258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "Köztársasági Elnök Hivatala" szövegrész helyébe a "Sándor-palota" szöveg lép.

2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

2. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. pont 2.1. alpontjában a "Köztársasági Elnöki Hivatal épületébe" szövegrész helyébe a "Sándor-palota székhelyére" szöveg lép.

3. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 8/E. § (3) bekezdés a) pontjában a "Köztársasági Elnök Hivatala" szövegrész helyébe a "Sándor-palota" szöveg lép.

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

5. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 89/B. § (2) bekezdésében a "Köztársasági Elnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "Sándor-palota" szöveg lép.

5. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Kossuth-díj, a Széchenyi-díjadományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Bizottság tagjai:)

"a) a kultúráért felelős miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter és a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter,

b) a Sándor-palota által delegált egy fő,"

6. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt "I. Központi finanszírozásúak" táblázat 1. pont 1.12. alpontjában a "Köztársasági Elnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "Sándor-palota" szöveg lép.

7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 2. alpontjában a "Köztársasági Elnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "Sándor-palota" szöveg lép.

8. A Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában a "Köztársasági Elnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "Sándor-palota" szöveg lép.

9. A Nemzeti Címer Bizottságról szóló 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Nemzeti Címer Bizottságról szóló 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatóját" szövegrész helyébe a "Sándor-palota vezetőjét" szöveg lép.

10. A Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 8. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "Köztársasági Elnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "Sándor-palota" szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében a "Köztársasági Elnöki Hivatallal" szövegrész helyébe a "Sándor-palotával" szöveg

lép.

11. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A védett személyekről és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"b) a Sándor-palotának a köztársasági elnök elhelyezését biztosító épülete,"

Tartalomjegyzék