Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. és a 13. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § (1) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (2) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) és (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az "összegét, továbbá" szövegrész helyébe az "összegét, megfizetésének módjait és határidejét, továbbá" szöveg lép.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 101. pontjában a "Szerencsejáték Felügyelet" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

3. A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában a "közigazgatási szervnek" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának" szöveg lép.

4. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

4. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 6/G. § (10) bekezdésében az "az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt." szövegrész helyébe az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

5. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az értékesítőként történő belépés lehetőségét a működtetőnek biztosítania kell

a) minden, a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett,

b) a Kormány által a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami felszámolóként kijelölt,

c) törvényben pénzügyi szervezet felszámolására vagy végelszámolására kijelölt, valamint

d) a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban még közreműködő felszámoló szervezet számára."

(2) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) és (3) bekezdésben említett díjakat az EÉR honlapján közzé kell tenni. Ezeket a bevételeket kizárólag]

"c) az új felszámolói névjegyzék felállítása kapcsán kiírásra kerülő pályázattal összefüggő kiadásokra"

(lehet fordítani.)

(3) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az értékesítő nem jogosult a számítógépes rendszerben a más értékesítő eljárásaival kapcsolatos adatokhoz, dokumentumokhoz való hozzáférésre. Egy adott felszámolóbiztos által az EÉR felületén meghirdetett elektronikus értékesítési eljárást másik értékesítő által kijelölt felszámolóbiztos nem folytathatja."

(4) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

(3) Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott időpontig megfizetésre kerül."

(5) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az adott értékesítésre vonatkozó licitlépcsőt - a (4) bekezdésben meghatározott keretek között - az értékesítő állítja be a rendszer számára. Az ajánlat a hirdetményben meghatározott licitlépcső összegével emelhető."

(6) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel módosított 13. § (2) bekezdését és megállapított 13. § (3) bekezdését, valamint módosított 22. § (5) bekezdését a 2021. október 1. napját követően megkezdett értékesítésekre kell alkalmazni."

6. § A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a "lejártát követően" szövegrész helyébe a "megnyíltát megelőzően" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 2. §-a.

6. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában a "Szerencsejáték Felügyelet" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet] 55. §-ában a "szerencsejáték-felügyeleti hatóság" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 15. § (2) bekezdés g) pontja és

b) 44. § (3) bekezdése.

8. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § d) pontja,

b) 3. § (4c) bekezdése és

c) 3. alcíme.

9. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

12. § A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vámhatóság a részvénytársaságtól kapott adatok alapján a kiskereskedelmi eladási ár alkalmazhatóságának kezdőnapját megelőző munkanapon 12 órától honlapján közzéteszi a következő adatokat:)

"a) hatósági azonosító (SZTFH cikkszám),"

13. § A 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "az Fdvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti részvénytársaság (a továbbiakban: részvénytársaság)" szövegrész helyébe az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (3) bekezdésében és 9. § (4)-(6) bekezdésében a "részvénytársaság" szövegrészek helyébe a "Hatóság" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1)-(3) bekezdésében és 2. melléklet 1. pont b) alpontjában a "részvénytársaság" szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a "részvénytársaságnál" szövegrész helyébe a "Hatóságnál" szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében a "részvénytársasági azonosító (ND cikkszám)" szövegrész helyébe a "hatósági azonosító (SZTFH cikkszám)" szöveg,

f) 7. § (2) bekezdésében a "részvénytársaságtól" szövegrész helyébe a "Hatóságtól" szöveg,

g) 2. melléklet 2. pont a) és b) alpontjában, 3. pont a) alpontjában és 4. melléklet 2. pont a) alpontjában a "részvénytársasági azonosítója (ND cikkszám)" szövegrész helyébe a "hatósági azonosítója (SZTFH cikkszám)" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

10. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:48 mezőjében a "Szerencsejáték Felügyelet" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

11. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Szerencsejáték Felügyelet" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

12. A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Végrehajtási Rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti azonosítókibocsátó a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság)."

(2) A 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóság felhívja az azonosítókibocsátót arra, hogy az érintett azonosító kódot inaktiválja. Az azonosítókibocsátó köteles az inaktiválást az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóság felhívásának kézhezvételét, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben az ott meghatározott feltétel bekövetkeztét követő három munkanapon belül végrehajtani.

(3) Ha az (1) bekezdésben hivatkozott inaktiválás alapjául szolgáló ok megszűnik, az érintett azonosító kód jogosultja kérelmezheti az azonosító kód aktiválását az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóságtól, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben az azonosítókibocsátótól. Ha a vámhatóság a kérelem alapján megállapítja, hogy az inaktiválás alapjául szolgáló - az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti -ok megszűnt, felhívja az azonosítókibocsátót az azonosító kód aktiválására. Az azonosítókibocsátó köteles az aktiválást a vámhatóság e felhívásának kézhezvételét, ha az inaktiválás az (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján történt, és ezen inaktiválási ok megszűnt, az aktiválási kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül végrehajtani."

(3) A 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § (1) A miniszter a Hatóságnak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: törvény) 3. § (5) bekezdése szerinti, azonosítókibocsátóként történt kijelöléséről és a hozzárendelt azonosító kódról 2021. október 1. napját követő egy hónapon belül értesíti a Bizottságot.

(2) A vámhatóság a Hatóság elnevezését, székhelyét, törzskönyvi azonosító számát és azonosító kódját az internetes honlapján 2021. október 8. napján nyilvánosan közzéteszi."

13. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet] 144. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter)

a Kormány]

"6. szerencsejáték szabályozásért"

(felelős tagja.)

(2) A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 157. § 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen)

"51. a szerencsejáték szabályozásért,"

(való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.)

19. § A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 149. §-ában a "szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért" szövegrész helyébe a "szerencsejáték szabályozásért" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 145. § (2) bekezdés g) pontja és

b) 1. melléklet L) pontja.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezések

21. § (1) Hatályát veszti a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti

a) a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet,

b) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet,

c) az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet,

d) a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és

e) a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet.

15. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 21. § (2) bekezdése 2021. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék