62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

(1)[2] Az időskorúak járadékával, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, a gyermekek otthongondozási díjával, valamint az ápolási díjjal kapcsolatos folyósítási feladatok ellátása érdekében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: folyósító szerv) részére folyósító szervenként két elkülönített számlát vezet. Az egyik elkülönített számla a gyermekek otthongondozási díjával, az ápolási díjjal és az időskorúak járadékával kapcsolatos, a másik a foglalkoztatást helyettesítő támogatással és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással kapcsolatos folyósítási feladatok ellátására szolgál.

(2)[3] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 39/C. § (2) bekezdése szerinti szakértői díj, valamint az ápolási díj és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 41. § (5) bekezdése szerinti, valamint az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet. Az értesítés a szociálpolitikáért felelős miniszter által e célból rendszeresített, a Kincstár számára megküldött adatlap felhasználásával történik.

(3)[4] A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig - járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton - megküldi a Kincstár részére. A hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat elkülönítetten kell feltüntetni.

(4)[5] A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a folyósító szerv (1) bekezdés szerinti elkülönített számláin rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg a (3) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat - elektronikus úton, vármegyei és járási bontásban - megküldi a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

2. §[6]

(1)[7] A gyermekek otthongondozási díjához kapcsolódó szakértői díjak, valamint az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjak kifizetésének forrása a központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díj kifizetésére szolgáló előirányzat.

(2)[8]

(3)[9]

(4)[10]

3. §[11]

4. §[12]

5. §[13]

6. §[14]

7. §[15]

8. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2)[16]

(3)[17]

(4)[18]

(5)[19]

8/A. §[20]

8/B. §[21]

8/C. §[22]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[23]

2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[24]

3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[25]

4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[26]

5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[27]

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[28]

7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[29]

8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[30]

9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[31]

10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[32]

11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[33]

12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[34]

13. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[35]

14. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez[36]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.03.01.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] Megállapította a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.03.01.

[7] Módosította a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 73. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 73. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 73. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2011.01.31.

[14] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 342. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 342. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 317. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[22] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 317. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[23] Hatályon kívül helyezte a 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2011.01.31.

[29] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § c) pontja. Hatálytalan 2015.03.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

Tartalomjegyzék