32010D0680[1]

2010/680/EU: A Bizottság határozata ( 2010. november 9. ) Bulgáriának, a Cseh Köztársaságnak, Dániának, Németországnak, Észtországnak, Írországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Máltának, Hollandiának, Lengyelországnak, Szlovéniának, Szlovákiának, Finnországnak, Svédországnak és az Egyesült Királyságnak a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól egyes fajok tekintetében történő mentesítéséről (az értesítés a C(2010) 7578. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. november 9.)

Bulgáriának, a Cseh Köztársaságnak, Dániának, Németországnak, Észtországnak, Írországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Máltának, Hollandiának, Lengyelországnak, Szlovéniának, Szlovákiának, Finnországnak, Svédországnak és az Egyesült Királyságnak a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól egyes fajok tekintetében történő mentesítéséről

(az értesítés a C(2010) 7578. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, lett, litván, máltai, lengyel, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/680/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 23a. cikkére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 23a. cikkére,

tekintettel a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1968. április 9-i 68/193/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 18a. cikkére,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a répavetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 30a. cikkére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (6) és különösen annak 49. cikkére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (7) és különösen annak 28. cikkére,

mivel:

(1) A 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK irányelvek előírásokat tartalmaznak a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazására. Ezek az irányelvek azt is előírják, hogy egyes feltételek megléte esetén a tagállamok teljes mértékben vagy részlegesen mentesíthetők az irányelveknek egyes fajok vagy anyagok tekintetében történő alkalmazása alól.

(2) Az e határozat mellékletének I., II., V., VI. és VII. részében felsorolt fajok vetőmagját egyes tagállamokban rendes körülmények között nem szaporítják, illetőleg nem hozzák forgalomba. A melléklet III. részében felsorolt szőlőfajták termesztése és szaporítóanyagok forgalmazása egyes tagállamokban gazdasági szempontból elenyésző jelentőségű. A melléklet IV. részében felsorolt fafajok egyes tagállamokban erdészeti szempontból ugyancsak nem jelentősek.

(3) A Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság által 1969 óta benyújtott kérelmek alapján a Bizottság elfogadta e tagállamoknak a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelvek szerinti kötelezettségek alól a megfelelő fajok és anyagok tekintetében történő teljes vagy részleges mentesítéséről szóló 69/270/EGK (8), 69/271/EGK (9), 69/272/EGK (10), 70/47/EGK (11), 70/48/EGK (12), 70/49/EGK (13), 70/93/EGK (14), 70/94/EGK (15), 70/481/EGK (16), 72/270/EGK (17), 72/271/EGK (18), 73/122/EGK (19), 73/123/EGK (20), 73/188/EGK (21), 74/5/EGK (22), 74/358/EGK (23), 74/360/EGK (24), 74/361/EGK (25), 74/362/EGK (26), 74/491/EGK (27), 74/532/EGK (28), 75/287/EGK (29), 75/752/EGK (30), 79/355/EGK (31), 86/153/EGK (32), 89/101/EGK (33), 90/209/EGK (34), 2005/325/EK (35), 2005/871/EK (36), 2005/886/EK (37), 2005/931/EK (38), 2008/462/EK (39), 2009/786/EK (40), 2010/198/EU (41) és 2010/377/EU (42) határozatokat.

(4) A Bizottság 2010 első félévében az érintett tagállamok körében végzett felmérése során felkérte ezeket a tagállamokat, hogy ellenőrizzék, milyen mértékben tekintik indokoltnak a (3) preambulumbekezdésben említett határozatok alkalmazásának folytatását, valamint azt, hogy az alkalmazandó feltételek továbbra is teljesülnek-e. Ezen ellenőrzés eredményeképpen egyes tagállamok aktualizált kérelmeket nyújtottak be a Bizottságnak, Belgium, Görögország és Luxemburg pedig azt kérte, hogy a rájuk vonatkozó határozatokat teljesen vonják vissza. Ezért a megadott mentesítéseket aktualizálni kell, illetve azokban az esetekben, ahol ezt kérték, vissza kell vonni. Emellett az átláthatóság és az egyszerűsítés érdekében a (3) preambulumbekezdésben említett összes határozatot hatályon kívül kell helyezni, és egyetlen jogszabállyal kell felváltani.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az e határozat mellékletének I. részében megjelölt tagállamok a táblázat első oszlopában felsorolt fajok tekintetében mentesülnek a 66/401/EGK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 14. cikke (1) bekezdését. A táblázatok első oszlopában felsorolt fajok tekintetében az érintett tagállamok oszlopában "X" jel található.

(2) Az e határozat mellékletének II. részében megjelölt tagállamok a táblázat első oszlopában felsorolt fajok tekintetében mentesülnek a 66/402/EGK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 14. cikke (1) bekezdését. A táblázatok első oszlopában felsorolt fajok tekintetében az érintett tagállamok oszlopában "X" jel található.

Lettország esetében a Zea mays tekintetében az e kötelezettség alóli mentesítés szintén az irányelv 19. cikkének (1) bekezdése kivételével alkalmazandó.

(3) Az e határozat mellékletének III. részében megjelölt tagállamok a táblázat első oszlopában felsorolt nemzetségek tekintetében mentesülnek a 68/193/EGK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 12. és 12a. cikkét.

(4) Az e határozat mellékletének IV. részében megjelölt tagállamok a táblázat első oszlopában felsorolt fajok tekintetében mentesülnek az 1999/105/EK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 17. cikke (1) bekezdését. A táblázatok első oszlopában felsorolt fajok tekintetében az érintett tagállamok oszlopában "X" jel található.

(5) Az e határozat mellékletének V. részében megjelölt tagállamok a táblázat első oszlopában felsorolt fajok tekintetében mentesülnek a 2002/54/EK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 20. cikkét. A táblázatok első oszlopában felsorolt fajok tekintetében az érintett tagállamok oszlopában "X" jel található.

(6) Az e határozat mellékletének VI. részében megjelölt tagállamok a táblázat első oszlopában felsorolt fajok tekintetében mentesülnek a 2002/55/EK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 16. cikke (1) bekezdését és 34. cikke (1) bekezdését. A táblázatok első oszlopában felsorolt fajok tekintetében az érintett tagállamok oszlopában "X" jel található.

(7) Az e határozat mellékletének VII. részében megjelölt tagállamok a táblázat első oszlopában felsorolt fajok tekintetében mentesülnek a 2002/57/EK irányelv alkalmazása alól, kivéve annak 17. cikkét. A táblázatok első oszlopában felsorolt fajok tekintetében érintett tagállamok oszlopában "X" jel található.

Málta esetében a napraforgó tekintetében az e kötelezettség alóli mentesítés szintén az irányelv 9. cikkének (1) bekezdése kivételével alkalmazandó.

2. cikk

A 69/270/EGK, 69/271/EGK, 69/272/EGK, 70/47/EGK, 70/48/EGK, 70/49/EGK, 70/93/EGK, 70/94/EGK, 70/481/EGK, 72/270/EGK, 72/271/EGK, 73/122/EGK, 73/123/EGK, 73/188/EGK, 74/5/EGK, 74/358/EGK, 74/360/EGK, 74/361/EGK, 74/362/EGK, 74/491/EGK, 74/532/EGK, 75/287/EGK, 75/752/EGK, 79/355/EGK, 86/153/EGK, 89/101/EGK, 90/209/EGK, 2005/325/EK, 2005/871/EK, 2005/886/EK, 2005/931/EK, 2008/462/EK, 2009/786/EK, 2010/198/EU és 2010/377/EU határozatok hatályukat vesztik.

3. cikk

E határozat címzettjei a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 9-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

(1) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

(2) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

(3) HL L 93., 1968.4.17., 15. o.

(4) HL L 11., 2000.1.15., 17. o.

(5) HL L 193., 2002.7.20., 12. o.

(6) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(7) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

(8) HL L 220., 1969.9.1., 8. o.

(9) HL L 220., 1969.9.1., 9. o.

(10) HL L 220., 1969.9.1., 10. o.

(11) HL L 13., 1970.1.19., 26. o.

(12) HL L 13., 1970.1.19., 27. o.

(13) HL L 13., 1970.1.19., 28. o.

(14) HL L 25., 1970.2.2., 16. o.

(15) HL L 25., 1970.2.2., 17. o.

(16) HL L 237., 1970.10.28., 29. o.

(17) HL L 166., 1972.7.24., 26. o.

(18) HL L 166., 1972.7.24., 27. o.

(19) HL L 145., 1973.6.2., 41. o.

(20) HL L 145., 1973.6.2., 43. o.

(21) HL L 194., 1973.7.16., 16. o.

(22) HL L 12., 1974.1.15., 13. o.

(23) HL L 196., 1974.7.19., 15. o.

(24) HL L 196., 1974.7.19., 18. o.

(25) HL L 196., 1974.7.19., 19. o.

(26) HL L 196., 1974.7.19., 20. o.

(27) HL L 267., 1974.10.3., 18. o.

(28) HL L 299., 1974.11.7., 14. o.

(29) HL L 122., 1975.5.14., 15. o.

(30) HL L 319., 1975.12.10., 12. o.

(31) HL L 84., 1979.4.4., 23. o.

(32) HL L 115., 1986.5.3., 26. o.

(33) HL L 38., 1989.2.10., 37. o.

(34) HL L 108., 1990.4.28., 104. o.

(35) HL L 109., 2005.4.29., 1. o.

(36) HL L 320., 2005.12.8., 50. o.

(37) HL L 326., 2005.12.13., 39. o.

(38) HL L 340., 2005.12.23., 67. o.

(39) HL L 160., 2008.6.19., 33. o.

(40) HL L 281., 2009.10.28., 5. o.

(41) HL L 87., 2010.4.7., 34. o.

(42) HL L 173., 2010.7.8., 73. o.

MELLÉKLET

Jelmagyarázat

Rövidítések:

BG : a Bolgár Köztársaság

CZ : a Cseh Köztársaság

DK : a Dán Királyság

DE : a Németországi Szövetségi Köztársaság

EE : az Észt Köztársaság

IE : Írország

ES : a Spanyol Királyság

FR : a Francia Köztársaság

CY : a Ciprusi Köztársaság

LV : a Lett Köztársaság

LT : a Litván Köztársaság

MT : a Máltai Köztársaság

NL : a Holland Királyság

PL : a Lengyel Köztársaság

SI : a Szlovén Köztársaság

SK : a Szlovák Köztársaság

FI : a Finn Köztársaság

SE : a Svéd Királyság

UK : Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Az "X" jel az 1. cikkben foglaltaknak megfelelően a táblázat fejlécében megjelölt tagállam mentesítését jelenti.

I. rész - a 66/401/EGK irányelv

BGCZDKDEIEESLVLTMTPLSKUK
Agrostis caninaX
Alopecurus pratensisXXX
Arrhenatherum elatiusXX
Bromus catharticusXXXXX
Bromus sitchensisXXXXXX
Cynodon dactylonXXXXXX
Dactylis glomerataX
Festuca arundinaceaX
x FestuloliumX
Lolium x boucheanumX
Phalaris aquaticaXXXXXXX
Phleum nodosumX
Phleum pratenseX
Poa annuaXXX
Poa nemoralisXX
Poa palustrisXX
Poa trivialisX
Trisetum flavescensXXXXX
Galega orientalisXXX
Hedysarum coronariumXXXXXXX
Lotus corniculatusXX
Lupinus albusXX
Lupinus angustifoliusXX
Lupinus luteusXX
Medicago lupulinaXXX
Medicago x variaX
Onobrychis viciifoliaXX
Trifolium alexandrinumXXXX
Trifolium hybridumX
Trifolium incarnatumXXXX
Trifolium repensX
Trifolium resupinatumXXXX
Trigonella foenum-graecumXXXXXXX
Vicia pannonicaXXXX
Vicia villosaXX
Brassica napusX
Brassica oleracea
Phacelia tanacetifoliaXXX
Raphanus sativusX

II. rész - a 66/402/EGK irányelv

CZDKDEEEIEFRLVLTMTNLPLUK
Avena strigosaXXX
Oryza sativaXXXXXXXXXXX
Phalaris canariensisXXXXXX
Sorghum bicolorXXXXXX
Sorghum sudanenseXXXXXXX
Sorghum bicolor x
Sorghum sudanense
XXXXXX
Triticum speltaXX
Zea maysX

III. rész - a 68/193/EGK irányelv

DKEEIELVLTNLPLFISEUK
VitisXXXXXXXXXX

IV. rész - az 1999/105/EK irányelv

DKEELTMTSI
Abies albaXXX
Abies cephalonicaXXXX
Abies grandisXXX
Abies pinsapoXXXXX
Acer platanoidesX
Acer pseudoplatanusXXX
Alnus glutinosaX
Alnus incanaX
Betula pendulaX
Betula pubescensX
Carpinus betulusXX
Castanea sativaXXX
Cedrus atlanticaXXXXX
Cedrus libaniXXXXX
Fagus sylvaticaXX
Fraxinus angustifoliaXXX
Fraxinus excelsiorX
Larix deciduaX
Larix x eurolepisX
Larix kaempferiX
Larix sibiricaXXXX
Picea abiesX
Picea sitchensisXXXX
Pinus brutiaXXXX
Pinus canariensisXXXX
Pinus cembraXXXX
Pinus contortaXXX
Pinus halepensisXXX
Pinus leucodermisXXXXX
Pinus nigraXX
Pinus pinasterXXX
Pinus pineaXXX
Pinus radiataXXXX
Prunus aviumX
Pseudotsuga menziesiiX
Quercus cerrisXXX
Quercus ilexXXX
Quercus petraeaXX
Quercus pubescensXXXX
Quercus rubraX
Quercus suberXXX
Robinia pseudoacaciaX
Tilia cordataX
Tilia platyphyllosXX

V. rész - a 2002/54/EK irányelv

CYMT
Beta vulgarisXX

VI. rész - a 2002/55/EK irányelv

IEUK
Allium cepa (Aggregatum group)X
Allium fistulosumX
Allium sativumX
Allium schoenoprasumX
Anthriscus cerefoliumXX
Asparagus officinalisX
Beta vulgarisX
Capsicum annuumX
Cichorium intybusX
Citrullus lanatusXX
Cucurbita maximaX
Cynara cardunculusXX
Foeniculum vulgareX
Rheum rhabarbarumX
Scorzonera hispanicaXX
Solanum melongenaX
Valerianella locustaXX

VII. rész - a 2002/57/EK irányelv

CZDKDEEEIEFRCYLVLTMTNLPLUK
Arachis hypogaeaXXXXXXXXXXXX
Brassica rapaX
Brassica junceaXXX
Brassica napusX
Brassica nigraXXXXX
Cannabis sativaXXX
Carthamus tinctoriusXXXXXXXX
Carum carviiXXXXX
Gossypium spp.XXXXXXXXXXX
Helianthus annuusXXXXX
Linum usitatissimumX
Papaver somniferumXXXX
Sinapis albaXX
Glycine maxXXXXX

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0680 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0680&locale=hu

Tartalomjegyzék