36/2020. (VI. 29.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 30. §-a a következő 34. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"34. a Bizottság 2019/1985/EU végrehajtási irányelve (2019. november 28.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról."

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú mellékletének II. részében foglalt táblázat

a) 23. sora,

b) 34. sora,

c) 35. sora és

d) 36. sora.

2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

4. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"l) a Bizottság 2019/990/EU végrehajtási irányelve (2019. június 17.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a 2008/72/EK tanácsi irányelv II. mellékletében és a 93/61/EGK bizottsági irányelv mellékletében szereplő nemzetség- és fajlista módosításáról,

m) a Bizottság 2020/432/EU végrehajtási irányelve (2020. március 23.) a 2002/55/EK tanácsi irányelvnek a zöldségek fogalmának meghatározása, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában szereplő nemzetség- és fajlista tekintetében történő módosításáról."

5. § (1) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "zöldségnövények" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági vagy kertészeti termesztésre szánt növényfajok, zöldségnövények" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.

8. § E rendelet

a) 1. §-a, 2. § (2) és (3) bekezdése, valamint 3. §-a a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/1985/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

b) 2. § (1) bekezdése, 4. és 5. §-a a 2002/55/EK tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a 2008/72/EK tanácsi irányelv II. mellékletében és a 93/61/EGK bizottsági irányelv mellékletében szereplő nemzetség- és fajlista módosításáról szóló, 2019. június 17-i 2019/990/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

c) 6. §-a a 2002/55/EK tanácsi irányelvnek a zöldségek fogalmának meghatározása, valamint a 2. cikk (1) bekezdés b) pontjában szereplő nemzetség- és fajlista tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. március 23-i 2020/432/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 36/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 1. számú melléklet I. pont B) rész 11. sora helyébe a következő sor lép:

"11. Brassica oleracea L. Leveles kel, karfiol, brokkoli, calabrese brokkoli, bimbóskel, kelkáposzta, fejes káposzta, vörös káposzta, karalábé, feketekáposzta, portugál káposzta"

2. melléklet a 36/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(5.)TP 4/2, 2019.3.19.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(6.)TP 4/2, 2019.3.19.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(7.)TP 4/2, 2019.3.19.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 8/b. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
8/b.Vicia faba L.LóbabTP 8/1, 2019.3.19.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:15 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(15.)TP 19/5, 2019.3.19.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 17/a. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
17/a.Sorghum bicolor (L.) MoenchCirokTP 122/1, 2019.3.19.

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 17/b. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
17/b.Sorghum sudanense (Piper) Stapf.SzudánifűTP 122/1, 2019.3.19.

8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 17/c. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
17/c.Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
A Sorghum bicolor és a Sorghum
sudanense keresztezéséből
származó hibridek
TP 122/1, 2019.3.19.

9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:19 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(19.)TP 3/5, 2019.3.19.

3. melléklet a 36/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:21/a mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(21/a.)TP 154/1 Rev., 2019.3.19.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:24 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(24.)TP 61/2 Rev. 2., 2019.3.19.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:29 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(29.)TP 13/6 Rev., 2019.2.15.

4. melléklet a 36/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

"1. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó zöldség vetőmagvak

1. Allium cepa L.

1.1. Cepa csoport (vöröshagyma)

1.2. Aggregatum csoport (salottahagyma)

2. Allium fistulosum L. (téli sarjadékhagyma)

3. Allium porrum L. (póréhagyma)

4. Allium sativum L. (fokhagyma)

5. Allium schoenoprasum L. (metélőhagyma)

6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (turbolya)

7. Apium graveolens L.

7.1. levélzeller csoport

7.2. gyökérzeller csoport

8. Asparagus officinalis L. (spárga)

9. Beta vulgaris L.

9.1. cékla csoport (cékla, a cheltenham répát is beleértve)

9.2. mángold csoport (mángold)

10. Brassica oleracea L.

10.1. leveles kel csoport

10.2. karfiol csoport

10.3. fejes káposzta csoport (vöröskáposzta és fejes káposzta)

10.4. bimbós kel csoport

10.5. karalábé csoport

10.6. kelkáposzta csoport

10.7. brokkoli csoport (calabrese és sprouting típus)

10.8. feketekáposzta csoport

10.9. portugál kel csoport (portugál káposzta)

11. Brassica rapa L.

11.1. kínai kel csoport

11.2. tarlórépa csoport

12. Capsicum annuum L. (paprika)

13. Cichorium endivia L. (endívia)

14. Cichorium intybus L.

14.1. hajtató cikória csoport

14.2. leveles cikória csoport

14.3. ipari cikória csoport

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (görögdinnye)

16. Cucumis melo L. (sárgadinnye)

17. Cucumis sativus L.

17.1. hajtatási uborka csoport

17.2. konzervuborka csoport

18. Cucurbita maxima Duchesne (sütőtök)

19. Cucurbita pepo L. (tök, beleértve a kifejlett muskotálytököt is, valamint cukkini, beleértve a bébicukkinit is)

20. Cynara cardunculus L.

20.1. articsóka csoport

20.2. kárdi csoport

21. Daucus carota L. (sárgarépa és takarmányrépa)

22. Foeniculum vulgare Mill. (édeskömény)

22.1. Azoricum csoport

23. Lactuca sativa L. (saláta)

24. Solanum lycopersicum L. (paradicsom)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

25.1. levélpetrezselyem csoport

25.2. gyökérpetrezselyem csoport

26. Phaseolus coccineus L. (tűzbab)

27. Phaseolus vulgaris L.

27.1. bokorbab csoport

27.2. futóbab csoport

28. Pisum sativum L.

28.1. kifejtőborsó csoport

28.2. velőborsó csoport

28.3. cukorborsó csoport

29. Raphanus sativus L.

29.1. hónaposretek csoport

29.2. feketeretek csoport

30. Rheum rhabarbarum L. (rebarbara)

31. Scorzonera hispanica L. (feketegyökér vagy fekete bakszakáll)

32. Solanum melongena L. (padlizsán vagy tojásgyümölcs)

33. Spinacia oleracea L. (spenót)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. (galambbegysaláta)

35. Vicia faba L. (lóbab)

36. Zea mays L.

36.1. csemegekukorica csoport

36.2. pattogató kukorica csoport"

5. melléklet a 36/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

"2. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó palánták

1. Allium cepa L.

1.1. Cepa csoport (vöröshagyma)

1.2. Aggregatum csoport (salottahagyma)

2. Allium fistulosum L. (téli sarjadékhagyma)

3. Allium porrum L. (póréhagyma)

4. Allium sativum L. (fokhagyma)

5. Allium schoenoprasum L. (metélőhagyma)

6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (turbolya)

7. Apium graveolens L.

7.1. levélzeller csoport

7.2. gyökérzeller csoport

8. Asparagus officinalis L. (spárga)

9. Beta vulgaris L.

9.1. cékla csoport (cékla, a cheltenham répát is beleértve)

9.2. csoport (mángold)

10. Brassica oleracea L.

10.1. leveles kel csoport

10.2. karfiol csoport

10.3. fejes káposzta csoport (vöröskáposzta és fejes káposzta)

10.4. bimbós kel csoport

10.5. karalábé csoport

10.6. kelkáposzta csoport

10.7. brokkoli csoport (calabrese és sprouting típus)

10.8. feketekáposzta csoport

10.9. portugál kel csoport (portugál káposzta)

11. Brassica rapa L.

11.1. kínai kel csoport

11.2. tarlórépa csoport

12. Capsicum annuum L. (paprika)

13. Cichorium endivia L. (endívia)

14. Cichorium intybus L.

14.1. hajtató cikória csoport

14.2. leveles cikória csoport

14.3. ipari cikória csoport

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (görögdinnye)

16. Cucumis melo L. (sárgadinnye)

17. Cucumis sativus L.

17.1. hajtatási uborka csoport

17.2. konzervuborka csoport

18. Cucurbita maxima Duchesne (sütőtök)

19. Cucurbita pepo L. (tök, beleértve a kifejlett muskotálytököt is, valamint cukkini, beleértve a bébicukkinit is)

20. Cynara cardunculus L.

20.1. articsóka csoport

20.2. kárdi csoport

21. Daucus carota L. (sárgarépa és takarmányrépa)

22. Foeniculum vulgare Mill. (édeskömény)

22.1. Azoricum csoport

23. Lactuca sativa L. (saláta)

24. Solanum lycopersicum L. (paradicsom)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

25.1. levélpetrezselyem csoport

25.2. gyökérpetrezselyem csoport

26. Phaseolus coccineus L. (tűzbab)

27. Phaseolus vulgaris L.

27.1. bokorbab csoport

27.2. futóbab csoport

28. Pisum sativum L.

28.1. kifejtőborsó csoport

28.2. velőborsó csoport

28.3. cukorborsó csoport

29. Raphanus sativus L.

29.1. hónaposretek csoport

29.2. feketeretek csoport

30. Rheum rhabarbarum L. (rebarbara)

31. Scorzonera hispanica L. (feketegyökér vagy fekete bakszakáll)

32. Solanum melongena L. (padlizsán vagy tojásgyümölcs)

33. Spinacia oleracea L. (spenót)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. (galambbegysaláta)

35. Vicia faba L. (lóbab)

36. Zea mays L.

36.1. csemegekukorica csoport

36.2. pattogató kukorica csoport"

Tartalomjegyzék