1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet

egyes kormányalakítással összefüggő, a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 11. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b), c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter" szöveg és a "minisztérium" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

2. A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosítása

2. § A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

3. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet módosítása

3. § A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 2. számú melléklet II. Fejezet II/C. Alfejezetében a "nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg lép.

4. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet módosítása

4. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "gyermekek és az ifjúság védelméért" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért" szöveg lép.

5. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet módosítása

5. § Az Idősbarát Önkormányzat Díjalapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet

a) 1. §-ában a "Miniszterelnökséget vezető miniszter és" szövegrész helyébe a "kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "Miniszterelnökséget vezető" szövegrész helyébe a "kultúráért és innovációért felelős" szöveg,

c) Mellékletében a "MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ" szövegrész helyébe a "KULTÚRÁÉRT ÉS INNOVÁCIÓÉRT FELELŐS" szöveg

lép.

6. A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

6. § A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet [a továbbiakban: 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismeréseként Magyar Formatervezési Díj (a továbbiakban: Díj) adományozható."

7. § A 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" szövegrész helyébe a "kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a "gazdasági és közlekedési miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

7. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása

8. § A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "köznevelési feladatok ellátása tekintetében oktatásért" szövegrész helyébe a "köznevelésért" szöveg,

b) 3. melléklet A) fejezet 2. pontjában a "miniszter" szövegrész helyébe a "felsőoktatásért felelős miniszter" szöveg és a "közzé tett" szövegrész helyébe a "közzétett" szöveg,

c) 4. melléklet A) fejezet 2. pont 2.3. alpontjában a "miniszter" szövegrész helyébe a "felsőoktatásért felelős miniszter" szöveg és a "közzé tett" szövegrész helyébe a "közzétett" szöveg

lép.

8. A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosítása

9. § A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet] 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 3. § (2) és (3) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 33. és 36. sora.

9. A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet módosítása

12. § A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 1. § e) pontjában a "gyermekek és az ifjúság védelméért" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért" szöveg lép.

10. A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet módosítása

13. § A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésében az "az Emberi Erőforrások Minisztériuma" szövegrész helyébe az "a Kulturális és Innovációs Minisztérium" szöveg lép.

11. A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet módosítása

14. § A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, KIM Igazgatás 10032000-01425190-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megindítását megelőzően átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás alapjául szolgáló tankönyv megnevezését és az érintett tankönyv kiadói kódját."

12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosítása

15. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért felelős miniszter" szöveg lép.

13. A programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet módosítása

16. § A programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "szakképzésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "szakképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg, az "ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú" szövegrész helyébe a "KIM Igazgatás 10032000-01425190-00000000 számú" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "szakképzésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

14. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csák János s. k.,

kultúráért és innovációért felelős miniszter

1. melléklet az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelethez

1. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:4 és C:4 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(4.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22232496-00000000

2. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:12 és C:12 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(12.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22229896-00000000

3. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:15 és C:15 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(15.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22236775-00000000

4. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:20 és C:20 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(20.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11738008-21489815-00000000

5. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:22 és C:22 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(22.)Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-13261517-00014904

6. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Elismerésért felelős hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszám)
29.Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem
Forint pénzforgalmi
számla
OTP Bank Nyrt.,
11737009-23916456-00000000

7. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Elismerésért felelős hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszám)
32.Gál Ferenc EgyetemForint pénzforgalmi
számla
OTP Bank Nyrt.,
11735005-20560740-00000000

8. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:44 és C:44 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(44.)Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-13267508-00024901

9. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:47 és C:47 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(47.)Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10102718-51382100-01005004

10. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:48 és C:48 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(48.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22232403-00000000

11. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:52 és C:52 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(52.)Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-13278419-00014905

12. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:53 és C:53 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(53.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11744003-24441353-00000000

13. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:56 és C:56 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(56.)Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-13268139-00024900

14. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:57 és C:57 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(57.)Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-10802153-00014904

15. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:61 és C:61 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(61.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11731001-23135378-00000000

16. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:66 és C:66 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(66.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22236665-00000000

17. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:68 és C:68 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(68.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11737083-24683441

18. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:69 és C:69 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(69.)Forint pénzforgalmi számlaMagyar Államkincstár,
10028007-00282802-00000000

19. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Elismerésért felelős hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszám)
71.Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem
Forint pénzforgalmi
számla
OTP Bank Nyrt.,
11784009-222334780-00000000

20. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:73 és C:73 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(73.)Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-10801842-00014908

21. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:74 és C:74 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(BC
1.Számla megnevezéseSzámlaszám)
(74.)Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22232733-00000000

22. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Elismerésért felelős hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszám)
75.Magyar Testnevelési és
Sporttudományi Egyetem
Forint pénzforgalmi
számla
Magyar Államkincstár,
10032000-00334679-00000000

23. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Elismerésért felelős hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszám)
77.Veszprémi Érseki FőiskolaForint pénzforgalmi
számla
OTP Bank Nyrt.,
11748007-20102269-00000000

24. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 81. sorral egészül ki:

(ABC
1.Elismerésért felelős hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszám)
81.Tokaj-Hegyalja EgyetemForint pénzforgalmi
számla
Takarékbank Zrt.,
50463684-10008078-00000000

Tartalomjegyzék