25/1998. (XII. 9.) KHVM rendelet

a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet és a hajózási képesítésekről szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet módosításáról

A hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet 31. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről intézkedő 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Hkr. 1. §-ának d) pontja,

b) a hajózási képesítésekről szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet módosításáról rendelkező

ba) 10/1996. (III. 1.) KHVM rendelet 2. §-a,

bb) 28/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése és 2. számú melléklete.

Katona Kálmán s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 25/1998. (XII. 9.) KHVM rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2002.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2001.05.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 31/2001. (IX. 14.) KöViM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2001.09.22.

Tartalomjegyzék