14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet

a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól[1]

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 52. §-ának (4) bekezdésében és 63. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:[2]

1. §

(1)[3] Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályait - amelyek a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló 20/1997. (X. 21.) KHVM rendelet mellékletét képező, a repülési szabályokról szóló 2. számú függelékben foglaltak végrehajtását szolgálják - e rendelet mellékleteként kiadom.

(2)[4]

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

3. §[5]

Ez a rendelet a levegő-föld beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő megállapításáról szóló, 2007. október 26-ai 1265/2007/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Manninger Jenő s.k.,

közlekedési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet melléklete a Közlekedési és Vízügyi Értesítőben jelent meg, melyet 2007.12.06. napjától módosított a 87/2007. (XI. 6.) GKM rendelet 1. §-a, 2008.01.01. napjától módosította a 118/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. § (5) bekezdése, 2011.11.08. napjával módosította az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet 9. § - a, 10. § (3) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése. A mellékletet 2012.01.01. napjával módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 8. §-a. A mellékletet 2013.03.02-ával módosította a 6/2013. (II. 22.) NFM rendelet 1. §-a. A mellékletet 2014.04.11. napjától módosította a 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 1. § -a. A mellékletet 2015.11.15. napjától módosította a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 1. § -a.

[2] A Közlekedési és Vízügyi Értesítő 2000/11/II. számában megjelent mellékletet a 25/2003. (IV. 25.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 18. § (3)-(4) bekezdése módosította.

[3] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[5] Beiktatta a 29/2008. (X. 30.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.11.07.