1996. évi LXXXVIII. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról[1]

Az egészségügyi ellátásokhoz szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §[2] -3. §

4. §[3] (1)

(2)-(3)[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

A kivándorlásról szóló 1989. évi XXIX. törvény módosítása

10. §[10]

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosítása

11. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő társadalombiztosítási jogállására a munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy a képviselők tiszteletdíja társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló jövedelem, és a képviselői megbízást heti 36 órát meghaladó foglalkoztatásnak kell tekinteni, ha a képviselőnek máshol ilyen jogviszonya nincs. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére az 1996. évi LXXXVIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. A járulék-, illetve hozzájárulás fizetést, illetőleg elszámolást, valamint a nyilvántartást és adatszolgáltatást az Országgyűlés Hivatalának az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött megállapodásában kell rendezni."

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosítása

12. § Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országgyűlési biztos társadalombiztosítási jogállására a munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy illetménye társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére az 1996. évi LXXXVIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. A járulék-, illetve hozzájárulás fizetést, továbbá az elszámolást, valamint a nyilvántartást és adatszolgáltatást az Országgyűlési Biztos Hivatalának az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött megállapodásában kell rendezni."

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása

13. § A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 32. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Testület tagja társadalombiztosítási jogállására a munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy illetménye társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére az 1996. évi LXXXVIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. A járulék-, illetve hozzájárulás fizetést, továbbá az elszámolást, valamint a nyilvántartást és adatszolgáltatást a Testület Irodájának az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal kötött megállapodásában kell rendezni."

14. § (1)[11] Ez a törvény 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2)[12] -(4)

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Kóródi Mária s.k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 1-3. § -át az 1998. évi LXVI. törvény 12. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[3] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 4. § -ának 1. bekezdését a 37/1997. (VI. 11.) AB határozat megsemmisítette.

[4] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 4. § 2-3. bekezdését az 1997. évi CLIII. törvény 60. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[5] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[9] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 269. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 10. § -át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte

[11] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 269. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[12] Az 1996. évi LXXXVIII. törvény 14. § 2-4. bekezdését az 1998. évi LXVI. törvény 12. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

Tartalomjegyzék