Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1996. évi LXXXVIII. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról[1]

Az egészségügyi ellátásokhoz szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §[2] -3. §

4. §[3] (1)

(2)-(3)[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

A kivándorlásról szóló 1989. évi XXIX. törvény módosítása

10. §[10]

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosítása

11. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő társadalombiztosítási jogállására a munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy a képviselők tiszteletdíja társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló jövedelem, és a képviselői megbízást heti 36 órát meghaladó foglalkoztatásnak kell tekinteni, ha a képviselőnek máshol ilyen jogviszonya nincs. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére az 1996. évi LXXXVIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. A járulék-, illetve hozzájárulás fizetést, illetőleg elszámolást, valamint a nyilvántartást és adatszolgáltatást az Országgyűlés Hivatalának az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött megállapodásában kell rendezni."

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosítása

12. § Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országgyűlési biztos társadalombiztosítási jogállására a munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy illetménye társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére az 1996. évi LXXXVIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. A járulék-, illetve hozzájárulás fizetést, továbbá az elszámolást, valamint a nyilvántartást és adatszolgáltatást az Országgyűlési Biztos Hivatalának az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött megállapodásában kell rendezni."

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása

13. § A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 32. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Testület tagja társadalombiztosítási jogállására a munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy illetménye társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére az 1996. évi LXXXVIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. A járulék-, illetve hozzájárulás fizetést, továbbá az elszámolást, valamint a nyilvántartást és adatszolgáltatást a Testület Irodájának az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal kötött megállapodásában kell rendezni."

14. § (1)[11] Ez a törvény 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2)[12] -(4)

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Kóródi Mária s.k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 1-3. § -át az 1998. évi LXVI. törvény 12. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[3] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 4. § -ának 1. bekezdését a 37/1997. (VI. 11.) AB határozat megsemmisítette.

[4] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 4. § 2-3. bekezdését az 1997. évi CLIII. törvény 60. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[5] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[9] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 269. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 10. § -át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte

[11] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 269. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[12] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 14. § 2-4. bekezdését az 1998. évi LXVI. törvény 12. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

Tartalomjegyzék