2001. évi XLIII. törvény

a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról[1]

Az Országgyűlés a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációja jogi feltételeinek megteremtése érdekében a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény, a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet

23. §[6]

VI. Fejezet[7]

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A Honvédelmi Minisztériumnak e törvény szerinti működésre a hatálybalépést követő 6 hónapon belül kell áttérnie.

A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti - a Hvt. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontja és 251. §-a (1) bekezdésének f) pontja,

- a Hszt. 85. §-ának (1) és 87. §-ának (1) bekezdésében a "készültségi" szövegrész, továbbá 237. § (1) bekezdése b) pontjának első gondolatjeles bekezdése, - a Hkt. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 69. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 72. §-ának (1) bekezdésében a "készültségi" kifejezés,

- a Hft. 28. §-ának c) pontjában a "készültségi" kifejezés.

(2) A Hvt. 12. §-ának (2) bekezdésében a "honvédség parancsnoka vagy a parancsnoksághoz tartozó elöljáró" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke vagy a Honvéd Vezérkarhoz tartozó elöljáró" szövegrész, 23. §-ában, 31. §-ának (2), 33. §-ának (2) és 36. §-ának (1) bekezdésében a "honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész, 24. §-ának (1), 31. §-ának (3) és a 114. §-ának (3) bekezdésében a "honvédség parancsnokának" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökének" szövegrész lép.

(3) A Hvt. 24. §-ának (1), 83. §-ának (3), 84. §-ának (2), 96. §-ának (5), 99. §-ának (3), 112. §-ának (6), 198. §-ának (5) bekezdésében a "honvédség vezérkari főnöke" szövegrész és 103. §-ának (3) bekezdésében a "vezérkari főnök" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész, 102. §-ának (2) és 111. §-ának (1) bekezdésében a "honvédség vezérkari főnökéhez" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökéhez" szövegrész,103. §-ának (2) és 129. §-ának (2) bekezdésében a "honvédség vezérkari főnökétől" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökétől" szövegrész lép.

(4) A Hvt. 5. §-ának (2) bekezdésében a "magasabb harckészültségbe helyezésének" szövegrész helyébe a "készenléte fokozásának" szövegrész, 8. §-a (1) bekezdésének f) pontjában a "magasabb harckészültségbe helyezéséről" szövegrész helyébe a "készenlétbe helyezéséről" szövegrész lép.

(5) A Hvt. 230. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "harckészültségét" szövegrész helyébe a "készenléti állapotát" szövegrész lép.

(6) A Hvt. 36. §-a (1)-(2) bekezdésében a 8. § (1) bekezdésének d) pontjára tett hivatkozás f) pontra változik.

(7) A Hvt. 73. §-ának (2), 74. §-ának (2) és 76. §-ának (2) bekezdésében a "Honvéd Vezérkar" szövegrész helyébe a "honvédség" szövegrész lép.

(8) A Hszt. 237. § (1) bekezdése b) pontjának második gondolatjeles bekezdésében a "készültségi" szövegrész helyébe a "készenléti" szövegrész lép.

(9) A Hkt. 31. §-ának (2) és 40. §-ának (2) bekezdésében a "harckészültségi" szövegrész helyébe a "készenléti" szövegrész, 72. §-ának (3) bekezdésében a "harckészültség" szövegrész helyébe a "készenlét fokozása" szövegrész, 53. §-ában és 71. §-ának (2) bekezdésében a "készültségi" szövegrész helyébe a "készenléti" szövegrész lép.

(10) Ahol jogszabály "Magyar Honvédség parancsnoka", "honvédség parancsnoka", "Magyar Honvédség parancsnoka és vezérkari főnöke", "Magyar Honvédség parancsnoka, a vezérkari főnök", valamint "Magyar Honvédség vezérkari főnöke" vagy "honvédség vezérkari főnöke" megnevezést használ, azon "Honvéd Vezérkar főnöke" megnevezést, ahol "harckészültség" szót használ, azon "készenlét"-et, ahol "magasabb harckészültség" kifejezést használ, azon a "készenlét fokozása" kifejezést kell érteni.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. június 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 496. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 496. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 496. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 496. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi XC. törvény 20. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[7] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 496. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére