50/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16., 26. és 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 16., 17. és 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével -,

a 6. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. és 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet] 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 41. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 34. mellékletében és 39. mellékletében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg lép.

2. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

4. § Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 11. § (2) bekezdésében és 17. § (1a) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

3. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet módosítása

5. § A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet 4. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

4. A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosítása

6. § A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében, 10/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 1. melléklet címében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. melléklet 8.1. pontjában a "megyét" szövegrész helyébe a "vármegyét" szöveg

lép.

5. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

7. § A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2. § 3. pontjában és 7. § (1) bekezdés f) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

6. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

8. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 46. § (3) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 59. § b) pontjában a "megyei, fővárosi" szövegrész.

7. Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 30.) BM rendelet módosítása

10. § Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 30.) BM rendelet 6. § (3) és (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól szóló 11/2018. (V. 30.) BM rendelet módosítása

11. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól szóló 11/2018. (V. 30.) BM rendelet 2. § 1. pont d) alpontjában és 11. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

9. A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosítása

12. § A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

1. 1. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

2. 19. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

3. 1. melléklet címében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg,

4. 1. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg,

5. 1. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:7 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

6. 2. mellékletében foglalt táblázat A:3-A:5 és A:8 mezőjében, 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat A:17a, A:17b, A:19, A:25 és A:26 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

7. 4. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg,

8. 4. mellékletében foglalt táblázat A:4-A:20 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

9. 4. mellékletében foglalt táblázat B:7, B:13 és B:15 mezőjében, 5. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

10. 5. mellékletében foglalt táblázat A:3 és A:5 mezőjében a "megyéje" szövegrészek helyébe a "vármegyéje" szöveg,

11. 5. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

10. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

"11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

2. melléklet az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

"41. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

Tartalomjegyzék