Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8][9]

9. §[10][11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

18. §[20]

19. §[21][22]

20. §[23]

21. §[24]

22. §[25]

23. §[26]

24. §[27]

25. §[28]

26. §[29]

27. §

(1) E rendelet - a (2), a (8)-(9) és a (15)-(16) bekezdésben foglaltak kivételével - 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)[30] E rendelet 7. §-a, 14. §-a, 26. §-ának (3) és (6) bekezdése 2004. április 1-jén, a 8-9. §-a és e § (6) bekezdése 2005. június 1-jén, a 26. §-ának (7) és (9) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[31]

(4)[32]

(5)[33]

(6)[34]

(7)[35]

(8)[36]

(9)[37]

(10) A 2003. évben fix összegben folyósított bérnövekmény változatlan összegben kerül kiutalásra a járó- és az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szolgáltatók részére mindaddig, amíg az R.-ben meghatározott teljesítmény egységek módosításának kihirdetését követően a teljesítményeknek a - bérnövekménnyel megemelt összegű - kifizetésére sor nem kerül.

(11) A gondozóintézetek havi fix összegű díjazására 2004. január 1-jétől, az erre a célra rendelkezésre álló keretből, a 2003. év december havi díjnak a 2004. évi előirányzat-növekmény arányában növelt mértéke szerint kerül sor. A gondozóintézetek részére a 2003. évben fix összegben folyósított bérnövekmény 2004. évben változatlan összegben kerül kiutalásra a (10) bekezdésben foglalt feltétel bekövetkeztéig és ettől kezdődően a bérnövekmény a gondozóintézetek 2004. évi előirányzatába épül be.

(12) A krónikus fekvőbeteg-szakellátásban a 2003. évben fix összegben folyósított bérnövekmény változatlan összegben kerül kiutalásra 2004. június 30-ig, azt követően beépül a rendszerszerű finanszírozásba.

(13) A (10)-(12) bekezdések szerinti finanszírozás változást követően a Kr. e rendelettel megállapított 6/C. §-ának (6) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható.

(14) Az Országos Mentőszolgálaton és a Kormány által alapított közalapítványon kívül mentési feladatot végző szolgáltatók 2004. június 1-jétől történő finanszírozására az OEP pályázatot ír ki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 21. §-ának (2) bekezdésében meghatározott előirányzat fennmaradó részére.

(15) E rendelet kihirdetése napján hatályát veszti:

a) az egészségügyi ellátási szerződések pályáztatásával és a pályázatok elbírálásával, valamint a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokról szóló 97/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,

b) a közreműködői szerződésről és a közreműködő által végzett tevékenységről szóló 98/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) hatálybalépése, előtt, az egészségügyi ellátási kötelezettség teljesítésére központi államigazgatási szervvel vagy helyi önkormányzattal létrejött szerződések, továbbá az Eüszt., valamint az a) és b) pontokban meghatározott jogszabályok alapján létrejött egészségügyi ellátási, illetőleg közreműködői szerződések továbbra is érvényesek.

(16)[38] Ha az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltató a (15) bekezdésben foglalt időpontot követően egészségügyi szolgáltatásai teljesítéséhez - ilyen tárgyú szerződés alapján - más egészségügyi szolgáltatót (a továbbiakban: közreműködőt) vesz igénybe, a regionális egészségbiztosítási pénztár a közreműködővel nem köthet közvetlenül finanszírozási szerződést. A közreműködő által a biztosítottnak nyújtott szolgáltatások díjazását az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltató és a közreműködő közvetlenül számolja el egymással.

Dr. Medgyessy Péter s. k.

miniszterelnök

1. számú melléklet a 264/2003. (XII 24.) Korm. rendelethez[39]

2. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez[40]

3. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez[41]

4. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez[42]

5. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez[43]

6. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez[44]

7. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez[45]

8. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez[46]

9. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez[47]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Később lép hatályba. Hatályos 2005.06.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Később lép hatályba. Hatályos 2005.06.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/11. száma. Megjelent 2004.02.05.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Módosította a 344/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.12.31.

[31] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[36] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[37] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[38] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 118. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[40] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[41] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[42] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[43] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[44] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[45] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[46] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[47] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék