Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1996. évi CX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban : Ny. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtását 493 728 millió (négyszázkilencvenhárommilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió) forint bevétellel, 511 918 millió (ötszáztizenegymilliárd-kilencszáztizennyolcmillió) forint kiadással, 18 190 millió (tizennyolcmilliárd-egyszázkilencvenmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) A Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többlet rendezése - a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KKT.) 32. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a központi költségvetés 1995. évi zárszámadásában történik.

(4) A Ny. Alapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiadási többlete a Ny. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A pénzügyi rendezéssel a likviditási tartalék visszapótlódik.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Ny. Alap járulékbevétele 432 763 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 351 896 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 69 957 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7561 millió forint, a munkanélküli járadék után fizetett nyugdíjjárulék 1650 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1699 millió forint.

(2) A Ny. Alap járulékbevételéből 17 289 millió forint a kintlévőségek behajtásából eredő rendkívüli járulékbevétel.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 13 992 millió forint, melyből a késedelmi pótlék és rendbírság 12 192 millió forint, a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének és az egyéb bevételeknek az összege 1800 millió forint.

(4) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 3637 millió forint.

(5) Az 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 7. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján a KT. 2. §-ának (2) bekezdése által az 1995. évi költségvetés bevételei közé bevont befektetések hozama tartalék összege 3636 millió forint, a befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 335 millió forint, a Lakásalap fedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztéséből befolyt összeg 1300 millió forint.

(6) A Ny. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel 36 064 millió forint.

(7) A Ny. Alapnak az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) az egyszeri bevétel átcsoportosításából származó bevétele 1052 millió forint.

(8) A működési célú bevételek összege 934 millió forint, ebből:

a) a nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokra a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény XII. Népjóléti Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport előirányzata szerint átutalt költségtérítés összege 155 millió forint;

b) az egyéb szervek térítése, illetve a saját működési bevétel összege 618 millió forint;

c) a működési költségvetés 1994. évi pénzmaradványából a nyugdíjbiztosítás működési kiadásainak fedezetére felhasznált összeg 160 millió forint.

(9) Az államtól fixtehermentesen átvett vagyon hozamából származó bevétel 15 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 443 170 millió forint.

(2) A ténylegesen kimutatható egyéb kiadások (postaköltség és útiköltség-térítés) összege 2015 millió forint.

(3) A működésre fordított kiadás 9337 millió forint, melyből:

a) 8064 millió forint a Ny. Alapból fedezett összeg, amely tartalmazza a - biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - nettó módon átadásra kerülő, az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 1500 millió forint összeget és a 2. § (8) bekezdésében meghatározott bevételből teljesített 924 millió forint összegű kiadást;

b) 1273 millió forint a (4)-(5) és (8)-(9) bekezdésekben részletezett kiadások összege.

(4) 150 millió forint a világbanki kölcsönszerződés 1995-ben esedékes nyugdíjbiztosítási kiadása.

(5) A működési célú informatikai fejlesztés kiadása 568 millió forint.

(6) A vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 259 millió forint.

(7) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján keletkezett kiadás összege 56 726 millió forint.

(8) A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésre fordított kiadás 31 millió forint.

(9) Az 1995. évi beruházások összege 525 millió forint.

(10) Működési előirányzatból és befektetett eszközök értékesítéséből megvalósított befektetés 410 millió forint.

Működési költségvetés

4. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 9337 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 9337 millió forint, ebből:

a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat kiadása 53 millió forint, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság kiadása 745 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok kiadása 3317 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kiadása 1515 millió forint;

b) a központosított előirányzatok teljesítésének összege 3196 millió forint. Ebből 315 millió forint a központosított intézményi előirányzatok teljesítése, 1381 millió forint a nyugdíjbiztosítási célfeladatok teljesítése, 1500 millió forint - a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinek nettó módon átadott hozzájárulás 511 millió forint a működési költségvetésben 1995-ben keletkezett pénzmaradvány összege, melyből a világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány 118 millió forint.

(3) A Ny. Alap működési költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1995. évi költségvetésének végrehajtását 422 915 millió (négyszázhuszonkétmilliárd-kilencszáztizenötmillió) forint bevétellel, 445 141 millió (négyszáznegyvenötmilliárd-egyszáznegyvenegymillió) forint kiadással és 22 226 millió (huszonkétmilliárd-kettőszázhuszonhatmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az E. Alap (1) bekezdés szerinti kiadási többletének rendezése - a KKT. 32. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a központi költségvetés 1995. évi zárszámadásában történik.

(4) Az E. Alapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiadási többlete a pénzügyi rendezéséig az E. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A pénzügyi rendezéssel a likviditási tartalék visszapótlódik.

A bevételek részletezése

6. § (1) A járulékbevételek összege 345 705 millió forint. A járulékbevételek összegéből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések összege 280 582 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék 6018 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulékbevételek összege 46 867 millió forint, a baleseti járulék 1837 millió forint. A társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény 119. §-a alapján a központi költségvetés által 1995-ben fizetett járulék összege 10 400 millió forint.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlevőségek behajtásából származó bevételek összege 13 322 millió forint.

(3) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között szereplő, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő költségei fedezetére a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(4) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 12 731 millió forint. Ebből 9413 millió forint a késedelmi pótlék és a rendbírság összege, 169 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 1000 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1994-ben megelőlegezett költségek 1995. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési megtérítése, a baleseti megtérítések és egyéb kártérítések megtérítésének összege 1090 millió forint, a további bevételi tételek összege 1059 millió forint.

(5) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 159 millió forint.

(6) A befektetések hozama tartalék állományának a bevételek közé - a KT. 6. §-ának (8) bekezdése alapján - történt bevonásából származó bevételi összeg 535 millió forint.

(7) Az államtól vissztehermentesen átvett vagyon hozamából származó bevétel 15 millió forint.

(8) Az energiaár-emelés hatásának az egészségügyi intézmények körében történő kompenzálására a központi költségvetés által biztosított összeg 882 millió forint.

(9) Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető - Ny. Alap nyugdíjkiadásai után a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások fedezetére befolyt - járulékbevétel összege 56 726 millió forint.

(10) Az E. Alapnak a címzetten a működési kiadások fedezetére szolgáló bevétele 3663 millió forint. Ebből az összegből 1500 millió forint a Ny. Alapnak az AT. 10. §-a (9) bekezdésében meghatározott hozzájárulása, 1195 millió forint a központi költségvetés által a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítésére fizetett összeg, 687 millió forint az 1994. évben a működési költségvetésben keletkezett pénzmaradvány bevonásából származó bevétel, 281 millió forint az egyéb működési célú bevételek összege.

A kiadások részletezése

7. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 191 022 millió forint. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások részletezését a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 69 977 millió forint, a gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított összeg 10 808 millió forint. 799 millió forint a vérzékenység kezelésének kiadása.

(3) A gyógyászati szolgáltatások kiadása 1354 millió forint, amelyből a gyógyfürdő-szolgáltatásra kifizetett összeg 1214 millió forint, az anyatejellátás kiadása 140 millió forint.

(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások összege 68 147 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 8904 millió forint.

(6) A táppénzkiadás 39 805 millió forint.

(7) Az egyéb betegségi ellátások együttes összege 3158 millió forint. Ebből 1771 millió forint az utazási költségtérítés kiadása, 708 millió forint a kártérítési járadékok kiadása, 679 millió forint a betegséggel kapcsolatos segélyekre fordított összeg. A betegséggel kapcsolatos segélyek összegéből 130 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 307 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordított összeg, 241 millió forint a rendkívüli szociális támogatások kiadása, 2 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadás.

(8) Az E. Alapot terhelő posta-, bank- és egyéb költségek összege 1127 millió forint. Ebből az összegből 259 millió forint a társadalombiztosítási azonosító jel kibocsátásának 1995. évi kiadása.

(9) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek fenntartóinak fizetett költségtérítés összege 363 millió forint.

(10) A kamat- és egyéb hozambevételekkel összefüggő kiadások összege 9 millió forint.

(11) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján az E. Alap által - a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után - a Ny. Alap részére megfizetett járulék összege 36 064 millió forint.

(12) Az E. Alapból a Ny. Alapba történt egyszeri forrásátcsoportosítás 1052 millió forint.

(13) A működésre fordított kiadás 12 554 millió forint, amelyből

a) 7583 millió forintot a KT. 7. §-a (13) bekezdésének a) pontja szerinti összeg,

b) 3663 millió forintot a 6. § (10) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás,

c) 1308 millió forintot a (14)-(16) bekezdések szerinti kiadások összege

képez.

(14) Az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére szolgáló kiadás 607 millió forint.

(15) A működési célú informatikai fejlesztést szolgáló kiadás összege 500 millió forint.

(16) A világbanki program hazai költségeire fordított kiadás 201 millió forint.

Működési költségvetés

8. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 554 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 554 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 87 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadása 2583 millió forint, a megyei és ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 6906 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 592 millió forint, a központosított intézményi előirányzatok és az egészségbiztosítási célfeladatok teljesítésének összege 1861 millió forint. A működési költségvetésben 1995-ben keletkezett pénzmaradvány összege 525 millió forint.

(3) A működési költségvetés végrehajtásának mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER EGÉSZÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

9. § Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

10. § A Ny. Alap és az E. Alap likviditási tartalékának a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti - az 1994. évi kötelezettséggel összefüggő - visszapótlására a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése szerint 1995-ben felhasznált összeg a Ny. Alap esetében 756 millió forint, az E. Alap esetében 112 millió forint. Ezek az összegek a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás által folyósított, nem az általuk finanszírozott ellátások 1995. évi finanszírozási többlete.

11. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - többször módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1995-ben a Ny. Alap javára 4152 millió forint összegben, az E. Alap javára - részben ideiglenes átadás-átvételi értéken számításba véve - 4479 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon az alapoknak az AT. 6. §-a (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapját illeti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékban nyilvántartott értékpapírok értékvesztése, ingatlanok értékcsökkenése, 1995. év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása a Ny. Alapnál 79 ezer forint, az E. Alapnál 73 millió forint.

12. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök tartalékában nyilvántartott értékpapírok értékvesztése, valamint az egészségbiztosítás tulajdonában álló bérházak értékcsökkenése 1995. év végi elszámolásának a tartósan befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 68 millió forint.

13. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1995-ben átvett vagyon átvételkori értéke 4136 millió forint, ebből 4129 millió forint értékű vagyon felszámolási eljárás során, 7 millió forint értékű vagyon pedig az AT. 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon - a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, valamint az AT. 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontjában foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával megállapítható - eszmei hányadok szerint oszlik meg a Ny. Alap és az E. Alap között.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1995. december 31-ével elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlan értékcsökkenését is) 235 millió forint. A Ny. Alap által átvett vagyon esetében az értékvesztés 131 millió forint. Ebből 116 millió forint az 1995-ben átvett vagyon, 15 millió forint az 1994-ben átvett vagyonrészek után elszámolt értékvesztése. Az E. Alap által átvett vagyon elszámolt értékvesztése 104 millió forint.

14. § (1) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból megtérített ellátások kiadásait, valamint a kiadások fedezetére befolyt összegeket a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tartalékainak 1995. évi alakulását a törvény 8. és 9. számú melléklete tartalmazza.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

15. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
BEVÉTELEK
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
teljesítés
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
1. Járulékbevételek (rendszeres)376 569434 486432 763
- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések292 860338 805351 896
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések71 64181 32169 957
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék8 30210 0007 561
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék2 7842 7001 650
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzati+egyéni+egyházi)98216601 699
2. Kintlévőségek behajtásából eredő rendkívüli járulékbevétel19 488
3. Járulékbevételek összesen (1+2. pont)376 569453 974432 763
- ebből rendkívüli járulékbehajtás17 289
4. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek15 80812 05313 992
- késedelmi pótlék és rendbírság14 53011 71412 192
- egyéb bevételek1 2783391 800
5. Kamat- és egyéb hozambevételek2 3913 2003 637
6. Befektetések hozama tartalékának bevonása3 6363 636
7. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése335335
8. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése1 3001 300
9. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel15
10. Alapok közötti elszámolás32 93136 52437 116
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól32 93135 47236 064
- egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alaptól1 0521 052
11. Működési célú bevétel885395934
- központi költségvetés által térített77155155
- egyéb működési bevétel121240618
- 1993. évi működési pénzmaradványból687
- 1994. évi működési pénzmaradványból160
12. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos 1991-ben elmaradt megtérítés44
Bevételek összesen428 628511 417493 728
KIADÁSOK
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
teljesítés
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
1. Nyugellátások384 439443 701443 170
- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak324 405380 381380 670
- hozzátartozói ellátások54 76463 32062 499
- mezőgazdasági járadékok5 270
2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz1 0691 6092 015
ebből: posta, bank és egyéb költség1 0691 6092 015
3. Működésre fordított kiadások8 3187 5358 064
- közös feladatra átadott működési kiadás1 5001 500
- egyéb működési célú bevételből fedezett198395924
- 1993. évi működési pénzmaradványból fedezett687
4. Világbanki program hazai költsége150150
5. Informatikai fejlesztés558568
6. 1995. évi beruházások költsége940525
7. Ellenőrzési tevékenység ösztönzése4031
Likviditási tartalék visszapótlása3 569
ebből:
1993. évi likviditási tartalék visszapótlás járulékokból1 148
1994. évi likviditási tartalék visszapótlás járulékokból2 421
8. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások3490259
9. Nyugdíjkiadások után átadott járulék az Egészségbiztosítási Alapnak48 53456 79456 726
10. Egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alap részére6 130
11. Működési előirányzatból és befektetett eszközök értékesítéséből megvalósított befektetés410
Kiadások összesen452 093511 417511 918
EGYENLEG-23 4650-18 190

2. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi működési költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK
Millió forintban
Cím-
szám
Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
csoport-
szám
Kiemelt
előirány-
zatszám
Cím-
név
Alcím-
név
Előirány-
zat csoport-
név
Kiemelt előirányzat neve1995. évi
előirányzat
1995. évi
módosított
előirányzat
1995. évi
teljesítés
9Központosított előirányzatok
1Működés saját bevételei240641618
2A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz7 1807 1807 170
3A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése155155155
4Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz150150150
5Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz*558558558
61995. évi beruházások költsége940545525
7Ingatlanberuházási célú befektetések1 3250
81994. évi pénzmaradvány felhasználás160160
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen9 22310 7159 337

* 10 millió forint forrása nem az Alap, hanem a működés saját bevétele.

KIADÁSOK
Millió forintban
Cím-
szám
Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
csoport-
szám
Kiemelt
előirány-
zatszám
Cím-
név
Alcím-
név
Előirány-
zat csoport-
név
Kiemelt előirányzat neve1995. évi
előirányzat
1995. évi
módosított
előirányzat
1995. évi
teljesítés
1Nyugdíjbiztosítási Alap Központi irányítása648850798
1Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat799253
1Működési kiadások748753
1Személyi juttatások262822
2Társadalombiztosítási járulék10119
3Dologi kiadások384821
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítás110
3Felhalmozási kiadások440
2Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság569758745
1Működési kiadások533722722
1Személyi juttatások271307268
2Társadalombiztosítási járulék111124107
3Dologi kiadások128278309
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás211138
5Ellátottak pénzbeli juttatásai22
2Felújítás
3Felhalmozási kiadások363622
2Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok3 2673 4913 317
1Működési kiadások3 2303 4583 297
1Személyi juttatások1 7651 9401 918
2Társadalombiztosítási járulék708775769
3Dologi kiadások757740608
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás32
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítás10
3Felhalmozási kiadások363320
3Nyugdíjfolyósító Igazgatóság1 4041 6341 515
1Működési kiadások1 4001 6301 511
1Személyi juttatások667783743
2Társadalombiztosítási járulék269310305
3Dologi kiadások463533463
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás142
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítás
3Felhalmozási kiadások443
9Központosított előirányzatok3 9044 7403 196
1Központosított intézményi előirányzatok440344315
1Működési kiadások22210218
1Személyi juttatások8834
2Társadalombiztosítási járulék3015
3Dologi kiadások104448
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás910
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítás218242297
3Felhalmozási kiadások
2Nyugdíjbiztosítási célfeladatok1 9642 8961 381
1Informatikai fejlesztések558568542
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások15015032
3Célfeladat1 2562 178807
1Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások452518
2Folyamatos informatikai kiadások271283264
31995. évi beruházások költsége940545525
4Ingatlanberuházási cél befektetések*1 3250
3Nettó: hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, a Nyugdíjbiztosítási Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz15001 5001 500
Működési pénzmaradvány511
ebből: világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány118
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen9 22310 7159 337

3. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1995. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
BEVÉTELEK
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
tény
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
1. Járulékbevételek287 907333 798335 305
- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések233 109269 680280 582
- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék6 6087 9776 018
- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések48 19054 34946 867
- baleseti járulék-1 7921 837
2. A központi költségvetés által fizetett járulék7 00010 40010 400
3. Kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevétel*-15 912-
4. Járulékbevételek összesen (1-3. pont összesen)294 907360 110345 705
ebből:
Kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevétel-15 91213 322
5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel4 4622 5002 500
6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek15 75312 76512 731
- közgyógyellátási kiadások megtérítése799--
- terhességmegszakítás egyéni térítési díja167700169
- terhességmegszakításhoz kapcsolódó központi költségvetési térítés1 4001 0001 000
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése1 2021 1001 090
- késedelmi pótlék és rendbírság11 1969 6659 413
- további bevételek9893001 059
7. Kamat- és egyéb hozambevételek35250159
8. Befektetések hozama tartalék bevonása-535535
9. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel-50015
10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés44--
11. Alapok közötti elszámolások54 66456 79456 726
- nyugdíjkiadások után átvett járulék48 53456 79456 726
- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alaptól6 130--
12. Működési célú bevételek4 1342 7653 663
- a Nyugdíjbiztosítási Alaptól közös feladatra átvett összeg2 1211 5001 500
- a központi költségvetés megtérítése7231 1951 195
- az előző évi pénzmaradvány felhasználása991-687
- egyéb működési célú bevétel29970281
13. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás5 400--
14. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energia-áremeléssel összefüggő kompenzációra**-882882
Bevételek összesen**379 716436 901422 915
KIADÁSOK
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
tény
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
1. Természetbeni ellátások***241 424271 294275 730
- gyógyító-megelőző ellátások***169 426193 182191 022
- gyógyfürdő-szolgáltatás7996001 214
- anyatejellátás138160140
- gyógyszertámogatás61 57267 70269 977
- vérzékenység kezelése786800799
- gyógyászati segédeszköz támogatás7 2897 50010 808
- utazási költségtérítés1 4141 3501 771
2. Pénzbeli ellátások107 970116 301118 242
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások57 77169 61668 147
- terhességi-gyermekágyi segély8 26210 2008 904
- táppénz40 83334 83539 805
- betegséggel kapcsolatos segélyek428750679
- kártérítési járadék677900708
3. Postaköltség és egyéb kiadások1 0076741 127
4. Működésre fordított kiadások10 53810 34811 246
- Egészségbiztosítási Alapot terhelő összeg6 3057 5837 583
- Nyugdíjbiztosítási Alaptól közös feladatra átvett összegből2 1211 5001 500
- központi költségvetésből átutalt megtérítésből ****7231 1951 195
- az előző évi pénzmaradványból991-687
- egyéb működési célú bevételből29970281
- egészségügyi kockázatkézelő szolgáltatások működési költségvetésben elszámolt összege99--
5. Behajtás ösztönzése-400607
6. Informatikai fejlesztés-500500
7. Világbanki program hazai költsége-407201
8. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás2539
9. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés369450363
10. Likviditási tartalék visszapótlása3 569--
11. Alapok közötti elszámolások32 93136 52437 116
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék32 93135 47236 064
- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alap részére-1 0521 052
12. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások1--
Kiadások összesen ***397 835436 901445 141
EGYENLEG-18 1190-22 226

* Ezen sor teljesítési adatát a 4. pont "ebből" sora tartalmazza.

** Az Egészségbiztosítási Alap bevételi előirányzata a Kt. 7. §-ának (1) bekezdése szerint az egészségügyi intézményeknek az energia-áremeléssel összefüggésben juttatott kompenzáció fedezetére átvett összeggel megemelkedett.

*** Az Egészségbiztosítási Alap kiadási előirányzata a KT. 7. §-ának (1) bekezdése szerint az energia-áremelés hatásának egészségügyi intézményeknél történő kompenzációjára szolgáló összeggel megemelkedett.

**** Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítás által finanszírozott ellátások folyósítási kiadásai központi költségvetés által megtérítésének együttes összege.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adatairól.

4. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás 1995. évi előirányzatai és kiadásai feladatonkéntA gyógyító-megelőző ellátás 1995. évi kiadásai jogcímek szerint
Millió forintbanMillió forintban
Megnevezés1994.
évi
tény
1995.
évi
előirány-
zat
1995.
évi
energiaár-
ellentéte-
lezés
előirány-
zat
1995.
évi
energiaár-
ellentéte-
lezés
növelt
előirány-
zat
Az Önkor-
mányzat
évközi
módosí-
tása
előirány-
zat
1995.
évi
módosí-
tott
előirány-
zat
1995.
évi
teljesítés
Szintre-
hozott
bázis
teljesítés
1995.
évi
KJT
teljesítés
Intéz-
ményi
10%
teljesítés
Nivelláció
és
pályázat
teljesítés
Stabilizá-
ciós
intézke-
dések
teljesítés
Energia-
ár-kom-
penzáció
teljesítés
1995
évi
teljesítés
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg4 2554 427l854 612-454 5674 4704 2851854 470
- területi pótlék3813813810381381381381
- eseti ellátás díjazása170170170-2168179179179
- teljesítmény díjazása13 06313 71913 7194713 76613 85213 19765513 852
- szélsőséges helyzetűek165165165-1650000
- felülvizsgáló orvosok díja240240240-2400000
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen18 27419 10218519 287-40518 88218 88218 04265500018518 882
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás56359365990599589563206589
- védőnői szolgálat2 6712 850272 877-332 8442 8432 684132272 843
- ügyeleti szolgálat1 3951 462141 476-181 4581 4561 38161141 456
- kiegészítő alapellátási feladat2862993302-9293296282113296
- fogorvosi szolgáltatás5 4784 970565 0261765 2025 2075 609151-609565 207
- munka-egészségügyi szolgálat2 0081 527201 5471311 6781 6782 00760-409201 678
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem5996276633-6627625597226625
Egyéb alapellátás összesen13 00012 32813212 46024112 70112 69413 12345700-1 01813212 694
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógyászati MSZ.SZ354040-4363635136
- nőgyógyászati MSZ.SZ273131-5262827128
- sportegészségügyi ellátás14379180888881443-60188
- nemibeteg-gondozás4285072509-51458459440l72459
- tüdőgondozás1 4561 71161 717-1691 5481 5481 4826061 548
- ideggyógyászati gondozás8009363939-90849846810333846
- onkológiai gondozás4174812483-49434434417152434
- alkohológiai és drogellátás2963421343-3231131030091310
Járóbeteg-szakellátás összesen3 6024 127154 142-3923 7503 7493 65513900-60l53 749
3. Vérellátás2 4489541096409649598670875959
4. Mentés, betegszállítás összesen4 8935 259205 2794225 7015 7365 028210478205 736
5. Egyéb
- új beruházás, rekonstrukció6571 00131 004-558446382368113382
- rekonstrukció miatti kiesés341382138313952273772872737
- E. raktár2930300152928129
- egyéb ellátás664721473234965464981335546
Egyéb összesen1 0931 88551 890-3961 4791 6941 62232350051 694
Feladatfinanszírozás összesen25 03624 55318224 735-12524 59524 83224 2958386000-1 07817724 832
Megnevezés1994.
évi
tény
1995.
évi
előirány-
zat
1995.
évi
energiaár-
ellentéte-
lezés
előirány-
zat
1995.
évi
energiaár-
ellentéte-
lezés
növelt
előirány-
zat
Az Önkor-
mányzat
évközi
módosí-
tása
előirány-
zat
1995.
évi
módosí-
tott
előirány-
zat
1995.
évi
teljesítés
Szintre-
hozott
bázis
teljesítés
1995.
évi
KJT
teljesítés
Intéz-
ményi
10%
teljesítés
Nivelláció
és
pályázat
teljesítés
Stabilizá-
ciós
intézke-
dések
teljesítés
Energia-
ár-kom-
penzáció
teljesítés
1995
évi
teljesítés
III. Feladat + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátás
I. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás
- nőgyógyászati szakrendelés9711 12341 12721 1291 122980409841 122
- nőgyógyászati szakambulancia4765422544554955048614482550
Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen1 4471 66561 67171 6781 6721 466541460061 672
2. Egyéb járóbeteg-szakellátás
- egyéb járóbeteg-szakrendelés16 37319 3956819 463-43619 02719 03616 6286381 642606819 036
- egyéb járóbeteg-szakambulancia4 2975 278185 296-3534 9434 9864 390139439184 986
- speciális finanszírozású feladatok2 7283 318113 3296463 9753 9673 23311301411113 967
Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen23 39827 9919728 088-14327 94527 98924 2517882 382411609727 989
Feladat- + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátás összesen24 84529 65610329 759-13629 62329 66125 7178422 5284116010329 661
IV. Teljesítményfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás83 47098 45634698 802-1 74597 05796 87585 5192 9158 495-40034696 875
- művesekezelés2 5593 058113 0697653 8343 7963 2689254254113 796
- speciális finanszírozású feladat2 6093 536113 547603 6073 4972 99810294184113 497
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen88 638105 050368105 418-920104 498104 16891 7852 9349 043438-400368104 168
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás10 69011 3374411 3813711 41811 52010 9383681 031-8614411 520
Teljesítményfinanszírozású fekvőbeteg-szakellátás összesen99 328116 387412116 799883115 916115 688102 7233 30210 074438-1 261412115 688
KASSZÁK (I-IV.)167 483189 698882190 580-1 549189 016189 063170 7775 63713 202849-2 279877189 063
Célelőirányzatok
- hsz kieg. támogatás (vény)165165339339339
- felülvizsgáló orvosok díja228228000
- egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások1 3401 0271 0276311 6581 6202 0631 357-1 8001 620
- ifjúsági és szabadidősport200200200-200
- alkoholizmus prímér prevenció303030-30
- mentálhigiénés program200200200-2000
- otthoni ápolás173145145-145
- újszerű eljárások és technikák bevezetése100100000
- fejlesztési előirányzat1 0001 000-1 0000000
Célelőirányzatok összesen1 9432 60202 602-4512 1511 9592 402001 357-1 80001 959
MINDÖSSZESEN169 426192 300882193 182-2 000191 182191 022173 1795 63713 2022 206-4 079877191 022

5. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1995. évi működési költségvetése végrehajtásának mérlege
BEVÉTELEK
Millió forintban
CímAlcímElőir.
csop.-
szám
Kiemelt előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Előir.
csop.-
név
Kiemelt előirányzat neve1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
9Központosított előirányzatok11 65512 554
1Működés saját bevételei70281
2Az Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz7 5837 583
3A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése1 1951 195
4A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz1 5001 500
5Eőző évi pénzmaradvány igénybevétele687
6Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz407201
7Informatikai beruházások fedezetére átvett pénz-eszköz500500
8Behajtás ösztönzés fedezete400607
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen11 65512 554
KIADÁSOK
Millió forintban
CímAlcímElőir.
csop.-
szám
Kiemelt előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Előir.
csop.-
név
Kiemelt előirányzat neve1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
1Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása2 4102 670
1Egészségbiztosítási Önkormányzat9087
1Működési költségvetés9087
1Személyi juttatások7229
2Társadalombiztosítási járulék1511
3Dologi kiadások313
4Kockázatkezelésből átvett34
2Országos Egészségbiztosítási Pénztár2 3202 583
1Működési költségvetés1 9932 125
1Személyi juttatások777724
2Társadalombiztosítási járulék313296
3Dologi kiadások8801 033
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás2372
2Felújítások11
3Felhalmozási kiadások326457
1Egyéb intézményi beruházások326457
2Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak6 7636 906
1Működési költségvetés6 5236 443
1Személyi juttatások3 6623 454
2Társadalombiztosítási járulék1 5951 383
3Dologi kiadások1 2631 600
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás36
2Felújítások138175
3Felhalmozási kiadások102288
1Egyéb intézményi beruházások102288
3Országos Orvosszakértői Intézet548592
1Működési költségvetés547589
1Személyi juttatások342371
2Társadalombiztosítási járulék150154
3Dologi kiadások5564
4Pénzeszközátadás
2Felújítások11
3Felhalmozási kiadások2
1Egyéb intézményi beruházások2
9Központosított előirányzatok1 9341 861
1Központosított intézményi előirányzatok1 0271 195
1Működési költségvetés1 0271 141
1Személyi juttatások704756
2Társadalombiztosítási járulék291331
3Dologi kiadások3248
4Pénzeszközátadás6
2Felújítások1
3Felhalmozási kiadások53
1Egyéb intézményi beruházások53
2Egészségbiztosítási célfeladatok907666
1Informatikai fejlesztések500468
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások407198
Működési maradvány525
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen11 65512 554

Megjegyzés: Az 1994. évi teljesítési adatok nem feleltethetők meg a költségvetés szerkezetében történt változások miatt (béralap, személyi juttatások, pénzeszközátadás), ezért a táblázat nem tartalmazza.

6. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

BEVÉTELEK
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
tény*
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
1. Járulékbevételek664 476768 284768 068
- munkáltatói járulékbefizetés525 969608 486632 479
- munkanélküli ellátás után fizetett járulék14 91017 97713 579
- egyéni járulékbefizetés119 831135 669116 824
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék2 7842 7001 650
- baleseti járulék1 7921 837
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék9821 6601 699
2. A központi költségvetés által fizetett járulék7 00010 40010 400
3. Kintlevőségek behajtásából eredd járulékbevételek35 400
4. Járulékbevételek összesen (1-3. pont összesen)671 476814 084778 468
ebből:
Kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevétel35 40030 611
5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel4 4622 5002 500
6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek31 56124 81826 723
- megtérítések az Egészségbiztosítási Alap részére3 5682 8002 259
- késedelmi pótlék és rendbírság25 72621 37921 605
- egyéb bevételek2 2676392 859
7. Kamat- és egyéb hozambevételek2 7433 2503 796
8. Befektetések hozama tartalék bevonása4 1714 171
9. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése335335
10. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése1 3001 300
11. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel50030
12. 1994. évi egészségügyi bérintézkedés fedezetére a központi költségvetésből biztosított forrás5 400
13. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés88
14. Működési célú bevételek2 8981 6603 097
15. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energia-áremeléssel összefüggő kompenzációra882882
Bevételek összesen718 628853 500821 302
KIADÁSOK
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
tény*
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
1. Nyugellátás442 210513 316511 317
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások384 439443 700443 170
ebből:
- átmenetileg a nyugdíjbiztosítási ág által finanszírozott ellátások (mezőgazdasági járadékok)5 270
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások57 77169 61668 147
2. Anyasági ellátások8 26210 2008 904
- terhességi-gyermekágyi segély8 26210 2008 904
3. Táppénz40 83334 83639 805
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás69 64776 00281 584
- gyógyszertámogatás61 57267 70269 977
- vérzékenység kezelése786800799
- gyógyászati segédeszköz támogatás7 2897 50010 808
5. Gyógyító-megelőző ellátások169 525193 182191 022
6. Gyógyászati szolgáltatások9377601 354
- gyógyfürdő-szolgáltatás7996001 214
- anyatejellátás138160140
7. Egyéb ellátások2 5193 0003 158
- utazási költségtérítés1 4141 3501 771
- betegséggel kapcsolatos segélyek428750679
- kártérítési járadék677900708
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés369450363
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások2 3802 2833 142
10. Működésre fordított kiadások16 63616 38317 810
11. Behajtás, illetve az ellenőrzési tevékenység ösztönzése440638
12. Informatikai fejlesztés1 0581 068
13. Világbanki program hazai költsége557233
14. 1995. évi beruházások költsége940525
15. Likviditási tartalék visszapótlása7 137
16. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások5993269
17. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos ráfordítások1
18. Működési előirányzatból és befektetett eszközök értékesítéséből megvalósított befektetés410
Kiadások összesen760 516853 500861 600
EGYENLEG-41 8880-40 298

* Az energia-áremelés hatásának egészségügyi intézményeknél történő kompenzációjára szolgáló összeggel a megjelölt 1995. évi előirányzatok megemelkedtek.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

7. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
tény
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak megtérítései
Tárgyévi kiadások megtérítései54 05469 37071 932
1. Központi költségvetésből40 01247 77047 770
2. Munkáltatói befizetésekből, illetve Foglalkoztatási Alapból
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj8 24910 50011 023
3. Szolidaritási Alapból
- előnyugdíj5 7455 0007 929
4. Állami Vagyonügynökségtől
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján48100892
5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivataltól
- életjáradék személyi kárpótlás alapján2 5001 200
6. Hadirokkantak Közalapítványától
- hadigondozotti ellátások3 5003 115
II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak megtérítései
Tárgyévi kiadások megtérítései146 638136 340141 670
1. Központi költségvetés megtérítése146 638135 340140 550
- családi pótlékra104 00098 000100 900
- családi pótlék egyszeri kiegészítésére7 000
- várandóssági pótlékra2 9001 5002 100
- gyermekgondozási díjra21 00017 90019 900
- gyermekgondozási segélyre10 0009 55011 150
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítésére700700700
- energia-áremelés részbeni lakossági kompenzációjára*1 6901 400
- közgyógyellátásra1 0386 0004 400
2. A helyi önkormányzatok megtérítése1 0001 120
- közgyógyellátásra1 0001 120
III. A társadalombiztosítás által folyósított, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak megtérítései összesen:200 692205 710213 602
KIADÁSOK
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
tény
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásai56 43269 37074 184
1. Központi költségvetésből finanszírozottak36 23147 77047 217
- politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések4 7475 2204 997
- kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok192200213
- tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások819090
- nemzeti gondozotti ellátások238720319
- bányásznyugdíj9961 4001 114
- szénjárandóság pénzbeli megváltása9081 2001 069
- lakbér-hozzájárulás325300307
- vakok személyi járadéka2 0842 2002 453
- rokkantsági járadék1 4711 6001 822
- egészségkárosodási járadék592500767
- katonai családi segély192200161
- megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék16 68320 60020 481
- cukorbetegek támogatása4910047
- házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz5 6225 7005 407
- mezőgazdasági járadékok5 4005 432
- energia-áremelés részbeni kompenzálása2 3402 538
- egyházi személyek nyugdíja40
- hadigondozotti ellátások **2 010
2. Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj10 38610 5009 744
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott
- előnyugdíj6 1735 0008 383
4. Állami Vagyonügynökség által finanszírozott
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján381001 170
5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal által finanszírozott
- életjáradék személyi kárpótlás alapján3 6042 5004 149
6. Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott
- hadigondozotti ellátások3 5003 521
II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásai
Tárgyévi kiadások142 148136 340141 409
1. Központi költségvetésből finanszírozott ellátások142 148129 340135 819
- családi pótlék103 31798 000100 690
- családi pótlék egyszeri kiegészítés7 245--
- várandóssági pótlék2 1771 5002 061
- gyermekgondozási díj18 78017 90020 423
- gyermekgondozási segély10 2539 55011 319
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése375700385
- energia-áremelés részbeni lakossági kompenzációja ***-1 690941
2. Központi költségvetésből és a helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátás-7 0005 589
- közgyógyellátás-7 0005 589
A megelőző évi egyenleg rendezése (megtérítési többlet központi költségvetés részére történt visszautalása)796-3 421
III. A társadalombiztosítás által folyósított, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai összesen198 580205 710215 593

* Az előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldalon az egészségbiztosítás által folyósított ellátások között mutatja ki a rokkant nyugdíjasok részére juttatott - ténylegesen a nyugdíjbiztosítás által folyósított - kompenzáció összegét.

Az egészségbiztosítás ténylegesen csak a családi pótlékra való jogosultsággal összefüggő ellátásokat folyósította.

** 1994-ben központi költségvetésből finanszírozott.

*** Az 1995. évi pénzforgalmi rendezés összege.

EGYENLEG
Millió forintban
Megnevezés1994. évi
teljesítés
1995. évi
előirányzat
1995. évi
teljesítés
I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak és megtérítésüknek egyenlege
Tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlege2 378--2 253
1. Központi költségvetésből finanszírozottak3 781553
2. Munkáltatói befizetésekből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj2 137...1 279
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott
- előnyugdíj428...454
4. Állami Vagyonügynökség által finanszírozott
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján10...277
5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal által finanszírozott
- életjáradék személyi kárpótlás alapján3 604...2 948
6. Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott
- hadigondozotti ellátások......406
A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből a likviditási tartalék 1991. évi hiánnyal összefüggő visszapótlására fordított rész1 069756
A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből a központi költségvetést illető rész2 631-
II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak és megtérítésüknek egyenlege
Tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlege4 490262
1. Központi költségvetésből finanszírozott ellátásoknál3 452331
- családi pótlék683210
- családi pótlék egyszeri kiegészítés-245
- várandóssági pótlék72339
- gyermekgondozási díj2 220-523
- gyermekgondozási segély-253-169
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése325315
- energia-áremelés részbeni lakossági kompenzációja459
2. Központi költségvetésből és a helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátásnál1 038-69
- közgyógyellátás1 038-69
A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből az 1996. évi kiadások fedezetére szolgáló rész. A családi pótlékra való jogosultság alapján járó ellátások egy részének kifizetése (december havi ellátás) 1996-ban történik.150
A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből a likviditási tartalék 1991. évi hiánnyal összefüggő visszapótlására fordított rész1 069112
A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből a központi költségvetést illető rész3 421
III. A társadalombiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak és megtérítésüknek egyenlege2 112-1 991

Az egyes adatok összege - kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

8. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása
Millió forintban
Sor-
szám
MegnevezésTartalékokVisszteher-
mentesen
átvett
vagyon
likviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök
1.1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó állapot10 9934 73515 485
2.Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben-9 617--
3.1993. évi induló állapot1 3764 73515 485
4.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása1 403--
5.1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény5 000--
6.1993. évi hiány-7 402--
7.Az 1993. évi vagyoni műveletek és értékvesztés nettó hatása--599-1 879
8.1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően3774 13613 606
9.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása2 421--
10.1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1994-ben4 455--
11.1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV1 148--
12.Épületberuházós, ingatlanvásárlás-499499
13.Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan-185
14.Követelések fejében átvett vagyonelemek értéke--
15.1994. évi költségvetési hiány-23 465--
16.A tartósan befektetett eszközök 1994. évi értékvesztése (Lupis-követelés)--380
17.Befekt. hozama tartalék megtérülése3-
18.Vagyonmegosztásból az ÁSZ szerint125-125
19.1994. év végi állapot (1994. XII. 31. pénzforgalmi)-15 0643 76513 600185
20.1993. évi állami garancia2 052--
21.1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése350--
22.1993. évi likviditási tartalék visszapótlása1 069--
23.1994. évi zárszámadás szerint-11 5933 76513 600185
24.1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1995-ben5 162--
25.1991. évi hiány 1992. évi zárszámadással összefüggő kötvény kibocsátásából történő rendezése822--
26.PX kft. üzletrész eladása és bevonása a költségvetésbe--1
27.Lakáskötv. eladása beruházási célra--1 157
28.Lakáskötv. eladásából származó értékvesztés--193
29.Lakáskötv. tőketörlesztésének bevonása a költségvetésbe--1 310
30.Ktgv-i tv által előírt BHT felhasználás-3 636
31.Tartós vagyon értékesítésének bevétele-38
32.1995. évi költségvetési hiány-18 190
33.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1995. évi visszapótlása756-
34.Ingyenes állami vagyonjuttatás--4 152
35.Ingyenes állami vagyonjuttatási szerződésben előírt újrabetektetés--66
36.Ybl Bank megtérítéséből követelésként nyilvántartott érték feletti bevétel41
37.Vagyonmegosztáskor kapott, beruházások fedezetét szolgáló összeg-120
38.VIR és NYUGDBER CENTER Kft.-k részesedése1 325
39.Állami vagyonjuttatás osztalékának újrabefektetése-6666
40.Ellátásból térítésmentesen a működésbe áttett felújításokra elszámolt összeg5
41.Az 1995. évi zárszámadás szerint-23 0438812 2694 403
42.1994. évi hiány rendezése (1996. I. 24-én a hitelállomány csökkentésével)23 465
43.1991. évi likviditási tartalék visszapótlása (1996. évi pénzforgalmi rendezéssel)442
44.Aktuális pénzforgalmi állapot (1996. VI. 30.)8648812 2694 403

9. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak 1995. évi alakulása
Millió forintban
MegnevezésTartósan
befektetett
eszközök
Befektetések
hozama
tartalék
Visszteher-
mentesen
átvett vagyon
Liktiditási
tartalék
1. 1995. évi induló állapot szerinti tartalékok1 146535651-34 974
2. A befektetések hozama tartalék állománya Egészségbiztosítási Alap bevételei közé való bevonásának hatása--535--
3. Ybl Bank befektetés nyilvántartási érték fölötti megtérülésének tartaléknövelő hatása-3--
4. Visszatérülés az 1991. évi III. törvény 9. §-a alapján kifizetett összegekből*-0--
5. Kötvény (McDonald's) megtérülése-100100--
6. Magyar Hitelbank, Corvinbank, West LB, Inter-Európa Bank részvények Dispomedicor részvényekre való konverziójának és értékesítésének hatása-1726--
7. Medicor Holding részvények Dispomedicor részvényekre való konverziójának hatása**0---
8. Osztalékként kapott Dispomedicor részvények tartaléknövelő hatása21---
9. Bérházak felújításának tartaléknövelő hatása-1---
10. Állami vissztehermentes vagyonjuttatás keretében ingatlanok átvétele--141-
11. Állami vissztehermentes vagyonjuttatás keretében OTP Bank részvények átvétele ***--2 800-
12. Állami vissztehermentes vagyonjuttatás keretében Postabank részvények átvétele--659-
13. Állami vissztehermentes vagyonjuttatás keretében Borsod-Chem részvények átvélele ***--879-
14. Osztalékként kapott Postabank részvények tartaléknövelő hatása--66-
15. Borsod Chem részvények Postabank részvényekre és Dispomedicor részvényekre történő cseréjének hatása (a végleges és az ideiglenes átadási-átvételi érték különbözetére adott előlegből)--232-
16. Értékpapírok értékvesztése, ingatlanok értékcsökkenése elszámolásának hatása-68--73-
17. A likviditási tartalék 1991. évi hiánnyal összefüggő - az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási finanszírozású ellátások 1995. évi finanszírozási többletéből fedezett - visszapótlása---112
18. 1995. évi költségvetési hiány likviditási tartalék csökkentő hatása----22 226
19. Medicor Kereskedelmi Rt. részvények értékvesztése79
20. 1995. év végi állapot szerinti tartalékok9041305 356-57 088
21. 1994. évi hiány rendezése (1996. I. 24-én a hitelállomány csökkentésével)52 112
22. Aktuális pénzforgalmi állapot (1996. VI. 30.)-4 976

* Pontos érték: 11 forint.

** A tartalék összegében változással nem járt.

*** Az átadás-átvétel ideiglenes árfolyamon történt. Az állam vagyonátadási kötelezettségének teljesítéseként figyelembe vehető érték (végleges átadás-átvételi érték) 1995-öt követően kerül megállapításra.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

10. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással
történő rendezése keretében átvett vagyon
Millió forintban
MegnevezésÖsszesenA Nyugdíj-
biztosítási Alapot
megillető hányad
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető hányad
1. Vagyonállomány az 1995. év elején753421331
2. 1995. évi vagyonátvétel *4 1362 3051 830
a) A társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon743
b) Felszámolási eljárás során átvett vagyon4 1292 3011 827
3. Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése-235-131-104
4. Vagyonállomány az 1995. év végén4 6532 5952 058

* A vagyon a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap között olyan - eszmei - arányok szerint oszlik, meg mint az a követelés, amelynek kiegyenlítésére szolgál.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző adatoktól.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. november 12-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék