Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet (különösen: 4. § (3) bekezdés)

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 10/A. §, 11. § (2) bekezdés, (4) bekezdés)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.[2]

1. §[3]

1/A. §[4]

1/B. §[5]

2.[6]

2. §[7]

3. §[8]

3.[9]

4. §[10]

4.[11]

5. §[12]

5.[13]

6. §[14]

7. §[15]

6.[16]

8. §[17]

9. §[18]

10. §[19]

7.[20]

11. §[21]

8.[22]

12. §[23]

9.[24]

13. §[25]

10. Záró rendelkezések

14. §[26]

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. március 8-án lép hatályba.

(2) A 16. § 2021. március 22-én lép hatályba.

(3) A 17. § 2021. március 9-én lép hatályba.

16. §[27]

16/A. §[28] A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 6. §-ra tekintettel a 9. §, valamint a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/B. §[29] A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel az R1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/C. §[30] A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. §-ra tekintettel az R2. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/D. §[31] A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. §-ra, 3. §-ra és 7. §-ra tekintettel az R3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/E. §[32] A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel az R4. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

17. §[33]

18. §[34]

19. §[35]

20. §[36]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Az "Általános rendelkezések" alcímet hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[3] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[4] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[5] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[6] Hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.23.

[7] Hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.23.

[8] Hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.23.

[9] Hatályon kívül helyezte a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.10.

[10] Hatályon kívül helyezte a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.10.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2021.03.09.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2021.03.09.

[13] Az "A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések" alcímet hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[14] Hatályon kívül helyezte a 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2021.04.07.

[15] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[16] A "Jogkövetkezmények" alcímet hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[17] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[18] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[19] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[20] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2021.04.19.

[21] Hatályon kívül helyezte a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2021.04.19.

[22] Hatályon kívül helyezte a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2021.05.10.

[23] Hatályon kívül helyezte a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2021.05.10.

[24] Hatályon kívül helyezte a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatálytalan 2021.05.10.

[25] Hatályon kívül helyezte a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatálytalan 2021.05.10.

[26] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § d) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[27] Hatályon kívül helyezte a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 4. pontja. Hatálytalan 2021.05.22.

[28] Beiktatta a 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.04.07.

[29] Beiktatta a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[30] Beiktatta a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.05.10.

[31] Beiktatta a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.05.23.

[32] Beiktatta a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék