12/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények térítési rendjének átmeneti szabályairól

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 37. §-ának (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Belügyminiszterrel és a Honvédelmi Miniszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem:

1. § (1) E rendelet hatálya azokra az egészségügyi intézményekre, intézetekre terjed ki, amelyek szervezeti keretében olyan egységek működnek, amelyek a véradók kivizsgálásával és nyilvántartásával, vérvételével, vér és vérkészítmények előállításával, ellenőrzésével és tárolásával foglalkoznak, illetve a vércsoport serológiával összefüggésben a betegek részére ellátást biztosítanak és transzfúziológiai szakkonzíliumot adnak (a továbbiakban: vérellátó állomás).

(2)[1]

2. §[2] (1) Külön jogszabályban* meghatározott térítést kell fizetni[3]

a) a vérellátó állomással nem rendelkező egészségügyi intézménynek terápiás célra átadott készítményért;

b) a készítmény vérellátó állomások közötti átadása esetén.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervektől a vérellátó állomás a külön jogszabályban* meghatározott összegen felül - a (3) bekezdés kivételével - plusz költséget nem igényelhet.[4]

(3) A készítménynek az (1) bekezdésben nem említett kiadása esetén fizetendő térítési díj mértékéről az előállító és felhasználó megállapodhat, azonban a térítési díj ebben az esetben sem lehet kevesebb a külön jogszabályban* meghatározott összegnél.[5]

(4) A külön jogszabályban* meghatározott térítést kell fizetni akkor is, ha a készítmény díjáról a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem állapodtak meg.[6]

3. §[7]

4. §[8]

5. §[9]

6. § (1) E rendelet 1992. július 1-jén lép hatályba.

(2)[10]

(3)[11]

Dr. Surján László s. k.,

népjóléti miniszter

1. számú melléklet a 12/1992. (VI. 26.) NM rendelethez[12]

2. számú melléklet a 12/1992. (VI. 26.) NM rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[2] Megállapította a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.07.01.

[3] * Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet.

[4] * Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet.

[5] * Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet.

[6] * Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet.

[7] Hatályon kívül helyezte a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 43/1999. (IX. 30.) EüM rendelet 22. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2000.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 33. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 33. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére