213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

Fogalmak

3. §[3]

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének általános előírásai

4. §[4]

A települési szilárd hulladékra vonatkozó szabályok

A települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése

5. §[5][6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

A települési szilárd hulladék szállítása

9. §[10]

A települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

Települési folyékony hulladékra vonatkozó szabályok

15. §[16]

16. §[17]

Települési hulladékkezelési tevékenység végzésének feltételei

17. §[18]

18. §[19]

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó sajátos követelmények

19. §[20]

Engedélyezés és ellenőrzés

20. §[21]

21. §[22][23]

22. §[24]

23. §[25][26]

23/A. §[27][28]

24. §[29]

25. §[30]

Eljáró hatóságok

26. §[31]

27. §

(1) A hulladékgazdálkodás ellenőrzésére jogosult környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség képviselője jogosult:[32]

a)[33]

b) hulladékszállítmányt feltartóztatni a közúti közlekedés ellenőrzésére jogosult hatóság közreműködésével;

c)[34]

d)[35]

(2)[36]

(3)[37]

Meglévő hulladékártalmatlanítók további üzemeltetésének felülvizsgálata

28. §[38]

29. §[39]

29/A. §[40]

Hatályba léptető és záró rendelkezések

30. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2002. január 1-jén lép hatályba, előírásait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[41]

(3)[42]

31. §[43]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelethez

A települési hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

1. Az eljárásba mindig bevonandó

a) a közegészségügyi szakkérdésekre kiterjedően

első fokon: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi, kerületi) intézete

másodfokon: ÁNTSZ megyei, fővárosi intézet;

b) a begyűjtési és a szállítási tevékenység engedélyezési eljárásába[44]

első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,

másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala.

2. Az eljárásba a hatáskörét érintő esetben bevonandó

a)[45]

b) polgári védelmi szakkérdésekre kiterjedően

első fokon: a területi katasztrófavédelmi igazgatóság

másodfokon: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;

c) helyi környezet- és természetvédelmi szakkérdésekre kiterjedően

első fokon: érintett települési önkormányzat jegyzője

másodfokon: a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve;[46]

d) termőföld minőségvédelmi szakkérdésekre kiterjedően a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal;[47]

e)[48]

f) bányászati szakkérdésekre kiterjedően[49]

első fokon: az illetékes bányakapitányság

másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;

g) területhasználati szakkérdésekre kiterjedően

első fokon: a körzeti földhivatalok

másodfokon: a megyei földhivatalok.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[5] Szerkezetét módosította a 364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[22] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 240. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[25] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 241. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[27] Beiktatta a 364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2005.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[32] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatályos 2014.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2008.01.07.

[43] Hatályon kívül helyezte a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2008.01.07.

[44] Megállapította a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[46] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 39. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[47] Megállapította a 337/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2007.12.20.

[48] Hatályon kívül helyezte a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[49] Megállapította a 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2007.01.01.

Tartalomjegyzék