Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31979L0532[1]

A Tanács irányelve (1979. május 17.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1979. május 17.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(79/532/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a műszaki követelmények, amelyeknek a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktoroknak a nemzeti jog alapján meg kell felelniük, többek között a traktorok világító és fényjelző berendezéseire is vonatkoznak;

mivel ezek a követelmények tagállamonként különböznek egymástól; mivel ezért szükséges, hogy minden tagállam ugyanazokat a követelményeket fogadja el a meglévő szabályokat kiegészítve, vagy azok helyett, különösen azért, hogy valamennyi traktortípus számára lehetővé tegyék az EGK-típus-jóváhagyási eljárást, amely a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) tárgya;

mivel a 78/933/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) meghatározta a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó közös követelményeket;

mivel ezek a világító és fényjelző berendezések ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a gépjárművekre felszereltek; mivel e tárgyban, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyásával kapcsolatban elfogadott irányelvekkel összefüggésben EGK-típusjóváhagyásban részesülő berendezések a traktorokon is alkalmazhatók,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Mezőgazdasági vagy erdészeti traktor az összes kerekes vagy lánctalpas, legalább kéttengelyű gépjármű, amely funkciója lényegében a vonóteljesítmény kifejtéséből áll, és amely különösen meghatározott eszközök, gépek vagy pótkocsik vontatására, tolására, hordozására vagy működtetésére van berendezve, és amelyeket mezőgazdasági vagy erdészeti alkalmazásra szántak. Teher vagy utasok szállítására is fel lehet szerelni e járműveket.

(2) Ezen irányelv csak az (1) bekezdésben meghatározott, fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 40 km/h között van.

2. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg a traktorok EGK-típusjóváhagyásának, vagy nemzeti típusjóváhagyásának megadását a következők alapján:

- a távolsági fényszórók és/vagy a tompított fényszórók, valamint a fényszórók izzólámpái,

- a méretjelző lámpák,

- az első helyzetjelző lámpák,

- a hátsó helyzetjelző lámpák,

- a féklámpák,

- az irányjelző lámpák,

- a fényvisszaverők,

- a hátsó rendszámtábla megvilágító lámpa,

- a ködfényszórók és izzóik,

- a hátsó ködlámpák,

- a tolató lámpák,

- a várakozást jelző lámpák,

amennyiben ezeket a mellékletben szereplő EGK-típusjóváhagyási jellel látták el, és a 78/933/EGK irányelvnek megfelelően vannak felszerelve.

3. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg a traktorok nyilvántartásba vételét, illetve nem tilthatják meg azok értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát a következők alapján:

- a távolsági fényszórók és/vagy a tompított fényszórók, valamint a fényszórók izzólámpái,

- a méretjelző lámpák,

- az első helyzetjelző lámpák,

- a hátsó helyzetjelző lámpák,

- a féklámpák,

- az irányjelző lámpák,

- a fényvisszaverők,

- a hátsó rendszámtábla megvilágító lámpa,

- a ködfényszórók és izzóik,

- a hátsó ködlámpák,

- a tolatólámpák,

- a várakozást jelző lámpák,

amennyiben rendelkeznek a mellékletben szereplő EGK-típusjóváhagyási jellel, és a 78/933/EGK irányelvnek megfelelően vannak felszerelve.

4. cikk

A mellékletben leírt követelményeknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításait a 74/150/EGK irányelv 13. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően fogadják el.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti, és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

1. Távolsági fényszórók és/vagy tompított fényszórók, valamint a fényszórók izzólámpái

A gépjárművek távolsági és/vagy tompított fényszóróira és az ilyen fényszórókhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/76l/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) meghatározza az EGK-alkatirész-típusjóváhagyási jelet.

A 76/761/EGK irányelv rendelkezései a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokhoz való, 160 mm-nél kisebb, "D" átmérőjű, távolsági valamint tompított fényt sugárzó különleges fényszórókra is vonatkoznak, az alábbi eltérésekkel:

a) arányban csökkenteni kell, és el kell érnie a következő, abszolút legkisebb határértéket:

Az I. melléklet 6.3. pontjában a megvilágítás erősségére meghatározott legkisebb értékeket

- 3 lux a 75 R pontban vagy a 75 L pontban,

- 5 lux az 5O R pontban vagy az 50 L pontban,

- 1,5 lux a IV. tartományban.

Megjegyzés:

Ha a fényszórók fénykibocsátó felülete nem kör alakú, akkor a figyelembe vehető átmérő olyan méretű kör átmérője, amely ugyanazt a felületet adja, mint a fényszóró fénykibocsátó felülete;

b) A VI. melléklet 4.3.5. pontjában meghatározott CR jel helyett a fényszórón az M jelet kell feltüntetni csúcsával lefelé fordított háromszögben;

c) Az alkatrész-típusbizonyítványon (II. melléklet) az 1. pont szövege: "Fényszóró kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokhoz".

2. Méretjelző lámpák, első helyzetjelző lámpák, hátsó helyzetjelző lámpák és féklámpák:

A gépjárművek és pótkocsijaik méretjelző, első (oldalsó) és hátsó (oldalsó) helyzetjelző, valamint féklámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/758/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) meghatározza az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

3. Irányjelző lámpák

A gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/759/EGK tanács irányelv ( 8 ) meghatározza az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

4. Fényvisszaverők

A gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/757/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) meghatározza az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

5. A hátsó rendszámtábla megvilágító lámpa

A gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/760/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) meghatározza az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

6. Ködfényszórók

A gépjárművek ködfényszóróira és az azokhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/762/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) meghatározza az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

7. Hátsó ködlámpák

A gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/538/EGK tanácsi irányelv ( 12 ) meghatározza az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

8. Tolató lámpák

A gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/539/EGK tanácsi irányelv ( 13 ) meghatározza az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

9. Várakozást jelző lámpák

A gépjárművek várakozást jelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/540/EGK tanácsi irányelv ( 14 ) meghatározza az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

( 1 ) HL C 200., 1978.8.22., 8. o.

( 2 ) HL C 39., 1979.2.12., 74. o.

( 3 ) HL C 128., 1979.5.21., 16. o.

( 4 ) HL L 84., 1974.3.28., 10. o.

( 5 ) HL L 325., 1978.11.20., 16. o.

( 6 ) HL L 262., 1976.9.27., 96. o.

( 7 ) HL L 262., 1976.9.27., 54. o.

( 8 ) HL L 262., 1976.9.27., 71. o.

( 9 ) HL L 262., 1976.9.27., 32. o.

( 10 ) HL L 262., 1976.9.27., 85. o.

( 11 ) HL L 262., 1976.9.27., 122. o.

( 12 ) HL L 220., 1977.8.29., 60. o.

( 13 ) HL L 220., 1977.8.29., 72. o.

( 14 ) HL L 220., 1977.8.29., 83. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979L0532 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979L0532&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01979L0532-19971030 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01979L0532-19971030&locale=hu

Tartalomjegyzék