191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelet

a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet és a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 94. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §[43]

44. §[44]

45. §[45]

46. §[46]

47. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[47]

(3) E rendelet 43. §-a és 3. számú melléklete, továbbá az R. 4. számú melléklete 2005. december 31-én hatályát veszti.

48. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 14. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés megjelölése (3)-(4) bekezdésre változik:

"(2) A központi hivatal 21. § (2) bekezdése alapján előterjesztett kérelem esetén a bejelentett személyi és lakcím adatok ellenőrzését követően kezdeményezi a jegyző döntését a polgár nyilvántartásba vételéről és a hatósági igazolvány kiadásáról."

(2)[48]

(3)[49]

49. §

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jogosultság megszűnésétől számított 8 napon belül le kell adni az állandó személyazonosító igazolványt a lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek vagy - külföldi tartózkodás esetén - a külképviseletnek, ha az arra való jogosultság megszűnt. A 10. § b) pontjában foglalt esetben a bevándorolt és a letelepedett a személyazonosító igazolványát a lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti szervnél adja le, amely azt a lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek küldi meg. Ha a bevándorolt, a letelepedett, illetőleg a menekült jogállású személy magyar állampolgárságot szerzett, a korábbi állandó személyazonosító igazolványát a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnél köteles leadni, a magyar állampolgárság megszerzésétől számított 30 napon belül, vagy az új személyazonosító igazolvány átvételével egyidejűleg."

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelethez[50]

2. számú melléklet a 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelethez[51]

3. számú melléklet a 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelethez[52]

4. számú melléklet a 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelethez[53]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 119/2005. (VI. 28. ) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 119/2005. (VI. 28. ) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 119/2005. (VI. 28. ) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte e rendelet 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2005.12.31.

[44] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 117/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte e rendelet 47. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2005.12.31.

[53] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék