1999. évi LVI. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. § (1)[37]

(2)[38]

37. §[39]

Záró rendelkezések

38. § (1)[40] E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 13., illetve 23. §-a e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és az ebben foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően közölt munkáltatói intézkedések tekintetében lehet alkalmazni.

(3)[41]

(4) E törvény 14. §-ában foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően keletkezett munkáltatói igények tekintetében lehet alkalmazni.

(5) E törvény 10. §-ában, illetve 21. §-ában foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően közölt rendkívüli felmondás, illetve rendkívüli lemondás tekintetében lehet alkalmazni.

(6) Az e törvény 18. §-ában megállapított szabályokat az e törvény hatálybalépését követően kezdődő leltáridőszak tekintetében, de legkésőbb 2000. március 1-jétől kell alkalmazni.

(7) E törvény 31. §-ában foglalt rendelkezéseket csak a hatálybalépést követően keletkezett jogosultságok tekintetében kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k., Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. június 1-jei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XX. törvény 31. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.05.25.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) a) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.05.25.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) a) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) a) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.05.25.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.05.25.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.05.25.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) a) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.05.25.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) a) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) a) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.05.25.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 403. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

Tartalomjegyzék