Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)[1] Az uniós tisztviselőnek, illetve túlélő hozzátartozójának a nyugdíjbiztosítási átutalásra vagy visszautalásra irányuló, az uniós rendelkezéseknek megfelelően az uniós intézménynél benyújtott és az uniós intézmény által megküldött kérelme alapján a hatósági ügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: megállapító szerv) országos illetékességgel jár el.

(2)[2] Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója a nyugdíjbiztosítási átutalás, illetve visszautalás elbírálásához szükséges adatokat a Magyar Államkincstár központi szerve által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - e célra rendszeresített és a Magyar Államkincstár honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon, a megállapító szerv felhívásának kézhezvételétől számított huszonöt napon belül jelenti be a megállapító szervnek. Az adatlap és az elektronikus űrlap adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.

(3)[3]

2. Nyugdíjbiztosítási átutalás

2. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény (a továbbiakban: T.) 3. § (4) bekezdése szerinti, az egyes években figyelembe vehető járulékmértékeket a 2. melléklet határozza meg.

3. § (1) A nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat tartalmazza[4]

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás során az egyes naptári évekre figyelembevételre kerülő szolgálati időt és keresetet, jövedelmet,

b)[5] a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalásnak - a kérelem uniós intézménynél történő benyújtásának évére, de legkorábban a 2012. évre számított - összegét,

c) a T. 2. § (3) bekezdésében foglaltakról történő tájékoztatást.

(1a)[6] Ha az átutalásnak az uniós intézmény által megjelölt időpontja a kérelem uniós intézménynél történő benyújtásának időpontját követő naptári évben van, a nyugdíjbiztosítási átutalás összegét hivatalból újra meg kell állapítani.

(2) A határozat végrehajthatóvá válásáról az uniós intézményt is értesíteni kell.

(3) Magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a határozatot közölni kell a magánnyugdíjpénztárral, és értesíteni kell a határozat végrehajthatóvá válásáról. A határozat végrehajthatóvá válásáról szóló értesítésben fel kell tüntetni azt az időpontot, amelyet az uniós intézmény a nyugdíjbiztosítási átutalásra történő felhívásában a nyugdíjbiztosítási átutalás teljesítésének időpontjaként megjelölt.

4. § (1)[7] A magánnyugdíjpénztár a magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás összegét a nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat végrehajthatóvá válásáról szóló értesítés kézhezvételét követő húsz napon belül átutalja a Nyugdíjbiztosítási Alapnak.

(2)[8] A nyugdíjbiztosítási átutalás összegét kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő húsz napon belül, részben magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a magánnyugdíj-pénztár átutalását követő tizenöt napon belül kell átutalni a Nyugdíjbiztosítási Alapból az uniós intézménynek.

3. Nyugdíjbiztosítási visszautalás

5. § (1)[9] Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója az 1. § (2) bekezdése szerinti adatlappal, elektronikus űrlappal egyidejűleg a megállapító szervnek megküldi az uniós intézmény igazolását a nyugdíjbiztosítási visszautalás várható összegéről, valamint az uniós tisztviselő szolgálati idejének és beszámított jövedelmének meghatározásához szükséges egyéb adatokról.

(2) A nyugdíjbiztosítási visszautalásról szóló határozat tartalmazza[10]

a) az egyes naptári évekre figyelembe vehető szolgálati időt,

b) az egyes naptári évekre figyelembe vehető beszámított jövedelmet,

c) a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összeget,

d) az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összeget, továbbá, hogy ezt az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozójának rendelkezése alapján hova kell átutalni.

(2a)[11] Ha a nyugdíjbiztosítási visszautalás összege eltér az uniós intézmény (1) bekezdés szerinti igazolásában feltüntetett összegtől, a nyugdíjbiztosítási visszautalásról a megállapító szerv hivatalból új határozatot hoz.

(3)[12] A nyugdíjbiztosítási visszautalás összegét az uniós intézmény a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalja át. Az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összeget a nyugdíjbiztosítási visszautalásról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő húsz napon belül kell a Nyugdíjbiztosítási Alapból átutalni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. §[13] Ez a rendelet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklete 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. §[14]

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási átutalási és visszautalási kérelem elbírálásához szükséges adatlap és elektronikus űrlap adattartalma

1. Az uniós tisztviselő természetes személyazonosító adatai, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Ha a kérelmező a túlélő hozzátartozó, a túlélő hozzátartozó természetes személyazonosító adatai, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok, az uniós tisztviselő halálának időpontja, továbbá az uniós tisztviselő és a túlélő hozzátartozó közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszony.

3. Nyugdíjbiztosítási átutalás esetén az uniós tisztviselő munkavégzésre irányuló jogviszonyainak, jövedelemmel, díjazással járó keresőtevékenységeinek és egyéb nyugdíjjárulék-fizetéssel fedezett jogviszonyainak adatai.

4. Nyugdíjbiztosítási visszautalás esetén a visszautaláshoz való jog megnyílásának időpontja, valamint az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összegről rendelkező nyilatkozat és a T. 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatok.

2. melléklet a 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási átutalás során alkalmazandó járulékmértékek

[15]
ABC
1.A kereset, jövedelem megszerzésének éveJárulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)
Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)
2.19669,0-
3.196710,0-
4.196813,5-
5.196913,5-
6.197013,5-
7.197114,5-
8.197214,5-
9.197314,5-
10.197414,5-
11.197515,5-
12.197618,3-
13.197718,3-
14.197818,3-
15.197918,3-
16.198020,4-
17.198120,4-
18.198222,0-
19.198323,7-
20.198430,3-
21.198530,3-
22.198631,3-
23.198731,3-
24.198834,3-
25.198930,0-
26.199030,0-
27.199130,0-
28.199230,5-
29.199330,5-
30.199430,5-
31.199530,5-
32.199630,5-
33.199730,0-
34.199830,324,3
35.199929,323,3
36.200029,323,3
37.200127,421,4
38.200225,519,5
39.200325,918,9
40.200426,018,0
41.200526,018,0
42.200626,018,0
43.200729,021,0
44.200829,621,6
45.200929,621,6
46.201029,621,6
47.201130,130,1
48.201230,130,1
49.201330,130,1
50.201430,130,1
51.201530,130,1
52.201630,130,1
53.201725,7525,75
54.201825,525,5
55.201925,525,5
56.202022,5422,54
57.202121,121,1
58.202220,920,9
59.202319,3119,31
60.202421,5921,59

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 106. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[2] Módosította a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 22. § a)-b) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 176. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 400. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Megállapította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[6] Beiktatta a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 62. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[7] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 201. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 201. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 201. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 400. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 201. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 201. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította az 500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2014.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Módosította az 524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 12. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

Tartalomjegyzék