89/2016. (XII. 29.) FM rendelet

a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 30. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21-24. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) és d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (3) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 2., 3., 5., 16., 17., 24., 32. és 36. alpontjában,

a 9. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 16. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 1-3. és 6. pontjában, a 112. § (3) bekezdés 1. pontjában, valamint a 112. § (4) bekezdés 2. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (2) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 14. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés a) pontjában,

a 15. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdésének 40. pontjában,

a 16. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés b) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 18. alcím tekintetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 20. §-ában,

a 19. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában,

a 20. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés a) pontjában, és a (15) bekezdés a) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 9. alpontjában,

a 22. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 3., 6., 9., 10., 19., 24., 27. pontjában,

a 23. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában,

a 24. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 25. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 26. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1., 3. és 9. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2., 5., 16. és 17. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, a 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá a 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. és 21. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. és a 13. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10., 18., 19. és 23. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 11. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben,

a 14. és a 20. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 15. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22., 24., 25. és 26. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása

1. § Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet

a) 13. § (2) és (3) bekezdésében a "természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében az "a Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "az országos természetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

2. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosítása

2. § A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdés i) pontjában a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 3. § (11) bekezdés a) pont ag) alpontjában a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

3. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosítása

3. § (1) A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet [a továbbiakban: 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet] 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

a) 4. § (5) bekezdésben a "természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság, az országos természetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 7. § (6) bekezdésben a "természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal és a Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság, az országos természetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 17. § (3) és (5) bekezdésben, 3. melléklet V. alcímben az "a Főfelügyelőség" szövegrészek helyébe az "az országos természetvédelmi hatóság" szöveg,

d) 3. melléklet V. alcímben az "a Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "az országos természetvédelmi hatóságot" szöveg,

e) 3. melléklet V. alcímben az "A Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Az országos természetvédelmi hatóság" szöveg,

f) 3. mellékelt VI. alcímben az "a Főfelügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0028726100000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára" szövegrész helyébe az "az országos természetvédelmi hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00333489-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára" szöveg

lép.

4. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet 4. §-ában az "a HM Védelmi Hivatalával," szövegrész.

5. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet módosítása

5. § A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdésben az "A környezetvédelmi hatóság, a természetvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint ezek országos illetékességű központi szervei" szövegrész helyébe az "Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a vízvédelmi hatóság és országos illetékességű központi szerve" szöveg lép.

6. Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet módosítása

6. § (1) Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet [a továbbiakban: 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet] 13. § (3) bekezdésében az "a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal által" szövegrész.

7. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet]

a) 1. § (1) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "Herman Ottó Intézethez" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalhoz" szöveg,

c) 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésének első mondata, valamint 7. § (3) bekezdése.

8. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

8. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 2/A. § (1) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg,

c) 4. számú mellékletében és 18. számú melléklet II. pontjában a "Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "vadászati hatóság" szöveg,

d) 6. számú melléklet 6. pontjában a "vadgazdálkodási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "vadászati hatóság" szöveg,

e) 9. számú mellékletében a "VADGAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL" szövegrész helyébe a "TERÜLETI VADÁSZATI HATÓSÁG" szöveg,

f) 10. számú melléklet II. pontjában, 13. számú melléklet I. és II. pontjában, valamint 21. számú melléklet I. pontjában a "MEGYEI" szövegrész helyébe a "TERÜLETI" szöveg,

g) 11. számú melléklet III. pontjában a "MEGYEI VADÁSZHATÓSÁG" szövegrész helyébe a "TERÜLETI VADÁSZATI HATÓSÁG" szöveg

lép.

9. Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet módosítása

9. § Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésben az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe az "országos természetvédelmi hatóságnak" szöveg lép.

10. Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet módosítása

10. § (1) Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet] Melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság részére, a környezetvédelmi hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal" szöveg lép.

11. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

11. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet

a) 3/A. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az "az erdészeti hatóság központi szerve" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 11. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: az erdészeti hatóság központi szerve)" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

c) 3/D. §-ában, 18. § nyitó szövegrészében, 22. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 37. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 43. § (1) és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, és 59. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az erdészeti hatóság központi szerve" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg

lép.

12. Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet módosítása

12. § Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet" szövegrészek helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) 10032000-01743276-00000000 számú számlájára vagy a Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal 10023002-0029967100000000 számú számlájára vagy a Kormányhivatal" szöveg

lép.

13. Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet módosítása

13. § (1) Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet] 12/A. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Körzeti Erdőterv Bizottság tagjai)

"c) az erdészeti feladatkörében eljáró NÉBIH részéről 1 fő,

d) az országos természetvédelmi hatóság részéről 1 fő, valamint"

(2) A 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet

a) 3. § (4) bekezdés j) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét" szövegrész helyébe a "népegészségügyi hatóságot" szöveg,

b) 8. § (7) bekezdésében az "az erdészeti hatóság központi szerve" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

c) 12/A. § (6) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében az "az erdészeti hatóság központi szerve" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében az "az erdészeti hatóság központi szervének" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

e) 1. számú mellékletének címében a "megyei kormányhivatalok" szövegrész helyébe a "járási hivatalok" szöveg,

f) 1. számú mellékletének 1. pontjában a "Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala" szöveg,

g) 1. számú mellékletének 2. pontjában a "Veszprém Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala" szöveg,

h) 1. számú mellékletének 3. pontjában a "Vas Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala" szöveg,

i) 1. számú mellékletének 4. pontjában a "Zala Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala" szöveg,

j) 1. számú mellékletének 5. pontjában a "Somogy Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala" szöveg,

k) 1. számú mellékletének 6. pontjában a "Baranya Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala" szöveg,

l) 1. számú mellékletének 7. pontjában a "Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala" szöveg,

m) 1. számú mellékletének 8. pontjában a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala" szöveg,

n) 1. számú mellékletének 9. pontjában a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala" szöveg,

o) 1. számú mellékletének 10. pontjában a "Heves Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala" szöveg

lép.

14. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása

14. § A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet

a) 7. melléklet 2.1. pontjában a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 7. melléklet 2.2. pontjában a "kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósággal" szöveg,

c) 7. melléklet 2.3. pontjában a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

15. Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet módosítása

15. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2011. (V. 31.) VM rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az élelmiszer-vállalkozó felelőssége, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kérésére igazolja az (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést."

(2) A 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben foglalt egyenértékűség

a) kiadott szakképesítés tekintetében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,

b) megszerzett szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében az oklevelet kiállító intézmény vagy annak jogutódja,

c) a külföldön megszerzett képesítések vagy végzettségek tekintetében az annak elismerésére vagy honosítására jogosult intézmény

által kiadott okirattal igazolható."

16. A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosítása

16. § A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szöveg lép.

17. A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

17. § (1) A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet]

a) 9. § (4) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 9. § (5) bekezdésében az "OKTF" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 13. §-a.

18. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosítása

18. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

a) 1. § nyitó szövegrészében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) hatáskörébe tartozó, a" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó," szöveg,

b) 2. § (1) és (3) bekezdésben, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében az "OKTF" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az "OKTF" szövegrészek helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében az "OKTF-nek" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "OKTF-et" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóságot" szöveg

lép.

19. A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet módosítása

19. § (1) A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 95/2013. (X. 14.) VM rendelet] 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A 95/2013. (X. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság részére, a környezetvédelmi hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal" szöveg lép.

20. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása

20. § Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében az "A Főfelügyelőség a tüzelőberendezésre" szövegrész helyébe az "Az országos környezetvédelmi hatóság a tüzelőberendezésre" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében az "a Főfelügyelőségnél" szövegrész helyébe az "az országos környezetvédelmi hatóságnál" szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében, 17. § (3) és (4) bekezdésében az "A Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 12. § (3) és (4) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében és 23. § (2) bekezdésében az "a Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

f) 23. § (3) és (4) bekezdésben az "a Főfelügyelőséghez" szövegrész helyébe az "az országos környezetvédelmi hatósághoz" szöveg

lép.

21. A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

21. § (1) A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet] 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A vadászvizsga jogszabályban foglalt menetének és szakszerű lefolyásának biztosítása érdekében a vadászati hatóság a vadászvizsga lebonyolításának szabályszerűségét és szakmaiságát előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti.

(5) A vadászati hatóság - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint - a vadászvizsga eredményét megsemmisíti, valamint érvénytelenné nyilvánítja a kiállított bizonyítványt, ha bebizonyosodik, hogy a vadászvizsgát jogellenesen szervezték meg, vagy a bizonyítványt jogellenesen állították ki. Az érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. A vadászati hatóság az e bekezdés szerint meghozott határozatát - indokolás nélkül - a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi."

(2) A 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "vadászati hatóság" szöveg,

b) 2. § (3)-(6) bekezdésében, 3. § (2), (4)-(6) bekezdésében, 4. § (8) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe a "vadászati hatóság" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrészek helyébe a "vadászati hatóság" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében a "NÉBIH-et" szövegrész helyébe a "vadászati hatóságot" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében az "az illetékes" szövegrész helyébe az "a területi" szöveg,

f) 13. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrészek helyébe a "vadászati hatóság" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszíti a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban: miniszter)" szövegrész.

22. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

22. § (1) A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet] 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Tömeges hal-, illetve más hasznos víziállat-pusztulás (a továbbiakban együtt: halpusztulás) észlelése esetén a halgazdálkodási hatóság értesíti a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalt (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság). A tömeges halpusztulásról a vízvédelmi hatóságot is tájékoztatni kell.

(2) A növény- és talajvédelmi hatóság vízmintavételt végez. Ha a halpusztulás feltételezhető oka felszíni vízbe való szennyvízbevezetés, a szennyvízből, illetve a befogadó vízből a szennyvíz betorkollása alatt és felett 3-3 hatósági vízmintát kell gyűjteni a halgazdálkodási hatóság képviselőjének jelenlétében. Egy-egy sorozat vízminta a halgazdálkodásra jogosultnál, illetve a feltételezett károkozónál marad, a minta harmadik sorozata a vizsgálatok elvégzésére szolgál.

(3) A Hhvtv. 18. § (3) bekezdése szerinti vízélettani laboratórium feladatait a NÉBIH vízélettani laboratóriuma, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szarvasi telephelyének laboratóriuma látja el.

(4) A vízszennyezés vizsgálata érdekében végzett mintavételezés és laborvizsgálat, valamint a halpusztulás kivizsgálása körében felmerült további költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek.

(5) Fertőző halbetegség gyanúja esetén a halgazdálkodásra jogosult köteles értesíteni az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt (a továbbiakban: állategészségügyi hatóság), amely megteszi a szükséges intézkedéseket.

(6) Az állategészségügyi hatóság az (5) bekezdés szerinti esetben a vízből, a haltetemből és szükség szerint a takarmányból mintát vesz. A minták laboratóriumi vizsgálatát a NÉBIH állategészségügyi diagnosztikai laboratóriuma végzi."

(2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 19/A. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 12. mellékletben foglalt táblázat 1. és 4-6. sorában meghatározott díjat a 13. melléklet 2. pontjában meghatározott, a halgazdálkodási hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal számlájára kell befizetni. A hatóság a 12. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett "halgazdálkodási bevétel" számlára utalja tovább.

(3) A vizsgáztatásra feljogosított szervezet a 12. mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. sora szerinti díj összegét havonta, a tárgyhót követő 5. napig köteles átutalni a 13. melléklet 2. pontjában meghatározott számú számlára. A vizsgáztatásra feljogosított szervezet a kiadott állami horgászvizsga bizonyítványokkal negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig a halgazdálkodási hatóság felé, a halgazdálkodási hatóság pedig a tárgyévet követő év január 31-ig köteles a Pest Megyei Kormányhivatal felé, a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett elszámolni.

(4) Az állami horgászjegy díját a Hhvtv. 40. § (1) bekezdése alapján feljogosított szervezet (a továbbiakban: Megbízott) részére kell befizetni. A Megbízott a befolyt díj forgalmazói jutalékkal csökkentett összegét a Magyar Államkincstár "halgazdálkodási bevétel" számlájára utalja tovább.

(5) A 12. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti díjat az igénylőnek az online vásárlást megelőzően bankkártyás fizetéssel kell átutalnia a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.

(6) A 12. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sora szerinti díjat negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig át kell utalni a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára."

(3) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglalt, a halgazdálkodási hatósági eljárások során vizsgálandó szakkérdések tekintetében a halállomány mennyiségének, összetételének, illetve a hasznosítás jelentős változásának minősül az a módosítás, amely a halgazdálkodási tevékenység olyan megváltozását idézi elő, mely az elérhető legújabb tudományos eredmények alapján veszélyeztethet közösségi jelentőségű fajt vagy élőhelyet."

(4) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A miniszter az Adattár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a NÉBIH-et jelöli ki. A NÉBIH - a miniszter szakmai iránymutatásai alapján - felelős az Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért.

(2a) A miniszter ellátja az Adattár fejlesztési irányainak meghatározásával kapcsolatos feladatokat, valamint a Hhvtv. 54. § (6) bekezdése alapján az Adattár felhasználásával értékeléseket végez."

(5) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami horgászjegy kiadásával kapcsolatos feladatokat a Megbízott is elláthatja."

(6) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a) 18. § (6) bekezdésében a "Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a NÉBIH" szövegrész helyébe a "halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg,

b) 21. § (11) bekezdésében a "kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága" szövegrész helyébe a "halgazdálkodási hatóság" szöveg,

c) 37. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a "területileg illetékes" szövegrész helyébe a "működési területe szerint érintett" szöveg,

d) 41. § (5) bekezdésében a "jogosultnál és a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál" szövegrész helyébe a "jogosultnak és a halgazdálkodási hatóságnak" szöveg,

e) 5. melléklet 1. és 7. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

f) 5. melléklet 4. pontjában a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi halgazdálkodási hatóság" szöveg,

g) 13. melléklet 2. pontjában a "Halgazdálkodási hatóságok" szövegrész helyébe a "Halgazdálkodási hatóságok illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatalok" szöveg,

h) 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A) oszlopában a "Halgazdálkodási hatóság" szövegrész helyébe a "Halgazdálkodási hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 20. § (3) bekezdésében az "(a továbbiakban: Megbízott)" szövegrész.

23. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása

23. § (1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésben az "az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal, a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalok" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal, vagy a Földművelésügyi Minisztérium" szöveg,

c) 1. mellékletben foglalt táblázat A:17 és A:18 mezőjében a "fővárosi vagy megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 6. mellékletben foglalt táblázat A:3 mezőjében az "a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 6. mellékletben foglalt táblázat 3.2 sora.

24. A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet módosítása

24. § (1) A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól szóló 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet]

a) 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 5. §-ában, 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (2) és (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (2) bekezdésében, (3) bekezdés a) és b) pontjában, (4) bekezdésében, valamint 9. § (2) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet 6. § (2) bekezdésében az "a halgazdálkodásért felelős miniszterrel," szövegrész.

25. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

25. § Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 15. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Érvénytelen a pályázat, ha)

"h) a pályázónak vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó többségi befolyással rendelkezik, a minisztériummal, az országos illetékességű halgazdálkodási hatósággal, a területi halgazdálkodási hatósággal vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal szemben 120 napot meghaladó, lejárt tartozása van."

26. Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről 90/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

26. § Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről szóló 90/2015. (XII. 22.) FM rendelet 4. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Érvénytelen a kezdeményezés, ha)

"f) a kezdeményezőnek a minisztériummal, az országos illetékességű halgazdálkodási hatósággal, a területi halgazdálkodási hatósággal vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal szemben 120 napot meghaladó, lejárt tartozása van."

27. Záró rendelkezés

27. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

"4. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez

A barlangi túravezetői és a barlangi kutatásvezetői igazolványok mintája

"

2. melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

"Melléklet a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

AB
SorszámA számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szervElőirányzat-felhasználási számlák
1.Baranya Megyei Kormányhivatal10024003-00299585-00000000
2.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
3.Békés Megyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
4.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal10027006-00299561-00000000
5.Csongrád Megyei Kormányhivatal10028007-00299664-00000000
6.Fejér Megyei Kormányhivatal10029008-00299640-00000000
7.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
8.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal10034002-00299626-00000000
9.Heves Megyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
10.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal10045002-00299602-00000000
11.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
12.Nógrád Megyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
13.Pest Megyei Kormányhivatal10023002-00333489-00000000
14.Somogy Megyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
15.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
16.Tolna Megyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
17.Vas Megyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000
18.Veszprém Megyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
19.Zala Megyei Kormányhivatal10049006-00303066-00000000

"

3. melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

"1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

AB
SorszámA számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szervElőirányzat-felhasználási számlák
1.Baranya Megyei Kormányhivatal10024003-00299585-00000000
2.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
3.Békés Megyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
4.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal10027006-00299561-00000000
5.Csongrád Megyei Kormányhivatal10028007-00299664-00000000
6.Fejér Megyei Kormányhivatal10029008-00299640-00000000
7.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
8.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal10034002-00299626-00000000
9.Heves Megyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
10.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal10045002-00299602-00000000
11.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
12.Nógrád Megyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
13.Pest Megyei Kormányhivatal10023002-00333489-00000000
14.Somogy Megyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
15.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
16.Tolna Megyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
17.Vas Megyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000
18.Veszprém Megyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
19.Zala Megyei Kormányhivatal10049006-00303066-00000000

"

4. melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

"7. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

AB
SorszámA számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szervElőirányzat-felhasználási számlák
1.Földművelésügyi Minisztérium10032000-01494549-00000000
2.Baranya Megyei Kormányhivatal10024003-00335649-00000000
3.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
4.Békés Megyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal10027006-00335656-00000000
6.Csongrád Megyei Kormányhivatal10028007-00335663-00000000
7.Fejér Megyei Kormányhivatal10029008-00335670-00000000
8.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
9.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal10034002-00335687-00000000
10.Heves Megyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
11.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal10045002-00335694-00000000
12.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
13.Nógrád Megyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
14.Pest Megyei Kormányhivatal10023002-00335728-00000000
15.Somogy Megyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
16.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
17.Tolna Megyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
18.Vas Megyei Kormányhivatal10047004-00335711-00000000
19.Veszprém Megyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
20.Zala Megyei Kormányhivatal10049006-00303066-00000000

"

Tartalomjegyzék