527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 110. § (7) bekezdés 26. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés c) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 14. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 31. pontjában,

a 15. alcím tekintetében a hulladékról 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 16. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 17. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 19. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában,

a 22. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 23. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében,

a 24. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 25. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. §-a (3) bekezdésében,

a 26. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 27. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában,

a 28. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 30. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 7. és 8. pontjában,

a 31. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

a 32. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában,

a 33. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 34. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 9. és 12. pontjában,

a 35. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában,

a 36. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 30. pontjában,

a 37., 38. és 39. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,

a 40. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 42. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 43. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 44. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 45. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 46. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 47. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában,

a 48. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 49. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében,

az 50. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában,

az 51. alcím tekintetében a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,

az 52. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,

az 53. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 54. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

az 55. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

az 56. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

az 57. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 58. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 59. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 60., 61., 63., 65., 66. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 62. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 64. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 14. alpontjában,

a 67. alcím tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 68. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a 69. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 70. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 71. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 72-75. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 76. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 2. alpontjában,

a 77. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 78. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdése a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 79. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § i) pontjában,

a 80. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 81. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 82. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

a 83. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában,

a 84. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában,

a 85-86. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 87. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,

a 88. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,

a 89. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 90., 98., 99., 102., 103. és 105-107. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 91. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 92. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában és 110/A. §-ában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 93. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 13. pontjában és 110/A. §-ában,

a 94-97. alcímek tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 100. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 101. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 104. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e) és f) pontjában,

a 108. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés n) pontjában és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 109. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-g) pontjában,

a 110., 113-119. és 121-122. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b), pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 111. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 112. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 120. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 123. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában,

a 124. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjaiban,

a 125. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 126. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és o) pontjában,

a 127. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)-e) és g)-j) pontjában,

a 128. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 129. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 130. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában,

a 131. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában,

a 132. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,

a 133. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 7., 10. és 13. pontjában,

a 134-137. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 138. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 44. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Környezetvédelmi Tanács véleményének kikérésével,

a 139. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 5. és 6., valamint 17. pontjában,

a 140. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 141-149. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a 150. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 151. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 152. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 153. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 154-160. alcímek tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szöveg lép.

2. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 24. § (3) bekezdés b) pontjában az "a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érdekeltségi egységben mért" szövegrész helyébe az "a hektárban meghatározott" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 13. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 13. § (6) bekezdése.

3. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló törvényben (a továbbiakban: Vgtv.), valamint az e rendeletben meghatározott, a vízgazdálkodással összefüggő első fokú vízügyi hatósági jogkört a területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság), a másodfokú vízügyi hatósági jogkört az Országos Vízügyi Hatóság gyakorolja.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője, valamint a 25. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a járási hivatal, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(3) E rendelet alkalmazásában az állami tulajdonban álló ingatlan esetében tulajdonos alatt az állami tulajdonban álló ingatlan felett jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorló személyt vagy szervezetet kell érteni.

(4) A vízügyi hatósági eljárásban a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az építtető - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben az ügyféli jogállásra meghatározott előírások teljesülésének külön vizsgálata nélkül - ügyfélnek minősül. Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vizeket (felszíni vizeket, felszín alatti vizeket, a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményeit), medret vagy vízilétesítményt érint, a működési területével érintett vízügyi igazgatóság a vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül."

(2) Az R2. 3. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő szolgalom alapítása esetén a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározottakon túl mellékelni kell a szolgalom ellenértékének kifizetését igazoló nyilatkozatot, melyet a nemzeti vagyonba tartozó meder vagyonkezelője állít ki, vagy a meder vagyonkezelőjének arra vonatkozó jognyilatkozatát, hogy a szolgalmi jog ellenértéke kifizetésének igazolása nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jogosult részére a vízjogi létesítési engedélyt a hatóság az egyéb feltételek fennállása esetén kiadja.

(2) Ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett ingatlan nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, amennyiben a kérelem teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, az engedély csak az ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének - a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát is megjelölő - hozzájárulásával adható ki. E bekezdés a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrére nem alkalmazható."

(3) Az R2. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti személy hozzájárulása, ha a létesítmény országos közút víztelenítését szolgálja. Ebben az esetben a vízjogi létesítési engedély idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb engedély megszerzésének kötelezettsége alól."

(4) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az engedély iránti kérelmet benyújtó építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő személye nem azonos az üzemeltető személyével, a vízügyi hatóság az üzemeltetés jogcímét, annak személyi és tárgyi feltételeit megvizsgálja."

(5) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben érintett vízvezetési szolgalommal összefüggő, a jogosultat, valamint a tűrésre kötelezettet megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket az alapul szolgáló jogviszony határozza meg azzal, hogy a jogosult a vízjogi engedélyben rögzített tevékenységet a szolgalommal érintett ingatlan tulajdonosának, vagyonkezelőjének, használójának érdekeit, az ingatlan használati módját figyelembe véve gyakorolhatja."

(6) Az R2. 6. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgalom alapítására irányuló eljárásban meg kell határozni és a határozatban - az ingatlan-nyilvántartási adatokra is figyelemmel - rögzíteni kell, különösen:)

"b) a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét érintő, a létesítéssel és a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket."

(7) Az R2. 6. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az építtető (vízjogi engedélyes) és a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén vagyonkezelője között létrejött megállapodáson alapuló vízvezetési szolgalom esetén a felek szerződésének az (5) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt adatokat is tartalmaznia kell. A megállapodás (szerződés) a vízügyi hatóság jóváhagyásával jön létre. Erről a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezni kell.

(7) Nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő saját célú vízvezetési szolgalom létesítése esetén az építtető (vízjogi engedélyes) és a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan vagyonkezelője között létrejött megállapodásban a feleknek rendelkezniük kell az (5) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt adatokról, valamint a szolgalmi jog ellenértékéről. A megállapodás (szerződés) érvényességéhez a vízügyi hatóság jóváhagyása szükséges. Erről a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezni kell."

(8) Az R2. 8. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4b) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogot annak megszűnését követően a vízügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány becsatolásával, a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének egyoldalú kérelmére a földhivatal törli az ingatlan-nyilvántartásból."

(9) Az R2. 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett - a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott - mederhasználati vízilétesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárásban a meder vagyonkezelőjének a mederhasználathoz történő hozzájárulását a vízügyi hatóság részére be kell nyújtania. A hozzájárulás a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges mellékletek részét képezi, de polgári jogi igényt arra alapítani nem lehet. A hozzájárulás hiányában a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett mederhasználati vízilétesítmények tekintetében vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély nem adható ki."

(10) Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A felszíni vizek partvonalát - kérelemre vagy hivatalból a környezet- és természetvédelmi előírásokra is figyelemmel - a vízügyi hatóság határozattal állapítja meg. A partvonalat, ha a terepadottságok vagy egyéb körülmények indokolják természetben is ki kell tűzni.

(2) A partvonal megállapításánál - a már állandósult partvonal kivételével - figyelemmel kell lenni különösen:

a) a mértékadó vízhozamra;

b) a közérdeket szolgáló, vízgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi célokra;

c) az ökológiai értékek védelmére;

d) a hordalék lerakódásra, a jégjárásra és a hullámverésre, a szakadó partok állapotára;

e) a parti ingatlan tulajdonosának jogszabályban meghatározott jogaira és kötelezettségeire, továbbá

f) a hatályos településfejlesztési tervekre.

(3) A vízügyi hatóságnak a vizek partvonalát megállapító határozatában meg kell jelölni az ingatlan-nyilvántartási változás átvezetéshez szükséges bejegyzés jogcímét, a módosult partvonal következtében az egyes ingatlanok adatainak változását.

(4) A folyóvizek természetes úton végzett munkája (elhabolás) során a parti ingatlan tulajdonosának (használójának) a mederré váló területért kártalanítás nem jár.

(5) A parti ingatlan tulajdonosa az elhabolás elleni védelem, valamint az elhabolt rész vízjogi engedély alapján történő helyreállítása során a megállapított partvonalig jogosult a szükséges munkákat elvégezni.

(6) A megállapított partvonalat a településrendezési eszközök elkészítése során is figyelembe kell venni.

(7) Ha a vízviszonyokba a meder feltöltésével jogellenesen beavatkoztak, a feltöltés fennmaradásáról vagy megszüntetéséről az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során kell a partvonal módosításával vagy az eredeti partvonal fenntartásával határozni.

(8) A jogellenesen megvalósított mederfeltöltés esetén a fennmaradási engedélyhez a meder tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének hozzájárulását, továbbá az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges dokumentációt is csatolni kell. Hozzájárulás hiányában a kérelem nem teljesíthető és a partvonal kizárólag hivatalból indított eljárás eredményeként módosítható.

(9) Ha a partvonal nem módosítható, az eredeti állapot helyreállításához szükséges intézkedésekről - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a határozatban külön rendelkezni kell.

(10) A partvonal módosítására irányuló kérelemhez - ideértve a jogellenesen megvalósított mederfeltöltés fennmaradására irányuló kérelmet is - a meder tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének hozzájárulását, továbbá az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges dokumentációt kell csatolni. Hozzájárulás hiányában a kérelem nem teljesíthető és a partvonal kizárólag hivatalból indított eljárás eredményeként módosítható.

(11) A jogellenes mederfeltöltéssel kapcsolatos ügyekben egyebekben e rendeletnek a hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően végzett létesítésre és üzemeltetésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

(11) Az R2. 21. §-át megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés lép:

"Vízügyi felügyeleti tevékenység"

(12) Az R2. 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha a vízügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogellenes vízimunka, vízhasználat, vízilétesítmény kizárólagos állami tulajdonban lévő vízkészletet (felszíni vizeket, felszín alatti vizeket, a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményeit), medret vagy vízilétesítményt érint, akkor a működési területével érintett vízügyi igazgatóságot, mint a vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősülő szervezetet az ellenőrzés során feltárt jogellenes tevékenységről és intézkedéséről a vízügyi hatóság értesíti. Ha a vízügyi hatóság az ellenőrzés eredményeként határozatot hoz, azt a vízügyi igazgatóságnak megküldi."

(13) Az R2.

a) 2. § (4) és (7) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságot",

b) 2. § (7) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságnak",

c) 3. § (3), (8), (10) és (12) bekezdésében, 4. § (1) és (4) bekezdésében, 5. § (5), (6a), (8) és (10) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, 12. §-ában, 14. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 15. § (2), (3a) és (4) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (2) és (3) bekezdésében, 18. § (1), (2) és (8) bekezdésében, 21. § (4), (6), (7), (8), (10) és (11) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 23. §-ában, 27. § (1) és (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "vízügyi hatóság",

d) 3. § (12) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében a "felügyelőségtől" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságtól",

e) 3. § (13) bekezdésében a "felügyelőségre" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságra",

f) 6. § (4) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "vízügyi hatósághoz",

g) 9. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Környezetügyi Intézet" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóság"

szöveg lép.

(14) Hatályát veszti az R2. 1/A. §-a.

4. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

4. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.109. alpontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági igazolvány" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazolvány, valamint a vízügyi hatósági igazolvány" szöveg lép.

5. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg lép.

6. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. a védekezés műszaki feladatai: az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában - a védőműveken vagy azok mentén - a védőművek védő- és működőképességének megőrzése;"

(2) Az R3. 1. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"10. károsan vízhiányos helyzet: meghatározott területen a víz megfelelő mennyiségben, illetve minőségben való hozzáférhetőségének vagy állapotának - természeti folyamatok, esetleg emberi tevékenység hatására létrejövő -átmeneti zavara, ami a természeti értékekben vagy a gazdasági javakban kárt okozhat."

(3) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendkívüli védekezési készültség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a vizek kártételei elleni védekezés országos irányítása a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter feladatkörébe tartozik."

(4) Az R3. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítménnyé nyilvánítás a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter feladata."

(5) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Veszélyhelyzet kihirdetése esetén a vizek kártételei elleni védekezés országos irányítása a Kormány feladata."

(6) Az R3. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

(A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását:)

"b) a helyi önkormányzati tulajdonban lévő védőműveken

ba) az I., II. és III. védekezési készültség tartama alatt a polgármester vagy a polgármester által kijelölt és a VIZIG igazgató által jóváhagyott védelemvezető,

bb) a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a polgármester vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,

bc) a veszélyhelyzet időtartama alatt a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,

c) a vízitársulat üzemeltetésében lévő védőműveken, ha az nem tartozik a b) pontban foglaltak körébe

ca) az I., II. és III. védekezési készültség tartama alatt a vízitársulat intéző bizottsága által kijelölt és a VIZIG igazgató által jóváhagyott személy,

cb) a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,

cc) a veszélyhelyzet időtartama alatt a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy"

(látja el.)

(7) Az R3. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítója)

"b) a vizek kártételei leküzdése érdekében kezdeményezheti a polgári védelmi szervezetek mozgósítását."

(8) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizek kártételei elleni védekezési területi bizottság feladat- és hatáskörét az illetékességi területén a védelmi bizottság látja el."

(9) Az R3. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A védelmi bizottság az illetékes vízügyi államigazgatási szerv vezetőjének javaslatára dönt a vizek kártételei elleni védekezés céljait szolgáló gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek tervezéséről és igénybevételéről."

(10) Az R3. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vizek kártételei elleni védekezéssel kapcsolatos ügyekben a védelmi bizottság tagja a működési terület szerinti VIZIG igazgató."

(11) Az R3. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A védelmi bizottságnak a vizek kártételei elleni védekezéssel kapcsolatos operatív működését a VIZIG igazgató javaslatára a védelmi bizottság elnöke rendeli el és szünteti meg."

(12) Az R3. 8. § (2) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

[A VIZIG-ek feladata az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően:]

"f) az üzemeltetésébe tartozó vízkivételi művek, vízpótló és vízátvezetési útvonalak, tározók, műtárgyak, mérő és megfigyelő berendezések, eszközök és ezek tartozékainak rendszeres fenntartása (karbantartás, üzemeltetés);

g) a vízháztartási állapot és a vízkészletek figyelemmel kísérése, vízhiányos állapotok előrejelzése,

h) a szerződött vízhasználatok és az így lekötött vízmennyiségek nyilvántartása."

(13) Az R3. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A VIZIG a Vgtv. 16. § (4) bekezdés d) pontja szerinti szakmai irányítási feladatkörében:

a) jóváhagyja a települési vízkárelhárítási terveket,

b) közreműködik a védekezési felkészülésben és a védőművek felülvizsgálatában,

c) a polgármester részére nyújtott segítség keretében műszaki szakirányítást végez,

d) a védelmi szakaszokhoz kapcsolódó magaspartokon és a folyók nyílt árterében lévő, árvízvédekezést folytató települések esetében kijelöli a védvonalakat, továbbá meghatározza az ideiglenes védművek kiépítési szintjeit."

(14) Az R3. 15. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A VIZIG igazgató a nagyobb kár elhárítása érdekében:)

"d) területi vízkorlátozás elrendelése esetén dönt a vízigények kielégítésének mértékéről, ütemezéséről, módjáról."

(15) Az R3. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A védekezési készültségi fokozatokban, a műszaki irányítás feladatainak ellátása során:

a) a VIZIG igazgató a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek,

b) a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Helyi Védelmi Bizottság elnöke útján közvetlenül a Megyei Védelmi Bizottság vezetőjének,

c) a VIZIG szakasz-védelemvezetője a vízügyi igazgatónak,

d) a vízitársulat védelemvezetője a VIZIG szakasz-védelemvezetőjének,

e) az önkormányzathoz kirendelt vízügyi műszaki irányító közvetlenül a vízügyi igazgatónak,

f) rendkívüli védekezési készültség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a VIZIG igazgató vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kirendelt megbízott, továbbá a polgármester, főpolgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek

van alárendelve."

7. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A határozatot megalapozó dokumentációt a létesítés során szerzett információk, adatok, továbbá az üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján, de legkésőbb az üzemeltetési engedély kiadását követő tizedik évben az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a vízügyi igazgatóságnak meg kell küldeni. A felülvizsgálat eredményétől függően a vízügyi igazgatóság véleménye alapján a vízügyi hatóságnak intézkedni kell a kijelölt védőterület, védőidom, védősáv módosításáról."

(2) Az R4. 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben a vizsgálat eredményétől függően megállapítható, hogy)

"a) a növénytermesztés a víz károsodását okozta vagy meghatározott időn belül okozhatja, és a vízkivétel fenntartása érdekében a károsodás megszüntetése indokolt, a működési területével érintett vízügyi igazgatóság véleménye alapján a vízügyi hatóság, valamint a növény- és talajvédelmi hatóság által alkalmasnak tartott technológiát kell alkalmazni, amely mellett a víz további károsodása, a károsodás lehetősége megszűnik;"

(3) Az R4. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A védőterületen belül új, az 5. számú mellékletben foglaltak alapján megengedhető és e rendeletben tételesen nem szabályozott tevékenység esetén, ha az külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat alá, akkor - a vízügyi igazgatóság véleménye alapján - a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen, e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetve a korlátozásokat. Az egyedi vizsgálathoz szükséges dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők is elkészíthetik."

(4) Az R4. 15/B. § (4)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vízügyi hatóság a visszaigénylés megalapozottságát a vízügyi igazgatóság bevonásával kivizsgálja. A megalapozottság elbírálása kapcsán a vízügyi hatóság a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott adóhatósági jogkörben, az adózás rendjéről szóló törvény bevallások utólagos vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően folytatja le az eljárást.

(5) A visszaigénylésre irányuló kérelemről a vízügyi hatóság dönt.

(6) Amennyiben a vízügyi hatóság pénzforgalmi számláján a kifizetéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll, gondoskodik annak kifizetésről.

(7) Amennyiben a vízügyi hatóság pénzforgalmi számláján a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a hatóság a jogerős határozatának egy példányát megküldi a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár). A kincstár a jogerős határozatban meghatározott összeget visszautalja a vízügyi hatóság pénzforgalmi számlájára.

(8) A vízügyi hatóság a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül gondoskodik a visszaigényelt összeg kifizetéséről.

(9) Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezési jog megszerzését vagy a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott tulajdonszerzést nem igazolja, a vízügyi hatóság az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az ingatlanügyi hatóságot."

(5) Az R4. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kijelölt és kialakított védőidomra, védőterületre, védősávra az e rendeletben és a hatósági határozatban előírt rendelkezések, kötelezettségek, valamint a használati korlátozások érvényesülését a vízügyi igazgatóság bevonásával a vízügyi hatóság, a szakhatóságok, továbbá a víziközmű üzemeltetői (engedélyesei) rendszeresen ellenőrzik.

(2) A vízügyi igazgatóság bevonásával a vízügyi hatóságnak az engedélyes 17. § (1) bekezdésében előírt kötelezettsége mellett a 9. §-ban foglaltak szerint kell vizsgálnia, hogy a biztonságba helyezés (kijelölés) során elrendelt intézkedések biztosítják-e a védelmet."

(6) Az R4. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti határidők elmulasztása esetén a vízügyi hatóság a kiadott üzemeltetési engedélyt - kártalanítási kötelezettség nélkül - hivatalból vagy a vízügyi igazgatóság kezdeményezésére visszavonja."

(7) Az R4.

a) 4. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság",

b) 8. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság",

c) 8. § (3) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "vízügyi hatósághoz",

d) 8. § (7) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságnak",

e) 12. § (4) bekezdés a) pontjában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóságnak",

f) 12. § (4) bekezdés e) pontjában a "felügyelőség engedélye alapján" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóság hozzájárulása és a vízügyi hatóság engedélye alapján"

szöveg lép.

8. A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szöveg lép.

9. A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. § a) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szöveg lép.

(2) Az R5. 9. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "természetvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

10. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adatszolgáltatás módjáról a vízgazdálkodásért felelős miniszter által irányított minisztérium a honlapján tájékoztatót tesz közzé.

(4) A VIZIR működtetése az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata."

(2) Az R6. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felszín alatti és a felszíni vizek mennyiségi és minőségi jellemzésére vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási szervek vízrajzi adattáraiban kell nyilvántartani."

(3) Hatályát veszti az R6. 4. § (2) bekezdés a) pontjában az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei," szövegrész.

11. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kutatás során végzett szilárd ásványi nyersanyag kitermelést, annak várható mennyiségi és minőségi adatait a bányavállalkozó a kitermelés megkezdése előtt legalább 8 nappal, a szénhidrogén kitermelését jellemző mennyiségi és minőségi adatokat a kitermelés megkezdését követő 8 napon belül köteles bejelenteni a bányakapitánysághoz. A kitermelést a bányakapitányság ásványvagyon-védelmi okokból, a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség környezet- vagy természetvédelmi okokból, a vízügyi hatóság vízgazdálkodási okból korlátozhatja."

(2) Az R7. 11/A. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

12. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya - a víziközművek kivételével - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) hatálya alá tartozó vizek és vízilétesítmények körében az állami, önkormányzati tulajdonában álló, valamint a magántulajdonban lévő, de a vízügyi igazgatóság által fenntartott felszíni vizekre - vízfolyásokra, természetes tavakra, ezek medrére és partjára - és vízilétesítményekre terjed ki."

(2) Az R8. 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. közérdekű fenntartás: a Vgtv.-ben meghatározott vízgazdálkodási feladatok ellátása érdekében az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő vizek és közcélú vízilétesítmények, valamint a területi vízügyi hatóság kijelölő döntése alapján a vízügyi igazgatóság által üzemeltetett egyéb vizek és vízilétesítmények fenntartására, mint közfeladatra a központi és az önkormányzati költségvetésben biztosított pénzeszközből, illetve egyéb támogatásból megvalósuló tevékenység;"

(3) Az R8. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állam a tulajdonában vagy kijelölő döntés alapján üzemeltetésében lévő, az önkormányzat a tulajdonában lévő, valamint a vízitársulat az önkormányzattól üzemeltetésre átvett vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartásáról olyan színvonalon és olyan mértékben kötelesek gondoskodni, amely lehetővé teszi a Vgtv.-ben meghatározott vízgazdálkodási közfeladataik ellátását."

(4) Az R8. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állami tulajdonban vagy kijelölő döntés alapján állami üzemeltetésben lévő, az önkormányzati tulajdonban lévő, valamint az önkormányzattól a vízitársulat által üzemeltetésre átvett vizek és közcélú vízkárelhárítási vízilétesítmények fenntartása a Mellékletben felsorolt munkák rendszeres vagy az igénybevétel, elhasználódás mértéke szerinti, időszakos elvégzését jelenti."

(5) Az R8. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizek és vízilétesítmények fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok körében a fenntartó)

"a) nyilvántartja az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő, valamint a területi vízügyi hatóság kijelölő döntése alapján üzemeltetett egyéb vizeket, azok medrét képező területeket, továbbá a meder részét nem képező parti földrészleteket;"

(6) Hatályát veszti az R8. 11. §-a.

13. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A bányatavakkal kapcsolatos rendelkezések megtartását az illetékes vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerint ellenőrzi, illetve a bányatavakat az engedélyezési eljárás során a jogszabályban meghatározott felügyeleti kategóriába sorolja."

(2) Az R9.

a) 2. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: vízügyi felügyelet)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, valamint a vízügyi hatóság",

b) 3. § (1) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében a "vízügyi felügyelettől" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságtól",

c) 3. § (3) és (5) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében a "vízügyi felügyelet" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság"

szöveg lép.

14. A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

14. § A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 4. §-ában a "környezetvédelmi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságok",

b) 5. §-ában a "környezetvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "vízvédelemért felelős miniszter"

szöveg lép.

15. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

15. § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 17. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóságnak" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságnak",

b) 19. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóságot" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságot"

szöveg lép.

16. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

16. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében, 4/A. § (1) bekezdésében, 14. § (6) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 23. § (3)-(6) bekezdésében, 24. §-ában, 28. § (1) és (4) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 33. §-ában, 34. §-ában, 1. számú melléklet C) fejezet 1.4. pontjában, 1. számú melléklet D) fejezet 3. pontjában, 3. számú melléklet "Szabályzat a veszélyes hulladékok gyűjtéséről és tárolásáról" címet követő 6. mondatában és 3. számú melléklet 8. pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 4/A. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 29. §-ában, 3. számú melléklet "Szabályzat a veszélyes hulladékok gyűjtéséről és tárolásáról" címet követő és az 1. pontot megelőző szövegrészben a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek",

c) 23. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget",

d) 28. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek",

e) 4/A. § (1) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől",

f) 4/A. § (1) bekezdésében, 1. számú melléklet D) fejezet 3. pontjában, 4. számú melléklet A) fejezet 1. pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez",

g) 4/A. § (4) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 31. § (1) bekezdés b) pontjában, 1. számú melléklet D) fejezet 6. pontjában, 4. számú melléklet C) fejezet 3. pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

h) 1. számú melléklet D) fejezet 1. pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnél" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnél",

i) 1. számú melléklet D) fejezet 6. pontjában, 4. számú melléklet C) fejezet 3. pont f) alpontjában a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium",

j) 2. számú melléklet 2.5. pontjában a "környezetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

k) 1. számú melléklet D) fejezet 6. pontjában, 4. számú melléklet C) fejezet 3. pont c) alpontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeknek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek",

l) 4. számú melléklet C) fejezet 3. pont e) alpontjában a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium"

szöveg lép.

17. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 6. § (5) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "felügyelőséget és a vízügyi hatóságot",

b) 9. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket és a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeit" szövegrész helyébe a "felügyelőséget, a vízügyi hatóságot és vízügyi igazgatóságot"

szöveg lép.

18. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

18. § A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

19. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

19. § A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg, az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

b) 4. § (3) és (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

20. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségénél" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóságnál",

b) 3. § (6) és (7) bekezdésében a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóság",

c) 3. § (7) bekezdésében a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóságnak",

d) melléklet 3.2. pont a) alpontjában a "környezetvédelmi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságok",

e) melléklet 3.3. pontjában a "környezetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság"

szöveg lép.

21. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében és a 2. §-ában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg lép.

22. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 40/2002. Korm. rendelet) 6. § (2) és (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg lép.

(2) A 40/2002. Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

23. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 283/2002. Korm. rendelet) 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 283/2002. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a " , vízgazdálkodás" szövegrész.

24. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 173/2003. Korm. rendelet) 14/A. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti)

"e) külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes vízügyi hatóságot a vízügyi előírások"

(teljesítésének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül folytatja le. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.)

(2) A 173/2003. Korm. rendelet 14/A. § (5) bekezdés d) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi" szöveg, a 25. § (2) bekezdésében az "a szociális és munkaügyi miniszter, hogy az önkormányzati és területfejlesztési miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter, hogy a turizmusért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

25. Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-ában a "környezetvédelmi felügyelőségekre" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségekre, valamint a területi vízügyi hatóságokra" szöveg lép.

26. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vízvédelmi hatóság és a vízügyi hatóság önállóan, illetve a vízügyi igazgatóság bevonásával intézkedéseket tesz:

a) a szennyező anyagok felszín alatti vízbe, illetve a földtani közegbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására a 10-11. § figyelembevételével,

b) a felszín alatti víztestek állapotromlásának megakadályozására,

c) a romló tendenciák megfordítására, ha az érintett felszín alatti víztest állapotjellemzői elérték a megfordítási pontot,

d) a gyenge és a veszélyeztetett helyzetű víztestek állapotának javítására

a környezethasználatokra vonatkozó engedélyek felülvizsgálata, illetve más hatóság által történő felülvizsgálatának kezdeményezése által.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt intézkedések érdekében:

a) a vízvédelmi hatóság, illetve a vízügyi igazgatóság áttekinti, hogy mi veszélyezteti a jó állapot elérését és megőrzését;

b) a vízvédelmi hatóság ellenőrzi a felszín alatti vizek állapotát befolyásoló tevékenységeket, és ha indokolt, a vízügyi hatóság felé intézkedik a vízjogi engedélyek módosítása, visszavonása érdekében, és amennyiben szükséges, a környezetvédelmi hatóságnál kezdeményezi a Kvt. 73. §-a szerinti környezetvédelmi felülvizsgálat elrendelését;

c) a vízvédelmi hatóság intézkedik a környezethasználók felelősségébe tartozó környezethasználati monitoring kiegészítéséről, módosításáról, illetve kezdeményezi az 5. § (5) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az országos monitoring, valamint a települési monitoring érintett elemeinek felülvizsgálatát;

d) a vízvédelmi hatóság módosítja az általa megállapított környezeti követelményeket, illetve kezdeményezi a környezeti követelményekre, határértékekre vonatkozó előírások módosítását;

e) a vízügyi hatóság felülvizsgálja a vízkivételekre vonatkozó vízjogi engedélyeket."

(2) Az R10. 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Egy adott lehatárolt terület érzékenysége - a vízügyi igazgatóságnál és a vízvédelmi hatóságnál meglévő, a vízvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott, 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térképe alapján kerül - a vízvédelmi hatóság határozatában meghatározásra.

(5) A vízvédelmi hatóság egy adott területen egyedi érzékenységi besorolást is megállapíthat, a környezethasználó vagy a vízügyi igazgatóság által - a 2. számú melléklet szempontjai szerint - végzett vagy végeztetett lokális vizsgálat alapján készített, a (4) bekezdés szerinti térképnél részletesebb térképre támaszkodóan."

(3) Az R10. 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti intézkedés keretében a vízügyi igazgatóság és a vízvédelmi hatóság környezetvédelmi felülvizsgálat elrendelését kezdeményezheti a környezetvédelmi hatóságnál, az engedélyezett környezethasználat működési feltételeinek meghatározására."

(4) Az R10. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A vízvédelmi hatóság a (4) bekezdésben foglaltakról nyolc napon belül tájékoztatja a vízügyi igazgatóságot."

(5) Az R10. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt, az egységes környezethasználati engedélyt és a környezetvédelmi működési engedélyt, az engedélyező hatóság a 12. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében foglalt engedélyt (a továbbiakban együtt: engedély), - ha a vízvédelmi hatóság a 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt - a vízvédelmi hatóság a szakhatósági állásfoglalását akkor adja meg, ha a környezeti adottságok, tevékenység ellenőrzöttsége, továbbá a fennálló összes többi körülmény együttes vizsgálata azt mutatja, hogy az e rendeletben foglalt kötelezettségek betartása biztosított."

(6) Az R10. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

(2) A vízvédelmi hatóság - indokolt esetben a vízügyi igazgatóság bevonásával - a földtani közeg, felszín alatti víz terhelésére, minőségének veszélyeztetésére, szennyezésére, károsítására vonatkozó, birtokába került információkat kivizsgálja a hatósági intézkedés igényének megállapítása és a hatósági eljárás megalapozása érdekében."

(7) Az R10. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A vízvédelmi hatóság a kivizsgálás, a felszín alatti víz és a talaj védelmével összefüggésben feladatkörrel rendelkező hatóságok és a vízügyi igazgatóság véleménye, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján mérlegeli, hogy a szennyezettség intézkedést igényel-e. A (6) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja esetében a vízvédelmi hatóság köteles intézkedni."

(8) Az R10. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A tényfeltárási tervet a (3) bekezdés szerinti határozatban megjelölt határidőre jóváhagyásra be kell nyújtani a vízvédelmi hatósághoz. A jóváhagyást követően a hatóság engedélyezi a tényfeltárást. A hatóság a tényfeltárási terv jóváhagyásra történő benyújtásától eltekinthet, ha a kármentesítés sürgőssége, a várható költség alacsony szintje, a szennyező anyagok kis száma, illetve csak a kötelezett tulajdonában álló területek érintettsége valószínűsíthető."

(9) Az R10. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A tényfeltárási munkák megkezdését a megkezdés előtt nyolc nappal, a tényfeltárás során észlelt bármilyen rendkívüli körülményt pedig haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, amely erről a vízügyi igazgatóságot tájékoztatja.

(2) A tényfeltárás során a kötelezett kezdeményezheti a részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés módszerének egyeztetését a vízvédelmi hatósággal, a vízügyi igazgatósággal és a szakhatóságokkal.

(3) Indokolt esetben, a feltárás során észleltek alapján, a tényfeltárásra kötelezett kezdeményezésére a vízvédelmi hatóság - a vízügyi igazgatóság és a szakhatóságok utólagos értesítésével - nyolc napon belül dönt a terv módosításának elfogadásáról vagy elutasításáról.

(4) A tényfeltárást és annak eredményeit dokumentálni kell. A záródokumentációt a 7. számú melléklet szerint kell összeállítani, és be kell nyújtani a vízvédelmi hatósághoz."

(10) Az R10. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A beavatkozási munkák megkezdését az azt megelőző tíz nappal be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, amely a munkálatokat köteles ellenőrizni. A beavatkozási munkákat dokumentálni kell, különösen építési, üzemi naplóval. A beavatkozásról a vízvédelmi hatóság a vízügyi igazgatóságot tájékoztatja."

(11) Az R10. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A beavatkozás befejezését nyolc napon belül be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, amely erről a vízügyi igazgatóságot tájékoztatja."

(12) Az R10. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) A 9. számú melléklet szerinti tartalomnak megfelelő beavatkozási záródokumentációt a beavatkozási munkák befejezését követő harminc napon belül kell benyújtani a vízvédelmi hatósághoz.

(2) A vízvédelmi hatóság a vízügyi igazgatóság véleményének kikérésével a beavatkozási záródokumentáció megérkezését követő naptól számított két hónapon belül határozatot hoz:

a) a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról,

b) a további tényfeltárás elrendeléséről,

c) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítési monitoring elrendeléséről, vagy

d) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítés befejezéséről."

(13) Az R10. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A FAVI központja a vízvédelemért felelős miniszter által irányított minisztérium, regionális központjai a vízvédelmi hatóságok."

(14) Az R10. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vízvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti adatokat a FAVI nyilvántartási rendszer keretében rögzíti, értékeli és szolgáltatja. A vízügyi igazgatóság adatot szolgáltat a FAVI részére."

(15) Az R10.

a) 6. § (3) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében, 10. § (5), (7) és (10) bekezdésében, 13. § (2), (10) és (11) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés b) pontjában, 16. § (3) bekezdés b) pontjában, 16. § (4) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (4), (7), valamint (9)-(15) bekezdésében, 19/A. § (1) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 21. § (9) és (10) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 30. § (5) bekezdésében, 31. § (5) és (9) bekezdésében, 33. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 34. § (6) bekezdés a) pontjában, 38. § (1)-(3) bekezdésében, 39. § (1) és (5) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, továbbá az 5. mellékletben a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "vízvédelmi hatóság",

b) 13. § (8) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

c) 14. § (4) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságot",

d) 16. § (1) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatósághoz",

e) 16. § (8) bekezdésében a "felügyelőségnél" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságnál",

f) 30. § (1) bekezdés c) pontjában a "felügyelőségi határozat" szövegrész helyébe a "hatósági határozat",

g) 30. § (7) bekezdésében az "A kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján a felügyelőség 2 hónapon belül határozatot hoz:" szövegrész helyébe az "A kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján a vízvédelmi hatóság a vízügyi igazgatóság véleményének kikérésével két hónapon belül határozatot hoz:",

h) 34. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi igazgatási szervek" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóságok",

i) 5. melléklet 7. pontjában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak"

szöveg lép.

27. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. Korm. rendelet) 39/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kivizsgálás alapján a vízvédelmi hatóság:

a) dönt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítás megindításáról,

b) dönt a kármentesítés bármely szakaszának, vagy a szakaszok 39/B. § (4) bekezdés szerinti együttes elrendeléséről,

c) megteszi az intézkedéseket a Kvt. 73. §-a szerinti környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése érdekében,

d) dönt - a környezetkárosodás bekövetkezése valószínűségének hiányában - az eljárás megszüntetéséről."

(2) A 220/2004. Korm. rendelet 3. § 7. pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság" szöveg lép.

(3) A 220/2004. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontjában, 12. § (1) és (5) bekezdésében, 14. § (4a) és (5) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében, 19/A. §-ában, 20. §-ában, 21. § (1) bekezdésében, 25. § (1) és (4) bekezdésében, 26. § (2) és (5) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 27. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, 27. § (4) bekezdésében, 28. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 29. § (4) bekezdés b) pontjában, 29. § (5) bekezdésében, 30. § (3) és (4) bekezdésében, 31. § (2) és (5) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 35. § (1) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjában, 35. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 35. § (2) bekezdésében, 37. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 39. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 39/A. § (1) és (4) bekezdésében, 39/B. § (1) és (4) bekezdésében, 39/C. § (4), (5), (7) és (10) bekezdésében, 39/D. § (2), (5), (8) és (11) bekezdésében, 39/E. § (7) és (9) bekezdésében, valamint 2., 3. és 4. számú mellékletében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "vízvédelmi hatóság" szöveg lép.

(4) A 220/2004. Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében a "felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatósággal" szöveg lép.

(5) A 220/2004. Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében, 28. § (2) és (4) bekezdésében, 28. § (3) bekezdés c) pontjában, 30. § (3) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés i) pontjában, 36. § (4) bekezdés a) és c) pontjában, 36. § (5) bekezdésében, 39. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 39/C. § (6) bekezdésében, 39/D. § (4) és (6) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet 2/II. pont i) alpontjában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságnak" szöveg lép.

(6) A 220/2004. Korm. rendelet 39/C. § (4) és (8) bekezdésében, valamint 39/D. § (9) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatósághoz" szöveg lép.

(7) A 220/2004. Korm. rendelet 39/E. § (3) bekezdés c) pontjában a "felügyelőségi" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatósági" szöveg lép.

(8) A 220/2004. Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet a felügyelőségek" szövegrész helyébe az "az Országos Vízügyi Főigazgatóság a vízügyi és vízvédelmi hatóságok" szöveg, a (3) bekezdésében az "A Nemzeti Környezetügyi Intézet" szövegrész helyébe az "Az Országos Vízügyi Főigazgatóság" szöveg lép.

28. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 221/2004. Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóság" szöveg, c) pontjában az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet" szövegrész helyébe az "az Országos Vízügyi Főigazgatóság" szöveg lép.

(2) A 221/2004. Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

29. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi" szöveg, 10. § (10) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "természetvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

30. A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

30. § A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "természetvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

31. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2/2005. Korm. rendelet) 9. § (4) bekezdés a) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg, az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg lép.

(2) A 2/2005. Korm. rendelet 3. számú melléklet pont a) alpontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg lép.

32. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

32. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 157/2005. Korm. rendelet) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

33. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról

33. § A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi" szöveg lép.

34. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

34. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi" szöveg lép.

35. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 21/2006. Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság" szöveg lép.

(2) A 21/2006. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság" szöveg lép.

(3) A 21/2006. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnél" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságnál" szöveg lép.

36. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

36. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

a) 8. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság",

b) 10. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés a) pontjában, 11. § (6) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság"

szöveg lép.

37. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az R11. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

38. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete a 6. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 7. melléklet

szerint módosul.

39. A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(2) Az R12. 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

40. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.)

a) 3. melléklete a 10. melléklet,

b) 4. melléklete a 11. melléklet,

c) 5. melléklete a 12. melléklet

szerint módosul.

(2) Az R13.

a) 8. § (3) bekezdésében, 8/B. § (3) bekezdés a) pontjában, 8/B. § (5) bekezdés b) pontjában, 8/C. § (1) bekezdésében, 8/C. § (3) bekezdésében, 8/D. § (1) bekezdés f) pontjában, 8/D. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a " , környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget", az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget",

b) 8/B. § (2) bekezdés f) pontjában, 8/B. § (8) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget, valamint a vízvédelem tekintetében az első fokon eljáró vízvédelmi hatóságot", az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, valamint a vízvédelem tekintetében a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságot",

c) 8/F. § (1) bekezdés c) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe az "első fokon eljáró vízvédelmi hatóságot",

d) 8/H. § (1) bekezdésében, 8/H. § (2) bekezdésében, 8/H. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség"

szöveg lép.

41. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

41. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 3. § (8) bekezdésében, 3. § (9) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 4/A. § (3) bekezdés b) pontjában, 4/A. § (7) bekezdés a) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget", az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget",

c) 4/A. § (9) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "területi vízügyi hatóságot", az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóságot",

d) 2. melléklet C:9 mezőjében és 3. melléklet C:12 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

e) 2. melléklet D:9 mezőjében és 3. melléklet D:12 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség"

szöveg lép.

42. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében és 2. § (6) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 2. § (9) bekezdésében, 2/A. § (2) bekezdésében és 6/A. §-ában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget",

c) 7. §-ában a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "vidékfejlesztési miniszter"

szöveg lép.

43. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(2) Az R14.

a) 4. melléklet 3:7 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "első fokon eljáró természetvédelmi hatóság",

b) 4. melléklet 4:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

44. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. § A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 11. §(3) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség"

b) 17. § (2) bekezdés a) pontjában és 21. § (1) bekezdés a) pontjában a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

c) 17. § (2) bekezdés c) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

d) 19. § (3) bekezdésében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget"

szöveg lép.

45. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:53 mezőjében a "Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség és a területi vízügyi hatóság",

b) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:54 mezőjében a "VM" szövegrész helyébe a "BM",

c) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:61 mezőjében a "VM" szövegrész helyébe a "VM, BM",

d) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:114, A:115, A:117, A:120 és A:121 mezőjében a "NeKI" szövegrész helyébe az "OVF"

szöveg lép.

46. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, az Országos Vízügyi Hatóság, a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a területi vízügyi hatóságok hatáskörébe tartozó, hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárásokra terjed ki."

(2) Az R15. 2. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi, illetve vízügyi" szöveg lép.

(3) Az R15. 2. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

47. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A környezeti alapnyilvántartásba a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek), a vízvédelmi hatóság, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), az Országos Vízügyi Hatóság, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és a Belügyminisztérium jegyezhet be egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat."

(2) Az R16. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása az alábbi szerveknél kezdeményezhető, illetve azokat az alábbi szervek hozzák létre:

a) a KÜJ azonosítót az a felügyelőség, illetve vízvédelmi ügyekben az a vízvédelmi hatóság hozza létre, amelyhez az ügyfél kérelmével fordul;

b) ha a KÜJ azonosítóval már rendelkező ügyfél KTJ azonosító(ka)t, vagy a KÜJ azonosítóval még nem rendelkező ügyfél a KÜJ azonosító mellett KTJ azonosító(ka)t is igényel, az azonosítók létrehozását az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes felügyelőségnél, illetve vízvédelmi ügyekben vízvédelmi hatóságnál kell kezdeményezni.

(2) Ha az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása a Főfelügyelőség, vagy az Országos Vízügyi Hatóság hatáskörébe tartozó eljáráshoz szükséges, az azonosítókat a Főfelügyelőség vagy az Országos Vízügyi Hatóság hozza létre."

(3) Az R16. 4. § (2) bekezdésében az "illetékes felügyelőségnél" szövegrész helyébe az "az illetékes felügyelőségnél, illetve vízvédelmi ügyekben az illetékes vízvédelmi hatóságnál" szöveg lép.

(4) Az R16. 6. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A KAR adatszolgáltatást az ügyfél az alapadatainak, illetve a környezetvédelmi objektumaihoz tartozó alapadatoknak az 1. mellékletben közölt formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti. A formanyomtatványt a hozzá tartozó útmutatóval együtt a környezetvédelemért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszter bevonásával dolgozza ki és a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzéteszi. Az adatszolgáltatás az alábbi módokon teljesíthető:"

(5) Az R16. 2. mellékletében az "illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, illetve vízvédelmi hatóság" szöveg lép.

48. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

48. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

49. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről

a) - amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti - a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),

b) - amennyiben az az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elemet érinti - a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget (a továbbiakban: felügyelőség) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI)

haladéktalanul köteles tájékoztatni."

(2) Az R17. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a környezetkárosodás határon túlról terjed át, illetve a környezethasználó személye ismeretlen, vagy a környezethasználó környezetkárosodást megelőző intézkedést nem tesz, kárelhárítást nem végez, illetve azokat nem vagy nem megfelelően végzi, akkor az e rendelet szerinti környezetkárosodást megelőző intézkedések megtétele és a kárelhárítás elvégzése - figyelemmel a 17. § (1) bekezdésére -,

a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében, valamint azoknál a vizeknél és vízilétesítményeknél, amelyek az 1. § f) és g) pontja szerinti területeken vannak, de a VIZIG vagyonkezelésében állnak, a vízügyi hatóság megbízása alapján a VIZIG,

b) az a) pont kivételével az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség megbízása alapján a NPI

feladata."

(3) Az R17. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a környezethasználó személye ismert, azonban önmaga nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételére, a kárelhárítás elvégzésére, az (1) bekezdés a) pontja szerinti környezeti elem esetében a VIZIG szakmai irányítása mellett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti környezeti elem esetében az NPI szakmai irányítása mellett köteles részt venni a kárelhárításban."

(4) Az R17. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A környezethasználó, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a vízügyi szervek a kárelhárítás feladatainak végrehajtását elsősorban saját erőforrásaikkal látják el.

(2) Ha a kárelhárítás ellátásához a saját erőforrás nem elegendő, a környezethasználó

a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében - a VIZIG-nél, a VIZIG és a vízügyi hatóság vezetője az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) főigazgatójánál kezdeményezi más vízügyi szervek erőforrásainak (így például anyagainak és eszközeinek) igénybevételét,

b) az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében - az NPI-nél, az NPI az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) főigazgatójánál kezdeményezi más környezetvédelmi szervek erőforrásainak (így például anyagainak és eszközeinek) igénybevételét,

(3) Amennyiben a kárelhárítás több környezeti elemet érint, a kárelhárítást az érintett környezeti elemekre nézve csak együttesen, egymásra tekintettel lehet elvégezni.

(4) A VIZIG-ek kárelhárítási tevékenységét az OVF útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter irányítja. Az NPI kárelhárítási tevékenységét az OKTF útján a környezetvédelemért felelős miniszter irányítja."

(5) Az R17. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kárelhárítási területi tervek készítésére

a) az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elem esetében a VIZIG,

b) 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében az NPI

köteles."

(6) Az R17. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az üzemi és területi terveket

a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóság,

b) az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a felügyelőség

hagyja jóvá."

(7) Az R17. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A területi kárelhárítási tervekben rögzített kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról - a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-megosztás alapján - a VIZIG vagy a NPI gondoskodik."

(8) Az R17. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A vízügyi hatóság köteles az illetékességi területén a 7. § szerinti üzemi tervekből származó adatokat nyilvántartani, továbbá azokat a lehetséges szennyező-forrásokat felmérni és nyilvántartani, amelyek rendkívüli mértékben veszélyeztethetik a térségben a környezeti elemek eredeti állapotát.

(2) A kárelhárítás egységes adatnyilvántartását a vízügyi hatóság kezeli, és az adatok hozzáférhetőségét a VIZIG és NPI, valamint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek számára biztosítja.

(3) Az Országos Vízügyi Hatóság a vízügyi hatóság által szolgáltatott adatok alapján országos nyilvántartást vezet.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

(9) Az R17. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti feladatmegosztás alapján a VIZIG és az NPI - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - évente köteles megszervezni és lebonyolítani, az együttműködő szervezetek bevonásával, a kárelhárítási gyakorlatokat a beosztott munkatársak részére felkészítés és továbbképzés céljából.

(2) A gyakorlat megtartása - az OVF főigazgatója, illetve az OKTF vezetőjének jóváhagyásával - mellőzhető, ha az adott évben a VIZIG, illetve az NPI III. fokú kárelhárítási készültségben volt."

(10) Az R17. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A környezetkárosodás felderítésére bejelentésre vagy hivatalból kerülhet sor.

(2) A környezetkárosodás felderítése a vízügyi hatóság, a felügyelőség, a VIZIG és az NPI feladata.

(3) Az OVF főigazgatója, a VIZIG, az NPI, a vízügyi hatóság és a felügyelőség a környezetkárosodással kapcsolatos bejelentésről köteles egymást azonnal tájékoztatni. A VIZIG-nél, a vízügyi hatóságnál és a felügyelőségnél állandó ügyeletet kell tartani.

(4) A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter az OVF-nél folyamatosan működő Központi Környezetbiztonsági Ügyeletet (KBÜ) tart fenn, amely fogadja a környezeti káresemény bejelentését, és továbbítja

a) víz és földtani közeg érintettsége esetén a VIZIG-hez és a vízügyi hatósághoz,

b) az 1. § c)-g) pontja szerinti faj, élőhely, terület érintettsége esetén a NPI-hez és a felügyelőséghez,

c) légszennyezés esetén a katasztrófavédelemhez és a felügyelőséghez,

d) lakosság egészségi kockázata esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervéhez (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) és a felügyelőséghez.

(5) A bejelentés alapján az 1. § a) és b) pont szerinti környezeti elem esetében a VIZIG haladéktalanul köteles az NPI, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és a vízügyi hatóság bevonásával az esetet a helyszínen kivizsgálni. A bejelentés alapján az 1. § c)-g) pontja esetében a NPI haladéktalanul köteles a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és a felügyelőség bevonásával az esetet a helyszínen kivizsgálni.

(6) A kivizsgálásba a halgazdálkodásról és a hal védeleméről szóló külön jogszabályok szerinti tiltott halfogási eszközök és módszerek következtében fellépő halpusztulás esetén halgazdálkodási hatóságként, valamint az erdőket érintő környezetveszélyeztetés és környezetkárosodás esetén erdészeti hatóságként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt is be kell vonni."

(11) Az R17. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A környezetkárosodás minősítése az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóság feladata, az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a felügyelőség feladata a VIZIG, az NPI, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és erdészeti hatóságként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával.

(2) A környezetkárosodás minősítéséhez

a) a VIZIG a vizek,

b) az NPI az 1. § c)-g) pontja szerinti faj, élőhely, terület,

c) a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a környezet-egészségügy,

d) az erdészeti hatóság az erdők

érintettsége szerint szolgáltat információt.

(3) A minősítés során meg kell állapítani, hogy a környezetveszélyeztetés milyen mértékben veszélyezteti a vizeket és a földtani közeget, a vízi környezetet, a vízhasználatokat és a vízi-létesítményeket, az élővilágot és élőhelyeket. A környezetkárosodás általános minősítéséről és a beavatkozás szükségességéről a VIZIG, az NPI, az erdészeti hatóság és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv javaslata alapján, valamint ezek hiányában az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóság, az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a felügyelőség dönt.

(4) A minősítés alapján a VIZIG és az NPI együttműködve kialakítja a védekezés lehetséges módozatait és egyidejűleg tájékoztatja

a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóságot,

b) az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a felügyelőséget."

(12) Az R17. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetkárosodás elhárításának műveleti irányítása

a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében és azoknál a vizeknél és vízilétesítményeknél, amelyek az 1. § f) és g) pontja szerinti területeken vannak, de a VIZIG vagyonkezelésében állnak, a VIZIG,

b) az a) pontban foglaltak kivételével az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében az NPI feladata."

(13) Az R17. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A kárelhárítás érdekében, az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében, és azoknál a vizeknél és vízilétesítményeknél, amelyek az 1. § f) és g) pontja szerinti területeken vannak, de a VIZIG vagyonkezelésében állnak, a VIZIG rendeli el a vízügyi hatóság és NPI bevonásával

a) az I. fokú készültséget, ha a VIZIG, az NPI és a vízügyi hatóság rendkívüli környezetkárosodásról szerzett tudomást, és helyszíni műszaki szemlét kell tartani,

b) a II. fokú készültséget, ha a helyszíni műszaki szemle alapján a műveleti irányítást közvetlenül megelőző intézkedések (így különösen mintavétel, elemzés, értékelés) válhatnak szükségessé,

c) a III. fokú készültséget, ha a helyszíni műszaki szemle vagy a minták elemzésének eredménye alapján azonnali beavatkozásra (így különösen a szennyezés lokalizálására, közömbösítésére, eltávolítására, a partok, vízkivételek megvédésére) van szükség.

(2) A kárelhárítás érdekében, az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében - az (1) bekezdés kivételével -az NPI rendeli el a felügyelőség és a VIZIG bevonásával

a) az I. fokú készültséget, ha a VIZIG, az NPI és a felügyelőség rendkívüli környezetkárosodásról szerzett tudomást, és helyszíni műszaki szemlét kell tartani,

b) a II. fokú készültséget, ha a helyszíni műszaki szemle alapján a műveleti irányítást közvetlenül megelőző intézkedések (így különösen mintavétel, elemzés, értékelés) válhatnak szükségessé,

c) a III. fokú készültséget, ha a helyszíni műszaki szemle vagy a minták elemzésének eredménye alapján azonnali beavatkozásra (így különösen a szennyezés lokalizálására, közömbösítésére, eltávolítására, a partok, vízkivételek megvédésére) van szükség.

(3) A készültség fokozatait a VIZIG-nek, illetve az NPI-nek meg kell szüntetni, ha az azt kiváltó ok megszűnt, és annak közvetlen ismétlődésétől nem kell tartani."

(14) Az R17. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Az e rendelet szerinti feladatok ellátását végző költségvetési szervek felmerülő kiadásaikat maguk fedezik, de a környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a kárelhárítás befejezése után a költségeknek a környezethasználóra való áthárításáról

a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem vonatkozásában felmerült költségek esetében a vízügyi hatóság,

b) az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem vonatkozásában felmerült költségek esetében a felügyelőség intézkedik."

(15) Az R17. 1. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(16) Az R17.

a) 5. §-ában a "szervek" szövegrész helyébe a " , valamint a környezetvédelmi szervek",

b) 6. § (4) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "felügyelőség vagy a vízügyi hatóság",

c) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe az "a vízügyi hatóságnak",

d) 8. § (2) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "felügyelőséget vagy a vízügyi hatóságot", a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "felügyelőség vagy a vízügyi hatóság",

e) 9. § (2) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "felügyelőségnek vagy vízügyi hatóságnak",

f) 10. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság"

szöveg lép.

50. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

50. § A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

51. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

51. § Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. §(1) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

b) 1. § (7) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget"

szöveg lép.

52. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

52. § A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget", az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget",

b) 3. § (8) bekezdésében és 4. § (6) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek",

c) 3. § (10) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel",

d) 6. § (6) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség"

szöveg lép.

53. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

53. § A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "honvédelmi" szövegrész helyébe a "honvédelmi és vízügyi igazgatási",

b) 4. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség"

szöveg lép.

54. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

54. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 9. pontjában a "Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet Közhasznú Társaság (VITUKI Kht.)" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Főigazgatóság" szöveg lép.

55. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

55. § A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az "a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 4. § (4) bekezdésében a "Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség"

szöveg lép.

56. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

56. § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a) 4/A. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget, valamint a vízvédelmi hatóságot",

b) 4/A. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a vízvédelmi hatóságok"

szöveg lép.

57. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat

a) C:2 mezőjében a "Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg,

b) D:2 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg

lép.

58. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4/A. § (2) és (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

(2) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

59. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként)

"l) a környezetvédelemért és a természetvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, másodfokon a környezetvédelemért és a természetvédelemért felelős minisztert,"

(jelöli ki.)

(2) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként)

"q) a vízgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Országos Vízügyi Hatóságot, másodfokon a vízgazdálkodásért felelős minisztert"

(jelöli ki.)

(3) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 7. sorában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg lép.

60. A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

60. § (1) A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:25, E:45 és E:69 mezőjében a "Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság",

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat F:25, F:45 és F:69 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Főigazgatója" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság vezetője"

szöveg lép.

(2) A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

61. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

61. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:6 és C:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:8 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

62. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

62. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 3. § (6) bekezdésében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság",

b) 5. § (6) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságnál" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságnál",

c) 14. § (3) bekezdés a) és e) pontjában a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatósággal"

szöveg lép.

63. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

63. § (1) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) E:3, E:6, E:9, E:12 és E:15 mezőjében a "Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság",

b) E:4, E:7, E:10, E:13 és E:16 mezőjében a "Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

c) F:3, F:6, F:9, F:12 és F:15 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság",

d) F:4, F:7, F:10, F:13 és F:16 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség"

szöveg lép.

(2) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

64. A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

64. § A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

65. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat

a) D:4 és D:5 mezőjében az "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

b) E:4 és E:5 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

c) D:7 mezőjében az "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság",

d) E:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

(2) A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

66. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat

a) D:2 mezőjében a "Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

b) E:2 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

c) D:4 mezőjében a "Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság",

d) E:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

(2) Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

67. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

67. § A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg, az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

b) 3. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében és 3. számú mellékletében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

c) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez"

d) 2. számú mellékletében és 5. számú mellékletében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség"

szöveg lép.

68. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

68. § Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 5. § (4) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

c) 11. § (7) bekezdésében a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium"

szöveg lép.

69. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

69. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

70. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

70. § A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséggel és az Országos Vízügyi Hatósággal" szöveg lép.

71. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

71. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 23. melléklet szerint módosul.

72. A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

72. § (1) A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat

a) 1., 3., 5., 11-14. és 16-19. pont "Első fokon eljáró hatóság" oszlopában az "Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság",

b) 23-31. pont "Első fokon eljáró hatóság" oszlopában a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság",

c) 32-79. pont "Első fokon eljáró hatóság" oszlopában a "Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság",

d) 80-105. pont "Első fokon eljáró hatóság" oszlopában a "Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság",

e) 1.,3., 5., 11-14., 16-19., 23-105. pont "Másodfokon eljáró hatóság" oszlopában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság",

f) 2., 4., 6-10., 15., 20. és 21. pont "Első fokon eljáró hatóság" oszlopában az "Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "előzetes vizsgálat tekintetében az illetékes első fokon eljáró környezetvédelmi hatóság, a vízügyi hatósági eljárás tekintetében az illetékes első fokon eljáró vízügyi hatóság",

g) 22. pont "Első fokon eljáró hatóság" oszlopában a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "előzetes vizsgálat tekintetében az illetékes első fokon eljáró környezetvédelmi hatóság, a vízügyi hatósági eljárás tekintetében az illetékes első fokon eljáró vízügyi hatóság",

h) 2., 4., 6-10., 15., 20-22. pont "Másodfokon eljáró hatóság" oszlopában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "előzetes vizsgálat tekintetében a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság, a vízügyi hatósági eljárás tekintetében a másodfokon eljáró vízügyi hatóság"

szöveg lép.

(2) A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 24. melléklet szerint módosul.

73. A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

73. § A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

74. A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

74. § A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

75. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 1., 3., 5-10., 12., 14., 16-24., 28., 29-30. pont

a) "Első fokon eljáró hatóság" oszlopában a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Vízügyi Hatóság",

b) "Másodfokon eljáró hatóság" oszlopában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

(2) A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 27. melléklet szerint módosul.

76. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

76. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget" szöveg lép.

77. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

77. § Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

78. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 11. pont "Szakhatóság" oszlopában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg lép.

(2) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. pont "Szakhatóság" oszlopában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg lép.

79. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 7. § (4) bekezdés c) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget",

c) 7. § (4) bekezdés c) pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget"

szöveg lép.

80. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

80. § (1) A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területfejlesztési koncepciók és programok véleményezésére jogosult szervek)

"15. az érintett területi államigazgatási szervek közül:

a) illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség,

b) illetékes vízügyi hatóság,

c) működési területével érintett nemzeti park igazgatóság,

d) működési területével érintett vízügyi igazgatóság,

e) Nemzeti Környezetügyi Intézet működési területtel érintett területi kirendeltsége."

(2) A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területrendezési tervek véleményezésére jogosult szervek)

"13. az érintett területi államigazgatási szervek közül:

a) illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség,

b) működési területével érintett nemzeti park igazgatóság,

c) működési területével érintett vízügyi igazgatóság,

d) a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,

e) illetékes vízügyi hatóság,

f) fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,

g) a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,

h) a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve,

i) illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala földhivatala,

j) illetékes állami főépítész,

k) Nemzeti Környezetügyi Intézet működési területtel érintett területi kirendeltsége;"

81. A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

81. § A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

b) 1. §b) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség"

szöveg lép.

82. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

82. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. melléklete a 28. melléklet szerint módosul.

(2) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. pont b) és c) alpont az "Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési tervének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek" oszlopában a "Nemzeti Környezetügyi Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Főigazgatóság" szöveg lép.

83. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

83. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg lép.

84. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

84. § Hatályát veszti a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése.

85. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 1. melléklete a 29. melléklet szerint módosul.

(2) Az R18. 2. melléklete a 30. melléklet szerint módosul.

86. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

86. § (1) Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete a 31. melléklet szerint módosul.

(2) Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete a 32. melléklet szerint módosul.

87. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

87. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdésében és 60/B. § (7) bekezdésében a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége" szövegrészek helyébe a "vízügyi igazgatóság" szöveg lép.

88. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

88. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 11/A. § (1) és (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

89. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete a 33. melléklet szerint módosul.

(2) A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 34. melléklet szerint módosul.

90. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

90. § (1) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) C:4 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg,

b) D:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) B:6 mezőjében a "vízjogi engedélyek" szövegrész helyébe a "vízügyi hatósági engedélyek" szöveg,

d) C:6 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "területi vízügyi hatóság" szöveg,

e) D:6 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

(2) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 35. melléklet szerint módosul.

91. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

91. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 37. §-a a következő z) ponttal egészül ki:

[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"z) vízgazdálkodásért"

[felelős tagja.]

(2) A Statútum 39. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a vízgazdálkodásról,

b) a vízügyi hatósági eljárásról,

c) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,

d) a vízügyi sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról,

e) az ár- és belvízvédekezésről, beleértve az árvízi biztonság növelését is,

f) a nagyvízi meder és a parti sáv hasznosításáról és kezelésének rendjéről,

g) a mezőgazdasági célú vízszolgáltatásról,

h) a vízgazdálkodási társulatokról,

i) a vízminőségi kárelhárításról,

j) a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről,

k) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről,

l) a települési szennyvízelvezetésről,

m) a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról,

n) az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve az ivóvízminőség-javításról,

o) az agrárpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve a mezőgazdasági célú vízgazdálkodásról - ideértve a termálvíz mezőgazdaságban történő hőenergia és haltermelési célú hasznosítását is -

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki."

(3) A Statútum 40. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5b) A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért és a vízgazdálkodásért való felelőssége körében

a) irányítja a vízügyi hatósági tevékenységet,

b) irányítja az Országos Vízügyi Főigazgatóságot és a területi vízügyi igazgatóságokat,

c) végzi az ár- és belvízvédekezés országos irányítását,

d) irányítja a vízrajzi tevékenység ellátását,

e) felügyeli a vízminőségi kárelhárítás végrehajtását,

f) irányítja az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció, valamint az árvízvédelmi és vízrendezési stratégia és koncepció kidolgozását,

g) irányítja az integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül, gondoskodik a hajóút-kitűzési, a víziút-fenntartási tevékenységekről,

h) közreműködik a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában,

i) felügyeli a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtását, a part-, meder-és vízszint-szabályozási feladatokat, a partvonal-szabályozási teendőket,

j) irányítja a lokalizációs tervek korszerűsítését, a lokalizációs fejlesztéseket,

k) gondoskodik a folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséről, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról, a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felméréséről,

l) felügyeli a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő vizekkel történő gazdálkodást, a vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemeltetését és a rekonstrukciós feladatokat,

m) gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult állami létesítmények fenntartásáról és a szükséges források biztosításáról,

n) az agrárpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a mezőgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatokat, ideértve a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények mezőgazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási célú fejlesztésének, üzemeltetésének, valamint fenntartásának szervezését, irányítását,

o) irányítja az ivóvízbázis-védelmi célprogramot, felügyeli az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos feladatokat,

p) ellátja a nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megvalósítási programhoz kapcsolódó feladatokat,

q) részt vesz a víziközmű-szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban,

r) ellátja az országhatárokon átterjedő vízszennyezésekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, az Európai Unióval történő együttműködés feltételeinek biztosításáról,

s) gondoskodik a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásáról, és biztosítja a képviseletet, jóváhagyja a szomszédos államokkal kötött vízgazdálkodási egyezmények rendelkezéseiből eredő kérdések megtárgyalására létrehozott bizottságok, illetve a kormánymeghatalmazottak üléseiről készült jegyzőkönyveket, valamint a bizottságok és kormánymeghatalmazottak határozatait,

t) gondoskodik a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekről."

(4) A Statútum 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében közreműködik a mezőgazdasági célú vízgazdálkodásról szóló jogszabályok, stratégiák, programok előkészítésében."

(5) A Statútum

a) 94. § m) pontjában a "vízgazdálkodásért" szövegrész helyébe a "vízvédelemért",

b) 113. § (1) bekezdés s) pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget"

szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a Statútum

a) 95. § a) pontja,

b) 96. § (2) bekezdése,

c) 97. § (3) bekezdés b) pontjában "a víz," szövegrész,

d) 99. § (3) bekezdés c) pontjában a " , valamint a mezőgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás" szövegrész,

e) 109. § (1) bekezdés f) pontja, valamint (6) és (7) bekezdése.

92. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

93. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

93. § (1) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.)

a) 1. § (1) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

b) 1. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget"

szöveg lép.

(2) Az R19.

a) 1. § (1) és (3) bekezdésében, 1. § (4) bekezdés a) pontjában, 1. § (5) bekezdésében, 2. § (1)-(3) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében az "OKTVF" szövegrészek helyébe az "OKTF",

b) 1. § (6) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében az "OKTVF-fel" szövegrész helyébe az "OKTF-fel",

c) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "OKTVF-et" szövegrész helyébe az "OKTF-et",

d) 3. § (1) bekezdés b) pontjában, 4. § (1) bekezdés b) pontjában az "OKTVF-hez" szövegrészek helyébe az "OKTF-hez",

e) 6. § (4) bekezdésében az "OKTVF-nek" szövegrész helyébe az "OKTF-nek"

szöveg lép.

94. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

94. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 23/A. § (2) és (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, vagy a területi vízügyi hatóság" szöveg lép.

(2) Az R20. 3. melléklete a 36. melléklet szerint módosul.

95. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

95. § A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.)

a) 4. melléklete a 37. melléklet,

b) 5. melléklete a 38. melléklet

szerint módosul.

96. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

96. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.)

a) 23. § (1) bekezdés e) pontjában, 23. § (2) bekezdés e) pontjában, 23. § (3) bekezdésében és 23. § (4) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe az "első fokon eljáró vízvédelmi hatóságot" szöveg, az "az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságot",

b) 23. § (6) bekezdés e) pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget",

c) 25/A. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget",

d) 25/A. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség"

szöveg lép.

(2) Az R22. 4. melléklete a 39. melléklet szerint módosul.

97. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

97. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 27. § (1) és (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 29. § (3) bekezdés b) pontjában, 30. § (1) és (2) bekezdésében, 30. § (3) bekezdésében, 30. § (4)-(7) bekezdésében, 30. § (8) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 31. § (4) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 32. § (5) bekezdésében, 32. § (6) bekezdésében, valamint 33. § (2) és (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget",

b) 28. § (1) bekezdésében, 28. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 31. § (4) bekezdésében az " , a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságot",

c) 32. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságot",

d) 31. § (2) és (3) bekezdésében, 32. § (6) bekezdés c) pontjában, valamint 32. § (7) bekezdés e) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

e) 31. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség vízügyi" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság vízvédelmi"

szöveg lép.

98. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

98. § (1) Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 1. § (3) bekezdésében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg lép.

(2) Az R23. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) 2-4. pont

aa) "Első fokon eljáró hatóság" megjelölésű oszlopában a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

ab) "Másodfokon eljáró hatóság" megjelölésű oszlopában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

b) 6. pont

bb) "A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek" megjelölésű oszlopában a "vízjogi engedélyek" szövegrész helyébe a "vízügyi hatósági és vízvédelmi engedélyek",

bc) "Első fokon eljáró hatóság" megjelölésű oszlopában a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Vízügyi Hatóság" szöveg, "Másodfokon eljáró hatóság" megjelölésű oszlopában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

(3) Az R23. 2. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

99. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

99. § (1) Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 1. § (4) bekezdésében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg lép.

(2) Az R24. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:2 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

b) E:2 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

c) C:6 mezőjében a "Vízjogi engedélyek" szövegrész helyébe a "Vízügyi hatósági és vízvédelmi engedélyek",

d) D:6 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Vízügyi Hatóság",

e) E:6 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

(3) Az R24. 2. melléklete a 41. melléklet szerint módosul.

100. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

100. § (1) Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgálat lefolytatását és annak alapján a jelentés elkészítését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH), a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI), a Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI) és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) bevonásával, valamint az 1. mellékletben megjelölt közigazgatási szerv közreműködésével végzi."

(2) Az R25. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MBFH a koncessziós pályázatban kiírni tervezett területre és térrészre az MFGI, az OVF és a NeKI bevonásával komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmányt (a továbbiakban: tanulmány) készít."

(3) Az R25. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A NeKI a 2. melléklet 3.4. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg.

(4) Az OVF a 2. melléklet 1.4. pontjának elkészítéséhez szükséges adatokat és tájékoztatást, valamint a 2. melléklet 3.2. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg."

(4) Az R25. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MBFH a jelentés elkészítésében való közreműködésért a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek 80 000 forint, a vízügyi hatóságnak 80 000 forint költségtérítést fizet. A fizetési kötelezettséget a 6. § (6) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 15 napon belül, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlára, átutalási megbízással kell teljesíteni."

(5) Az R25. 4. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség és a vízügyi hatóság" szöveg, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében a "Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség és a vízügyi hatóság" szöveg lép.

(6) Az R25. 2. melléklete a 42. melléklet szerint módosul.

101. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

101. § Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete a 43. melléklet szerint módosul.

102. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

102. § (1) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

c) C:4 mezőjében a "vízjogi hatósági eljárások" szövegrész helyébe a "vízügyi hatósági és vízvédelmi eljárások",

d) D:4 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Vízügyi Hatóság",

e) E:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

(2) Az R26. 2. melléklete a 44. melléklet szerint módosul.

103. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

103. § (1) A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség",

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

c) C:6 mezőjében a "vízjogi hatósági eljárások" szövegrész helyébe a "vízügyi hatósági és vízvédelmi eljárások",

d) D:6 mezőjében a"Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a"Vízügyi Hatóság",

e) E:6 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

(2) Az R27. 2. melléklete a 45. melléklet szerint módosul.

104. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

104. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel, valamint vízügyi hatósággal"

b) 23. § (2) bekezdésében, 23. § (12) bekezdésében és 29. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, valamint vízügyi hatóság"

szöveg lép.

105. A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

105. § (1) A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 1. mellékletében foglalt táblázat

a) C:2 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) D:2 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) C:3 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Vízügyi Hatóság" szöveg,

d) D:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

(2) Az R28. 2. melléklete a 46. melléklet szerint módosul.

106. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

106. § (1) A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:4 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Vízügyi Hatóság" szöveg,

d) E:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

(2) Az R29. 2. melléklete a 47. melléklet szerint módosul.

107. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

107. § (1) A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:7 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Vízügyi Hatóság" szöveg,

d) E:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

(2) Az R30. 2. melléklete a 48. melléklet szerint módosul.

108. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

108. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget" szöveg lép.

109. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

109. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 12. § (5) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

b) 23. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot" szöveg

lép.

110. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

110. § (1) A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 2. melléklete a 49. melléklet szerint módosul. (2) Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:6 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság" szöveg,

d) E:6 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

111. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

111. § Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Természettudományi Szakbizottság:

3.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (2 fő),

b) a vidékfejlesztésért felelős miniszter (1 fő),

c) a vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium környezet- és természetvédelemért felelős szervezeti egysége (2 fő),

d) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1 fő),

e) az Országos Meteorológiai Szolgálat (1 fő),

f) a vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium vízügyért felelős szervezeti egysége (1 fő),

g) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1 fő),

h) az Országgyűlés fenntartható fejlődésért felelős bizottságának elnöke (1 fő);"

112. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

112. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a) 23. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. § záró szövegrészében, 28. § (1)-(5) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésének záró szövegrészében, 30. § (4) bekezdésében, 30. § (5) és (6) bekezdés záró szövegrészében, valamint 31. § (2) és (3) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget",

b) 24. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóságot",

c) 27. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 29. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 29. § (2) bekezdésében, valamint 30. § (7) bekezdés záró szövegrészében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, valamint Országos Vízügyi Hatóságot"

szöveg lép.

113. Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

113. § (1) Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 2. melléklete az 50. melléklet szerint módosul.

(2) Az R32. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg

lép.

114. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

114. § (1) A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 2. melléklete az 51. melléklet szerint módosul.

(2) Az R33. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:6 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság" szöveg,

d) E:6 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

115. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

115. § (1) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.) 2. melléklete az 52. melléklet szerint módosul.

(2) Az R34. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:4 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:7 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság" szöveg,

d) E:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

116. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

116. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.) 2. melléklete az 53. melléklet szerint módosul.

(2) Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi hatósági eljárások vonatkozásában a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a vízügyi hatósági eljárások vonatkozásában a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi hatósági eljárások vonatkozásában az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a vízügyi hatósági eljárások vonatkozásában az Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

117. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

117. § (1) A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.) 2. melléklete az 54. melléklet szerint módosul.

(2) Az R36. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:6 mezőjében a "Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Tiszántúli Vízügyi Hatóság" szöveg,

d) E:6 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

118. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

118. § (1) Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.) 2. melléklete az 55. melléklet szerint módosul.

(2) Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg

lép.

119. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

119. § (1) A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.) 2. melléklete az 56. melléklet szerint módosul.

(2) Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:7 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság" szöveg,

d) E:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

120. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

120. § (1) A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.) 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vasútbiztonsági engedély birtokában a 4. mellékletben felsorolt tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési hatóság, továbbá a 4. melléklet a) pont ae)-ag) alpontjában, c) pont ca)-cb), valamint ce)-cf) alpontjában meghatározott esetekben a tevékenység helye szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére is be kell jelenteni."

(2) Az R39. 33. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, valamint a területi vízügyi hatóság" szöveg lép.

121. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

121. § (1) A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.) 2. melléklete az 57. melléklet szerint módosul.

(2) Az R40. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) C:2 mezőjében az "illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg,

b) D:2 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) C:3 mezőjében az "illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "illetékes vízügyi hatóság" szöveg,

d) D:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

122. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

122. § (1) A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 2. melléklete az 58. melléklet szerint módosul.

(2) Az R41. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a "Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:4 mezőjében a "Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

d) E:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

e) D:6 mezőjében a "Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság" szöveg,

f) E:6 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

123. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

123. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.)

a) 18. § (7) bekezdésében és 35. § (13) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 20. § (3) bekezdés c) pontjában és 48. § (3) bekezdés c) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel, valamint a területi vízügyi hatósággal",

c) 6. mellékletében foglalt táblázat D:9, D:11, D:12 és D:13 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

d) 6. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "területi vízügyi hatóság",

e) 6. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, a vízvédelem tekintetében az első fokon eljáró vízvédelmi hatóság", az E:14 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a vízvédelem tekintetében a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóság",

f) 7. melléklet II. pont "2. szakasz: integrált építési engedélyezési szakaszban közreműködő szakhatóság" alpontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

g) 7. melléklet II. pont "2. szakasz: integrált építési engedélyezési szakaszban közreműködő szakhatóság" alpontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

h) 7. melléklet II. pont "1. szakasz: telepítési hatásvizsgálati szakaszban" alpontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, a vízvédelem tekintetében az első fokon eljáró vízvédelmi hatóság", D:5 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a vízvédelem tekintetében a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóság

szöveg lép.

124. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

124. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete az 59. melléklet szerint módosul.

125. A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

125. § A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg,

c) 3. §-ában az "OKTVF-hez" szövegrész helyébe az "OKTF-hez" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az "OKTVF-et" szövegrész helyébe az "OKTF-et" szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében az "OKTVF" szövegrész helyébe az "OKTF" szöveg

lép.

126. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

126. § A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget", valamint az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget" szöveg lép.

127. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

127. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg lép.

128. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

128. § A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 11. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

b) 11. § (2) és (3) bekezdésében az "OKTVF" szövegrész helyébe az "OKTF" szöveg

lép.

129. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

129. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek" szöveg lép.

130. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

130. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

b) 8. § (2) és (4) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, a 14. § (5) bekezdésében az "OKTVF" szövegrészek helyébe az "OKTF" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében az "OKTVF-nek" szövegrész helyébe az "OKTF-nek" szöveg

lép.

131. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

131. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek" szöveg,

b) 13. § (6) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeket" szöveg,

c) 10. § (2) és (4) bekezdésében, 12. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 13. § (1), (4)-(8) bekezdésében, 14. § (4), (8) és (9) bekezdésében, 15. § (1)-(4) bekezdésében, 16. § (1) és (2) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében és 25. § (1)-(3) bekezdésében az "OKTVF" szövegrészek helyébe az "OKTF" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében, 12. § (4) és (5) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében az "OKTVF-nek" szövegrész helyébe az "OKTF-nek" szöveg

lép.

132. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

132. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) 8. § (2) és (6) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében az "OKTVF" szövegrész helyébe az "OKTF" szöveg

lép.

133. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

133. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek" szöveg,

b) 12. § (6) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeket" szöveg,

c) 10. § (2) és (4) bekezdésében, 11. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 12. § (1), (4)-(8) bekezdésében, 13. § (3), (7) és (8) bekezdésében, 14. § (1)-(3) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1)-(4) bekezdésében, valamint 26. § (1) és (2) bekezdésében az "OKTVF" szövegrészek helyébe az "OKTF" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében, 11. § (4)-(5) bekezdésében az "OKTVF-nek" szövegrész helyébe az "OKTF-nek" szöveg

lép.

134. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

134. § (1) A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 2. melléklete a 60. melléklet szerint módosul.

(2) Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:4 mezőjében az "Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

b) E:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) D:5 mezőjében az "Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

d) E:5 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

e) D:7 mezőjében az "Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe az "Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság" szöveg,

f) E:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg

lép.

135. A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet módosítása

135. § (1) A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R44.) 1. melléklete a 61. melléklet szerint módosul.

(2) Az R44. 2. melléklete a 62. melléklet szerint módosul.

136. A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

136. § (1) A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R45.) 2. melléklete a 63. melléklet szerint módosul.

(2) Az R45. 3. melléklete a 64. melléklet szerint módosul.

137. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

137. § (1) Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3, E:3, D:4 és E:4 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi",

b) D:6 mezőjében a "Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság",

c) E:6 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság"

szöveg lép.

(2) Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 65. melléklet szerint módosul.

138. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

138. § (1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 57/2013. Korm. rendelet) 4. §-a következő g) ponttal egészül ki:

(A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban)

"g) annak elbírálása kérdésében, hogy a földtani közeg és a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a földtani közeget és a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak, az elsőfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes vízvédelmi hatóságot, a másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságot"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(2) Az 57/2013. Korm. rendelet

a) 4. § b) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget", az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi",

b) 9. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség"

szöveg lép.

139. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

139. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 17. § (9) bekezdésében, 18. § (2) bekezdés c) pontjában, 51. § (1) bekezdés b) pontjában és 87. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "vízügyi",

b) 51. § (2) bekezdésében a "vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe a "vízgazdálkodási szakkérdésekben az Országos Vízügyi Hatóságot, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget"

szöveg lép.

140. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

140. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. melléklet szerinti politikai hatás kritériuma teljesülésének lehetősége tekintetében az illetékes kormánymegbízott, a környezeti hatás kérdésében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség véleményt nyilvánít."

141. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

141. § Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R46.) 2. melléklete a 66. melléklet szerint módosul.

142. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

142. § (1) A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R47.) 1. melléklete a 67. melléklet szerint módosul.

(2) Az R47. 2. melléklete a 68. melléklet szerint módosul.

143. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

143. § (1) A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R48.) 1. melléklete a 69. melléklet szerint módosul.

(2) Az R48. 2. melléklete a 70. melléklet szerint módosul.

144. A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

144. § (1) A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R49.) 1. melléklete a 71. melléklet szerint módosul.

(2) Az R49. 2. melléklete a 72. melléklet szerint módosul.

145. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

145. § (1) A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R50.) 1. melléklete a 73. melléklet szerint módosul.

(2) Az R50. 2. melléklete a 74. melléklet szerint módosul.

146. A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

146. § (1) A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R51.) 1. melléklete a 75. melléklet szerint módosul.

(2) Az R51. 2. melléklete a 76. melléklet szerint módosul.

147. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

147. § A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R52.) 2. melléklete a 77. melléklet szerint módosul.

148. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

148. § (1) Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.) 1. melléklete a 78. melléklet szerint módosul.

(2) Az R53. 2. melléklete a 79. melléklet szerint módosul.

149. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

149. § (1) A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R54.) 1. melléklete a 80. melléklet szerint módosul.

(2) Az R54. 2. melléklete a 81. melléklet szerint módosul.

150. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

150. § (1) A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R55.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A területi hulladékgazdálkodási tervet és a területi megelőzési programot

a) az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

b) a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

c) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

d) a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

e) a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

f) a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

g) a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

h) az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

i) a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,

j) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

illetékességi területére kell elkészíteni."

(2) Az R55. 1. melléklete a 82. melléklet szerint módosul.

151. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

151. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)",

b) 8. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében az "OKTVF" szövegrész helyébe az "OKTF"

szöveg lép.

152. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

152. § A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)",

b) 1. mellékletében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez",

c) 2. mellékletében az "OKTVF" szövegrész helyébe az "OKTF"

szöveg lép.

153. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

153. § A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete a 83. melléklet szerint módosul.

154. Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

154. § (1) Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R56.) 1. melléklete a 84. melléklet szerint módosul.

(2) Az R56. 2. melléklete a 85. melléklet szerint módosul.

155. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

155. § (1) A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R57.) 1. melléklete a 86. melléklet szerint módosul.

(2) Az R57. 2. melléklete a 87. melléklet szerint módosul.

156. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

156. § A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. melléklete a 88. melléklet szerint módosul.

157. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

157. § (1) A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R58.) 1. melléklete a 89. melléklet szerint módosul.

(2) Az R58. 2. melléklete a 90. melléklet szerint módosul.

158. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

158. § (1) A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R59.) 1. melléklete a 91. melléklet szerint módosul.

(2) Az R59. 2. melléklete a 92. melléklet szerint módosul.

159. A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

159. § (1) A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R60.) 1. melléklete a 93. melléklet szerint módosul.

(2) Az R60. 2. melléklete a 94. melléklet szerint módosul.

160. Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

160. § (1) Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R61.) 1. melléklete a 95. melléklet szerint módosul.

(2) Az R61. 2. melléklete a 96. melléklet szerint módosul.

161. Hatálybalépés

161. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 40/2002. Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
4.Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi és egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
A tevékenység zajvédelmi
hatásterületének megállapítása, a
technológiából származó
környezetterhelések kockázatának
hulladékgazdálkodási előírások alapján
történő megítélése, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az
elérhető legjobb technika alapján
meghatározott levegővédelmi
követelményeknek és előírásoknak,
valamint a védelmi övezet kijelölési
szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció,
illetve a létesítmény zajkibocsátása a
tervdokumentációban foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem követelményeinek,
c) az építmény vagy tevékenység a
természet és a táj védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e,
d) az építés során keletkező hulladékok
besorolása, a bontás során keletkező
hulladék mennyisége és besorolása, az
építmények kialakítása megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
követelményeknek,
e) az építési tevékenység és az
építményben folytatott tevékenység
alapján jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Közép-Tisza-
vidéki
Környezet-
védelmi és
Természet-
védelmi
Felügyelőség
Országos
Környezet-
védelmi és
Természet-
védelmi
Főfelügyelőség

2. A 40/2002. Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
4a.Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi és egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
Az épületnek az árvíz és a jég
levonulására, a mederfenntartásra
gyakorolt hatásának vizsgálata,
továbbá annak elbírálása, hogy a
tevékenység a felszín alatti vizek, az
ivóvízbázis védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi
Hatóság
Országos
Vízügyi
Hatóság

2. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységek

Részvízgyűjtő/alegységTervezet összeállító Vízügyi Igazgatóság
1 Duna közvetlen részvízgyűjtőÉDUVIZIG, Győr
1-1SzigetközÉDUVIZIG, Győr
1-2Rábca és a FertőÉDUVIZIG, Győr
1-3RábaNYUDUVIZIG, Szombathely
1-4MarcalÉDUVIZIG, Győr
1-5Bakony-ér és ConcóÉDUVIZIG, Győr
1-6AltalérÉDUVIZIG, Győr
1-7GerecseÉDUVIZIG, Győr
1-8IpolyKDVVIZIG, Budapest
1-9Közép-DunaKDVVIZIG, Budapest
1-10Duna-völgyi-főcsatornaADUVIZIG, Baja
1-11SióKÖDUVIZIG, Székesfehérvár
1-12KaposKÖDUVIZIG, Székesfehérvár
1-13Észak-Mezőföld és Keleti-BakonyKÖDUVIZIG, Székesfehérvár
1-14Velencei-tóKÖDUVIZIG, Székesfehérvár
1-15Alsó-Duna jobb partDÉDUVIZIG, Pécs
1-16Felső-BácskaADUVIZIG, Baja
2 Tisza részvízgyűjtőKÖTIVIZIG, Szolnok
2-1Felső-TiszaFETIVIZIG, Nyíregyháza
2-2Szamos-KrasznaFETIVIZIG, Nyíregyháza
2-3Lónyay-főcsatornaFETIVIZIG, Nyíregyháza
2-4BodrogközÉVIZIG, Miskolc
2-5Tokaj-hegyaljaÉVIZIG, Miskolc
2-6Sajó a BódvávalÉVIZIG, Miskolc
2-7Hernád, TaktaÉVIZIG, Miskolc
2-8Bükk és Borsodi-MezőségÉVIZIG, Miskolc
2-9Hevesi-síkKÖTIVIZIG, Szolnok
2-10ZagyvaKÖTIVIZIG, Szolnok
2-11TarnaÉVIZIG, Miskolc
2-12Nagykőrösi-homokhátKÖTIVIZIG, Szolnok
2-13Kettős-KörösKÖVIZIG, Gyula
2-14Sebes-KörösKÖVIZIG, Gyula
2-15BerettyóTIVIZIG, Debrecen
2-16Hármas-KörösKÖVIZIG, Gyula
2-17Hortobágy-BerettyóTIVIZIG, Debrecen
2-18NagykunságKÖTIVIZIG, Szolnok
2-19KurcaATIVIZIG, Szeged
2-20Alsó-Tisza jobb partATIVIZIG, Szeged
2-21MarosATIVIZIG, Szeged
3 Dráva részvízgyűjtőDÉDUVIZIG, Pécs
3-1MuraNYUDUVIZIG, Szombathely
3-2Rinya-menteDÉDUVIZIG, Pécs
3-3Fekete-vízDÉDUVIZIG, Pécs
4 Balaton részvízgyűjtőKÖDUVIZIG, Székesfehérvár
4-1ZalaNYUDUVIZIG, Szombathely
4-2Balaton közvetlenKÖDUVIZIG, Székesfehérvár

3. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 157/2005. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
5.1. Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati engedély
nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő létesítmény
esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen,
továbbá - egyedi tájérték, természeti
terület és országos jelentőségű védett
természeti terület, Natura 2000 terület
vagy barlang védőövezete esetén -
belterületen valósítják meg.
2. Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Khvr.) 1. § (3)
bekezdésében foglalt vizsgálatra az
eljárást megelőzően más hatósági
eljárásban nem került sor, az alábbi
létesítmények esetében:
a) hőtermelő létesítmény esetén 50
MW kimenő teljesítmény alatt;
b) távhővezeték település külterületén
felszín felett vezetve (kivéve üzemen
belüli vezeték) védett természeti
területen, Natura 2000 területen,
barlang védőövezetén 1 km hossz
alatt; nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen, nem
barlang védőövezetén 10 km hossz
alatt.
1. Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek,
az elérhető legjobb technika
alapján meghatározott
levegővédelmi követelményeknek
és előírásoknak, a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem
követelményeinek, valamint a
tájvédelem jogszabályban
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e. A
védelmi övezetre vonatkozó
feltételek meghatározása.
2. A 2. számú bevonási és
közreműködési feltétel esetén
annak elbírálása kérdésében, hogy
a Khvr. 5. számú mellékletében
foglalt követelmények alapján a
tervezett létesítmény kapcsán
jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezet-
védelmi és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezet-
védelmi és
Természet-
védelmi
Főfelügyelőség

2. A 157/2005. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
5a.Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati engedély
nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő létesítmény
esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen,
továbbá - egyedi tájérték, természeti
terület és országos jelentőségű védett
természeti terület, Natura 2000 terület
vagy barlang védőövezete esetén -
belterületen valósítják meg.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység az
ivóvízbázisok védelme
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
vízügyi hatóságOrszágos
Vízügyi
Hatóság

4. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
1.szennyvíztisztító
telep
Budapest, XXI.
ker. (hrsz. 210005-
210020)
vízjogi engedélyKözép-Duna -
völgyi
Vízügyi Hatóság
(VH)
Országos
Vízügyi Hatóság (a
továbbiakban:
OVH)
2.általános
építésügyi hatósági
engedély a
központi épületre
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
3.külső szállítási
infrastruktúra
Budapest, XXI.
ker. (hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)
építési engedélyBudapest Főváros
Kormányhivatalának
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
4.főgyűjtőBudapest, L., III.,
XI. ker. 7 km
hosszúságú
főgyűjtője
vízjogi engedélyKözép-Duna -
völgyi VH
OVH
5.átemelőBudapest, IX. ker.,
Ferencváros (hrsz.
38040)
vízjogi engedélyKözép-Duna - völgyi
VH
OVH
6.átemelőBudapest, XI. ker.,
Kelenföld (hrsz.
4005, 4008)
vízjogi engedélyKözép-Duna - völgyi
VH
OVH
7.átemelőBudapest, XI. ker.,
Albertfalva (hrsz.
43587)
vízjogi engedélyKözép-Duna - völgyi
VH
OVH
8.folyó alatti
átvezetés
Budapest, IX-
XXI. ker. összes
folyó alatti
átvezetése
vízjogi engedélyKözép-Duna - völgyi
VH
OVH
9.folyó alatti
átvezetés
Budapest, XI-
XXI. ker. összes
folyó alatti
átvezetése
vízjogi engedélyKözép-Duna - völgyi
VH
OVH
10.komposztáló telepBudapest XVIII.
ker. (hrsz. 140018)
általános
építésügyi hatósági
engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

B) Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
1.szennyvíztisztító
telep
Zalaegerszeg
(hrsz. 0940)
vízjogi engedélyNyugat-dunántúli
VH
OVH
2.iszaptározóZalaszentistván
(hrsz. 035)
vízjogi engedélyNyugat-dunántúli
VH
OVH
3.csatornabővítésZalaegerszeg,
Alsónemesapáti,
Bocfölde,
Boncodfölde,
Csatár, Kávás,
Kisbucsa, Kispáli,
Nemesapáti,
Nemeshetés,
Pusztaszentlászló,
Söjtör települések
összes csatornája
vízjogi engedélyNyugat-dunántúli
VH
OVH
4.csatorna-
rekonstrukció
Zalaegerszeg
összes csatornája
vízjogi engedélyNyugat-dunántúli
VH
OVH

C) Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
1.szennyvíztisztító
telep
Zirc (hrsz. 0211)vízjogi engedély
(módosítás)
Közép-dunántúli
VH
OVH
2.szennyvíztisztító
telep
Hegyesd (hrsz.
079)
vízjogi engedély
(módosítás)
Közép-dunántúli
VH
OVH
3.csapadékvízgyűjtő
csatorna
Veszprém (43-T-
0, 43-O-0 sz.
csatornák)
vízjogi engedélyKözép-dunántúli
VH
OVH

5. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R11. 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

" 2. Általános építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
Vízvédelemterületi vízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság
Közlekedés
- közútBudapest Főváros
Kormányhivatalának Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központj a
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Bányászatilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elől el nem zárt magánutak
esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban Budapest
Főváros Kormányhivatala
földhivatala
földügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és műszaki biztonsági
hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

2. Az R11. 2. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

" 3. Útügyi építési engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi ésOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi FelügyelőségTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Vízvédelemterületi vízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság
Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)illetékes fővárosi és megyei
hivatal járási építésügyi hivatalakormányhivatal építésügyi és
vagy járási építésügyi ésörökségvédelmi hivatala
örökségvédelmi hivatala, műemléket
érintő ügyben a járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatal
Közlekedés
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi HivatalaKözpontja
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasútNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
és a hozzá csatlakozóÚtügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaKözpontja
iparvágányok esetén
b)a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány,
valamint a saját használatú vasút
esetén
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minősített belvizetNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
és kikötőt érintő ügyekben (azÚtügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaKözpontja
úszóműves kikötő kivételével)
b)a vízi úttá nem minősített
belvizet és úszóműves kikötőt
érintő ügyekben
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Bányászatterületileg illetékes
bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetébena) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
b) az egyéb országos közutak,b) illetékes megyei rendőr-
helyi közutak és közforgalomfőkapitányság, a fővárosban a
elől el nem zárt magánutak
esetében
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
Honvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban a Fővárosi
kormányhivatal földhivatala
földügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészetiNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
igazgatóságaHivatal
Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és műszaki biztonsági
hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

6. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

ABCDEF
1Sor-
szám
LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
21.hulladéklerakó
telep
Királyszentistván
(hrsz. 017)
egységes
környezethasznála-
ti engedély
Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
(KTF)
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
(a továbbiakban:
OKTF)
3építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra,
utóérlelő
csarnokra,
komposztáló
csarnokra
Veszprémi Járási
Hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala
4vízjogi engedélyKözép-Dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
52.BekötőútKirályszentistván
- a 7213. sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre
építési engedélyVeszprém Megyei
Kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
6vízjogi engedélyKözép-Dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet B) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

ABCDEF
1Sor-
szám
LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú
engedélyező
hatóság
Másodfokú
engedélyező
hatóság
21.hulladéklerakó
telep
Nyíregyháza
(hrsz. 02350)
vízjogi engedélyFelső-
Tiszavidéki
Vízügyi Hatóság
Országos
Vízügyi Hatóság
3építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra, utóérlelő
csarnokra,
komposztáló
csarnokra
Nyíregyházi
Járási Hivatal
járási építésügyi
és
örökségvédelmi
hivatala
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
42.bekötőútNyíregyháza - a
Nyíregyházát
elkerülő (épülő)
4. sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre
vízjogi engedélyFelső-
Tiszavidéki
Vízügyi Hatóság
Országos
Vízügyi Hatóság
53.hulladéklerakó
telep
Kisvárda (hrsz.
68)
egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)
Felső-
Tiszavidéki KTF
OKTF
6építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra
Nyíregyházi
Járási Hivatal
járási építésügyi
és
örökségvédelmi
hivatala
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
7vízjogi engedélyFelső-
Tiszavidéki
Vízügyi Hatóság
Országos
Vízügyi Hatóság
84.bekötőútKisvárda - a
4108. és
4109. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre
építési engedélySzabolcs-
Szatmár- Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központi
Hivatala
9vízjogi engedélyFelső-
Tiszavidéki
Vízügyi Hatóság
Országos
Vízügyi Hatóság
105.hulladéklerakó
telep
Nagyecsed
(hrsz. 188)
egységes környezethasználati engedély (módosítás)Felső-
Tiszavidéki KTF
OKTF
11építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-
biológiai
hulladékkezelő
csarnokra
Nyíregyházi
Járási Hivatal
járási építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala
Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
12vízjogi engedélyFelső-
Tiszavidéki
Vízügyi Hatóság
Országos
Vízügyi Hatóság
136.bekötőútNagyecsed - a
4918. sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre
építési engedélySzabolcs-
Szatmár- Bereg
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központi
Hivatala
14vízjogi engedélyFelső-
Tiszavidéki
Vízügyi Hatóság
Országos
Vízügyi Hatóság

7. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

" 2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi ésOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi FelügyelőségTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
közlekedési felügyelőségeKözpontja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaKözpontja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi HivatalaKözpontja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Bányászatterületileg illetékesMagyar Bányászati és Földtani
bányakapitányságHivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetébena) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
b) Országos Rendőr-főkapitányság
elől el nem zárt magánutak
esetében
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
Honvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban a Fővárosi
kormányhivatal földhivatala
földügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
növény- és talajvédelmi igazgatóságaHivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészetiNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
igazgatóságaHivatal
Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és HírközlésiNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság HivatalaHatóság elnöke
Műszaki biztonságfőváros, megyei kormányhivatalMagyar Kereskedelmi
mérésügyi és biztonsági hatóságaEngedélyezési Hivatal

3. Útügyi építési engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi ésOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi FelügyelőségTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)illetékes fővárosi és megyei
hivatal járási építésügyi hivatalakormányhivatal építésügyi és
vagy járási építésügyi ésörökségvédelmi hivatala
örökségvédelmi hivatala, műemléket
érintő ügyben a járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatal
Közlekedés
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi HivatalaKözpontja
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasútNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
és a hozzá csatlakozóÚtügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaKözpontja
iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány,
valamint a saját használatú vasút
esetén
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minősített belvizetNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
és kikötőt érintő ügyekben (az
úszóműves kikötő kivételével)
b) a vízi úttá nem minősített
Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaKözpontja
belvizet és úszóműves kikötőt
érintő ügyekben
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Bányászatterületileg illetékesMagyar Bányászati és Földtani
bányakapitányságHivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetébena) Országos Rendőr-főkapitánysága) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
b) az egyéb országos közutak,b) illetékes megyei rendőr-
helyi közutak és közforgalom
elől el nem zárt magánutak
esetében
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
Honvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban a Fővárosi
kormányhivatal földhivatala
földügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
növény- és talajvédelmi igazgatóságaHivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészetiNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
igazgatóságaHivatal
Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)illetékes fővárosi és megyei
hivatal járási építésügyi éskormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatalaörökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Műszaki biztonságfőváros, megyei kormányhivatal
mérésügyi és biztonsági hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

8. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm rendelethez

A Bátaapátiban építendő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésének engedélyezési eljárása, az eljárás lefolytatására kijelölt első- és másodfokú eljáró hatóságok

LétesítményA létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges engedély
Első fokú eljáró
hatóság
Másodfokú eljáró
hatóság
Kis és közepes
aktivitású
radioaktív
hulladéktároló
Bátaapáti hrsz.:
0112/2, 0114/1,
0115, 0119, 0123/1,
0124/4, 0124/8
környezetvédelmi
engedély
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és
Területvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
[OKTF]
tároló létesítési
engedély
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve
Országos
Tisztifőorvosi Hivatal

9. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R12. 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély:

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
környezetvédelemKözép-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
[OKTF]
építésügySzekszárdi Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Tolna Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonság Igazgatóság
[OAH NBI]
Országos Atomenergia Hivatal
főigazgatója
honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
földművelésügy:
- állategészségügyTolna Megyei Kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
- talaj (termőföld) védelemTolna Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
közlekedésBaranya Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
közlekedési felügyelőségeKözpont
rendészet:
- rendőrségORFK Igazgatásrendészeti
Főosztály
országos rendőrfőkapitány
polgári védelem, tűzvédelemTolna Megyei KatasztrófavédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
IgazgatóságFőigazgatóság
földtan, bányászatPécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
vízügyKözép-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság [OVH]

10. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R13. 3. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
7.Gyorsforgalmi út
esetén.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy
a) a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek,
valamint a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e,
b) az adott tevékenység megfelel-
e az elérhető legjobb technika
alapján meghatározott
levegőtisztaság-védelmi
követelményeknek és
előírásoknak, a levegő minőségére
vonatkozó előírásoknak, valamint
a védelmi övezet kijelölési
szabályainak,
c) az engedélyezési
tervdokumentáció és a létesítmény
zajkibocsátása kielégíti-e a
környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-
e a felszín alatti vizek és
ivóvízbázisok állapotának
védelme,
e) az építésnél az építési és a
bontási hulladékok kezelése,
valamint a hulladékok
felhasználása megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
követelményeknek.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R13. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

(ABCD
Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
7a.Gyorsforgalmi út
esetén.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy az adott tevékenység
megfelel-e a vizek lefolyási
viszonyai vizsgálata
követelményeinek
területi vízügyi
hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

11. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R13. 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
3.Ha a légiforgalmi berendezés
védett természeti területen,
Natura 2000 területen történik
vagy ezekre közvetlen
hatással van, valamint a
légiforgalmi berendezés
telepítéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

12. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R13. 5. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi
létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradá
si engedély
Használatba-
vételi, rendel-
tetéstől eltérő
használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás
átvezetése iránti eljárás)
1.Ha a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvé-
delmi engedély
és egységes
környezethasz-
nálati engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a) a tevékenység a
természet
védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e,
b) a tevékenység
alapján jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környe-
zetvédel-
mi és
természet-
védelmi
felügyelő-
ség
Országos
Környezet-
védelmi és
Természet-
védelmi
Főfelügye-
lőség
NEMIGENIGEN

2. Az R13. 5. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi
létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradá
si engedély
Használatba-
vételi, rendel-
tetéstől eltérő
használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás
átvezetése iránti eljárás)
1a.Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és
egységes
környezethaszná-
lati engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység a
felszíni vizek
védelmére
vonatkozó
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
első fokon
eljáró
vízvédelmi
hatóság
másodfokon
eljáró
vízvédelmi
hatóság
IGENNEMNEM

3. Az R13. 5. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi
létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradá
si engedély
Használatba-
vételi, rendel-
tetéstől eltérő
használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás
átvezetése iránti eljárás)
1.Ha a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvé-
delmi engedély
és egységes
környezethasz-
nálati engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a) a tevékenység a
természet
védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e,
b) a tevékenység
alapján jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezet
védelmi és
természe.t
védelmi
felügyelő.
ség
Országos
Környezet-
védelmi és
Természet-
védelmi
Főfelügye-
lőség
NEMIGENIGEN

4. Az R13. 5. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi
létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradá
si engedély
Használatba-
vételi, rendel-
tetéstől eltérő
használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás
átvezetése iránti eljárás)
1a.Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és
egységes
környezethasznál
ati engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység a
felszíni vizek
védelmére
vonatkozó
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
első fokon
eljáró
vízvédelmi
hatóság
másodfokon
eljáró
vízvédelmi
hatóság
IGENNEMNEM

5. Az R13. 5. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi
létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradá
si engedély
Használatba-
vételi, rendel-
tetéstől eltérő
használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás
átvezetése iránti eljárás)
1.Ha a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvé-
delmi engedély
és egységes
környezethasz-
nálati engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a) a tevékenység a
természet
védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e,
b) a tevékenység
alapján jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezet
védelmi és
természet-
védelmi
felügyelő-
ség
Országos
Környezet-
védelmi és
Természet-
védelmi
Főfelügye-
lőség
NEMIGENIGEN

6. Az R13. 5. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi
létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradá
si engedély
Használatba-
vételi, rendel-
tetéstől eltérő
használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás
átvezetése iránti eljárás)
1a.Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és
egységes
környezethasznál
ati engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység a
felszíni vizek
védelmére
vonatkozó
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
első fokon
eljáró
vízvédelmi
hatóság
másodfokon
eljáró
vízvédelmi
hatóság
IGENNEMNEM

7. Az R13. 5. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi
létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradá
si engedély
Használatba-
vételi, rendel-
tetéstől eltérő
használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás
átvezetése iránti eljárás)
1.Ha a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédel
mi engedély és
egységes
környezethaszná
lati engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a) a tevékenység a
természet
védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e,
b) a tevékenység
alapján jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
környezet
védelmi és
természet-
védelmi
felügyelő-
ség
Országos
Környezet-
védelmi és
Természet-
védelmi
Főfelügye-
lőség
NEMIGENIGEN

8. Az R13. 5. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Elvi
létesítési,
létesítési
engedély,
fennmaradá
si engedély
Használatba-
vételi, rendel-
tetéstől eltérő
használati
engedély
Megszüntetési
engedély
valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás
átvezetése iránti eljárás)
la.Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és
egységes
környezethaszná-
lati engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység a
felszíni vizek
védelmére
vonatkozó
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
első fokon
eljáró
vízvédelmi
hatóság
másodfokon
eljáró
vízvédelmi
hatóság
IGENNEMNEM

13. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R14. 2. mellékletében foglalt "I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok" táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(1.2.3.4.
I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok
1.Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
3.Ha a földrészlet az
ingatlan-nyilvántartás
szerint országos
jelentőségű védett
természeti területen vagy
Natura 2000 területen van.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy az újrahasznosítás a
természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek megfelel-e.
első fokon eljáró
természetvédelmi
hatóság
másodfokon eljáró
természetvédelmi
hatóság

2. Az R14. 2. mellékletében foglalt "I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok" táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(1.2.3.4.
I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok
1.Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
3a.Ha a földrészlet az
ingatlan-nyilvántartás
szerint országos
jelentőségű védett
természeti területen
vagy Natura 2000
területen van.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
az újrahasznosítás a folyó parti
sávjában, vízvédelmi területen a
felszín alatti vizek és az
ivóvízbázisok állapotának
védelmére vonatkozó szabályoknak,
a vízgazdálkodási feladatok
ellátására, a vizek kártételeinek
elhárítására, valamint az árvíz és a
jég levonulására vonatkozó
feltételeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
területi vízügyi
hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

3. Az R14. 2. mellékletében foglalt "II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok" táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(1.2.3.4.
II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
közreműködő szakhatóságok
1.Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
3.Ha a termőföld az
ingatlan-nyilvántartás
szerint országos
jelentőségű védett
természeti területen
vagy Natura 2000
területen van.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
végleges más célú hasznosítás a
természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek, valamint a
tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
első fokon eljáró
természetvédelmi
hatóság
másodfokon eljáró
természetvédelmi
hatóság

4. Az R14. 2. mellékletében foglalt "II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok" táblázat a következő 3 a. sorral egészül ki:

(1.2.3.4.
II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
közreműködő szakhatóságok
1.Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
3 a.Ha a termőföld az
ingatlan-nyilvántartás
szerint országos
jelentőségű védett
természeti területen
vagy Natura 2000
területen van.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a végleges
más célú hasznosítás a folyó parti sávjában,
vízvédelmi területen a felszín alatti vizek és az
ivóvízbázisok állapotának védelmére
vonatkozó szabályoknak, a vízgazdálkodási
feladatok ellátására, a vizek kártételeinek
elhárítására, valamint az árvíz és a jég
levonulására vonatkozó feltételeknek
megfelel-e.
területi vízügyi
hatóság
Országos
Vízügyi
Hatóság

5. Az R14. 2. mellékletében foglalt "III. A földhivatal termőföld ideiglenes más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok" táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(1.2.3.4.
III. A földhivatal termőföld ideiglenes más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
közreműködő szakhatóságok
1.Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
3.Ha a termőföld az
ingatlan-nyilvántartás
szerint országos
jelentőségű védett
természeti területen vagy
Natura 2000 területen
van.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
az ideiglenes más célú hasznosítás
a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek megfelel-e.
első fokon eljáró
természetvédelmi
hatóság
másodfokon eljáró
természetvédelmi
hatóság

6. Az R14. 2. mellékletében foglalt "III. A földhivatal termőföld ideiglenes más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok" táblázat a következő 3 a. sorral egészül ki:

(1.2.3.4.
III. A földhivatal termőföld ideiglenes más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
közreműködő szakhatóságok
1.Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
3 a.Ha a termőföld az
ingatlan-nyilvántartás
szerint országos
jelentőségű védett
természeti területen
vagy Natura 2000
területen van.
Annak elbírálása kérdésében, hogy az
ideiglenes más célú hasznosítás a folyó parti
sávjában, vízvédelmi területen a felszín alatti
vizek és az ivóvízbázisok állapotának
védelmére vonatkozó szabályoknak, a
vízgazdálkodási feladatok ellátására, a vizek
kártételeinek elhárítására, valamint az árvíz és
a jég levonulására vonatkozó feltételeknek
megfelel-e.
első fokon
eljáró vízügyi,
illetve
vízvédelmi
hatóság
másodfokon
eljáró vízügyi,
illetve
vízvédelmi
hatóság

7. Az R14. 2. mellékletében foglalt "IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok" táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(1.2.3.4.
IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok
1.Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban)
3.Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos
jelentőségű védett természeti
területen vagy Natura 2000
területen van.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
végleges más célú
hasznosítás vagy az
eredeti állapot
helyreállítás a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek
megfelel-e.
első fokon eljáró
természetvédelmi
hatóság
másodfokon eljáró
természetvédelmi
hatóság

14. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

SorszámEljáró szervElőirányzat-felhasználási számlák
megnevezése
1.Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség
10032000-00287261-00000000
2.Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10033001-01711899-00000000
3.Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10032000-01711806-00000000
4.Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10029008-01711882-00000000
5.Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10024003-01711837-00000000
6.Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10047004-01711947-00000000
7.Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10044001-01711923-00000000
8.Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10027006-01711868-00000000
9.Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség
10034002-01711916-00000000
10.Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10045002-01711930-00000000
11.Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
10028007-01711875-00000000
12.Országos Vízügyi Főigazgatóság10032000-00319841-00000000
13.Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság10033001-01712027-00000000
14.Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság10032000-01712010-00000000
15.Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság10025004-01712120-00000000
16.Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság10029008-01712041-00000000
17.Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság10024003-01712058-00000000
18.Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság10047004-01712034-00000000
19.Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság10044001-01712065-00000000
20.Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság10027006-01712072-00000000
21.Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság10034002-01712089-00000000
22.Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság10045002-01712096-00000000
23.Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság10028007-01712106-00000000
24.Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság10026005-01712113-00000000

15. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Vasúthatósági engedélyek

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
a honvédelemért felelős miniszter
EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
UtügyFővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
VízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

2. Metróállomások építésügyi hatósági engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
a honvédelemért felelős miniszter
EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Polgári védelemFővárosi Polgári VédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
IgazgatóságFőigazgatóság
ÚtügyFővárosi kerületi önkormányzatBudapest Főváros Kormányhivatala
tulajdonában lévő helyi közutakKözlekedési Felügyelősége
esetén:
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
hivatala
Fővárosi ÖnkormányzatNemzeti Közlekedési Hatóság
tulajdonában lévő helyi közutakKözpontja
esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
FöldtanBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
VízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

3. Felszín feletti építmények általános építésügyi hatósági engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Katasztrófa- és polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
Vízügy, vízgazdálkodás
Földvédelem
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság
Budapest Főváros Kormányhivatala
földhivatala
Országos Vízügyi Hatóság
a földügyért felelős miniszter
Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
a honvédelemért felelős miniszter
ÚtügyFővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Vasúthatósági ügyekNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
TűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Katasztrófa- és polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
FöldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
földhivatala
a földügyért felelős miniszter
TalajvédelemNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
az agrárpolitikáért felelős miniszter
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Vasúti ügyekNemzeti Közlekedési HatóságNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaKözpontja

16. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R17. 1. számú melléklet 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3. A kárelhárítási tervek tartalma)

"a) Együttműködési terv:

- az üzemen belüli figyelőhálózat felépítése,

- a riasztás és tájékoztatás módja,

- a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők neve, beosztása, címe, telefonszáma, az üzemi kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek neve, beosztása, címe, telefonszáma,

- a területileg illetékes felügyelőség, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, önkormányzat, tűzoltóság, polgári védelem, továbbá a területen működő VIZIG címe, telefon- és telefaxszáma,

- az üzem területére történő belépés rendje,

- a kárelhárításba bevonható szervezetek, vállalkozások címe, együttműködési megállapodások."

17. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElsőfokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
5.Ha az építmény, tevékenység
külterületen, továbbá - egyedi táj érték,
természeti terület, országos jelentőségű
védett természeti terület, Natura 2000
terület vagy barlang védőövezete
esetén - belterületen valósul meg, és a
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység, az építmény
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek,
valamint a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-
e.
környezetvédelmi,
és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvé-
delmi, és
Természetvé-
delmi
Főfelügyelőség
Nyomvonal kijelölésére irányuló
vezetékjogi eljárásban és 20 MW feletti
erőmű létesítésére irányuló eljárásban,
ha az az ingatlan-nyilvántartásból
megállapíthatóan külterületen, továbbá
- egyedi tájérték, természeti terület,
országos jelentőségű védett természeti
terület vagy Natura 2000 terület esetén
- belterületen valósul meg, és a
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység, az építmény a
tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-
e.
1. Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
nem szükséges, erőmű engedélyezési
eljárásban, valamint önállóan vagy
vezetékjogi engedélyezési eljárás
részeként belterületen vagy annak
határától számított 100 méteren belül
létesülő átalakító berendezés
engedélyezési eljárásban.
2. Ha a tevékenység megkezdéséhez a
Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt
vizsgálatra az eljárást megelőzően más
hatósági eljárásban nem került sor az
alábbi létesítmények esetében:
a) Szélerőmű, szélerőműpark védett
természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén 200
kW teljesítmény alatt; nem védett
természeti területen, nem Natura 2000
területen, nem barlang védőövezetén
600 kW teljesítmény alatt;
b) Föld alatti villamosvezeték védett
természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén.
1. Az erőművek
vonatkozásában annak
elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység az
elérhető legjobb technika
alapján meghatározott
levegővédelmi
követelményeknek és a
védelmi övezetekre
vonatkozó előírásoknak a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-
e;
b) az engedélyezési
tervdokumentáció, illetve a
létesítmény zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem
követelményeinek.
2. Az átalakító
berendezések
vonatkozásában annak
elbírálása kérdésében, hogy
az engedélyezési
tervdokumentáció, illetve
a létesítmény
zajkibocsátása megfelel-e a
környezeti zaj és rezgés
elleni védelem
követelményeinek.
3. Szélerőmű,
szélerőműpark és
villamosvezeték
vonatkozásában annak
elbírálása kérdésében, hogy
a Khvr. 5. számú
mellékletében foglalt
követelmények alapján a
tervezett létesítmény
kapcsán jelentős környezeti
hatások feltételezhetők-e.

18. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelem és
természetvédelem
illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
Vízügyilletékes területi vízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság
Közlekedés
- közútfővárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- vasútNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elől el nem
zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban a fővárosi
kormányhivatal földhivatala
földügyért felelős miniszter
- talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal
megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és műszaki biztonsági
hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

2. Útügyi építési engedély

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelem és
természetvédelem
illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
Vízügyilletékes területi vízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság
Építésügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, műemléket érintő ügyben a
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
Közlekedés
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút
és a hozzá csatlakozó, összekötő
vasúti pálya és a saját célú
pályahálózat esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó, összekötő vasúti
pálya és saját célú pályahálózat
esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minősített belvizet és
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
kikötőt érintő ügyekben (az
úszóműves kikötő kivételével)
b)a vízi úttá nem minősített
belvizet és úszóműves kikötőt
érintő ügyekben
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászatilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elől el nem
zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-
főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
Honvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemmegyei kormányhivatal földhivatala, a
fővárosban a fővárosi kormányhivatal
földhivatala
földügyért felelős miniszter
- talajvédelemmegyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Régészet és műemlékvédelemilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala, régészet
esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal
megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési HatóságNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és műszaki biztonsági
hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

19. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
KörnyezetvédelemKözép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
VízügyKözép-Duna-Völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság
Közlekedés:
- közútBudapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelős miniszter
- műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve
FöldtanBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Rendészet:
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elől el nem
zárt magánutak esetében
- határrendészetRepülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság
- tűzvédelemFővárosi KatasztrófavédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
IgazgatóságFőigazgatóság
HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy:
- talajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Növény- és talajvédelmi igazgatóságaHivatal
- erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Erdészeti IgazgatóságaHivatal
Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és HírközlésiNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság HivatalaHatóság Tanácsának elnöke
Nagyfeszültségű elektromos vezeték,
nyomástartó berendezés, gáz- vagy
Budapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
olajellátó rendszer, éghető folyadékok
és olvadék tartályai
Hatósága

2. Létesítési engedélyezési eljárás

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Rendészet:
- tűzvédelemFővárosi KatasztrófavédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
IgazgatóságFőigazgatóság
- határrendészetRepülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság
Környezetvédelem :
- táj- és természetvédelemKözép-Duna-Völgyi KörnyezetvédelmiOrszágos Környezetvédelmi és
- környezetvédelemés Természetvédelmi FelügyelőségTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Országos Meteorológiai Szolgálatkörnyezetvédelemért felelős miniszter
VízügyKözép-Duna-Völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság
Földművelésügy:
- talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
- erdővédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Erdészeti IgazgatóságaHivatal
Honvédelem:
- honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
honvédelemért felelős miniszter
- az állami repülés biztonságaNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi
Hivatala
EgészségügyFővárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

20. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyköreElsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem, természetvédelemAlsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyköreElsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

21. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

(Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
2.környezetvédelem, természetvédelemNyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
2a.vízügyNyugat-dunántúli Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

22. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
3.Ha az elektronikus hírközlési
építmény, egyéb műtárgy
engedélyezéséhez, vagy az
ahhoz kapcsolódó
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy
a) - országos jelentőségű
védett természeti területen és
Natura 2000 területen, barlang
védőövezetében, a települések
külterületén, valamint a
települések belterületén
természeti terület, természeti
terület és egyedi tájérték
érintettsége esetén - a
tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek, valamint a
tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e,
b) az építési, illetve a bontási
hulladékok kezelése megfelel-
e a hulladékgazdálkodási
előírásoknak,
c) a tevékenység a felszín
alatti vizek és a földtani közeg
védelmére vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
3a.Ha az elektronikus hírközlési
építmény, egyéb műtárgy
engedélyezéséhez, vagy az
ahhoz kapcsolódó
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati engedély
nem szükséges.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy mi a tevékenységnek az
árvíz és a jég levonulására, a
mederfenntartásra gyakorolt
hatása.
területi vízügyi
hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

23. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Bevonás és közreműködés feltételeVizsgálandó szakkérdésSzakhatóság)
3.Minden esetben.A területrendezési tervekben rögzített
környezetvédelemi, természetvédelmi és
tájvédelmi szabályozás, továbbá a
környezet, természet és táj védelmére
vonatkozó jogszabályban rögzített
követelmények érvényesülése.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség

2. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Bevonás és közreműködés feltételeVizsgálandó szakkérdésSzakhatóság)
3a.Minden esetben.Országos jelentőségű meglévő
szükségtározók, megvalósuló árvízi
tározók és új vízi építmények esetén,
valamint az 1 millió m3-t meghaladó, de
10 millió m3-nél kisebb tározási
lehetőségek esetén a vízgazdálkodás
jogszabályi követelményeinek
érvényesülése kérdésében.
vízügyi hatóság

24. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
1. környezetvédelem,
természetvédelem
környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki:

(Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
la. vízügyvízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

25. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem
1.1.átemelőBudapest XXIII.
kerület, a
szennyvíztelep
kerítése és a Felső
Duna part közötti
részen
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
környezetvédelmi
engedély
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
1.2.meder alatti
átvezetés és
csatornaépítés
Budapest XXIII-
XXI. kerületek
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
környezetvédelmi
engedély
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem
2.1.többfunkciójú
vízleeresztő
műtárgy
Tassvízügyi hatósági
engedély
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
környezetvédelmi
engedély
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
2.2.többfunkciójú
vízleeresztő
műtárgy
Kvassay zsilip,
Budapest IX. és
XXI. kerületek
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
környezetvédelmi
engedély
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem
3.1.szennyvízcsatorna-
hálózat bővítés az
RSD-t terhelő, a
parti sávban
keletkező
szennyező anyagok
kivezetése
érdekében
RSD menti parti sáv
14 település: Áporka,
Dömsöd,
Dunaharaszti,
Kiskunlacháza,
Majosháza, Makád,
Ráckeve,
Szigetbecse,
Szigetcsép,
Szigetszentmárton,
Szigetszentmiklós,
Taksony, Tass,
Budapest XXIII.
kerület
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem
4.1.mederkotrás és
iszapszikkasztó
zagykazetták
RSD főág teljes
hosszán, illetve a
mellékágakon,
kijelölt területenként
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
környezetvédelmi
engedély
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
5.1.vízimunka,
közlekedési
korlátozás,
rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Központja

26. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

Projektelem,
létesítmény
A létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások
1.1.bejáró utak-,
belvízcsatorna-
depóniák
visszabontása,
tereprendezés
Szolnok vasúti híd
(340,00 fkm),
Kisköre (401,6
fkm) közötti
szakasz
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
2. Nyárigátak rendezése
2.1.meglévő
nyárigátak
visszabontása,
elbontása
Tiszaroff-felsőréti
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
2.2.műtárgyak
felújítása a
nyárigátakon
Tiszaroff-felsőréti
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
2.3.műtárgyak építéseTiszasüly-Kőtelki
nyárigát
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások
3.1.övzátonyok
rendezése
358,80-359,50 fkm
363,30-364,10 fkm
396,70-397,80 fkm
401,10-401,60 fkm
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
4. Folyószabályozási beavatkozások
4.1.partbiztosítások358,90-359,70 fkm
363,50-364,70 fkm
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások
5.1.meglévő
árvízvédelmi
fővédvonalak
elbontása
Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
5.2.új árvízvédelmi
fővédvonalak
építése
Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások
6.1.vízbevezető, illetve
leeresztő csatorna
Tiszaroffi tározókörnyezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
Nagykunsági
tározó
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
Hanyi-Tiszasülyi
tározó
környezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
Nagykörűi tározókörnyezetvédelmi
engedély
Közép-Tisza-
vidéki
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
vízügyi hatósági
engedély
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság
7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
7.1.vízimunka,
közlekedési
korlátozás, rakodási
tevékenység
hajózási hatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

27. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
1. környezetvédelem,
természetvédelem
környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékleté 2. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki:

(Szakhatósági közreműködésElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
tárgyköre
la. vízügyvízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

3. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
1. környezetvédelem,
természetvédelem
környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

4. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő la. ponttal egészül ki:

(Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
la. vízügyvízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

28. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Térségi övezetekA Balaton-törvény hatálya alá
tartozó település településrendezési
tervének készítése vagy módosítása
során előzetes adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási szervek)
"
3. A Balaton-törvény által egyedileg
meghatározott övezetek
a) ökológiai rehabilitációt igénylő
terület
nemzeti park igazgatóság
b) felszíni szennyezésre fokozottan
érzékeny terület
környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
c) felszíni vízminőség-védelmi területkörnyezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
d) tómederOrszágos Vízügyi Főigazgatóság

29. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R18. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság)
(Kiemelt
nagyberuházásként a
dunaalmási
"DUNAETANOL
Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű "
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.)
(Dunaalmás
közigazgatási
területén lévő
külterületi 0634,
0633/26, 0661/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
területek)
4.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R18. 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság)
(Kiemelt
nagyberuházásként a
dunaalmási
"DUNAETANOL
Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű"
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.)
(Dunaalmás
közigazgatási
területén lévő
külterületi 0634,
0633/26, 0661/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
területek)
7.vízjogi hatósági
eljárások
Észak-dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

3. Az R18. 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság)
(Kiemelt
nagyberuházásként a
dunaalmási
"DUNAETANOL
Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű "
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.)
(Dunaalmás
közigazgatási
területén lévő
külterületi 0634,
0633/26, 0661/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
területek)
25.üvegházhatású
gázkibocsátással járó
tevékenység
hatósági
engedélyezési
eljárása
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
környezetvédelemért
felelős miniszter

30. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R18. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R18. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyÉszak-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

31. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság)
(Kiemelt
nagyberuházásként a
kabai "EM
Bioetanol Kft.
Bioetanol-Biogáz-
Kiserőmű"
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.)
(Kaba közigazgatási
területén lévő
külterületi 0513/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
terület)
4.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség

2. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság)
(Kiemelt
nagyberuházásként a
kabai "EM
Bioetanol Kft.
Bioetanol-Biogáz-
Kiserőmű"
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.)
(Kaba közigazgatási
területén lévő
külterületi 0513/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
terület)
7.vízjogi hatósági
eljárások
Tiszántúli Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

3. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság)
(Kiemelt
nagyberuházásként a
kabai "EM
Bioetanol Kft.
Bioetanol-Biogáz-
Kiserőmű"
projekthez
kapcsolódó
építmények,
létesítmények.)
(Kaba közigazgatási
területén lévő
külterületi 0513/3
ingatlan-
nyilvántartási
helyrajzi számú
terület)
25.üvegházhatású
gázkibocsátással járó
tevékenység hatósági
engedélyezési
eljárása
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

32. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)
(Szakhatósági közreműködés
tárgyköre)
(Első fokú szakhatóság)(Másodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Tiszántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)
(1.)(Szakhatósági közreműködés
tárgyköre)
(Első fokú szakhatóság)(Másodfokú szakhatóság)
3a.vízügyTiszántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

33. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCD
1Beruházás és azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságFellebbezés elbírálására
jogosult hatóság)
(Magyar-horvát összekötő
földgázszállító-vezeték és
a kapcsolódó beruházások
a Városföld-Bátmonostor
szakaszon.)
2Városföld
kompresszorállomásra
vonatkozó előzetes
környezetvédelmi és
környezetvédelmi
hatásvizsgálati
engedélyezés, egységes
környezethasználati
engedély
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
3vízjogi üzemeltetési
engedély vezeték
szilárdsági nyomás
próbához
Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

2. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 11. és 12. sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCD
1Beruházás és azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságFellebbezés elbírálására
jogosult hatóság)
(Magyar-horvát összekötő
földgázszállító-vezeték és
a kapcsolódó beruházások
a Bátmonostor-Dráva
keresztezés szakaszon.)
11Báta
kompresszorállomásra
vonatkozó előzetes
környezetvédelmi és
környezetvédelmi
hatásvizsgálati
engedélyezés, egységes
környezethasználati
engedély
Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
12vízjogi engedély vezeték
szilárdsági nyomás
próbához vízjogi létesítési
engedély kútfúráshoz
Dél-dunántúli Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

34. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.Természetvédelemkörnyezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.Természetvédelemkörnyezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

3. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.Vízügyvízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

35. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
2.Környezetvédelem éskörnyezetvédelmi ésOrszágos Környezetvédelmi és
természetvédelemtermészetvédelmi felügyelőségTermészetvédelmi Főfelügyelőség

2. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
2a.Vízügyvízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

3. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.Környezetvédelem éskörnyezetvédelmi ésOrszágos Környezetvédelmi és
természetvédelemtermészetvédelmi felügyelőségTermészetvédelmi Főfelügyelőség

4. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
4.Vízügyvízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

5. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.Természetvédelemkörnyezetvédelmi ésOrszágos Környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőségTermészetvédelmi Főfelügyelőség

6. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.Vízügyvízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

36. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R20. 3. mellékletében foglalt táblázat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
4.Ha a tevékenység
megkezdéséhez
egységes
környezethasználati
engedély vagy
környezetvédelmi
engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az
elérhető legjobb technika alapján
meghatározott levegővédelmi
követelményeknek és előírásoknak,
valamint a védelmi övezet kijelölési
szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció,
illetve a létesítmény zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem követelményeinek,
c) az építési és bontási hulladékok, illetve
az engedélyezett berendezésekből,
létesítményekből származó hulladékok
kezelésének feltételei megfelelnek-e a
hulladékgazdálkodási előírásoknak,
d) az építmény vagy tevékenység a
természet védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
környezetvédelmi
és természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R20. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
4a.Ha a tevékenység
megkezdéséhez egységes
környezethasználati
engedély vagy
környezetvédelmi
engedély nem szükséges.
Annak elbírálása, hogy
a) a tevékenység megfelel-e a felszín
alatti vizek és ivóvízbázisok állapota
védelme követelményeinek
b) az építmény vagy tevékenység a vizek
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
első fokon eljáró
vízvédelmi hatóság
másodfokon eljáró
vízvédelmi hatóság

37. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R21. 4. mellékletében foglalt táblázat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
6.Tárolótartály létesítése,
használatbavétele,
átalakítása és
megszüntetése esetén, ha
a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
1. Minden esetben annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett
tárolótartály
a levegőtisztaság-
védelmi előírásoknak és
határértékeknek, levegővédelmi
szempontból az elérhető legjobb
technika mellett megfelel-e.
2. Barlang védőövezetében létesítendő
tárolótartály esetében, annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett
tárolótartály a barlang védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelményeknek
a kérelem szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R21. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
6a.Tárolótartály létesítése,
használatbavétele,
átalakítása és
megszüntetése esetén, ha
a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Minden esetben annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett
tárolótartály a felszíni vizek, a felszín
alatti vizek és ivóvízbázisok védelme
követelményeinek a kérelem szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
első fokon eljáró
vízvédelmi hatóság
másodfokon eljáró
vízvédelmi hatóság

38. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R21. 5. mellékletében foglalt táblázat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
2.Veszélyes töltetű
nyomástartó berendezés
létesítése,
használatbavétele,
átalakítása és
megszüntetése esetén, ha
a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
1. Minden esetben annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett
nyomástartó berendezés a
levegőtisztaság-védelmi előírásoknak
és határértékeknek, levegővédelmi
szempontból az elérhető legjobb
technika mellett megfelel-e.
2. Barlang védőövezetében létesítendő
nyomástartó berendezés esetében,
annak elbírálása kérdésében, hogy
a tervezett nyomástartó berendezés a
barlang védelmére vonatkozó
jogszabályi követelményeknek a
kérelem szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R21. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. ponttal egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
3.Veszélyes töltetű
nyomástartó berendezés
létesítése,
használatbavétele,
átalakítása és
megszüntetése esetén, ha
a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Minden esetben annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett
nyomástartó berendezés a felszíni
vizek, a felszín alatti vizek és
ivóvízbázisok védelme
követelményeinek
a kérelem szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
első fokon eljáró
vízvédelmi hatóság
másodfokon eljáró
vízvédelmi hatóság

39. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R22. 4. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban és
ha az OTH jár el első
fokon)
1.Nyitott sugárforrás esetén.A radioaktív anyagoknak a
levegőbe történő
kibocsátásának, valamint a
levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R22. 4. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban és
ha az OTH jár el első
fokon)
1a.Nyitott sugárforrás esetén.A radioaktív anyagoknak a
vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a vízi környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
vízvédelmi hatóság részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
első fokon eljáró
vízvédelmi hatóság
másodfokon eljáró
vízvédelmi hatóság

3. Az R22. 4. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
1.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak a
levegőbe történő
kibocsátásának, valamint a
levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4. Az R22. 4. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
1a.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak a
vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a vízi környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
vízvédelmi hatóság részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
másodfokon eljáró
vízvédelmi hatóság

5. Az R22. 4. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
1.Nyitott sugárforrás
esetén
A radioaktív anyagoknak a
levegőbe történő kibocsátásának,
valamint a levegő radioaktív
szennyeződése ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint az
ellenőrzési követelményeknek és a
környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
részére adandó jelentések
rendszerének a meghatározása.
Környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség; ha az OTH
jár el első fokon, a
szakhatóság az első fokú
eljárásban az Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
ha nem az OTH jár el első
fokon: Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

6. Az R22. 4. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElsőfokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
1a.Nyitott sugárforrás
esetén
A radioaktív anyagoknak a vízbe
történő kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények radioaktív
és hőszennyezés elleni
védelmének, valamint a vízi
környezet radioaktív
szennyeződése ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint az
ellenőrzési követelményeknek és a
vízvédelmi hatóság részére adandó
jelentések rendszerének a
meghatározása.
Első fokon eljáró
vízvédelmi hatóság; ha az
OTH jár el első fokon, a
szakhatóság az első fokú
eljárásban az Országos
Vízügyi Hatóság
ha nem az OTH jár el első
fokon: másodfokon eljáró
vízvédelmi hatóság

7. Az R22. 4. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElsőfokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
1.Nyitott sugárforrás eseténA radioaktív anyagoknak a
levegőbe történő
kibocsátásának, valamint a
levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

8. Az R22. 4. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 2. ponttal egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElsőfokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
2.Nyitott sugárforrás eseténA radioaktív anyagoknak a
vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a vízi környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
vízvédelmi hatóság részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
első fokon eljáró
vízvédelmi hatóság
másodfokon eljáró
vízvédelmi hatóság

9. Az R22. 4. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
1.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak a
levegőbe történő
kibocsátásának, valamint a
levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

10. Az R22. 4. melléklet V. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
1a.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak a
vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a vízi környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
vízvédelmi hatóság részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
első fokon eljáró
vízvédelmi hatóság
másodfokon eljáró
vízvédelmi hatóság

40. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R23. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

(Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
2.környezetvédelem és
természetvédelem
Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R23. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
2a.vízügyÉszak-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

41. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R24. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
Szakhatósági
közreműködése tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
2.környezetvédelem és
természetvédelem
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R24. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(ABC
Szakhatósági
közreműködése tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
2a.vízügyAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

3. Az R24. 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
Szakhatósági
közreműködése tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
17.A radioaktív anyagoknak a
levegőbe történő
kibocsátásának, valamint a
levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
környezetvédelmi és
természetvédelmi
felügyelőség részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

4. Az R24. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

(ABC
Szakhatósági
közreműködése tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
18.A radioaktív anyagoknak a
vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a vízi környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata, a
kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és a
vízügyi hatóság részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

42. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R25. 2. melléklet 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbázisokra vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása."

2. Az R25. 2. melléklete a következő 3.4. ponttal egészül ki:

"3.4. A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 2000 területekre vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása."

43. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1.1-1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésEljárásEljáró hatóság)
1.1.Nukleáris létesítmény
esetében.
A radioaktív anyagoknak a levegőbe
történő kibocsátásának, valamint a levegő
radioaktív szennyeződése ellenőrzésének
és a kibocsátási határértékeknek a
vizsgálata alapján a hozzájárulás
megadása és feltételeinek meghatározása
az atomenergia alkalmazása során a
levegőbe és vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
a) létesítési engedély,
b) tervezett üzemidőn
túli üzemeltetéshez
engedély,
c) végleges leállítási
engedély,
d) üzembe helyezési
engedély,
e) üzemeltetési
engedély,
f) leszerelési engedély
Dél-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
1.2.Nukleáris létesítmény
esetében.
A radioaktív anyagoknak a vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és víztartó
képződmények radioaktív és
hőszennyezés elleni védelmének,
valamint a vízi környezet radioaktív
szennyeződése ellenőrzésének és a
kibocsátási határértékeknek a vizsgálata
alapján a hozzájárulás megadása és
feltételeinek meghatározása az
atomenergia alkalmazása során a
levegőbe és vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
a) létesítési engedély,
b) tervezett üzemidőn
túli üzemeltetéshez
engedély,
c) végleges leállítási
engedély,
d) üzembe helyezési
engedély,
e) üzemeltetési
engedély,
f) leszerelési engedély
Dél-dunántúli
Vízügyi Hatóság
1.3.Nukleáris létesítmény
esetében, ha az
engedélyezett
tevékenység
megváltoztathatja a
nukleáris létesítmény
vonatkozásában a
kibocsátásokat, a
kibocsátási
határértékeket, a
kibocsátási határértékek
számításául szolgáló
adatokat, a kibocsátások
ellenőrzését, a
környezetellenőrzést, a
hőterhelést; a
kibocsátásra kerülő
radioaktív izotópok,
illetve radioaktív
anyagok vonatkozásában
megváltoztatja a
keletkezés helyét,
módját, a keletkező
aktivitásokat, a
kibocsátás módját,
útvonalát, a kibocsátott
A radioaktív anyagoknak a levegőbe
történő kibocsátásának, valamint a levegő
radioaktív szennyeződése ellenőrzésének
és a kibocsátási határértékeknek a
vizsgálata alapján a hozzájárulás
megadása és feltételeinek meghatározása
az atomenergia alkalmazása során a
levegőbe és vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
nukleáris létesítmény
átalakításának
engedélyezése
Dél-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
radioaktív anyag
aktivitását, aktivitás-
koncentrációját, fizikai-
kémiai jellemzőit, a
kibocsátás időbeli
alakulását, a kibocsátás
tömeg- és térfogatáramát
vagy a tervezett
kibocsátási szinteket és
az üzemeltetési engedély
megváltoztatásával jár.

2. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 1.4-1.6. sorral egészül ki:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásEljáró hatóság)
1.4.Nukleáris létesítmény esetében, ha az
engedélyezett tevékenység
megváltoztathatja a nukleáris létesítmény
vonatkozásában a kibocsátásokat, a
kibocsátási határértékeket, a kibocsátási
határértékek számításául szolgáló
adatokat, a kibocsátások ellenőrzését, a
környezetellenőrzést, a hőterhelést; a
kibocsátásra kerülő radioaktív izotópok,
illetve radioaktív anyagok vonatkozásában
megváltoztatja a keletkezés helyét,
módját, a keletkező aktivitásokat, a
kibocsátás módját, útvonalát, a kibocsátott
radioaktív anyag aktivitását,
aktivitás-koncentrációját, fizikai-kémiai
jellemzőit, a kibocsátás időbeli alakulását,
a kibocsátás tömeg- és térfogatáramát
vagy a tervezett kibocsátási szinteket és az
üzemeltetési engedély megváltoztatásával
jár.
A radioaktív anyagoknak a
vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének,
valamint a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének és a
kibocsátási határértékeknek
a vizsgálata alapján a
hozzájárulás megadása és
feltételeinek meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és vízbe
történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
nukleáris
létesítmény
átalakításának
engedélyezése
Dél-dunántúli
Vízügyi Hatóság
1.5.Az atomenergiáról szóló törvény szerinti
Időszakos Biztonsági Jelentés.
Annak elbírálása, hogy az
Időszakos Biztonsági
Jelentésnek a nukleáris
létesítmény által a
környezetben keltett
hatásoknak vizsgálata
vonatkozásában a hosszú
távú környezeti tendenciák
bemutatását, továbbá a
környezeti sugárzás
ellenőrző rendszer és
program megfelelőségét,
valamint a környezetnek a
létesítmény
üzemeltetéséből adódó
sugárterhelését, a
környezet-ellenőrző
rendszer mért adatainak
elemzését, az eredmények
értékelését, a környezeti
sugárzás-ellenőrző rendszer
Időszakos
Biztonsági Jelentés
felülvizsgálata és a
feltárt eltérések
jóváhagyása
Dél-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
és a környezet-ellenőrzési
program megfelelőségének
értékelését tartalmazó
részek megfelelnek-e a
külön jogszabályban
meghatározott
környezetvédelmi és
természetvédelmi
követelményeknek.
1.6.Az atomenergiáról szóló törvény szerinti
Időszakos Biztonsági Jelentés.
Annak elbírálása, hogy az
Időszakos Biztonsági
Jelentésnek a nukleáris
létesítmény által a
környezetben keltett
hatásoknak vizsgálata
vonatkozásában a hosszú
távú környezeti tendenciák
bemutatását, továbbá a
környezeti sugárzás
ellenőrző rendszer és
program megfelelőségét,
valamint a környezetnek a
létesítmény
üzemeltetéséből adódó
sugárterhelését, a
környezet-ellenőrző
rendszer mért adatainak
elemzését, az eredmények
értékelését, a környezeti
sugárzás-ellenőrző rendszer
és a környezet-ellenőrzési
program megfelelőségének
értékelését tartalmazó
részek megfelelnek-e a
külön jogszabályban
meghatározott vízvédelmi
követelményeknek.
Idő szakos
Biztonsági Jelentés
felülvizsgálata és a
feltárt eltérések
jóváhagyása
Dél-dunántúli
Vízügyi Hatóság

44. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R26. 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
7.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R26. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
8.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

45. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R27. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
1.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R27. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki:

(Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
1a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

46. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R28. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.TermészetvédelemKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R28. 2. melléklet pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.VízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

3. Az R28. 2. mellékletében foglalt

a) 2. táblázat

aa) B:13 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

ab) C:13 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

b) 4. táblázat

ba) B:4 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

bb) C:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) 8. táblázat

ca) B:7 mezőjében a "Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség" szöveg,

cb) C:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg

lép.

47. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
7.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
8.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

48. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R30. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

2. Az R30. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

49. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R31. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezet- és természetvédelemKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R31. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Duna-Völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

50. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R32. 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági
közreműködése tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
7.környezet- és
természetvédelem
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R32. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági
közreműködése tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
8.vízügyKözép-Duna-Völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

51. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezet- és természetvédelemKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

52. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R34. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
4.környezet- és természetvédelemKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R34. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
4a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

53. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R35. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezet- és természetvédelemKözép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R35. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

54. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R36. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezet- és természetvédelemTiszántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R36. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyTiszántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

55. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R37. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezet- és természetvédelemKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R37. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

56. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezet- és természetvédelemKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

57. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R40. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
3.környezetvédelem,
természetvédelem és tájvédelem
illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R40. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
3 a.vízügyilletékes vízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

3. Az R40. 2. melléklet

a) 2. pontjában foglalt táblázat

aa) B:17 mezőjében az "illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg,

ab) C:17 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

b) 4. pontjában foglalt táblázat

ba) B:4 mezőjében az "illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg,

bb) C:4 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg,

c) 8. pontjában foglalt táblázat

ca) B:7 mezőjében az "illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg,

cb) C:7 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg

lép.

58. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezet- és természetvédelemKözép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

59. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS
TÉMAKÖRE)
3.környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
környezetvédelem, vízvédelem,
természet- és tájvédelem

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS
TÉMAKÖRE)
3 a.területi vízügyi hatóságvízgazdálkodás

3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS
TÉMAKÖRE)
4.nemzeti parki igazgatóságtermészet- és tájvédelemhazai vagy nemzetközi jogszabály
alapján természetvédelmi oltalom
alatt álló terület, érték, ökológiai
hálózat (magterület, ökológiai
folyosó és puffer terület) - szükség
szerint egyeztetve a
környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőséggel

4. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS
TÉMAKÖRE)
5.Nemzeti Környezetügyi Intézetvízvédelemfelszíni és felszín alatti
vízminőség-védelmi terület,
vízgyűjtő-gazdálkodási terület -
szükség szerint egyeztetve a
környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőséggel

5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERV
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLETADATSZOLGÁLTATÁS
TÉMAKÖRE)
6.Országos Vízügyi Főigazgatóságvízgazdálkodásnagyvízi meder, mértékadó
árvízszint és rendszeresen
belvízjárta terület - szükség
szerint egyeztetve a területi
vízügyi hatósággal

60. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezet- és természetvédelemÉszak-Dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyÉszak-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

61. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R44. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
[A Tüskecsarnok
beruházáshoz
kapcsolódó
uszodafejlesztési
program (uszoda és
kapcsolódó
létesítmények,
infrastruktúra
megvalósítása,
üzembe
helyezése)]
(Budapest
XI. kerület 4082/23
helyrajzi számú
terület, illetve ezen
területből
telekalakítás folytán
kialakított terület)
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R44. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(A Tüskecsarnok
beruházáshoz
kapcsolódó
uszodafejlesztési
program (uszoda és
kapcsolódó
létesítmények,
infrastruktúra
megvalósítása,
üzembe
helyezése)
(Budapest
XI. kerület 4082/23
helyrajzi számú
terület, illetve ezen
területből
telekalakítás folytán
kialakított terület)
6.vízjogi hatósági
eljárások
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos
Vízügyi Hatóság

62. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyaElsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyaElsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

63. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R45. 2. mellékletében foglalt táblázat 2-4. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABC
1.Az 1. mellékletben megjelölt
beruházások megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság)
2.vízügyi hatósági eljárásokilletékes területi vízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság
3.környezetvédelmi hatósági
eljárások
illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.természetvédelmi hatósági
eljárások
illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

64. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R45. 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem
illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R45. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyilletékes területi vízügyi hatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

65. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

66. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R46. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Tiszántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R46. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyTiszántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

3. Az R46. 2. melléklet2. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4. Az R46. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyDél-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

5. Az R46. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

6. Az R46. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

7. Az R46. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

8. Az R46. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyÉszak-magyarországi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

9. Az R46. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

10. Az R46. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

11. Az R46. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

12. Az R46. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

13. Az R46. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

14. Az R46. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyÉszak-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

15. Az R46. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Tiszántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

16. Az R46. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyTiszántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

17. Az R46. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

18. Az R46. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyÉszak-magyarországi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

19. Az R46. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

20. Az R46. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

21. Az R46. 2. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

22. Az R46. 2. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyÉszak-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

23. Az R46. 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

24. Az R46. 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

25. Az R46. 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

26. Az R46. 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

27. Az R46. 2. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

28. Az R46. 2. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

29. Az R46. 2. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

30. Az R46. 2. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyDél-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

31. Az R46. 2. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Felső-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

32. Az R46. 2. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3a.vízügyFelső-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

33. Az R46. 2. melléklet 17. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

34. Az R46. 2. melléklet 17. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

35. Az R46. 2. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

36. Az R46. 2. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyNyugat-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

37. Az R46. 2. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

38. Az R46. 2. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

39. Az R46. 2. melléklet 20. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

40. Az R46. 2. melléklet 20. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyNyugat-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

41. Az R46. 2. melléklet 21. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

42. Az R46. 2. melléklet 21. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

67. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R47. 1. mellékletében foglalt táblázat 3-5. sora helyébe következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárás
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(Lakitelek
Népfőiskola
épületeinek
rekonstrukciója és
fejlesztése)
[Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
területek]
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.vízjogi
engedélyezési eljárás
Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

68. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóság)
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóság)
4a.vízügyAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

69. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
[A Budapest Belváros-
Lipótváros közterületeinek
rekonstrukciója
(szilárdburkolatú
területek és zöldfelületek,
valamint
azok berendezési tárgyainak
felújítása, átépítése,
közterületi
szobor bontása és
felállítása, a
park kiszolgáló
építményeinek
- porta, kölcsönző és
elsősegélynyújtó hely, fedett
információs, kiállító és
pihenő
tér, valamint illemhely -
építése)]
[Budapest belterület
1. 24713 (Nádor utca),
2. 24666 (Akadémia utca),
3. 24511 (Mérleg utca egy
szakasza),
4. 24510 (Mérleg utca egy
szakasza),
5. 24566 (Vigyázó Ferenc
utca),
6. 24640 (Arany János utca
egy szakasza),
7. 24641 (Arany János utca
egy szakasza),
8. 24643 (Arany János utca
egy szakasza),
9. 24644 (Arany János utca
egy szakasza),
10. 24645 (Arany János utca
egy szakasza),
11. 24625 (Hercegprímás utca
egy szakasza),
12. 24610 (Sas utca egy
szakasza),
13. 24850 (Vadász utca egy
szakasza),
14. 24851 (Vadász utca egy
szakasza),
15. 24792 (Vadász utca egy
szakasza),
16. 24778 (Bank utca egy
szakasza),
17. 24779 (Bank utca egy
szakasza),
18. 24804 (Nagysándor József
utca egy szakasza),
19. 24803 (Nagysándor József
utca egy szakasza),
20. 24868 (Hold utca egy
szakasza),
21. 24869 (Hold utca egy
szakasza),
22. 24780 (Hold utca egy
szakasza),
23. 24732 (Aulich utca),
24. 24719 (Vécsey utca),
25. 24834/1 (a Vértanúk tere),
26. 24725 (Honvéd utca egy
szakasza),
27. 24881 (Honvéd utca egy
szakasza),
28. 24882 (Honvéd utca egy
szakasza),
29. 24971/2 (Honvéd utca egy
szakasza),
30. 24660 (Széchenyi utca egy
szakasza),
31. 24661 (Széchenyi utca egy
szakasza),
32. 24654 (Tüköry utca),
33. 24678 (Steindl Imre utca
egy szakasza),
34. 24679 (Steindl Imre utca
egy szakasza),
35. 24694 (Zoltán utca egy
szakasza),
36. 24695 (Zoltán utca egy
szakasza),
37. 24708 (Garibaldi utca),
38. 24698/2 (Garibaldi köz),
39. 24834/2 (Báthory utca),
40. 24890 (Kozma Ferenc
utca),
41. 24899 (Vajkay utca),
42. 24973/2 (Szemere utca egy
szakasza),
43. 24876 (Szemere utca egy
szakasza),
44. 24877 (Szemere utca egy
szakasza),
45. 24975/2 (Nagy Ignác utca
egy szakasza),
46. 24868 (Nagy Ignác utca
egy szakasza),
47. 24869 (Nagy Ignác utca
egy szakasza),
48. 24977/2 (Bihari János
utca egy szakasza),
49. 24850 (Bihari János utca
egy szakasza),
50. 24851 (Bihari János utca
egy szakasza),
51. 24859 (Kálmán Imre
utca),
52. 24892 (Alkotmány utca),
53. 24912 (Szalay utca),
54. 24913 (Szalay utca),
55. 24914 (Szalay utca),
56. 24950/2 (Markó utca egy
szakasza),
57. 24951/2 (Markó utca egy
szakasza),
58. 24952/2 (Markó utca egy
szakasza),
59. 24953/2 (Markó utca egy
szakasza),
60. 24954/2 (Markó utca egy
szakasza),
61. 24955/2 (Markó utca egy
szakasza),
62. 24956/2 (Markó utca egy
szakasza),
63. 24982 (Stollár Béla utca
egy szakasza),
64. 24983 (Stollár Béla utca
egy szakasza),
65. 24984 (Stollár Béla utca
egy szakasza),
66. 24985 (Stollár Béla utca
egy szakasza),
67. 24987 (Stollár Béla utca
egy szakasza),
68. 24996 (Falk Miksa utca
egy szakasza),
69. 24965/2 (Falk Miksa utca
egy szakasza),
70. 24989/2 (Balassi Bálint
utca),
71. 25003 (Balaton utca egy
szakasza),
72. 25004 (Balaton utca egy
szakasza),
73. 25005 (Balaton utca egy
szakasza),
74. 25006 (Balaton utca egy
szakasza),
75. 25007 (Balaton utca egy
szakasza),
76. 25122/4 (Jászai Mari tér),
77. 25122/6 (Jászai Mari tér),
78. 24897/2 (Széchenyi felső
rakpart),
79. 24957 (Olimpia Park egy
része),
80. 24988 (Olimpia Park egy
része)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
számú területek, illetve ezen
területekből telekalakítás folytán
kialakított területek. ]
5környezetvédelmi
hatósági eljárások
Közép-Duna-
völgyi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédel-
mi és
Természetvédel-
mi
Főfelügyelőség

2. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon
eljáró hatóság)
[A Budapest Belváros-
Lipótváros közterületeinek
rekonstrukciója
(szilárdburkolatú
területek és zöldfelületek,
valamint
azok berendezési tárgyainak
felújítása, átépítése,
közterületi
szobor bontása és
felállítása, a
park kiszolgáló
építményeinek
- porta, kölcsönző és
elsősegélynyújtó hely, fedett
információs, kiállító és
pihenő
tér, valamint illemhely -
építése)]
[Budapest belterület
1. 24713 (Nádor utca),
2. 24666 (Akadémia utca),
3. 24511 (Mérleg utca egy
szakasza),
4. 24510 (Mérleg utca egy
szakasza),
5. 24566 (Vigyázó Ferenc utca),
6. 24640 (Arany János utca egy
szakasza),
7. 24641 (Arany János utca egy
szakasza),
8. 24643 (Arany János utca egy
szakasza),
9. 24644 (Arany János utca egy
szakasza),
10. 24645 (Arany János utca egy
szakasza),
11. 24625 (Hercegprímás utca
egy szakasza),
12. 24610 (Sas utca egy
szakasza),
13. 24850 (Vadász utca egy
szakasza),
14. 24851 (Vadász utca egy
szakasza),
15. 24792 (Vadász utca egy
szakasza),
16. 24778 (Bank utca egy
szakasza),
17. 24779 (Bank utca egy
szakasza),
18. 24804 (Nagysándor József
utca egy szakasza),
19. 24803 (Nagysándor József
utca egy szakasza),
20. 24868 (Hold utca egy
szakasza),
21. 24869 (Hold utca egy
szakasza),
22. 24780 (Hold utca egy
szakasza),
23. 24732 (Aulich utca),
24. 24719 (Vécsey utca),
25. 24834/1 (a Vértanúk tere),
26. 24725 (Honvéd utca egy
szakasza),
27. 24881 (Honvéd utca egy
szakasza),
28. 24882 (Honvéd utca egy
szakasza),
29. 24971/2 (Honvéd utca egy
szakasza),
30. 24660 (Széchenyi utca egy
szakasza),
31. 24661 (Széchenyi utca egy
szakasza),
32. 24654 (Tüköry utca),
33. 24678 (Steindl Imre utca egy
szakasza),
34. 24679 (Steindl Imre utca egy
szakasza),
35. 24694 (Zoltán utca egy
szakasza),
36. 24695 (Zoltán utca egy
szakasza),
37. 24708 (Garibaldi utca),
38. 24698/2 (Garibaldi köz),
39. 24834/2 (Báthory utca),
40. 24890 (Kozma Ferenc utca),
41. 24899 (Vajkay utca),
42. 24973/2 (Szemere utca egy
szakasza),
43. 24876 (Szemere utca egy
szakasza),
44. 24877 (Szemere utca egy
szakasza),
45. 24975/2 (Nagy Ignác utca egy
szakasza),
46. 24868 (Nagy Ignác utca egy
szakasza),
47. 24869 (Nagy Ignác utca egy
szakasza),
48. 24977/2 (Bihari János utca
egy szakasza),
49. 24850 (Bihari János utca egy
szakasza),
50. 24851 (Bihari János utca egy
szakasza),
51. 24859 (Kálmán Imre utca),
52. 24892 (Alkotmány utca),
53. 24912 (Szalay utca),
54. 24913 (Szalay utca),
55. 24914 (Szalay utca),
56. 24950/2 (Markó utca egy
szakasza),
57. 24951/2 (Markó utca egy
szakasza),
58. 24952/2 (Markó utca egy
szakasza),
59. 24953/2 (Markó utca egy
szakasza),
60. 24954/2 (Markó utca egy
szakasza),
61. 24955/2 (Markó utca egy
szakasza),
62. 24956/2 (Markó utca egy
szakasza),
63. 24982 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
64. 24983 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
65. 24984 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
66. 24985 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
67. 24987 (Stollár Béla utca egy
szakasza),
68. 24996 (Falk Miksa utca egy
szakasza),
69. 24965/2 (Falk Miksa utca egy
szakasza),
70. 24989/2 (Balassi Bálint utca),
71. 25003 (Balaton utca egy
szakasza),
72. 25004 (Balaton utca egy
szakasza),
73. 25005 (Balaton utca egy
szakasza),
74. 25006 (Balaton utca egy
szakasza),
75. 25007 (Balaton utca egy
szakasza),
76. 25122/4 (Jászai Mari tér),
77. 25122/6 (Jászai Mari tér),
78. 24897/2 (Széchenyi felső
rakpart),
79. 24957 (Olimpia Park egy
része),
80. 24988 (Olimpia Park egy
része)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú
területek, illetve ezen területekből
telekalakítás folytán kialakított
területek.]
8vízügyi
hatósági
eljárások
Közép-Duna-
völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos
Vízügyi
Hatóság

70. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági
közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági
közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
4a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

71. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(A Veszprémi Járási
Hivatal egységes
elhelyezéséhez
kapcsolódó
ingatlan-beruházás)
(A Veszprém
közigazgatási területén
lévő, 4775 helyrajzi
számú, természetben a
8200 Veszprém, Budapest
út 5. szám alatt található
ingatlannak, valamint a
Veszprém közigazgatási
területén lévő, 4776
helyrajzi számú,
természetben a 8200
Veszprém, Budapest út 3.
szám alatt található
ingatlannak a Veszprémi
Járási Hivatal egységes
elhelyezése érdekében
történő átalakítása,
felújítása.)
4.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(A Veszprémi Járási
Hivatal egységes
elhelyezéséhez
kapcsolódó
ingatlan-beruházás)
(A Veszprém
közigazgatási területén
lévő, 4775 helyrajzi
számú, természetben a
8200 Veszprém, Budapest
út 5. szám alatt található
ingatlannak, valamint a
Veszprém közigazgatási
területén lévő, 4776
helyrajzi számú,
természetben a 8200
Veszprém, Budapest út 3.
szám alatt található
ingatlannak a Veszprémi
Járási Hivatal egységes
elhelyezése érdekében
történő átalakítása,
felújítása.)
7.vízjogi hatósági
eljárások
Közép-Dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

72. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
8.környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem
Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

(ABC
1Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
8a.vízügyKözép-Dunántúli Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

73. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság)
(a Szegedi
Tudományos
Park
kialakítása)
(a Szegedi Tudományos
Parknak a szegedi
01392/2,
01392/3, 01392/4,
01392/6, 01392/15,
01392/16, 01392/17,
01392/18 és 01392/21
helyrajzi számú
ingatlanokon történő
megvalósításával
összefüggő
beruházások)
4környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás a
természetvédelmi
kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához
szükséges
környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
kivételével
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság)
(a Szegedi
Tudományos
Park
kialakítása)
(a Szegedi Tudományos
Parknak a szegedi
01392/2,
01392/3, 01392/4,
01392/6, 01392/15,
01392/16, 01392/17,
01392/18 és 01392/21
helyrajzi számú
ingatlanokon történő
megvalósításával
összefüggő
beruházások)
8vízjogi hatósági
eljárások
Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

74. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R50. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1Szakhatósági
közreműködése tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
14.környezetvédelem,
természetvédelem és
tájvédelem
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R50. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki.

(ABC
1Szakhatósági
közreműködése tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
14a.vízügyAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság

75. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
2.(Kiemelt
beruházásként
újgenerációs női
higiéniai termékek
gyártását
eredményező
gyártóüzem és
annak építményei)
(Csömör
nagyközség
területén fekvő, az
ingatlan-
nyilvántartás
szerinti 017/3
helyrajzi számú
földrészlet, illetve az
ebből a
földrészletből
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését követően
kialakított
földrészletek)
4.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
2.(Kiemelt
beruházásként
újgenerációs női
higiéniai termékek
gyártását
eredményező
gyártóüzem és
annak építményei)
(Csömör
nagyközség
területén fekvő, az
ingatlan-
nyilvántartás
szerinti 017/3
helyrajzi számú
földrészlet, illetve az
ebből a
földrészletből
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését követően
kialakított
földrészletek)
7.vízjogi
engedélyezési
eljárás
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

76. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R51. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyköreElsőfokú eljárásban
kijelölt szakhatóság
Másodfokú eljárásban
kijelölt szakhatóság)
3.környezetvédelem, természetvédelemKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos Környezet-
védelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőség

2. Az R51. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése tárgyköreElsőfokú eljárásban
kijelölt szakhatóság
Másodfokú eljárásban
kijelölt szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

77. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R52. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
3.Környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R52. 2. mellékletében foglalt táblázata a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

78. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R53. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon
eljáró hatóság)
(Budapest V.
kerület Erzsébet
téri Erzsébet
Kulturális
Központ és Park
II. ütemének
befejezéséhez
szükséges
beruházás
megvalósítása)
(Budapest V.
kerület belterület
24447/1, 24447/2,
24447/3, 24456/2,
24456/3, valamint
24833/1 helyrajzi
számú ingatlanok)
3.környezetvédelmi hatósági
eljárások
Közép-Duna-
völgyi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R53. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABCDE
1Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon
eljáró hatóság)
(Budapest V.
kerület Erzsébet
téri Erzsébet
Kulturális
Központ és Park
II. ütemének
befejezéséhez
szükséges
beruházás
megvalósítása)
(Budapest V.
kerület belterület
24447/1, 24447/2,
24447/3, 24456/2,
24456/3, valamint
24833/1 helyrajzi
számú ingatlanok)
3a.vízügyi hatósági eljárásokKözép-Duna-
völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos
Vízügyi Hatóság

79. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R53. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
3.VízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

2. Az R53. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
3 a.Környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

80. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R54. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCD
1.Beruházás megnevezéseA Beruházás megvalósításával
kapcsolatos hatósági eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság)
[a) Normafa Park történelmi
sportterület kialakításához
szükséges építmények,
építményrészek építése,
átalakítása, bővítése, felújítása,
bontása;
b) a Normafa Park történelmi
sportterületén fogadó épület,
engesztelő kápolna, sípályák
felvonókkal, hóágyúkkal,
térvilágítással; szánkó pályák;
sífutó pályák;
játszóterek; nyári bobpálya;
kocogó és kerékpár pályák és
további szabadtéri sportolási
lehetőségek kialakítása
és kiszolgáló funkciójú
építmények, létesítmények,
infrastruktúra megvalósítása,
üzembe helyezése;
c) közlekedési területek,
tömegközlekedési bázisterületek
kialakítása, felújítása, parkolók
létesítése;
d) fogaskerekű
vasút korszerűsítése,
nyomvonalának
meghosszabbítása.]
3.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.természetvédelmi
hatósági eljárások
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R54. 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
1.Beruházás megnevezéseA Beruházás megvalósításával
kapcsolatos hatósági eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság)
[a) Normafa Park történelmi
sportterület kialakításához
szükséges építmények,
építményrészek építése,
átalakítása, bővítése, felújítása,
bontása;
b) a Normafa Park történelmi
sportterületén fogadó épület,
engesztelő kápolna, sípályák
felvonókkal, hóágyúkkal,
térvilágítással; szánkó pályák;
sífutó pályák;
játszóterek; nyári bobpálya;
kocogó és kerékpár pályák és
további szabadtéri sportolási
lehetőségek kialakítása
és kiszolgáló funkciójú
építmények, létesítmények,
infrastruktúra megvalósítása,
üzembe helyezése;
c) közlekedési területek,
tömegközlekedési bázisterületek
kialakítása, felújítása, parkolók
létesítése;
d) fogaskerekű
vasút korszerűsítése,
nyomvonalának
meghosszabbítása.]
13.vízügyi hatósági eljárásokKözép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

81. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R54. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R54. 2. mellékletében foglalt táblázat következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgya
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
3a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

82. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R55. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hulladékgazdálkodási terv és a megelőzési program előkészítése során az OHÜ a következő hatóságokat vonja be:)

"2. a környezetvédelemre, természetvédelemre szakkérdések vonatkozásában a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget,"

2. Az R55. 1. melléklete a következő 2a. ponttal egészül ki:

(A hulladékgazdálkodási terv és a megelőzési program előkészítése során az OHÜ a következő hatóságokat vonja be:)

"2a. a vízügyre vonatkozó szakkérdések vonatkozásában a területileg illetékes vízügyi hatóságot,"

83. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok)

"9. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség,"

2. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:

(A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok)

"9a. Országos Vízügyi Hatóság,"

3. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok)

"10. környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek,"

4. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 10a. ponttal egészül ki:

(A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok)

"10a. területi vízügyi hatóságok,"

84. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R56. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
(Kiemelt beruházásként
búzafeldolgozó üzem és
annak építményei)
(Visonta község területén
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti
0158/25 helyrajzi számú
földrészlet, illetve az
ebből a földrészletből
telekalakítási eljárások
jogerős befejezését
követően kialakított
földrészletek)
5.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Észak-
Magyarországi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás
Észak-
Magyarországi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R56. 1. mellékletének 8. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
(Kiemelt beruházásként
búzafeldolgozó üzem és
annak építményei)
(Visonta község területén
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti
0158/25 helyrajzi számú
földrészlet, illetve az
ebből a földrészletből
telekalakítási eljárások
jogerős befejezését
követően kialakított
földrészletek)
8.vízjogi
engedélyezési
eljárás
Észak-
Magyarországi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

85. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R56. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R56. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködése
tárgyköre
Elsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4a.vízügyÉszak-Magyarországi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

86. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R57. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(Kiemelt beruházásként
passzív biztonsági
rendszereket gyártó üzem,
illetve logisztikai központ, és
az ezekhez tartozó
építmények)
(Miskolc város területén
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 47511/8,
47511/9 és 47511/10 helyrajzi
számú földrészletek, illetve az
ezekből
a földrészletekből
telekalakítási eljárások
jogerős befejezését követően
kialakított földrészletek)
5.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Észak-
magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás
Észak-
magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R57. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(Kiemelt beruházásként
passzív biztonsági
rendszereket gyártó üzem,
illetve logisztikai központ, és
az ezekhez tartozó
építmények)
(Miskolc város területén
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 47511/8,
47511/9 és 47511/10 helyrajzi
számú földrészletek, illetve az
ezekből
a földrészletekből
telekalakítási eljárások
jogerős befejezését követően
kialakított földrészletek)
8.vízjogi
engedélyezési
eljárás
Észak-
magyarországi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

87. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R57. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R57. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés tárgyköreElsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4a.vízügyÉszak-magyarországi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

88. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
3.Környezetvédelem és
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
3a.VízügyKözép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

89. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R58. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(Diósgyőri Stadion
rekonstrukció
beruházás, UEFA IV.
kategóriájú labdarúgó
stadion és kiszolgáló
létesítmények
megvalósítása.)
(Miskolc 21688, 21688/A és
21687 helyrajzi számú
földrészletek, illetve az ezekből
a földrészletekből
telekalakítási eljárások
jogerős befejezését követően
kialakított földrészletek.)
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Észak-
magyarországi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R58. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(Diósgyőri Stadion
rekonstrukció
beruházás, UEFA IV.
kategóriájú labdarúgó
stadion és kiszolgáló
létesítmények
megvalósítása.)
(Miskolc 21688, 21688/A és
21687 helyrajzi számú
földrészletek, illetve az ezekből
a földrészletekből
telekalakítási eljárások
jogerős befejezését követően
kialakított földrészletek.)
6.vízjogi hatósági
eljárások
Észak-
magyarországi
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

90. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R58. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4.környezetvédelem,
természetvédelem
(a 16. sor kivételével)
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R58. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4a.vízügyÉszak-magyarországi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

91. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R59. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
[A szombathelyi sportcélú
beruházások
megvalósítására irányuló
beruházási program
keretében
a) UEFA IV. kategóriájú
labdarúgó stadion,
b) multifunkcionális
sportcsarnok
és a kapcsolódó
infrastruktúra
kialakítására irányuló
beruházások.]
[Szombathely
közigazgatási területén
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti
3643/1 helyrajzi számon
nyilvántartott földrészlet.]
5.környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R59. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
[A szombathelyi sportcélú
beruházások
megvalósítására irányuló
beruházási program
keretében
a) UEFA IV. kategóriájú
labdarúgó stadion,
b) multifunkcionális
sportcsarnok
és a kapcsolódó
infrastruktúra
kialakítására irányuló
beruházások.]
[Szombathely
közigazgatási területén
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti
3643/1 helyrajzi számon
nyilvántartott földrészlet.]
8.vízjogi hatósági
eljárások
Nyugat-dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

92. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R59. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R59. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4a.vízügyNyugat-dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

93. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R60. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(Nemzeti Kézilabda
Akadémia beruházási
program)
(Balatonboglár
1549/1 és 1262/17
helyrajzi számú
terület)
3.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R60. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság)
(Nemzeti Kézilabda
Akadémia beruházási
program)
(Balatonboglár
1549/1 és 1262/17
helyrajzi számú
terület)
6.vízjogi hatósági
eljárások
Dél-dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi
Hatóság

94. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R60. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Dél-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R60. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Első fokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság)
4a.vízügyDél-dunántúli
Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

95. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R61. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCD
1.Beruházás
megnevezése
A Beruházás
megvalósításával kapcsolatos
hatósági eljárások
Első fokú hatóságMásodfokú hatóság)
[Európai
Rendőr-
akadémia
(CEPOL)
székhelyének
helyet adó
épület
felújítása]
3.környezetvédelmi hatósági
eljárások
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.természetvédelmi hatósági
eljárások
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

2. Az R61. 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
1.Beruházás
megnevezése
A Beruházás
megvalósításával kapcsolatos
hatósági eljárások
Első fokú hatóságMásodfokú hatóság)
[Európai
Rendőr-
akadémia
(CEPOL)
székhelyének
helyet adó
épület
felújítása]
10.vízügyi hatósági eljárásokKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság

96. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R61. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. Az R61. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
3 a.vízügyKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Országos Vízügyi Hatóság
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére