32005R1359[1]

A Bizottság 1359/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról szóló 2390/1999/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1359/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 18.)

az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról szóló 2390/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1) A 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számlaelszámolási eljárása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 7-i 1663/95/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett számviteli adatok formáját és tartalmát az 1258/1999/EK rendelet 13. cikkében előírt eljárással összhangban kell meghatározni.

(2) Az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottság rendelkezésére bocsátandó számviteli adatok formáját és tartalmát jelenleg a 2390/1999/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg.

(3) A 2390/1999/EK rendelet I. és III. mellékletét frissíteni kell a költségvetési nómenklatúrában és az előírt adatokban bekövetkezett változások miatt. Továbbá annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság közötti információátvitel optimális és naprakész legyen, szükséges az említett rendelet II. mellékletében szereplő műszaki előírások kiigazítása.

(4) A 2390/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Alap bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2390/1999/EK rendelet I., II. és III. mellékletének helyébe e rendelet I., II. és III. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. október 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

(2) HL L 158., 1995.7.8., 6. o. A legutóbb a 465/2005/EK rendelettel (HL L 77., 2005.3.23., 6. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 295., 1999.11.16., 1. o. A legutóbb az 1769/2004/EK rendelettel (HL L 316., 2004.10.15., 1. o.) módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

X. TÁBLÁZAT - 2006. költségvetési év

2005A↓2006F100F101F102F103F103BF105F105AF105BF106F107F108F109F110F200F201F202AF202BF202CF207F211F212F213F214F217F218F220F221F222BF222CF300F300BF301F304F305F306F307F402F500F502F503F507F508AF508BF509AF510F510AF511F512F513F515F517F518F519F519BF519CF520F521F522F523F530F531F532F533F600F601F602F602BF603F604F604BF800F800BF801F802F802BF804F805F808F809F812F814F816F816B
05020101100005020101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020101100105020101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020101100205020101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020101100305020101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020102101105020102
05020102101205020102
05020102101305020102
05020102101405020102
05020102101905020102
05020103102105020103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020103102205020103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020104300005020300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020104301005020300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020105102905020199XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020199109005020199XXXXXXXXXXXXXXXX
05020201185005020201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020202185105020202
05020202185205020202
05020202185305020202
05020202185405020202
05020203185505020299XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020204185805030219XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020299189005020299XXXXXXXXXXXXXXXX
05020306000005030204XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020306104505030204XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020306105505030204XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020306105605030204XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020307000005030203XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020307104605030203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020307105705030203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310000005030201XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310104005030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310104105030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310104205030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310104305030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310104405030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310104705030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310104905030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310105005030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310105105030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310105205030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310105305030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310105405030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310105805030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310106005030201XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020310106205030201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020311000005030202XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020312000005030225XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020313000005030227XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020314000005030224XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020315000005030218XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXAAAA
05020315102105030218XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020399000005030400
05020399109005030400XXXXXXXXXXXXXXXX
05020401310005020401XXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020402311005020402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020402311105020402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020402311205020402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020402311305020402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020402311905020402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020499000005020499XXXXXXXXXXXXXX
05020501110005020501XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020502111005020599XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020503111205020503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020504111305020504XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020505301105020300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020507111905020507XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020599000005020599DDDDDDDDDDDDDD
05020601120005020601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020602121005030221XXXXAAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020602121105020605XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020602121105030221XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020603123905020603XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020604124005020604XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020699000005020699XXXXXXXXXXXXXX
05020701140105020701XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020701140305020701XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020701140905020701XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020702141005020702XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020703142005030228XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020801150005020801XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020801151005020801XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020802150105020802XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020803150205020803XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020804150405020804XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020804150705020804XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020805150805030230XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020806151105020806XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020807151205020807XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020808151305020808XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020808151305030229AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
05020809151505020809XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020810314005020810XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020811150905020811XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020812000005030226XXXXAAXXXXDXXXXXXAADXXXXXXX
05020899000005020899XXXXXXXXXXXXXX
05020901160005020901XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020902161005020902XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020903161105020903XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020903161205020903XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020904162005020904
05020904162105020904
05020904162205020904
05020904162305020904
05020904162505020904XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020905163005020905XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020906164005020906XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDXXXXX
05020907165005020907XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05020999169005020999XXXXXXXXXXXXXX
05021001171005030222XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05021002175105021105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05021099179005021199XXXXXXXXXXXXXX
05021101130005021101XXXXXXXXXXXXXXXXDXXXXXXXXXX
05021101131005030220XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05021101000005030237AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
05021102180005030205XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05021103181005030223XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05021104320005021104XXXXXXXAXXXXXXXAXXXXXXXXXDDD
05021104320105021104XXXXXXXAXXXXXXXAXXXXXXXXXDDD
05021104321005021104XXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXDDD
05021104321105021104XXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXDDD
05021104322005021104XXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXX
05021104322105021104XXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXX
05021104323005021104XXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXDDD
05021104323105021104XXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXDDD
05021104325005021104XXXXXXXXXXXXXAXAXXXXXXX
050211043201-02005021104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
320105030231AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
321105030231AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
322105030231AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
000005030232AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
000005030233AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
000005030234AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
320105030235AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
321105030235AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
322105030235AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
323105030235AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
000005030236AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
05021199000005021199XXXXXXXXXXXXXXXX
05021201000005030101AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
05021202000005030102XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000005030300AAAAAAAAAAAAAAAAA
05021203391005030400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05021204390005030400XXXXXXXXXXXXXXXXDXD
05021299000005030400XXXXXXXXXXXXXX
05029900000005029900XXXAXXXXXXXXXXX
05029900399005029900XXXXXXXXXXXXXX
05030101200005021201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030101200105021201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030101200205021201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030101200305021201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030102201105021202
05030102201205021202
05030102201305021202
05030102201405021202
05030103202005021203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030103202405021203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030103202905021203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030104203005021204XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030104203105021204
05030104203205021204
05030104203305021204
05030104203405021204
05030105204005021205XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030106205005021206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030107207105021207XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030108312005021208XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030109301205020300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030109301305020300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030110000005030216XXXXAAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030111000005030217XXXXAAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030199209905021299XXXXXXXXXXXXXX
05030201210005021301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
050302022110005021302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030202211105021302
05030202211205021302
05030202211305021302
05030202211405021302
05030203212005030206XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030204212105030207XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXX
05030205212205030208XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030206212305030400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030207212405030209XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
212405030210XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030208212505030211XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030209212605021303XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030210212705021399XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030211212805030212XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030212212905021399XXXXXXXXXXXXXXXX
05030213210105021304XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030203212005030206XXXXXXXXXXXXXXXX
05030301221005021401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030302222005030213XXXAAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030303222105030214XXXXAXXXXXXXXXXXXXXXX
05030304222205030215XXXAAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030399229005021499XXXXXXXXXXXXXXXX
05030401230005021501XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030402230105021502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030403230205021503XXXXXXXXXXXXXXXXX
05030404231005021504XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030405231105021505XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030406301405020300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05030407232005021506XXXXXXXXXXXXXXX
05030408000005021507XXXXXXXXXXXXXXX
05030499239005021599XXXXXXXXXXXXXX
05039900000005039900XXXAXXXXXXXXXXX
05040101400005040101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040102401005040102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040103402005040103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040104403105040104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040105403005040105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040106404005040106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040107405105040107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040108405005040108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040109406005040109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040110407205040110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040111407005040111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040111407105040111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040112408005040112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040112408105040112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040113409005040113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040113409105040113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040113409205040113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05040199409905040199XXXXXXXXXXXXX
05040400000005040400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05070101000005070101XXXXXXXX
05070101360005070101XXXXXXXXXXXXX
05070101360205070101
05070106370005070106
05070106370105070106
05070107370005070107
05070108410005070108
05070108410105070108
05070109410005070109
05070200000005070200
05080401000005021099XXXXXXXXXXXXXX
05080401380005021001XXXXXXXXXXXXXXXXX
05080401380105021001XXXXXXXXXXXXXXXXXX
05089900389005029900XXXXXXXXXXXXXX
11020100261011020100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11020200269011020200XXXXXXXXXXXXX
11020300324011020300XXXXXXXXXXXXXXX
17XXXX

II. MELLÉKLET

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK A SZÁMÍTÓGÉPES ADATÁLLOMÁNYOKNAK AZ EMOGÁ-HOZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁHOZ 2005. OKTÓBER 16-TÓL KEZDŐDŐEN

BEVEZETÉS

E műszaki előírásokat a 2004. október 16-án kezdődött 2005-ös pénzügyi év vonatkozásában kell alkalmazni.

1. Adatátviteli eszköz

A tagállamok koordinációs szerve a számítógépes adatállományokat és a kapcsolódó dokumentációt STATEL/STADIUM-on keresztül továbbítja a Bizottságnak. A Bizottság a STATEL/STADIUM-nak csak egyszeri telepítését támogatja tagállamonként. A legfrissebb STADIUM kliens program és a STATEL/STADIUM használatára vonatkozó további információk az EMOGA CIRCA internetes oldaláról tölthetők le.

2. Számítógépes fájlszerkezet

2.1. Az EMOGA Garanciarészlege általi kifizetéseknek és a Garanciarészleg bevételeinek minden egyes egyedi alkotóeleme tekintetében a tagállamoknak számítógépes rekordokat kell létrehozniuk. Ezek az alkotóelemek olyan egyedi tételek, amelyekből a kedvezményezettnek történő kifizetések vagy a kedvezményezettől származó bevételek állnak.

2.2. A rekordoknak egydimenziós fájlszerkezettel kell rendelkezniük. Ha a mezők egynél több értéket tartalmaznak, az összes adatmezőt tartalmazó külön rekordokra van szükség. A kettős elszámolást kerülni kell. (1)

2.3. A kifizetések és bevételek azonos kategóriáira vonatkozó valamennyi adatot ugyanannak a számítógépes adatállománynak kell tartalmaznia. Ugyanarra a kifizetésre (pl. a kereskedőkre vagy a vizsgálatokra vonatkozóan, illetve az alapvető és mérési adatok tekintetében) nem vonatkozhatnak különböző adatállományok.

2.4. A számítógépes adatállományoknak a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

1. Az adatállomány első rekordja (fejléc) az adatállomány leírását tartalmazza. A mezőnevek "F" betűvel kezdődnek, amelyet az I. mellékletben ("X-táblázat") használt mezőszámok követnek. Csak az e mellékletben szereplő mezőnevek megengedettek.

2. Az adatállomány következő rekordjai az adatállomány szerkezetét leíró első rekord által jelzett sorrendben szereplő adatok (adatsorok).

3. A mezőket egymástól pontosvessző (";") választja el. A fejléc és az adatsorok azonos számú pontosvesszőt tartalmaznak. Az adatsorokban az üres mezőket két pontosvessző (";;") jelöli az adatsorokon belül, vagy egy pontosvessző (";") az adatsor végén.

4. A rekordok hossza változó. Minden egyes rekord "CR LF" vagy "Carriage Return - Line Feed" kóddal (hexadecimálisan kifejezve: "0D 0A") végződik. A fejléc végén sohasem szerepelhet ";". Az adatsorok végén csak akkor áll ";", ha az utolsó mező üres.

5. Az adatállomány ASCII-kódolású a következő táblázat szerint. Egyéb kódolás (mint pl. EBCDIC, TAR, ZIP stb.) nem elfogadott.

KódTagállam
ISO 8859-1BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE és GB
ISO 8859-2CZ, HU, PL, SI és SK
ISO 8859-3MT
ISO 8859-7GR és CY
ISO 8859-13EE, LV és LT

6. Numerikus mezők:

a) Tizedesjel: "."

b) A ("+" vagy "-") jelet a bal szélen kell elhelyezni, azt közvetlenül a számok követik. Pozitív számok esetén a "+" jel nem kötelező.

c) A tizedesek rögzített száma (a részleteket e rendelet III. melléklete tartalmazza).

d) A számjegyek között nincsenek szóközök. Az ezresek között nincsenek szóközök vagy egyéb jelek.

7. Dátummező: "ÉÉÉÉHHNN" (négy számjegyű év, két számjegyű hónap, két számjegyű nap).

8. Az EMOGA költségvetési kód (F109-es mező) formátuma: "999999999999999" (ahol a "9" egy 0 és 9 közötti bármilyen számjegyet jelöl).

9. Idézőjelek ("") nem szerepelhetnek a rekordok elején vagy végén. A szöveg formátumú adatoknál mezőelválasztóként nem használható pontosvessző ";".

10. Minden mezőre vonatkozóan: a mező elején, illetve végén nincsenek szóközök.

11. Az említett szabályoknak megfelelő adatállományok a következőképpen néznek ki (példa a 2004-es pénzügyi évre):

F100;F101;F106;F107;F108;F109

BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001

BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002

BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001

BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002

BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (Megjegyzendő: +0.50 és nem +.50)

BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001

stb.

(egyéb adatsorok a mezők ugyanilyen sorrendjében).

2.5. A 2.4. pontban leírt jellemzőkkel rendelkező adatállományok továbbítása "X-TABLE DATA" típusú küldeményként történik (lásd STADIUM kliens).

2.6. A számítógépes adatállományok formátumának a Bizottságnak történő megküldésük előtti ellenőrzését végző számítógépes program ("WinCheckCsv") az adatátviteli program (STADIUM kliens program) részét képezi. A kifizető ügynökségeket felkérik az ellenőrző programnak a CIRCA-ról történő letöltésére a kapcsolat nélküli (offline) érvényesítés céljából.

3. Dokumentáció

Kizárólag a következő esetekben a tagállamok koordinációs szerveinek kifizető ügynökségenként két magyarázó megjegyzést kell továbbítaniuk a STATEL/STADIUM-on keresztül:

1. Abban az esetben, amikor különbségek vannak az éves pénzügyi elszámolási eljárás (nem a 104. táblázat) részét képező éves nyilatkozat (2) és a számítógépes adatállományokban szereplő adatsorok összege ( Σ F106) között, a költségvetési aljogcímben történő megmagyarázásukra. A STADIUM kliens program az ilyen adattovábbításra külön küldeménytípust tartalmaz "EXPLANATORY-NOTE" néven.

2. Abban az esetben, amikor olyan mezőkhöz használt kódok szerepelnek, amelyekre a III. melléklet nem ír elő standard kódokat minden használt kód megmagyarázására. A STADIUM kliens program egy külön küldeménytípust vezet be erre a táblázatos adattovábbításra "CODE-LIST" néven.

A magyarázó megjegyzéseknek hagyományos levél jellegűnek és formájúnak kell lenniük. Különösen a feladót vagy a kifizető ügynökséget, valamint a címzett nevét vagy közigazgatási egységét kell egyértelműen megjelölniük.

4. Adatátvitel

A koordinációs szerv teljes terjedelmükben és csak egyszer küldi el a számítógépes adatállományokat.

Amennyiben a koordinációs szerv azt észleli, hogy hibás adatokat továbbítottak, vagy az adatátvitelben probléma jelentkezett, haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot. Minden téves információt tartalmazó adatállományt meg kell jelölni. Ezért a Bizottságot felkérik ezen adatállományok törlésére. Ezt követően - a számítógépes rekordokban vagy adatállományokban előálló bárminemű átfedés elkerülése érdekében - a koordinációs szerv elküldi a javított számítógépes adatállományokat, amelyek teljes mértékben helyettesítik a korábbi téves információt.

(1) Megjegyzés: először a III. melléklet 5. fejezetében található, a mennyiségre vonatkozó előzetes megjegyzést kell elolvasnia.

(2) Éves nyilatkozat: a STATEL/STADIUM-on keresztül küldött adatok "ANNUAL_DECLARATION" küldeménytípus alkalmazásával.

III. MELLÉKLET

"AIDE-MÉMOIRE"

2006-os pénzügyi év

TARTALOMJEGYZÉK

1. KIFIZETÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK

F100: A kifizető ügynökség neve

F101: A kifizetés hivatkozási száma

F102: Korábbi kifizetés hivatkozási száma

F103: A kifizetés típusa

F103B: A magánszektor hozzájárulása

F105: Kifizetés szankció mellett

F105A: az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 3. és 4. cikkei szerinti csökkentés

F105B: Kölcsönös megfeleltetés - az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 6. cikke szerinti támogatáscsökkentés, illetve kizárás a támogatás köréből

F106: Összeg

F107: Pénzegység

F108: A kifizetés időpontja

F109: EMOGA költségvetési kód

F110: Gazdasági év vagy időszak

2. A KEDVEZMÉNYEZETTRE (A KÉRELMEZŐRE) VONATKOZÓ ADATOK

F200: Azonosító kód

F201: Név

F202A: A kérelmező címe (utca és házszám)

F202B: A kérelmező címe (nemzetközi postai irányítószám)

F202C: A kérelmező címe (község vagy város)

F207: Régió vagy alrégió

F211: Szállítási referenciamennyiség

F212: Közvetlen értékesítési referenciamennyiség

F213: Referencia zsírtartalom

F214: A tej felvásárlója

F217: A magánraktározás kezdő időpontja

F218: A magánraktározás záró időpontja

F220: A közvetítő szervezet azonosító kódja

F221: A közvetítő szervezet neve

F222B: A szervezet címe (nemzetközi postai irányítószám)

F222C: A szervezet címe (község vagy város)

3. A NYILATKOZATRA/KÉRELEMRE VONATKOZÓ ADATOK

F300: A nyilatkozat/kérelem száma

F300B: A kérelem kelte

F301: A szerződés száma (ha szükséges)

F304: Engedélyező hivatal

F305: Az igazolás/engedély száma

F306: Az igazolás/engedély kiadásának időpontja

F307: A bizonylatokat tároló hivatal

4. A BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ ADATOK

F402: A feldolgozási biztosíték összege (az ajánlati biztosítékoktól eltérő biztosítékok)

5. A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ADATOK

F500: Termékkód/vidékfejlesztési alintézkedés kódja

F502: Kifizetett mennyiség (állatlétszám, hektárszám stb.)

F503: A benyújtott kifizetési kérelemben szereplő mennyiség (igényelt mennyiség)

F507: Hozam

F508A: A benyújtott kifizetési kérelemben szereplő terület

F508B: Teljesített kifizetés által érintett terület

F509A: Hibásan bejelentett terület

F510: Közösségi rendelet és cikk száma

F510A: A közösségi finanszírozás mértéke (%)

F511: A támogatás EMOGA-ból származó része egységenként (euróban)

F512: Átváltási arány

F513: A támogatás EMOGA-ból származó része egységenként (az F107 mezőben meghatározott pénznemben)

F515: Bruttó leszállítás

F517: Tényleges zsírtartalom

F518: Korrigált leszállítás

F519: Közvetlen értékesítés

F519B: Adminisztratív helyesbítést követő leszállítás (ha van)

F519C: Adminisztratív helyesbítést követő közvetlen értékesítés (ha van)

F520: Kontingenst meghaladó vagy azt el nem érő leszállítás

F521: Kontingenst meghaladó vagy azt el nem érő közvetlen értékesítés

F522: Esedékes kiegészítő illeték

F523: Esedékes késedelmi kamat

F530: Tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban

F531: Teljes alkoholtartalom térfogatszázalékban

F532: Természetes alkoholtartalom térfogatszázalékban

F533: Szőlőtermő övezet

6. A VIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓ ADATOK

F600: A mezőgazdasági üzem helyszíni vizsgálata vagy távérzékelés

F601: A vizsgálat időpontja

F602: Csökkentett támogatásra vonatkozó kérelem

F602B: Az esedékes kiegészítő illeték újraszámítása

F603: A csökkentés oka

F604: A 386/90/EGK tanácsi rendelet (helyszíni ellenőrzések)

F604B: 386/90/EGK tanácsi rendelet (helyettesítő ellenőrzések)

7. (NEM HASZNÁLATOS)

8. A EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI ADATOK

F800: Nettó tömeg

F800B: Mértékegység az F800-as mezőhöz

F801: A kérelem száma (export-visszatérítések: egységes vámokmány - EV)

F802: Vámfelügyelet alá helyező vámhivatal

F802B: Kiléptető vámhivatal

F804: Az export-visszatérítés kódja

F805: A rendeltetési hely kódja

F808: Az előzetes rögzítés időpontja

F809: Az érvényesség utolsó napja (előzetes rögzítés)

F812: Pályázati felhívás, ha szükséges (előzetes rögzítés)

F814: A kifizetési nyilatkozat elfogadásának napja (COM-7)

F816: A kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja

F816B: Az EU területéről történő kivitel időpontja

9. (NEM HASZNÁLATOS)

Általános megjegyzés: az I. Mellékletben használt X, A és D kódok jelentése:

Minden "X"-szel vagy "A"-val jelölt minden információ kötelező.

"X" = olyan adatelem, amely e rendelet korábbi változatában már szerepelt.

"A" = e rendelet korábbi változatához képest új, hozzáadandó adatelem.

"D" = e rendelet korábbi változatához képest törlendő adatelem.

Amikor egy adatkérés adott körülmények között értelmetlen, vagy az érintett tagállamra nem alkalmazható, NULLA értéket kell megadni, amit két egymást követő pontosvessző (;;) jelöl a CSV formátumú adatállományban.

1. KIFIZETÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK:

Előzetes megjegyzés: E szakaszban a "kifizetés" kifejezés egyaránt vonatkozik az EMOGA (Garanciarészleg) kifizetéseire és bevételeire.

F100: A kifizető ügynökség neve

Előírt formátum: kóddal kell kifejezni (lásd a CAP-ED-en található naprakész F100 kódlistát):

https://awai.cec.eu.int/

F101: A kifizetés hivatkozási száma

A kifizetést a kifizető ügynökség számviteli rendszerében egyértelműen azonosító hivatkozási szám. Az élelmiszersegéllyel kapcsolatos kitárolást nem tekintik intervenciós termékek értékesítésének. Ebben az esetben az F101-es mező figyelmen kívül hagyható.

F102: Korábbi kifizetés hivatkozási száma

A kifizető ügynökség számviteli rendszerében a kifizetést előlegként vagy behajtott összegként egyértelműen azonosító hivatkozási szám.

F103: A kifizetés típusa

Előírt formátum: egykarakteres kóddal kell kifejezni, amely megfelel az alábbi kódlistának:

KódJelentés
0Élelmiszersegély
1Előleg vagy részfizetés
2Teljes kifizetés (első és egyetlen összegben történő kifizetés; vagy előlegfizetést követően a fennmaradó összeg kifizetése; vagy szokásos export-visszatérítési kifizetés)
3Behajtás/visszafizetés (szankciót követően)/korrekció
4Összegek átvétele (előleg vagy teljes kifizetés nélkül)
5Export-visszatérítés előfinanszírozás keretében történő kifizetése
6Nem történt pénzügyi tranzakció

F103B: A magánszektor hozzájárulása

Ez a mező az F510A kódú mezőhöz kapcsolódik, ahol a Bizottság az EMOGA általi finanszírozás százalékos arányára kérdez rá. Attól függően, hogy egy ország miként értelmezi az F510A szerinti százalékos arányokat, az F103B kódú mező vagy szükséges, vagy nem. Ha az EMOGA általi finanszírozást a teljes befektetés százalékában fejezik ki, a magánszektor hozzájárulását itt kell megadni. A teljes befektetés az EMOGA keretében támogatható összes költségként határozható meg. Ha viszont az F510A-t az összes rendelkezésre álló közkiadások, azaz nemzeti és európai közkiadások százalékában fejezik ki, akkor ezt a mezőt figyelmen kívül lehet hagyni.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy egy 0 és 9 közötti számjegyet jelöl.

F105: Kifizetés szankció mellett

Előírt formátum: gen = "Y"; nem = "N".

F105A: az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 3. és 4. cikkei szerinti csökkentés

Az X-táblázat F105A kódú mezőjét az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 3. és 4. cikke alapján visszatartott összegek (negatív összegek) jelölésére kell használni. Az F105A kódú mezőt minden olyan költségvetési tételnél használni kell, ahol visszatartás történt.

Nincs külön költségvetési tétel, amelyben az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 3. és 4. cikke szerint visszatartott összegek felhasználásával történő kifizetésekről nyilatkozni lehetne. E kifizetéseket ezért a megfelelő költségvetési tétel (050401054030, 050401064040, 050401084050 és 050401114070) F105A kódú mezőjében kell megjelölni. Pozitív előjelű összegekként jelennek meg, utalva arra, hogy a kiadást a környezetvédelmi előírások vagy a modulációs rendszer betartásának hiánya miatt kiszabott büntetésekből finanszírozták.

A közvetlen támogatások területén viszont az F105A negatív összegként jelenik meg, amely a közvetlen támogatás csökkentését mutatja.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy egy 0 és 9 közötti számjegyet jelöl, beleértve a 9-et is.

F105B: Kölcsönös megfeleltetés - az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 6. cikke szerinti támogatáscsökkentés, illetve kizárás a támogatás köréből

Az F105B kódú mezőt az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 6. cikke alapján csökkentett vagy a támogatás köréből kizárt összegek jelölésére kell használni. Ezt a kölcsönös megfeleltetésből származó (negatív) összeget a közvetlen támogatások alatt szereplő minden egyes költségvetési jogcímnél fel kell tüntetni. A gazdálkodó támogatáscsökkentésének 100 %-ára vonatkozik, vagyis az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 9. cikkében meghatározott 25 %-os visszatartás nélkül.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy egy 0 és 9 közötti számjegyet jelöl, beleértve a 9-et is.

F106: Összeg

Az egyes önálló kifizetési tételek összege az F107-es mezőben meghatározott pénznemben. E tételeknek az összege (F106) költségvetési kódonként (F109) elvben meg kell, hogy feleljen a 104-es táblázatban bejelentett összegeknek. Az F106-os mezőben szereplő összegek csak az EMOGA kiadásaira vonatkoznak. Nemzeti kiadások e fejezetben nem szerepelnek.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy egy 0 és 9 közötti számjegyet jelöl.

F107: Pénzegység

Előírt formátum: ISO 4217 kód: pl. DKK, EUR, GBP, SEK stb.

Lásd még a CAP-ED-en található naprakész F107-es kódlistát:

https://awai.cec.eu.int/

F108: A kifizetés időpontja

Az EMOGA részére tett nyilatkozat hónapját megelőző időpont.

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F109: EMOGA költségvetési kód

A tevékenységalapú költségvetési szerkezet teljes kódját meg kell adni, beleértve a címet, a fejezetet, a cikket, a tételt és az altételt.

Előírt ABB-formátum betűközök nélkül: "999999999999999", ahol a 9 bármely 0 és 9 közötti számot jelöl. A hiányzó közöket nullával kell kitölteni (pl. a 05020901160-ból 050209011600000 lesz).

F110: Gazdasági év vagy időszak

Az intervenciós termékek esetében a Bizottságnak ismernie kell a termékhez tartozó gazdasági évet vagy kontingensidőszakot, amelyre vonatkozóan azt el kell számolni.

2. A KEDVEZMÉNYEZETTRE (A KÉRELMEZŐRE) VONATKOZÓ ADATOK:

Előzetes megjegyzés: Az F200, F201, F202A, F202B és F202C kódú mezőket a kifizetés kedvezményezettjének, azaz a végső kedvezményezettnek az azonosítására kell használni. Ha a kifizetés a kedvezményezett részére közvetítő szervezeten keresztül történt, még az F220, F221, F222B és F222C kódú mezőket is használni kell. Ha a közvetítő szervezet egyben a végső kedvezményezett is, ugyanazokat az adatokat kell feltüntetni az F220, F221, F222B és F222C kódú mezőkben, mint amelyek az F200, F201, F202A, F202B és F202C kódú mezőkben szerepelnek.

Az F207 mező kizárólag az F200 mezőhöz kapcsolódik.

F200: Azonosító kód

A kérelmezők számára tagállami szinten meghatározott egyedi azonosító.

F201: Név

A kérelmező vezeték- és utóneve, vagy cégneve.

F202A: A kérelmező címe (utca és házszám)

F202B: A kérelmező címe (nemzetközi postai irányítószám)

F202C: A kérelmező címe (község vagy város)

F207: Régió vagy alrégió

A régió vagy alrégió kódját (NUTS 3) a kifizetés címzettjeként szereplő kedvezményezett fő tevékenységének alapján határozzák meg.

Az "Extra Régió" kódot (MSZZZ) csak akkor kell feltüntetni, ha pl. nem létezik NUTS 3 kód.

Előírt formátum: NUTS 3 kód, a CAP-ED F207 kódlistán meghatározottak szerint:

https://awai.cec.eu.int/

F211: Szállítási referenciamennyiség

Ez a tejkvóta-rendszerre vonatkozik.

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9 bármely 0 és 9 közötti számot jelöl.

F212: Közvetlen értékesítési referenciamennyiség

Ez a tejkvóta-rendszerre vonatkozik.

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9 bármely 0 és 9 közötti számot jelöl.

F213: Referencia zsírtartalom

Ez a tejkvóta-rendszerre vonatkozik.

Előírt formátum: +99...9,99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F214: A tej felvásárlója

Az 1788/2003/EK tanácsi rendelet 5. cikkének e) pontjával összhangban. Ez a tejkvóta-rendszerre vonatkozik.

F217: A magánraktározás kezdő időpontja

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F218: A magánraktározás záró időpontja

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F220: A közvetítő szervezet azonosító kódja

A közvetítő szervezetek számára tagállami szinten meghatározott egyedi azonosító.

A kedvezményezettnek történő fizetés a közvetítő szervezeten keresztül történik, azaz az egyes közvetítő intézményeken keresztül vagy közvetlenül a szervezetnek.

Vidékfejlesztési kiadásoknál ezek alapvetően azokra az intézkedésekre korlátozódnak, ahol a kamattámogatások kifizetése közvetítő szervezeteken keresztül történik.

F221: A közvetítő szervezet neve

A szervezet neve.

F222B: A szervezet címe (nemzetközi postai irányítószám)

F222C: A szervezet címe (község vagy város)

3. A NYILATKOZATRA/KÉRELEMRE VONATKOZÓ ADATOK:

F300: A nyilatkozat/kérelem száma

Ennek lehetővé kell tennie a nyilatkozat/kérelem nyomon követhetőségét a tagállamok adatállományaiban.

F300B: A kérelem kelte

A kérelem kifizető ügynökség általi (ideértve az ügynökség bármely részlegének irodáját, illetve az ügynökség regionális irodáját is) kézhezvételének időpontja.

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F301: A szerződés száma (ha szükséges)

F304: Engedélyező hivatal

Ez a közigazgatási ellenőrzésért és engedélyezésért felelős hivatal, például regionális szerv. Minél decentralizáltabb a rendszer irányítása, annál fontosabbá válik ez az információ.

F305: Az igazolás/engedély száma

F306: Az igazolás/engedély kiadásának időpontja

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F307: A bizonylatokat tároló hivatal

Ez az információ csak abban az esetben szükséges, ha a hivatal nem egyezik meg az F304 kódú mezőben meghatározottal.

4. A BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ ADATOK:

F402: A feldolgozási biztosíték összege (az ajánlati biztosítékoktól eltérő biztosítékok)

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

5. A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ADATOK:

A mennyiségre vonatkozó előzetes megjegyzés: alapszabály, hogy a mennyiségeket, földterületeket és az állatlétszámot csak egyszer kell feltüntetni. Olyan előlegfizetés esetében, amelyet záró kifizetés követ, a mennyiséget az előlegfizetésre vonatkozó rekordban kell feltüntetni. A mennyiségekre, a földterületekre és az állatlétszámra vonatkozó kiigazításokat a záró kifizetésre vagy későbbi kifizetésre vonatkozó rekordban kell feltüntetni. Behajtott összegek esetében, ha a kérelmezett összeget a mennyiségek, földterületek vagy állatlétszám hibás feltüntetése következtében csökkentik, a mennyiségek kiigazítását mínuszjellel kell jelölni.

F500: Termékkód/vidékfejlesztési alintézkedés kódja

A tagállamok kidolgozzák saját kódlistájukat, amelyet a kifizetési adatállomány(ok)hoz tartozó magyarázó megjegyzésben kell részletezni.

A vidékfejlesztési intézkedések esetében, adott esetben fel kell tüntetni egy kódot a végrehajtott alintézkedésekre vonatkozóan (pl. az agrár-környezetvédelmi intézkedés típusa). Az új tagállamokra vonatkozó vidékfejlesztési kiadások költségvetési sorában (050404000000. költségvetési tétel) az alábbi listának megfelelő egy vagy kétjegyű kódot kell megadni:

KódJelentés
AMezőgazdasági üzemekbe történő beruházás
BTevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás fiatal gazdálkodók számára
CKépzés
DKorengedményes nyugdíjazás
EHátrányos helyzetű térségek és környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek
FAgrár-környezetvédelem és állatjólét
GA mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása
HMezőgazdasági földterületek erdősítése
IEgyéb erdészeti intézkedések
JTalajjavítás
KTagosítás
LKépviseleti és üzemvezetési szolgáltatások létesítése mezőgazdasági üzemek számára, üzemvezetési és mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások
MMinőségi mezőgazdasági termékek forgalmazása
NA vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
OFalumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki kulturális örökség védelme és megőrzése
PA mezőgazdasági és a mezőgazdasághoz közel álló tevékenységek diverzifikációja sokféle tevékenység lehetővé tétele érdekében, illetve alternatív bevételi források létesítése érdekében
QMezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás
RA mezőgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése és bővítése
SIdegenforgalmi és kézműipari tevékenységek ösztönzése
TA mezőgazdasággal, erdészettel és tájrendezéssel kapcsolatos környezetvédelmi tevékenységek, valamint az állatok kíméletének fokozása
UA természeti katasztrófák által sújtott mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása, valamint megfelelő megelőző eszközök bevezetése
VPénzügyi tervezés
XSzabványok betartása
YA szabványok betartására vonatkozó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
ZA gazdálkodók önkéntes részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben
AAA termelői csoportok intézkedései az élelmiszerminőség területén
ABFélig önellátó gazdaságok a szerkezetátalakítási folyamatban
ACTermelői csoportok
ADTechnikai segítségnyújtás
AEA közvetlen kifizetések kiegészítései
AFAz állami támogatáshoz nyújtott kiegészítés Málta esetében
AGFőállású gazdálkodók Máltán

A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására irányuló intézkedések esetén (050209071650. költségvetési tétel) a kódokat ki kell fejteni. Ezek a kódok a tagállam illetékes hatóságai által az 1227/2000/EK rendelet 13. cikke 2. bekezdésének a) pontjával összhangban meghatározott támogatásokra vonatkoznak.

Export-visszatérítések esetén: az F500 kódú mező csak akkor szükséges, ha az F804 kódú mező olyan összetevőket tartalmaz, amelyekre export-visszatérítést állapítottak meg. Azután az F500 kódú mezőben az áruk kódját (általában az EV 33. rovatában bejelentett 8 számjegyű KN-kódot) kell megadni az 1. mellékletbe nem tartozó áruk esetében, vagy pedig a termékkódot, a végső feldolgozáson túljutott mezőgazdasági termékek esetében.

A kistermelői rendszernél a következő kódlistát javasoljuk.

KódHa az átalányfizetés tartalmaz:
Aegy területi támogatási elemet
Begy állatra vonatkozó jövedelemtámogatási elemet
Cegy állatra vonatkozó jövedelemtámogatási és egy területi támogatási elemet is

F502: Kifizetett mennyiség (állatlétszám, hektárszám stb.)

Lásd az 5. fejezet szerinti előzetes megjegyzéseket (A termékekre vonatkozó adatok).

A vidékfejlesztés esetében a kifizetett mennyiséget az F500 kódú mezőben említett agrár-környezetvédelmi alintézkedésnek megfelelő egységben kell kifejezni. A kifizetési adatállományhoz csatolt magyarázó megjegyzésnek tartalmaznia kell az F500 kódú mezőben használt alintézkedési kód (pl. ráfordításcsökkentés) és a jövedelemtámogatás kiszámításához használt, az F502 kódú mezőben feltüntetett egység (pl. ha) közötti megfelelést tartalmazó táblázatot.

A borágazat esetében a lepárlás után nyert termékeket alkoholtartalom szerint kell kifejezni.

Minden egyéb ágazat esetében a kifizetett mennyiséget olyan egységben kell kifejezni, amelyet a rendeletben a jövedelemtámogatás kifizetésének alapjaként határoztak meg.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6).

F503: A benyújtott kifizetési kérelemben szereplő mennyiség (igényelt mennyiség)

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6).

F507: Hozam

A kompenzációs kifizetés kiszámításához felhasznált reprezentatív hozam (az 1251/1999/EK tanácsi rendelet 3. cikke szerinti regionalizációs terv alapján).

Előírt formátum: +99...9.999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F508A: A benyújtott kifizetési kérelemben szereplő terület

A kérelem tárgyát képező terület.

Lásd az 5. fejezet szerinti előzetes megjegyzést (A termékekre vonatkozó adatok).

A 050404000000 költségvetési tételnél ("Vidékfejlesztés az új tagálllamokban") erre a mezőre csak az E, F és H intézkedések esetében van szükség.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F508B: Teljesített kifizetés által érintett terület

Az a terület, amelyre kifizetést teljesítettek.

A 050404000000. költségvetési tételnél ("Vidékfejlesztés az új tagállamokban") erre a mezőre csak az E, F és H intézkedések esetében van szükség.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F509A: Hibásan bejelentett terület

A bejelentett és a ténylegesen mért terület közötti eltérés. Túl magas adatról van szó, ha a bejelentett terület meghaladja a tényleges területet, és pozitív számmal tüntetik fel. Túl alacsony adatról van szó, ha a tényleges terület meghaladja a bejelentett területet, és negatív számmal tüntetik fel.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F510: Közösségi rendelet és cikk száma

Intervenciós áruk esetében szükség van az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett ad hoc jogi aktusra.

F510A: A közösségi finanszírozás mértéke (%)

Az EMOGA-finanszírozású teljes támogatás százalékos aránya: ez a százalékos arány számítható egyrészt az összbefektetésekkel szemben, amelyek az EMOGA által támogatható összes költséget jelentik, beleértve a magánszektor hozzájárulását is (lásd F103B). Kiszámítható még az EMOGA által támogatható összes közkiadás alapján, azaz a magánszektor hozzájárulásának figyelembevétele nélkül.

Előírt formátum: +99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F511: A támogatás EMOGA-ból származó része egységenként (euróban)

Kivéve, ha a gazdasági év során az F511 vagy F512 kódú mező tartalma nem változik.

Előírt formátum: 9...9.999999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

A hat tizedes jegy alkalmazása furcsának tűnhet, de bizonyos rendeletek, mint például a 660/1999/EK tanácsi rendelet a jövedelemtámogatást - még eurá alkalmazásakor is - öt tizedesig rögzíti. Az összes lehetőség figyelembevétele érdekében a tizedes jegyek számát hatra emelték.

F512: Átváltási arány

A kifizetés tekintetében alkalmazott mezőgazdasági árfolyam (kivéve, ha a gazdasági év során az F511 vagy az F512 kódú mező tartalma nem változik).

Előírt formátum: 9...9.999999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F513: A támogatás EMOGA-ból származó része egységenként (az F107 mezőben meghatározott pénznemben)

Előírt formátum: 9...9.999999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő (lásd az F511-nél tett megjegyzést).

F515: Bruttó leszállítás

A "bruttó leszállítás" magában foglalja az 1788/2003 rendelet 5. cikkének f) pontjában meghatározott módon leszállított tej és tejtermék összes mennyiségét, a zsírtartalomra vonatkozó kiigazítás nélkül.

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6).

F517: Tényleges zsírtartalom

A laboratóriumi elemzések eredményei inkább százalékban, mint grammban vagy kilogrammban kifejezve.

Előírt formátum: 9...9.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6 lehet).

F518: Korrigált leszállítás

Olyan leszállított mennyiségek, amelyeket a zsírtartalom tekintetében az 595/2004/EK bizottsági rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiigazítottak.

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6 lehet).

F519: Közvetlen értékesítés

Az 1788/2003/EK tanácsi rendelet 5. cikkének g) pontja szerint meghatározott tej és tejjel egyenértékű termék.

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6 lehet).

F519B: Adminisztratív helyesbítést követő leszállítás (ha van)

Tejágazat: az "adminisztratív helyesbítés" a felvásárlók által bejelentett mennyiségeknek a kifizető ügynökség általi kiigazítását jelenti. Az ilyen változtatásokat mindig a felvásárlók által bejelentett mennyiségektől elkülönítve kell feltüntetni. A helyesbítések lehetnek pozitív vagy negatív előjelűek. A nettó változásokat a helyesbítés előtti helyzethez viszonyítva kell feltüntetni. Átalány-helyesbítések feltüntetésére itt nincs lehetőség.

Az 595/2004/EK bizottsági rendelet 21. cikkében előírt helyszíni ellenőrzéseket követő helyesbítéseket az F600-tól F603-ig terjedő mezőkben kell feltüntetni.

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6 lehet).

F519C: Adminisztratív helyesbítést követő közvetlen értékesítés (ha van)

Az adminisztratív helyesbítések meghatározása az F519B kódú mezőben található.

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6 lehet).

F520: Kontingenst meghaladó vagy azt el nem érő leszállítás

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F521: Kontingenst meghaladó vagy azt el nem érő közvetlen értékesítés

Előírt formátum: +99...99.999 vagy -99...99.999, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (legfeljebb 6 lehet).

F522: Esedékes kiegészítő illeték

Leszállítás, illetve közvetlen értékesítés esetében (a költségvetési kód segítségével kell különbséget tenni (F109-es mező)).

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy egy 0 és 9 közötti számjegyet jelöl.

F523: Esedékes késedelmi kamat

Leszállítás, illetve közvetlen értékesítés esetében (az F109-es mezőben szereplő költségvetési kód segítségével kell megkülönböztetni).

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy egy 0 és 9 közötti számjegyet jelöl.

F530: Tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban

% vol/hl-ben kifejezve.

Előírt formátum: 99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F531: Teljes alkoholtartalom térfogatszázalékban

% vol/hl-ben kifejezve.

Előírt formátum: 99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F532: Természetes alkoholtartalom térfogatszázalékban

% vol/hl-ben kifejezve.

Előírt formátum: 99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő.

F533: Szőlőtermő övezet

Az 1493/1999/EK tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott szőlőtermő övezet.

Előírt formátum: a következő kódok valamelyikével kell ellátni: A, B, CIA, CIB, CII, CIIIA, CIIIB.

6. A VIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓ ADATOK:

A Bizottságnak tudnia kell, hány alkalommal került sor vizsgálatra, és ezek eredményeként hány esetben került sor szankció alkalmazására. Amennyiben a jövedelemtámogatást visszatartják, vagy teljes egészében behajtják, nulla kifizetést kell feltüntetni az F108 mezőben a határozat keltének megadásával.

F600: A mezőgazdasági üzem helyszíni vizsgálata vagy távérzékelés

Az itt említett "helyszíni ellenőrzések" az érintett rendeletekben (1) említett vizsgálatokat jelentik. Ezek magukban foglalják a gazdaság tényleges meglátogatását ("F" vagy "C" kód) és/vagy a távérzékelést ("T" kód). Az F601-es mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az F600-as mezőben feltüntették a mezőgazdasági üzem helyszíni vizsgálatát vagy a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzését. Az F602 és F602B mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az F600-as mezőben feltüntettek helyszíni ellenőrzést ("F", "C" vagy "T") . Az ugyanazon intézkedésre és ugyanazon termelőre vonatkozóan elvégzett több szemle esetében csak egyszer kell jelentést tenni. Minden olyan rekordot, amely egy bizonyos vizsgálatra vonatkozik, függetlenül attól, hogy előlegfizetésről, záró vagy egyéb kifizetésről van szó, az F600-as mezőben megfelelő kóddal kell ellátni (lásd alább).

A fent említett rendeletek (lásd a lenti lábjegyzetet) értelmében a közigazgatási ellenőrzéseket nem kell megemlíteni az F600-as mezőben. Ezeket más mezőkben sem kell megemlíteni. Azonban az alkalmazott szankciókat az F105-ös mezőben fel kell tüntetni, függetlenül attól, hogy közigazgatási vagy helyszíni ellenőrzésen alapulnak.

Előírt formátum: "N" = nincs vizsgálat, "F" = mezőgazdasági üzem helyszíni vizsgálata, "C" = kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése és "T" = távérzékelés útján megvalósított vizsgálat. Mezőgazdasági üzem helyszíni vizsgálata és kölcsönös megfeleltetés és/vagy távérzékelés útján megvalósított vizsgálat kombinációja esetén a megfelelő "FT", "CT", "CF" vagy "FTC" kódokat fel kell tüntetni.

F601: A vizsgálat időpontja

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az F600-as mezőben feltüntették a mezőgazdasági üzem helyszíni vizsgálatát vagy a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzését ("F" vagy "C"). A vizsgálat időpontjának feltüntetése a távérzékelővel végzett ellenőrzések esetében nem szükséges.

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F602: Csökkentett támogatásra vonatkozó kérelem

Ha a kérelemben igényelt támogatást vizsgálat eredményeként csökkentették, azt itt fel kell tüntetni. Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha az F600-as mezőben helyszíni ellenőrzést tüntettek fel.

Előírt formátum: igen = "Y"; nem = "N".

F602B: Az esedékes kiegészítő illeték újraszámítása

Például helyszíni vizsgálatokat követően.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy egy 0 és 9 közötti számot jelöl.

F603: A csökkentés oka

Ha több indok létezik, a legsúlyosabb szankciót eredményező okot kell ismertetni. Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha helyszíni vizsgálatot követően csökkent a támogatási igény.

A kistermelői rendszerre a következő kódlista vonatkozik:

KódOk
ALezárt terület, amely nem áll rendelkezésre a mezőgazdasági termelő személyes használatára
BA szarvasmarhafélékre vonatkozó felső határ be nem tartása
CA jó mezőgazdasági gyakorlat be nem tartása

Előírt formátum: kóddal ellátandó; a kódmagyarázatot a kísérőlevélnek kell tartalmaznia.

F604: A 386/90/EGK tanácsi rendelet (helyszíni ellenőrzések)

Előírt formátum: igen = "Y"; nem = "N".

F604B: 386/90/EGK tanácsi rendelet (helyettesítő ellenőrzések)

Előírt formátum: igen = "Y"; nem = "N".

7. (NEM HASZNÁLATOS)

8. A EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI ADATOK:

F800: Nettó tömeg

Lásd az 5. fejezet szerinti előzetes megjegyzést (A termékekre vonatkozó adatok).

A feldolgozott termékek (a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk vagy feldolgozott mezőgazdasági termékek) esetében: annak az összetevőnek a mennyisége, amelyre visszatérítést fizetnek. Ha az áru kódja (F500) egynél több támogatásra jogosult alkotóelemet tartalmaz, akkor a megfelelő összegekkel (F106) és mennyiségekkel (F800) több rekordot kell létrehozni.

Előírt formátum: +99...99.99 vagy -99...99.99, ahol a 9-es számjegy alatt bármely 0 és 9 közötti szám értendő. A tizedes jegyek száma szükség esetén növelhető. (max 6).

F800B: Mértékegység az F800-as mezőhöz

Előírt formátum: az alábbi táblázatnak megfelelő egykarakteres kóddal kell ellátni:

KódJelentés
KKilogramm
LLiter
PDarab (tétel)

F801: A kérelem száma (export-visszatérítések: egységes vámokmány - EV)

F802: Vámfelügyelet alá helyező vámhivatal

A tagállamoknak a tranzit-vámhivatalok listáját (COL) (2) kell használniuk. Ez a lista a közösségi/egységes árutovábbítási műveletek végrehajtására feljogosított vámhivatalokat tartalmazza. Előfordulhat, hogy az "árutovábbítási művelet" célja miatt egyes vámhivatalok hiányoznak, de ez inkább kivételes helyzet. Ebben az esetben a tagállam a vámhivatal teljes nevét megadja.

Előírt formátum: a COL-kód formátuma két betűből álló országkódból és a vámhivatal meghatározására szolgáló hat karakterből áll. Például: "EE1000EE".

F802B: Kiléptető vámhivatal

Fel kell tüntetni azt a vámhivatalt, amely tanúsítja, hogy a visszatérítési kérelem tárgyát képező termékek elhagyták a Közösség vámterületét. A tagállamoknak a tranzit-vámhivatalok listáját (COL) (3) kell használniuk. Ez a lista a közösségi/egységes árutovábbítási műveletek végrehajtására feljogosított vámhivatalokat tartalmazza. Előfordulhat, hogy az "árutovábbítási művelet" célja miatt egyes vámhivatalok hiányoznak, de ez inkább kivételes helyzet. Ebben az esetben a tagállam a vámhivatal teljes nevét megadja.

Ez az információ a 386/90/EGK rendeletnek a helyettesítő ellenőrzések tekintetében történő alkalmazása szempontjából elengedhetetlen fontosságú az ellenőrök számára. Az információ a T5 ellenőrző példányon vagy ezzel egyenértékű okmányon áll rendelkezésre.

Előírt formátum: a COL-kód formátuma két betűből álló országkódból és a vámhivatal meghatározására szolgáló hat karakterből áll. Például: "NL146123".

F804: Az export-visszatérítés kódja

A feldolgozatlan mezőgazdasági termékek esetében: a 12 számjegyű termékkód, amelyre az export-visszatérítést megállapítják.

Feldolgozott termékek esetében (a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk vagy feldolgozott mezőgazdasági termékek): a termék azon összetevőinek a KN-kódja(i), amelyekre az export-visszatérítést megállapították. Ebben az esetben az F500-as mezőben a végtermék kódját kell megadni. Lásd az F800-as mezőhöz tartozó magyarázó megjegyzést, amely arra az eljárásra vonatkozik, amelyet akkor kell alkalmazni, ha a feldolgozott termék egynél több összetevője jogosult a visszatérítésre.

F805: A rendeltetési hely kódja

Előírt formátum: "XX", ahol X egy A és Z közötti betűt jelöl (a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúra szerinti kódok. Lásd a 2001. október 15-i 2020/2001/EK bizottsági rendeletet, és annak frissítéseit).

A harmonizációra tekintettel a tagállamok az országok és területek nómenklatúrájának "vegyes" kategóriáját (Q* kódok) is alkalmazhatják a külkereskedelmi statisztikákhoz. Ismeretes, hogy ez a nómenklatúra nem vonatkozik minden egyes külön export-visszatérítési esetre, de a Bizottság nem követel meg ilyen szintű részletességet. A tagállamok ezért - adataiknak a Bizottsághoz történő elküldését megelőzően - külön nemzeti kódjaikat átváltják a külkereskedelmi statisztikához alkalmazott országok és területek nómenklatúrájának szélesebb kategóriáira.

F808: Az előzetes rögzítés időpontja

Amennyiben a visszatérítést előzetesen rögzítették, az az időpont, amikor a visszatérítési rátát megállapították.

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F809: Az érvényesség utolsó napja (előzetes rögzítés)

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F812: Pályázati felhívás, ha szükséges (előzetes rögzítés)

Az 1501/95/EK rendelet 5. cikkében előírt eljárás, illetve más ágazatok esetében hasonló eljárás. A Bizottságnak szüksége van a pályázati felhívásra vonatkozó hivatkozásra.

F814: A kifizetési nyilatkozat elfogadásának napja (COM-7)

A marhahúságazatnál: előfinanszírozás esetében csak az F814-es mezőt kell kitölteni (figyelmen kívül hagyva az F816 és F816B mezőt); előfinanszírozás hiányában az F816 és F816B mezőt kell kitölteni (figyelmen kívül hagyva az F814-es mezőt).

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F816: A kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja

A 800/1999/EK bizottsági rendelet 6. cikkének 1. pontja szerinti időpont.

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

F816B: Az EU területéről történő kivitel időpontja

A kivitel nyilatkozaton vagy a T5 ellenőrző példányon feltüntetett időpont. Lásd még a 800/1999/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdését.

Előírt formátum: "ÉÉÉÉHHNN" (az év négy számjeggyel, a hónap két számjeggyel, a nap két számjeggyel).

9. (NEM HASZNÁLATOS)

(1) A 817/2004/EK bizottsági rendelet 69. cikke (vidékfejlesztés).

A 3508/92/EK tanácsi rendelet 8. cikke (IIER).

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 25. cikke (közvetlen támogatási rendszerek).

A 796/2004/EK bizottsági rendelet II. részének III. címe (közvetlen támogatási rendszerek).

A 2159/89/EGK bizottsági rendelet 8. cikke (diófélék).

Az 1621/1999/EK bizottsági rendelet 8. cikke (szárított szőlő).

A 609/1999/EK bizottsági rendelet 4. cikke (komló).

(2) http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/hu/csrdhome.htm

(3) COL: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/hu/csrdhome.htm

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1359 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1359&locale=hu

Tartalomjegyzék