Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. § (1)[5]

(2)[6]

(2a)[7] A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 11b. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység (a továbbiakban: a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetőjének vagy átruházott hatáskörben a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti személynek a hatásköre - a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési tevékenység kivételével - a 2. mellékletben meghatározott illetékességi területén valamennyi egészségügyi tevékenység irányítására kiterjed. Így különösen[8]

a) a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggésben, sürgősség esetén - az illetékes városi intézmény egyidejű értesítése mellett - az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságokat gyakorolja,

b) a háziorvosi szolgáltatók tekintetében szakmai irányítási jogot gyakorol,

c) a háziorvosi szakképzettség mellett egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat - a védőoltási tevékenység sérelme nélkül - a megyén belül működő, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményhez kirendelheti,

d) a veszélyhelyzet időszakában a pandémiával összefüggésben felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében javaslatokat fogalmazhat meg a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.

(3)[9]

(4)[10]

(5)[11]

(6)[12]

(7)[13]

(8)[14]

4/A. §[15] Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 156/B. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók vezetői a területi illetékességi körükbe tartozó önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató tekintetében[16]

a) szakmai irányítási jogkört gyakorolnak,

b) felügyelik a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését,

c) javaslatot tesznek az országos kórház-főigazgató részére a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató egészségügyi dolgozói és szakdolgozói jogszabályban meghatározott berendelésére.

4/B. §[17] A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti minimumfeltételeknek történő megfelelés alól

a)[18] az Eütv. 156/B. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató tekintetében a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti személy,

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység tekintetében az országos kórház-főigazgató

egyedileg, az érintett intézményi kör meghatározásával vagy az egészségügyi szolgáltatások meghatározott körére vonatkozóan felmentést adhat, meghatározva a teljesítendő szakmai minimumfeltételeket.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. §[19]

7. §[20]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez[21]

2. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez[22]

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység illetékességi területe

1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület

2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 55. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 56. pontja alapján a 6. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[7] Beiktatta a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.03.25.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2021.12.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[15] Beiktatta a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.03.25.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2021.12.01.

[17] Beiktatta a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.03.25.

[18] Megállapította a 652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.12.01.

[19] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 56. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

[20] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[22] Beiktatta a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 12. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.03.25.

Tartalomjegyzék