul összes témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szoftver
6.4.Hálózat (Internet, Intranet)
6.5.Elektronikai alapáramkörök
6.6.Multiméter
6.7.Oszcilloszkóp
6.8.Jelgenerátor
6.9.Tápegység
6.10.Kábelszerelő szerszámok
6.11.Hálózatanalizátor
6.12.Telefon (vonalas)
6.13.Telefon (mobil)
6.14.Televízió
6.15.Kábeltelevízió (fejállomás, aktív és passzív eszközök
6.16.Router és switch
6.17.WLAN
6.18.Átviteltechnikái berendezés
6.19.Jelanalizátorok
6.20.Spektrumanalizátor
6.21.Műholdas vételtechnika eszközei (klf. antennák, LNC-k, beltéri egységek)
6.22.DVB-x set-top-boxok
6.23.DVB TV tester (-S, -C, -T)

7. EGYEBEK

A 24. sorszámú Távközlési üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 523 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési üzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel
betölthető munkakörök
3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Hálózatoperátor
3.1.3.Számítógép-telepítő
3.1.4.Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.5.7342Informatikai és
telekommunikációs
berendezések műszerésze,
javítója
Távközlési, átviteltechnikai
szervizműszerész
3.1.6.Távközlésihálózat-építő
3.1.7.Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlési üzemeltető a cég távközlési rendszereit felügyeli, szolgáltatásait beállítja, kezeli és adminisztrálja. Ügyfélszolgálati teendőket lát el, rész vesz a beruházások indításában, lebonyolításában, pályázatok megírásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni;

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni;

- adatbázisokat kezelni;

- menedzselő rendszereket kezelni;

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni;

- ügyfélszolgálati teendőket ellátni;

- a távközlési marketing feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[12]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 523 05Távközlési technikusazonos ágazat
3.3.4.54 481 03Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltetőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11997-16Hálózati ismeretek I.
4.5.11625-16Programozás és adatbázis-kezelés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai
alapok
gyakorlati
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.írásbeli, gyakorlati
5.2.5.11625-16Programozás és
adatbázis-kezelés
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:[13]

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységek

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy a hálózati ismeretekkel kapcsolatos feladatot old meg.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

A gyakorlati vizsgatevékenység eredménye 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékelendő.

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a programozás és adatbázis-kezelés témaköréből összeállított feladatsort old meg.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Az írásbeli vizsgatevékenység eredménye 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékelendő.

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Az 5.3.2. pontban meghatározott központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK[14]

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szoftver (Packet Tracer)
6.4.Hálózat (Internet, Intranet)
6.5.Kábelszerelő szerszámok

7. EGYEBEK

7.1. Mentesül az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységben foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat középszinten sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.[15]

Mentesül az 5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladataiban foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat emelt szinten sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét, így az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységet, valamint az 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenységet - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Térinformatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 481 05 Műszaki informatikus vagy 54 481 01 CAD-CAM informatikus vagy 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesít-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.2135Földmérő és térinformatikusTérinformatikus
Térinformatikai asszisztens
3.1.3.3133Földmérő és térinformatikai
technikus
Térinformatikai ügyintéző
Térképrajzoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Térinformatikus az államigazgatás, a nemzetgazdaság, legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai jellegű szakfeladatokat önállóan látja el. A GIS meghatározott részfeladatainak: az adatgyűjtés, adatbázis-kezelés, adatintegrálás térinformatikai megjelenítését, az adatok leíró statisztikai módszerekkel való elemzését elvégzi. A felsorolt tevékenységekben alkalmazottként munkát vállal, vagy azokban önállóan vállalkozik. A munkavégzés során betartja a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat és etikai normákat.

A szakképesítés ráépüléssel rendelkező képes:

- a digitális adatnyerés, adattárolás és adatintegrálás, részfeladatait elvégezni;

- a térinformatika alapfogalmait, rendszerelemeit, funkcióit felismerni, a jellemző térbeli műveleteket alkalmazni;

- a döntések térbeli információkkal való támogatási lehetőségeit alkalmazni;

- a térbeli információkat térképen megjeleníteni;

- a projekttervezés, projektmenedzsment térinformatikával kapcsolatos alapfogalmait felismerni, alapvető eljárásait alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 01CAD-CAM informatikusszakképesítés
3.3.4.54 481 05Műszaki informatikusszakképesítés
3.3.5.54 581 01Földmérő, földügyi és
térinformatikus technikus
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10846-16Térinformatika
4.4.10847-16Geodézia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és a záródolgozat elkészítése. Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10846-16Térinformatikagyakorlati
5.2.4.10847-16Geodéziaiírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

A komplex vizsga megkezdésének feltétele záródolgozat készítése, amelyet iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt le kell adni a vizsgaszervező számára. A záródolgozat értékelése a vizsga része.

A záródolgozatot és az előzetes szakmai bírálatot a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

A szakképzésben résztvevők a szorgalmi időszak utolsó fázisában záródolgozatot készítenek. A záródolgozat olyan összefüggő komplex térinformatikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási, esetleg vizsgálati feladat, amely felöleli a tananyag jelentős részét, és kb. 10 nap irodai munkával elkészíthető. A szakdolgozat témáját a jelölt választhatja meg, a szaktanár jóváhagyásával, vagy a feladatot a szaktanár jelöli ki. A szakdolgozat, elfogadása (legalább elégséges szintű elkészítése) a vizsgára bocsátás előfeltétele.

A vizsgázó a szorgalmi időszakban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, az előre megadott kettő témakörből feltett kérdésekről kifejti a véleményét.

Sikertelennek kell minősíteni a szakmai gyakorlati vizsgát, ha a jelölt a kapott feladatot a szakmai műszaki gyakorlat előírásai szerint, az adott határidőre, önállóan, a megfelelő szinten nem tudta elkészíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 0 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat.

B) A vizsgafeladat megnevezése: Térinformatikai adatfeldolgozás

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatikai műszaki gyakorlatban jellemző szoftverek segítségével, térinformatikai adatbázist hoz létre, abban adatokat módosít, adatokat feldolgoz

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: Geodéziai mérés

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egyszerű geodéziai méréseket hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Geomatika

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység pont B és C alpontja során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat.

A záródolgozatokat csak a képző intézmény által kiadott, jóváhagyott témában lehet benyújtani.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozat minősítésének szempontjai:

Formai megfelelés.

A feladat megértése.

A feladat végrehajtása.

Az önálló munka.

A mellékletek műszaki színvonala.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Térinformatikai, navigációs műholdas helymeghatározó eszközök
6.3.Számítógépes szaktanterem, internet hozzáféréssel
6.4.Térinformatikai feldolgozó szoftver
6.5.Térképezési szoftver
6.6.Geodéziai mérőeszközök, műszerek

7. EGYEBEK

A 26. sorszámú Webfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Webfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök
3.1.2.2143Hálózat- és multimédia-fejlesztőWeblapkészítő
3.1.3.Webfejlesztő
3.1.4.Webprogramozó
3.1.5.Internetes honlapkészítő,
karbantartó
3.1.6.3144Webrendszer- (hálózati)
technikus
Hálózati informatikus
(Webmester)
3.1.7.Internetfejlesztő
3.1.8.Weboldal adminisztrátor

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Webfejlesztő a web alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet, intranet technológiát az elterjedt hálózati szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait.

Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. Megtervezi az internetes alkalmazás felhasználói felületét, a funkcionalitáshoz tartozó interakciókat - figyelembe véve az internetes megjelenés sajátosságait. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. Felhasználói dokumentációt (kézikönyvet, beépített súgót) készít. Részt vesz a rendszer bevezetésében, betanításában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, szoftvereket használni;

- jogi és szabvány ismereteket alkalmazni;

- projekt tervezésében részt venni;

- előkészíteni internetes alkalmazás fejlesztését;

- internetes alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- erőforrást és időszükségletet meghatározni;

- internetes alkalmazást tesztelni és dokumentálni;

- internet alapú szolgáltatást tervezni;

- programintegrációs feladatot végezni;

- adatbázisokat kezelni;

- internetes biztonsági eszközöket használni;

- kialakítani a működéshez szükséges környezet;

- telepíteni és beüzemelni az alkalmazást;

- részt venni a rendszer bevezetésében, betanításában.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 213 05Szoftverfejlesztőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11628-16Webfejlesztés II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. "Megfelelt" minősítésű záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11628-16Webfejlesztés II.gyakorlati, írásbeli (online
teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex webalkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy internet, intranet környezetben működő összetett web programozási feladatot old meg számítógépen, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység pont B) alpontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy komplex alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít.

A komplex program készítésekor be kell tartani az objektum orientált tervezési és programozási alapelveket, a tiszta kódra vonatkozó előírásokat.

A komplex program fontosabb moduljaihoz teszteket kell készíteni és a tesztelést dokumentálni.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.

A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző vagy vizsgaszervező intézmény által megbízott szaktanár végzi. A "megfelelt" minősítés feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

- a záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait,

- lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is,

- terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását,

- a záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése.

Választott téma indoklása.

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, navigáció, ergonómia, főbb funkcionális tesztesetek stb.).

Felhasználói dokumentáció.

Összegzés.

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.A 6.5. - 6.6. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3.Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.41 db nyomtató
6.5.Mobil eszközök és szimulátorok (tablet, okostelefon)
6.6.Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
SQL grafikus eszköz Automatikus tesztelést támogató eszközök
Verziókezelő rendszerek
6.7.CASE eszközök
Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek Webszerver alkalmazások
(Apache, Micrososft IIS)
Képszerkesztő szoftver

7. EGYEBEK

II.

Az 1. sorszámú Alternatív gépjárműhajtási technikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Alternatív gépjárműhajtási technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy 54 525 02 Autószerelő szakképesítés és bővebben a 7. EGYEBEK fejezetben

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök
3.1.2.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó-javító
Autódiagnosztikai szerelő
3.1.3.Autójavító
3.1.4.Közúti járműszerelő
3.1.5Teherautó szerelő
3.1.6.Gépjármű technikai szerelő
3.1.7.7341Villamos gépek és
készülékek műszerésze,
javítója
Aldaimulátor-javító és kezelő
3.1.9.Autóelektronikai műszerész
3.1.10.Autóvillamossági szerelő
3.1.118211Mechanikaigép-összeszerelőGépjármű-összeszerelő
3.1.12.Gépkocsi-összeszerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Az alternatív gépjárműhajtási technikus munkája során a közúti gépjárművek gyártásának, szervizelésének, illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységeket látja el. Ez magában foglalja a járművek valamennyi gépészeti, villamos, és elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit. Feladatai közé tartozik a felsorolt munkafolyamatokhoz kapcsolódó szervezési, nyilvántartási (és ügyviteli) dokumentációs tevékenységek elvégzése is.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;

- alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);

- kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;

- a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni;

- az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni;

- meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján;

- a szerviz- és munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés feltételeit;

- elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni;

- az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban ki- és beszerelni;

- a szerviz- és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat;

- alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni;

- nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni;

- előírásoknak megfelelően elvégezni a gyártással, javítással, szervízeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;

- megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 525 01Autóelektronikai műszerészszakképesítés
3.3.454 525 02Autószerelőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosít
ó száma
megnevezése
4.3.11741-
16
Nagyfeszültségű hálózati alapismeretek
4.4.11742-
16
Alternatív gépjárműhajtási technológiák
4.5.11743-
16
Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai
4.6.10424-
12
Járműfenntartási üzemvitel

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11741-16Nagyfeszültségű hálózati alapismeretekgyakorlati, írásbeli
5.2.4.11742-16Alternatív gépjárműhajtási technológiákgyakorlati, írásbeli,
szóbeli
5.2.5.11743-16Alternatív gépjárművek fenntartási
feladatai
írásbeli, szóbeli
5.2.6.10424-12Járműfenntartási üzemvitelgyakorlati, írásbeli,
szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hatósági vizsgára felkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre álló alternatív hajtású gépjármű hatósági vizsga előtti hibafeltárása szemrevételezéssel és műszeresen, az adatbázis alapján feltárt hibák minősítése és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárművek vizsgálata, javítása

A vizsgafeladat ismertetése: Alternatív hajtású gépjármű villamos hajtásához tartozó fődarab, egység vagy rendszer ellenőrzése műszeresen és szemrevételezéssel, annak minősítése, a hibás érzékelők, menetszabályzók, beavatkozók, vezetékhálózat cseréje, a fődarab, egység vagy rendszer beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat aránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárműhajtási technikus szakmai alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma a kis és nagyfeszültségű hálózatok számítási, mérési módszerei, részegységek kapcsolatai, az alternatív gépjárművek működése, javítása és a járműfenntartó tevékenység üzemvitele tárgyköreiből. Tartalmazza továbbá a szerelőkre vonatkozóan az alternatív gépjárműrendszerek javításának jogi feltételeit.

A vizsga időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárműhajtások

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott megadott 11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák és a 11743-16 Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok
6.3.Pneumatikus szerszámok
6.4.Kézi villamos kisgépek
6.5.Autójavító célszerszámok
6.6.Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet
6.7.Mechanikai mérőeszközök
6.8.Diagnosztikai műszerek, rendszer-teszterek
6.9.Szerviz és javítási adatbázisok
6.10.Fékmérő és lengéscsillapító ellenőrző próbapadok
6.11.Alternatív gépjárművek elektronikus és elektromos oktató rendszerek
6.12.Gázelemző (gáz és füst)
6.13.Szerviz és karbantartási dokumentációk
6.14.Fényvető ellenőrző
6.15.Klímatöltő berendezés
6.16.Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés
6.17.Autóemelő
6.18.Fődarab kiemelő
6.19.Munkabiztonsági- és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök
6.20.Szállítóeszközök
6.21.Közúti járművek
6.22.Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis kezelő, szkenner, Internet
kapcsolat, e-mail levelező, nyomtató/fénymásoló, projektor
6.23.Kommunikációs eszközök (telefon, fax)
6.24.Veszélyes hulladék kezelő eszközök, berendezések
6.25.Alternatív (Hibrid és-vagy nagyfeszültségű elektromos) meghajtású
gépjárművek és jármű-fődarabok
6.26.Nagyfeszültséghez szükséges speciális személyes és egyéb védőeszközök
6.27Nagyfeszültséghez szükséges speciális mérőeszközök, rendszer-teszterek
6.28Meghajtó-akkumulátorhoz töltőállomás (nagyfeszültségű)
6.29Oktatási célú elektrotechnikai áramkör-építő készletek, áramellátók és
mérőeszközök
6.30Oktatási célú moderációs eszközkészlet (csoportos foglalkoztatáshoz)

7. EGYEBEK[16]

További szakmai előképzettségek a 2.2. ponton kívül:

52 525 01 1000 00 00Autóelektronikai műszerész
51 525 01 1000 00 00Autószerelő
52 5241 01Autóelektronikai műszerész
52 5241 02Autószerelő
311-1Gépjárműtechnikai szerelő (Autószerelő)
311-2Gépjárműtechnikai szerelő, autóvillamossági szerelő"

A 2. sorszámú Autóbuszvezető középfokú szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A középfokú szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 841 01

1.2. A középfokú szakképesítés-ráépülés megnevezése: Autóbuszvezető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség megléte

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: legalább "C" kategóriára érvényes vezetői engedély

2.2. Szakmai előképzettség: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség.

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozás(ok):

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.8418AutóbuszvezetőFogyatékkal élők számára
működtetett autóbusz vezetője
Mikrobuszvezető (9 fő fölött)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

- az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetése;

- az utasok fel- és leszállásának biztosítása;

- fűtés, szellőzés, világítás szabályozása;

- a fedélzeti utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése;

- menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése;

- utasok tájékoztatása, a csomagok be- és kipakolása;

- menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel;

- az autóbusz vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása;

- a szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció;

- az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, tankolás.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.35 841 02Tehergépkocsi-vezetőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11744-16Közlekedési alapismeretek
4.4.11745-16Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek
4.5.11746-16Személyszállítás, utaskommunikáció
4.6.11747-16Egészség-, munka- és tűzvédelem
4.7.11748-16Előírások alkalmazása
4.8.11749-16Szakmai idegennyelvi ismeretek
4.9.11750-16Veszélyhelyzetek
4.10.11751-16Autóbusz vezetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. A komplex szakmai vizsgára csak az bocsátható, aki rendelkezik érvényes "D" kategóriás vezetői engedéllyel.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A középfokú szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11744-16Közlekedési alapismeretekírásbeli
5.2.4.11745-16Szerkezeti, üzemeltetési ismeretekszóbeli
5.2.5.11746-16Személyszállítás, utaskommunikációszóbeli
5.2.6.11747-16Egészség-, munka- és tűzvédelemszóbeli
5.2.7.11748-16Előírások alkalmazásaírásbeli
5.2.8.11749-16Szakmai idegennyelvi ismeretekszóbeli
5.2.9.11750-16Veszélyhelyzetekszóbeli
5.2.10.11751-16Autóbusz vezetésegyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az autóbusszal történő személyszállítás során felmerülő ellenőrzési feladatok, problémák, konfliktusok kezelésével kapcsolatos tennivalók elvégzése. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet, amelyet meg kell oldania, illetve be kell mutatnia.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetés a közúti forgalomban

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt a feladat megoldása során ellenőrzi a szállító járművet, az esetleges műszaki hibáinak felismerését dokumentálja. A járművel a kijelölt beszállóhelyre áll. Elvégzi a csomagok elhelyezését, előkészíti a járművet a fuvarfeladat elvégzéséhez, tájékoztatja az utasokat az utazással kapcsolatos tudnivalókról, energiatakarékos, környezetkímélő, előrelátó, biztonságos, kulturált, a jármű tömegének a tehetetlenségét és jellegzetességét megfelelően kihasználó vezetési stílussal vezeti a járművet a közúti forgalomban.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó vezetéstechnikai tanpályán vagy korszerű szimulátoron előidézett veszélyhelyzeteket hárít el.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló tesztlapon számot ad arról, hogy ismeri a forgalomban részt vevő autóbuszokkal szemben támasztott műszaki és környezetvédelmi követelményeket, értelmezni tudja a motor, a teljesítmény, a tüzelőanyagfogyasztás jelleggörbék adatait, ismeri az erőátviteli rendszer szakszerű működtetését, hogy a tanultak alkalmazásával optimális szinten tudja tartani a tüzelőanyag-fogyasztást, illetve képes az autóbuszokon leggyakrabban előforduló meghibásodásokat felismerni, megelőzni.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Előírások alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló tesztlapon számot ad arról, hogy megismerte a számára előírt rendszeres heti és napi pihenőidőket, megtanulta a menetíró készülék (tachográf) működtetését, az adatok tárolását, az adatletöltésre vonatkozó szabályokat, a közúti ellenőrzésnél tőle elvárt viselkedést. Ismeri a menetíró készülék kezelését, a használatának elmulasztásáért, nem megfelelő működtetéséért és az adatok meghamisításáért járó szankciókat. Tisztában van a személyszállítási tevékenységre vonatkozó engedélyek, szerződések szerinti kötelességek, speciális okmányok, nemzetközi személyszállítási egyezmények rá vonatkozó rendelkezéseivel, egyéb más közlekedési szabályok megszegésének a következményeivel, a bírságolás módjával, a pénzbüntetések nagyságrendjével.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi, közúti közlekedés- és környezeti biztonság, szerviz logisztika

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló tesztlapon számot ad arról, hogy ismeri a személy- és árufuvarozás piaci és gazdasági környezetét, a közúti balesetek elkerülésének a lehetőségeit, különösen az autóbuszra jellemző közúti és munkabaleseteket, valamint az ilyen rendkívüli eseményekben a gépkocsivezetők szerepét, a keletkezett károk erkölcsi, jogi és pénzügyi következményeit. Vannak ismeretei a bűncselekmények, különösen az embercsempészet, az illegális bevándorlás megakadályozásának a módjáról, a megelőzési teendőkről, a saját és az üzemben tartó felelősségéről, képes megelőzni a munkavégzésük következtében jelentkező egészségkárosodást, ismeri az ergonómia alapjait, az utasok épségének a megőrzésére törekvő sebességmegválasztás és a biztonságos manőverezés szabályait, a szellemi és fizikai terhelés kulturált elviselésének a módszereit. Megtanulta az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás szempontjait, az alkohol hatását, a gyógyszerek és más szerek szedésének lehetséges következményeit, a fáradtság és a stressz hatását a szervezetükre és a közlekedés biztonságára. Veszélyes forgalmi helyzetben ismeri a balesetmegelőzés helyes módját, tűz és a jármű sérülése esetén pedig az utasok testi épségének megóvásához szükséges teendőket. Szükséges, hogy a gépkocsivezető jó képet tudjon láttatni az őt foglalkoztató személyszállító vállalkozásról, tudja, hogy jó benyomás megteremtése érdekében lényeges, hogy hogyan viselkedik az utasokkal, milyen a jármű tisztasága, műszaki állapota, külső és belső esztétikai megjelenése.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

D) A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsga teljesítéséhez egy írásbeli feladatsort (esettanulmányt) kell sikeresen megoldani, az autóbuszvezető napi munkavégzése során előforduló helyzetekkel kapcsolatban.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai idegennyelvi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a Szakmai idegennyelvi ismeretek modul témaköreihez kapcsolódnak.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgarész megoldása során használható segédeszközök: íróeszközök, számológép, térkép.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:[17]

A komplex szakmai vizsga központi írásbeli vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.2 pont A), B), C) és D) vizsgafeladatok végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak szerint:

A), B) és C) tesztfeladatok értékelése:

39 - 40 pontjeles (5)
36 -38 pontjó (4)
33 - 35 pontközepes (3)
30 - 32 pontelégséges (2)
0 - 29 pontelégtelen (1)

D) Esettanulmány értékelése:

91- 100 pontjeles (5)
81- 90 pontjó (4)
71- 80 pontközepes (3)
60- 70 pontelégséges (2)
0 -59 pontelégtelen (1)

A komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.1 pont A), B) és C) vizsgafeladatainak végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak szerint:

A) feladat értékelése:

91 - 100%jeles(5)
81 - 90%jó (4)
71 - 80%közepes (3)
60 - 70%elégséges (2)
0 - 59%elégtelen (1)

B) feladat értékelése:

0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonaljeles (5)
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonaljó (4)
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonalközepes (3)
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonalelégséges (2)
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonalelégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, "Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára" tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.

C) feladat értékelése:

0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonaljeles (5)
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonaljó (4)
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonalközepes (3)
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonalelégséges (2)
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonalelégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, "Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára" tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az elégséges osztályzatot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
6.2."D" kategóriás oktató autóbusz
6.3.Csomagok
6.4.Utaslista
6.5.Ellenőrző lista az autóbusz ellenőrzéséhez
6.6.Kéziszerszámok
6.7.Egyéni védőfelszerelések
6.8.Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.9.Korszerű szimulátor berendezés, vagy vezetéstechnikai tanpálya

7. EGYEBEK[18]

7.1. A képzés megszervezése és lebonyolítása során a szakképesítésre kiadott, mindenkor hatályos szakképzési kerettanterv előírásain túl a "D" kategóriás vezetői engedély és a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell.

7.2. A komplex szakmai vizsga megszervezése és lebonyolítása során a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásain túl a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet előírásait is alkalmazni kell.

7.2.1. A Korm. rendelet 23. § (2)-(5) bekezdésében, valamint 24. és 25. §-ában meghatározottakon túl a központi írásbeli vizsga időtartama során a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatására vonatkozó eljárásrendet ("A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának rendje és ügyvitele") is alkalmazni kell.

7.3. A képzésen részt vevőknek a képzés keretében gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzésére irányuló hatósági vizsgáján teljesített vizsgatárgyak eredménye az 5.5 pont előírásainak megfelelően ismerhető el a komplex szakmai vizsga vizsgatárgyak eredményeként.

7.4. A szakmai vizsgabizottságban részvétvevő kamarai tagok:

A szakmai vizsgabizottságban résztvevő tagok - a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tagok kivételével - csak olyan személyek lehetnek, akik a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján jogosultak a "D" kategóriás hatósági képzést követően a gyakorlati vizsga vizsgatárgyaiban a vizsgabiztosi feladatok ellátására.

A 3. sorszámú Autóelektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Autóelektronikai műszerész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges

2.3. Előírt gyakorlat: nem szükséges

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó,-javító
Autóbusz-szerelő
3.1.3.Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4.Autójavító
3.1.5.Közúti járműszerelő
3.1.6.Teherautó szerelő
3.1.7.7341Villamos gépek és készülékek
műszerésze, javítója
Akkumulátor-javító és kezelő
3.1.8.Autóelektronikai műszerész
3.1.9.Autóvillamossági szerelő
3.1.10.Gépjárműriasztó szerelő
3.1.11.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Gépjármű diszpécser
3.1.12.Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autóelektronikai műszerész a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.

A hibás gépjárművekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjármű egyéb hibáit is. A hibák kihatásait felismeri, elemzi. A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a gépjármű villamos hálózatának áttekintésére, a vezetékhálózat és a csatlakozások ellenőrzésére, javítására, a hálózat működésének biztosítására, tekintettel a villamos energiatermelés és fogyasztás egyensúlyára;

- a villamos hálózat soros kommunikációs rendszereinek hibafeltárására, a vonatkozó diagnosztikai hibakódok értelmezésére, a speciális hálózatok (pl. optikai) javítására;

- soros-, párhuzamos-, perifériadiagnosztika segítségével műszeres vizsgálatokra az egyes alrendszerekben, a jeladók és beavatkozók tekintetében;

- a gépjármű akkumulátorokat - azok tulajdonságainak ismeretében - összehasonlítani, a jármű-specifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról;

- a töltési, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni;

- az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszerváltozatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni, az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során nyert adatokból behatárolni a hiba okát, majd hálózati vagy alkatrészvizsgálat után elvégezni a javítást;

- Ottó- és dízelmotorok, hibrid hajtású járművek, elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását;

- a világító, fény- és hangjelző berendezések hatósági előírásoknak megfelelő kialakításának és működésének ellenőrzésére, rendszervizsgálatra, alkatrészcserés vagy egyéb javítására;

- a szélvédő törlő és mosóberendezések ellenőrzésére, karbantartására és javítására;

- a fűtő és légkondicionáló berendezés elektromos rendszerének ellenőrzésére, javítására, karbantartására;

- menetdinamikai szabályzó rendszerek (ABS, ASR, ESP), elektromechanikus szervokormányok diagnosztikai vizsgálatára, karbantartására, a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatára, alkatrészcserés és egyéb javítására;

- a passzív biztonsági rendszerek (pl. légzsák és övfeszítő) ellenőrzésére, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat;

- aktív biztonsági rendszerek (pl. tolatóradar, parkolást segítő rendszer, holttér-figyelés, sávelhagyás-figyelmeztetés, aktív tempomat stb.) ellenőrzésére, kalibrálására, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat;

- a vagyonvédelmi rendszerek (riasztó, központi zár stb.) utólagos beszerelésére, karbantartására, ellenőrzésére, javítására;

- egyéb elektromos és elektronikus rendszerek vizsgálatára, ellenőrzésére, javítására;

- a folyamatos önképzésre, a szakterületét érintő újabb technikai megoldások megismerésére.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-
ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 525 01Autótechnikusszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 525 02Gázautószerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 525 03Alternatív
gépjárműhajtási
technikus
szakképesítés-ráépülés
3.3.6.54 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.7.54 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.8.34 525 02Gépjármű
mechatronikus
azonos ágazat
3.3.9.34 841 01Gépjármű-építési,
szerelési logisztikus
azonos ágazat
3.3.10.34 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.11.34 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.12.54 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.13.34 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.14.34 525 04Járműkarosszéria
előkészítő,
felületbevonó
azonos ágazat
3.3.15.34 525 05Járműkarosszéria
készítő, szerelő
azonos ágazat
3.3.16.34 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.17.34 543 05Kishajóépítő, -
karbantartó
azonos ágazat
3.3.18.54 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.19.34 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.20.54 525 10Repülőgép-szerelőazonos ágazat
3.3.21.54 525 11Vasútijármű
dízelmotor- és
hajtásszerelő
azonos ágazat
3.3.22.54 525 12Vasúti jármű szerkezeti
és fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.23.54 525 13Vasúti jármű villamos
rendszereinek szerelője
azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10416-12Közlekedéstechnikai alapok
4.4.10417-12Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5.10418-16Járműkarbantartás
4.6.10419-12Járműszerkezetek javítása
4.7.10420-12Autóelektronikai műszerész feladatai
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10416-12Közlekedéstechnikai alapokírásbeli, szóbeli
5.2.4.10417-12Közlekedéstechnikai gyakorlatokgyakorlati
5.2.5.10418-16Járműkarbantartásgyakorlati,
5.2.6.10419-12Járműszerkezetek javításagyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7.10420-12Autóelektronikai műszerész feladataigyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműszerkezeti egységek szerelése, autóelektronika gyakorlata, járműdiagnosztikai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A jármű nem villamos szerkezeti egységein, rendszerein egy vagy több szerelési művelet elvégzése, ellenőrzési, beállítási, diagnosztikai feladatok végrehajtása. Autóvillamossági fődarab, egység vagy rendszer hibájának megállapítása, a hiba javítása, ismételt ellenőrzése, a munkafolyamat adminisztrálása.

A rendelkezésre bocsátott diagnosztikai programmal vagy márkaspecifikus műszerrel a jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, az eredmények értelmezése, összehasonlítása a gyártó adataival, minősítése. Érzékelők, jeladók, beavatkozók méréssel való ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma: számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai az autó-szerkezettan, az autóvillamosság, autóelektronika és a járműdiagnosztika tárgyköreiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Általános kéziszerszámok
6.3.Autójavító szerszámkészlet (szerszámos kocsi)
6.4.Villamossági szerszámkészlet (nagyfeszültségű rendszerekhez is)
6.5.Pneumatikus szerszámok
6.6.Kézi villamos kisgépek
6.7.Autójavító célszerszámok
6.8.Forrasztó szerszámok
6.9.Mechanikai mérőeszközök
6.10.Általános villamos műszerek
6.11.Diagnosztikai műszerek és berendezések (motor, elektronikus rendszerek,
fék)
6.12.Rendszerteszterek
6.13.Gázelemző
6.14.Autóemelő
6.15.Fődarab kiemelő
6.16.Szállítóeszközök
6.17.Javítási adatbázisok
6.18.Oktatómotorok diagnosztikai vizsgálatokhoz, szerelési feladatokhoz
6.19.Gépjárművek diagnosztikai vizsgálatokhoz, szerelési feladatokhoz
6.20.Autóvillamossági próbapad
6.21.Informatikai eszközök
6.22.Internetkapcsolat
6.23.Munkabiztonsági és tűzvédelmi felszerelések
6.24.Egyéni védőeszközök (nagyfeszültségű rendszerekhez is)
6.25.Veszélyes hulladékkezelő eszközök, berendezések

7. EGYEBEK

A 4. sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Autószerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges-

2.3. Előírt gyakorlat: nem szükséges

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó, -javító
Autóbusz-szerelő
3.1.3.Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4.Autójavító
3.1.5.Közúti járműszerelő
3.1.6.Teherautó szerelő
3.1.7.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Gépjármű diszpécser
3.1.8Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket;

- gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani;

- kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert;

- szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait;

- eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg;

- kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot;

- műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet;

- munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat;

- alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket;

- elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat;

- a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani;

- kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat;

- kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal;

- szakmai tudását karbantartani és fejleszteni;

- gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről;

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 525 01Autótechnikusszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 525 02Gázautószerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 525 03Alternatív gépjárműhajtási technikusszakképesítés-ráépülés
3.3.6.54 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.7.54 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.8.34 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.9.34 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.10.34 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.11.34 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.12.54 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.13.34 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.14.34 525 04Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó
azonos ágazat
3.3.15.34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.16.34 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.17.34 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.18.54 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.19.34 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.20.54 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.21.54 525 11Vasútijármű dízelmotor- ésazonos ágazat
3.3.22.54 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.2354 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10416-16Közlekedéstechnikai alapok
4.4.10417-16Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5.10418-16Járműkarbantartás
4.6.10421-16Autószerelő feladatai
4.7.10422-16Járműdiagnosztika
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10416-16Közlekedéstechnikai alapokírásbeli, szóbeli
5.2.4.10417-16Közlekedéstechnikai gyakorlatokgyakorlati
5.2.5.10418-16Járműkarbantartásgyakorlati,
5.2.6.10421-16Autószerelő feladataigyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7.10422-16Járműdiagnosztikagyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és járműdiagnosztika

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy gyári előírású, futás kilométerhez kötött revízió műveletsor elvégzése. Adatbázisból állítsa össze a munka műveleti elemeit. Határozza meg a felhasználandó alkatrészeket, segéd- és üzemanyagokat, vizsgáló eszközöket, műszereket, célszerszámokat. Végezze el a revíziót, dokumentálja a munkavégzést.

A rendelkezésre bocsátott gépjármű fődarab ellenőrzése, minősítése, szükség szerinti szétszerelése, a hibás alkatrészek cseréje vagy javítása, a javítást követően a fődarab összeszerelése, beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

Hibásan működő fődarab, egység, rendszer vagy alkatrész azonosítása, hibamegállapítás méréssel, a hiba kijavítása alkatrészcserével vagy beállítással, működésének ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai a gépjármű-szerkezettan, a gépjármű-villamosság, autóelektronika és a gépjárműdiagnosztika tárgyköreiből.

Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései az autószerelő feladatai és a járműdiagnosztika szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szerelő kéziszerszámok
6.3.Kéziforgácsoló szerszámok
6.4.Forrasztó, hegesztő gépek, szerszámok
6.5.Pneumatikus szerszámok
6.6.Kézi villamos kisgépek
6.7.Autójavító célszerszámok
6.8.Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet
6.9.Mechanikai mérőeszközök
6.10.Diagnosztikai műszerek, rendszerteszterek
6.11.Szerviz és javítási adatbázisok
6.12.Fékerőmérő és lengéscsillapító ellenőrző próbapadok
6.13.Futómű ellenőrző berendezések
6.14.Gázelemző (gáz- és füstölésmérők)
6.15.Kerékszerelő és kiegyensúlyozó
6.16.Fényvető ellenőrző
6.17.Klímatöltő berendezés
6.18.Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés
6.19.Autóemelő
6.20.Fődarab kiemelő
6.21.Munkabiztonsági és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök
6.22.Szállítóeszközök
6.23.Gépjárművek, állványra szerelt működő motorok
6.2.Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis-kezelő, szkenner,
internetkapcsolat,
e-mail levelező, nyomtató
6.25.Kommunikációs eszközök (telefon, fax)
6.26.Veszélyeshulladék-kezelő eszközök, berendezések

7. EGYEBEK

Az 5. sorszámú Autótechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Autótechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-540

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy 54 525 02 Autószerelő szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök
3.1.2.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó, -javító
Autóbusz-szerelő
3.1.3.Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4.Autójavító
3.1.5.Közúti járműszerelő
3.1.6.Teherautó szerelő
3.1.7.7341Villamos gépek és készülékek
műszerésze, javítója
Akkumulátor-javító és -kezelő
3.1.8.Autóelektronikai műszerész
3.1.9.Autóvillamossági szerelő
3.1.10.Gépjárműriasztó szerelő
3.1.11.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Gépjármű diszpécser
3.1.12.Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az autótechnikus a közúti járművek - gépjárművek és pótkocsik - rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;

- alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);

- meghatározni a szükséges munkaműveleteket;

- kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;

- szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire;

- diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit;

- elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát;

- elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani;

- elvégezni a fázisszög- és löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani;

- elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát;

- elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását;

- elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát;

- ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel;

- ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést;

- ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést;

- ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket;

- ellenőrizni a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapot- és működésvizsgálatát; diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni;

- ellenőrizni, diagnosztizálni az utasvisszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák);

- ellenőrizni a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni;

- ellenőrizni, diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjárművilágító rendszereket;

- ellenőrizni, diagnosztizálni az emissziótechnikai rendszereket, gázemissziómérést végezni;

- ellenőrizni, diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni;

- a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni;

- diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást;

- az energiatároló rendszert feszültségmentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint ki- és beszerelni;

- komfortelektronikai rendszereket vizsgálni, diagnosztizálni, javítani,

- minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket;

- elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára;

- összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni;

- gondoskodni a javítás feltételeiről, elvégezni a javítást vagy cserét;

- elvégezni a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát;

- gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról;

- gondoskodni a műszerek időszakos kalibrációjáról;

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat;

- megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat;

- szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat,

- járműfenntartó tevékenységet irányítani;

- kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 525 01Autóelektronikai
műszerész
szakképesítés
3.3.4.54 525 02Autószerelőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10423-12Járműfenntartási feladatok
4.4.10424-12Járműfenntartási üzemvitel
4.5.10425-12Korszerű járműtechnika

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10423-12Járműfenntartási feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.10424-12Járműfenntartási üzemvitelírásbeli, szóbeli
5.2.5.10425-12Korszerű járműtechnikagyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki vizsgára felkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárása műszeresen és szemrevételezéssel, a feltárt hibák dokumentálása, a jármű hibásnak ítélt világító és fényjelző berendezéseinek hatósági előírásoknak megfelelő javítása alkatrészcserés, vagy egyéb javítással.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Belsőégésű motor vizsgálata, beállítása

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott Otto vagy dízelmotor ellenőrzése műszeresen, minősítése, szükség szerinti beállítása majd ismételt minősítése, a vizsgálat, beállítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: Korszerű járműszerkezet vizsgálata, javítása

A vizsgafeladat ismertetése: Elektronikusan irányított fődarab, egység vagy rendszer ellenőrzése műszeresen és szemrevételezéssel, minősítése, a hibás jeladók, beavatkozók, vezetékhálózat cseréje vagy javítása, a fődarab, egység vagy rendszer beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autótechnikus szakmai alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai, a korszerű járművek működése, javítása, üzemeltetése és a járműfenntartó tevékenység üzemvitele tárgyköreiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfenntartás, járműtechnika

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok
6.3.Forgácsoló gépek
6.4.Roncsolásmentes anyagvizsgáló berendezés
6.5.Pneumatikus szerszámok
6.6.Kézi villamos kisgépek
6.7.Autójavító célszerszámok
6.8.Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet
6.9.Mechanikai mérőeszközök
6.10.Diagnosztikai műszerek, rendszerteszterek
6.11.Szerviz és javítási adatbázisok
6.12.Fékmérő és lengéscsillapító ellenőrző próbapadok
6.13.Futóműmérő berendezés
6.14.Gázelemző (gáz és füst)
6.15.Kerékszerelő és kiegyensúlyozó
6.16.Fényvetőellenőrző
6.17.Klímatöltő berendezés
6.18.Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés
6.19.Autóemelő
6.20.Fődarab kiemelő
6.21.Munkabiztonsági- és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök
6.22.Szállítóeszközök
6.23.Közúti járművek
6.24.Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis kezelő, szkenner,
internetkapcsolat, e-mail levelező, nyomtató
6.25.Kommunikációs eszközök (telefon, fax)
6.26.Veszélyeshulladék kezelő eszközök, berendezések

7. EGYEBEK

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Avionikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800 - 1000 óra

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7341Villamos gépek és
készülékek műszerésze,
javítója
Repülőgép műszerész (rádió és
lokátor műszerész)
3.1.3.Elektromechanikai műszerész
3.1.4.7420FinommechanikaiRepülőgép-haj ózó műszerész
3.1.5.műszerészFinommechanikai karbantartó és
szervizműszerész

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az avionikus a légijármű fedélzetén a repülőelektronikai és az elektromos rendszerek ellenőrzését, hibafelvételezését, karbantartását és hibajavítását végzi forgalmi karbantartási környezetben. Magasabb szintű karbantartási munkák esetén hangárkörnyezetben repülőelektronikai és elektromos berendezéseket cserél, javít, rendszereket ellenőriz, és működéspróbát végez a karbantartási utasítás szerint.

Munkájához rendelkezik a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 1321/2014/EU rendelet, III. mellékletében (Part 66) előírt ismeretekkel.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a villamos energia rendszert, valamint az automatikus repülésvezérlő rendszert;

- munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet;

- angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni;

- kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni;

- meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.1.54 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.2.54 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.3.34 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.4.34 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.5.34 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.6.34 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.7.54 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.8.34 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.9.34 525 04Járműkarosszéria előkészítő,azonos ágazat
3.3.10.34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.11.34 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.12.34 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.13.54 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.14.34 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.15.54 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.16.54 525 11Vasútijármű dízelmotor- és
hajtásszerelő
azonos ágazat
3.3.17.54 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.18.54 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10416-16Közlekedéstechnikai alapok
4.4.10417-16Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5.10428-12Légijárművek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei
4.6.10429-12Légijármű hajtómű-alapismeretek
4.7.10430-16Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésa modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10416-16Közlekedéstechnikai alapokGyakorlati, írásbeli
5.2.4.10417-16Közlekedéstechnikai gyakorlatokGyakorlati
5.2.5.10428-12Légijárművek aerodinamikája,
szerkezete és rendszerei
Gyakorlati, írásbeli
5.2.6.10429-12Légijármű hajtómű-alapismeretekGyakorlati, írásbeli
5.2.7.10430-16Légiközlekedési jogszabályok és
humán faktor
Gyakorlati, írásbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglakoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Repülőelektronikai áramkörök.

Repülőelektronikai és elektromos rendszer alapkomponenseinek építése, működés ellenőrzése a gyakorlatban.

A vizsgafeladat ismertetése:

Repülőelektronikai vagy elektromos rendszer alapkomponens (áramkör) építése, az építéshez és a működés ellenőrzéshez szükséges környezet kialakításával. Megépítés után működőképesség-ellenőrző mérések elvégzése és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Repülőelektronikai és elektromos rendszer karbantartás. Repülőelektronikai és elektromos rendszerek hiba felvételezése, karbantartása, javítása és minősítése a gyakorlatban.

A vizsgafeladat ismertetése:

Meghatározott karbantartási, javítási feladatok elvégzése hiba felvételezés után, a szükséges, akár angol nyelvű, megfelelően kiválasztott dokumentáció felhasználásával repülőelektronikai vagy elektromos rendszeren. Az elvégzett munka dokumentálása, rendszer minősítése.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Avionikus szakmai ismeretek

Légijárművek repülőelektronikai és elektromos rendszereivel kapcsolatos írásbeli feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése

Központilag összeállított teszt jellegű és esszé kérdések a Közlekedéstechnikai alapok, Légijárművek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei, Légijármű hajtómű-alapismeretek és Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor modulok kerettantervben rögzített ismeret anyagából az 1321/2014/ EU rendelet III. mellékletének (Part 66) előírásai szerint.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Általános kéziszerszámok
6.3.Légijármű karbantartási célszerszámok
6.4.Teszt berendezések
6.5.Elektromos mérőeszközök
6.6.Mechanikus mérőeszközök
6.7.Elektromos és levegős kéziszerszámok, kisgépek
6.8.Informatikai eszközök
6.9.Forrasztó berendezések
6.10.Általános repülőelektronikai vizsgálóberendezések
6.11.Egyéni védőeszköz
6.12.Földi kiszolgáló eszközök (létrák, állványok)
6.13.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.14.Munkabiztonsági és tűzvédelmi eszközök, felszerelések
6.15.Légijármű elektronikus és elektromos oktató rendszerek
6.16.Karbantartási dokumentációk
6.17Merevszárnyú repülőgép működő műszer rendszer
6.18.Helikopter működő műszerrendszer

7. EGYEBEK

A 7. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 60-90

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.8422Földmunkagép és hasonló
könnyű- és nehézgép kezelője
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép
kezelő
3.1.3.8424Daru, felvonó és hasonló
anyagmozgató gép kezelője
Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
3.1.4.8321Energetikai gép kezelőjeEnergiaátalakító-berendezés kezelője
3.1.5.8143Cement-, kő- és egyéb
ásványianyag-feldolgozó gép
kezelője
Építési anyagelőkészítő gép kezelője
3.1.6.8422Földmunkagép és hasonló
könnyű- és nehézgép kezelője
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő
3.1.7.8425TargoncavezetőTargoncavezető
3.1.8.8422Földmunkagép és hasonló
könnyű- és nehézgép kezelője
Útépítő- és karbantartógép-kezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;

- a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;

- a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;

- üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;

- építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni;

- a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;

- az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;

- gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni;

- a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;

- alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezéseA kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.1.1.azonosító számamegnevezése
4.1.2.10443-16Gépkezelő általános ismeretei
4.1.3.10444-16Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő speciális feladatai
AB
4.2.A szakképesítés Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.1.azonosító számamegnevezése
4.2.2.10443-16Gépkezelő általános ismeretei
4.2.3.10445-16Emelőgépkezelő speciális feladatai
AB
4.3.A szakképesítés Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.3.1.azonosító számamegnevezése
4.3.2.10443-16Gépkezelő általános ismeretei
4.3.3.10446-16Energiaátalakító berendezés
kezelő speciális feladatai
AB
4.4.A szakképesítés Építési anyagelőkészítő gép kezelője szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.4.1.azonosító számamegnevezése
4.4.2.10443-16Gépkezelő általános ismeretei
4.4.3.10447-16Építésianyag-előkészítő gépkezelő speciális feladatai
AB
4.5.A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.5.1.azonosító számamegnevezése
4.5.2.10443-16Gépkezelő általános ismeretei
4.5.3.10448-16Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő speciális feladatai
AB
4.6.A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.6.1.azonosító számamegnevezése
4.6.2.10443-16Gépkezelő általános ismeretei
4.6.3.10449-16Targoncavezető speciális feladatai
AB
4.7.A szakképesítés Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.7.1.azonosító számamegnevezése
4.7.2.10443-16Gépkezelő általános ismeretei
4.7.3.10450-16Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány
szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10443-16Gépkezelő általános ismereteiírásbeli
5.2.4.10444-16Alapozás, közmű- és fenntartási-gép
kezelő speciális feladatai
gyakorlati
ABC
5.2.1.A szakképesítés Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2.azonosítómegnevezésea modulzáró vizsga
számavizsgatevékenysége
5.2.3.10443-16Gépkezelő általános ismereteiírásbeli
5.2.4.10445-16Emelőgépkezelő speciális feladataigyakorlati
ABC
5.2.1.A szakképesítés Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10443-16Gépkezelő általános ismereteiírásbeli
5.2.4.10446-16Energiaátalakító-berendezés kezelő
speciális feladatai
gyakorlati
ABC
5.2.1.A szakképesítés Építési anyagelőkészítő gép kezelője szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10443-16Gépkezelő általános ismereteiírásbeli
5.2.4.10447-16Építésianyag-előkészítő gépkezelő
speciális feladatai
gyakorlati
ABC
5.2.1.A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány
szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10443-16Gépkezelő általános ismereteiírásbeli
5.2.4.10448-16Földmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelő speciális feladatai
gyakorlati
ABC
5.2.1.A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10443-16Gépkezelő általános ismereteiírásbeli
5.2.4.10449-16Targoncavezető speciális feladataigyakorlati
ABC
5.2.1.A szakképesítés Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10443-16Gépkezelő általános ismereteiírásbeli
5.2.4.10450-16Útépítő-, és karbantartógép kezelő
speciális feladatai
gyakorlati

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a munkagép-gép naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Szükség esetén elvégzi a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését.

Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási gépet üzemeltet, munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket kiválaszt, használ, ellenőriz.

Kötözővel, irányítóval kapcsolatot tart.

Emelőgépet üzemeltet, emelőgéppel munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.3. Energiaátalakító gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a gépnaplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Munkaterületen elvégzi a gép szükség szerinti telepítését, rögzítését.

A munkafeladat elvégzésére alkalmas csatlakozó eszközöket kiválaszt, ellenőriz és használ.

Szükség szerint csatlakoztatja a munkavégző eszközöket az energiaellátó-berendezéshez.

Energiaellátó gépet üzemeltet.

Energiaellátó géppel munkát hajt végre.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.4. Építésianyag-előkészítő gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet.

Építési anyagelőkészítő gépet működtet.

Építési anyagelőkészítő géppel munkavégzést hajt végre.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.

Irányítóval kapcsolatot tart.

Földmunka-, rakodó- vagy szállítógépet üzemeltet.

Földmunka-, rakodó- vagy szállítógéppel munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.6. Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ.

Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket.

Irányítóval kapcsolatot tart.

Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.7. Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelő gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.

Irányítóval kapcsolatot tart.

Útépítő- vagy karbantartó gépet üzemeltet.

Útépítő- vagy karbantartó géppel munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakmai vizsga bármelyrészének elégtelen teljesítése esetén a teljes vizsga (gyakorlat, elmélet) ismétlése szükséges.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

AB
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
Szakmairány
6.2.Alapozás, vagy közmű- vagy fenntartási-gépekAlapozás, közmű- és fenntartási-gép
kezelője
6.3.Gépápoló eszközök
6.4.Szerelékek, tartozékok
6.5.Rögzítő eszközök
6.6.Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások
szerint
6.7.Alapozás, vagy közmű- vagy fenntartási-gépekhez
tartozó okmányok
6.2.EmelőgépEmelőgépkezelő (kivéve targonca)
6.3.Gépápoló eszközök
6.4.Szerelékek, tartozékok
6.5.Teherkötöző, függesztő, rögzítő eszközök
6.6.Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások
szerint
6.7.Emelőgéphez tartozó okmányok
6.2.Energiaátalakító-berendezésEnergiaátalakító-berendezés kezelője
6.3.Gépápoló eszközök
6.4.Tartozékok
6.5.Rögzítő eszközök
6.6.Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások
szerint
6.7.Energiaátalakító-berendezéshez tartozó okmányok
6.2.Építési-anyagelőkészítő gépÉpítési anyagelőkészítő gép kezelője
6.3.Gépápoló eszközök
6.4.Szerelékek, tartozékok
6.5.Rögzítő eszközök
6.6.Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások
szerint
6.7.Építési-anyagelőkészítő géphez tartozó okmányok
6.2.Földmunka- vagy rakodó - vagy szállítógépFöldmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelő
6.3.Gépápoló eszközök
6.4.Szerelékek, tartozékok
6.5.Rögzítő eszközök
6.6.Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások
szerint
6.7.Földmunka- vagy rakodó - vagy szállítógéphez tartozó
okmányok
6.2.TargoncaTargoncavezető
6.3.Gépápoló eszközök
6.4.Szerelékek, tartozékok
6.5.Teherkötöző, rögzítő eszközök
6.6.Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások
szerint
6.7.Rakatképzésre alkalmas raklap (legalább 8 db)
6.8.Targoncához tartozó okmányok
6.2.Útépítő- vagy karbantartógépÚtépítő-, és karbantartógép kezelő
6.3.Gépápoló eszközök
6.4.Szerelékek, tartozékok
6.5.Rögzítő eszközök
6.6.Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások
szerint
6.7.Útépítő- vagy karbantartó-géphez tartozó okmányok

7. EGYEBEK

7.1. Egészségügyi alkalmassági követelmény:

Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.

7.2. A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28-46 órában, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzési idő (60-90 óra) arányában. A gyakorlati idő beszámítása résztvevőnként értendő a foglalkoztató által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján (7.4. pont szerinti gyakorlatot igazoló lap). Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.

A "10443-16 Gépkezelők általános ismeretei" szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.

Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy "32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)" szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni. Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze.

7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT

A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.

7.3.1. Alapozás, közmű- és fenntartási- gépek

7.3.1.1. Alapozás gépei

7.3.1.1.1. Cölöp és szádfal verő berendezés

7.3.1.1.2. Kőzetfúró berendezés

7.3.1.1.3. Réselő berendezés

7.3.1.1.4. Talajfúró berendezés

7.3.1.1.5. Egyéb alapozás gépei

7.3.1.1.6. Egyéb cölöpöző berendezés

7.3.1.2. Közműépítés gépei

7.3.1.2.1. Alagcsövező gép

7.3.1.2.2. Csősajtoló berendezés

7.3.1.2.3. Dréncső fektető berendezés

7.3.1.2.4. Kábelfektető berendezés

7.3.1.2.5. Komplett csőfektető berendezés

7.3.1.2.6. Talajvízszint süllyesztő aggregát.

7.3.1.2.7. Egyéb Közműépítés gépei

7.3.1.3. Fenntartás gépei

7.3.1.3.1. Csatornavizsgáló és tisztító berendezés

7.3.1.3.2. Földmű fenntartó gép

7.3.1.3.3. Nyesedékaprító berendezés

7.3.1.3.4. Önjáró fűnyíró és fűkasza

7.3.1.3.5. Egyéb Fenntartás gépei

7.3.1.4. Vasútépítés gépei

7.3.1.4.1. Vasútépítő és karbantartógépek

7.3.1.4.2. Vágányépítő, vágányátépítő gépek

7.3.1.4.3. Alépítmény javító géplánc

7.3.1.4.4. Egyéb vasútépítő gépek

7.3.1.5. Vágányszabályozás során használt gépek

7.3.1.5.1. Vágányszabályozó gép

7.3.1.5.2. Vágányépítő, vágányátépítő gépek

7.3.1.5.3. Ágyazatrendező gép

7.3.1.5.4. Aljköz- és ágyazattömörítő gép

7.3.1.5.5. Dinamikus vágány stabilizátor

7.3.1.6. Különleges célt szolgáló vasúti munkagépek

7.3.1.6.1. Ágyazatkotró gép

7.3.1.6.2. Ágyazatrostáló gép

7.3.1.6.3. Síncsiszoló, sínmaró gép

7.3.1.6.4. Sínhegesztő gép, mozgó ellenállás-hegesztő gép

7.3.1.6.5. Univerzális kétéltű munkagép

7.3.1.6.6. Hóeltakarító gép

7.3.2. Emelőgépek (kivéve targonca)

7.3.2.1. Járműves daruk

7.3.2.1.1. Autódaru

7.3.2.1.2. Emelve szállító gépjárművek

7.3.2.1.3. Járműre szerelt daru

7.3.2.1.4. Lánctalpas daru

7.3.2.1.5. Egyéb járműves daruk

7.3.2.2. Járműves emelőszerkezetek, berendezések

7.3.2.2.1. Gépjármű emelő-hátfalak

7.3.2.2.2. Konténer emelő

7.3.2.2.3. Reptéri catering jármű

7.3.2.2.4. Egyéb Járműves emelőszerkezetek, berendezések

7.3.2.3. Személyemelők és szerelőállványok

7.3.2.3.1. Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány

7.3.2.3.2. Építési teheremelő

7.3.2.3.3. Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd

7.3.2.3.4. Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók

7.3.2.3.5. Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű

7.3.2.3.6. Hidraulikus szerelőkosaras utánfutó

7.3.2.3.7. Hídvizsgáló

7.3.2.3.8. Mobil szerelő állvány

7.3.2.3.9. Mobil szerelő kosár

7.3.2.3.10. Ollós emelőállvány

7.3.2.3.11. Egyéb Személyemelők és szerelőállványok

7.3.2.4. Emelőszerkezetek

7.3.2.4.1. Emelő asztal

7.3.2.4.2. Felrakógép

7.3.2.4.3. Gépi hajtású csörlő

7.3.2.4.4. Járműemelő

7.3.2.4.5. Körülkerített emelőterű emelő-berendezés

7.3.2.4.6. Parkoló emelő

7.3.2.4.7. Színpadtechnikai emelő-berendezés

7.3.2.4.8. Szintkülönbség kiegyenlítő

7.3.2.4.9. Vasúti emelő (Emelőoszlop)

7.3.2.4.10. Villamos emelődob

7.3.2.4.11. Egyéb Emelőszerkezetek

7.3.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk

7.3.2.5.1. Ablakdaru

7.3.2.5.2. Árbocdaru

7.3.2.5.3. Bakdaru

7.3.2.5.4. Forgódaru

7.3.2.5.5. Födémdaru

7.3.2.5.6. Híddaru, futódaru

7.3.2.5.7. Konzoldaru

7.3.2.5.8. Portáldaru

7.3.2.5.9. Úszódaru

7.3.2.5.10. Villamos futómacska

7.3.2.5.11. Egyéb kötöttpályás és úszódaruk

7.3.2.6. Toronydaruk

7.3.2.7. Vasútépítő daruk

7.3.2.7.1. Vágánymező mozgatására alkalmas vasúti daru

7.3.2.7.2. Kitérő mozgatására alkalmas vasúti daru

7.3.2.7.3. Kitérő vagy hosszú vágánymező mozgatására alkalmas gépcsoport,

7.3.2.7.4. Aljak mozgatására alkalmas gép

7.3.3. Energiaátalakító-berendezések

7.3.3.1. Áramfejlesztő, áramforrás

7.3.3.2. Biogáz hasznosító berendezés

7.3.3.3. Gázkompresszor

7.3.3.4. Gőzfejlesztő

7.3.3.5. Hegesztő aggregát

7.3.3.6. Hőlégfúvó

7.3.3.7. Légsűrítő

7.3.3.8. Szárítóberendezések

7.3.3.9. Egyéb energia átalakító berendezés

7.3.4. Építési anyagelőkészítő gépek

7.3.4.1. Keverőgépek

7.3.4.1.1. Aszfaltkeverő telep

7.3.4.1.2. Betonkeverő telep

7.3.4.1.3. Gravitációs betonkeverő

7.3.4.1.4. Habarcskeverő

7.3.4.1.5. Kényszerkeverésű betonkeverő

7.3.4.1.6. Mészoltó gép

7.3.4.1.7. Egyéb keverőgépek

7.3.4.2. Megmunkáló és gyártó gépek

7.3.4.2.1. Betonelemgyártó berendezés

7.3.4.2.2. Betonacél megmunkáló gép

7.3.4.2.3. Kő megmunkáló berendezés

7.3.4.2.4. Egyéb Megmunkáló és gyártó gépek

7.3.4.3. Törő, őrlő, osztályozó gépek

7.3.4.3.1. Anyagosztályozó berendezés

7.3.4.3.2. Kőtörő, őrlő és aprítógép

7.3.4.3.3. Egyéb Törő, őrlő, osztályozó gépek

7.3.4.4. Egyéb építési-anyagelőkészítő gép

7.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek

7.3.5.1. Univerzális földmunkagépek

7.3.5.1.1. Traktor alapú univerzális földmunkagép

7.3.5.1. 2. Univerzális földmunkagép

7.3.5.2. Rakodógépek

7.3.5.2.1. Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók

7.3.5.2.2. Kompakt rakodó

7.3.5.2.3. Vagonkirakó

7.3.5.2.4. Egyéb rakodógépek

7.3.5.3. Kotrógépek

7.3.5.3.1. Gumikerekes kotró

7.3.5.3.2. Lánctalpas kotró

7.3.5.3.3. Teleszkópos kotró

7.3.5.3.4. Úszókotró

7.3.5.3.5. Vedersoros kotró és árokásó

7.3.5.3.6. Egyéb kotrógépek

7.3.5.4. Földnyesők, földtolók

7.3.5.4.1. Földtoló

7.3.5.4.2 Földgyalu

7.3.5.4.3. Földnyeső

7.3.5.4.4. Egyéb Földnyesők, földtolók

7.3.5.5. Szivattyúk és folyadékszállító gépek

7.3.5.5.1. Betonszivattyú

7.3.5.5.2. Bitumenszivattyú

7.3.5.5.3. Habarcsszivattyú

7.3.5.5.4. Szivattyú aggregát

7.3.5.5.5. Toalett leeresztő gépjármű

7.3.5.5.6 Víz-, és szennyvíz szivattyú

7.3.5.5.7. Vízágyú

7.3.5.5.8. Vízfeltöltő gépjármű

7.3.5.5.9. Zagy és iszapszivattyú

7.3.5.5.10. Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek

7.3.5.6. Szállítógépek

7.3.5.6.1. Betonszállító mixer gépkocsi

7.3.5.6.2. Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval

7.3.5.6.3. Dömper (kerekes anyagszállító)

7.3.5.6.4. Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek

7.3.5.6.5. Szállító és válogatószalagok

7.3.5.6.6. Szennyvízszállító és szippantó járművek

7.3.5.6.7. Egyéb szállítógépek

7.3.5.7. Tömörítő gépek

7.3.5.7.1. Gumihenger

7.3.5.7.2. Kompaktor

7.3.5.7.3. Statikus henger

7.3.5.7.4. Vibrációs henger

7.3.5.7.5. Vibrációs tömörítő lap

7.3.5.7.6. Egyéb tömörítő gépek

7.3.6. Targoncák

7.3.6.1. Vezetőüléses targoncák

7.3.6.2. Vezetőállásos targoncák

7.3.6.3. Gyalogkíséretű targoncák

7.3.7. Útépítő- és karbantartógép kezelő

7.3.7.1. Útépítő gépek

7.3.7.1.1. Alagútépítő gép

7.3.7.1.2. Aszfaltbedolgozó finischer

7.3.7.1.3. Aszfaltburkolat maró

7.3.7.1.4. Betonbedolgozó finischer

7.3.7.1.5. Talaj stabilizátor

7.3.7.1.6. Egyéb útépítő gépek

7.3.7.2. Útburkolat javító gépek

7.3.7.2.1. Aszfalt és betonburkolat bontó

7.3.7.2.2. Aszfalt és betonvágó gép

7.3.7.2.3. Aszfalt újrahasznosító berendezés

7.3.7.2.4. Emulziószóró berendezés

7.3.7.2.5. Kátyúzó gép

7.3.7.2.6. Önjáró útburkolati jelfestő

7.3.7.2.7. Útkorona átfúró berendezés

7.3.7.2.8. Egyéb Útburkolat javító gépek

7.3.7.3. Karbantartó gépek

7.3.7.3.1. Ároktisztító-maró munkagép

7.3.7.3.2. Hómaró és hótoló gépek

7.3.7.3.3. Só- és homokszóró gép

7.3.7.3.4. Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép

7.3.7.3.5. Önjáró seprőgép

7.3.7.3.6. Útfenntartó és karbantartó gépek

7.3.7.3.7. Egyéb útfenntartó- és karbantartógép

7.3.7.3.8. Egyéb karbantartó gépek

7.4.

Gyakorlatot igazoló lap
"Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)" szakképesítéshez
(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!)
Tanuló neve: .............................................................................................................
Leánykori név: .........................................................................................................
Szül. hely: ........................................................, idő:................................................
Anyja neve: .............................................................................................................
Igazoljuk, hogy fent nevezett személy az alább felsorolt az "Építő- és anyagmozgató gép
kezelője" szakképesítés szakmairányába tartozó gépcsoportba sorolt gépen a kötelező kezelői
gyakorlatot
teljesítette.
A gyakorlat során önálló, biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátította.
Szakképesítés szakiránya: ......................................................................................
Gépcsoport: ...........................................................................................................
A gép megnevezése: ..............................................................................................
A gép típusa: .........................................................................................................
A gép azonosító száma: .........................................................................................
Gépkezelői gyakorlattal töltött órák száma (28-46 óra): ...................óra
Kelt: ...................................................
Igazolást kiállító cég neve:
……………………………………………………………..
címe:
……………………………………………………..
P. H.
Műszaki vezető
neve:
………………………………………
aláírása:
………………………………………
Munkavédelmi felelős
neve:
………………………………………
aláírása:
………………………………………
A 8. sorszámú Gázautószerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gázautószerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 150-270

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 525 02 Autószerelő vagy 54 525 01 Autóelektronikai műszerész szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök
3.1.2.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó, -javító
Autóbusz-szerelő
3.1.3.Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4.Autójavító
3.1.5.Közúti járműszerelő
3.1.6.Teherautó szerelő
3.1.7.Gázautó szerelő
3.1.8.7341Villamos gépek és készülékek
műszerésze, javítója
Akkumulátor-javító és kezelő
3.1.9.Autóelektronikai műszerész
3.1.10.Autóvillamossági szerelő
3.1.11.Gépjárműriasztó szerelő
3.1.12.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Gépjármű diszpécser
3.1.13.Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gázautó-szerelő feladata benzin, ill. dízelüzemű gépjárművek átalakítása gázüzeművé és a gázüzemű járművek szerelése, javítása, karbantartása a mindenkori hatósági követelmények figyelembe vételével.

Munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- hatósági jelzései és okmányai alapján azonosítani a gépkocsit;

- elvégezni a gépjármű állapotvizsgálatát;

- döntést hozni a gépjármű átalakíthatóságáról;

- árajánlatot készíteni;

- egyeztetni a megrendelővel;

- gondoskodni a beépítendő anyagok rendelkezésre állásáról;

- tervdokumentáció alapján elvégezni a gépjármű átalakítását;

- gázbiztonsági szemléről tanúsítványt kiállítani;

- gépjármű átadásakor ismertetni a megrendelővel a gázrendszer kezelését.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 525 01Autóelektronikai
műszerész
szakképesítés
3.3.4.54 525 02Autószerelőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10426-12Korszerű gépjárművek jellemzői
4.4.10427-12Gázautó-szerelés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10426-12Korszerű gépjárművek jellemzőigyakorlati, szóbeli
5.2.4.10427-12Gázautó-szerelésgyakorlati, szóbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjárművek elektronikus és mechanikus rendszereinek vizsgálata és Gázrendszer egyes elemeinek gépjárműbe történő beszerelése, a beszerelt egységek gázbiztonsági és minőségi vizsgálata.

A vizsgafeladat ismertetése: Fedélzeti diagnosztika készítése, OBD, MIL lámpa, ellenőrző funkciók benzin és Diesel motor esetében. Hibakódok értelmezése, állapot meghatározása.

A gépjárműbe az átalakítási engedély alapján a gázrendszer egyes elemeinek kiválasztása, beszerelése és a gázüzem beállítása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Korszerű gépjármű működése és javítása, a gázüzemű gépjárművek részegységeinek ismertetése, a gázüzemű gépjármű működési jellemzői

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Emelő (hidraulikus, csápos)
6.3.Kéziszerszámok
6.4.Kézi kisgépek
6.5.Általános motordiagnosztikai műszer (-ek)
6.6.Töltő-ürítő berendezés
6.7.Munkavédelmi felszerelés
6.8.Tűzvédelmi felszerelés
6.9.Kézi szivárgáskereső műszer LPG és CNG gázra
6.10.Számítógép
6.11.Szoftverek
6.12.Szkenner
6.13.Nyomtató
6.14.Kommunikációs eszközök (telefon, fax, Internet)
6.15.Autógáz specifikus diagnosztikai műszer (-ek)
6.16.Autójavító szerszámkészlet
6.17.Villamossági szerszámkészlet
6.18.Egyéni védőeszközök
6.19.Gázautó-szerviz biztonságtechnika (gázérzékelő, szellőzés, stb.)

7. EGYEBEK

Szakmai előképzettségként elfogadható további végzettségek:

ABC
7.1.MegnevezésAzonosítóMegjegyzés
7.2.Gépjármű-technikai
szerelő (Autószerelő)
311-1
7.3.Autóvillamossági szerelő311-2
7.4.Autóelektronikai
műszerész
51 5241 01
7.5.Autószerelő51 5241 02
7.6.Mezőgazdasági gépjavító
szaktechnikus
53 5452 01
7.7.Mezőgazdasági
gépüzemeltető
szaktechnikus
53 5452 02
7.8.Mezőgazdasági
gépésztechnikus
52 5452 02
7.9.Mezőgazdasági
szervizüzemi
szaktechnikus
53 5452 03
7.10.Mezőgazdasági gépjavító34 6280 04(a tevékenység
megjelölésével)
7.11.Közlekedésgépészeti
(gépjárműtechnikai)
technikus
7.12.Közlekedésmérnök
(autógépész,
járműgyártási,
autógyártási)
üzemmérnök.

A 9. sorszámú Gépjármű mechatronikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gépjármű mechatronikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000 óra

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó, -javító
Autó szervizelő
3.1.3.Autó bevizsgáló autószerelő
3.1.4.Autószerelő
3.1.5.Autódiagnosztikai szerelő
3.1.6.Autómtómű-beállító
3.1.7.Autójavító
3.1.8.Dieselmotor szerelő
3.1.9.Gépjármű technikai szerelő
3.1.10.Gépjármű- és klímaberendezés-szerelő
3.1.11.Gumijavító és centírozó
3.1.12.Közúti járműszerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gépjármű mechatronikus a gépjárművek sorozatgyártásában a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a gépjármű mechanikus és elektronikus rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja, vagy megjavíttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a gépjárművek sorozatgyártásában közreműködni;

- a gyártási folyamatban minőségellenőrzést végezni és ennek során ellenőrzi a gyártósorról lekerülő gépjárművek minőségét;

- tevékenységéhez meghatározott gépeket, eszközöket, mérőberendezéseket használni,

- az elvégzett méréseket dokumentálni;

- az elektromos, elektronikus, mechanikus, pneumatikus és hidraulikus rendszereket ellenőrizni, elemezni;

- megállapítani és megszüntetni a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket is használni;

- kezelni a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezni a járműveket, és megvizsgálni az előírásoknak való megfelelést;

- mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerelni, valamint ellenőrizni;

- járműveket és rendszereket karbantartani, javítani és beállítani;

- hibákat és zavarokat keresni, mérési eredményeket értékelni;

- a munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmazni;

- minőségi, valamint a munkavégzéshez és ellenőrzéshez szükséges utasításokat értelmezni;

- szakmai tevékenységeinek végzése során:

- betartani a biztonsági előírásokat;

- elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hiba-megállapítását;

- működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;

- felhasználni a tanult logisztikai ismereteket.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.4.54 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.5.34 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.6.34 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.7.34 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.8.34 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.9.54 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.10.34 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.11.34 525 04Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó
azonos ágazat
3.3.12.34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.13.34 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.14.34 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.15.54 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.16.34 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.17.54 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.18.54 525 11Vasútijármű dízelmotor- és
hajtásszerelő
azonos ágazat
3.3.19.54 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.20.54 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10453-12Gépjárművek mechanikai részegységei, diagnosztika
4.6.10454-12Gépjárművek villamos részegységei, diagnosztika
4.7.10455-12Gépjárművek karbantartása, javítás és gyártás utáni
ellenőrzése
4.8.10456-12Gépjárműipari munkajog és kommunikáció
4.9.11497-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
gyakorlati
szóbeli
5.2.4.10163-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10453-12Gépjárművek mechanikai
részegységei, diagnosztika
gyakorlati,
szóbeli
írásbeli
5.2.6.10454-12Gépjárművek villamos részegységei,
diagnosztika
gyakorlati
szóbeli
írásbeli
5.2.7.10455-12Gépjárművek karbantartása, javítás és
gyártás utáni ellenőrzése
gyakorlati
szóbeli
5.2.8.10456-12Gépjárműipari munkajog és
kommunikáció
szóbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjárművek mechanikai és villamos részegységeinek ismerete, diagnosztikája, szerelése

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre álló gépjármű, vagy gépjármű részegység ellenőrzése, hibafeltárás, javítási technológia szerinti javítás, dokumentálás. Hatósági vizsgára való megfelelőségi vizsgálat. A tevékenységhez kapcsolódó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai, diagnosztikai, karbantartási és javítási ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli teszt, és kifejtő feladatok, szakmai számítási és rajzi feladatok elkészítése, megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai, diagnosztikai, karbantartási és javítási ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Gépjárművek mechanikai részegységeinek ismerete, diagnosztikája, Gépjárművek villamos részegységeinek, ismerete, diagnosztika, Gépjárművek karbantartása, javítás és gyártás utáni ellenőrzése, Szakmai képzés munkajogi és kommunikációs ismeretei, követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok
6.3.Elektromos kisgépek
6.4.Pneumatikus kisgépek
6.5.Digitális műszerek
6.6.Fékpad
6.7.Futómű-beállító
6.8.Lengéscsillapító vizsgáló
6.9.Fényszóró beállító
6.10.Gumiszerelő készülék
6.11.Centírozó gép
6.12.Emelő berendezések
6.13.Speciális szerszámok
6.14.Speciális eszközök
6.15.Mechanikai mérőműszerek
6.16.Villamos mérőműszerek
6.17.Egyéni védőeszközök
6.18.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.19.Munkabiztonsági eszközök, felszerelése
6.20.Tömítettség ellenőrző berendezés
6.21.Elsősegélynyújtás eszközei

7. EGYEBEK

A 10. sorszámú Gépjármű-építési, szerelési logisztikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 841 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel
betölthető munkakörök
3.1.2.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó, -javító
Autóbevizsgáló autószerelő
3.1.3.Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4.Autómtómű-beállító

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gépjármű-építési, szerelési logisztikus biztosítja az ipari rendszerű gépjárműgyártás folyamatosságát. Alkatrészellátással, szállítással, ezek tervezésével foglalkozik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- szerelési- és karbantartási terveket, szerkezeti rajzokat és gyártási utasításokat értelmezni;

- minőségbiztosításra vonatkozó statisztikákat készíteni és értelmezni;

- gyártási folyamatokat biztosító utasításokat és információkat felhasználni;

- szállítási- és tárolási rendszereket kezelni;

- részt venni a munkafolyamatok optimalizálásában és korszerűsítésében;

- munkafeladatokat és tevékenységeket szervezni és koordinálni;

- anyagok előkészítésével kapcsolatos diszpozíciós feladatokat ellátni;

- folyamatosan fejleszti a szakképesítésével kapcsolatos tudását és ismereteit.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.4.54 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.5.34 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.6.34 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.7.34 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.8.34 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.9.54 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.10.34 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.11.34 525 04Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó
azonos ágazat
3.3.12.34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.13.34 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.14.34 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.15.54 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.16.34 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.17.54 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.18.54 525 11Vasúti jármű dízelmotor- és
hajtásszerelő
azonos ágazat
3.3.19.54 525 12Vasúti jármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.20.54 525 13Vasúti jármű villamosazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10166-12Gépészeti kötési feladatok
4.6.10458-12Gyártósori összeszerelő logisztikai feladatai
4.7.10459-12Logisztika, minőségbiztosítás, gazdasági alapok
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
gyakorlati
szóbeli
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10166-12Gépészeti kötési feladatokgyakorlati
5.2.6.10458-12Gyártósori összeszerelő logisztikai
feladatai
gyakorlati
szóbeli
5.2.7.10459-12Logisztika, minőségbiztosítás,
gazdasági alapok
írásbeli
szóbeli
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Általános gépészeti és logisztikai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Elsősegélynyújtás, újraélesztés, összetett alkatrész készítése, oldható és nem oldható kötések készítése, számítógéppel segített logisztikai rendszerben anyagazonosítás, irányítás, készletkarbantartás.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyártósori logisztikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással, készletgazdálkodással, kiszolgálással és minőségbiztosítással kapcsolatos ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyártósori logisztikai, összeszerelési és biztonságtechnikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Gyártósori összeszerelő logisztikai feladatai, Logisztika, minőségbiztosítás, gazdasági ismeretek, követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szerelő célgépek
6.3.Szerelő célszerszámok
6.4.Fémipari kéziszerszámok
6.5.Elektromos kéziszerszámok
6.6.Mechanikus mérőeszközök
6.7.Elektromos mérőeszközök
6.8.Speciális ellenőrző és mérőeszközök
6.9.Speciális szerszámok, kisgépek
6.10.Számítógépek, szoftverek
6.11.Anyagmozgató eszközök, gépek
6.12.Védőfelszerelések
6.13.Speciális technológiai berendezések
6.14.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.15.Szerelőállványok
6.16.Modellek, sablonok
6.17.Logisztikai feladatokkal kapcsolatos dokumentumok
6.18.Minőségbiztosítási rendszereszközök
6.19.Elsősegélynyújtási eszközök

7. EGYEBEK

A 11. sorszámú Gépjárműépítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gépjárműépítő, szerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.8211Mechanikaigép-
összeszerelő
Gépkocsi-összeszerelő
3.1.3.Gyártósori összeszerelő
3.1.4.Gépgyártósori gépkezelő,
gépszerelő
3.1.5.Motorkészítő
3.1.6.Gépjármű-összeszerelő
3.1.7.Automata összeszerelő gépsor
kezelője
3.1.8.Karosszéria összeszerelő
3.1.9.Finommechanikai összeszerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Gépjárműépítő, szerelő gépjárműveket, motorokat, gépjármű elemeket, részegységeket állít elő folyamatos gyártósoron. Gépjármű felépítmények részegységeinek összeépítését végzi. Munkájával kapcsolatosan ellenőriz, karbantart, dokumentál és anyagmozgatást végez. Tevékenységét egyénileg vagy szerelőcsoportokban gyártási folyamatok keretén belül végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- elektromos és fémipari kéziszerszámokat használni;

- tevékenységeihez meghatározott gépeket, szerelő- és segédberendezéseket, szállító eszközöket és szerszámokat használni;

- mérőeszközöket kezelni;

- gyártási folyamatokat biztosító utasításokat és információkat használni;

- az általa használt berendezéseken, gépeken és eszközökön a beállítási, ápolási és karbantartási munkákat elvégezni;

- munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat;

- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről;

- anyagmozgató eszközöket használni;

- speciális technológiai berendezéseket kezelni;

- gépjárművet összeszerelni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.4.54 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.5.34 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.6.34 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.7.34 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.8.54 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.9.34 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.10.34 525 04Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó
azonos ágazat
3.3.11.34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.12.34 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.13.34 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.14.54 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.15.34 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.16.54 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.17.54 525 11Vasútijármű dízelmotor- és
hajtásszerelő
azonos ágazat
3.3.18.54 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.19.54 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10166-12Gépészeti kötési feladatok
4.6.10460-12Gépjárműépítő, -szerelő feladatai
4.7.10461-12Gépjárművek felépítése, szerkezete, szerelése,
ellenőrzése
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglakoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.Azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
gyakorlati
szóbeli
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10166-12Gépészeti kötési feladatokgyakorlati
5.2.6.10460-12Gépjárműépítő, -szerelő feladataiszóbeli
5.2.7.10461-12Gépjárművek felépítése,
szerkezete, szerelése, ellenőrzése
gyakorlati
szóbeli
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.9.11499-12Foglakoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjármű részegységek összeszerelése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy összetett feladat megoldása járművön vagy a gyártósoron, az általa megismert technológia felhasználásával, amely magában foglalja egy rendelkezésre álló részegység összeszerelését, a kísérő dokumentáció kitöltését, valamint a tevékenységgel kapcsolatos munkabiztonsági, elsősegély nyújtási és környezetvédelmi feladatok végrehajtását is.

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A gépjárművek részegységeinek feladata, működése ellenőrzése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított kérdései a 4. szakmai követelmények pontban meghatározott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Gépjárműépítő, szerelő feladatai, Gépjárművek felépítése, szerkezete, szerelése, ellenőrzése követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fémipari kéziszerszámok
6.3.Mechanikus mérőeszközök
6.4.Elsősegélynyújtás eszközei
6.5.Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.6.Anyagmozgató gépek, eszközök
6.7.Elektromos mérőeszközök
6.8.Szerelőállványok
6.9.Gyártási dokumentumok
6.10.Gépjárművek fődarabjai, részegységei
6.11.Szerszámgépek
6.12.Demonstrációs darabok
6.13.Számítógépek (programcsomagok, szimulációs szoftverek)
6.14.Alkatrésztároló és adagoló rendszerek
6.15.Szerelő célszerszámok
6.16.Futószalag vezérlő
6.17.Szerelő célgépek
6.18.Számítógépes mérőeszközök
6.19.Csavarbehajtó

7. EGYEBEK

A 12. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 525 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-860

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.5111KereskedőGumiabroncs kereskedő
3.1.3.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó, -javító
Autógumi-javító
3.1.4.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó, -javító
Gumijavító és centírozó
3.1.5.8136Gumitermékgyártó gép
kezelője
Gumisorjázó-javító
3.1.6.8211Mechanikaigép-
összeszerelő
Gumiabroncs-felszerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó feladata a gumiabroncsok szerviztevékenységét végző műhely üzemeltetése.

A gépjármű- kerékpánttal és gumiabronccsal és azok tartozékaival kapcsolatos feladatok ellátása a kereskedelem, a javítás, a szerelés, a kiegyensúlyozás, a tárolás, a környezetvédelem, a munkavédelem területén.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- gondoskodni a gumiabroncs szerviz üzemeltetéséről;

- kerékpántokkal, gumiabroncsokkal és azok tartozékaival kereskedni;

- új, használt és selejt kerékpántok, gumiabroncsok, és tartozékok szakszerű tárolásáról gondoskodni;

- betartani és betartatni a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat,

- biztonságtechnikai szabályok, betartásával dolgozni;

- betartatni a vállalkozására vonatkozó szabályokat;

- biztosítani a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket és betartatni az erre vonatkozó szabályokat,

- ügyfelekkel, ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tartani;

- reklamációt kezelni;

- számlát készíteni;

- a kerékpánt és gumiabroncs, adott gépjárműre való szerelhetőségét (oldal, forgásirány) megállapítani;

- a kerék gépjárműre való és a gumiabroncs kerékpántra való fel- és leszerelését elvégezni;

- mobil és stabil kiegyensúlyozó gépeken a kerék kiegyensúlyozását elvégezni;

- kerékpánt és gumiabroncs hibáit megállapítani;

- gumiabroncs javíthatóságát megállapítani;

- gumiabroncs és tömlőjavítást végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10462-12Gumijavító műhely üzemeltetése
4.4.10463-12Gumiabroncs-szerelés és -kiegyensúlyozás
4.5.10464-12Gumiabroncs-javítás
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésa modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10462-12Gumijavító műhely
üzemeltetése
írásbeli
5.2.4.10463-12Gumiabroncs-szerelés és
-kiegyensúlyozás
gyakorlati
5.2.5.10464-12Gumiabroncs-javításgyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és
biztonság
írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gumiabroncs szerelés és kiegyensúlyozás

A vizsgafeladat ismertetése: Kerék fel-, és leszerelése; gumiabroncs fel-, és leszerelése. Gumiabroncs belső nyomásának beállítása. Kerék kiegyensúlyozás. Szerelő és kiegyensúlyozó gépek és kiegészítőik, szerszámok, kézi eszközök szakszerű használata. Munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások betartása.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gumiabroncs és tömlő-javítás

A vizsgafeladat ismertetése: Meghibásodott gumiabroncs és abroncstömlő sérülés javíthatóságának megállapítása szakszerű vizsgálattal. Szöglyuk, oldalfal, futó javítás. Javító táblázatok értelmezése, használata. Javítás anyagai. Javításnál használt gépek berendezések, kézi szerszámok biztonságos alkalmazása. Mintázat korrekció és mintázat utánvágás.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Gumijavító műhely üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: Munka-, és tűzvédelmi előírások, környezetvédelmi és egészségügyi törvények, rendeletek, határozatok. Baleset, foglalkozási megbetegedések. Munkavédelmi eszközök. Minőségbiztosítás. Számlakészítés.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gumiabroncs műszaki paraméterei. Gumiabroncs feliratai. Keréktárcsa és pántgyűrű típusok. Abroncs és jármű kapcsolata.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

Gumiabroncs szerkezete, típusai, részei, szerkezeti elemei. Gumiabroncs feliratai. Speciális kialakítású és biztonsági abroncsok. Keréktárcsa és pántgyűrű típusok. Abroncs és jármű kapcsolata. Abroncs mechanikai és menettulajdonságai stb.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szerelőgép
6.3.Kerék kiegyensúlyozó (stabil, illetve mobil)
6.4.Kompresszor
6.5.Gumiabroncs levegőtöltő berendezés légnyomásmérővel
6.6.Nyomatékkulcs
6.7.Kaloda, teherabroncs szereléshez
6.8.Vulkanizáló berendezés
6.9.Porszívó (ipari)
6.10.Javítóállvány
6.11.Számítógép
6.12.Emelő berendezések
6.13.Mérőeszközök
6.14.Kéziszerszámok (gumiabroncs javításhoz használható szerszámkészlet)
6.15.Szerelőszerszámok
6.16.Egyéni védőeszközök
6.17.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.18.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.19.Javító anyagok (tapaszok, oldatok)

7. EGYEBEK

A gumiabroncs javítás gyakorlati oktatása tanműhelyben és gyakorlati képzésbe vont munkahelyen történhet.

A 13. sorszámú Hajós szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 841 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Hajós szakmunkás

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: Úszástudás (400m táv folyamatos leúszása, bármilyen úszásnemben).

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: Szükséges

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: igen, a második év végén

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 1. évfolyamot követően 140 óra (fedélzet, gépház), 2. évfolyamot követően 140 óra, amelyet fedélzeti és gépházi szolgálatban kell eltölteni.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.8430Hajószemélyzet,
kormányos, matróz
Matróz belvízi hajón
3.1.3.Segéd hajógépész
3.1.4.Fedélzetmester

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A hajós szakmunkás, egyaránt képes a hajó gépházi és fedélzeti munkájában részt venni. Gyakorlatától függően, önállóan vagy felügyelet mellett vesz részt a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban valamint napi tevékenységében. Szolgálati beosztását az utasítások keretein belül, önállóan látja el. Alapszinten németül vagy angolul tud kommunikálni. Ismeri és érti a német hajózási alap szaknyelvet. Képes önállóan vízből mentésre, elsősegélynyújtásra, újraélesztésre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a hajó tisztán és karbantartására;

- biztonságos csatolásokra, kötésekre;

- a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartására és betartatására;

- nyíltvízen vízből mentésre;

- idegen nyelvű kommunikációra,

- menetben és állás közben a hajógépház felügyeletére;

- hiba keresésre, megállapításra;

- egyszerűbb, alkatrészcserés javításra;

- közösségi higiénés rendszerek karbantartására, üzemzavar elhárítására;

- hatósági okmányainak naprakészen tartására;

- a munkakörére, beosztására vonatkozó hatósági szabályok betartására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.154 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.254 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.354 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.434 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.534 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.634 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.754 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.834 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.934 525 04Járműkarosszéria előkészítő,azonos ágazat
3.3.1034 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.1134 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.1234 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.1354 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.1434 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.1554 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.1654 525 11Vasútijármű dízelmotor- és
hajtásszerelő
azonos ágazat
3.3.1754 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.1854 525 13Vasútijármű villamos rendszereinek
szerelője
azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosítómegnevezése
száma
4.3.11753-16Fedélzeti ismeretek
4.4.11754-16Génházi ismeretek
4.5.11649-16Matróz vizsga
4.6.11755-16Jogszabályok, szabályzatok
4711964-16Hajóvillamossági alaptevékenység
4.811497-12Foglalkoztatás I.
4.911499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11753-16Fedélzeti ismeretekgyakorlati
5.2.4.11754-16Gépházi ismeretekgyakorlati
5.2.5.11755-16Jogszabályok, szabályzatokírásbeli
5.2.6.11649-16Matróz vizsgaírásbeli+gyakorlati
5.2.7.11964-16Hajóvillamossági alaptevékenységgyakorlati
5 2811497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5 2911499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 60%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fedélzeti ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételt húz. A tételek a fedélzeti ismeretek modul tartalmán alapulnak. Alapvetően összetett, önállóan megoldható feladatokat kell megoldani és német nyelvű nautikai utasításokat kell végrehajtani.

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50%

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

A vizsgafeladat megnevezése: Gépházi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételt húz. A tételek a gépházi ismeretek modul tartalmán alapulnak. Alapvetően önálló, diagnosztikai, karbantartási és javítási feladatokat kell megoldani és a fődarabok német vagy angol nyelvű elnevezését szóban meg kell mondani.

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 %

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hajózási Szabályzat teszt

A vizsgafeladat ismertetése: III. szintű vizsgának megfelelő, 30 kérdést tartalmazó teszt.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: nincs

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgán segédeszköz nem használható, javítás nem alkalmazható. A gyakorlati vizsgán, a feladatok elvégzéséhez a vizsgázó rendelkezésére állnak a szükséges eszközök, védőfelszerelések, amiket minden esetben a vizsgázónak kell kiválasztania.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék
6.2.laptop
6.3.projektor és vetítővászon
6.4.NAV pénztárgép
6.5.8 db secumar
6.6.2 db ladik
6.7.4 db kormányevező
6.8.2 db szapoly
6.9.2 db 25m felúszó kötéllel ellátott mentőgyűrű
6.10.4 db evező villa
6.11.6 db 25m felúszó kötéllel ellátott dobókörte
6.12.12 pár drótkötélhez való kétujjas bőrkesztyű
6.13.12 pár munkavédelmi 5 ujjas kesztyű
6.14.fa trepni készítéséhez való faanyag
6.15.fafűrész, gyalu, csiszoló, facsavar, csavarhúzó
6.16.12 db acélraskéta
6.17.4 db gépi festékcsiszoló
6.18.12 db drótkefe
6.19.gépházi egyéni védőeszközök
6.20.Kézi és gépi szerszámok, villás, csillag, dugó kulcsok,
nyomatékkulcsok, csavarhúzó, feszítővas
6.21.Szigetelt kézi szerszámok (elektromos mérések, javítások)
6.22.Kézi mérőműszerek (tolómérő, mikronméter, hézagmérő)
6.23.Víz- és csőszerelési készletek
6.24.Porlasztó beállító berendezés, nyomócsövek
6.25.Elektromos mérőműszerek (voltmérő, ampermérő)
6.26.Szigetelés és érintésvédelmi mérőműszerek
6.27.Kenőanyagok, motor és hidraulika olajok
6.28.Környezetbarát tisztítóeszközök
6.29.Elektronikus diagnosztikai mérések elvégzéséhez szükséges
műszer (laptop, szoftver, diagnosztikai kábelek)
6.30.4 db. hordozható, ruhán rögzíthető, kézi rádió
6.31.1 db a hajózásban előírt csatornákon működő, hajórádió
készülék.
6.32.Vákum mérő műszerek
6.33.Átfolyás mérő műszerek
6.34.drót, perion és kenderkötél
6.35.fa impregnáló és festék
6.36.acél rozsdagátló, alapozó és fedőfesték
6.37.alumínium alapozó és fedőfesték
6.38.teddy hengerek, marok, sarok, radiátor ecsetek
6.39.csaptelep, szifon, wc tartály
6.40.vakum wc
6.41.légkondicionáló gyakorlati szerelés céljára
6.42.oktató filmek, ábrák a moduloknak megfelelően

7. EGYEBEK

A 14. sorszámú Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Hajózási technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: Úszástudás (400m táv folyamatos leúszása, bármilyen úszásnemben).

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükséges

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű keresztféléves képzésben, a szakmai gyakorlat időtartama: 2 évfolyamos képzés esetén, az első félévet követően tömbösítve 540 óra (fedélzet, gépház), a harmadik félévet követően 540 óra, amelyet fedélzeti és gépházi szolgálatban kell eltölteni.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.Hajószemélyzet,
kormányos, matróz
Matróz belvízi hajón
3.1.3.8430Segéd hajógépész
3.1.4.Fedélzetmester

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A hajózási technikus, önállóan képes a hajó gépházi és fedélzeti munkáiban részt venni. Gyakorlottságától függően, önállóan vagy felügyelet mellett vesz részt a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban. Szolgálati beosztását az utasítások keretein belül, önállóan látja el. Németül vagy angolul tud kommunikálni. Ismeri és érti a német hajózási szaknyelvet. Képes önállóan vízből mentésre, elsősegélynyújtásra, újraélesztésre. Kishajót önállóan, biztonsággal vezet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a hajó tisztán és karbantartására;

- biztonságos csatolásokra, kötésekre;

- a tűz, munka és balesetvédelmi szabályok betartására és betartatására;

- nyíltvízen vízből mentésre;

- idegen nyelvű kommunikációra.

- menetben és állás közben a hajógépház felügyeletére;

- hibakeresésre, megállapításra;

- egyszerűbb, alkatrészcserés javításra;

- közösségi higiénés rendszerek karbantartására, üzemzavar elhárítására;

- hatósági okmányok (hajó és személyzet okmányainak) naprakészen tartására;

- a hajózásra vonatkozó, hatósági szabályok betartására;

- kisgéphajó önálló vezetésére.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51 841 01Képesített hajósrészszakképesítés
3.3.4.54 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.5.54 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.6.54 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.7.34 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.8.34 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.9.34 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.10.34 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.11.34 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.12.34 525 04Járműkarosszéria előkészítő,azonos ágazat
3.3.13.34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.14.34 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.15.34 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.16.54 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.17.34 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.18.54 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.19.54 525 11Vasútijármű dízelmotor- ésazonos ágazat
3.3.20.54 525 12Vasútijármű szerkezeti ésazonos ágazat
3.3.21.54 525 13Vasútijármű villamosazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11753-16Fedélzeti ismeretek
4.4.11754-16Génházi ismeretek
4 511649-16Matróz vizsga
4.6.11755-16Josszabályok, szabályzatok
4.7.11757-16Szakmai nyelv (német, angol)
4.8.11630-16Elektronikus navigáció
4.9.11966-16Kisgénhajó vezető "A"
4.1011964-16Hajóvillamossági alaptevékenység
4.11.11965-16Hajóvillamosság a gyakorlatban
4 1211498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.13.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11753-16Fedélzeti ismeretekgyakorlati
5.2.4.11754-16Gépházi ismeretekgyakorlati
5.2.5.11649-16Jogszabályok és szabályzatokírásbeli
5.2.6.11757-16Szakmai nyelv (német, angol)szóbeli
5.2.7.11757-16Kisgéphajó vezetése "A"gyakorlati
5.2.8.11630-16Matróz vizsgagyakorlati
5.2.911966-16Elektronikus navigációgyakorlati
5.2.10.11964-16Hajóvillamossági alaptevékenységgyakorlati
5.2.11.11965-16Hajóvillamosság a gyakorlatbangyakorlat
5.2.12.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.13.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:[19]

5.3.1.1. A vizsgafeladat megnevezése: Kisgéphajó vezetése, manőverezés, mentés.

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók 3 fős csoportokban, a felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló jogszabályban víziútnak nyilvánított vonalszakaszon, a vizsgáztató utasítása szerinti útvonalon, utasítás szerinti manővereket hajtanak végre. A vizsgafeladat zárásaként bábu vízből mentése.

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50%

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.1.2. A vizsgafeladat megnevezése: Gépházi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételt húz. A tételek a gépházi ismeretek modul tartalmán alapulnak. Alapvetően önálló, diagnosztikai, karbantartási és javítási feladatokat kell megoldani és a fődarabok német vagy angol nyelvű elnevezését szóban meg kell mondani.

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50%

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Hajózási Szabályzat, kisgéphajó vezetése teszt

A vizsgafeladat ismertetése: A hajózás közlekedési és egyéb szabályaiból, Hajózási Szabályzat V. szintű vizsgának megfelelő, 30 kérdést, a kisgéphajóra vonatkozó 30 kérdést teszt formájában.

A vizsgafeladat időtartama: 2x30 perc, 10 perc szünet közbeiktatásával

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai nyelv

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételt húz. A tételek különféle, a hajózásban előforduló szituációkat tartalmaznak. A tételnek megfelelően kell, idegen nyelven kommunikálni a vizsgáztatóval.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgán segédeszköz nem használható, javítás nem alkalmazható.

A gyakorlati vizsgán, a feladatok elvégzéséhez a vizsgázó rendelkezésére állnak a szükséges eszközök, védőfelszerelések, amiket minden esetben a vizsgázónak kell kiválasztania.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék
6.2.laptop
6.3.projektor és vetítő vászon
6.4.NAV pénztárgép
6.5.12 db secumar
6.6.2 db ladik
6.7.4 db kormányevező
6.8.2 db szapoly
6.9.2 db 25 m felúszó kötéllel ellátott mentőgyűrű
6.10.4db evező villa
6.11.6 db 25 m felúszó kötéllel ellátott dobókörte
6.12.12 pár drótkötélhez való két ujjas bőrkesztyű
6.13.12 pár munkavédelmi 5 ujjas kesztyű
6.14.fa trepni készítéséhez való faanyag
6.15.fa fűrész, gyalu, csiszoló, facsavar, csavarhúzó
6.16.12 db acél raskéta
6.17.4 db gépi festékcsiszoló
6.18.12 db drótkefe
6.19.gépházi egyéni védőeszközök
6.20.Kézi és gépi szerszámok, villás, csillag, dugó kulcsok,
nyomatékkulcsok, csavarhúzó, feszítővas
6.21.Szigetelt kézi szerszámok (elektromos mérések, javítások)
6.22.Kézi mérőműszerek (tolómérő, mikronméter, hézagmérő)
6.23.Víz és csőszerelési készletek
6.24.Porlasztó beállító berendezés, nyomócsövek
6.25.Elektromos mérőműszerek (voltmérő, ampermérő)
6.26.Szigetelés és érintésvédelmi mérőműszerek
6.27.Kenőanyagok, motor és hidraulika olajok
6.28.Környezetbarát tisztítóeszközök
6.29.Elektronikus diagnosztikai mérések elvégzéséhez szükséges
műszer (laptop, szoftver, diagnosztikai kábelek)
6.30.4 db hordozható, ruhán rögzíthető, kézi rádió
6.31.1 db a hajózásban előírt csatornákon működő, hajórádió
készülék
6.32.Vákummérő műszerek
6.33.Átfolyás mérő műszerek
6.34.drót, perion és kenderkötél
6.35.fa impregnáló és festék
6.36.acél rozsdagátló, alapozó és fedőfesték
6.37.alumínium alapozó és fedőfesték
6.38.teddy hengerek, marok, sarok, radiátor ecsetek.
6.39.csaptelep, szifon, wc tartály
6.40.vakum wc
6.41.légkondicionáló, gyakorlati szerelés céljára
6.42.oktató filmek, ábrák a moduloknak megfelelően
6.43.12 főnél nagyobb befogadóképességű kisgéphajó
6.45.3 db 10x50 látcső

7. EGYEBEK

A 15. sorszámú Hajózási üzemeltetési vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 841 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Hajózási üzemeltetési vezető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség:érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: egyéves hajós szakmai gyakorlat (min. matróz)

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükséges

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:40 %

2.8. Szintvizsga: nincs

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör (ök),foglalkozás (ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör (ök)
3.1.2.8430Hajószemélyzet,
kormányos, matróz
Hajózási üzemeltetési vezető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Hajózási tevékenység szakszerű irányítása egy vállalkozáson belül.

Hajók műszaki vizsgáztatása és hatósági szemlére való felkészítése.

Hajózási vállalkozások jogi képviselete.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- hajózási tevékenység szakszerű irányítására;

- betartatni a víziközlekedési törvényt és annak rendeleteit;

- betartatni, a hajózási tevékenység végzését szabályozó legfontosabb jogszabályokat,

- áttekinteni és elkészíteni jogi és fuvarozási szerződéseket,

- hatósági előírásoknak megfelelően felkészíteni úszólétesítményeket üzemképességi szemlékre;

- hajóépítési javítási feladatok koordinálására,

- hajóokmányok és személyzeti okmányok vezetésére;

- kapcsolattartásra és hivatali ügyintézésre a közlekedési hatóságok felé;

- úszólétesítmények, kikötők műszaki nautikai ellenőrzésére,

- a víziközlekedés biztonsági szabályainak betartatására;

- a munkavédelmi és egészségügyi előírások ellenőrzése, és betartatása.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11761-16Jogi ismeretek
4.4.11762-16Kereskedelmi, adó és számviteli alapismeretek
4.5.11759-16Hajózási műszaki, üzemvitel és, hajóbiztonsági ismeretek
4.6.11760-16Vízrajzi ismeretek
4.711498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.811499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint -egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosímegnevezésea modulzáró

száma
vizsga
vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11761-
16
Jogi ismeretekgyakorlati,
írásbeli
5.2.4.11762-
16
Kereskedelmi, adó és számviteli ismeretekírásbeli
5.2.5.11759-
16
Hajózási, műszaki, üzemvitel és hajóbiztonsági
ismeretek
gyakorlati,
szóbeli
5.2.6.11760-
16
Vízrajzi ismeretekszóbeli
5.2.711498-
12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.811499-
12
Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga, vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

Üzemben lévő hajó, időszakos szemlére való teljes felkészítésének, előkészítése, a hajó tűzoltó és kármentő berendezéseinek ellenőrzése, egyéni és csoportos mentőeszközök ellenőrzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 100%

A teljes vizsgatevékenységen belül: 35%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A jogi, kereskedelmi, adó és számviteli alapismereteket, a hajózási üzemeltetési vezető tevékenységére jellemző, komplex módon összefogó vizsgafeladat.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

Értékelési súlyaránya a teljes vizsgatevékenységen belül: 35%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Hajózási műszaki, üzemviteli és vízrajzi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételt húz. A tételek a hajózási műszaki és üzemviteli modul tartalmán alapulnak. A tétel kihúzása után a vizsgázónak 20 perce van, írásban vázlat készítésére. Ezt követően a vizsgázó szóban ad választ a húzott tételben szereplő kérdésekre. Minden tétel 10 kérdést tartalmaz.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

Értékelési súlyaránya a teljes vizsgatevékenységen belül: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgán segédeszköz nem használható. A szóbeli vizsgán, a tételek kidolgozásához a vizsgázó vázlatot készíthet, amihez rendelkezésére állnak a szükséges eszközök.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék
6.2laptop
6.3projektor és vetítő vászon
6.4hajózási szabályzat
6.5elektronikus jogkódex
6.6EGK belvízi hajózást érintő jogszabályai nyomtatott és
elektronikus formában
6.7hajózásra vonatkozó jogszabálygyűjtemény
6.8adójogszabályok
6.9aktuális fuvarlevél minták
6.10belvízi hajók műszaki felügyeleti előírása
6.11a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra
alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az
13/2001.
(IV. 10.) KÖVIM rendelet nyomtatott formában
6.12Magyar Közlöny 2008/47/2. száma
6.13A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
nyomtatott és elektronikus formában

7. EGYEBEK

A 16. sorszámú Hídépítő és -fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Hídépítő és -fenntartó technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 700 - 1050

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.3117Építő- és
építésztechnikus
Hídépítő és -fenntartó technikus
Hídépítési művezető
Építőipari labortechnikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A hídépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök, valamint a szakmunkások között

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- mérési feladatokat végezni;

- ellenőrzési feladatokat ellátni;

- dokumentációs tevékenységet végezni;

- szervezési feladatokat ellátni;

- munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni;

- megvalósítani a környezetvédelmi tervet;

- minőségbiztosítási feladatokat ellátni;

- aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának;

- számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni;

- új hidat építeni;

- híd fenntartási feladatot végezni, hidat üzemeltetni, felügyelni, gondozni, karbantartani;

- továbbképezni magát;

- biztosítani a hídépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat;

- értelmezni és alkalmazni a hídépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, előírásokat, szabványokat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat;

- a munkahelyi építőanyagok alkalmazására, a talajmechanikai laboratóriumok eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére, ellenőrzésére;

- alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket;

- hídépítéssel kapcsolatos egyszerű számítási feladatokat megoldani, ellenőrizni, a számított eredményekből résztervet készíteni;

- közreműködni a beruházások előkészítésében, lebonyolításában, a hatósági engedélyek beszerzésében, alkalmazásában;

- részt venni az acél-, vasbeton-, feszített beton-hidak építésében, részmunkafolyamatok irányítani, koordinálni;

- hídtartozékokkal kapcsolatos építési és fenntartási feladatokat ellátni, irányítani;

- részt venni a forgalomba-helyezési, próbaterhelési, használatbavételi, műszaki átadás-átvételi, garanciális folyamatokban, eljárásokban, jegyzőkönyvet vezetni;

- ellenőrzési feladatok végzésére, ellenőrizni a híd állapotát, hídmonitoring rendszert működtetni, részt venni a karbantartásban;

- hídgazdálkodási, felújítási munkákat tervezni (összeállítani), ütemezni, híd rehabilitációs tevékenységben részt venni;

- együttműködni a közúti- vagy vasúti-pálya építésében, karbantartásában;

- beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 582 01Acsazonos ágazat
3.3.4.34 582 02Bádogosazonos ágazat
3.3.5.34 582 13Burkolóazonos ágazat
3.3.6.34 582 04Festő, mázoló, tapétázóazonos ágazat
3.3.7.34 582 07Kőfaragó, műköves és épületszobrászazonos ágazat
3.3.8.34 582 14Kőművesazonos ágazat
3.3.9.54 582 03Magasépítő technikusazonos ágazat
3.3.10.54 582 04Mélyépítő technikusazonos ágazat
3.3.11.34 582 10Szárazépítőazonos ágazat
3.3.12.34 582 15Tetőfedőazonos ágazat
3.3.13.34 582 11Útépítőazonos ágazat
3.3.14.54 582 05Útépítő és -fenntartó technikusazonos ágazat
3.3.15.54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11636-16Építőipari ágazati ismeretek
4.4.11956-16Közlekedésépítő közös ismeretek
4.5.10474-16Hídépítéstan
4.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11636-16Építőipari ágazati ismeretekírásbeli, szóbeli
5.2.4.11956-16Közlekedésépítő közös ismeretekgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5.10474-16Hídépítéstangyakorlati, írásbeli szóbeli
5.2.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hídépítés és közlekedésépítő szakmai gyakorlat - A hídépítés kivitelezése, mérések és kitűzések, hídvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése: A hídépítés kivitelezéséből egy-egy részfeladat megoldása [pl. hídtartozékok elhelyezése, vasbetonlemez vagy vasbetongerenda zsaluzása, betonacél szerelése, előregyártott elemek készítése, anyagmennyiség számítása, szerszámok, eszközök, kisgépek szakszerű használata, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartása (csoportos feladat, az egyéni teljesítmény értékelésével)].

Vízszintes mérések, magasságmérés, jegyzőkönyvvezetés, a mérési eredmények számítása, ábrázolása, kitűzése (a mérésekhez, geodéziához nem értő figuránsokat kell biztosítani).

Hídvizsgálat végrehajtása, műszerek szakszerű használata, vizsgálati jegyzőkönyv készítése, feltárt hibák értékelése, a szükséges beavatkozások meghatározása (csoportos feladat, az egyéni teljesítmény értékelésével).

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hidak szerkezeti kialakítása, erőjátéka, építéstechnológiák, hídfelügyelet és fenntartás

A vizsgafeladat ismertetése: A különböző hídépítési témákhoz kapcsolódó egyszerű számítási-, szerkezeti-, rajzi-, technológiai feladatok megoldása. A hídüzemeltetési és hídfenntartási feladatok.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hidakkal szemben támasztott követelmények, szerkezeti kialakítások, építés, felügyelet és fenntartás

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgán a számítási feladatok megoldásához az Szilárdságtani táblázatok, hidak és szerkezetek méretezése vagy a Szilárdságtani táblázatok kivonat használandó. A táblázatokat a vizsgaszervező biztosítja, a vizsgázó saját táblázatot nem használhat. A rajzeszközökről és számológépről a vizsgázó gondoskodik.

A szóbeli vizsgán a hídépítés terveket, segédleteket a vizsgaszervező biztosítja.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.3.Egyéni védőfelszerelések
6.4.Műszaki dokumentációk
6.5.Informatikai eszközök
6.6.Laboratóriumi eszközök
6.7.Geodéziai kitűző eszközök és műszerek
6.8.Földmunka kisgépei
6.9.Acs és betonacél szerelő szerszámok és kisgépek
6.10.Betonozás kisgépei
6.11.Kézi szerszámok
6.12.Elektromos kisgépek
6.13.Hídvizsgálat, hídmonitoring kézi és digitáliseszközei, műszerei

7. EGYEBEK

Orvosi alkalmasság: szükséges a 10. évfolyam utáni első nyári gyakorlatig a szakmai és vizsgakövetelmény által meghatározott hídépítő és fenntartó technikusi munkakörre vonatkozóan, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendeletben megfogalmazott orvosi alkalmassággal rendelkeznie.

A 17. sorszámú Járműfényező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Járműfényező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000 óra

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel
betölthető munkakörök
3.1.2.7327Festékszóró, fényezőAutófényező
3.1.3.Dukkózó
3.1.4.Felületlakkozó
3.1.5.Fémfestő, fémmázoló
3.1.6.Fémsavazó
3.1.7.Fémszerkezet mázoló
3.1.8.Fényező
3.1.9.Fényező és mázoló, fém
3.1.10.Galvánfestő
3.1.11.Korrózióvédelmi festő
3.1.12.Lakkozó, fém
3.1.13.Nikkelező
3.1.14.Polírozó
3.1.15.Zománcozó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A járműfényező szakember feladata gépjárművek karosszériáinak javító és felújító jellegű felületkezelése, fényezése. Tevékenységét a kézi és gépi fényezési technológiák alkalmazásával önállóan, a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Tevékenységével a fényezési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javító fényezését, díszítő fényezését végezni;

- előkészíteni gépjárművek, karosszériaelemek festési, fényezési műveleteit (szerszámok, alapozó anyagok; töltőanyagok, csiszolóanyagok, zsírtalanító anyagok);

- előkészíteni a fém, fa és műanyag felületeket fényezésre (akadályozó elemek eltávolítása, eltakarása, felülettisztítás, kittelés, kittcsiszolás, töltőalapozás, felületzsírtalanítás);

- technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végezni;

- festés, fényezés, díszítő fényezés műveleteit végezni;

- polírozási műveleteket végezni;

- munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni;

- működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;

- betartani a biztonsági előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.154 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.254 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.354 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.434 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.534 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.634 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.734 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.854 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.934 525 04Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó
azonos ágazat
3.3.1034 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.1134 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.1234 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.1354 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.1434 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.1554 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.1654 525 11Vasúti jármű dízelmotor- ésazonos ágazat
3.3.1754 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.1854 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10482-12Járműfényező feladatai
4.5.10483-12Altalános vállalkozási feladatok
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
gyakorlati
szóbeli
5.2.4.10482-12Járműfényező feladataigyakorlati,
írásbeli,
szóbeli
5.2.5.10483-12Általános vállalkozási feladatokszóbeli
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjármű karosszériajavító, díszítő fényezése

A vizsgafeladat ismertetése: Gépjármű karosszéria, karosszéria elem, karosszéria részelem fényezésre történő előkészítése, ami tartalmazza az alkalmazott technológiák során elvégzendő lépéseket (kittkeverések, durva előkészítés, finom előkészítés, töltőalapozás, zsírtalanítások, csiszolások, portalanítások).

A fényezés végrehajtása, a fényezéshez szükséges színbeazonosítás, számítógépes festékkeverés, felületzsírtalanítás, fedőfestés, díszítőfestés a technológiának megfelelő rétegszámban, valamint visszacsiszolás és polírozás. A gyakorlati feladathoz kapcsolódó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfényezési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési ismeretek, kémiai és fizikai alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Technológiai és vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, járműfényező feladatai és általános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.3.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.4.Hőmérsékletmérő
6.5.Kifolyásmérő (Ford pohár)
6.6.Szárító (kemence)
6.7.Páratartalom mérő
6.8.Hőmérsékletmérő
6.9.Kifolyásmérő (Ford pohár)
6.10.Szárító (kemence)
6.11.Páratartalom mérő
6.12.Időmérő
6.13.Tesztpapírok
6.14.Mérlegek
6.15.Rugalmasság vizsgáló
6.16.Rétegvastagság mérő, és porozitás mérő
6.17.Sűrűségmérő
6.18.Alapvegyszerek, savak, lúgok, indikátorok
6.19.Felület előkészítő eszközök, berendezések
6.20.Festék előkészítő berendezések
6.21.Festékfelhordó berendezések, eszközök
6.22.Vízkeménység mérő (PH)
6.23.Szárító berendezések, hőkamrák
6.24.Számítógéppel csatlakoztatható digitális mérleg
6.25.Számítógépes színkeverő rendszer
6.26.Mosó berendezések
6.27.Elszívó berendezések
6.28.Szelektív hulladéktárolók
6.29.Egyéni védőeszközök

7. EGYEBEK

A 18. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező.

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7327Festékszóró, fényezőFestékszóró, fényező
3.1.3.Autófényező
3.1.4.Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó
3.1.5.Dukkózó
3.1.6.Felületlakkozó
3.1.7.Fémszerkezet mázoló
3.1.8.Fényező
3.1.9.Fényező és mázoló, fém
3.1.10.Korrózióvédelmi festő
3.1.11.Lakkozó, fém
3.1.12.Polírozó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó feladata gépjárművek karosszériáinak felületkezelése, ipari rendszerű fényezése. Tevékenységét az ipari fényezési technológiák alkalmazásával önállóan, a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Közvetlenül részt vesz a felületkezelési folyamat alkalmazásán keresztül a minőségre vonatkozó szabványok betartásában és a technológiai folyamatok, a minőségbiztosítás, a munkabiztonság és a környezetvédelem folyamatos korszerűsítési tevékenységeiben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- fémfelületek kezelését (előkészítő és utókezelő műveletek) végezni;

- felületkezeléssel kapcsolatos vegyszereket, berendezéseket, szerszámokat, mérőeszközöket kezelni;

- gyártósori munkafolyamatokat irányítani, javítófényezési munkafolyamatokat végezni;

- anyagok előkészítésével kapcsolatos diszpozíciós feladatokat ellátni az üzemi gyártás- és szerelésirányítás keretén belül;

- zsírtalanító és fényező gépeket kezelni, felügyelni, ellenőrizni;

- alapozást végezni, előkészíteni a végleges bevonat felvitelre az anyagokat;

- felületbevonást végezni kézzel, valamint fényező berendezésekkel;

- polírozási műveleteket végezni;

- minőségellenőrzési feladatokat ellátni;

- utómunkálatokat végezni kézzel és kézi kisgépekkel;

- munkabiztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátni;

- a munkaterület, valamint az eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztántartásával összefüggő tevékenységeket végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.154 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.254 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.354 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.434 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.534 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.634 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.734 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.854 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.934 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.1034 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.1134 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.1234 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.1354 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.1434 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.1554 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.1654 525 11Vasútijármű dízelmotor- ésazonos ágazat
3.3.1754 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.1854 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10484-12A felület-előkészítés feladatai
4.6.10485-12A felületbevonás kivitelezése, utókezelése
4.7.10456-12Gépjárműipari munkajog és kommunikáció
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
gyakorlati
szóbeli
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10484-12A felület-előkészítés feladataigyakorlati
szóbeli
5.2.6.10485-12A felületbevonás kivitelezése,
utókezelése
gyakorlati
írásbeli
szóbeli
5.2.7.10456-12Gépjárműipari munkajog és
kommunikáció
szóbeli
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyártósori munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése, javító fényezések

A vizsgafeladat ismertetése: Alapvető fémipari megmunkálási feladatok, mechanikai felület előkészítés, előkezelési technológia kiválasztása, az előkészített felület ellenőrzése. A felület bevonására alkalmas anyagok, szerszámok és eszközök kiválasztása. Az előkészítés kivitelezése megadott felületen (acél felület). Az alapozó anyag gyártósori technológiák szerinti felhordása szórása és szárítása. A felület állapotának függvényében javítás, rétegvastagság mérése, az ellenőrzés eredményének elemzése, az adott felület fényezésének elvégzése, a szükséges visszacsiszolás és polírozás, a minőségi munka érdekében finom csiszolás, és javítás, a felületszárítása, ha szükséges maszkoláskészítése. Tevékenységéhez kapcsolódó elsősegélynyújtási, újraélesztési feladatok végzése.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ipari fényezési, javítástechnológiai ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési ismeretek, kémiai és fizikai alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ipari fényezési és javítási technológiák, munkabiztonsági, környezetvédelmi és munkajogi ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, a felület-előkészítés feladatai, a felületbevonás kivitelezése, utókezelése, gépjárműipari munkajog és kommunikáció követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Hőmérsékletmérő
6.3.Kifolyásmérő
6.4.Szárító berendezés
6.5.Páratartalom-mérő
6.6.Időmérő
6.7.Tesztpapírok
6.8.Mérlegek
6.9.Rugalmasság vizsgáló
6.10.Rétegvastagság mérő, és porozitás mérő
6.11.Alapvegyszerek, savak, lúgok, indikátorok
6.12.Felület-előkészítő eszközök, berendezések
6.13.Festék-előkészítő berendezések
6.14.Festékfelhordó berendezések, eszközök
6.15.Vízkeménység mérő (PH)
6.16.Számítógéppel csatlakoztatható digitális mérleg
6.17.Számítógépes színkeverő rendszer
6.18.Mosó berendezések
6.19.Elszívó berendezések
6.20.Szelektív hulladéktárolók
6.21.Elsősegélynyújtási eszközök

7. EGYEBEK

A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Járműkarosszéria készítő, szerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7321LakatosLakatos
3.1.3.Díszlet-lakatos
3.1.4.Épület-szerkezet lakatos
3.1.5.Karosszéria lakatos
3.1.6.Lemezlakatos
3.1.7.Szerkezetlakatos
3.1.8.Vas- és fémszerkezeti lakatos

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A járműkarosszéria készítő, szerelő feladata gépjárművek karosszériáinak gyártósoron történő összeszerelése ipari szerelési technológiák, présgépek, hegesztő robotok alkalmazásával, a gyártósori folyamatok ellenőrzése, a minőség és a munkabiztonság folyamatos biztosítása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- szerelési- és karbantartási tervek, szerkezeti rajzok és gyártási utasítások segítségével felismerni feladatát;

- anyagok előkészítésével kapcsolatos diszpozíciós feladatok ellátására az üzemi gyártás-és szerelésirányítás keretén belül;

- alkatrészek és alkatrészcsoportok összeszerelésével gépjármű karosszéria egységeket, vagy gépjármű karosszériákat előállítani;

- karosszéria alkatrészcsoportok, vagy kész karosszériaelemek működési funkcióit és geometriai méreteit ellenőrizni, beállítani;

- az elvégzett szerelési-hegesztési munkákat felelősen ellenőrizni, dokumentálni, és szükség esetén korrekciós feladatokat végezni;

- tevékenységeihez meghatározott gépeket, szerelő-, hegesztő és segédberendezéseket, szállító eszközöket és szerszámokat használni;

- elvégezni az általa használt berendezéseken, gépeken és eszközökön a beállítási, ápolási és karbantartási munkákat;

- egyszerűbb üzemi berendezéseket működtetni, működési jellemzőket beállítani;

- szállítási és tárolási rendszereket kezelni;

- részegységeken és termékeken fellépő hibákat elhárítani, és utómunkálatokat végezni;

- betartatni a biztonságtechnikai előírásokat, környezetvédelmi szabványokat és üzemi előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.154 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.254 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.354 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.434 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.534 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.634 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.734 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.854 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.934 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.1034 525 04Járműkarosszéria előkészítő,azonos ágazat
3.3.1134 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.1234 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.1354 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.1434 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.1554 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.1654 525 11Vasúti jármű dízelmotor- ésazonos ágazat
3.3.1754 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.1854 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10166-12Gépészeti kötési feladatok
4.6.10486-12Gyártósori összeszerelő feladatai
4.7.11511-12Járműkarosszériák felépítése, szerkezete, szerelése,
ellenőrzése
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
gyakorlati
szóbeli
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10166-12Gépészeti kötési feladatokgyakorlati
5.2.6.10486-12Gyártósori összeszerelő feladataigyakorlati
írásbeli
szóbeli
5.2.7.11511-12Járműkarosszériák felépítése,
szerkezete, szerelése, ellenőrzése
írásbeli
szóbeli
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarosszéria készítő, szerelő feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Karosszériaelem gyártása során alkalmazott lemezmegmunkáló berendezések kezelése, alapparaméterek beállítása. Karosszéria részegységek készítése, szerelése, egy összetett karosszéria alkatrész készítése oldható és nem oldható kötések alkalmazásával. A gyakorlathoz tartozó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarosszéria készítő, szerelő szakmai és technológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Gépjármű karosszériák felépítése, karosszériákhoz felhasznált anyagok, karosszériaelemek gyártása. Technológia készítése (egy szerelési vagy gyártási tevékenységről műveletterv, műveletelem sorrend készítése, gépek, szerszámok mérőeszközök hozzárendelése).

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarosszéria készítő, szerelő technológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Gyártósori összeszerelő feladatai, Járműkarosszériák felépítése, szerkezete, szerelése, ellenőrzése követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Hegesztő berendezések
6.3.Fémipari kéziszerszámok
6.4.Mechanikus mérőeszközök
6.5.Elektromos mérőeszközök
6.6.Végellenőrző berendezések
6.7.Számítógépek
6.8.Anyagmozgató eszközök
6.9.Hegesztő célgépek
6.10.Présgépek
6.11.Csavarbehajtó
6.12.Egyéni védőeszközök
6.13.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.14.Készülékek
6.15.Modellek, sablonok
6.16.Mérőműszerek
6.17.Gyártási dokumentumok
6.18.Gyakorló célú számítógépes rendszer
6.19.Elsősegélynyújtási eszközök

7. EGYEBEK

A 20. sorszámú Jegyvizsgáló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 10

1.2. Szakképesítés megnevezése: Jegyvizsgáló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 700 - 1050

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -[20]

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek[21]

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.5231Belföldi jegyvizsgálóBelföldi jegyvizsgáló
3.1.3.Belföldi fedélzeti jegyellenőr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A jegyvizsgáló belföldi forgalomban az utazó közönség részére a menetjegyet értékesíti és ellenőrzi, illetve menetjeggyel kapcsolatos tájékoztatás nyújt.

Belföldi menetjegyek, hely- és pótjegyek kiszolgálását, készpénzfizetési számla kiállítását végzi a személyszállítási bevételek növelése céljából.

Az utazóközönség részére a teljes körű szolgáltatás részeként tájékoztatást nyújt a menetrendről, a jegyárak mértékéről, az igénybe vehető kedvezményekről.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a jegyvizsgáló tevékenységhez kapcsolódó,a vasúttársaságot megillető bevételek realizálására a vasúttársaság tulajdonának védelme érdekében;

- figyelemmel kísérni a nemzetközi díjszabásokat, árfolyamváltozásokat a naprakész információk biztosítása céljából;

- a vasúttársaságot megillető bevétel beszedése érdekében jegykiadást végezni;

- az átalány-kártérítéssel, visszatérítéssel kapcsolatos igazolások kiadására, utasok általi észrevételek, panaszok kezelésére;

- a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenteni, kitölteni az esemény miatt szükséges nyomtatványokat, a szolgálat végén eseménykönyvi jelentést készíteni;

- intézkedni a szükséges utasleadási feladatok ellátásáról;

- utaskiszolgálás érdekében gondoskodni az átvett szerelvények kivilágításáról, fűtéséről, hűtéséről, illetve a szükséges intézkedés megtételéről;

- a helyi előírásoknak megfelelően jelezni a nem megfelelő tisztítottságot, a jármű műszaki hiányosságait a mielőbbi intézkedések megtétele céljából;

- kezelni az iránytáblákat és az utastájékoztató berendezést;

- megkülönböztetni Infrastruktúrakezelő által alkalmazott jelzőket, azok csoportosítását és ennek jelentőségét;

- végrehajtani a jelzők jelzési képei és a különböző jelzések esetén követendő szabályokat;

- alkalmazni tolatás és a vonatközlekedés közben végrehajtandó forgalmi szabályokat;

- ellátni a személykocsik belső műszaki berendezéseinek kezelést, működésének ellenőrzését.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 841 02Közúti közlekedésüzemvitel-ellátóazonos ágazat
3.3.4.54 841 03Légi közlekedésüzemvitel-ellátóazonos ágazat
3.3.5.54 841 11Logisztikai és szállítmányozásiazonos ágazat
3.3.6.54 841 09Postai üzleti ügyintézőazonos ágazat
3.3.7.52 841 02Váltókezelőazonos ágazat
3.3.8.54 841 05Vasútforgalmi szolgálattevőazonos ágazat
3.3.9.54 841 06Vasúti árufuvarozási ügyintézőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11991-16Fuvarozási alapok
4.4.12105-16Vasúti kereskedelmi ismeretek
4.5.11959-16Fedélzeti jegyértékesítési ismeretek
4.6.11960-16Vasúti jelzések alkalmazásának ismerete
4.7.11961-16Forgalmi ismeretek alkalmazása
4.811962-16Személyszállító járművek ismerete
4.9.11498-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11991-16Fuvarozási alapokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.12058-16Vasúti kereskedelmi ismeretekgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5.11959-16Fedélzeti jegyértékesítési ismeretekgyakorlati
5.2.6.11960-16Vasúti jelzések alkalmazásának
ismerete
írásbeli, szóbeli
5.2.7.11961-16Forgalmi ismeretek alkalmazásaírásbeli, szóbeli
5.2.8.11962-16Személyszállító járművek ismereteírásbeli, szóbeli
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jegyvizsgáló vizsgafeladatok és elszámolások elvégzése.

A) A vizsgafeladat ismertetése: Vonatközlekedés, valamint tolatás közben alkalmazandó vasúti jelzések, továbbá a forgalmi szolgálat végzésének elméleti alapjai, személyszállító járművek műszaki ismeretei.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

B) A vizsgafeladat ismertetése: 8 díjszabási feladat alapján a vonatkozó bizonylatok vezetése. A megoldott feladatok, és a megadott elszámolási tételek alapján készítse el a leszámolását.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jegyvizsgáló szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott adatok alapján elszámolási okmány, nyugta, számla kiállítása.

Vonatközlekedés, valamint tolatás közben alkalmazandó vasúti jelzések, továbbá a forgalmi szolgálat végzésének elméleti alapjai. Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jegyvizsgáló szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2Fedélzeti jegykiadó gép + szoftver
6.3Jogszabály-gyűjtemény
6.4.Utasítások, díjszabások gyűjteménye
6.5.Számítógép
6.6.Szoftver
6.7.Nyomtatványok
6.8.Segédkönyvek

7. EGYEBEK

A vasúti szaktanárok és szakoktatók által közösen összeállított, kidolgozott és kijavított gyakorlati vizsga feladatokat és azok megoldásait - figyelembe véve a jegykiadó gépek rendelkezésre állását is - a vizsgabizottság elnökének és a kamarai tagjának kell jóváhagyni.

Az első összefüggő nyári gyakorlat elkezdéséhez a tanulóknak rendelkezni kell a jegyvizsgálói munkakörre jogszabályban előírt orvosi alkalmasságról szóló bizonyítvánnyal.

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06

1.2. Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7321LakatosLakatos
3.1.3.Díszletlakatos
3.1.4.Épületszerkezet lakatos
3.1.5.Karosszéria lakatos
3.1.6.Lemezlakatos
3.1.7.Szerkezetlakatos
3.1.8.Vas- és fémszerkezeti lakatos

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítását, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszériaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzatópadok, egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő berendezések használatával.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- gépjármű karosszériák és tartozékaik kijavítását, futójavítását, karosszéria elemek, valamint - autószerelő közreműködésével - a teljes karosszéria cseréjét elvégezni;

- karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végezni;

- karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végezni;

- gépjármű felépítmények javítását, részegységeinek összeépítését végezni;

- karosszériák, és tartozékaik bontását végezni;

- műanyag karosszériaelemek, alkatrészek javításával összefüggő tevékenységeket végezni;

- alumínium karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni ötvözött acél karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.154 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.254 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.354 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.434 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.534 841 01Gépjármű-építési, szerelésiazonos ágazat
3.3.634 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.734 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.854 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.934 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.1034 525 04Járműkarosszéria előkészítő,azonos ágazat
3.3.1134 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.1234 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.1354 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.1434 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.1554 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.1654 525 11Vasútijármű dízelmotor- ésazonos ágazat
3.3.1754 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.1854 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10166-12Gépészeti kötési feladatok
4.6.10487-12Karosszérialakatos feladatai
4.7.10483-12Általános vállalkozási feladatok
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
gyakorlati
szóbeli
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10166-12Gépészeti kötési feladatokgyakorlati
5.2.6.10487-12Karosszérialakatos feladataigyakorlati
írásbeli
szóbeli
5.2.7.10483-12Általános vállalkozási feladatokszóbeli
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.Írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos javítási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Elsősegélynyújtás, újraélesztés, összetett alkatrész készítése, oldható és nem oldható kötések készítése, a javítandó járművön hibafeltárási, diagnosztizálási műveletek elvégzése, megbontási sorrend (sorrendek) meghatározása, szerelési műveletek elvégzése, összeszerelés végrehajtása, sérült karosszériaelem kézi és kisgépes egyengetése, valamint fényezésre történő előkészítése, karosszériaelem korrodált részének javítása vagy cseréje, a szükséges javító rész elkészítése, majd a javítás elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos szakmai és technológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges anyagismeret, gépészeti ismeretek, szakmai ismeretek, hegesztési ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos technológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Karosszérialakatos feladatai, Általános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Lemezmegmunkálás kéziszerszámai
6.3.Speciális lemezalakító szerszámok
6.4.Mérőberendezések
6.5.Hidraulikus és mechanikus nyomatók
6.6.Húzató-pad mérőrendszerrel
6.7.Teheremelő berendezések
6.8.Hegesztő berendezések
6.9.Lemezhajlító gép
6.10.Szerszámgépek
6.11.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.12.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.13.Fémipari kéziszerszámok
6.14.Mechanikus mérőeszközök
6.15.Elektromos mérőeszközök
6.16.Végellenőrző berendezések
6.17.Csavarbehajtó
6.18.Egyéni védőeszközök
6.19.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.20.Elsősegélynyújtás eszközei

7. EGYEBEK

A 22. sorszámú Kishajóépítő, -karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kishajóépítő, -karbantartó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 13. közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolarendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel
betölthető munkakörök
3.1.2.7419Egyéb kézműipari
foglalkozású
Kishajóépítő, -
karbantartó
3.13.Fahajó javító
3.14.Műanyaghajó javító
3.15.Kikötői karbantartó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kishajóépítő, -karbantartó feladata a gyártási folyamatok előkészítése. Hagyományos és modern építési technikával fahajók, csónakok építése, egyéb fából készült termékek gyártása, illetve egyedi és sorozatgyártási technikával műanyag hajók, csónakok építése, műanyag alkatrészek gyártása. Nyílászárók, szerelvények, veretek, rudazatok, valamint az álló és mozgó kötélzet felszerelése, motor és hajógépészeti elektronikai eszközök, berendezések beszerelése. Kishajók és csónakok javítása, karbantartása, felújítása, téli tárolás előkészítése. Hajógépészeti, elektronikai berendezések beépítése. Gazdasági, vállalkozási teendők elvégzése. Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával munkájának elvégezése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- műszaki dokumentációt, árajánlatot készíteni, számítástechnikai eszközöket használni;

- gyártási folyamatokat előkészíteni;

- fa- és műanyagipari szerszámokat, gépeket biztonságosan használni;

- hagyományos fahajót építeni;

- rétegelt technikával modern fahajót építeni;

- egyedi gyártású műanyag hajót, ősmintát építeni;

- műanyag hajó gyártósablon építését előkészíteni;

- sorozatgyártású műanyag hajót építeni;

- hajóburkolási feladatokat végezni;

- kishajó belső berendezéseinek beépítése;

- felületeket előkészíteni, alapozni, színezni, felületkezelést végezni;

- kishajóra nyílászárókat, szerelvényeket, vereteket felszerelni;

- kishajó rudazatot, valamint az álló és mozgó kötélzetet felszerelni;

- víz-, gáz- és elektromos szerelést előkészíteni, majd elvégezni;

- motorbeépítést végezni;

- egyéb fa és műanyag alkatrészeket, evezőlapátot, árbocot, bumot készíteni;

- kishajó-javítási, -karbantartási, -felújítási munkákat végezni;

- tárlóállványt készíteni, téli tárolásra előkészíteni a hajót;

- a hajót kitakarítani, hulladékot kezelni, átadni a hajót;

- gazdasági, vállalkozási teendőket elvégezni;

- munka- és környezetvédelmi, tűzvédelmi feladatokat végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[22]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 543 04Fahajó javítórészszakképesítés
3.3.4.31 543 08Műanyaghajó készítőrészszakképesítés
3.3.5.31 543 07Kikötői karbantartórészszakképesítés
3.3.6.35 525 01Vízisportmotor-szerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.54 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.8.54 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.9.54 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.10.34 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.11.34 841 01Gépjármű-építési, szerelési logisztikusazonos ágazat
3.3.12.34 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.13.34 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.14.54 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.15.34 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.16.34 525 04Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonóazonos ágazat
3.3.17.34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.18.34 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.19.54 525 09Kocsivizsgálóazonos ágazat
3.3.20.54 525 10Repülőgép szerelőazonos ágazat
3.3.21.54 525 11Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelőazonos ágazat
3.3.22.54 525 12Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelőjeazonos ágazat
3.3.23.54 525 13Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelőjeazonos ágazat
3.3.24.34 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10488-16Fa megmunkálása, fahajók építése
4.4.10489-12Műanyag gyártása, műanyaghajók építése
4.5.10490-16Hajóberendezések, szerelvények készítése, beépítése
4.6.11752-16Kishajó javítása, karbantartása, hajó átadása
4.7.10492-16Hajógépészeti, elektronikai berendezések beépítése
4.8.10493-16Biztonságos munkavégzés, gazdasági, vállalkozási teendők
4.9.11497-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgázónak az általa választott és a vizsgát szervező intézmény által jóváhagyott vizsgaremek és annak a műszaki dokumentációjának eredményes elkészítése és beadása, nappali képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor. A vizsgaremek lehet a gyakorlati vizsgatevékenységgel rendelkező szakmai követelménymodulokban felsorolt feladatok közül egy termék.

A vizsgaremekkel együtt el kell készíteni a termék teljes műszaki dokumentációját (műszaki rajz, technológiai utasítás, anyagnorma stb.), valamint az előkalkulációs tervét a kivitelre kiválasztott megoldások írásbeli indoklásával együtt.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosít
ó
megnevezésa modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
száma
5.2.3.10488-16Fa megmunkálása, fahajók
építése
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.10489-12Műanyag gyártása,
műanyaghajók építése
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5.10490-16Hajóberendezések,
szerelvények készítése,
beépítése
gyakorlati írásbeli, szóbeli
5.2.6.11752-16Kishajó javítása, karbantartása,
hajó átadása
szóbeli
5.2.7.10492-16Hajógépészeti, elektronikai
berendezések beépítése
szóbeli
5.2.8.10493-16Biztonságos munkavégzés,
gazdasági, vállalkozási
teendők
szóbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és
biztonság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése

A vizsgafeladat ismertetése: A korábban elkészített értékelt műszaki dokumentáció, és vizsgaremek feladat.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat súlyaránya a vizsgafeladaton belül: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fahajó, csónak javítása

A vizsgafeladat ismertetése: Előre meghatározott fahajó, csónak egy részének, vagy egyéb hajózásban használt fából készült termék készítése, javítása. A javításhoz szükséges anyagok kiválasztása, felhasználása, megmunkálása. A szükséges eszközök, gépek kiválasztása biztonságos használata.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat súlyaránya a vizsgafeladaton belül: 30 %

C) A vizsgafeladat megnevezése: Műanyag hajó, csónak javítása

A vizsgafeladat ismertetése: Előre meghatározott műanyaghajó, csónak egy részének, vagy egyéb hajózásban használt műanyagból készült termék készítése, javítása. A javításhoz szükséges anyagok kiválasztása, felhasználása, megmunkálása. A szükséges eszközök, gépek kiválasztása biztonságos használata.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat súlyaránya a vizsgafeladaton belül: 30 %

D) A vizsgafeladat megnevezése: Kikötői karbantartó feladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Előre meghatározott hajó kötélzetének, veretek, szerelvények felszerelése, vagy hajóberendezések beépítése, javítása. A szereléshez, javításhoz szükséges anyagok kiválasztása, felhasználása, megmunkálása. A szükséges eszközök, gépek kiválasztása biztonságos használata.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat súlyaránya a vizsgafeladaton belül: 20 %

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges feladatok a fa megmunkálása, a fahajók építése, valamint a műanyag gyártása, a műanyaghajók építése, továbbá a hajóberendezések, a szerelvények készítése, beépítése témakörök számítási, tervezési, kivitelezési és szakmai ismereteiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kishajóépítő, -karbantartó szakmai ismeret

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza:

A fa felépítése, tulajdonságai, fa minőségét javító eljárások, fa megmunkálása, faipari alapgépek. Fahajók építése.

Hajótest mechanikája, geometriája, súlyszámítások, stabilitás, kormányzás. Műanyaghajó gyártási eljárások, szerszámai, gépei. Egyedi és sorozatgyártású műanyag hajógyártás. Erősített műanyagok, gyanták, kittek, ragasztók, erősítő anyagok. Műanyagok vizsgálata műanyagok hibái, héj szerkezetek javítása.

Furnérozás, rétegragasztás, hajó belső terének kialakítása, felületkezelése, szerelvényezése. Fémek tulajdonsága, szilárdsága. Igénybevételi módok, támaszok, súlypont, stabilitás. Fahajók karbantartása, téli tárolása, hajóátadása.

Munkavédelmi, elsősegélynyújtási, tűzvédelemi, környezetvédelemi, munkajogi, vállalkozási, gazdálkodási ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Faipari kéziszerszámok
6.3.Faipari alapgépek
6.4.Fémipari kéziszerszámok
6.5.Szerelőszerszámok
6.6.Műanyagipari kéziszerszámok, alapgépek
6.7.Felületkezelő kéziszerszámok, gépek
6.8.Mérőeszközök
6.9.Porelszívók
6.10.Kézi kisgépek
6.11.Egyéni védőeszközök
6.12.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.13.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.14.Számítástechnikai eszközök
6.15Szorító eszközök, szerszámok
6.16Vákuumgép

7. EGYEBEK

A 23. sorszámú Kocsivizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 09

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kocsivizsgáló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800 - 1200 óra

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama szakgimnázium esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.18412Vasútijármű-vezetéshez
kapcsoló foglalkozású
Gépkísérő, kocsicsatoló, vasút
Málházó (vasúti)
Váltótisztító
Vasútikocsi-táblázó
Vasútikocsi-felíró

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kocsivizsgáló a munkafolyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el. A munkatevékenysége során együttműködik a vonat-előkészítés, vonatközlekedés egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex kocsivizsgálati tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- értelmezni a vasúti közlekedéssel kapcsolatos jelzéseket és az általuk adott parancsokat;

- alkalmazni a vonatforgalom biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat, tévesztés nélkül kiválasztani és alkalmazni az adott szituációban előírás szerint alkalmazandó szabályokat;

- elbírálni a vontatott járművek műszaki jellemzői alapján azok közlekedtethetőségét, a fékberendezések szabályos működését;

- elvégezni az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálatát az érvényes utasítások és szabályozások, valamint megállapodások szerint;

- a fékpróbák a megtartására az előírt szabályok szerint;

- alkalmazni a tolatással, járműkapcsolással, vonat összeállítással összefüggő szabályokat;

- a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat alapján, konkrét előírások hiányában a munkáját elvégezni úgy, hogy az a megítélése szerint az adott körülmények között a legbiztonságosabb;

- megvizsgálni a kocsik kapcsoló- és vonókészülékének, féktömlő, valamint fűtési, hangosítási és távvezérlési kapcsolatainak szabályszerű összekapcsolását, rögzítését, intézkedéseket tesz a hiányosságok megszüntetésére;

- közreműködni a fék-, illetve fűtési- és távvezérlési kapcsolatok, valamint a személykocsik homlok átjáróinak összekapcsolásánál;

- ellenőrizni a kocsik fűtési, világítási és belső berendezéseinek működését;

- intézkedéseket tenni a vizsgálatok során feltárt hibák elhárítására, a fékberendezés nagyobb hibája esetén intézkedni a kocsi kisorozására, a kisebb hibák javítására állomási vágányokon;

- ellenőrzi a rakományok méretét, elhelyezését, rögzítését az üzembiztonság szempontjából;

- rendkívüli küldemények felvételét ellenőrizni;

- kiállítani a futási engedélyt;

- ellenőrzi a feliratozott kocsitartozékok meglétét és rögzítettségét, hiányosság esetén a szükséges intézkedést megtenni;

- vezetni az előírt nyomtatványokat, kimutatásokat, előjegyzési könyveket az utasításban meghatározottak szerint, kitölteni a bárcákat;

- alkalmazni a RID (a továbbiakban: Veszélyes Áruk Nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló Szabályozás) alapján a vonat-összeállítás, a veszélyes árukkal rakott kocsik besorozási feltételeit;

- az Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára (a továbbiakban: AVV) 9. melléklet - A teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei az átmeneti forgalomban szerinti vizsgálatok végrehajtására;

- kezelni van a RID szabálytalanságok esetén a kritikus helyzeteket.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.154 525 01Autóelektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.254 525 02Autószerelőazonos ágazat
3.3.354 525 03Avionikusazonos ágazat
3.3.434 525 02Gépjármű mechatronikusazonos ágazat
3.3.534 841 01Gépjármű-építési, -szerelésiazonos ágazat
3.3.634 525 01Gépjárműépítő, szerelőazonos ágazat
3.3.734 841 03Hajós szakmunkásazonos ágazat
3.3.854 841 01Hajózási technikusazonos ágazat
3.3.934 525 03Járműfényezőazonos ágazat
3.3.1034 525 04Járműkarosszéria előkészítő,azonos ágazat
3.3.1134 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőazonos ágazat
3.3.1234 525 06Karosszérialakatosazonos ágazat
3.3.1334 543 05Kishajóépítő, -karbantartóazonos ágazat
3.3.1434 525 07Motorkerékpár-szerelőazonos ágazat
3.3.1554 525 10Repülőgép-szerelőazonos ágazat
3.3.1654 525 11Vasútijármű dízelmotor- és
hajtásszerelő
azonos ágazat
3.3.1754 525 12Vasútijármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
azonos ágazat
3.3.1854 525 13Vasútijármű villamos rendszereinekazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.4.10166-12Gépészeti kötési feladatok
4.5.11968-16Vasútgépészeti alapok
4.6.11969-16Vasúti kocsik általános szerkezeti felépítése
4.7.11970-16Járműszerkezeti ismeretek
4.8.11971-16Műszaki kocsi-üzemeltetési ismeretek
4.911972-16Kocsivizsgálói jelzési ismeretek
4.1011973-16Kocsivizsgálói forgalmi ismeretek
4.1111498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.1211499-12Foglakoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosít
ó száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10162-12Gépészeti alapozó feladatokírásbeli, szóbeli
5.2.4.10166-12Gépészeti kötési feladatokírásbeli, szóbeli
5.2.5.11968-16Vasútgépészeti alapokírásbeli, szóbeli
5.2.6.11969-16Vasúti kocsik általános
szerkezeti felépítése
írásbeli, szóbeli
5.2.7.11970-16Járműszerkezeti ismeretekgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8.11971-16Műszaki kocsi-üzemeltetési
ismeretek
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.9.11972-16Kocsivizsgálói jelzési
ismeretek
írásbeli, szóbeli
5.2.10.11973-16Kocsivizsgálói forgalmi
ismeretek
írásbeli, szóbeli
5.2.11.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.12.11499-12Foglakoztatás II.írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vasúti teher- és személykocsik és a meghatározott eleminek műszaki állapot felmérése. A rakományok elhelyezésének, továbbíthatóságának vizsgálata, ellenőrzése, szükséges javítások elvégzése.

A vizsgafeladat ismertetése: A vasúti teher- és személykocsik szerkezeti elemeinek vizsgálata, minősítése, szükség szerinti hibaelhárítás és javaslat az intézkedésre. A vasúti kocsira felrakott rakományok elhelyezésének, rögzítésének, vizsgálata, hiba megállapítás, szükség szerinti javítás és javaslat az intézkedésre.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kocsivizsgálat elméleti alapjai, kocsivizsgálói jelzési és forgalmi szabályok

A vizsgafeladat ismertetése: A 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott valamennyi modult felölelő komplex írásbeli feladatsor, mely tartalmaz esszé, teszt jellegű kérdéseket, számítási feladatokat a járműszerkezeti ismeretek, műszaki kocsiszolgálati ismeretek, jelzési és forgalmi ismeretek témakörből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kocsivizsgálat elméleti alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott tartalmazza:

- járműszerkezeti ismeretek,

- műszaki kocsiszolgálati ismeretek,

- kocsivizsgálói jelzési és forgalmi ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz-
és felszerelési jegyzék
6.2.Vasúti vontatott jármű
6.3.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.4.Egyéni védőeszközök
6.5.Vasúti járműalkatrészek
6.6.Vasúti vontatójármű
6.7.Kommunikációs eszközök
6.8.Vasúti jelzőeszközök
6.9.Számítógépek alapprogramokkal
6.10.Szemléltető eszközök, táblák
6.11.Vasúti számítástechnikai eszközök, rendszerek
6.12.Mérőeszközök (keréktávmérő, rúdmikrométer, kombinált
kapta, mágneses nyomkarima mérő, 5 m mérőszalag,
teleszkópos mérőrúd)

7. EGYEBEK

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat, a vasútegészségügyi alkalmassági tanúsítvány kiadása, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet szerint történjen.

A záróvizsgán figyelembe kell venni a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. §-át, valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje előírásait.

A 24. sorszámú Közlekedésautomatikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai műszerész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 700-1050

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra,

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7341Villamos gépek és készülékek
műszerésze és javítója
Biztosítóberendezési műszerész
3.1.3.Közlekedésautomatikai műszerész

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Üzemelteti az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseket.

Elvégzi az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken előírt és szükséges ellenőrző méréseket.

Ellenőrzi a berendezésekben működő szerkezeti elemek működési- és áramköri paramétereit, műszaki állapotát, szükség esetén korrigálja a beállításokat.

Üzembehelyezések, fővizsgák, átalakítások során támogatólag részt vesz a munkálatokban.

Karbantartja az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- munkája során az üzemképesség mielőbbi visszaállítása céljából szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni,

- elhárítani az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken a hibát;

- dokumentálni a berendezésen végzett munkálatokat;

- kapcsolatot tartani a diszpécserszolgálattal, különösen baleset, elemi esemény és rendkívüli körülmények bekövetkezésekor;

- a helyi vasúti forgalomirányítással egyeztetni és a szükséges további munkafázisokat lefolytatni,

- a vasúti forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében önállóan tevékenykedni;

- figyelembe venni és elvégezni az előírt - időciklus szerinti -, működéstechnikai és biztonságtechnikai vizsgálatokat, elvégezni a szükséges javításokat vagy a javíthatatlan alkatrészek cseréjét, ellenőrizni a villamos csatlakozásokat és kötéseket, a berendezések működőképességének hosszabb távon való megőrzése érdekében;

- betartani a biztonságos munkavégzés feltételeit (tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, környezetvédelmi előírásokat és alkalmazza azok eszközeit).

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás
3.3.3.54 523 01Automatikai technikusazonos ágazat
3.3.4.34 522 01Elektromechanikai műszerészazonos ágazat
3.3.5.34 522 02Elektromos gép- és készülékszerelőazonos ágazat
3.3.6.34 522 03Elektronikai műszerészazonos ágazat
3.3.7.54 523 02Elektronikai technikusazonos ágazat
3.3.8.54 522 01Erősáramú elektrotechnikusazonos ágazat
3.3.9.34 523 01Mechatronikus-karbantartóazonos ágazat
3.3.10.34 522 04Villanyszerelőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11974-16Közlekedésautomatikai alapok
4.4.10494-12Informatikai, elektrotechnikai, technológiai alaptevékenységek
végzése
4.5.10495-12Vasúti biztosítóberendezések
4.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelmény
moduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11974-16Közlekedésautomatikai alapokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.10494-12Informatikai, elektrotechnikai,
technológiai alaptevékenységek
végzése
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5.10495-12Vasúti biztosítóberendezésekgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedésautomatikai biztosítóberendezés meghatározott mechanikai és villamos elemének műszaki állapotfelmérése, javítása, cseréje.

A vizsgafeladat ismertetése: A közlekedésautomatikai biztosítóberendezés meghatározott nem villamos elemének vizsgálata, minősítése, szükség szerinti javítása, cseréje, szükség szerinti ki- és beszerelése. A Közlekedésautomatikai biztosítóberendezés meghatározott villamos elemének vizsgálata, minősítése, szükség szerinti javítása, cseréje, szükség szerinti ki- és beszerelése.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedésautomatikai biztosítóberendezés elméleti alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex írásbeli feladatsor megoldása, mely tartalmaz esszé, teszt jellegű kérdéseket, számítási feladatokat valamint műszaki és villamos kapcsolási rajzértelmezést.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedésautomatikai biztosítóberendezés szerelése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2Informatikai tanterem
6.3Számítógépek, szoftver, hálózat, adattároló médium, intranet hozzáférés,
irodatechnikai eszközök
6.4Elektrotechnikai labor
6.5Villamos mérőműszerek és eszközök
6.6Technológiai alaptevékenységek műhely
6.7Kéziszerszámok, megmunkáló eszközök, -kisgépek, mechanikus
mérőműszerek forrasztó berendezések, csatlakozó-préselő készülék
6.8Biztosítóberendezési műhely (tanpark)
6.9Dominó rendszerű biztosítóberendezés és szerkezeti elemei
6.10Térközi biztosítóberendezés és szerkezeti elemei
6.11Váltóállító-, ellenőrző-, lezáró szerkezetek
6.12Foglaltságérzékelő szerkezeti elemek
6.13Külsőtéri biztosítóberendezési szerkezeti elemek
6.14Biztosítóberendezési mérőműszerek és eszközök
6.15Egyéni védőeszközök
6.16Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.17Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

7. EGYEBEK

Orvosi alkalmasság:

Az első összefüggő gyakorlat megkezdéséig a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet szerinti, a szakképesítéssel betölthető munkakörökre vonatkozó ALKALMAS minősítés megszerzésének követelménye.

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

szakgimnázium esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Árufuvarozói ügyintéző
3.1.3.4132Szállítási, szállítmányozásiFuvarozási ügyintéző
nyilvántartó
3.1.4.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Gépjármű diszpécser
3.1.5.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Gépjármű-előadó
3.1.6.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Gépjárműforgalmi
koordinátor
3.1.7.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Szállítási adminisztrátor
3.1.8.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Taxidiszpécser
3.1.9.4132Szállítási, szállítmányozási
nyilvántartó
Szállítmányozási ügyintéző
3.1.10.3622Kereskedelmi ügyintézőFuvarszervező

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladata, hogy részt vegyen a fuvareszközök személyszállításra, illetve árufuvarozásra való előkészítésében.

Munkája során kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.

Lebonyolítja a fuvarozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokat.

Részt vesz az adminisztrációs és irányítási feladatokban.

Szervezi a személyszállítással kapcsolatos feladatokat. Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot. Szervezi az árufuvarozással kapcsolatos teendőket.

Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.

Ellenőrzi, és a gépkocsivezetőnek kiadja a fuvarokmányokat.

Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági ellenőrzésében, irányításában. Részt vesz a közúti fuvareszközök javítási feladataiban. Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási műveleteket elvégeztet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- szakmai dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával;

- használni az informatikai hálózatokat, rendszereket;

- idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban;

- megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket;

- szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat;

- szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket;

- szervezni a közúti fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat;

- ellátni a közúti árufuvarozással és személyszállítással kapcsolatos feladatokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 841 10Jegyvizsgálóazonos ágazat
3.3.4.54 841 03Légi közlekedésüzemvitel-ellátóazonos ágazat
3.3.5.54 841 11Logisztikai és szállítmányozásiazonos ágazat
3.3.6.54 841 09Postai üzleti ügyintézőazonos ágazat
3.3.7.52 841 02Váltókezelőazonos ágazat
3.3.8.54 841 05Vasútforgalmi szolgálattevőazonos ágazat
3.3.9.54 841 06Vasúti árufuvarozási ügyintézőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.10496-16Közlekedés-szállítási alapok
4.4.10497-16Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladatai
4.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11975-16Ügyfélszolgálati ügyintéző feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10496-16Közlekedés-szállítási alapokírásbeli
5.2.4.10497-16Közúti közlekedésüzemvitel-
ellátó feladatai
írásbeli
5.2.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.7.11975-16Ügyfélszolgálati ügyintéző
feladatai
írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a "Közlekedés-szállítási alapok" követelménymodul témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Az adott közúti fuvarozási, szállítási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, fuvarlevelek és egyéb dokumentumok kiállítása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó megtervezi egy adott személy vagy árufuvarozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján megtervezi a rendelkezésre álló eszközök legjobb kihasználtságát, díjtételt alakít ki, és gazdaságossági számításokat végez. A vizsgázó a tanult módszerek alapján megtervezi egy autóbusz közlekedési vállalat eszközeinek optimális felhasználását és ennek dokumentálását

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsga négy témakörből áll - amelyek aránya a vizsgán belül közel azonos -:

árutovábbítási technológia,

személyszállítási technológia,

gépjármű-szerkezettan,

közlekedés gazdaságtan.

Ezen belül tartalmazza a közúti közlekedésüzemvitel-ellátó szakképzetséghez kapcsolódó szakszámításokat és ismereteket.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Projektor
6.4.Szoftverek (irodai és ágazati alkalmazások)
6.5.Hálózati és internethozzáférés
6.6.Szkenner
6.7.Nyomtató
6.8.Mobiltelefon
6.9.CD és DVD lejátszó
6.10.Fénymásoló
6.11.Tarifakönyvek
6.12.Menetrendek1
6.13.Jogszabálygyűjtemény1
6.14.Fuvarozási szabályzatok1
6.15.Okmányminták1
6.16.Térképek (közúti, vasúti, vízi útvonalakról, légifolyosókról)1

1 Digitális, illetve papíralapú formában

7. EGYEBEK

A 26. sorszámú Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300 óra

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bementeti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%[23]

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%[24]

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: szakgimnázium esetében 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel
betölthető
munkakörök
3.1.2.4132Szállítási,
szállítmányozási
nyilvántartó
Árufuvarozói ügyintéző
3.1.3.3622Kereskedelmi
ügyintéző
Áruforgalmi ügyintéző,
előadó
3.1.4.5232UtaskísérőLégiutas-kiszolgáló
3.1.5.3161Munka- ésKiszolgálási
termelésszervezőkoordinátor

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés munkaterülete szorosan a légiközlekedéshez kapcsolódik, mely lefedi a légi utasok kiszolgálását, a légi járművek repülésre történő felkészítését, illetve a légifuvarozásban szállítandó áru kezelését. A légi közlekedésüzemvitel-ellátó feladata:

- részt venni a légi járművek utasszállításra, illetve árufuvarozásra való elő- és felkészítésében, a légi jármű üzemeltetéséhez szükséges folyamatok irányításában;

- gondoskodni a fedélzeti ellátmány (catering) biztosításáról;

- kiszolgálni a légi utasokat, melynek kapcsán feladata az utasokat és poggyászaikat felvenni a járatra, ellenőrizni a szükséges úti okmányokat, elvégezni az utasok légi járműbe való beszállítási folyamatát, valamint kezelni a felmerült rendellenességeket;

- ellátni a légi jármű személyzetét a szükséges információkkal, dokumentumokkal;

- tevékenységi körében nyilvántartani és kezelni a fuvarozási okmányokat;

- lebonyolítani az árufelvételt és elvégezni az árukezeléshez kapcsolódó feladatokat;

- betartani és betartatni a hazai jogi szabályozásokat, valamint a nemzetközi egyezményeket és iparági követelményeket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- elkészíteni a tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat az előírt számítógépes programban, illetve rendszerben;

- használni az informatikai hálózatokat, rendszereket;

- idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban;

- megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket;

- szervezni az utaskiszolgálással kapcsolatos feladatokat;

- szervezni az árufelvétellel és árufuvarozással kapcsolatos teendőket;

- szervezni a légi járművek kiszolgálásához kapcsolódó feladatokat;

- ellátni a légifuvarozással kapcsolatos egyéb feladatokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosítómegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 841 10Jegyvizsgálóazonos ágazat
3.3.4.54 841 02Közúti közlekedésüzemvitel-ellátóazonos ágazat
3.3.5.54 841 11Logisztikai és szállítmányozásiazonos ágazat
3.3.6.54 841 09Postai üzleti ügyintézőazonos ágazat
3.3.7.52 841 02Váltókezelőazonos ágazat
3.3.8.54 841 05Vasútforgalmi szolgálattevőazonos ágazat
3.3.9.54 841 06Vasúti árufuvarozási ügyintézőazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10496-16Közlekedés-szállítási alapok
4.4.10498-16Légiszállítási feladatok
4.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosít
ó száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10496-
16
Közlekedés-szállítási alapokgyakorlati, szóbeli
5.2.4.10498-
16
Légiszállítási feladatokírásbeli, gyakorlati, szóbeli
5.2.5.11498-
12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
írásbeli
5.2.6.11499-
12
Foglalkoztatás II.írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a "Közlekedés-szállítási alapok" követelménymodul témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Légi szállítási ajánlat és technológia készítése, dokumentálása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egy adott megbízó számára, az általa igényelt légi szállítási feladatra ajánlatot készít, megtervezi a technológiát. Az ajánlatot és a technológiai tervet számítógépes dokumentumba foglalja, majd azt a számítógépre, meghatározott helyre menti.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Légi szállítási útvonal tervezése, költségek meghatározása, fuvarlevelek és egyéb dokumentumok kiállítása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó adott légi szállítási feladat végrehajtására útvonalat tervez, kalkulációt készít a költségekről. A feladathoz kapcsolódóan fuvarlevelet tölt ki és kiállítja az esetleg szükséges dokumentumokat.

A feladat elkészíthető számítógépen vagy számítógép használata mellett.

A feladat kidolgozása közben papíron saját jegyzeteket készíthet.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Légi szállítási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Projektor
6.4.Szoftverek (irodai és ágazati alkalmazások
6.5.Hálózati és Internet hozzáférés
6.6.Szkenner
6.7.Nyomtató
6.8.Mobiltelefon
6.9.CD és DVD lejátszó
6.10.Fénymásoló
6.11.Tarifakönyvek
6.12.Menetrendek
6.13.Jogszabálygyűjtemény1
6.14.Fuvarozási szabályzatok1
6.15.Okmányminták1
6.16.Térképek (közúti, vasúti, vízi útvonalakról, légifolyosókról)1
6.17.Légi fuvarozási és légi szállítmány kezelési programok
6.18.Utaskezelési rendszerek
6.19.Repülőgép forgalmi kiszolgálási rendszerek

1 Digitális, illetve papíralapú formában

7. EGYEBEK

A 27. sorszámú Motorkerékpár-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 07

1.2. Szakképesítés megnevezése: Motorkerékpár-szerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: nem szükségesek

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.7331Gépjármű- és
motorkarbantartó,
-javító
Motorkerékpár-szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az motorkerékpár-szerelő a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.

A motorkerékpárokkal kapcsolatos, szerelési, javí