3/1990. (II. 14.) KöHÉM rendelet

egyes miniszteri rendeletek és utasítások hatályon kívül helyezéséről

A gazdasági deregulációs intézkedésekről szóló 1103/1989. (VII. 25.) MT határozat végrehajtására az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

Az 1. számú mellékletben felsorolt rendeletek és a 2 számú mellékletben felsorolt utasítások hatályukat vesztik.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Derzsi András s. k.,

közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter

1. számú melléklet a 3/1990. (II. 14.) KöHÉM rendelethez

1949.

7690/134-2/1949. (XII. 18.) KPM rendelet

a közforgalmú trolibuszvállalatokról szóló 4344/1949. (XII. 14.) MT rendelet végrehajtása tárgyában.

1950.

7715/1950. (XI. 12.) KPM rendelet

a fogatolt járművekkel végzett iparszerű árufuvarozás szabályozása tárgyában.

7754-174/1950. (XII. 28.) KPM rendelet

a közforgalomra szolgáló kompokon (réveken) a viteldíjmentességek és viteldíjkedvezmények szabályozása tárgyában.

9100-245/1950. (VI. 7.) KPM rendelet

a kordélyos iparűzés szabályozása tárgyában.

1958.

2/1958. (XII. 9.) KPM-BM együttes rendelet a Munkásőrség gépkocsihasználatáról.

1959.

3/1959. (X. 15.) KPM-BM együttes rendelet

a Munkásőrség gépkocsihasználatáról szóló 2/1958. (XII. 9.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról.

1960.

4/1960. (X. 2.) ÉM-PM együttes rendelet

a személyi és a vegyes tulajdonban álló lakóépületeken az építésügyi hatóság által elvégeztethető építési munkákról.

1961.

4/1961. (III. 12.) ÉM rendelet

az építkezéseken a tervező és a kivitelező nevének és egyéb adatoknak tájékoztató táblán való feltüntetéséről.

1965.

1/1965. (X. 1.) KPM-PM együttes rendelet

a repülőtérhasználati díj bevezetéséről.

1967.

1/1967. (VIII. 18.) ÉVM-PM együttes rendelet

a személyi és a vegyes tulajdonban álló lakótelepeken az építésügyi hatóság által elvégeztethető építési munkákról szóló 4/1960. (X. 2.) ÉM-PM együttes rendelet módosításáról.

1970.

2/1970. (IV. 15.) KPM rendelet

a kisipari, valamint az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetekre vonatkozó egyes rendelkezések hatályáról.

4/1970. (V. 31.) KPM rendelet

a gépjárműjavítások vállalkozási alapfeltételeinek kiadásáról.

1971.

4/1971. (VI. 20.) KPM rendelet

a segédmotoros kerékpár vezetői, a munkagép vezetői, valamint az állati erővel vezető jármű hajtói vizsgadíjáról.

1973.

22/1973. (VIII. 28.) ÉVM-PM együttes rendelet

a többszintes, panelos lakóépületekben a gázrobbanásveszély megelőzéséről.

1975.

8/1975. (VI. 18.) ÉVM-PM együttes rendelet

a személyi és a vegyes tulajdonban álló lakóépületeken az építésügyi hatóság által elvégeztethető építési munkákról szóló 4/1960. (X. 2.) ÉM-PM együttes rendelet módosításáról.

16/1975. (XII. 6.) ÉVM-PM együttes rendelet

a középmagas és magas lakóépületek utólagos tűzvédelmi munkáiról.

1977.

16/1977. (III. 18.) ÉVM rendelet

a polgári védelem műszaki-mentő és óvóhely szakszolgálat korszerűsítésének végrehajtásáról.

1978.

5/1978. (III. 9.) ÉVM rendelet

a szocialista munkaversenyben elnyerhető egyes kitüntetések adományozásáról.

7/1978. (VIII. 23.) KPM rendelet

a statisztikai munkakörök képesítési feltételeiről.

1979.

1/1979. (I. 20.) ÉVM rendelet

a korszerű, nagy értékű építőipari gépek és termelőberendezések kihasználásának növeléséről.

1980.

10/1980. (V. 29.) KPM rendelet

a magasabb vezető állású dolgozók premizálásáról és jutalmazásáról.

1981.

13/1981. (IV. 23.) ÉVM-ÁH rendelet az építőgépek bérbeadásáról.

1982.

11/1982. (XII. 24.) KPM rendelet

a beruházások rendjéről szóló jogszabályok végrehajtásáról.

1986.

8/1986. (VIII. 21.) ÉVM rendelet

a tetőszigetelések tervezéséről és kivitelezéséről.

1/1986. (VIII. 1.) MP rendelkezés

a szabványosításról szóló 1/1976. (VI. 12.) MT rendelet végrehajtásáról.

2. számú melléklet a 3/1990. (II. 14.) KöHÉM rendelethez

1958.

40/1958. (Ép. Ért. 23.) ÉM utasítás

a társadalmi tulajdon védelmének fokozottabb biztosításáról.

1959.

15/1959. (Ép. Ért. 8.) ÉM utasítás

az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó budapesti vállalatok vízfogyasztásának csökkentéséről.

21/1959. (Közl. Ért. 10.) KPM utasítás

a nemzetközi csereüdültetések rendezéséről.

1960.

16/1960. (Közl. Ért. 10.) KPM utasítás

a jogtanácsosokról és jogi előadókról.

38/1960. (Közl. Ért. 21.) KPM utasítás

a helyiségek fűtésének szabályozása tárgyában.

1962.

14/1962. (Közl. Ért. 5.) KPM utasítás

a kiküldetési (külszolgálati) költségátalányról.

30/1962. (Közl. Ért. 13.) KPM utasítás

a csereüdültetésekről szóló rendelkezések végrehajtásának ellenőrzéséről.

25/1962. (Ép. Ért. 20.) ÉM utasítás

a társadalmi tulajdon védelmének fokozottabb biztosításáról szóló 40/1958. (Ép. Ért. 23.) ÉM utasítás módosításáról.

1964.

6/1964. (Közl. Ért. 4.) KPM utasítás

a Magyar Autóklub pénz- és vagyongazdálkodásának megváltoztatása tárgyában.

57/1964. (Ép. Ért. 33.) ÉM utasítás

a brigádszervezésről és a brigádformákról.

1965.

15/1965. (Közl. Ért. 8.) KPM utasítás

a sajtótájékoztatás, a minisztériumi sajtószolgálat feladatai és működése tárgyában.

22/1965. (Közl. Ért. 11.) KPM utasítás

az ügyeleti és őrségi szolgálat ellátásának szabályozásáról,

62/1965. (Ép. Ért. 46.) ÉVM utasítás

az üzemrendészeti munkakörökben foglalkoztatott dolgozók képzéséről.

1969.

4/1969. (Ép. Ért. 6.) ÉVM utasítás

a megyei (megyei városi) főépítészi munkakörök betöltésének feltételeiről.

14/1969. (Ép. Ért. 18.) ÉVM utasítás

a Műszaki Fejlesztési Tanács szervezéséről és működéséről.

25/1969. (Ép. Ért. 30.) ÉVM utasítás

a munkahelyre való belépés rendjéről.

30/1969. (Közl. Ért. 22.) KPM utasítás

az áruforgalmon kívüli devizakeret felhasználásáról.

1970.

4/1970. (Ép. Ért. 7 ) ÉVM utasítás

a kutatói munkakörökben dolgozó határozott idejű munkaviszonyából.

1972.

13/1972. (Ép. Ért. 17.) ÉVM utasítás

a kiküldetési (külszolgálati) költségátalány megállapításáról.

1974.

5/1974. (Ép. Ért. 6.) ÉVM utasítás

az üzemlátogatások biztonsági előkészítéséről.

1975.

5/1975. (Közl. Ért. 5.) KPM utasítás

a technikus minősítő vizsgáról.

1976.

10/1976. (Ép. Ért. 23.) ÉVM utasítás

a nemzetközi együttműködés rendjéről.

23/1976. (Közl. Ért. 11.) KPM utasítás

az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtásáról.

1977.

14/1977. (Ép. Ért. 32.) ÉVM utasítás

a vállalati művelődési bizottságokról.

15/1977. (Ép. Ért. 78. 1.) ÉVM utasítás a szabványosításról.

1978.

14/1978. (Ép. Ért. 14.) ÉVM utasítás

az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvényvégrehajtásától.

1979.

8/1979. (Ép. Ért. 22.) ÉVM utasítás

a statisztikai munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésekről.

11/1979. (Közl. Ért. 7.) KPM utasítás

az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtásáról.

13/1979. (Közl. Ért. 8.) KPM utasítás

az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtásáról.

18/1979. (Ép. Ért. 8. 1.) ÉVM utasítás

a nemzetközi kapcsolatok eredményességének növeléséről.

1980.

1/1980. (Ép. Ért. 5.) ÉVM utasítás

az energetikusi szervezetről.

14/1980. (Ép. Ért. 30.) ÉVM utasítás

a reprezentációs költségek elszámolásáról.

7/1980. (Közl. Ért. 7.) KPM utasítás

az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 23/1976. (Közl. Ért. 11.) KPM utasítás módosításáról.

9/1980. (Ép. Ért. 24.) ÉVM utasítás

az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott utasítás módosításáról.

1982.

5/1982. (Közl. Ért. 14.) KPM utasítás

az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtásáról kiadott 23/1976. (Közl. Ért. 11.) KPM utasítás módosításáról.

1983.

22/1983. (Közl. Ért. 10.) KPM utasítás

a technikusminősítő vizsgáról szóló 5/1975. (Közl. Ért. 4.) KPM utasítás módosításáról.

1984.

2/1984. (Közl. Ért. 2.) KM utasítás

a VOLÁN Vállalatok Központjának érdekeltségi rendszere és költségelszámolási rendjéről.

2/1984. (Ép. Ért. 25.) ÉVM utasítás

a külföldi utazások és útlevelek tárgyában.

1985.

5/1985. (Közl. Ért. 7.) KPM utasítás

a VOLÁN Vállalatok Központjának érdekeltségi rendszeréről és költségelszámolási rendjéről szóló 2/1984. (Közl. Ért. 2.) KM módosításáról.

Tartalomjegyzék