Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31982L0890[1]

A Tanács irányelve (1982. december 17.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló irányelvek módosításáról

A Tanács irányelve

(1982. december 17.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló irányelvek módosításáról

(82/890/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a 79/694/EGK [3] irányelvvel módosított, a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelv [4] 1. cikke az irányelv alkalmazási körét a fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű és a 6 és 25 km/h közötti legnagyobb tervezési sebességű traktorokra korlátozza;

mivel ezen irányelv előírja, hogy szükség szerint a 25 km/h tervezési sebességet meghaladó traktorokra külön előírásokat kell elfogadni; mivel az ilyen traktorok a Közösségben gyártott és használt traktortípusokhoz tartoznak és a mezőgazdaság hatékonysága tekintetében előnyt mutathatnak fel;

mivel az eddig előírt 20 %-os legnagyobb tervezési sebesség növelése célszerűnek mutatkozik a közúti forgalom és a mezőgazdasági munkavégzés biztonságának szempontjából;

mivel azonban a tagállamok a sebességkorlátozások bevezetésével korlátozhatják a traktor menetsebességét a közúti forgalomban;

mivel a kettőnél több tengelyű traktorok a kéttengelyűekkel azonos elbírálás alá eshetnek, és így ezekre ugyanazok az előírások vonatkozhatnak;

mivel ezért nincs szükség a 74/150/EGK keretirányelvben előirányzott külön előírások meghatározására; mivel megfelelő ezen irányelv alkalmazási területét és az egyedi irányelveknek a kettőnél több tengelyű továbbá a 25 és 30 km/h közötti legnagyobb tervezési sebességű traktorokra vonatkozó, pontosan meghatározott alkalmazási területét kibővíteni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 74/150/EGK, 74/151/EGK [5], 74/152/EGK [6], 74/346/EGK [7], 74/347/EGK [8], 75/321/EGK [9], 75/322/EGK [10] 76/432/EGK [11], 77/311/EGK [12], 77/537/EGK [13], 78/933/EGK [14], 79/532/EGK [15], 79/533/EGK [16] irányelv 1. cikke 2. bekezdésének, valamint a 78/764/EGK irányelv [17] 9. cikke 2. bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

"(2) Ezen irányelv csak az (1) bekezdésben meghatározott, fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 30 km/h között van."

(2) A 80/720/EGK irányelv [18] 1. cikke 2. bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

"(2) Ezen irányelv csak az (1) bekezdésben meghatározott, fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 25 km/h között van, és hajtótengelyeik egyikének állandó vagy állítható legkisebb nyomtávja legalább 1150 mm."

(3) A 76/763/EGK irányelv [19] 1. cikke 2. bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

"(2) Ezen irányelv csak az (1) bekezdésben meghatározott, fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 25 km/h között, és nyomtávja legalább 1250 mm."

(4) A 74/152/EGK irányelv melléklete 1.5. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

"1.5. A típus-jóváhagyási vizsgálat során a különböző elkerülhetetlen, különösen a mérési eljárással és a részterhelésnél a motor fordulatszámának növekedésével összefüggő hibák figyelembevételével még megengedhető a 30 km/óra sebességet 10 %-kal túllépő mérési érték."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1982. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Christophersen

[1] HL C 182., 1982.7.19., 112. o.

[2] HL C 77., 1982.3.29., 1. o.

[3] HL L 205., 1979.8.13., 17. o.

[4] HL L 84., 1974.3.28., 10. o.

[5] HL L 84., 1974.3.28., 25. o.

[6] HL L 84., 1974.3.28., 33. o.

[7] HL L 191., 1974.7.15., 1. o.

[8] HL L 191., 1974.7.15., 5. o.

[9] HL L 147., 1975.6.9., 24. o.

[10] HL L 147., 1975.6.9., 28. o.

[11] HL L 122., 1976.5.8., 1. o.

[12] HL L 105., 1977.4.28., 1. o.

[13] HL L 220., 1977.8.29., 38. o.

[14] HL L 325., 1978.11.20., 16. o.

[15] HL L 145., 1979.6.13., 16. o.

[16] HL L 145., 1979.6.13., 20. o.

[17] HL L 255., 1978.9.18., 11. o.

[18] HL L 194., 1980.7.28., 1. o.

[19] HL L 262., 1976.9.27., 135. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31982L0890 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31982L0890&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.