Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

2009. évi XXVII. törvény

egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról[1]

A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosításai

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosításai

4. §[5]

5. §[6]

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

6. §[7]

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításai

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításai

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosításai

34. §[35]

35. §[36]

Záró rendelkezések

36. § (1) E törvény 2009. augusztus 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésekben megállapított eltérésekkel - a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az Szt.-nek az e törvény 16. §-ával megállapított 109/A-109/C. §-ait, 18. §-ával megállapított 114/C. §-át, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) e törvény 37. §-a (3) bekezdésével megállapított 184/A. §-ának (1) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően keletkezett díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

(3) A Vt. 3. §-ának az e törvény 22. §-ával megállapított (2) bekezdését az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, védjegy lajstromozására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) A Hmtv. e törvény 2. §-ával megállapított 37. §-ának (6) bekezdését, a Toptv. e törvény 4. §-ával megállapított 23. §-ának (6) bekezdését, az Szt. e törvény 15. §-ával megállapított 85. §-ának (6) bekezdését, a Vt. e törvény 25. §-ával megállapított 77. §-ának (6) bekezdését és az Fmtv. e törvény 34. §-ával megállapított 61. §-ának (6) bekezdését a megváltoztatási kérelem benyújtására nyitva álló, e törvény hatálybalépését követően lejáró határidőkre is alkalmazni kell.

(5) A Hmtv. e törvény 1. §-ával megállapított 11. §-ának (2) bekezdését, az Szt. e törvény 7. §-ával megállapított 22/A. §-ának (4) bekezdését, e törvény 8. §-ával megállapított 23. §-ának (2) bekezdését, e törvény 10. §-ával megállapított 53/C. §-át, e törvény 17. §-ával megállapított 111/A. §-át, e törvény 19. §-ával megállapított 115/E. §-ának (2)-(3) bekezdését, e törvény 20. §-ával megállapított XIV/D. fejezetét és a Vt. e törvény 23. §-ával megállapított 46/C. §-ának (2) bekezdését a hatálybalépést követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

37. §[37]

38. §[38]

39. § Ez a törvény megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezete;

b) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet III. Címének III-IV. fejezete.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. április 20-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 38. §-a. Hatálytalan 2009.08.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.03.

Tartalomjegyzék