Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § b) pontjában kapott felhatalmazás,

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), h), i) és l) pontjában, valamint 101/A. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás,

a 4. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § c), d) és g) pontjában kapott felhatalmazás,

az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés f), g), k), l), m) és r) pontjában, valamint (5) bekezdésében kapott felhatalmazás,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás,

a 7. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás,

a 8. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás,

a 9. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás,

a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás,

a 11. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás,

a 12. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás,

a 13. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás,

a 14. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás,

a 15. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás,

a 16. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás,

a 17. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § b) pontjában kapott felhatalmazás,

a 18. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás,

a 19. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás,

a 21. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás,

a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás,

a 23. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B. § (2a) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központi szerve" szöveg lép.

2. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/C. melléklet

a) 4. pontjában a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szervtől" szöveg,

b) 4. pontjában a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg

lép.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként)

"c) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság),

d) a Kincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ)"

(jelöli ki.)

(2) A TnyR. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány központi nyugdíjbiztosítási szervként a Központot jelöli ki."

4. § A TnyR.

a) 65/D. § (1) bekezdésében, 72/B. § (1a) bekezdésében, 76/B. § (1) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében, 88/A. § (5) bekezdésében, 89. § (11) bekezdésében az "az ONYF" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

b) 70. § (1) bekezdésében, 76/B. § (2) bekezdésében az "Az ONYF" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg,

c) 71. § (2) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

d) 75/D. § (2) bekezdésében az "az ONYF hivatalos" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

e) 88/A. § (3) bekezdésében az "az ONYF internetes" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

f) 88/A. § (3) bekezdésében az "az ONYF elektronikus ügyintézési rendszeréből" szövegrész helyébe az "a Kincstár nyugdíjbiztosítási elektronikus ügyintézési rendszeréből" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a TnyR. 79. §

a) (1) bekezdésében a "kincstárnál vezetett" szövegrész,

b) (3) bekezdésében az " , a kincstár területi szervénél vezetett" szövegrész.

4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (4) bekezdésében az "az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg,

b) 5/D. § (1) bekezdésében az "az ONYF Központjával" szövegrész helyébe az "a Kincstárral" szöveg,

c) 5/D. § (2) bekezdésében az "az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

d) 22. § (6) és (8) bekezdésében az "az ONYF" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

e) 22. § (8) bekezdésében az "az ONYF-nek" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak" szöveg

lép.

5. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságra (a továbbiakban: ONYF)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében az "az ONYF Központját" szövegrész helyébe az "a Kincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ)" szöveg,

c) 1. § (8) és (8a) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 31/D. § (2) bekezdésében, 31/G. § (1) bekezdésében, 38. § (1) és (5) bekezdésében, 38/A. § (1) és (1a) bekezdésében, 40. § (1) és (2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 41/A. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 49. § (5) bekezdés a) pontjában, valamint 49/A. §-ában az "az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

d) 25/B. § (7) bekezdésében az "az ONYF Központ" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

e) 26/A. § (2) bekezdésében az "az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

f) 31/E. § (1) bekezdésében az "Az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg,

g) 31/E. § (1) bekezdésében és 31/G. § (2) bekezdésében az "az ONYF Központja" szövegrészek helyébe az "a Központ" szöveg,

h) 31/E. § (1) bekezdésében az "az ONYF részére" szövegrész helyébe az "a Központ részére" szöveg,

i) 31/G. § (2) bekezdésében az "Az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg,

j) 38/A. § (1) bekezdésében az "az ONYF Központjához" szövegrész helyébe az "a Központhoz" szöveg,

k) 38/A. § (1) bekezdésében az "a Magyar Államkincstáron keresztül az átutalásról" szövegrész helyébe az "az átutalásról" szöveg,

l) 38/A. § (5) bekezdésében és 49/B. §-ában a "Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg

lép.

6. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

8. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 11/A. § (1) bekezdésében az "Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központi szerve" szöveg,

b) 11/E. § (1) bekezdésében az "intézmény Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) törzskönyvi nyilvántartásba vételét" szövegrész helyébe az "intézménynek a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését" szöveg,

c) 11/E. § (2) bekezdésében a "működéséhez szükséges engedély" szövegrész helyébe a "szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének" szöveg,

d) 11/E. § (2) bekezdésében a "Kincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételéről" szövegrész helyébe az "az intézménynek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről" szöveg

lép.

7. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ)" szöveg,

b) 1/A. § (2) bekezdésében az "az ONYF Központját (a továbbiakban: Központ)" szövegrész helyébe az "a Központot" szöveg,

c) 4/A. §-ában az "az ONYF-fel" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstárral" szöveg,

d) 4/C. § (1) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szöveg,

e) 26. § (7) bekezdésében az "az ONYF főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a Központnak" szöveg,

f) 26. § (7) bekezdésében az "Az ONYF főigazgatója" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg,

g) 29. §-ában az "az ONYF főigazgatója" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg

lép.

8. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

10. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a) 3/A. § (2) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot" szöveg,

b) 3/A. § (3) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot (a továbbiakban: ONYF)" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ)" szöveg,

c) 3/A. § (4) bekezdésében az "az ONYF Központja (a továbbiakban: Központ)" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

d) 4. § (2a) bekezdésében az "az ONYF-fel" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstárral" szöveg,

e) 9. § (3) bekezdésében az "Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg

lép.

9. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kszir.) 2. melléklet II. pont

a) c) alpontjában az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként" szövegrész helyébe az "a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként" szöveg,

b) c) alpontjában az "az ONYF" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Kszir. 1. melléklet 33. pontja.

10. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja.

11. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Teir.) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:106 mezőjében az "ONYF" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a Teir. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 33. sora.

12. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár vagy" szövegrész.

13. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek" című táblázat 1515. és 1915. nyilvántartási számú sorában az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja" szöveg lép.

14. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

18. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat B:4 és B:29 mezőjében az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár központi szerve" szöveg lép.

15. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központja" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ)" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "az ONYF" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében az "Az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében és 9. § (5) bekezdésében az "az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

e) 9. § (5) bekezdésében az "és az ONYF" szövegrész helyébe az "és a Magyar Államkincstár" szöveg

lép.

16. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított, de nem a Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő ellátások megtérítésére vonatkozó, az ellátások tényleges felhasználás szerinti igénybevételének ütemezését tartalmazó éves előirányzatfelhasználási tervet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelő szerve készíti el a költségvetési évet megelőző év december 25. napjáig. A Kincstár az ellátások összegét a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelő szerve által elkészített okmányok alapján a hónap utolsó előtti banki napján utalja át."

21. § Az Ávr.

a) 1. melléklet I. pont 35. alpontjában az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

b) 6. mellékletében foglalt táblázat A:9 mezőjében az "ONYF" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg

lép.

17. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §

a) (2) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központi szerve" szöveg,

b) (2) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár honlapján" szöveg

lép.

18. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

23. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központját" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központi szervét" szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár" szöveg

lép.

19. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "vezető szervnek a Kormány az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központját (a továbbiakban: Központ) jelöli ki" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ) vezeti" szöveg lép.

20. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet C) pontjában foglalt táblázat 10. sora.

21. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

26. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásának (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) adatai alapján, egységes adatbázisban vezeti

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. §-a szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartást (a továbbiakban együtt: igénybevevői nyilvántartás),

b) az Szt. 20/B. §-a és a Gyvt. 141/A. §-a szerinti országos jelentési rendszert és

c) az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatás rendszerét

[az a)-c) pont szerinti nyilvántartások és rendszerek a továbbiakban együtt: nyilvántartások]."

27. § Az Nyr.

a) 2. § (3) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében a "valamely" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

c) 10. § (3) bekezdésében az "igazgatóságát" szövegrész helyébe a "területi szervét" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti az Nyr. 1. § (2) bekezdése.

22. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebszr.) a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 1998. július 1-je előtt hatályos 22. §-a alapján megállapított kártalanítási járadékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja."

30. § Az Ebszr.

a) 1. § d) pontjában az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központja" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ)" szöveg,

b) 7. § (6) bekezdésében az "az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg

lép.

23. A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról szóló 404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

31. § Hatályát veszti a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról szóló 404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

24. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék