15/1992. (VII. 10.) KTM rendelet

egyes építésügyi jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. (a továbbiakban: Htv.) 147. § (2) bekezdésében, valamint az építésügyről szóló 1964. évi III. tv. végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

18. §[20]

19. §[21]

Cseretelekadás

20. §

A cseretelekadásról, továbbá a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 10/1977. (I. 28.) ÉVM rendelet 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Ha a tulajdonszerzés időpontjában beépíthető építési telek tulajdonosa a telkén a később jóváhagyott rendezési terv, hatályba lépett építésügyi szabály vagy kiadott hatósági határozat folytán nem tudja megvalósítani építési (beruházási) szándékát, részére - kérelmére -kisajátítási eljárás nélkül beépíthető cseretelek adható.

(2) A cseretelekadás lebonyolítására a polgári jog szabályai az irányadók."

21. §

A R. 2-12. §-ai és 17. §-a hatályukat vesztik.

Építésrendészeti bírság

22. §[22]

23. §[23]

[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §

(1) Ez a rendelet 1992. július 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő - első fokú határozattal még el nem bírált - ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az építésfelügyeletről szóló 62/1985. (XII. 8.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 23/1985. (XII. 28.) ÉVM rendelet, továbbá a 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelettel közzétett Országos Építésügyi Szabályzatnak az 1/1992. (I. 6.) KTM rendelet melléklete 15. pontjával módosított 116. § (1) bekezdése utolsó mondata a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg;

- az építési telek beépítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1/1970. (I. 11.) ÉVM rendelet 1992. december 31-ével

hatályát veszti.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 15/1992. (VII. 10.) KTM rendelethez

"A területfelhasználási engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

2. számú melléklet a 15/1992. (VII. 10.) KTM rendelethez

"A telekalakítási eljárásban közreműködő szakhatóságok

3. számú melléklet a 15/1992. (VII. 10.) KTM rendelethez[33]

4. számú melléklet a 15/1992. (VII. 10.) KTM rendelethez[34]

Lábjegyzetek:

[1] A "Területfelhasználás" címet hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[12] A "Telekalakítás" címet hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.11.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 24/1994. (VII. 8.) KTM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1994.07.15.

[23] Hatályon kívül helyezte a 24/1994. (VII. 8.) KTM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1994.07.15.

[24] Az "Az építési és használatbavételi engedélyezési eljárás" címet hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

Tartalomjegyzék