Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 11. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), q), r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. § tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 27. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 34. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 36. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 38. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdésében, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15/A. §-ában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 45. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 47. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 48. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 50. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 51. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

az 55. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1-13., 15., 17-35., 38-40., valamint 42-43. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 58. § tekintetében a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 59. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdésében, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 61. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), h), i) és f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 59. és 65. §-ában, illetve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 63. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) és h) pontjában, illetve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) és d) pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 70. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 71. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. § tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 73. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 74. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 75. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 76. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5., 6., 24. pontjában és 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 77. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 79. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 80. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 82. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 83. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 84. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 85. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 86. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a)-c) és e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 87. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a), c), d), e), f), h), j), m), o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 88. § tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 89. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 90. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b)-c), g) pontjában, 175. § (3) bekezdés a)-b), d)-e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 92. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, az 1. § szövegének számozása egyidejűleg 1. § (1) bekezdésre változik:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala látja el a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentésnek az Éltv. 26. § (2) bekezdése szerinti növény-és talajvédelmi szolgálat részére való továbbításával kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatokat."

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat - ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását - a nevelési-oktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője, más fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja, vagy az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: pályáztató) látja el."

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdésében a "szociális és" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi szociális" szöveg lép.

4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 13. § (1) bekezdésében az "a Kormánynak a lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél" szövegrész helyébe az "a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 13. § (5) bekezdésében az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a" szövegrészek helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 13. § (6) bekezdésében az "a Kormánynak a vizsgát szervező általános hatáskörű államigazgatási szervét" szövegrész helyébe az "a vizsgát szervező fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

e) 7. számú mellékletének 1. pontjában az "a Kormánynak a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél" szövegrész helyébe az "a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg,

f) 7. számú mellékletében az 1. függelékben foglalt formanyomtatványon a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrészek helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

g) 7. számú mellékletében a 2. függelékben foglalt formanyomtatványon a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

5. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdésében a "települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) vezetője" szöveg lép.

(2) Az R2. 2. § (4) bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében, az 5. § (1) és (4) bekezdéseiben, a 6. § (2) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, a 12. § (4) bekezdésében, a 14. § (2) és (3) bekezdéseiben, valamint a 3. és 6. mellékletében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg lép.

(3) Az R2. 7. § (1) bekezdésében a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg lép.

(4) Az R2. 8. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, a "települési önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg lép.

(5) Az R2. 15. § (4) bekezdésében az "önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg lép.

(6) Az R2. 2. és 6. mellékletében az "ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE" szövegrész helyébe a "JÁRÁSI HIVATAL" szöveg lép.

(7) Az R2. 4. és 5. mellékletében az "ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK" szövegrész helyébe a "JÁRÁSI HIVATALNAK" szöveg lép.

6. A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében a "települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 5. § (8)-(9) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (2)-(3) bekezdésében és a 21. § (4) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a "település jegyzője" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében az "ÁNTSZ-nek" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének" szöveg, a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi)" szöveg

lép

7. A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 2. § (3) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrészek helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 1/A. § (3) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az "a Kormánynak az ingatlan fekvése szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez" szövegrész helyébe az "az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg

lép.

8. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont

a) 1.102 alpontjában az "Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi" szövegrész helyébe a "járási hivatalai" szöveg,

b) 1.122 alpontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalok járási (fővárosi kerületi)" szöveg

lép.

9. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalra (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalra (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szöveg,

b) 3. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) és (3)-(4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés a)-b) pontjában, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében és 10. § (5) bekezdésében a "kerületi" szövegrészek helyébe a "járási állat-egészségügyi" szöveg

lép.

10. A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

10. § A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében az "Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szöveg lép.

11. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában lehet érettségi vizsgát tartani, amelyiket a kormányhivatal - a fenntartó képviselőjével egyetértésben - arra kijelöl. A középiskolák kijelölésénél biztosítani kell a nemzetiségi nyelven való vizsgázás lehetőségét."

(2) Az R3. 18/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal vezetője a feladatlapokat - fenntartóra tekintet nélkül, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) közreműködésével - átadja a vizsgabizottságot működtető intézmény megbízottjának."

(3) Az R3.

a) 18/C. § (1) bekezdés első mondatában a "körzetközponti jegyzők részt vesznek" szövegrész helyébe a "járási hivatalok közreműködnek" szöveg,

b) 18/C. § (1) bekezdés második mondatában, valamint 18/D. § (2) és (4) bekezdésében a "körzetközponti jegyzők" szövegrész helyébe a "járási hivatalok" szöveg,

c) 18/C. § (2) és (3) bekezdésében, 18/D. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 30. § (2) bekezdés b) pontjában a "körzetközponti jegyző" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 18/C. § (4) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalban" szöveg,

e) 18/D. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában a "körzetközponti jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

f) 18/D. § (2) bekezdés a) pontjában a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal képviselőjének" szöveg

lép.

12. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

12. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"g) gyámhivatal: a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal."

(2) Az R4. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyámhatóság a Gyvt. 130. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján részletes környezettanulmányt (helyzetértékelést) készít, illetve ennek készítésére felkérhet más személyt vagy szervet, így különösen a gyermekjóléti szolgálatot és a települési önkormányzat jegyzőjét."

(3) Az R4. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtás foganatosításában - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben a meghatározott cselekmény végrehajtására vonatkozó rendelkezésekben foglaltak kivételével - a települési önkormányzat jegyzője - a gyámhivatal, valamint a szociális és gyámhivatal megkeresésére - közreműködhet."

(4) Az R4. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az anyakönyvvezető apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről küld értesítést, az anyát tájékoztatni kell arról, hogy apai elismerő nyilatkozat felvételére a Gyszr. 22. §-a (2) bekezdés b) pontja alapján bármely gyámhivatal illetékes."

(5) Az R4. 73. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyámhivatal a határozatát közli a kötelezett munkáltatójával, a végrehajtást foganatosító bírósággal, illetve az önálló bírósági végrehajtóval, a jogosult és a kötelezett lakcíme szerint illetékes ügyészséggel, a kötelezett lakcíme szerint illetékes adóhatósággal, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíjat folyósító szervvel."

(6) Az R4. 73. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A gyámhivatal a megelőlegezett gyermektartásdíjról, annak kamatáról és a folyósítással felmerült költségekről negyedévente tájékoztatja a kötelezett lakcíme szerinti adóhatóságot a hátralékos összeg adók módjára történő behajtása végett."

(7) Az R4. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a gyermektartásdíj megelőlegezésének időtartama alatt a gyámhivatal illetékessége megváltozik, a megelőlegezett gyermektartásdíjat a jogosult új lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal székhelye szerinti folyósító szerv folyósítja tovább az illetékességváltozásról szóló határozat alapján. Ezen határozatnak tartalmaznia kell azon időpontot, amelytől az illetékessé vált folyósító szervnek kell folyósítani a megelőlegezett gyermektartásdíjat."

(8) Az R4. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat minden hónap 18-áig megyénként, gyámhivatalonkénti bontásban - számítógépes hálózaton - megküldi a Minisztérium részére.

(3) A Minisztérium minden hónap 21-éig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 8. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a gyámhivatalok részére történő átutalásáról."

(9) Az R4. 83. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a gyámhivatal az általa addig alkalmazott gyermekvédelmi intézkedést megszünteti."

(10) Az R4. 91/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról szóló, jogerősítési záradékkal ellátott határozatot a jogerőre emelkedést követő nyolc napon belül közli a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szervével, egyidejűleg - ha a járási hivatal nem rendelkezik még családtámogatási folyószámlával - megküldi a családi pótlékot folyósító területi szerv részére a családtámogatási folyószámla megnyitásához szükséges számla törzsadat bejelentő nyomtatványt és a járási hivatal vezetőjének aláírási címpéldányát."

(11) Az R4. 91/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Illetékességváltozás esetén a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szerve első alkalommal az illetékességváltozásról szóló értesítés kézhezvételét követő második hónapra járó családi pótlékot utalja az illetékessé vált járási hivatal családtámogatási folyószámlájára. Eddig az időpontig a korábban illetékes gyámhivatal gondoskodik az illetékessége szerinti családtámogatási folyószámlára utalt családi pótléknak és a korábbi eseti gondnok elszámolása eredményeként esetlegesen visszafizetett összegnek az újonnan kirendelt eseti gondnok felé történő kifizetéséről."

(12) Az R4. 98. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezést megszünteti, ha annak okai nem állnak fenn, és indokolt esetben elrendeli a gyermek védelembe vételét."

(13) Az R4. 99. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az átmeneti nevelésbe vétel feltételei nem állnak fenn, a gyámhivatal a kérelem elutasításával, illetve az eljárás megszüntetésével egyidejűleg

a) megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás keretében történő segítségnyújtásra, illetve

b) indokolt esetben elrendeli a gyermek védelembe vételét."

(14) Az R4. 100. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyámhivatal a gyermek átmeneti nevelésbe vételére irányuló eljárása során]

"c) beszerzi a gyermekjóléti szolgálatnál keletkezett iratokat, valamint felkéri a hagyatéki ügyben eljáró hatóságot a gyermek ingó- és ingatlanvagyonának leltározására,"

(15) Az R4. 170. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A belföldi adós, ha a tartási kötelezettség önkéntes teljesítését vállalta, 3 havonta bemutatja a gyámhivatalnak a teljesítés igazolását. A teljesítés elmaradása esetén vagy, ha a belföldi adós a tartási kötelezettség önkéntes teljesítését nem vállalja, a gyámhivatal haladéktalanul megteszi a szükséges végrehajtási intézkedéseket, amiről tájékoztatja a belföldi adóst."

(16) Az R4.

1. 5/A. § k) pontjában a "települési önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

2. 5/A. § (3) bekezdés a) pontjában a "jegyzőtől" szövegrész helyébe a "gyámhivataltól" szöveg,

3. 6. § (2) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal, a szociális és gyámhivatal" szöveg,

4. 13. § (2) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhatóság" szöveg,

5. 26. § (2) bekezdésében a "gyámhatósággal" szövegrész helyébe a "gyámhivatallal" szöveg,

6. 37. § (2) bekezdés első mondatában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe "a megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala (e Fejezet alkalmazásában, a továbbiakban együtt: kijelölt gyámhivatal)" szöveg,

7. 37. § (2) bekezdés második mondatában, 37. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 37. § (4) bekezdés bevezető szövegrészében, 37. § (5) és (6) bekezdésében, 40. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 41. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés bevezető szövegében és c) pontjában, 42. § (3) bekezdésének első és második mondatában, 44. § (1) bekezdésének első és második mondatában, 44. § (2) bekezdésének első és második mondatában, 45. § (1) bekezdés első és második mondatában, 45. § (2), (3), (4), (7), (8), (9) és (10) bekezdésében, 46. § (4), (5) és (6) bekezdésében, 47. § (2) és (3) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, 51. § (1), (2), (3) és (5) bekezdésének első és második mondatában, 52. § (1) bekezdésében, 53. § (2), (3) és (4) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "kijelölt gyámhivatal" szöveg,

8. 41. § (3) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "kijelölt gyámhivatal" szöveg,

9. 46. § (6) bekezdés f) pontjában, 84. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 85. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 86. § (1) bekezdésében, 88. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés bevezető szövegében és d) pontjában, (4) bekezdésében, 91. § (3) bekezdésében, 91/A. § (1), (2), (4) és (7) bekezdésében, 91/B. § (5) és (6) bekezdésében, 91/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 91/D. § (1), (2), (4), (5) bekezdés első és második mondatában, (8), (9) és (10) bekezdésében, 110. § (1) bekezdés i) pontjában, 170. § (5) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

10. 50. § (5) bekezdésében a "gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "kijelölt gyámhivatalt" szöveg,

11. 50. § (6) és (7) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében a "gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "kijelölt gyámhivatalnak" szöveg,

12. 54. § (3) bekezdésében, 56. § (2) és (4) bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

13. 75. § (3) bekezdésében, 76. § (1) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében a "gyámhivatal székhelye szerinti jegyző" szövegrész helyébe a "folyósító szerv" szöveg,

14. 81. § (2) bekezdésében a "gyámhivatal székhelye szerinti jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

15. 84. § (4) bekezdésében, 102. § (1) bekezdés i) pontjában a "jegyzőtől" szövegrész helyébe a "gyámhivataltól" szöveg,

16. 87. § b) pontjában, 89. § (3) bekezdésében, 90. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 91/B. § (1) bekezdés e) pontjában, 91/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 91/D. § (4) bekezdés b) pontjában, 91/D. § (7) és (8) bekezdésében a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

17. 88. § (1) bekezdés második mondatában, 90. § (2) bekezdésében, 91/D. § (5) bekezdésében, 102. § (5) bekezdésében a "jegyzővel" szövegrész helyébe a "gyámhivatallal" szöveg,

18. 88. § (1) bekezdés harmadik mondatában a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg,

19. 91. § (3) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg,

20. 91. § (4) bekezdésében a "jegyző illetékessége megszűnik, az illetékessé vált jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal illetékessége megszűnik, az illetékessé vált gyámhivatal" szöveg,

21. 91/A. § (6) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal", a "polgármesteri hivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

22. 102. § (1) bekezdés b) pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe a "hagyatéki ügyben eljáró hatóság" szöveg,

23. 103. § (5) bekezdésében a "megyei gyámhivatal" szövegrész helyébe a "szociális és gyámhivatal" szöveg,

24. 114/A. § (2) bekezdésében, 114/B. § (1) és (3) bekezdésében a "városi gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

25. 118. § (1) bekezdés első mondatában a "jegyző" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg,

26. 118. § (1) bekezdés második mondatában és (2) bekezdésében az "A jegyző" szövegrész helyébe az "Az adóhatóság" szöveg,

27. 118. § (3) bekezdésében az "a jegyző" szövegrész helyébe az "az adóhatóság" szöveg,

28. 120. § (3) bekezdés b) pontjában az "a jegyzővel" szövegrész helyébe az "az adóhatósággal" szöveg,

29. 134/A. § (1) bekezdés e) pontjában, 167. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 169. §-ában, 170. § (3) bekezdésében és (9) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

30. 156. § (3) bekezdésében a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "hagyatéki ügyben eljáró hatóságnál" szöveg,

31. 166. § (1) bekezdésében az "elsőfokú gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

32. 166. § (2) bekezdésében az "első fokú gyámhivatalhoz" szövegrész helyébe a "gyámhivatalhoz" szöveg,

33. 166/A. § (1) és (2) bekezdésében az "Az első fokon eljáró gyámhivatal" szövegrész helyébe az "A gyámhivatal" szöveg,

34. 167. § (5) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg,

35. 170. § (2) bekezdésében az "az elsőfokú gyámhatósághoz" szövegrész helyébe a "gyámhivatalhoz" szöveg,

36. 2. számú melléklete címében a "megyei gyámhivatalok" szövegrész helyébe a "szociális és gyámhivatalok" szöveg,

37. 2. számú melléklete 3. pontjában a "megyei gyámhivatal" szövegrész helyébe a "szociális és gyámhivatal" szöveg,

38. 8. és 9. számú mellékletében a "városi gyámhivatal székhelye szerinti jegyző aláírása" szövegrész helyébe a "folyósító szerv vezetőjének aláírása" és a "polgármester aláírása" szövegrész helyébe a "gyámhivatal vezetőjének aláírása" szöveg

lép.

13. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

13. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében a "jegyzője" szövegrész helyébe a "jegyzője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 6. §-ában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 10. §-ában a "gyámhatósághoz" szövegrész helyébe a "gyámhivatalhoz" szöveg,

c) 1. számú melléklet II. számú adatlapjában a "Jegyző" szövegrész helyébe a "Gyámhivatal" szöveg,

d) 1. számú melléklet II. számú adatlap 4. pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

e) 1. számú melléklet X. számú adatlap 3. pontjában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

f) 2. számú melléklet II. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

g) 2. számú melléklet II. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részében a "gyámhatósági" szövegrész helyébe a "gyámhivatali" szöveg,

h) 2. számú melléklet III. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

i) 2. számú melléklet VII. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részében a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

j) 2. számú melléklet VIII. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részében a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

k) 2. számú melléklet XIV. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részében a "gyámhatóság" szövegrészek helyébe a "gyámhivatal" szöveg

lép.

15. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

15. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg lép.

16. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó, okmányirodát működtető települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző), a lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)",

b) 7. § (2) bekezdésében, 13. § (2) és (4) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében és 23. § (6) bekezdésében a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal",

c) 14. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésének a) pontjában, (3) és (6) bekezdésében és 25. § (1) bekezdésének d) pontjában a "körzetközponti jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál",

d) 25. § (4) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál",

e) 25. § (5) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőhöz, a jegyzőhöz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg

lép.

17. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

17. § A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat a VIZIR részére]

"a) a 3. § szerint meghatározott adatok körében a vízügyi igazgatóságok, a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei, a vízügyi hatóság, továbbá a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört gyakorló jegyző adatszolgáltatása alapján a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a vizek és vízilétesítmények tulajdonosai,"

[szolgáltatnak.]

18. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

18. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. § (11) bekezdésében a "jegyzőt és" szövegrész helyébe a "jegyzőt, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát és" szöveg lép.

19. A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Ha a jegyző, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az Átv. 6-8. §-aiban meghatározott rendelkezések megsértését észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság intézkedését kezdeményezni."

(2) Az R6. 7. § (1) és (2) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal, illetve a jegyző" szöveg lép.

20. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (13) bekezdés c) pontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási" szöveg lép.

21. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

21. § A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (5) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra természeti, illetve védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, egyéb területeken a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rendelkezik hatáskörrel, amennyiben arról kormányrendelet másként nem rendelkezik."

22. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

22. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a) 20. § (4) bekezdésében az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a temető fekvése szerint illetékes kistérségi vagy fővárosi kerületi intézete (a továbbiakban: kistérségi intézet)" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a temető fekvése szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szöveg,

b) 24. § (1) bekezdés c) pontjában, 25. § (2) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 36. § (1), (3)-(4) és (7) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 39. §-ában, 46. § (1) és (5) bekezdésében a "kistérségi" szövegrészek helyébe a "járási népegészségügyi" szöveg,

c) 59. § (1) bekezdés b) pontjában az "illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

d) 59. § (7) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

e) 59/A. § (1) bekezdésében a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

f) 59/B. § (1) és (2) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

23. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében és 4. § b) pontjában az "ÁNTSZ kistérségi (fővárosi kerületi) intézetei" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei" szöveg lép.

24. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)",

b) 4. § (3) bekezdés

ba) első mondatában a "körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: körzetközponti jegyző)" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál",

bb) második mondatában a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal", valamint

c) 5. § (1) és (3) bekezdésében a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal"szöveg

lép.

25. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8a) Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges (8) bekezdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálatát - a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) lehet kezdeményezni. A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni."

26. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 2. § e) pontjában a "kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szöveg,

b) 2. § e), i) és j) pontjában a "kerületi" szövegrész helyébe "járási állat-egészségügyi" szöveg,

c) 2. § k) pontjában a "kistérségi népegészségügyi intézete, az ennél nagyobb, illetve egy kistérség" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, az ennél nagyobb, illetve egy járás" szöveg

lép.

27. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében a "Kormány mellékletben megjelölt általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (a továbbiakban: kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében, 10/B. § (2) bekezdésében, 12. § c) pontjában, 13/A. § (1) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) Mellékletének címében a "Kormánynak a "Magyar igazolvány", valamint a "Magyar hozzátartozói igazolvány" kézbesítésében közreműködő általános hatáskörű területi államigazgatási szervei" szövegrész helyébe a "Magyar igazolvány", valamint a "Magyar hozzátartozói igazolvány kézbesítésében közreműködő fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg,

d) Mellékletében lévő táblázat 1. sorában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

28. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében lévő táblázat 1. sorában az "A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a megnevezése" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezése" szöveg lép.

29. Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontjában, 5. melléklet A) adatlap 3. pontjában, 5. melléklet B) adatlap 2. és 6. pontjában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal" szöveg lép.

30. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

30. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 4. § (9) bekezdés a) pontjában a "kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szöveg,

b) 4. § (9) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában, valamint (10) bekezdésében, 8. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában és d) pontjában, 14/A. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg,

c) 4. § (9) bekezdés c) pont cc) alpontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

d) 4. § (9) bekezdés c) pont cd) alpontjában az "Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának kerületi hivatalát" szövegrész helyébe a "járási hivatala állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalát" szöveg,

e) 4. § (9) bekezdés d) pontjában a "megyei, fővárosi főjegyzőt, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt, másodfokú eljárásban az Oktatási Hivatalt" szöveg,

f) 9. § (2) bekezdés b) pontjában a "városi, fővárosi kerületi gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt" szöveg,

g) 13. § (3) bekezdésében az "A gyámhivatal határozatával" szövegrész helyébe a "Gyámhatósági határozattal" szöveg,

h) 14/A. (2) bekezdés b) pontjában a "megyei, fővárosi főjegyzőt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

31. A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

31. § A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 10. § a) pontjában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg

lép.

32. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés j) pontjában a "kistérségi népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézet" szöveg,

c) 7. § (3)-(4), (5), (7) és (9) bekezdésében, valamint a 16. § (4) bekezdésében a "kistérségi" szövegrészek helyébe a "járási" szöveg,

d) 11. § (6) bekezdés c) pontjában a "körzetközponti jegyzőt" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát" szöveg

lép.

33. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 14/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti]

"a) a szálláshely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetet (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) a közegészségügyi követelmények,"

(2) Az R7. 19. § (7) bekezdésében "az ÁNTSZ" szövegrész helyébe "a járási népegészségügyi intézet" szöveg lép.

34. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

34. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet Mellékletében az "A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a megnevezése" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezése" szöveg lép.

35. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) jár el."

(2) Az R8.

a) 3. § (3), (6) és (7) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés második mondatában, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés második mondatában, 7. § (4), (5) és (6) bekezdésében, 9. § e) és f) pontjában, 10. § (2) és (3) bekezdésében a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés első mondatában, 6. § (2) bekezdés első mondatában a "körzetközponti jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg

lép.

36. A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

36. § A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet

a) 1. §-át megelőző alcím címében az "A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 1. § (1)-(3) bekezdésében, 3. § (1) és (3) bekezdésében, 7. §-ában és 9. § (1) bekezdésében az "A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg, és az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

d) 1. § (4) bekezdésében az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

e) 1. § (6) bekezdésében az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg, és az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

f) 1. § (7) bekezdésében az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

g) 2. §-ában az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg,

h) 3. § (2) bekezdésében az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

i) 4. § (2) bekezdésében az "a Kormány törvényességi felügyeletet ellátó általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

j) 4. § (4) bekezdésében az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg, és az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

k) 5. § (1) bekezdésében az "A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg, és az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

l) 5. § (2) bekezdésében és 8. §-ában az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

m) 9. § (2) bekezdésében az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg, és az "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

n) 10. §-ában az "A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

37. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 12. § 1.1. b) pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

38. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

38. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról - a (2)-(2b) bekezdésekben meghatározott kivétellel - a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) gondoskodik.

(2) Az időskorúak járadékának folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetében a fővárosi kormányhivatal fővárosi kerületi hivatala (a továbbiakban: kijelölt járási hivatal) gondoskodik."

(2) Az R9. 6. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Szt. 41. § (1) bekezdésében és az Szt. 43/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapított ápolási díj folyósításáról a járási hivatal gondoskodik.

(2b) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás hajléktalan személy részére történő folyósításáról a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: főjegyző) gondoskodik."

(3) Az R9. 6/A. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Szt.]

"e) 43. § (4) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségügyi államigazgatási szerva járási hivatal népegészségügyi intézetének tisztiorvosa,"

(4) Az R9. 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az eljáró hatóság illetékességét érintő lakcímváltozás esetén az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy kérelmére vagy az újlakcím szerint illetékes hatóság megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni a jogosult újlakcíme szerint illetékes hatóságnak.

(3) Ha az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, illetve az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj) esetében a jogosultságot az újlakcímen is megállapították, az újlakcím szerint illetékes járási hivatal - a méltányossági ápolási díj esetében a jegyző - az időskorúak járadékát vagy az ápolási díjat a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják."

(5) Az R9. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított időskorúak járadékának a megszüntetéséről a kijelölt járási hivatal hoz határozatot. A kijelölt járási hivatal a határozatát közli mindazokkal, akikkel a jogosultság megállapításáról szóló határozatot közölték.

(2) Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított aktív korúak ellátásának a megszüntetéséről a főjegyző hoz határozatot. A főjegyző a határozatát közli mindazokkal, akikkel a jogosultság megállapításáról szóló határozatot közölték."

(6) Az R9. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A megtérítést elrendelő jogerős határozatot a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével is közölni kell."

(7) Az R9.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "Szt. 18. §-ának a), c) és h) pontjában" szövegrész helyébe az "Szt. 18. § a), c) és h) pontjában vagy 18/A. § a), c) és h) pontjában" szöveg,

b) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "d) pontja" szövegrész helyébe az "e) pontja" szöveg,

c) 6/A. § (2) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "jegyző, illetve a járási hivatal" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében az "a jegyző" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg,

e) 26. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (4) bekezdés első mondatában, 26. § (7) bekezdésében, valamint 35. § (8) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

f) 26. § (4) bekezdés második mondatában a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

g) 28. § (1) bekezdés második mondatában az "a jegyzőnek" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóságnak" szöveg,

h) 30. § (2) bekezdésében az "Szt. 18. §-a" szövegrész helyébe az "Szt. 18. és 18/A. §-a" szöveg,

i) 35. § (7) bekezdés első mondatában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg és a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg, továbbá a második mondatában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg és a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

j) 36. § (1) bekezdés nyitó szövegrész első mondatában az "50. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti kérelem esetén a jegyző" szövegrész helyébe az "50. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén a járási hivatal, illetve az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti kérelem esetén a jegyző" szöveg, valamint a második mondatában az "a jegyző" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg,

k) 36. § (2) bekezdésében az "A jegyző" szövegrész helyébe az "Az eljáró hatóság" szöveg,

l) 36. § (3) bekezdésében és 45. § (2) bekezdés első mondatában a "jegyző" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

m) 37. § (6) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "járási hivatalt, illetve a jegyzőt" szöveg,

n) 40. § (2) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóságot" szöveg,

o) 44. § (3) bekezdésében az "a jegyző haladéktalanul közli" szövegrész helyébe a "haladéktalanul közölni kell" szöveg,

p) 45. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóságnál" szöveg,

q) 46. § (1) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóság" szöveg,

r) 47. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 47. § (2) bekezdés első mondatában a "jegyző" szövegrész helyébe a "közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság" szöveg,

s) 2. számú melléklet "TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ" cím 2. pont harmadik bekezdésében az "önkormányzat által" szövegrész helyébe az "önkormányzat vagy a járási hivatal által" szöveg,

t) 3. számú melléklet 2. pontban foglalt táblázat A:5 mezőjében, 3. számú melléklet 5.2.7.5. alpontjában, 9. számú melléklet 7. pontban foglalt táblázat 5. sorában, 9. számú melléklet "TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ" cím 5. pontjában, valamint 12. számú melléklet "II. Jövedelmi adatok" alcím alatti táblázat A:5 mezőjében az "Önkormányzat és" szövegrész helyébe az "Önkormányzat, járási hivatal és" szöveg,

u) 3. számú mellékletben a "(kirendeltség)" szövegrészek helyébe a "[járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége]" szöveg

lép.

39. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

39. § A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdésében, 8. § (4)-(5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés c) pontjában a "kerületi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

40. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

40. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (6) bekezdés b) pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

41. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 9. § (2) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Az R10. a következő 11/A.-11/B. §-okkal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Okmányirodák szakmai irányítása

11/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti egységeiként működő okmányirodák feladataiért felelős központi szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

(2) A KEKKH az (1) bekezdésben foglalt feladatai ellátásán túl szakmai irányítást gyakorol az okmányirodák ügyfélszolgálati tevékenysége, működése felett, amelynek keretében ellátja különösen az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat.

Fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai irányítása

11/B. § (1) A KEKKH szakmai irányítást gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatala és szakigazgatási szerveinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal) törzshivatala és szakigazgatási szervei informatikai tevékenysége felett, ennek keretében gondoskodik az informatikai üzemeltetés feltételeinek meghatározásáról, valamint egyetértési jogot gyakorol az informatikai tárgyú szerződések megkötése során.

(2) A KEKKH az (1) bekezdés szerinti szakmai irányítása keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei által használt szakrendszerek esetében együttműködik a szakrendszereket üzemeltető szakmai irányító szervvel."

(3) Az R10. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e rendeletben megjelölt nyilvántartások kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódóan a KEKKH:]

"c) biztosítja a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodák feladatainak ellátásához a külön rendeletben meghatározott technikai eszközöket, valamint részt vesz az okmányirodai feladatokat ellátó kormánytisztviselők és a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélkapcsolattal foglalkozó munkatársainak képzésében, továbbképzésében, vizsgáztatásában,"

(4) Az R10. 12/A. §-a a következő (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:

a) a "V" és a "CD" betűjelű ideiglenes, továbbá az "SP" és az "OT" betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával,

b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatásának engedélyezésével, valamint

c) a külföldi vezetői engedély honosításával kapcsolatos feladatokat.

(4) A KEKKH Budapest és Pest megye területére kiterjedő kizárólagos illetékességgel ellátja:

a) a "P", és a "Z" betűjelű ideiglenes, valamint

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzemben tartói és tulajdonjogának változásával

kapcsolatos feladatokat."

42. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyámhatóság feladat- és hatáskörét]

"b) a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal),"

[gyakorolja.]

(2) Az R11. 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járási gyámhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szervei.

(3) A járási gyámhivatal a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén látja el feladat- és hatáskörét."

(3) Az R11. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A települési önkormányzat jegyzője]

"c) a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,"

(4) Az R11. 4. §-ának nyitó szövegrésze és n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 4. § a következő o)-q) pontokkal egészül ki:

"A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében"

"n) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,

o) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,

p) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését,

q) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében."

(5) Az R11. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A járási gyámhivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,

b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről."

(6) Az R11. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A járási gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.

(2) A megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala az örökbefogadással kapcsolatban

a) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,

b) felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,

c) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,

d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,

e) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt,

f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól."

(7) Az R11. 9. §-ának bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 9. § a következő k) ponttal egészül ki:

"A járási gyámhivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban"

"k) megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének behajtása iránt."

(8) Az R11. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Bármely járási gyámhivatal illetékes

a) nyilatkozat felvételére, ha a szülő azt a gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismerve teszi,

b) rendezetlen családi jogállású gyermekre vonatkozóan apai elismerő nyilatkozat felvételére, azzal, hogy annak egy példányával értesíteni kell a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt."

(9) Az R11. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A járási gyámhivatal illetékessége a tartós nevelésbe vétel fennállása alatt nem változik. A tartós nevelésbe vételt elrendelő járási gyámhivatal a gyermek valamennyi - a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és gyámügyi - ügyében illetékes eljárni."

(10) Az R11. 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az örökbefogadás előtti eljárásra az a járási gyámhivatal illetékes, amelynek területén az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye van. Ha az örökbe fogadni szándékozók lakóhelye különböző járási gyámhivatalok illetékességi területén van, az eljárásra - a kölcsönös tájékoztatás mellett - az örökbe fogadni szándékozók lakóhelye szerinti bármelyikjárási gyámhivatal illetékes."

(11) Az R11. 23. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának engedélyezése esetén a volt gyám végszámadásának elfogadására a gyermek nevelésbe vételének ügyében eljárni illetékes járási gyámhivatal az illetékes. Az elfogadott végszámadás alapján a vagyonnal rendelkező gyermekről és vagyonáról a járási gyámhivatal értesíti az örökbefogadó szülő lakóhelye szerinti járási gyámhivatalt."

(12) Az R11. 23. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes járási gyámhivatal intézkedik a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, valamint az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének és a szüneteltetés megszüntetésének kezdeményezéséről, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálatáról."

(13) Az R11.

a) 1/A. §-ában, 2. § (1) bekezdésének első és második mondatában, 2. § (3) bekezdésében, a 4. §-t megelőző alcímben, 6. §-ában, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 10. §-ában, 11. §-ában, 11/A. §-ában, 13. § a) és c) pontjában, 22. § (6), (7) és (9) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésének első és második mondatában, (5) és (6) bekezdésében a "városi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg,

b) 12. §-ában és 21. § (4) bekezdésében a "Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala" szöveg,

c) 14. § (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés b) pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 22. § (1) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal", a "gyámhatósággal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatallal" szöveg,

e) 22. § (3) bekezdésében, 23. § (12) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg,

f) 22. § (8) bekezdésében a "városi gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal", a "városi gyámhivatallal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatallal" szöveg,

g) 22. § (10) bekezdésében és (12) bekezdésének első mondatában a "városi gyámhivatal" szövegrész helyébe a "megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala" szöveg,

h) 22. § (10a) bekezdésében és (12) bekezdésének második mondatában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala" szöveg,

i) 22. § (13) és (14) bekezdésében, 23. § (11) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg,

j) 23. § (1) bekezdésében a "települési önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal", a "települési önkormányzat jegyzőjével" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatallal" szöveg,

k) 23. § (2) bekezdésében a "városi gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal", a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg

lép.

43. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki."

(2) Az R12.

a) 1. § (2) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "jegyzőt, a járási hivatalt" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "jegyző, a járási hivatal" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a "kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szöveg,

d) 2. § (5) bekezdésében az "illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe az "illetékes járási hivatal" szöveg,

e) 2/A. § (3) bekezdésében az "illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe az "illetékes járási hivatalt" szöveg,

f) 3. §-ában a "kerületi hivatalt" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi hivatalt" szöveg

lép.

44. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 32/A. § (2) bekezdésében, 32/D. § (1) bekezdésében, 32/D. § (4) bekezdés a) pontjában, 32/D. § (5) bekezdés a) pontjában, 32/E. § (2) bekezdésében, 32/E. § (3) bekezdés b) pontjában, 32/F. § (2) bekezdés a) pontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi)" szöveg,

b) 32/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában és 32/F. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 32/F. § (3) bekezdés a) pontjában a "kerületi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg,

d) 5. számú melléklet 1. pontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási" szöveg

lép.

45. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

45. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés i) pontjában a "lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja (a helyi közlekedésben)" szövegrész helyébe a "kifizetőhely igazolja (helyi közlekedésben)" szöveg lép.

46. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésében a "kistérségi (fővárosi kerületi) intézetét" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét" szöveg lép.

47. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 68. §-ában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 91. § (4) bekezdésében a "települési önkormányzat jegyzőjénél" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

c) 91. § (5) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 92. §-ában a "körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjénél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg

lép.

48. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 3. § (2) bekezdésében az "illetékes kistérségi székhely szerinti jegyzőt, a fővárosban a fővárosi kerület jegyzőjét (a továbbiakban együtt: jegyző)" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban járási hivatal)" szöveg lép.

(2) Az R13.

a) 3. § (3), (6)-(7), (9)-(11) bekezdésében, (12) bekezdésének nyitó szövegrészében, 3/A. §-ában, 4. § (2), (6)-(7) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében a "jegyző" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 3. § (8) bekezdésében és 4. § (4) bekezdésében a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

c) 4. § (8) bekezdésében az "illetékes kistérségi székhely szerinti jegyző, a fővárosban a fővárosi kerület jegyzője" szövegrész helyébe az "illetékes járási hivatal" szöveg,

d) 4. § (8) bekezdésében az "illetékes kistérségi székhely szerinti jegyzőnek, a fővárosban a fővárosi kerület jegyzőjének" szövegrész helyébe az "illetékes járási hivatalnak" szöveg,

e) 4. § (10) bekezdésében az "illetékes kistérségi székhely szerinti jegyzőt, a fővárosban a fővárosi kerület jegyzőjét" szövegrész helyébe az "illetékes járási hivatalt" szöveg

lép.

(3) Az R13. 2. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Az állandó menazséria szerint illetékes járási hivatal aláírása, bélyegzője, valamint az aláírás kelte."

49. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

49. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 12.5. pontjában az "a jegyzőnél" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg, 2. számú melléklet 17.7. pontjában a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg lép.

50. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

50. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a "települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban jegyző)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 39. § (2) és (5) bekezdésében, 58. § (4) bekezdésében és a 3. melléklet E) pont f) alpontjában a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

c) 39. § (3) és (4) bekezdésében, 46. § (3) és (4) bekezdésében, 47. § (8) bekezdésében, 52. § (7) bekezdésében, 54. § (1), (3) és (8) bekezdésében, 57. § (3) bekezdésében és 58. § (3), (5)-(6) bekezdésében, 60. § (1) és (5) bekezdésében, 60/A. § (1)-(3) bekezdésében és a 3. melléklet E) pont a)-d) alpontjaiban a "jegyző" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 46. § (1) bekezdésében a "jegyzőhöz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

e) 54. § (5) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

f) 58. § (1) bekezdésében a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

g) 63. § (1) bekezdésében a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi)" szöveg,

h) 3. melléklet D) pontjában a "települési önkormányzat jegyzőjének" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

51. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

51. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 2. § a) pontjában a "kistérségi népegészségügyi intézete (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szöveg,

b) 2. § e) pont ea) és eb) alpontjában, 3. § (1)-(3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 7. § (1)-(2) és (7) bekezdésében, 8. § (3), (4a) és (6) bekezdésében, 9. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. § (1)-(3), (5) és (8) bekezdésében, 11. § (1)-(3), (5), (7) és (12) bekezdésében, 11/A. § (1)-(5) bekezdésében, 14. § (1)-(2b) bekezdésében, (3) bekezdés a) és c) pontjában és 7. melléklet 7. pontjában a "kistérségi" szövegrészek helyébe a "járási" szöveg

lép.

52. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

52. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kisajátítási hatóság)" szöveg,

b) 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. és 14. §-ában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "kisajátítási hatóság" szöveg

lép.

53. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása

53. § A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "kistérségi népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézet (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi" szöveg

lép.

54. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

54. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi)" szöveg lép.

55. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

55. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 12.7. pontjában a "bejutást a jegyzőnél" szövegrész helyébe a "bejutást a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál" szöveg lép.

56. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

56. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdés a) pontjában a "kistérségi, fővárosi kerületi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi)" szöveg,

b) 4/B. § (5) bekezdés a) pontjában a "kistérségi, fővárosi kerületi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi)" szöveg

lép.

57. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a "kistérségi népegészségügyi intézetét (továbbiakban: Intézet)" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szöveg,

b) 2. § (4) és (6) bekezdésében az "Intézetet" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézetet" szöveg,

c) 2. § (7)-(8) bekezdésében az "Intézet" szövegrészek helyébe a "járási népegészségügyi intézet" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében a "kistérségi intézet" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézet" szöveg

lép.

58. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

58. § A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában a "kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal" szöveg lép.

59. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.)

a) 2. § (1) bekezdésében a "Kormánynak a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdés d) pontjában és a 10. § (2) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében a "Kormánynak a hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes területi államigazgatási szervével" szövegrész helyébe a "hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

d) 2. § (5) és (6) bekezdésében a "Kormánynak a hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

e) 2. § (6) bekezdésében a "Kormánynak a közvetítő lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 2. § (6) bekezdésében a "Kormány valamennyi általános hatáskörű területi államigazgatási szervével" szövegrész helyébe a "valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

g) 4. § (1) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

h) 4. § (3) bekezdésében a "Kormány másik általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "másik fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a "Kormány nyilvántartást vezető általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

j) 10. § (1) bekezdésében a "Kormány hatósági közvetítő nyilvántartásba vételére jogosult általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a vezetője" szövegrész helyébe a "hatósági közvetítő nyilvántartásba vételére jogosult fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott" szöveg

lép.

(2) Az R14. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti törlésre azt követően kerülhet sor, miután a hatósági közvetítő korábbi lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére a hatósági közvetítő új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartásba veszi az érintettet, és erről értesíti az eljárást kezdeményező fővárosi és megyei kormányhivatalt."

60. Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

60. § Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Kormány általános területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

61. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

61. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdés f) pontjában a "kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében és a 9. § (2) bekezdés d) pontjában a "kerületi" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi" szöveg,

c) 7. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi)" szöveg,

d) 7. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

62. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

62. § Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Kormány az üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki."

63. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

63. § A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

64. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

64. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi)" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSZH) a szálláshely helye szerint illetékes első fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban az MgSZH másodfokú szakhatóságként eljáró szervét" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak a szálláshely helye szerint illetékes járási hivatala állat-egészségügyi és élelmiszert-ellenőrző hivatalát, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés d) pontjában "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

65. Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

65. § Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének (a továbbiakban: hivatalvezető)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének (a továbbiakban: kormánymegbízott)" szöveg,

b) 6. § (1)-(3) bekezdéseiben és 7. § (1) és (3) bekezdésében a "hivatalvezető" szövegrész helyébe a "kormánymegbízott" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés második mondatában a "hivatalvezetőt" szövegrész helyébe a "kormánymegbízottat" szöveg,

d) 10. § (2) bekezdésében a "hivatalvezetőnél" szövegrész helyébe a "kormánymegbízottnál" szöveg

lép.

66. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1227 nyilvántartási számú adatgyűjtés vonatkozásában az adatszolgáltatási kötelezettséget 2012. tárgyévre a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyzője teljesíti a Belügyminisztérium felé."

(2) Az R15. 1. melléklete szerinti Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök című táblázatban az 1210 kezdetű sorban a "(30) adatok a bűncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó, rendőrség, jegyző és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban)," szövegrész helyébe a "(30) adatok a bűncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó, rendőrség, jegyző, fővárosi és megyei kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban)," szöveg lép.

(3) Az R15. 2. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök című táblázatban az 1227 kezdetű sor e rendelet melléklete szerint módosul.

(4) Az R15. 2. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek című táblázat 1227 kezdetű sorában az "Önkormányzati szabálysértési statisztika" szövegrész helyébe a "Fővárosi és megyei kormányhivatali szabálysértési statisztika", a "megyei kormányhivatalok" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg, a 3. melléklete 2030. számú sorában "a megyei igazságügyi hivatalok" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai" szöveg lép.

67. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

67. § Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet II. pont 3. alpontjában az "(okmányirodái)" szövegrész helyébe a "[járási (fővárosi kerületi) hivatali]" szöveg,

b) 2. melléklet II. pont 3. alpontjában az "(okmányirodai)" szövegrész helyébe a "[járási (fővárosi kerületi) hivatali]" szöveg,

c) 4. melléklet 9.1. pont a) és b) alpontjában az "okmányirodai" szövegrész helyébe a "[járási (fővárosi kerületi) hivatali]" szöveg

lép.

68. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdés a) pontjában az "Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának kerületi" szövegrész helyébe a "járási hivatalának járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalát" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdés b) pontjában a "kormányhivatalnak a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés d) pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés e) pontjában a "megyei, fővárosi főjegyzőt, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt, másodfokú eljárásban az Oktatási Hivatalt" szöveg,

e) 7. § (5) bekezdés d) pontjában, 12. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg,

f) 12. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei, fővárosi főjegyzőt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

69. A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

69. § A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésének záró mondatában, 7. § (6) bekezdésében, a 3. melléklet "Jelen vannak" című táblázatának 3. oszlopában, valamint az 5. melléklet 3. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése című táblázat utolsó oszlopában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrészek helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 7. § (5) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

70. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

70. § A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében, 5. §-ában, 17/B. § (11)-(12) bekezdésében, 17/C. § (2)-(4) és (7) bekezdésében, 17/D. § (2) bekezdésében, 17/E. § (1) bekezdésében, 17/F. § (1) bekezdésében, 17/K. § (2) és (4) bekezdésében, 17/L. § (1)-(2) bekezdésében a "kerületi hivatal" szövegrészek helyébe a "járási állat-egészségügyi hivatal" szöveg,

c) 17/C. § (1) bekezdésében, 17/D. § (1) bekezdésében a "kerületi hivatalt" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi hivatalt" szöveg,

d) 17/J. § (2) bekezdésében a "kerületi hivatalnál" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi hivatalnál" szöveg,

e) 17/K. § (1) bekezdésében a "kerületi hivatalnak" szövegrészek helyébe a "járási állat-egészségügyi hivatalnak" szöveg

lép.

71. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

71. § Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "kistérségi népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szöveg,

b) 1/A. § (1) bekezdésében a "kistérségi intézet" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézet" szöveg

lép.

72. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

72. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

73. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

73. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában "az annak keretében működő kistérségi népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "a járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézet" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "kistérségi népegészségügyi intézet" szövegrészek helyébe a "járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézet" szöveg

lép.

74. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

74. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25/A. § A Kormány a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a minisztert jelöli ki."

(2) Az R16.

a) 12. § b) pontjában és a 25. § bevezető szövegében az "ellenőrzéséért" szövegrész helyébe a "felügyeletéért" szöveg,

b) 24. § a)-c) pontjában és a 40. § (5) bekezdés e) pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 25. § c) pontjában az "ellenőrzésének" szövegrész helyébe a "felügyeletének" szöveg,

d) 25. § e) pontjában az "ellenőrzés" szövegrész helyébe a "felügyelet" szöveg,

e) 36. § (1) bekezdés c) pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

75. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: szakigazgatási szerv):]

"11. a munkaügyi központ a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására,"

(2) Az R17. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A beszámolási kötelezettség kiterjed a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén működő, illetve székhellyel rendelkező központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá az államigazgatási feladatot ellátó más szervre és személyre, valamint a polgármesterre és jegyzőre az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően."

(3) Az R17. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A beszámolónak tartalmaznia kell:

a) a központi államigazgatási szervek területi szervei számára a Kormány, illetve az ágazati feladatokért felelős miniszterek által meghatározott ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülését,

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi ellenőrzési és törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,

d) a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal hatósági tevékenységét, valamint a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait,

e) a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal egyéb tevékenységeit, különös tekintettel az ügyfélszolgálat működésének tapasztalatait,

f) a (2) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek működésének, tevékenységének tapasztalatait,

g) a megyei szakigazgatási szervek és a járási szakigazgatási szervek tevékenységét, különös tekintettel az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalatait,

h) egyéb, a Kormány által meghatározott szempontokat, valamint

i) a d)-e) pontban meghatározott szerveknél a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos ügyek intézésének helyzetét."

(4) Az R17. 18. § (1) bekezdés b) pontjában a "körjegyzőségénél" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatalnál" szöveg lép.

(5) Az R17. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet. A kormányablak elhelyezése a kormány egyedi döntése alapján történhet az állami vagyonról szóló törvény szabályai szerint állami tulajdonban lévő, legalább többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok által üzemeltetett olyan ingatlanokon, amelyek az állampolgárok széles köre számára biztosítják a kormányablakok megközelítését, különösen vasúti és autóbusz pályaudvarokon."

(6) Az R17. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el."

76. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

76. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

a) a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,

b) a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,

c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,

d) a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és

e) a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon."

77. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

77. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 3. mellékletében lévő táblázat 1. sorában és a 6. mellékletében lévő táblázat 2. sorában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi)" szövegrész,

b) 3. mellékletében lévő táblázat 5. sorában és 5. mellékletében lévő táblázat 6. sorában "a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

78. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveiként járási (fővárosi kerületi) intézetek (a továbbiakban együtt: járási népegészségügyi intézet) működnek. A járási népegészségügyi intézet nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a járási népegészségügyi intézet vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el. A járási népegészségügyi intézet vezetője a járási, illetve fővárosi kerületi (a továbbiakban együtt: járási) tisztifőorvos.

(6) A megyei tisztifőorvos vagy a népegészségügyi szakigazgatási szerv más kormánytisztviselője a járási tisztifőorvost, illetve járási népegészségügyi intézet vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja."

(2) Az R18. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A járási tisztifőorvost a járási (fővárosi kerületi) hivatalvezető javaslatára a megyei tisztifőorvos nevezi ki."

(3) Az R18. 7. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A járási népegészségügyi intézet"

(4) Az R18.

a) 4. § (7) bekezdésében, 8. § (2a) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés a) pontjában a "kistérségi népegészségügyi intézetek" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézetek" szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében a "kistérségi népegészségügyi intézetekben" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézetekben" szöveg,

c) 11. §-ában, 11/A. §-ában, 19. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, valamint 20. §-ában a "kistérségi népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézet" szöveg,

d) 12. § (1)-(2) és (7) bekezdésében, 22. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 27. § (6) bekezdésében a "kistérségi népegészségügyi intézetet" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézetet" szöveg,

e) 22. § (5) bekezdésében a "kistérségi intézetet" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézetet" szöveg,

f) 26. § (6) bekezdésében a "kistérségi népegészségügyi intézetekben" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézetekben" szöveg

lép.

79. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

79. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására a megyei kormányhivatal járási hivatalának szakigazgatási szerveként járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal) működnek. A járási állat-egészségügyi hivatal tekintetében a szakmai irányító szerv vezetőjének jogait a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának vezetője (a továbbiakban: megyei igazgató főállatorvos) gyakorolja.

(2) A járási állat-egészségügyi hivatal nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a járási állat-egészségügyi hivatal vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el. A járási állat-egészségügyi hivatalt hatósági főállatorvos (a továbbiakban: járási főállatorvos) vezeti.

(3) A járási főállatorvost a járási hivatalvezető javaslatára a megyei igazgató főállatorvos nevezi ki.

(4) A járási főállatorvost és a járási állat-egészségügyi hivatal kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét a megyei igazgató főállatorvos első fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

(5) A járási állat-egészségügyi hivatalok illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza."

(2) Az R19. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első fokon a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága jár el. A járási állat-egészségügyi hivatal által első fokon - nem a falugazdász-hálózat útján ellátott feladatokhoz kapcsolódóan - hozott döntés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a NÉBIH jár el. A járási állat-egészségügyi hivatal által a falugazdász-hálózat útján ellátott feladathoz kapcsolódóan hozott első fokú döntés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jár el.

(3) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyekben első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, másodfokú eljárásban a NÉBIH jár el."

(3) Az R19. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 15. §-a (4) bekezdésében, 18. §-a (5) bekezdésében, 19. §-a (1) és (4) bekezdésében, 23. §-a (1) és (2) bekezdésében, 27. §-a (2) és (4) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének f) és m) pontjában, 32. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontjában, 32. §-a (3) bekezdésében, 33. §-a c) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének a)-e) pontjában, valamint f) és i) pontjában állatgyógyászati készítmények kiskereskedelme vonatkozásában, 34. §-a (2) bekezdésének a)-l) pontjában, 34. §-a (3) bekezdésének a)-c) pontjában, 34. §-a (4) bekezdésének b), d), f), és g)-h) pontjában, 35. §-a (1) és (2) bekezdésében, 35. §-a (3) bekezdésének a)-d) és f) pontjában, 35. §-a (4) bekezdésének a)-c) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában, 36. §-a (2) és (3) bekezdésében, 38. §-a (1) bekezdésének a), d), f), g), j)-l) pontjában, 38. §-a (3) bekezdésében, 39. §-a (1) bekezdésében, 51. §-a (3) bekezdésének e)-i), k)-r) és s)-u) pontjában, 53. §-ának (3) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b) pontjában, 55. §-ában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 72. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát jelöli ki."

(4) Az R19. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Éltv. 8. §-a (2) bekezdésében, 23/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 25. §-a (4)-(5) bekezdésében, 26. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 32. §-a (1) bekezdésének a)-b), e), és g)-k) pontjában, 33. §-a b) pontjában, 38. § b), c) és e) pontjában, 38. §-a (4) és (5) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, 57. §-a b)-c), e), és l-s) pontjában, 58. §-ában, 62. §-a (3) bekezdésében, 63. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint Mellékletének 39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki."

(5) Az R19. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Éltv. 18. §-a (1) bekezdésének f) és h)-i) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki."

(6) Az R19. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Éltv. 18. § (1) bekezdésének e) és g) pontjában, 23. § (3) és (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésének c) és d) pontjában, 27. § (3) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésének a) pontjában, 34. § (4) bekezdésének c) és e) pontjában, 35. § (3) bekezdésének e) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésének a)-d), j) pontjában, 53. § (2) bekezdésében, valamint Mellékletének 22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát, valamint a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki."

(7) Az R19. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Éltv. 16. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24. §-ának (2) bekezdésében, 25. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ának (2) bekezdésében, 27. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének l) pontjában, 42. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 43. §-ában, 44. §-ának (1)-(6) bekezdésében, 45. §-ában, 56. §-ában, 57. §-ának a), f)-h) és k) pontjában, 58. §-ában, valamint 59. §-ának (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki."

(8) Az R19. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Ávt. 40. §-a (6) bekezdésének alkalmazásában a Kormány kereskedelmi hatóságként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát jelöli ki."

(9) Az R19. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 48. §-ának c) pontjában, és a 74. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát jelöli ki."

(10) Az R19.

a) 6. § (7), (8) és (10) bekezdésében, a 26. § nyitó szövegrészében a "kerületi hivatal" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi hivatal" szöveg,

b) 6. § (9) bekezdésében a "kerületi hivatalok" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi hivatalok" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében a "kerületi hivatalt" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi hivatalt" szöveg,

d) 28. § (2) bekezdés b) pontjában a "kistérségi népegészségügyi intézetét" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) " szöveg,

e) 29. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg

lép.

80. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

80. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet h) pontjában az "okmányirodák" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai" szöveg lép.

81. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

81. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "munkaügyi szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi" szöveg lép.

82. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

82. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában az "okmányiroda" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

83. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

83. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi)" szöveg lép.

84. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

84. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 8/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a közlekedőképesség vizsgálata nem folyamatban levő hatósági eljárás keretében válik szükségessé, azt a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalánál lehet kezdeményezni, amely a továbbiakban az (1) bekezdés szerint jár el."

(2) Az R20. 3. §-ában és 7. § (1) bekezdésében a "szociális és" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi szociális és" szöveg lép.

85. A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

85. § A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "munkaügyi központnak annál a" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának annál a munkaügyi" szöveg lép.

86. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

86. § (1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 2. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az átvett intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerva megyei intézményfenntartó központ, kivéve a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, illetve az ezen ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon, amelyek tekintetében a vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei kormányhivatal."

(2) Az R21. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A megyei intézményfenntartó központok és a megyei kormányhivatalok szervezeti irányítását ellátó miniszter gondoskodik a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt ingatlanvagyon, ingatlanrészek, valamint az ezen ingatlanvagyonhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon fenntartásához szükséges kiemelt előirányzatok és létszám átcsoportosításáról."

87. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

87. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 20. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felkészítésen részt vesz]

"e) a polgármester, a közbiztonsági referens."

(2) Az R22. 20. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A polgármester, a polgármester által kijelölt közbiztonsági referens fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészítése a megyei, fővárosi védelmi bizottság felkészítési programja szerint történik.

A felkészítések tervezését, szervezését és végrehajtását a megyei, fővárosi védelmi bizottság az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság bevonásával végzi."

(3) Az R22. 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét védelmi igazgatási feladatai ellátásában a fővárosi és megyei kormányhivatal javaslattevő, döntés-előkészítő jogkörrel segíti és közreműködik a döntések végrehajtásában.

(2) A megyei, fővárosi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fővárosi és megyei kormányhivatal intézi."

(4) Az R22. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A megyei, fővárosi védelmi bizottság honvédelmi feladatai tekintetében a honvédelemért felelős miniszter a HM VH útján felügyeletet gyakorol a megyei, fővárosi védelmi bizottság felett. A honvédelemért felelős miniszter e jogkörében megsemmisíti a megyei, fővárosi védelmi bizottság, vagy annak elnöke jogszabálysértő döntését, szükség esetén új eljárásra utasítja a megyei, fővárosi védelmi bizottságot, vagy annak elnökét."

(5) Az R22. 29. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A megyei, fővárosi védelmi bizottság üléseire a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének állandó meghívottként tanácskozási joggal meg kell hívnia:

a) a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt minisztériumi szervezeti egység vezetőjét,

b) a honvédelmi feladatok tekintetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt védelmi igazgatási feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egység vezetőjét, valamint a katasztrófavédelmi feladatok tekintetében a BM OKF szervezeti egységének vezetőjét,

c) a megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén működő rendvédelmi szervek megyei vezetőit, kivéve, ha tagjai a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak,

d) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területileg illetékes vezetőjét,

e) a Honvéd Vezérkar főnöke által a megyei, fővárosi védelmi bizottsággal együttműködésre kijelölt katonai szervezet parancsnokát, és a katonai igazgatási szervezet vezetőjét,

f) az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes vezetőjét vagy az általuk kijelölt képviselőt."

(6) Az R22. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § A megyei, fővárosi védelmi bizottság egyedi határozatban meghatározza

a) a honvédelemben közreműködők kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információk továbbításának követelményeit,

b) a helyi védelmi bizottság által kötelezően létrehozandó munkacsoportokat, a munkacsoportok által kezelendő iratokat,

c) a helyi védelmi bizottság, valamint a helyi védelmi bizottság által kötelezően létrehozandó munkacsoportok tagjainak, továbbá a polgármesterek és a közbiztonsági referensek honvédelmi felkészítésének követelményeit,

d) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingóságok mozgásának korlátozására, az ingatlanok és szolgáltatások átadásának előkészítésére vonatkozó követelményeket,

e) a polgári veszélyhelyzeti tervezés területi szintű feladatai koordinálásának szabályait."

(7) Az R22. a következő 31/A-31/B. §-sal egészül ki:

"31/A. § A megyei, fővárosi védelmi bizottság a Titkársága közreműködésével felügyeletet gyakorol a helyi védelmi bizottság felett. A megyei, fővárosi védelmi bizottság e jogkörében egyedi határozattal megsemmisíti a helyi védelmi bizottság jogszabálysértő döntését, szükség esetén új eljárásra utasítja a helyi védelmi bizottságot.

31/B. § (1) A megyei, fővárosi védelmi bizottság ellenőrzi a megyei, fővárosi védelmi bizottság által kijelölt helyi szerveknél a honvédelmi feladatok végrehajtását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a megyei, fővárosi védelmi bizottság által kijelölt bizottság hajtja végre a területi államigazgatási szervek bevonásával. Ennek keretében vizsgálja és értékeli

a) a honvédelmi feladatok végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet,

b) a honvédelmi felkészítés intézkedési terveit,

c) a nemzetgazdaság erőforrásai védelmi célú felkészítésének tervezését,

d) a döntések jogszerűségét,

e) a vezetési feltételek meglétét,

f) az ügyviteli szabályozók betartását,

g) a honvédelmi felkészülés terén végzett időszaki munkát,

h) a helyi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlatok és felkészítések végrehajtását,

i) a helyi védelmi bizottság gazdálkodásának jogszerűségét és célszerűségét,

j) a támogató infokommunikációs rendszer alkalmazását."

(8) Az R22. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) A helyi védelmi bizottság elnökét védelmi igazgatási feladatai ellátásában a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) javaslattevő, döntés-előkészítő jogkörrel segíti és közreműködik a döntések végrehajtásában.

(2) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a járási hivatal intézi.

(3) A helyi védelmi bizottság titkárát a helyi védelmi bizottság elnöke nevezi ki a megyei védelmi bizottság honvédelmi és katasztrófavédelmi elnökhelyetteseinek egyetértésével.

(4) A helyi védelmi bizottság elnökhelyettesei szavazati joggal vesznek részt a helyi védelmi bizottság ülésein. A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesét a HM VH vezetője jelöli ki.

(5) A helyi védelmi bizottság az illetékességi területén - erre irányuló megkeresés alapján - együttműködik a katonai igazgatási szervekkel a feladatok végrehajtásában."

(9) Az R22. a következő 32/A-32/E. §-sal egészül ki:

"32/A. § A helyi védelmi bizottság elnöke

a) felel a helyi szintű honvédelmi feladatok összehangolásáért,

b) gondoskodik a helyi védelmi bizottság munkaszervezetének működési feltételeiről,

c) gondoskodik a helyi védelmi bizottság infokommunikációs rendszere és egyéb, katasztrófavédelmi célú elektronikus hírközlési kommunikációs rendszere működőképességének folyamatos biztosításáról.

32/B. § A helyi védelmi bizottság elnökét az elnök közvetlen alárendeltségében lévő titkár támogatja. A helyi védelmi bizottság titkára közreműködik a polgármesterek védelmi igazgatási feladatai ellátásában.

32/C. § A helyi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személyeket, a járási székhely polgármesterét, és az illetékességi területén található települések polgármesterei által megválasztott, a helyi védelmi bizottság által meghatározott számú polgármestert, valamint mindazokat, akiknek meghívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend kapcsán indokoltnak tartja. A helyi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal, békeidőszakban meg kell hívni a katonai igazgatási szerv képviselőjét is.

32/D. § (1) A helyi védelmi bizottság döntése alapján, az illetékességi területén működő védelmi igazgatási szervek és a honvédelemben közreműködő szervek közreműködnek a helyi védelmi bizottság honvédelmi igazgatási feladatainak végrehajtásában.

(2) A helyi védelmi bizottság illetékességi területén működő rendvédelmi szervek közül a honvédelmi feladatok koordinálásáért felelős rendvédelmi szervet a rendvédelmi szervet irányító miniszter jelöli ki.

32/E. § A helyi védelmi bizottság - a megyei, fővárosi védelmi bizottság iránymutatása alapján - egyedi határozatban meghatározza

a) a honvédelemben közreműködők kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információk továbbításának rendjét,

b) a kötelezően létrehozandó munkacsoportok szervezetét és működését, a munkacsoport által kezelendő iratokat,

c) a polgármesterek, közbiztonsági referensek, valamint a honvédelemben közreműködő helyi szervek vezetői tartózkodási helyének bejelentése és nyilvántartása rendjét,

d) a polgármesteri hivataloknál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményeit,

e) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingóságok mozgásának korlátozására, az ingatlanok és szolgáltatások átadásának előkészítésére vonatkozó követelményeket,

f) a polgári veszélyhelyzeti tervezés helyi szintű feladatai koordinálásának szabályait."

(10) Az R22. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A HM VH a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-koordináló szakmai szerve, amely a honvédelmi igazgatási feladatok mellett a HM feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb védelmi igazgatási feladatokat is elláthat."

(11) Az R22. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A HM VH a Honvédelmi Minisztérium költségvetésén belül önálló címként nem szerepel. A HM VH-t működése, különösen pénzügyi, logisztikai, és ügyviteli utaltsága tekintetében a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervének kell tekinteni."

(12) Az R22. 72. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A honvédelemért felelős miniszter]

"b) gondoskodik a kijelölt katonai szervezet és a BM OKF, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) közötti összeköttetés létesítéséről és fenntartásáról."

(13) Az R22. 73. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter]

"b) a BM OKF útján biztosítja a légierő ügyeletes parancsnokától érkező, vagy a műsorszolgáltatók által sugárzott légiriasztási jelzés továbbítását a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére,"

(14) Az R22. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. § Az MTVA

a) a légiriasztás elrendelésének, vagy feloldásának vételére műsoridőben folyamatos ügyeleti szolgáltatásokat működtet,

b) gondoskodik a légiriasztás jelzésére, vagy feloldására szolgáló okmányok őrzéséről, a közlés feltételeinek megteremtéséről és technikai végrehajtásáról,

c) az adás megszakításával haladéktalanul közli a légiriasztásra, vagy annak feloldására vonatkozó jelzést minden közszolgálati műsorcsatornán,

d) végzi a külön jogszabályban kijelölt országos, vagy helyi műsorszolgáltató, műsorcsatorna légiriasztási közlemény adására történő központi átkapcsolását, visszakapcsolását a kiépített műszaki rendszerben. Az átkapcsolási rendszer katasztrófák elleni védekezés során is felhasználható a lakosság riasztására,

e) gondoskodik a légiriasztással kapcsolatos közlemények közzétételéről, közreműködik a lakosság magatartási szabályainak ismertetésében."

(15) Az R22. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"82. § A légiriasztásra vonatkozó, a légierő ügyeletes parancsnokától érkező jelzés vételét követően

a) az MTVA közszolgálati műsorszolgáltatásában és a külön jogszabályban kijelölt országos, vagy helyi műsorszolgáltatók műsorában a közlemények átvételével,

b) a polgári védelem riasztási rendszere helyi riasztási eszközein a légiriasztást azonnal végre kell hajtani."

(16) Az R22. 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A légi riasztásra vonatkozó, a légierő ügyeletes parancsnokától érkező jelzés vételét követően az MTVA stúdióiból a légiriadó elrendelése, vagy feloldása - öt másodperces megszakításokkal, háromszor megismételve - a 8. melléklet szerinti szöveg leadásával történik."

(17) Az R22. 1. melléklet "A meghagyásba bevont szervek II. és III. kategóriái" fejezet "II. kategória" felsorolásának 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. a fővárosi és megyei kormányhivatalok,"

(18) Az R22. 1. melléklet "A meghagyásba bevont szervek II. és III. kategóriái" fejezet "II. kategória" felsorolása a következő 20. ponttal egészül ki:

"20. a lakosság részére alapvető közüzemi szolgáltatást nyújtó szervek."

88. A dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

88. § A dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a "kistérségi népegészségügyi intézete" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézet" szöveg lép.

89. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat-és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Hivatalból, a munkaügyi központokból, valamint a kirendeltségekből áll.

(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Hivatalt, a munkaügyi központot, valamint a kirendeltséget jelöli ki.

(3) A munkaügyi központ a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként (a továbbiakban: munkaügyi központ) működik.

(4) A kirendeltség a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala a továbbiakban: járási hivatal) foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként (a továbbiakban: kirendeltség) működik.

(5) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a kirendeltségek járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a munkaügyi központokat jelöli ki."

(2) Az R23. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A munkaügyi központ és a kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában a 6. § (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelős miniszter látja el."

(3) Az R23. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

"a) megállapítja a munkaügyi központok és a kirendeltségek kötelező belső szakmai szabályzatainak elveit és főbb tartalmi követelményeit,

b) meghatározza a munkaügyi központok és a kirendeltségek szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerő-piaci szolgáltatásvásárlással, illetőleg a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,"

(4) Az R23. 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

"d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági és szolgáltató tevékenységét,"

(5) Az R23. 6. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

"f) meghatározza a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g) javaslatot tesz a munkaügyi központok és a kirendeltségek informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére,"

(6) Az R23. 6. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében]

"jb) elbírálja a munkaügyi központok által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,"

(7) Az R23. 6. § (1) bekezdés t) és u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

"t) koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,

u) koordinálja a munkaügyi központok és kirendeltségek megváltozott munkaképességű személyek

foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységét."

(8) Az R23. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A munkaügyi központ az 1. mellékletben meghatározott székhelyen működik. A munkaügyi központ a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A munkaügyi központ nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a munkaügyi központ igazgatója, vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetője, ügyintézője jár el.

(2) A munkaügyi központok szakmai irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévő valamennyi kirendeltség.

(3) A munkaügyi központ élén igazgató áll. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik.

(4) A kirendeltség a járási hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerve. A kirendeltség élén kirendeltség-vezető áll. A kirendeltség nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el."

(9) Az R23. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A munkaügyi központ

a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi a kirendeltségek tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtés, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

e) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik a kirendeltségi támogatási rendszer szakmai működtetéséről,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

g) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

h) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

i) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni fellebbezéseket,

j) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében szakmailag irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történő megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes adatszolgáltatást is,

k) ellátja a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

l) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel,

m) elkészíti a munkaügyi központ és a kirendeltség belső szakmai szabályzatait, valamint

n) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A hatósági szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésből nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló zálogjog, bankgarancia, óvadék tekintetében a munkaügyi központ vezetője szerződéskötési képességgel rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ a közfoglalkoztatási feladatok ellátása során:

a) ellenőrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

(4) A munkaügyi központ át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a bérgarancia támogatással,

d) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

e) a rendbírsággal, valamint

f) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel

kapcsolatos ügyekben.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a munkaügyi központot jelöli ki.

(6) A munkaügyi központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja a kirendeltségek szolgáltatási tevékenységét,

b) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el."

(10) Az R23. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kirendeltség]

"a) a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről szóló jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ hatáskörébe,"

(11) Az R23. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A hatósági szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésből nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló zálogjog, bankgarancia, óvadék tekintetében a kirendeltség vezetője szerződéskötési képességgel rendelkezik."

(12) Az R23. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § A kirendeltség és szolgáltató központ által 2013. január 1-jét megelőzően e rendelet 10. § a) pontja alapján ellátott szolgáltatási feladatok tekintetében jogutód a munkaügyi központ, valamint az ellátott kirendeltségi feladatok tekintetében jogutód a kirendeltség."

90. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

90. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe a "járási hivatala járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szöveg,

b) 8. § (8) bekezdésében a "kerületi" szövegrész helyébe a "járási állat-egészségügyi" szöveg

lép.

91. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

91. § (1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 159. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. okmányiroda: a Központi Okmányiroda, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) törzshivatalának okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége, amely útján a járási hivatal ellátja a hatáskörébe utalt elsőfokú közigazgatási hatósági feladatait,"

(2) Az R24. 170. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járási hivatal a fizetési kötelezettség POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét a KEK KH által működtetett informatikai rendszer igénybevételével, az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott technikai feltételeknek megfelelően biztosítja."

92. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

92. § Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. §-ában a "Kormányhivatalokat, az okmányirodákat" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait" szöveg lép.

93. Záró rendelkezések

93. § (1) Hatályát veszti

a) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 12. §-a,

b) az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,

c) az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól szóló 248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet,

d) az R1. 1. § h) pontja,

e) az R4.

ea) 12. § (2) bekezdés b) pontjában a "települési önkormányzat jegyzője vagy a központi szerv által kiállított" szövegrész,

eb) 28. § (5) bekezdésében az "- a jegyző véleményének figyelembevételével -" szövegrész,

ec) 54. § (5) bekezdése,

ed) 58. § (1) bekezdésében az "- a jegyző kivételével -" és a "városi" szövegrész,

ee) 58. § (2) bekezdésében az "a jegyző" szövegrész,

ef) 82. § (1) bekezdésében az "a jegyző, illetve" szövegrész,

eg) 82. § (4) bekezdése,

eh) 82. § (5) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdésében a "jegyző, illetve a" szövegrész,

ei) 83. § (1) bekezdése,

ej) 83. § (2) bekezdés b) pontja,

ek) 90. § (5) bekezdés f) pontja,

el) 91/E. §-a,

em) 10. számú melléklet I. pontjának 4. és 5. alpontja,

f) az R5.

fa) 1. számú melléklet I. számú adatlapjában az "(A jegyző tölti ki, részben a gyámhivatal értesítése alapján.)" szövegrész,

fb) 2. számú melléklet VII. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című rész 2. pontja,

fc) 2. számú melléklet VIII. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez" című részében a "jegyző vagy" szövegrész,

g) az R9.

ga) 6/A. § (1) bekezdés b) pontja,

gb) 9. § (6) bekezdése,

h) az R11.

ha) 3. § (1) bekezdés a)-b); d)-f) és i)-k) pontja,

hb) 8. § (1) bekezdés d) pontja,

hc) 22. § (4) bekezdése,

hd) melléklete,

i) az R17. 32. § (1) bekezdésében az "és a képviselő-testület hivatala ügyintézőjét" szöveg,

j) az R22. 79. és 81. §-ai,

k) az R23. 10. és 26. §-ai.

(2) 2013. február 1-jén hatályát veszti az R15. 6. § (1) bekezdése.

94. § (1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 15. §-a 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1-3. §-a, 5-6. §-a, 8-14. §-a, 16-26. §-a, 29. §-a, 30. § a)-b) és d)-h) pontja, 31-33. §-a, 35. §-a, 37-39. §-a, 41. § (2)-(4) bekezdése, 42. § (1)-(12) bekezdése és (13) bekezdés a)-b) és d)-k) pontja, 43. §-a, 44. § a) és c)-d) pontja, 45-46. §-a, 47. § b)-d) pontja, 48-51. §-a, 53-58. §-a, 61. § a)-c) pontja, 62. §-a, 64. § a-b) pontja, 67. §-a, 68. § a)-b) és d)-f) pontja, 70-71. §-a, 73. §-a, 75. § (1)-(4) bekezdése, 76. §, 77. § a) pontja, 78-85. §-a, 87. § (1)-(9) bekezdése, 88-93. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 2013. február 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az R15. 2. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök című táblázatban az 1227 kezdetű sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"1227Fővárosi és megyeiSzabálysértési ügyfajtánként (becsületsértés, csendháborítás, köztisztasági
kormányhivataliszabálysértés, vásárlók megkárosítása stb.)
szabálysértési statisztika(1) tárgyidőszakban érkezett (ügyek) szabálysértési feljelentések száma
(2) tárgyidőszakban szabálysértés miatt feljelentett személyek száma
(3) áttétel más szervhez
(4) megszüntetések száma a megszüntetés jogcíme szerinti bontásban
(5) figyelmeztetések száma
(6) pénzbírságot kiszabó határozatok száma
(7) kifogások száma, kifogás alapján megváltoztatott határozatok száma
(8) bírósághoz megküldött kifogások száma
(9) panaszok száma a szabálysértési hatóság határozata ellen
(10) elfogadott panaszok száma
(11) ügyészi intézkedések száma az el nem fogadott panaszok alapján
(12) bírósági intézkedés a kifogás alapján (hatályban tartás, megváltoztatás)
(13) adók módjára történő behajtások száma
(14) közérdekű munkára átváltoztató határozat száma
(15) bíróság által elzárásra átváltoztatott bírságolások száma
(16) letöltött elzárások száma
(17) végrehajtás mellőzése méltányosságból
(18) feljelentett fiatalkorúak száma
(19) feljelentett külföldi állampolgárok száma
(20) fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság %-ában"

Tartalomjegyzék