2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 40. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 1-4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a) 12. § (9b) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 10. melléklet I. rész 8. pont 8.1. alpontjában a "fővárosi/megyei" szövegrész helyébe a "fővárosi vagy vármegyei" szöveg,

c) 10. melléklet I. rész 8. pont 8.4. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, valamint a "fővárosi/megyei" szövegrész helyébe a "fővárosi vagy vármegyei" szöveg,

d) 10. melléklet I. rész 8. pont 8.5. alpontjában a "fővárosi/megyei" szövegrész helyébe a "fővárosi vagy vármegyei" szöveg

lép.

2. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása

2. § Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 1. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 2. mellékletében foglalt táblázat A oszlopában a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

3. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása

3. § Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet

a) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a "megyehatárokon" szövegrész helyébe a "vármegyehatárokon" szöveg,

b) Melléklet Függelékében a pont 1.1.2.1. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

4. A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet módosítása

4. § A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet

a) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés e) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdés i) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

5. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

5. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 2. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

6. A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet módosítása

6. § A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet

a) 4. számú melléklet 1.3.10. pont e) alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 4. számú melléklet 1.4.8.3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

7. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

7. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg lép.

8. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

8. § A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet 3. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

9. A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosítása

9. § A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet

a) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdés d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés g) pontjában a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés f) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

10. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

10. § Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

a) 2. § b) pont bb) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § b) pont bc) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 2. § b) pont bd) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 2. § b) pont be) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 1. melléklet 3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

f) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat A oszlopában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

11. Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet módosítása

11. § Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

12. A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosítása

12. § A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet

a) 7. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg és az "area" szövegrész helyébe a "county" szöveg,

b) 7. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg és az "area" szövegrész helyébe a "county" szöveg

lép.

13. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosítása

13. § A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg, a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg, valamint az "A megyei" szövegrészek helyébe az "A vármegyei" szöveg,

b) 3. § (5) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg, valamint a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 19. § (2) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg, valamint a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 22. § (5) bekezdésében a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg, valamint a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat A oszlopában a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg,

f) 2. mellékletében foglalt táblázat E:1 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

14. Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet módosítása

14. § Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 5. melléklet I. rész 5. pontjában a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg lép.

15. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lázár János s. k.,

építési és közlekedési miniszter

Tartalomjegyzék