Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004R0769[1]

A Tanács 769/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok előcsatlakozási közösségi támogatási programok keretében szervezett pályázatokon való részvételének lehetővé tétele érdekében a 3906/89/EGK, az 555/2000/EK, a 2500/2001/EK, az 1268/1999/EK és az 1267/1999/EK rendelet módosításáról

A Tanács 769/2004/EK rendelete

(2004. április 21.)

a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok előcsatlakozási közösségi támogatási programok keretében szervezett pályázatokon való részvételének lehetővé tétele érdekében a 3906/89/EGK, az 555/2000/EK, a 2500/2001/EK, az 1268/1999/EK és az 1267/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 181a. cikke (2) bekezdésének első mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) Az Európai Tanács a 2003. június 20-i thesszaloniki ülésén jóváhagyta a "Thesszaloniki Cselekvési Program a Nyugat-Balkánra: az európai integráció útján" című programot, és felkérte a Bizottságot olyan megfelelő intézkedések megtételének megfontolására, amelyek a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok számára lehetővé teszik az előcsatlakozási közösségi támogatási programok (Phare, ISPA és SAPARD) keretében szervezett pályázatokon való részvételt.

(2) Ezért az egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtandó gazdasági támogatásról szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendeletet [2], a Ciprusi Köztársaság és a Máltai Köztársaság előcsatlakozási stratégiája keretén belüli műveletek végrehajtásáról szóló, 2000. március 13-i 555/2000/EK tanácsi rendeletet [3], a Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendeletet [4], a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi rendeletet [5], továbbá az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi rendeletet [6] ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3906/89/EGK rendelet a következőképpen módosul:

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1) A pályázatokon és a szerződéskötésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, illetve az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet [7] szerinti kedvezményezett országokból származó minden, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személy előtt. Kellően indokolt helyzetekben és eseti alapon az ajánlatkérő harmadik országokból származó természetes és jogi személyek részvételét is engedélyezheti a pályázatokon és a szerződéskötésekben.

(2) A Szerződések rendelkezései hatálya alá tartozó áruknak a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, illetve a 2666/2000/EK rendelet szerinti kedvezményezett országokból kell származniuk. Kellően indokolt helyzetekben és eseti alapon az ajánlatkérő engedélyezheti az e követelménytől való eltérést."

2. cikk

Az 555/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 7. cikk (9) és (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(9) A pályázatokon és a szerződéskötésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, illetve az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet [8] szerinti kedvezményezett országokból származó minden, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személy előtt. Kellően indokolt helyzetekben és eseti alapon az ajánlatkérő harmadik országokból származó természetes és jogi személyek részvételét is engedélyezheti a pályázatokon és a szerződéskötésekben.

(10) A Szerződések rendelkezései hatálya alá tartozó áruknak a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, illetve a 2666/2000/EK rendelet szerinti kedvezményezett országokból kell származniuk. Kellően indokolt helyzetekben és eseti alapon az ajánlatkérő engedélyezheti az e követelménytől való eltérést."

3. cikk

A 2500/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 8. cikkben:

a) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(7) A pályázatokon és a szerződéskötésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, illetve az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendelet [9], valamint az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet [10] szerinti kedvezményezett országokból származó minden, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személy előtt. Kellően indokolt helyzetekben és eseti alapon az ajánlatkérő harmadik országokból származó természetes és jogi személyek részvételét is engedélyezheti a pályázatokon és a szerződéskötésekben.

A Szerződések rendelkezései hatálya alá tartozó áruknak a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, valamint az 1488/96/EK rendelet, illetve a 2666/2000/EK rendelet szerinti kedvezményezett országokból kell származniuk. Kellően indokolt helyzetekben és eseti alapon az ajánlatkérő engedélyezheti az e követelménytől való eltérést."

b) a (8) bekezdést el kell hagyni.

4. cikk

Az 1268/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Ciprusról, Máltáról és Törökországból, valamint az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet [11] szerinti kedvezményezett országokból származó természetes vagy jogi személyek ugyanolyan feltételek mellett pályázhatnak és köthetnek szerződést, mint amilyeneket a tagállamokból vagy kedvezményezett országokból származó, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személyekre kell alkalmazni."

5. cikk

Az 1267/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 6a. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Olyan intézkedések esetén, amelyeknél a Közösség az egyetlen külföldi finanszírozási forrás, a pályázatokon és a szerződéskötésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a tagállamokból, az 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett országokból, illetve az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet [12] szerinti kedvezményezett országokból származó minden, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személy előtt."

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Walsh

[1] 2004. március 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 68., 2000.3.16., 3. o. A legutóbb a 2500/2001/EK rendelettel (HL L 342., 2001.12.27., 1. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 342., 2001.12.27., 1. o.

[5] HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 696/2003/EK rendelettel (HL L 99., 2003.4.17., 24. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 161., 1999.6.26., 73. o. A legutóbb a 2500/2001/EK rendelettel (HL L 342., 2001.12.27., 1. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

[9] HL L 189., 1996.7.30., 1. o. A legutóbb a 2698/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 1. o.) módosított rendelet.

[10] HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

[11] HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

[12] HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0769 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0769&locale=hu